Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường trùng tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức

04/10/202015:11(Xem: 2135)
Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường trùng tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức


Tu_Vien_Quang_Duc (1)
Phương Danh 

Quý Phật Tử Cúng Dường 
Trùng Tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức1. ĐĐ Thích Phước Thiệt (Sydney): $1000
2. Sư Cô Thanh Quang: $300
3. Cụ Bạch Vân: $2000
4. Lâm Minh Châu, Tuyết Mai: $2000
5. Gia Đình Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $5000
6. Tâm Thư (Sydney): $1,200
7. Diệu Hòa (Sydney):$500
8. Nguyên Khương (Perth): $300
9. Thanh Phi, Thanh Hạnh: $500
10. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $500
11. Quảng Diệu Trí $500
12. Nguyên Quảng Hiền (Lê Đặng) $200
13. Quảng Thiện và Quảng Ngộ $300
14. Hồng Hạnh-Đình Hải: $500
15. Thiện An- Thiện Phú: $500
16. HLViên Minh Nguyễn Thành Mẫn $500
17. Nguyên Yên-Văn Cao: $300
18. Quảng Tịnh Tâm (Canada): $500
19. Diệu Hương Thanh Mai (Canada): $700
20. Trinh Nguyễn (Nha Trang): US$300
21. Nguyên Quảng Hương: $200
22. Thọ Thái: $100
23. Khánh Đào: $500
24. Quảng Phước-Quảng Tịnh: $500
25. Quảng An-Tâm Mỹ: $500
26. Quỳnh Dung ( Diệu Mỹ) :$200
27. Hồng Yến ( Diệu Trúc ) $200
28. Khánh Vân ( Diệu Đài ) $200
29. Khánh Linh ( Diệu Tánh ) $200
30. Kim Trung ( Diệu Hiếu) $100
31. Diệu Ngọc-Thanh Anh: $1,200
32. Diệu Tuyết - Nguyên Quảng Tánh: $1000
33. Quảng Niệm: $200
34. Quảng Mẫn: $200
35. Quảng Giải: $200
36. Quảng Pháp Định-Quảng Tâm:$1000
37. Lệ Mỹ, Lệ An: $1000
38. Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $1000
39. Tâm Hương-Minh Chánh: $500
40. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $2000
41. Gia Đình Nguyên Từ (Hương Nghiêm): $1000
42. Micheal Thái : $100
43. Linh Vân $100
44. Ca Sỹ Nhất Luân:$100
45. Mai Diệu Hoàng:$100
46. Mỹ Phước : $100
47. Trần Minh :$50
48. Nguyên Nhật Mỹ $200
49. Duyên ( khánh Trúc ) $200
50. Thúy ( nguyên Nhật Thanh ) $200
51. Thiện Tịnh-Diệu Liên: $500
52. Nguyên Đà $200
53. Khánh Xuân và Nguyên Quảng Tường $500
54. Tịnh Châu Thu Thuỷ $300
55. Hương Châu: $100
56. Tâm Trung: $200
57. Lệ Nghiêm $200
58. Hoằng Lân-Quảng Bảo Thiện: $200
59. Giới Nghiêm, Cassandra, Natalie: $100
60. Ngoại Danh: $100
61. Diệu Đắc: $100
62. Bánh Mì Hoàng Lan: $2000
63. Chơn Như Nguyện (Loan Phạm): $200
64. Clinton Ayton: $400
65. Nguyên Cảnh-Diệu Hoàng: $300
66. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): $200
67. Nguyên Quảng Thịnh (Phượng Lai): $1000
68. Diệu Chơn (Giàu): $100
69. Vạn Mỹ: $100
70. HL Cụ Bà Diệu Thức Vũ Thị Hiền:$500
71. Nguyên Quảng Thiện (Lan Ngô): $500
72. Quảng Nhơn (Việt Tĩnh): $100
73. Quảng Đức (Việt Nhã): $100
74. Quảng Trí, Quảng Liên: $300
75. HL Tâm Nguyệt, Tâm Thông: $500
76. Quách Hương, Quách Mỹ Dung: $300
77. Nguyễn Văn Cúc PD Minh Đức $100
78. Trần Thị Ích PD Nhật Hạnh $100
79. Nguyễn Ngọc Lan $100
80. Chơn Tâm Đạo: $100
81. Phật tử nghe Pháp online (USA): $397
82. Danny Trần: $500
83. Nguyên Nhật Tín: $500
84. Nguyên Thiện Định: $500
85. Cụ Diệu Ngọc (Úm): $300
86. Nguyên Quảng Ngọc: $500
87. Nguyên Kim Ngọc: $500
88. Thuận Lễ: $100
89. Huệ Lạc: $100
90. Tín Chánh: $100
91. Diệu Hải: $100
92. Chơn Như Hòa (TGN): $200
93. Đinh Ân Maxwell & Pháp An Jackie Le: $100
94. Gia đình Lý Tòng – Du Tài: $100
95. Như Hiền-Khanh Ngô (Tuệ Lộc): $100
96. Huệ Mai: $100
97. Chúc Hoa-Huệ Dũng: $100
98. Diệu Hiền-Tâm Quang: $300
99. Hayley Vương (18t) $50
100. Angus Vương (14t) $50
101. Viên Nguyện Hằng Nguyễn: $100
102. Cụ Bà Mary Francis: $100
103. Trịnh Thị Mai pd: Quảng Diệu Ngộ: $100
104. Huỳnh văn Thới, pd: Huệ Tâm $200
105. Nguyên Thảo và Nguyên Tân $400
106. Chúc Phước-Quảng Trực-Phú Quốc (Japan): $500
107. Thiện Ngọc Trần Ngọc San: $400
108. Nguyên Trí Hiền (Sydney): $1000
109. Tâm Ngọc-Giác Trí: $500
110. HL Hồ Cẩm Nhung (Nguyên Quảng Tịnh): $500
111. Minh Trí (Cao Thân)-Huệ Linh: $400
112. Trần Minh Jasmine Grandpa: $100
113. Linh Thảo: $200
114. Vân-Tuân: $500
115. Diệu Tín-Quảng Hiếu: $100
116. Thiện Phước-Diệu Kim: $2000
117. Nguyên Nhật Tín-Nguyên Thiện Định(Trần Phẩm): $1000
118. Danny Trần: $500
119. Thắng Kiều: $200
120. Quách Hương, Quách Mỹ Dung: $300
121. Quảng Hỷ Nguyễn Thị Trợ: $100
122. Minh Chính, Diệu Thiện: $200
123. Kim Khánh: $100
124. Diệu Hòa (Ngọc Dung) Sydney: $1000
125. Nguyễn Thị Vui (Diệu Hoà ) : $100
126. Nguyễn Ngọc Hoa (Diệu Mỹ) : $100
127. Diệu Toàn (Liễu): $200
128. Vạn Phùng : $100
129. Diệu Nguyệt (Huỳnh Kim Thu): $100
130. HL Lý Thị Lý (Tịnh Hòa): $500
131. HL Phạm Xuân Tự (Thiện Chánh):$500
132. HL Nguyễn Thị Lệ (Thiện Đạo): $1000
133. Gia đình Nguyên Như-Xuân Bằng: $600
134. Mộng Kiều (Từ Hảo Nghiêm): $50
135. Gia đình Nguyên Nhật Tịnh (Thuận Lợi): $600
136. Diệu Mỹ-Đồng Thanh Minh: $500
137. Nguyên Lành: $500
138. Minh Đăng-Ngọc Đức: $200
139. Quảng Tiến(Huy) và Quảng Bảo(Hoàng) : $500
140. Gia đình Lâm Hồng Thạch: $500
141. Hòa Ngọc-Quảng Minh: $500
142. Trần Hoàng Nghĩa: $100
143. Hồng Vy $ 100
144. Nguyên Nhật Phúc $ 100
145. GĐ Dì Ngọc Hoa, Thiện Hưng và Nguyên Nhật Khánh $ 200
146. Hữu Thu - Hữu Pháp: $ 200
147. Huệ Hương: $200
148. Ngô Tấn, pd: Nguyên Quảng Thành: $500
149. Ngô Minh Tuấn, pd: Nguyên Quảng Tựu: $150
150. Đồng Thị Minh, pd: Nguyên Quảng Diệu: $150
151. Bùi Ngọc Thủy: $150
152. Phạm Thị Kim Loan: $150
153. Tâm Nhân $ 50
154. Bích Nghiêm & James Finland $ 200
155. Cụ bà Nguyên Cần: $500
156. Nhóm Phật tử Virginia, Hoa Kỳ: $1,334.62
157. Thiện Bảo (Mai): $100
158. Hương Linh Tống Hiền Lý Tòng: $100
159. Hương linh Giác Tâm Lê Vân Linh: $300
160. Hương linh Cụ ông Nguyên Quảng Thành Ngô Tấn: $5000
161. Nguyên Quảng Tánh (Linh) & Lệ Trinh (Tuyết): $3000
162. Hương linh Huỳnh Công Ân, Lương Thị Lan: $700
163. Hương linh: Nguyễn Thị Thu: $1000
164. Hương linh: Đặng Thị Thêu: $1000
165. Gia đình Cụ Ông Lâm Minh Châu: $3000
166. Cụ Bà Vương Hiền Du Tài & Các Con: $1000
167. Chúc Bảo (Houston, Texas, USA): US$200
168. Quảng An (Houston, Texas, USA): US$200
169. Quảng Tịnh Tâm & Các Con (Canada): $1000
170. Tâm Huệ Hồ Thu Hồng: $100
171. Nguyên Lộc Thị Cẩm Nhung:$100
172. Huỳnh Ngọc Phương: $100
173. Huỳnh Hoa, pd: Tắc Nhụy: $50
174. Huỳnh Mỹ Nữ, pd: Nguyên Thành: $50
175. Võ Thị Mai, pd: Lệ Bạch: $50
176. Ms Lệ: $50
177. Nguyễn Ngọc Thanh: $20
178. Ms Ngọc: $20
179. Ms Châm: $20
180. Quảng An & Bảo Kim Tú: $200
181. Phật tử Chùa Minh Giác: $200
182. Cụ Bà Diệu Vinh: $300
183. Dược Sĩ Minh Tuấn (Footscray): $200
184. Diệu Hiếu (Canada): $200 Úc kim
185. Cụ bà Ngọc Linh & Ngọc Châu: $500
186. GĐ Hà Thiên Thanh-Nguyễn Sỹ Chương: $1000
187. Thọ Thái: $200
188. Tâm Huệ Lê Kim Thanh: $200
189. HL Cụ Ông Nguyên Bửu Nguyễn Ngự: $500
190. Huỳnh Ngọc Phượng PD Huệ Hương: $300
191. Nguyễn Quý Phước PD Huệ Đức: $100
192. Nguyên Nhật Thơ: $300
193. Nguyên Nhật Tịnh (Thuận Lợi): $200
194. Phòng Phát Hành (Tâm An, Ngọc Hân): $2,600
195. Thực Phẩm Chay (Nguyên Như, Quảng Hạnh…): $2,000
196. Diệu Định (Bích Hương): $500

197. Gia đình Giang Lai, Tín Như Từ Tô Nữ, Lệ Anh, Thúy Bình: $2000
198. Gia đình Đức Pháp Trần Tiêu-Lệ Phước Nguyễn Thị Nhánh: $2000
199. Quảng Đại Hải $100
200. Hồng Ngọc (Chi) $100
201. Ninh Hoàng Yến: $100
202. Ninh Thanh Phương: $100
203. Dược sĩ Minh Tuấn: $200
204. Hương linh Lệ An Dương Chiêu Bình: $200
205. Hương linh Tâm Thọ Trần Văn Đãi: $500
206. Hương linh An Nhiên Lê Mai Nhựt Hồ: $500
207. Hương linh Tín Như Từ Tô Nữ : $500
208. Hương linh Minh Tín Nick Dillulo: $500
209. Hương linh Đỗ Văn Sang: $300
210. Hương linh Nghiêm Thuần Nguyễn Vũ Uyên Thy: $500
211. Hương linh Quan Hương Liêu Kinh Hương: $200
212. Hương linh Thiện Chánh Phạm Xuân Tự: $1000
213. Hương linh Chánh Đức Thái Phan Văn Đáng: $1000

214. Thọ Thái: $100
215. Nguyên Thi (Nhàng): $200
216. Nguyễn Thị Thanh Uyên: $200
217. Nguyên Nhật Lý (Như Liên): $200

218. Nhóm Phật tử Âu Châu: $600 (2 đợt)

219. Hương linh Lê Thị Nữ: $500

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

***

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/10/201311:23(Xem: 14492)
1. TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; thơ: Tuệ Kiên; Họp Ca Nhóm Cadillac 2. QUẢNG ĐỨC MÁI CHÙA CHUNG Nhạc: Nguyễn Tuấn; thơ: Tuệ Kiên; Ca Sĩ Tuyết Mai 3. MỪNG CHU NIÊN 20 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Lê Minh Hiền; thơ: Thích Viên Tịnh; Họp Ca Nhóm Tuệ Đăng 4. ĐẠO TRÀNG TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Khánh Hoàng; Thơ: Thích Nhật Tân; Ca Sĩ Thùy Dương 5. CHIẾC CẦU TỪ BI. Nhạc: Khánh Hoàng; thơ: Thanh Phi; Ca Sĩ Bảo Lộc 6. ÁNH HÀO QUANG QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; Thơ: Lâm Như Tạng. Nhóm Cadillac 7. BÀI TƯỜNG THUẬT ĐẠI LỄ CHU NIÊN 20 NĂM TV QUẢNG ĐỨC Bài của Thích Tịnh Tuệ, giọng đọc: Tường Dinh (Đài Radio FM 97.4) 8. TT THÍCH NGUYÊN TẠNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Thông Tín Viên VOA Hoa Kỳ, Ngọc Hân thực hiện 9. KIẾN TRÚC CỦA TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Bài của TT Nguyên Tạng, giọng đọc: Diễm Hương (VOA, Hoa Kỳ)
05/06/201313:37(Xem: 5863)
After three years, concerted community action, hard work and single mindedness, the construction the Quang Duc Buddhist Monastery’s 2 story complex, consisting of the upper worship hall and ground floor multi-purpose hall, has been completed ...
10/10/201707:37(Xem: 5264)
Ban Âm Thanh Tu Viện Quảng Đức (Quang Duc Sound Productions) - Nguyên Tâm và Quảng Đại Tâm , Từ trái sang: Đạo hữu Quảng Đại Tâm (Công Đạo) & Đạo hữu Nguyên Tâm (Trần Đức) thuộc Ban Âm Thanh Ánh Sáng của Tu Viện Quảng Đức trong hơn 10 năm qua. Thành tâm tán dương công đức đóng góp công quả của hai Phật tử và Cầu Phật gia hộ cho hai Phật tử vui khỏe, tinh tấn & công việc thiện nguyện của ban Âm Thanh luôn được thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. (TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng). Công việc thuyện nguyện đã làm của ban âm thanh TV Quảng Đức: · Các buổi Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán....tại tu viên Quảng Đức (xem hình) · Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương Tự (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho tu học cuối năm 2017 tai Port Sea (xem hình) Tết Trung Thu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho Chùa Giác Hoàng. Các đại lễ tiếp theo: · Lễ Khánh Thành Hưng An Tự (03-12-2017) · Khóa Tu
01/05/200907:17(Xem: 15891)
Bản Tin Định Kỳ ( Mừng Xuân Di Lặc, Phật Đản và Vu Lan ) của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
05/06/201313:31(Xem: 4693)
Trưởng Ban: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thiết Trí Trang Hoàng: TT. Thích Thiện Hiền. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thư Ký Hành Chánh: ÐÐ. Thích Nguyên Tạng ...
05/06/201313:26(Xem: 5791)
Ban Việt Ngữ SBS Radio Sydney trân trọng kính mời quí đồng hương tại Melbourne tham dự hai buổi phát thanh lưu động với chi tiết như sau ...
05/06/201313:19(Xem: 4757)
Đạo Phật truyền vào Việt Nam đã hơn hai ngàn năm; Hơn hai ngàn năm qua, chư vị Tổ Sư truyền giáo tùy theo hoàn cảnh, phong tục, tập quán đã áp dụng giáo lý của Đức Phật vào đời sống hằng ngày cho người dân Việt. Những ngôi Chùa đã có mặt khắp ba miền đất nước
05/06/201313:11(Xem: 5909)
Ca khúc: Kính mừng Quảng Đức 20 năm, Thơ : Thích Viên Tịnh, Nhạc : Lê Minh Hiền, Trình bày: Ban hợp ca Tuệ Đăng
05/06/201313:05(Xem: 5204)
Quảng đại tâm pháp giới tùy duyên quy diệu dụng, Ðức lưu phương Tăng già nhập thế hiển chơn như ...