Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường trùng tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức

04/10/202015:11(Xem: 1065)
Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường trùng tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức


Tu_Vien_Quang_Duc (1)
Phương Danh 

Quý Phật Tử Cúng Dường 
Trùng Tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức


 

 1. ĐĐ Thích Phước Thiệt (Sydney): $1000
 2. Sư Cô Thanh Quang: $300
 3. Cụ Bạch Vân: $2000
 4. Lâm Minh Châu, Tuyết Mai: $2000
 5. Gia Đình Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $5000
 6. Tâm Thư (Sydney): $1,200
 7. Diệu Hòa (Sydney):$500
 8. Nguyên Khương (Perth): $300
 9. Thanh Phi, Thanh Hạnh: $500
 10. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $500
 11. Quảng Diệu Trí $500
 12. Nguyên Quảng Hiền (Lê Đặng) $200
 13. Quảng Thiện và Quảng Ngộ $300
 14. Hồng Hạnh-Đình Hải: $500
 15. Thiện An- Thiện Phú: $500
 16. HLViên Minh Nguyễn Thành Mẫn $500
 17. Nguyên Yên-Văn Cao: $300
 18. Quảng Tịnh Tâm (Canada): $500
 19. Diệu Hương Thanh Mai (Canada): $700
 20. Trinh Nguyễn (Nha Trang): US$300
 21. Nguyên Quảng Hương: $200
 22. Thọ Thái: $100
 23. Khánh Đào: $500
 24. Quảng Phước-Quảng Tịnh: $500
 25. Quảng An-Tâm Mỹ: $500
 26. Quỳnh Dung ( Diệu Mỹ) :$200
 27. Hồng Yến ( Diệu Trúc ) $200
 28. Khánh Vân ( Diệu Đài ) $200
 29. Khánh Linh ( Diệu Tánh ) $200
 30. Kim Trung ( Diệu Hiếu) $100
 31. Diệu Ngọc-Thanh Anh: $1,200
 32. Diệu Tuyết - Nguyên Quảng Tánh: $1000
 33. Quảng Niệm: $200
 34. Quảng Mẫn: $200
 35. Quảng Giải: $200
 36. Quảng Pháp Định-Quảng Tâm:$1000
 37. Lệ Mỹ, Lệ An: $1000
 38. Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $1000
 39. Tâm Hương-Minh Chánh: $500
 40. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $2000
 41. Gia Đình Nguyên Từ (Hương Nghiêm): $1000
 42. Micheal Thái : $100
 43. Linh Vân $100
 44. Ca Sỹ Nhất Luân:$100
 45. Mai Diệu Hoàng:$100
 46. Mỹ Phước : $100
 47. Trần Minh :$50
 48. Nguyên Nhật Mỹ $200
 49. Duyên ( khánh Trúc ) $200
 50. Thúy ( nguyên Nhật Thanh ) $200
 51. Thiện Tịnh-Diệu Liên: $500
 52. Nguyên Đà $200
 53. Cụ bà Nguyên Cần $500
 54. Khánh Xuân và Nguyên Quảng Tường $500
 55. Tịnh Châu Thu Thuỷ $300
 56. Hương Châu: $100
 57. Tâm Trung: $200
 58. Lệ Nghiêm $200
 59. Hoằng Lân-Quảng Bảo Thiện: $200
 60. Giới Nghiêm, Cassandra, Natalie: $100
 61. Ngoại Danh: $100
 62. Diệu Đắc: $100
 63. Bánh Mì Hoàng Lan: $2000
 64. Chơn Như Nguyện (Loan Phạm): $200
 65. Clinton Ayton: $400
 66. Nguyên Cảnh-Diệu Hoàng: $300
 67. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): $200
 68. Nguyên Quảng Thịnh (Phượng Lai): $1000
 69. Diệu Chơn (Giàu): $100
 70. Vạn Mỹ: $100
 71.  HL Cụ Bà Diệu Thức Vũ Thị Hiền:$500
 72. Nguyên Quảng Thiện (Lan Ngô): $500
 73. Quảng Nhơn (Việt Tĩnh): $100
 74. Quảng Đức (Việt Nhã): $100
 75. Quảng Trí, Quảng Liên: $300
 76. HL Tâm Nguyệt, Tâm Thông: $500
 77. Quách Hương, Quách Mỹ Dung: $300
 78. Nguyễn Văn Cúc PD Minh Đức $100
 79. Trần Thị Ích PD Nhật Hạnh $100
 80. Nguyễn Ngọc Lan $100
 81. Chơn Tâm Đạo: $100
 82.  Phật tử nghe Pháp online (USA): $397
 83. Danny Trần: $500
 84. Nguyên Nhật Tín: $500
 85. Nguyên Thiện Định: $500
 86. Cụ Diệu Ngọc (Úm): $300
 87.  Nguyên Quảng Ngọc: $500
 88. Nguyên Kim Ngọc: $500
 89. Thuận Lễ: $100
 90. Huệ Lạc: $100
 91. Tín Chánh: $100
 92. Diệu Hải: $100
 93. Chơn Như Hòa (TGN): $200
 94. Đinh Ân Maxwell & Pháp An Jackie Le: $100
 95.  Gia đình Lý Tòng – Du Tài: $100
 96. Như Hiền-Khanh Ngô (Tuệ Lộc): $100

 97. Huệ Mai: $100

 98. Chúc Hoa-Huệ Dũng: $100

 99. Diệu Hiền-Tâm Quang: $300

 100. Hayley Vương (18t) $50

 101. Angus Vương (14t) $50

 102. Viên Nguyện Hằng Nguyễn: $100
 103. Cụ Bà Mary Francis: $100
 104. Trịnh Thị Mai pd: Quảng Diệu Ngộ: $100
 105. Huỳnh văn Thới, pd: Huệ Tâm $100
 106. Nguyên Thảo và Nguyên Tân $400
 107. Chúc Phước-Quảng Trực-Phú Quốc (Japan): $500
 108. Thiện Ngọc Trần Ngọc San: $400
 109. Nguyên Trí Hiền (Sydney): $1000
 110. Tâm Ngọc-Giác Trí: $500
 111. HL Hồ Cẩm Nhung (Nguyên Quảng Tịnh): $500
 112. Minh Trí (Cao Thân)-Huệ Linh: $400
 113. Trần Minh Jasmine Grandpa: $100
 114. Linh Thảo: $200
 115. Vân-Tuân: $500
 116. Diệu Tín-Quảng Hiếu: $100
 117. Thiện Phước-Diệu Kim: $2000
 118. Nguyên Nhật Tín-Trần Phẩm: $1000
 119. Quách Hương, Quách Mỹ Dung: $300
 120. Quảng Hỷ Nguyễn Thị Trợ: $100
 121. Minh Chính, Diệu Thiện: $200
 122. Kim Khánh: $100
 123. Diệu Hòa (Ngọc Dung) Sydney: $1000
 124. Nguyễn Thị Vui (Diệu Hoà ) : $100
 125. Nguyễn Ngọc Hoa (Diệu Mỹ) : $100
 126. Diệu Toàn (Liễu): $200
 127. Vạn Phùng : $100
 128. Diệu Nguyệt (Huỳnh Kim Thu): $100
 129. HL Lý Thị Lý (Tịnh Hòa): $500
 130. Con cháu HL Lý Thị Lan (Tịnh Hòa): $500
 131. HL Phạm Xuân Tự (Thiện Chánh):$500
 132. HL Nguyễn Thị Lệ (Thiện Đạo): $1000
 133. Gia đình Nguyên Như-Xuân Bằng: $600
 134. Mộng Kiều (Từ Hảo Nghiêm): $50
 135. Gia đình Nguyên Nhật Tịnh (Thuận Lợi): $600
 136. Diệu Mỹ-Đồng Thanh Minh: $500
 137. Nguyên Lành: $500
 138. Minh Đăng-Ngọc Đức: $200


(đang cập nhật tiếp)


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

 

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử  luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật
TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng
***

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/202017:20(Xem: 1120)
Như Cổ đức từng dạy: "Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm" Thật vậy, truyền thống "Truyền Đăng Tục Diệm, Phật Pháp Xương Minh, Hộ Trì và Tam Bảo vệ Chánh Pháp" là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của người đệ tử Phật chúng ta. Như quý vị đã biết, hơn chín tháng qua, đại dịch Vũ Hán Covid-19 đã mang đến sự tác hại và khủng hoảng từ tinh thần đến vật chất cho mọi người trên toàn thế giới nói chung, và cho những người con Phật nói riêng.
03/10/201311:23(Xem: 12599)
1. TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; thơ: Tuệ Kiên; Họp Ca Nhóm Cadillac 2. QUẢNG ĐỨC MÁI CHÙA CHUNG Nhạc: Nguyễn Tuấn; thơ: Tuệ Kiên; Ca Sĩ Tuyết Mai 3. MỪNG CHU NIÊN 20 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Lê Minh Hiền; thơ: Thích Viên Tịnh; Họp Ca Nhóm Tuệ Đăng 4. ĐẠO TRÀNG TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Khánh Hoàng; Thơ: Thích Nhật Tân; Ca Sĩ Thùy Dương 5. CHIẾC CẦU TỪ BI. Nhạc: Khánh Hoàng; thơ: Thanh Phi; Ca Sĩ Bảo Lộc 6. ÁNH HÀO QUANG QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; Thơ: Lâm Như Tạng. Nhóm Cadillac 7. BÀI TƯỜNG THUẬT ĐẠI LỄ CHU NIÊN 20 NĂM TV QUẢNG ĐỨC Bài của Thích Tịnh Tuệ, giọng đọc: Tường Dinh (Đài Radio FM 97.4) 8. TT THÍCH NGUYÊN TẠNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Thông Tín Viên VOA Hoa Kỳ, Ngọc Hân thực hiện 9. KIẾN TRÚC CỦA TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Bài của TT Nguyên Tạng, giọng đọc: Diễm Hương (VOA, Hoa Kỳ)
05/06/201313:37(Xem: 5222)
After three years, concerted community action, hard work and single mindedness, the construction the Quang Duc Buddhist Monastery’s 2 story complex, consisting of the upper worship hall and ground floor multi-purpose hall, has been completed ...
10/10/201707:37(Xem: 4419)
Ban Âm Thanh Tu Viện Quảng Đức (Quang Duc Sound Productions) - Nguyên Tâm và Quảng Đại Tâm , Từ trái sang: Đạo hữu Quảng Đại Tâm (Công Đạo) & Đạo hữu Nguyên Tâm (Trần Đức) thuộc Ban Âm Thanh Ánh Sáng của Tu Viện Quảng Đức trong hơn 10 năm qua. Thành tâm tán dương công đức đóng góp công quả của hai Phật tử và Cầu Phật gia hộ cho hai Phật tử vui khỏe, tinh tấn & công việc thiện nguyện của ban Âm Thanh luôn được thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. (TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng). Công việc thuyện nguyện đã làm của ban âm thanh TV Quảng Đức: · Các buổi Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán....tại tu viên Quảng Đức (xem hình) · Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương Tự (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho tu học cuối năm 2017 tai Port Sea (xem hình) Tết Trung Thu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho Chùa Giác Hoàng. Các đại lễ tiếp theo: · Lễ Khánh Thành Hưng An Tự (03-12-2017) · Khóa Tu
01/05/200907:17(Xem: 13890)
Bản Tin Định Kỳ ( Mừng Xuân Di Lặc, Phật Đản và Vu Lan ) của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
05/06/201313:31(Xem: 4117)
Trưởng Ban: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thiết Trí Trang Hoàng: TT. Thích Thiện Hiền. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thư Ký Hành Chánh: ÐÐ. Thích Nguyên Tạng ...
05/06/201313:26(Xem: 5115)
Ban Việt Ngữ SBS Radio Sydney trân trọng kính mời quí đồng hương tại Melbourne tham dự hai buổi phát thanh lưu động với chi tiết như sau ...
05/06/201313:19(Xem: 4160)
Đạo Phật truyền vào Việt Nam đã hơn hai ngàn năm; Hơn hai ngàn năm qua, chư vị Tổ Sư truyền giáo tùy theo hoàn cảnh, phong tục, tập quán đã áp dụng giáo lý của Đức Phật vào đời sống hằng ngày cho người dân Việt. Những ngôi Chùa đã có mặt khắp ba miền đất nước
05/06/201313:11(Xem: 5176)
Ca khúc: Kính mừng Quảng Đức 20 năm, Thơ : Thích Viên Tịnh, Nhạc : Lê Minh Hiền, Trình bày: Ban hợp ca Tuệ Đăng
05/06/201313:05(Xem: 4521)
Quảng đại tâm pháp giới tùy duyên quy diệu dụng, Ðức lưu phương Tăng già nhập thế hiển chơn như ...