Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vòng hoa kính viếng lễ tang Cụ Bà Phật tử Tâm Dưỡng Hồ Thị Nuôi (Thân Mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Bankstown, Tiểu bang NSW, Úc Châu

08/08/202010:56(Xem: 3193)
Vòng hoa kính viếng lễ tang Cụ Bà Phật tử Tâm Dưỡng Hồ Thị Nuôi (Thân Mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Bankstown, Tiểu bang NSW, Úc Châu
Phat Di Da

Cu Ba Ho Thi Nuoi_Tam Duong-4

vong hoa kinh vieng cu ba ho thi nuoi (1)vong hoa kinh vieng cu ba ho thi nuoi (2)
hoasen3
Dien Thu Phan Uu_TT Tam Minh
hoasen3
Cu Ba Ho Thi Nuoi_Tam Duong-tvquangduc-2
TT Hanh Hieu

TT Dao Nguyen

TKN Hue Khiet


hoa_sen

Kg: THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM MINH
. Thành viên HĐGPTU
. TVT TV Hoằng Pháp
. Viện chủ chùa Trúc Lâm

Được tin Thân mẫu TT vừa mãn phần, thầy trò chúng tôi thành kính cầu nguyện Cụ sớm sinh về cõi An Lành. Kẹt trong mùa đại dịch, có lẽ TT khó được sớm về để chung với thân quyến lo tang sự cho Mẫu thân... ôi thật là đáng tiếc quá... Mất Mẹ là mất cả một bầu trời! 17 năm trước mình cũng từng trải qua nỗi niềm nầy rồi... TT ơi ráng nén đau buồn nhé !

Ngày mai trong giờ sinh hoạt CN định kỳ, đạo tràng Vạn Hạnh sẽ hiệp tâm cầu nguyện Hương linh Cụ Bà siêu sinh Lạc Quốc...

Hôm nào hết cấm mình sẽ về Trúc Lâm thắp hương viếng Bà ...

Pháp hữu T Quảng Ba và
Đại chúng TV Vạn Hạnh:
. ĐĐ Đạo Tuyên, Đạo Trì
. NS Đạo Hương, Đạo Từ, Đạo Minh
. SC Đạo Hạnh, Đạo Thanh, Đạo Tịnh, Đạo An, Đạo Nghĩa, Đạo Hiền

Canberra 8.8.2020

hoa_sen

Kính gửi: TT Trụ trì chùa Trúc Lâm Bankstown, NSW , Australia
Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ Úc châu
Tổ đinh Minh Quang Sydney và Tv Minh Quang của 3 tiểu bang
Chúng tôi vừa nhận được ai tín là cụ Thân mẫu của Thượng Tọa là phật tử Tâm Dưỡng đã mãn phần tại cố hương TP Huế vn
Hưởng thọ 94 tuổi.
Xin được thay mặt tăng ni và thiện tín ks khắp nơi trên úc châu xin thành kính phân ưu cùng TT và nhất tâm cầu nguyện trợ tiến hương linh cụ nhẹ nhàng về cõi tịnh.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà phật .
Tm Tăng đoàn
Tỳ kheo Minh Hiếu

hoa_sen

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
Kính Phân Ưu đến Thượng Toạ Thích Tâm Mình Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, hay tin trên mạng Cụ Bà thân sinh của TT đã về cõi Phật
Tôi kính nguyện Cụ Bà nương vào Phật lực siêu sanh về đất Phật 
Kính phân ưu cùng TT và gia quyến
Nam Mô A Di Đà Phật
HT Thích Bổn Điền
Chùa Huyền Quang, Bankstown

hoa_sen

 Kính gửi :Thượng tọa Thích Tâm Minh Tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp , trụ trì chùa Trúc Lâm ,Sydney Úc đại Lợi.
thành kính phân ưu đến thượng tọa và toàn thể gia quyến ,nhận tin buồn thân mẫu của thượng tọa là Phật tửTÂM DƯỠNG vừa vãng sanh tại cố đô Huế hưởng thọ 94tuổi thành tâm nguyện cầu vãng sanh cực lạc quốc.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
Thành kính
Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

hoa_sen

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Chùa Hưng Long thành tâm chia buồn Thượng Toạ Thích Tâm Minh và gia đình của Thượng Toạ và Nhất tâm nguyện cầu hương linh: Tâm Dưỡng - Hồ Thị Nuôi , vừa từ trần tại cố đô Huế và hưởng thọ 94 tuổi, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tỳ Kheo Thích Đạo Thông

hoa_senNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Hay tin thân mẫu TT. Thích Tâm Minh cụ bà: Hồ Thị Nuôi PD: Tâm Dưỡng vừa mãn phần
Đạo tràng Kim Cang thành kính phân ưu cùng Thượng tọa và gia đình.
Nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử sớm sinh cõi an lạc
Thích Nhuận Chơn

hoa_sen


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tăng, Ni và Phật tử Chùa Pháp Hoa Nam Úc
Chúng con xin thành kính phân ưu đến TT
Thích Tâm Minh cùng toàn thể gia quyến. Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm được vãng sanh
Tây Phương Cực Lạc.
TK Viên Trí

hoa_sen

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Kính gởi: Thượng Tọa Thích Tâm Minh, cùng Tang Gia Hiếu Quyến
Kính bạch Thượng Tọa,
Chúng con nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Thượng Tọa là Cụ Bà Phật tử Hồ Thị Nuôi (tức Lạc), Pháp danh: Tâm Dưỡng, sanh năm 1927 (Đinh Mão) tại Phú Thứ, Huế; vãng sanh ngày 6-8-2020 (17/6/Canh Tý) tại Thủy Xuân, Huế. Hưởng thọ: 94 tuổi.
Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân, chúng con thành kính chia buồn đến Thượng Tọa cùng toàn thể Tang môn Hiếu quyến.
Nhất tâm cầu nguyện Hương Linh Phật tử Hồ Thị Nuôi Pháp danh: Tâm Dưỡng, trượng thừa oai đức Tam Bảo và Đại nguyện của Đức Bổn Tôn A Di Đà Như Lai, Vãng Sanh Tịnh Độ.

Thành kính Chia Buồn và Cầu Nguyện

Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân
Tỳ kheo Thích Hạnh Phẩm

hoa_sen

 

Chùa Huệ Quang - Thiền Viện Quang Chiếu.
Chúng con thành kính phân ưu đến TT Thích Tâm Minh cùng gia quyến.
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

hoa_senNam Mô A Di Đà Phật

Con TK Viên Thông thành tâm chia buồn Thượng Toạ Thích Tâm Minh và gia đình của Thượng Toạ và Nhất tâm nguyện cầu hương linh: Tâm Dưỡng - Hồ Thị Nuôi , tân trần tại Huế, hưởng thọ 94 tuổi, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.


hoa_sen

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tinh Xa Thanh Lương
Chúng con xin thành kính phân ưu đến TT
Thích Tâm Minh cùng toàn thể gia quyến. Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Bà Thân Mẫu
Sớm được vãng sanh
Tây Phương Cực Lạc.

hoa_sen

Nam mô A Di Đà Phật
Kính bạch HT trụ trì chùa Trúc Lâm
Chúng con hay tin Cố Mẫu Của HT là Phật tử Pháp Danh Tâm Dưỡng vừa hết duyên trần .chúng Con nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Cố Mẫu siêu đăng Phật quốc.
Chúng con xin thành kính phân ưu đến Hoà Thượng cùng gia đình Hiếu quyến.
Nam mô A Di Đà Phật
Con kính bái
TKN :T N Liên
Chùa Bồ Đề Melbourne

hoa_sen

Thành Kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn
 Thân mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh vừa qua đời
HỒ THỊ NUÔI (tức Lạc) PD: TÂM DƯỠNG
Sinh Năm: 1927
Mãn phần ngày 6 tháng 8 năm 2020 (17/6 Canh Tý)
tại Thủy Xuân, Thành phố Huế, Việt Nam
Hưởng thượng thọ: 94 tuổi
Con, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên xin thành kính phân ưu
cùng Thượng Tọa và toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh cụ bà được vãng sanh Cực Lạc quốc.
Nay Thành kính Phân Ưu
Thích Nữ Hạnh Nguyên
(Adelaide – Úc Châu)


hoa_sen

Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu

Chúng con vừa nhận được tin buồn
 Thân mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh vừa qua đời
HỒ THỊ NUÔI (tức Lạc) PD: TÂM DƯỠNG
Sinh Năm: 1927
Mãn phần ngày 6 tháng 8 năm 2020 (17/6 Canh Tý)
tại Thủy Xuân, Thành phố Huế, Việt Nam
Hưởng thượng thọ: 94 tuổi
Gia đình chúng con, Hải Hạnh – Giác Định xin thành kính phân ưu
cùng Thượng Tọa và toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh cụ bà được vãng sanh Cực Lạc quốc.
Nay Thành kính Phân Ưu
Hải Hạnh – Giác Định
(Adelaide – Úc Châu)


phan uu tt tam minh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/07/2022(Xem: 202)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: PHẠM THỊ HƯNG Pháp danh: BẢO THỊNH Sinh ngày: 17/01/1943 (Nhâm Ngọ) tại Chợ Lớn, Sài Gòn, Việt Nam Vãng sanh lúc 2:10pm ngày 30/06/2022 Nhằm ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch Nhâm Dần tại Bệnh Viện Austin, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 80 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: - Lễ nhập liệm, Phát tang: 5pm Thứ Bảy, 02/07/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. - Lễ Động Quan & hỏa táng: 9:30am Chủ Nhật, 03/07/2022, sau đó Linh Cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Joyce Chapel), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. - Tang Lễ tại Úc được sự chứng minh & chủ trì của TT Th
22/06/2022(Xem: 293)
Điện Thư Phân Ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước, Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada: Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Mẫu Thân của Thượng Tọa Thích Trường Phước Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada, là: Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Pháp danh: Không Ngại, Thế danh: Lê Thị Vân Sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại Quảng Trị, Việt Nam Thuận tịch lúc 18:30, ngày 20/05/Nhâm Dần (18/6/2022) tại Ottawa, Canada Thọ thế: 96 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước cùng toàn thể pháp quyến và thế quyến. Thành kính nguyện cầu Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
06/06/2022(Xem: 668)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính báo tin cùng Chư Tôn Đức, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Con gái, Chị, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà NGÔ THỊ HƯƠNG LAN Pháp danh: NGUYÊN QUẢNG THIỆN Sinh ngày 23/05/1951 (Tân Mão) tại Sài Gòn, Việt Nam Vãng sinh lúc: 1:06pm chiều 05/06/2022 (07/05/Nhâm Dần) tại Bệnh viện St. Vincent, Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 72 tuổi
26/05/2022(Xem: 444)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức thành tâm chia buồn cùng: Cụ Ông Phêrô Bùi Tuấn, Trưởng nam Giuse Bùi Văn Sơn (Ca Sĩ địa phương Melbourne, giúp chương trình văn nghệ gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức trong nhiều năm qua) và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến. Thành kính nguyện cầu Linh Hồn: Cụ Bà MARIA TRƯƠNG THỊ NGHĨA Sinh ngày 8/6/1938 tại Quảng Ngãi Mãn phần ngày 22/5/2021 tại Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 86 tuổi. THÁC SANH VỀ CÕI GIỚI AN LÀNH *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
16/05/2022(Xem: 559)
Cáo Phó Tang Lễ Cụ bà Lý Thị Lang, pd: Công Ngọc tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức
02/05/2022(Xem: 1028)
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, thế danh Chế Thị Gi, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, Ni trưởng vừa học trường làng vừa theo học Hán - Nôm với Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Phước, chùa Phước Ân. Bào tỷ của Ni trưởng tân viên tịch là cố Trưởng lão Ni Như Hoa, người đã hướng dẫn em gái mình đến tổ đình Kim Huê đảnh lễ ngài Luật sư Thích Chánh Quả cầu xin xuất gia tu học Phật pháp và được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Giác Ngọc.
16/04/2022(Xem: 904)
Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Cụ Ông Phật tử LỮ ĐỨC HOÀNG Pháp danh: NHƯ HỌC Sinh ngày: 10/04/1927 tại Quảng Ngãi Vãng sanh lúc 8pm ngày 15/4/2022 (15/03/Nhâm Dần) tại tư gia Quận Bình Thạnh, Sàigòn, Việt Nam Hưởng đại thọ: 96 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
06/04/2022(Xem: 866)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Nhiếp Ảnh Gia Phật tử Võ Văn Tường (Cộng tác viên Trang Nhà Quảng Đức từ năm 2000) cùng toàn gia Tang Gia Hiếu Quyến tại Hoa Kỳ & quê nhà Việt Nam đã mất đi người Mẹ kính yêu: Kính nguyện Phật quang tiếp triệu Hương Linh: Cụ Bà Phật tử HỒ THỊ DON Pháp danh: TÂM HẬU Sinh năm: 1930 (Canh Ngọ) tại Nam Thượng, Phú Thượng, Thừa Thiên Huế Vãng sanh lúc 22g40’ ngày 01/04/2022, Nhằm ngày 01/03/Nhâm Dần tại Sài Gòn, Việt Nam Hưởng đại thọ: 93 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
01/04/2022(Xem: 718)
Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Cụ Bà Phật tử NGUYỄN THỊ LIỄU Pháp danh: NGUYÊN HUỆ Sinh ngày 01/07/1933 (Quý Dậu) tại Bến Tre Vãng sanh lúc 5 giờ chiều Thứ Tư 30/03/2022 (28/2/Nhâm Dần) tại tư gia An Hóa, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam Hưởng đại thọ: 90 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
01/04/2022(Xem: 771)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Gia Đình Phật tử Quảng Diệu Trí Kathy Đặng, Nguyên Quảng Hiền Lê Đăng cùng toàn gia Tang Gia Hiếu Quyến tại Úc & quê nhà Việt Nam đã mất đi người Cha kính yêu. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Cụ Ông Phật tử ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC (Theo Đạo Hòa Hảo) Sinh ngày 05/01/1934 (Giáp Tuất) tại Bình Minh, Vĩnh Long Đã mãn phần lúc 2:50 khuya ngày Thứ Năm, 31/03/2022 (29/2/Nhâm Dần) tại Bình Minh, Vĩnh Long, miền Tây Việt Nam Hưởng thượng thọ: 89 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
91,430,494