Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thấm Mãi Từ Tâm

08/12/202018:45(Xem: 1946)
Thấm Mãi Từ Tâm

HT Ngo Tanh_33
Thấm Mãi Từ Tâm       Trong từng khoảnh khắc không gian giữa xứ Trầm Hương- Khánh Hoà, mùi thơm từ công hạnh mà bao đời Bậc Thầy khả kính đã chấn tích quan lâm, khai sáng nguồn tuệ giác niên viễn, dẫn lối cho chúng con thừa hành pháp học trong: “Chánh Pháp Nhãn Tạng”, trên tinh thần Niềm Tin và Trí Tuệ của Ba Đời Chư Phật.

        Nhân duyên thấm mãi từ tâm, chúng con Tỳ Kheo Thích Minh Thế, đã có nhiều lần trở về vùng đất Khánh Hoà, diện kiến đảnh lễ chư vị Tôn Túc, trải qua các thời trùng Hưng tại Tổ Đình Long Sơn - Nha Trang trên ban thờ di ảnh chư vị Tổ sư tạo dựng cho một thời kỳ vàng son trước thập niên 50-60-70-80-90- của Thế kỷ 20 như: Trưởng  lão Hoà Thượng Tịnh Khiết, Bồ Tát Thích Quảng Đức. Trưởng lão Hòa Thượng Giác Nhiên, Trưởng lão Hòa Thượng Trí Quang, Trưởng lão Hòa Thượng Huyền Quang, Trưởng lão Hòa Thượng Huyền Tân, Trưởng lão Hòa Thượng Thiện Minh, Trưởng lão Hòa Thượng Trí Nghiêm. Trưởng Lão Hòa Thượng Đổng Minh, Trưởng Lão Hòa Thượng  Trí Thủ, Trưởng Lão Hòa Thượng Chí Tín, Trưởng Lão Hòa Thượng Mật Hiển, Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Hải, Trưởng Lão Hòa Thượng Thiện Siêu, Trưởng Lão Hòa Thượng Mật Nguyện, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Trưởng Lão Hoà thượng Như Ý, Trưởng Lão Hoà thượng Trí Tâm...! Và nhiều vị tôn túc chân truyền Chánh pháp qua từng giai đoạn chuyển mình trong nền tảng Tam Bảo, khơi ngọn đèn tuệ cho hành hậu học noi gương.

      Chúng con qua các chốn Tổ Tùng lâm tự viện nơi đào tạo bao thế hệ chư vị tôn túc tài danh, phủ khắp ba niềm lang truyền đến tận Hải Ngoại, hành hoá độ sinh.

       Có đến và tận hưởng nguồn thi kệ pháp lạc, mật truyền tịnh giáo, hay thơm lừng hơn là các Ngài ẩn tu, chuyên trì hành giới.
       Năm 2007 chúng con đã vào chốn Tổ Long Sơn, diện kiến tôn dung Ngài Chí Tín, Ngài có dạy:
        “ Giữ gìn gia bảo chư Phật chính là giới, giữ gìn gia bảo của chư Pháp chính là Trung Đạo, giữ gìn gia bảo chư Tăng đó là Bản Thệ niềm tin...”

       Một lời dạy sâu lắng và luôn Ôn ấp mãi trong con, rồi Ngài dạy tiếp:
      “ Thế hệ trước xây, thế hệ sau giữ, thế hệ kế tiếp trùng tu khi hư hoại, cứ vậy mà ta tự do, học hạnh lành chư Phật Tổ trao truyền..”
      Trải qua bao thăng trầm dâu bể, chúng con cứ vậy mà Ôn hạnh nguyện.
       Mãi đến năm 2007, tháng 10, chúng con có duyên là diện kiến Ôn Ngộ Tánh, viện chủ Chùa Đức Hoà- Ninh Hoà.
      Hình ảnh tôn nghiêm của Ôn toát lên những cung cách của các bậc Thầy mô phạm khi Ôn thừa hưởng những tinh tuý của các Ngài đi trước là các vị Thầy Giáo Thọ Sư dạy dưới mái trường Trung Phần.
     Thấm mãi từ tâm những lời Ôn trao cho chúng con, chúng con nhớ như in.
      Ôn dạy rằng:
“ Tham cầu học đạo, khi có duyên là người con Xứ Huế, nơi chốn Tổ Từ Hiếu, thì phải giữ gìn tâm giới, tâm định, tâm tuệ, tâm giải thoát, tâm giải thoát tri kiến, để Minh Thế còn mãi thấm từ tâm...”
     Ôn bảo rằng:
“ Thời Ôn là khổ lắm, học tu thì kham nhẫn, học pháp thì nhớ lâu, học tâm thì khó vô cùng, nếu lung lay theo danh vọng ngũ dục thì không bao giờ có chiếc áo giải thoát..., thời nay sướng nhiều mà kém tu, do vậy bị chướng nhiều, con Minh Thế nhớ nhé, để Thấm mãi từ tâm...”


HT Ngo Tanh_47HT Ngo Tanh_46HT Ngo Tanh_45
      Chúng con chỉ biết lắng nghe, chấp tay bạch rằng:
      “ Kính bạch Ôn, vận hành Tâm dựa vào đâu để an trú, và lấy gì làm nền tảng chất liệu..?”
      Ôn thở nhẹ và dạy rằng:
“ Con biết không, vận hành tâm chính là giới, lấy giới thanh tịnh nhờ vào sự hành trì công phu chúng ta mà có, nhờ vào giữ gìn tâm Bồ đề chính là Bồ đề tâm địa giới, để an trú con nên sám hối mỗi ngày, lấy nền tảng Pháp hoa thọ trì thì làm gì cũng có tâm...! Vậy ai có đủ gốc rễ thì người ấy thấm mãi từ tâm khi sinh trưởng công năng pháp hành..!”
      Ôn bảo:
“ Mỗi sáng Ôn lạy 108 lạy của Ôn Trí Thủ truyền trao cho học Tăng thời ấy, suốt từ năm 1970 Ôn đã hành trì, học và tu với Mật giáo từ xứ Huế, học và trì gia Mật khoa nghi trong pháp sự, từ trong cách trì pháp hoa làm nền tảng gối đầu, thay được vào gốc nhìn Nhất Thừa đến Phật Thừa. Thấy và tu trong Mật hạnh từ nhân duyên nên Ôn làm mấy chục năm qua con ạ...!”
      Rồi Ôn nói:
“ Người tu phải nuôi lớn từ chân lý Chánh pháp, Chánh pháp Hưng thì người tu sẻ bảo vệ đúng giáo nghĩa niềm tin..! Thấm mãi tâm từ...”
     Kính bạch Giác Linh Ôn, trong những tháng ngày con diện kiến Ôn, là Ôn cho chúng con thời pháp nhỏ, mỗi giai đoạn đi qua chúng con ghi nhớ.
      Ấy vậy, lời dạy từ năm đầu tiên con diện kiến, giờ mãi mãi là con ghi nhớ nhiều, dung nghi Ôn thanh thoát, nụ cười hiền từ, Ôn làm đúng xứ giả Bản thệ Tăng, cưu mang cho nhiều Tăng Ni trẻ, nương bóng, Ôn dạy bao thế hệ Sơ Cấp, Trung Cấp, chính từ thân giáo, ý giáo, khẩu giáo, Ôn đã để lại cho chúng con.
      Kính Bạch Ôn, chúng con đã đi qua những thăng trầm trong đời sống khi du hoá hành đạo, nhưng việc ấy chúng con không từ nan, mà lấy đó chuyển hoá. Từ lời dạy của Ôn và các Ngài trao truyền.
      Chúng con theo giỏi các trọng trách của Ôn, từ các giới Đàn mở ra, từ các giới Đàn Cam Lộ- Gia Lai, hay Giới Đàn Trí Thủ, Quảng Đức, Ôn được cung thỉnh Thất chứng, Yết Ma, Giáo Thọ. Hay Ôn nhận lãnh trưởng ban kiến đàn, Ôn còn trao truyền đàn giới Thập Thiện, Tại gia Bồ Tát giới, hay trong đàn giới Tỳ kheo, Sa di, một trong những uy Đức chúng con có được và phúc lớn chính là nhân duyên được Ôn chỉ giáo, chính những chất liệu trên đều thấm mãi từ tâm của chúng con.
      Đặc biệt, Ôn rất quý chư Tăng, dù các vị tôn túc Ôn cũng cung kính, hay các Tăng trẻ Ôn cũng hoan hỷ ban cho một tâm rộng lớn.
      Hôm nay, trong không gian khuya, tại một nơi xa, chúng con đồng tâm bái vọng.
       “Vòng Hoa Kính Tiễn.”
       Trong những ngày tang lễ, trời mưa khóc tiễn Ôn, ngày 21-10-Canh Tý, Chúng con cung từ Bái vọng giác linh đài hướng về Chốn tùng lâm Đức Hoà- Thị Xã Ninh Hoà, để vọng tiền trầm hương.
       Chúng con Tk Thích Minh Thế, đang du hoá xứ Bắc, Nên chưa đủ duyên lành trở về chốn Tổ đảnh lễ Giác Linh Ôn.
       Chúng con chấp tay Bái vọng, và tri niệm ghi ân chư Tôn Tịnh Đức, thay mặt cho chúng con chuyển vòng hoa đến viếng giác linh Ôn.
       Chúng con niệm ân, Thượng Tọa Trú Trì Chùa Hải Quang - Tphcm, Ngài đã cùng phái đoàn Phật Giáo Tu Bông, Chùa Báo Ân, như: Đại Đức Thích Minh Đoan cùng chư Tôn Đức và thiện nam tín nữ, về trước giác linh đài đảnh lễ phúng viếng, thọ tang.
        Nhân đây, chúng con xin cảm niệm ban tổ chức tang lễ, môn đồ pháp quyến, cùng Nhị vị Đại Đức Nhuận Phổ, Tường Thanh, chúng con có nhiều lần vấn an sức khỏe, giờ này chúng con kính nhất tâm.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 07-12-2020.
                 Ngày Âm Lịch: 23-10-Canh Tý.
          Chúng con cung kính đảnh lễ giác linh Ôn Tam Bái vọng đài.
Thuỳ từ chấp phục y giáo..!HT Ngo Tanh_20

Những Hình Ảnh Lưu Dấu.
Dưới đây là một số hình ảnh của
Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Ngộ hạ Tánh.
(1940-2020).
Viện Chủ Chùa Đức Hoà- Ninh Hoà.
Viện Chủ Tổ Đình Thiên Bửu.


Chúng con lưu dấu những hình ảnh của Ngài khi còn sanh tiền làm công tác Phật Sự- và Tham dự kiến đàn Cam Lộ- Gia Lai, Khánh Hoà, hay tiếp kiến các vị tôn túc.Dấu chân ấy trải dài suốt thời gian tu học của Ngài, và Ngài Qua tận Xứ Hàn Quốc, Xứ Nhật Bản thăm viếng, chiêm Bái các thánh tích.


HT Ngo Tanh_1HT Ngo Tanh_2HT Ngo Tanh_3HT Ngo Tanh_4HT Ngo Tanh_5HT Ngo Tanh_6HT Ngo Tanh_7HT Ngo Tanh_8HT Ngo Tanh_9HT Ngo Tanh_10HT Ngo Tanh_11HT Ngo Tanh_12HT Ngo Tanh_13HT Ngo Tanh_14HT Ngo Tanh_15HT Ngo Tanh_16HT Ngo Tanh_17HT Ngo Tanh_18HT Ngo Tanh_19HT Ngo Tanh_20HT Ngo Tanh_21HT Ngo Tanh_22HT Ngo Tanh_23HT Ngo Tanh_24HT Ngo Tanh_25HT Ngo Tanh_26HT Ngo Tanh_28HT Ngo Tanh_29HT Ngo Tanh_30HT Ngo Tanh_31HT Ngo Tanh_32HT Ngo Tanh_33HT Ngo Tanh_34HT Ngo Tanh_35HT Ngo Tanh_36HT Ngo Tanh_37HT Ngo Tanh_39HT Ngo Tanh_40HT Ngo Tanh_42HT Ngo Tanh_43HT Ngo Tanh_44
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 1724)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
05/09/2022(Xem: 356)
Hòa thượng Thích Liễu Minh, tên thật là Lê Văn Hiến, Pháp danh Thị Huyền, Pháp tự Liễu Minh, hiệu Trí Hải, sinh ngày 7/3/1934 (nhằm ngày 3/2 năm Giáp Tuất), tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình (tức tỉnh Bình Định ngày nay).
24/08/2022(Xem: 552)
Hòa thượng thế danh Nguyễn Ngọc Khiết, Pháp danh Nguyên Quang, Pháp tự Thích Tín Đạo, bút hiệu Ngân Thanh; thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 44. Hòa thượng sinh năm Bính Tuất (1946) người làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ngọc Chút pháp danh Nguyên Đại, thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Mài pháp danh Nguyên Khiết. Thầy sinh ra trong một gia đình mộ đạo và là em út của 5 chị anh. Trong đó có vị vừa là bào huynh vừa là pháp huynh là Hòa thượng Thích Lưu Thanh.
17/08/2022(Xem: 1239)
Thành kính cáo bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THANH hạ HUYỀN Thành viên Hội đồng Tăng-già Bản thệ, Ân sư GĐPT Việt Nam Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN Nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Tăng-già Bản thệ Nguyên Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam thuận thế vô thường thị tịch vào lúc 05h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Trụ thế : 78 năm, 57 giới lạp. Tang lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng được cung kính cử hành tại Quảng Hương Già Lam, 498/11 đường Lê Quang Định, phường 01, quận Gò Vấp. Lễ cung thỉnh báo thân nhập kim quan: vào lúc 18h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Lễ phụng tống kim quan trà tỳ: vào lúc 06h00 ngày 21 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 07 năm Nhâm dần).
13/08/2022(Xem: 809)
Nguyên trinh lồng lộng bóng trăng Lăng Già Cao vời Bát nhã thuyền qua lặng lờ Mãn vui cõi tạm đợi chờ Chân Như Giác tìm phương tiện đến nơi Bồ Đề Huyền đạo hướng về Phật tổ tông Pháp thế học văn thông tinh tế Không hữu cùng một thể lý đồng Thiền sư Mãn Giác không huyền không.
11/08/2022(Xem: 1015)
Chiều ngày 12-7- Nhâm Dần (9-8-2022), tại chùa Minh Châu, tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Minh Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhập kim quan. Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận, Chứng minh Phân ban Ni giới; Ni trưởng Thích nữ Diệu Vân, Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự cầu nguyện.
02/08/2022(Xem: 838)
Giáo sư Jonathan C. Gold dạy về các bộ môn tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, và nghiên cứu của ông tập trung vào các truyền thống tri thức Phật Giáo Phạn và Tạng ngữ đặc biệt các lý thuyết về sự giải thích, chuyển dịch, và học tập. Cuốn sách gần đây của ông, “Paving the Great Way: Vasubandhu’s Unifying Buddhist Philosophy” [Xây Đường Lớn: Triết Lý Phật Giáo Nhất Quán Của Ngài Thế Thân]
27/07/2022(Xem: 777)
Thiếu thời mộ Phật kết thiền âm Nương chốn già lam thoát khỏi trần Học đạo tinh cần dương chánh pháp Tu tâm dõng mãnh độ mê thần Kế thừa ấn tổ xây bờ thiện Dắt dẫn môn sinh hướng cõi chân Giới thể tinh nghiêm đèn tuệ sáng Hương thơm đức hạnh toả xa gần
20/07/2022(Xem: 3870)
Cáo Phó Lễ Tang: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,535,927