Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vòng hoa kính viếng lễ tang Cụ Bà Phật tử Tâm Dưỡng Hồ Thị Nuôi (Thân Mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Bankstown, Tiểu bang NSW, Úc Châu

08/08/202010:56(Xem: 4788)
Vòng hoa kính viếng lễ tang Cụ Bà Phật tử Tâm Dưỡng Hồ Thị Nuôi (Thân Mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Bankstown, Tiểu bang NSW, Úc Châu
Phat Di Da

Cu Ba Ho Thi Nuoi_Tam Duong-4

vong hoa kinh vieng cu ba ho thi nuoi (1)vong hoa kinh vieng cu ba ho thi nuoi (2)
hoasen3
Dien Thu Phan Uu_TT Tam Minh
hoasen3
Cu Ba Ho Thi Nuoi_Tam Duong-tvquangduc-2
TT Hanh Hieu

TT Dao Nguyen

TKN Hue Khiet


hoa_sen

Kg: THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM MINH
. Thành viên HĐGPTU
. TVT TV Hoằng Pháp
. Viện chủ chùa Trúc Lâm

Được tin Thân mẫu TT vừa mãn phần, thầy trò chúng tôi thành kính cầu nguyện Cụ sớm sinh về cõi An Lành. Kẹt trong mùa đại dịch, có lẽ TT khó được sớm về để chung với thân quyến lo tang sự cho Mẫu thân... ôi thật là đáng tiếc quá... Mất Mẹ là mất cả một bầu trời! 17 năm trước mình cũng từng trải qua nỗi niềm nầy rồi... TT ơi ráng nén đau buồn nhé !

Ngày mai trong giờ sinh hoạt CN định kỳ, đạo tràng Vạn Hạnh sẽ hiệp tâm cầu nguyện Hương linh Cụ Bà siêu sinh Lạc Quốc...

Hôm nào hết cấm mình sẽ về Trúc Lâm thắp hương viếng Bà ...

Pháp hữu T Quảng Ba và
Đại chúng TV Vạn Hạnh:
. ĐĐ Đạo Tuyên, Đạo Trì
. NS Đạo Hương, Đạo Từ, Đạo Minh
. SC Đạo Hạnh, Đạo Thanh, Đạo Tịnh, Đạo An, Đạo Nghĩa, Đạo Hiền

Canberra 8.8.2020

hoa_sen

Kính gửi: TT Trụ trì chùa Trúc Lâm Bankstown, NSW , Australia
Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ Úc châu
Tổ đinh Minh Quang Sydney và Tv Minh Quang của 3 tiểu bang
Chúng tôi vừa nhận được ai tín là cụ Thân mẫu của Thượng Tọa là phật tử Tâm Dưỡng đã mãn phần tại cố hương TP Huế vn
Hưởng thọ 94 tuổi.
Xin được thay mặt tăng ni và thiện tín ks khắp nơi trên úc châu xin thành kính phân ưu cùng TT và nhất tâm cầu nguyện trợ tiến hương linh cụ nhẹ nhàng về cõi tịnh.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà phật .
Tm Tăng đoàn
Tỳ kheo Minh Hiếu

hoa_sen

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
Kính Phân Ưu đến Thượng Toạ Thích Tâm Mình Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, hay tin trên mạng Cụ Bà thân sinh của TT đã về cõi Phật
Tôi kính nguyện Cụ Bà nương vào Phật lực siêu sanh về đất Phật 
Kính phân ưu cùng TT và gia quyến
Nam Mô A Di Đà Phật
HT Thích Bổn Điền
Chùa Huyền Quang, Bankstown

hoa_sen

 Kính gửi :Thượng tọa Thích Tâm Minh Tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp , trụ trì chùa Trúc Lâm ,Sydney Úc đại Lợi.
thành kính phân ưu đến thượng tọa và toàn thể gia quyến ,nhận tin buồn thân mẫu của thượng tọa là Phật tửTÂM DƯỠNG vừa vãng sanh tại cố đô Huế hưởng thọ 94tuổi thành tâm nguyện cầu vãng sanh cực lạc quốc.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
Thành kính
Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

hoa_sen

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Chùa Hưng Long thành tâm chia buồn Thượng Toạ Thích Tâm Minh và gia đình của Thượng Toạ và Nhất tâm nguyện cầu hương linh: Tâm Dưỡng - Hồ Thị Nuôi , vừa từ trần tại cố đô Huế và hưởng thọ 94 tuổi, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tỳ Kheo Thích Đạo Thông

hoa_senNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Hay tin thân mẫu TT. Thích Tâm Minh cụ bà: Hồ Thị Nuôi PD: Tâm Dưỡng vừa mãn phần
Đạo tràng Kim Cang thành kính phân ưu cùng Thượng tọa và gia đình.
Nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử sớm sinh cõi an lạc
Thích Nhuận Chơn

hoa_sen


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tăng, Ni và Phật tử Chùa Pháp Hoa Nam Úc
Chúng con xin thành kính phân ưu đến TT
Thích Tâm Minh cùng toàn thể gia quyến. Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm được vãng sanh
Tây Phương Cực Lạc.
TK Viên Trí

hoa_sen

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Kính gởi: Thượng Tọa Thích Tâm Minh, cùng Tang Gia Hiếu Quyến
Kính bạch Thượng Tọa,
Chúng con nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Thượng Tọa là Cụ Bà Phật tử Hồ Thị Nuôi (tức Lạc), Pháp danh: Tâm Dưỡng, sanh năm 1927 (Đinh Mão) tại Phú Thứ, Huế; vãng sanh ngày 6-8-2020 (17/6/Canh Tý) tại Thủy Xuân, Huế. Hưởng thọ: 94 tuổi.
Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân, chúng con thành kính chia buồn đến Thượng Tọa cùng toàn thể Tang môn Hiếu quyến.
Nhất tâm cầu nguyện Hương Linh Phật tử Hồ Thị Nuôi Pháp danh: Tâm Dưỡng, trượng thừa oai đức Tam Bảo và Đại nguyện của Đức Bổn Tôn A Di Đà Như Lai, Vãng Sanh Tịnh Độ.

Thành kính Chia Buồn và Cầu Nguyện

Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân
Tỳ kheo Thích Hạnh Phẩm

hoa_sen

 

Chùa Huệ Quang - Thiền Viện Quang Chiếu.
Chúng con thành kính phân ưu đến TT Thích Tâm Minh cùng gia quyến.
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

hoa_senNam Mô A Di Đà Phật

Con TK Viên Thông thành tâm chia buồn Thượng Toạ Thích Tâm Minh và gia đình của Thượng Toạ và Nhất tâm nguyện cầu hương linh: Tâm Dưỡng - Hồ Thị Nuôi , tân trần tại Huế, hưởng thọ 94 tuổi, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.


hoa_sen

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tinh Xa Thanh Lương
Chúng con xin thành kính phân ưu đến TT
Thích Tâm Minh cùng toàn thể gia quyến. Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Bà Thân Mẫu
Sớm được vãng sanh
Tây Phương Cực Lạc.

hoa_sen

Nam mô A Di Đà Phật
Kính bạch HT trụ trì chùa Trúc Lâm
Chúng con hay tin Cố Mẫu Của HT là Phật tử Pháp Danh Tâm Dưỡng vừa hết duyên trần .chúng Con nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Cố Mẫu siêu đăng Phật quốc.
Chúng con xin thành kính phân ưu đến Hoà Thượng cùng gia đình Hiếu quyến.
Nam mô A Di Đà Phật
Con kính bái
TKN :T N Liên
Chùa Bồ Đề Melbourne

hoa_sen

Thành Kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn
 Thân mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh vừa qua đời
HỒ THỊ NUÔI (tức Lạc) PD: TÂM DƯỠNG
Sinh Năm: 1927
Mãn phần ngày 6 tháng 8 năm 2020 (17/6 Canh Tý)
tại Thủy Xuân, Thành phố Huế, Việt Nam
Hưởng thượng thọ: 94 tuổi
Con, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên xin thành kính phân ưu
cùng Thượng Tọa và toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh cụ bà được vãng sanh Cực Lạc quốc.
Nay Thành kính Phân Ưu
Thích Nữ Hạnh Nguyên
(Adelaide – Úc Châu)


hoa_sen

Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu

Chúng con vừa nhận được tin buồn
 Thân mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh vừa qua đời
HỒ THỊ NUÔI (tức Lạc) PD: TÂM DƯỠNG
Sinh Năm: 1927
Mãn phần ngày 6 tháng 8 năm 2020 (17/6 Canh Tý)
tại Thủy Xuân, Thành phố Huế, Việt Nam
Hưởng thượng thọ: 94 tuổi
Gia đình chúng con, Hải Hạnh – Giác Định xin thành kính phân ưu
cùng Thượng Tọa và toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh cụ bà được vãng sanh Cực Lạc quốc.
Nay Thành kính Phân Ưu
Hải Hạnh – Giác Định
(Adelaide – Úc Châu)


phan uu tt tam minh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/11/2023(Xem: 372)
Cáo Phó Tang Lễ Phật tử Trần Thị Giàu, pd: Diệu Chơn (1954-2023) tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
19/11/2023(Xem: 414)
Cáo Phó Tang Lễ Phật tử Lưu Thị Mỹ Loan, pd: Diệu Thanh (1953-2023) tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
28/10/2023(Xem: 530)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà: TRẦN THỊ BÔNG, Pháp danh: DIỆU PHỤNG Sinh ngày 18/05/1949 (Kỷ Sửu) tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam Mãn phần lúc 7:20 sáng ngày 28/10/2023, nhằm ngày mùng 14/09/Quý Mão tại Sunshine Hospital, Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 74 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức tại Giảng Đường Chùa Pháp Vân, 192 Sunshine Ave, Kealba, Vic 3021. *Lễ nhập liệm, Phát tang & thăm viếng: 6pm, thứ Ba, 31/10/2023, sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. *Lễ Tịch Điện, Thuyết Linh: 6pm, thứ Tư, 01/11/2023, trước đó bè bạn thân quyến thăm viếng từ 9am. * Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 09am thứ Năm, 02/11/2023; Linh Cữu Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (1187 Sydney Rd, Hadfield VIC 3060) sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sà
06/09/2023(Xem: 935)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Liễu Ngọc Huỳnh Ngọc Vân, là: Phật tử: LÊ VĂN DANH, Pháp danh: TRÍ THANH Cựu sĩ quan phi công của không lực Việt Nam Cộng Hòa Sinh năm 1947 (Đinh Hợi) tại Bạc Liêu, Việt Nam Mãn phần lúc 4:20pm chiều Thứ Ba, 5/9/2023 (21/7/Quý Mão), tại Epworth Private Hospital (Richmond), Victoria, Úc Châu Hưởng thọ: 77 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo hữu Liễu Ngọc-Huỳnh Ngọc Vân các con: Minh Tân, Ngọc Trâm (Quảng Hương) cùng toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Việt Nam Trí Thanh Lê Văn Danh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
01/09/2023(Xem: 1195)
Thành Kính Nguyện Cầu Hương Linh Lão Cư Sĩ NGUYỄN HÒA, Pháp danh: NGUYÊN TRÍ Bút hiệu: Tùy Anh, Phù Vân Nguyên Chủ Bút Báo Viên Giác (từ 1995 đến 2023) Cộng tác viên Trang Nhà Quảng Đức (từ 2000 đến 2023) Sinh năm: 1938 (Mậu Dần) tại Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam Xả bỏ bảo thân lúc 10:10am ngày 18/8/2023 nhằm ngày mùng 03/07/Quý Mão tại bệnh viện Asklepios Klinikum, Hamburg, Đức Quốc Hưởng thượng thọ: 86 tuổi
31/08/2023(Xem: 702)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Lê Ngọc Hạnh (Chi Hội Trưởng Hội Cao Niên vùng Preston), là: Phật tử: LÊ XUÂN HOÀNG, Pháp danh: THIỆN ĐỨC Sinh ngày: 02/04/1938 (02/03/Mậu Dầu) tại Cần Thơ, Việt Nam Mãn phần ngày 31/08/2023 (16/07/Quý Mão) tại Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thượng thọ: 86 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo hữu Diệu Đức Lê Ngọc Hạnh, các con: Lê Xuân Tiên, Lê Kim Anh cùng toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử: Thiện Đức Lê Xuân Hoàng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
28/08/2023(Xem: 497)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Gia Đình Tang Quyến Đạo Hữu Thiện Anh Tô Minh Tuấn, Adelaide, Nam Úc
24/08/2023(Xem: 545)
Ngày thứ ba 22.8.2023 Chư Tôn Thiền Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và môn nhơn thế quyến của Sư Cô Thích Nữ Diệu Ngọc cử hành lễ nhập quan và lễ hỏa táng. Sau đó đưa di ảnh Sư Cô về chùa Phật Quang tại Thuỵ Điển làm lễ an vị Giác Linh.
16/08/2023(Xem: 500)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: La Kim Kịch, Pháp danh: Thiện Giác Sinh năm: 1927 (Đinh Mão) tại Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam Mãn phần lúc 7:50 sáng ngày 16/8/2023, nhằm ngày mùng 01/07/Quý Mão tại Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 97 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. *Lễ nhập liệm, Phát tang & thăm viếng: 5:30pm, thứ Sáu 18/08/2023, sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. * Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 01pm,thứ Bảy, 19/08/2023; Linh Cữu Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Joyce Chapel), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne. *Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT
04/08/2023(Xem: 586)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Nhạc Phụ của Phật tử Tịnh Bảo Loan Phan (Ban Đánh Máy Trang Nhà Quảng Đức), là: Cụ Ông Phật tử: TRƯƠNG ẨN LÂM Pháp danh: ĐỒNG XUÂN Sinh ngày: 10/04/1925 (Ất Sửu) tại Gia Định, Sài Gòn Mãn phần lúc 00h25 ngày 04/08/2023 Nhằm ngày 18/06/Quý Mão tại Sài Gòn, Việt Nam Hưởng đại thọ: 98 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Phật tử Tịnh Bảo Loan Phan cùng chồng là Trương Văn Long và toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Việt Nam Đồng Xuân Trương Ẩn Lâm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567