Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường trùng tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức

04/10/202015:11(Xem: 1728)
Thành tâm cảm tạ và tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường trùng tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức


Tu_Vien_Quang_Duc (1)
Phương Danh 

Quý Phật Tử Cúng Dường 
Trùng Tu Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức1. ĐĐ Thích Phước Thiệt (Sydney): $1000
2. Sư Cô Thanh Quang: $300
3. Cụ Bạch Vân: $2000
4. Lâm Minh Châu, Tuyết Mai: $2000
5. Gia Đình Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $5000
6. Tâm Thư (Sydney): $1,200
7. Diệu Hòa (Sydney):$500
8. Nguyên Khương (Perth): $300
9. Thanh Phi, Thanh Hạnh: $500
10. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $500
11. Quảng Diệu Trí $500
12. Nguyên Quảng Hiền (Lê Đặng) $200
13. Quảng Thiện và Quảng Ngộ $300
14. Hồng Hạnh-Đình Hải: $500
15. Thiện An- Thiện Phú: $500
16. HLViên Minh Nguyễn Thành Mẫn $500
17. Nguyên Yên-Văn Cao: $300
18. Quảng Tịnh Tâm (Canada): $500
19. Diệu Hương Thanh Mai (Canada): $700
20. Trinh Nguyễn (Nha Trang): US$300
21. Nguyên Quảng Hương: $200
22. Thọ Thái: $100
23. Khánh Đào: $500
24. Quảng Phước-Quảng Tịnh: $500
25. Quảng An-Tâm Mỹ: $500
26. Quỳnh Dung ( Diệu Mỹ) :$200
27. Hồng Yến ( Diệu Trúc ) $200
28. Khánh Vân ( Diệu Đài ) $200
29. Khánh Linh ( Diệu Tánh ) $200
30. Kim Trung ( Diệu Hiếu) $100
31. Diệu Ngọc-Thanh Anh: $1,200
32. Diệu Tuyết - Nguyên Quảng Tánh: $1000
33. Quảng Niệm: $200
34. Quảng Mẫn: $200
35. Quảng Giải: $200
36. Quảng Pháp Định-Quảng Tâm:$1000
37. Lệ Mỹ, Lệ An: $1000
38. Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $1000
39. Tâm Hương-Minh Chánh: $500
40. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $2000
41. Gia Đình Nguyên Từ (Hương Nghiêm): $1000
42. Micheal Thái : $100
43. Linh Vân $100
44. Ca Sỹ Nhất Luân:$100
45. Mai Diệu Hoàng:$100
46. Mỹ Phước : $100
47. Trần Minh :$50
48. Nguyên Nhật Mỹ $200
49. Duyên ( khánh Trúc ) $200
50. Thúy ( nguyên Nhật Thanh ) $200
51. Thiện Tịnh-Diệu Liên: $500
52. Nguyên Đà $200
53. Khánh Xuân và Nguyên Quảng Tường $500
54. Tịnh Châu Thu Thuỷ $300
55. Hương Châu: $100
56. Tâm Trung: $200
57. Lệ Nghiêm $200
58. Hoằng Lân-Quảng Bảo Thiện: $200
59. Giới Nghiêm, Cassandra, Natalie: $100
60. Ngoại Danh: $100
61. Diệu Đắc: $100
62. Bánh Mì Hoàng Lan: $2000
63. Chơn Như Nguyện (Loan Phạm): $200
64. Clinton Ayton: $400
65. Nguyên Cảnh-Diệu Hoàng: $300
66. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): $200
67. Nguyên Quảng Thịnh (Phượng Lai): $1000
68. Diệu Chơn (Giàu): $100
69. Vạn Mỹ: $100
70. HL Cụ Bà Diệu Thức Vũ Thị Hiền:$500
71. Nguyên Quảng Thiện (Lan Ngô): $500
72. Quảng Nhơn (Việt Tĩnh): $100
73. Quảng Đức (Việt Nhã): $100
74. Quảng Trí, Quảng Liên: $300
75. HL Tâm Nguyệt, Tâm Thông: $500
76. Quách Hương, Quách Mỹ Dung: $300
77. Nguyễn Văn Cúc PD Minh Đức $100
78. Trần Thị Ích PD Nhật Hạnh $100
79. Nguyễn Ngọc Lan $100
80. Chơn Tâm Đạo: $100
81. Phật tử nghe Pháp online (USA): $397
82. Danny Trần: $500
83. Nguyên Nhật Tín: $500
84. Nguyên Thiện Định: $500
85. Cụ Diệu Ngọc (Úm): $300
86. Nguyên Quảng Ngọc: $500
87. Nguyên Kim Ngọc: $500
88. Thuận Lễ: $100
89. Huệ Lạc: $100
90. Tín Chánh: $100
91. Diệu Hải: $100
92. Chơn Như Hòa (TGN): $200
93. Đinh Ân Maxwell & Pháp An Jackie Le: $100
94. Gia đình Lý Tòng – Du Tài: $100
95. Như Hiền-Khanh Ngô (Tuệ Lộc): $100
96. Huệ Mai: $100
97. Chúc Hoa-Huệ Dũng: $100
98. Diệu Hiền-Tâm Quang: $300
99. Hayley Vương (18t) $50
100. Angus Vương (14t) $50
101. Viên Nguyện Hằng Nguyễn: $100
102. Cụ Bà Mary Francis: $100
103. Trịnh Thị Mai pd: Quảng Diệu Ngộ: $100
104. Huỳnh văn Thới, pd: Huệ Tâm $200
105. Nguyên Thảo và Nguyên Tân $400
106. Chúc Phước-Quảng Trực-Phú Quốc (Japan): $500
107. Thiện Ngọc Trần Ngọc San: $400
108. Nguyên Trí Hiền (Sydney): $1000
109. Tâm Ngọc-Giác Trí: $500
110. HL Hồ Cẩm Nhung (Nguyên Quảng Tịnh): $500
111. Minh Trí (Cao Thân)-Huệ Linh: $400
112. Trần Minh Jasmine Grandpa: $100
113. Linh Thảo: $200
114. Vân-Tuân: $500
115. Diệu Tín-Quảng Hiếu: $100
116. Thiện Phước-Diệu Kim: $2000
117. Nguyên Nhật Tín-Nguyên Thiện Định(Trần Phẩm): $1000
118. Danny Trần: $500
119. Thắng Kiều: $200
120. Quách Hương, Quách Mỹ Dung: $300
121. Quảng Hỷ Nguyễn Thị Trợ: $100
122. Minh Chính, Diệu Thiện: $200
123. Kim Khánh: $100
124. Diệu Hòa (Ngọc Dung) Sydney: $1000
125. Nguyễn Thị Vui (Diệu Hoà ) : $100
126. Nguyễn Ngọc Hoa (Diệu Mỹ) : $100
127. Diệu Toàn (Liễu): $200
128. Vạn Phùng : $100
129. Diệu Nguyệt (Huỳnh Kim Thu): $100
130. HL Lý Thị Lý (Tịnh Hòa): $500
131. HL Phạm Xuân Tự (Thiện Chánh):$500
132. HL Nguyễn Thị Lệ (Thiện Đạo): $1000
133. Gia đình Nguyên Như-Xuân Bằng: $600
134. Mộng Kiều (Từ Hảo Nghiêm): $50
135. Gia đình Nguyên Nhật Tịnh (Thuận Lợi): $600
136. Diệu Mỹ-Đồng Thanh Minh: $500
137. Nguyên Lành: $500
138. Minh Đăng-Ngọc Đức: $200
139. Quảng Tiến(Huy) và Quảng Bảo(Hoàng) : $500
140. Gia đình Lâm Hồng Thạch: $500
141. Hòa Ngọc-Quảng Minh: $500
142. Trần Hoàng Nghĩa: $100
143. Hồng Vy $ 100
144. Nguyên Nhật Phúc $ 100
145. GĐ Dì Ngọc Hoa, Thiện Hưng và Nguyên Nhật Khánh $ 200
146. Hữu Thu - Hữu Pháp: $ 200
147. Huệ Hương: $200
148. Ngô Tấn, pd: Nguyên Quảng Thành: $500
149. Ngô Minh Tuấn, pd: Nguyên Quảng Tựu: $150
150. Đồng Thị Minh, pd: Nguyên Quảng Diệu: $150
151. Bùi Ngọc Thủy: $150
152. Phạm Thị Kim Loan: $150
153. Tâm Nhân $ 50
154. Bích Nghiêm & James Finland $ 200
155. Cụ bà Nguyên Cần: $500
156. Nhóm Phật tử Virginia, Hoa Kỳ: $1,334.62
157. Thiện Bảo (Mai): $100
158. Hương Linh Tống Hiền Lý Tòng: $100
159. Hương linh Giác Tâm Lê Vân Linh: $300
160. Hương linh Cụ ông Nguyên Quảng Thành Ngô Tấn: $5000
161. Nguyên Quảng Tánh (Linh) & Lệ Trinh (Tuyết): $3000
162. Hương linh Huỳnh Công Ân, Lương Thị Lan: $700
163. Hương linh: Nguyễn Thị Thu: $1000
164. Hương linh: Đặng Thị Thêu: $1000
165. Gia đình Cụ Ông Lâm Minh Châu: $3000
166. Cụ Bà Vương Hiền Du Tài & Các Con: $1000
167. Chúc Bảo (Houston, Texas, USA): US$200
168. Quảng An (Houston, Texas, USA): US$200
169. Quảng Tịnh Tâm & Các Con (Canada): $1000
170. Tâm Huệ Hồ Thu Hồng: $100
171. Nguyên Lộc Thị Cẩm Nhung:$100
172. Huỳnh Ngọc Phương: $100
173. Huỳnh Hoa, pd: Tắc Nhụy: $50
174. Huỳnh Mỹ Nữ, pd: Nguyên Thành: $50
175. Võ Thị Mai, pd: Lệ Bạch: $50
176. Ms Lệ: $50
177. Nguyễn Ngọc Thanh: $20
178. Ms Ngọc: $20
179. Ms Châm: $20
180. Quảng An & Bảo Kim Tú: $200
181. Phật tử Chùa Minh Giác: $200
182. Cụ Bà Diệu Vinh: $300
183. Dược Sĩ Minh Tuấn (Footscray): $200
184. Diệu Hiếu (Canada): $200 Úc kim
185. Cụ bà Ngọc Linh & Ngọc Châu: $500
186. GĐ Hà Thiên Thanh-Nguyễn Sỹ Chương: $1000
187. Thọ Thái: $200
188. Tâm Huệ Lê Kim Thanh: $200
189. HL Cụ Ông Nguyên Bửu Nguyễn Ngự: $500
190. Huỳnh Ngọc Phượng PD Huệ Hương: $300
191. Nguyễn Quý Phước PD Huệ Đức: $100
192. Nguyên Nhật Thơ: $300
193. Nguyên Nhật Tịnh (Thuận Lợi): $200
194. Phòng Phát Hành (Tâm An, Ngọc Hân): $2,600
195. Thực Phẩm Chay (Nguyên Như, Quảng Hạnh…): $2,000
196. Diệu Định (Bích Hương): $500

197. Gia đình Giang Lai, Tín Như Từ Tô Nữ, Lệ Anh, Thúy Bình: $2000
198. Gia đình Đức Pháp Trần Tiêu-Lệ Phước Nguyễn Thị Nhánh: $2000
199. Quảng Đại Hải $100
200. Hồng Ngọc (Chi) $100
201. Ninh Hoàng Yến: $100
202. Ninh Thanh Phương: $100
203. Dược sĩ Minh Tuấn: $200
204. Hương linh Lệ An Dương Chiêu Bình: $200
205. Hương linh Tâm Thọ Trần Văn Đãi: $500
206. Hương linh An Nhiên Lê Mai Nhựt Hồ: $500
207. Hương linh Tín Như Từ Tô Nữ : $500
208. Hương linh Minh Tín Nick Dillulo: $500
209. Hương linh Đỗ Văn Sang: $300
210. Hương linh Nghiêm Thuần Nguyễn Vũ Uyên Thy: $500
211. Hương linh Quan Hương Liêu Kinh Hương: $200
212. Hương linh Thiện Chánh Phạm Xuân Tự: $1000
213. Hương linh Chánh Đức Thái Phan Văn Đáng: $1000


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

***

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/06/201313:05(Xem: 4719)
Quảng đại tâm pháp giới tùy duyên quy diệu dụng, Ðức lưu phương Tăng già nhập thế hiển chơn như ...
11/04/201311:35(Xem: 9162)
Câu đối của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ : Tu viện Quảng Đức, Australia Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhi phế hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến diệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn. Đức hành thế khoát tham phương, tỉ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không hoa thủy nguyệt, huyền hà bích lạc thần châu. Dịch nghĩa: Chốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nan, vá áo chép kinh đất khách. Đức tu mấy bước mù xa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, hoa trời trăng nước, ngân hà dằng dặc quê cha.
05/06/201312:58(Xem: 3645)
Tối thứ hai 06/10/03: 7 giờ : Thọ Trì Ðại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Tâm Viên. Tối thứ ba 07/10/03: 7 giờ: Thọ Trì Ðại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Chơn Kiến. Tối thứ tư 08/10/03: 7 giờ, . .
16/10/201804:00(Xem: 10380)
Kính thưa quý đồng hương Phật tử, trong dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018, quý vị đã nhìn thấy thành quả xây dựng Nhà bếp và khu vệ sinh công cộng tại TVQĐ đã hoàn tất và bắt đầu xử dụng vào đầu năm 2018. Tất cả đều nhờ vào công đức của quý vị, nên công trình đã hoàn thành trong vòng 2 năm. Công trình xây dựng tiếp theo là Pháp Xá Quảng Đức, Kho Đa Dụng, Đoàn Quán Gia Đình Phật Tử (xem hình nền móng) đây là công trình xây dựng cuối cùng của Tu Viện Quảng Đức. Ước mong quý Phật tử tiếp tục cầu nguyện và tùy hỷ chung góp một tấm lòng cho công trình từ đây đến năm 2020 được hoàn tất, để mừng đón Chu Niên 30 năm (1990-2020) thành lập Tu Viện Quảng Đức. Ban Trị Sự Tu Viện Quảng Đức, Ban Kiến Thiết Xây Dựng thành tâm tán thán công đức và niệm ơn tất cả quý Phật tử đã và đang phát tâm đóng góp và cúng dường cho công trình xây dựng này. Cầu Phật gia hộ quý Phật tử đồng hương vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
05/06/201312:54(Xem: 4045)
Melbourne Úc đại Lợi đang vào mùa xuân, cây cỏ ươm mầm trổ nụ, tuy nhiên thời tiết vẫn trong tình trạng Melbourne 1 ngày có bốn mùa lạnh nóng, những cơn gió lạnh hay mưa đá trên vùng đông nam vẫn thổi về cắt da ...
04/08/201723:51(Xem: 14099)
Danh sách Phật tử Tu Viện Quảng Đức Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp & Khu Vệ Sinh Công Cộng Gia Đình Cụ Thanh Hảo: $2000 Gia Đình Đức Nghiêm: $5000 (bank) Gia Đình Cô Xuân Lộc: $5000 (bank) Nhóm Phật tử Darwin: $1000 Gia Đình Hồng Hạnh-Đình Hải: $1000 Phòng phát hành (tháng 7): $900 Tiền cúng dường Tam Bảo (tháng 8): $1000
05/06/201312:42(Xem: 2798)
Từ Hoa Kỳ: Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Pháp Luân, Houston TX), Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (Như Lai, Denver CO), Hòa Thượng Thích Giác Lượng (Pháp Duyên, San Jose CA), Thượng Tọa Thích Nguyên An (Cổ Lâm, Seattle WA) ...
05/06/201312:39(Xem: 5444)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng Ni. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo ...
06/04/201507:14(Xem: 13989)
Chiếu Hiến Chế của Giáo Hội ; Căn cứ 2 Biên bản phiên họp Định kỳ của Hội Đồng Điều Hành ngày 11-7-2014 tại Khóa An Cư kỳ 15 Trường Hạ Quảng Đức - Melbourne và ngày 30-12-2014 tại Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 14 - Canberra, qui định: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào 3 ngày 08, 09,10 tháng 5 năm 2015 tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060. Để Đại Hội được thành tựu viên mãn, kính thỉnh Chư Tôn Đức và quí Đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự như sau:
05/06/201312:16(Xem: 2293)
Ðại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức & Đại hội bất thường thành công mãn nguyện - Hình Ảnh Đại Hội Bất Thường Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất