Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thấm Mãi Từ Tâm

08/12/202018:45(Xem: 327)
Thấm Mãi Từ Tâm

HT Ngo Tanh_33
Thấm Mãi Từ Tâm       Trong từng khoảnh khắc không gian giữa xứ Trầm Hương- Khánh Hoà, mùi thơm từ công hạnh mà bao đời Bậc Thầy khả kính đã chấn tích quan lâm, khai sáng nguồn tuệ giác niên viễn, dẫn lối cho chúng con thừa hành pháp học trong: “Chánh Pháp Nhãn Tạng”, trên tinh thần Niềm Tin và Trí Tuệ của Ba Đời Chư Phật.

        Nhân duyên thấm mãi từ tâm, chúng con Tỳ Kheo Thích Minh Thế, đã có nhiều lần trở về vùng đất Khánh Hoà, diện kiến đảnh lễ chư vị Tôn Túc, trải qua các thời trùng Hưng tại Tổ Đình Long Sơn - Nha Trang trên ban thờ di ảnh chư vị Tổ sư tạo dựng cho một thời kỳ vàng son trước thập niên 50-60-70-80-90- của Thế kỷ 20 như: Trưởng  lão Hoà Thượng Tịnh Khiết, Bồ Tát Thích Quảng Đức. Trưởng lão Hòa Thượng Giác Nhiên, Trưởng lão Hòa Thượng Trí Quang, Trưởng lão Hòa Thượng Huyền Quang, Trưởng lão Hòa Thượng Huyền Tân, Trưởng lão Hòa Thượng Thiện Minh, Trưởng lão Hòa Thượng Trí Nghiêm. Trưởng Lão Hòa Thượng Đổng Minh, Trưởng Lão Hòa Thượng  Trí Thủ, Trưởng Lão Hòa Thượng Chí Tín, Trưởng Lão Hòa Thượng Mật Hiển, Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Hải, Trưởng Lão Hòa Thượng Thiện Siêu, Trưởng Lão Hòa Thượng Mật Nguyện, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Trưởng Lão Hoà thượng Như Ý, Trưởng Lão Hoà thượng Trí Tâm...! Và nhiều vị tôn túc chân truyền Chánh pháp qua từng giai đoạn chuyển mình trong nền tảng Tam Bảo, khơi ngọn đèn tuệ cho hành hậu học noi gương.

      Chúng con qua các chốn Tổ Tùng lâm tự viện nơi đào tạo bao thế hệ chư vị tôn túc tài danh, phủ khắp ba niềm lang truyền đến tận Hải Ngoại, hành hoá độ sinh.

       Có đến và tận hưởng nguồn thi kệ pháp lạc, mật truyền tịnh giáo, hay thơm lừng hơn là các Ngài ẩn tu, chuyên trì hành giới.
       Năm 2007 chúng con đã vào chốn Tổ Long Sơn, diện kiến tôn dung Ngài Chí Tín, Ngài có dạy:
        “ Giữ gìn gia bảo chư Phật chính là giới, giữ gìn gia bảo của chư Pháp chính là Trung Đạo, giữ gìn gia bảo chư Tăng đó là Bản Thệ niềm tin...”

       Một lời dạy sâu lắng và luôn Ôn ấp mãi trong con, rồi Ngài dạy tiếp:
      “ Thế hệ trước xây, thế hệ sau giữ, thế hệ kế tiếp trùng tu khi hư hoại, cứ vậy mà ta tự do, học hạnh lành chư Phật Tổ trao truyền..”
      Trải qua bao thăng trầm dâu bể, chúng con cứ vậy mà Ôn hạnh nguyện.
       Mãi đến năm 2007, tháng 10, chúng con có duyên là diện kiến Ôn Ngộ Tánh, viện chủ Chùa Đức Hoà- Ninh Hoà.
      Hình ảnh tôn nghiêm của Ôn toát lên những cung cách của các bậc Thầy mô phạm khi Ôn thừa hưởng những tinh tuý của các Ngài đi trước là các vị Thầy Giáo Thọ Sư dạy dưới mái trường Trung Phần.
     Thấm mãi từ tâm những lời Ôn trao cho chúng con, chúng con nhớ như in.
      Ôn dạy rằng:
“ Tham cầu học đạo, khi có duyên là người con Xứ Huế, nơi chốn Tổ Từ Hiếu, thì phải giữ gìn tâm giới, tâm định, tâm tuệ, tâm giải thoát, tâm giải thoát tri kiến, để Minh Thế còn mãi thấm từ tâm...”
     Ôn bảo rằng:
“ Thời Ôn là khổ lắm, học tu thì kham nhẫn, học pháp thì nhớ lâu, học tâm thì khó vô cùng, nếu lung lay theo danh vọng ngũ dục thì không bao giờ có chiếc áo giải thoát..., thời nay sướng nhiều mà kém tu, do vậy bị chướng nhiều, con Minh Thế nhớ nhé, để Thấm mãi từ tâm...”


HT Ngo Tanh_47HT Ngo Tanh_46HT Ngo Tanh_45
      Chúng con chỉ biết lắng nghe, chấp tay bạch rằng:
      “ Kính bạch Ôn, vận hành Tâm dựa vào đâu để an trú, và lấy gì làm nền tảng chất liệu..?”
      Ôn thở nhẹ và dạy rằng:
“ Con biết không, vận hành tâm chính là giới, lấy giới thanh tịnh nhờ vào sự hành trì công phu chúng ta mà có, nhờ vào giữ gìn tâm Bồ đề chính là Bồ đề tâm địa giới, để an trú con nên sám hối mỗi ngày, lấy nền tảng Pháp hoa thọ trì thì làm gì cũng có tâm...! Vậy ai có đủ gốc rễ thì người ấy thấm mãi từ tâm khi sinh trưởng công năng pháp hành..!”
      Ôn bảo:
“ Mỗi sáng Ôn lạy 108 lạy của Ôn Trí Thủ truyền trao cho học Tăng thời ấy, suốt từ năm 1970 Ôn đã hành trì, học và tu với Mật giáo từ xứ Huế, học và trì gia Mật khoa nghi trong pháp sự, từ trong cách trì pháp hoa làm nền tảng gối đầu, thay được vào gốc nhìn Nhất Thừa đến Phật Thừa. Thấy và tu trong Mật hạnh từ nhân duyên nên Ôn làm mấy chục năm qua con ạ...!”
      Rồi Ôn nói:
“ Người tu phải nuôi lớn từ chân lý Chánh pháp, Chánh pháp Hưng thì người tu sẻ bảo vệ đúng giáo nghĩa niềm tin..! Thấm mãi tâm từ...”
     Kính bạch Giác Linh Ôn, trong những tháng ngày con diện kiến Ôn, là Ôn cho chúng con thời pháp nhỏ, mỗi giai đoạn đi qua chúng con ghi nhớ.
      Ấy vậy, lời dạy từ năm đầu tiên con diện kiến, giờ mãi mãi là con ghi nhớ nhiều, dung nghi Ôn thanh thoát, nụ cười hiền từ, Ôn làm đúng xứ giả Bản thệ Tăng, cưu mang cho nhiều Tăng Ni trẻ, nương bóng, Ôn dạy bao thế hệ Sơ Cấp, Trung Cấp, chính từ thân giáo, ý giáo, khẩu giáo, Ôn đã để lại cho chúng con.
      Kính Bạch Ôn, chúng con đã đi qua những thăng trầm trong đời sống khi du hoá hành đạo, nhưng việc ấy chúng con không từ nan, mà lấy đó chuyển hoá. Từ lời dạy của Ôn và các Ngài trao truyền.
      Chúng con theo giỏi các trọng trách của Ôn, từ các giới Đàn mở ra, từ các giới Đàn Cam Lộ- Gia Lai, hay Giới Đàn Trí Thủ, Quảng Đức, Ôn được cung thỉnh Thất chứng, Yết Ma, Giáo Thọ. Hay Ôn nhận lãnh trưởng ban kiến đàn, Ôn còn trao truyền đàn giới Thập Thiện, Tại gia Bồ Tát giới, hay trong đàn giới Tỳ kheo, Sa di, một trong những uy Đức chúng con có được và phúc lớn chính là nhân duyên được Ôn chỉ giáo, chính những chất liệu trên đều thấm mãi từ tâm của chúng con.
      Đặc biệt, Ôn rất quý chư Tăng, dù các vị tôn túc Ôn cũng cung kính, hay các Tăng trẻ Ôn cũng hoan hỷ ban cho một tâm rộng lớn.
      Hôm nay, trong không gian khuya, tại một nơi xa, chúng con đồng tâm bái vọng.
       “Vòng Hoa Kính Tiễn.”
       Trong những ngày tang lễ, trời mưa khóc tiễn Ôn, ngày 21-10-Canh Tý, Chúng con cung từ Bái vọng giác linh đài hướng về Chốn tùng lâm Đức Hoà- Thị Xã Ninh Hoà, để vọng tiền trầm hương.
       Chúng con Tk Thích Minh Thế, đang du hoá xứ Bắc, Nên chưa đủ duyên lành trở về chốn Tổ đảnh lễ Giác Linh Ôn.
       Chúng con chấp tay Bái vọng, và tri niệm ghi ân chư Tôn Tịnh Đức, thay mặt cho chúng con chuyển vòng hoa đến viếng giác linh Ôn.
       Chúng con niệm ân, Thượng Tọa Trú Trì Chùa Hải Quang - Tphcm, Ngài đã cùng phái đoàn Phật Giáo Tu Bông, Chùa Báo Ân, như: Đại Đức Thích Minh Đoan cùng chư Tôn Đức và thiện nam tín nữ, về trước giác linh đài đảnh lễ phúng viếng, thọ tang.
        Nhân đây, chúng con xin cảm niệm ban tổ chức tang lễ, môn đồ pháp quyến, cùng Nhị vị Đại Đức Nhuận Phổ, Tường Thanh, chúng con có nhiều lần vấn an sức khỏe, giờ này chúng con kính nhất tâm.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 07-12-2020.
                 Ngày Âm Lịch: 23-10-Canh Tý.
          Chúng con cung kính đảnh lễ giác linh Ôn Tam Bái vọng đài.
Thuỳ từ chấp phục y giáo..!HT Ngo Tanh_20

Những Hình Ảnh Lưu Dấu.
Dưới đây là một số hình ảnh của
Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Ngộ hạ Tánh.
(1940-2020).
Viện Chủ Chùa Đức Hoà- Ninh Hoà.
Viện Chủ Tổ Đình Thiên Bửu.


Chúng con lưu dấu những hình ảnh của Ngài khi còn sanh tiền làm công tác Phật Sự- và Tham dự kiến đàn Cam Lộ- Gia Lai, Khánh Hoà, hay tiếp kiến các vị tôn túc.Dấu chân ấy trải dài suốt thời gian tu học của Ngài, và Ngài Qua tận Xứ Hàn Quốc, Xứ Nhật Bản thăm viếng, chiêm Bái các thánh tích.


HT Ngo Tanh_1HT Ngo Tanh_2HT Ngo Tanh_3HT Ngo Tanh_4HT Ngo Tanh_5HT Ngo Tanh_6HT Ngo Tanh_7HT Ngo Tanh_8HT Ngo Tanh_9HT Ngo Tanh_10HT Ngo Tanh_11HT Ngo Tanh_12HT Ngo Tanh_13HT Ngo Tanh_14HT Ngo Tanh_15HT Ngo Tanh_16HT Ngo Tanh_17HT Ngo Tanh_18HT Ngo Tanh_19HT Ngo Tanh_20HT Ngo Tanh_21HT Ngo Tanh_22HT Ngo Tanh_23HT Ngo Tanh_24HT Ngo Tanh_25HT Ngo Tanh_26HT Ngo Tanh_28HT Ngo Tanh_29HT Ngo Tanh_30HT Ngo Tanh_31HT Ngo Tanh_32HT Ngo Tanh_33HT Ngo Tanh_34HT Ngo Tanh_35HT Ngo Tanh_36HT Ngo Tanh_37HT Ngo Tanh_39HT Ngo Tanh_40HT Ngo Tanh_42HT Ngo Tanh_43HT Ngo Tanh_44
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202003:48(Xem: 8133)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
13/12/202016:11(Xem: 2940)
lễ Cúng Dường Đại Tăng trong ngày Sinh nhật Lần Thứ 94 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Thời gian: 1giờ 30 chiều ngày 01 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: Chùa Hồng Danh 1129 Bal Harbor Way. San Jose, CA 95122. USA
06/05/202004:19(Xem: 3348)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 3617)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
02/05/202005:16(Xem: 16261)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
04/12/202019:51(Xem: 1083)
Được biết, do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 9g10' sáng nay, 4-12-2020 (nhằm ngày 20-10-Canh Tý), tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hoà (chùa Đức Hoà, số 128 Trần Quý Cáp, P.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà), hưởng thọ 73 năm, 50 hạ lạp. Hoà thượng tân viên tịch thế danh Trịnh Văn Bảo, sinh năm 1948 tại thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hoà), xuất gia với HT.Thích Viên Nhơn, trụ trì chùa Báo Ân (An Cựu, Huế). Ngài được Hoà thượng Bổn sư ban pháp danh Quảng Thường, tự Ngộ Tánh.
05/05/202006:23(Xem: 12205)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
04/09/202011:19(Xem: 2764)
Thư Khánh Tuế (Viện Tăng Thống, TK Thích Tuệ Sỹ) diễn đọc: Phật tử Diệu Danh, lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước
01/01/202109:18(Xem: 69060)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 600 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
14/07/202008:48(Xem: 5422)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được ai tin: Hòa Thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) vừa thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 3h15 phút sáng nay 16/4/Canh Tý , Chủ Nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020 tại Sài Gòn, Việt Nam. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Hòa Thượng Thích Phước Sơn là một bậc cao tăng thạc đức, một nhà Phật học lỗi lạc, một dịch giả, tác giả nổi tiếng, một giáo thọ sư của nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam. Chúng con thành kính nguyện cầu Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Chủ Biên Trang Nhà Quảng Đức Cựu học tăng tại Vạn Hạnh (khóa 3) TK. Thích Nguyên Tạng