Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Cam Lồ Vương Như Lai 🏵️🌻🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

30/01/202108:50(Xem: 9750)
Đức Cam Lồ Vương Như Lai 🏵️🌻🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼 

 


Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay Sư Phụ giảng bài kệ thứ 31 trong Nghi Đảnh Lễ Tam Bảo của Hoà Thượng Thích Trí Thủ.
Đức Cam Lồ Vương Như Lai

Sư Phụ đã diễn xuớng bài kệ này như sau:

Tín vi đạo nguyên công đức mẫu

Trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn

Thoát ly sanh tử xuất mê lưu

Trực vãng niết bàn vô thượng đạo.

Nhất tâm đảnh lễ Cam Lồ Vương Như Lai.

Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch Việt:

Tín là mẹ công đức,

Nuôi lớn các căn lành,

Thóat khỏi dòng sinh tử,

Chứng nhập đại niết bàn.

Một lòng kính lạy đức Cam Lồ Vương Như Lai. Cam Lồ Vương Như Lai là một trong bảy vị Phật trong lễ chẩn tế bạt độ cô hồn giúp loài ngạ quỷ được no đủ.
Đức Cam Lồ Vương Như Lai cũng là hoá thân của Đức A Di Đà Như Lai.

Sư Phụ giảng Đức Phật là Bậc Đạo Sư ra đời để dẫn dắt chúng sanh, để khai mở con đường cội nguồn tâm linh của chúng sanh bằng giáo pháp thực tế: khổ, nguyên nhân của khổ, và con đường diệt khổ.

Đức Phật đã ròng rã 45 năm đi chân đất, ban rải tâm từ, và dẫn dắt con đường hành trì để diệt khổ và được giải thoát hết khổ. Ngài nói rõ:  "giáo pháp của ta đến để thấy, không phải đến để tin nhưng khi đã đặt niềm tin vào giáo pháp thì phải cẩn thận". Đức Thế Tôn đã tuyên bố: " Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn”. (Theo Tăng Chi Bộ Kinh/ The Anguttara Nikaya/The "Further-factored" Discourses)

 
Niềm tin mà theo Phật dạy có đủ 6 yếu tố:

1- Tín tự: tự tin chính mình có năng lực giải thoát khổ khi đã hiểu nguyên nhân của khổ.
2- Tín tha: tin thiện tri thức là bậc thầy uy đức, hướng dẫn mình tu tập
3- Tín nhân: nguyên nhân tu tập hành trì hay tạo ác nghiệp
4- Tín quả: kết quả an vui, hạnh phúc hay khổ đau, đắng cay đều có nguyên do của nghiệp đã tạo trước đó
5- Tín sự: có thế giới Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi, nơi đó chúng sanh không còn khổ.
6- Tín lý: tin vào tự tâm thanh tịnh của mình vì mình đã vượt thắng 10 tập nhân gây khổ đau (10 căn bản phiền não) nên mình tự đặt chân vào cõi Tịnh Độ, tâm tịnh thì Phật độ, tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Đô.


Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về chánh pháp của Đức Như Lai, nguyên nhân của khổ và con đường hành trì để diệt khổ, phải tự mình đưa mình ra khỏi biển khổ của sanh tử luân hồi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).

 

 

 31_TT Thich Nguyen Tang_Duc Cam Lo Vuong Nhu LaiTín là Mẹ của Vô lượng Công Đức 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Đức Cam Lộ Vương Như Lai. Kính bạch Thầy con rất tâm đắc khi Thầy thuyết giảng về 6 loại Tín ( tín Tự, tín Tha, tín Nhân, tín Quả, tín Sự, tín Lý, Kính đa tạ và tri ân Thầy ....bài pháp thoại này sẽ mở đường cho bài Đức Phật A Di Đà ngày mai hẳn tuyệt diệu hơn ....Kính chúc sức khỏe Thầy. HH Đức Cam Lộ Vương Như Lai ..một trong Như Lai Thất Bảo! 

Còn biết là biệt hiệu khác của Phật A Di Đà

Khi Ngài nói pháp, trời mưa ..Cam lộ chảy tuôn ra 

Biểu thị công đức giúp  chúng sinh thanh lương mát mẻ !THẬP CAM LỒ MINH CHÚ 

....được  trì tụng trong giới đàn Chẩn Tế 

Nhưng công phu chiều ...thọ trì theo kệ như sau :

"Tín là mẹ công đức

Nuôi lớn các căn

Thoát khỏi dòng sinh tử 

Chứng nhập được Niết Bàn "Sẽ " Âm Siêu Dương Thới " Phước hưởng đồng nhau,  

Vì tiêu trừ nghiệp chướng ....Vãng  sanh Cực Lạc !Kính đa tạ Giảng Sư ... 

... từng nghĩa lý, phân loại thật sâu sắc 

NHÂN VÔ TÍN BẤT LẬP thế gian đến xuất thế gian, 

Tín mở đầu lộ trình tu tập mong được bình an 

Tìm về cội nguồn tâm linh hương quán ! Tin Ngôi Tam Bảo, ... ba viên minh châu tỏa sáng ! 

Phật  chỉ là BẬC ĐẠO SƯ SIÊU VIỆT chỉ đường 

Giáo Pháp Ngài đến để Thấy, Tin, chẳng  phô trương 

Thực hành Tứ Diệu Đế tháo gỡ niềm đau nổi Khổ! Tăng đoàn ...những người tỉnh thức trên đường giác ngộ! 

Hướng dẫn chúng đệ tử tin nhân quả, tin mình 

Không tự hạ thấp bản thân, quyết không bị cười khinh 

Tin tha lực, tin Sự, Lý viên dung của Di Đà Tịnh Độ ! Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ 

Mười muôn ức cõi ...

...cũng là vượt qua được mười tập nhân  kiết sử ! Nhất Tâm đảnh lễ Cam Lộ Vương Như Lai.Huệ Hương 

***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 4099)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 2656)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 16367)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 13532)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 19286)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 33121)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 19217)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 26764)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 31495)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000