Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vòng hoa kính viếng lễ tang Cụ Bà Phật tử Tâm Dưỡng Hồ Thị Nuôi (Thân Mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Bankstown, Tiểu bang NSW, Úc Châu

08/08/202010:56(Xem: 1576)
Vòng hoa kính viếng lễ tang Cụ Bà Phật tử Tâm Dưỡng Hồ Thị Nuôi (Thân Mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Bankstown, Tiểu bang NSW, Úc Châu
Phat Di Da

Cu Ba Ho Thi Nuoi_Tam Duong-4

vong hoa kinh vieng cu ba ho thi nuoi (1)vong hoa kinh vieng cu ba ho thi nuoi (2)
hoasen3
Dien Thu Phan Uu_TT Tam Minh
hoasen3
Cu Ba Ho Thi Nuoi_Tam Duong-tvquangduc-2
TT Hanh Hieu

TT Dao Nguyen

TKN Hue Khiet


hoa_sen

Kg: THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM MINH
. Thành viên HĐGPTU
. TVT TV Hoằng Pháp
. Viện chủ chùa Trúc Lâm

Được tin Thân mẫu TT vừa mãn phần, thầy trò chúng tôi thành kính cầu nguyện Cụ sớm sinh về cõi An Lành. Kẹt trong mùa đại dịch, có lẽ TT khó được sớm về để chung với thân quyến lo tang sự cho Mẫu thân... ôi thật là đáng tiếc quá... Mất Mẹ là mất cả một bầu trời! 17 năm trước mình cũng từng trải qua nỗi niềm nầy rồi... TT ơi ráng nén đau buồn nhé !

Ngày mai trong giờ sinh hoạt CN định kỳ, đạo tràng Vạn Hạnh sẽ hiệp tâm cầu nguyện Hương linh Cụ Bà siêu sinh Lạc Quốc...

Hôm nào hết cấm mình sẽ về Trúc Lâm thắp hương viếng Bà ...

Pháp hữu T Quảng Ba và
Đại chúng TV Vạn Hạnh:
. ĐĐ Đạo Tuyên, Đạo Trì
. NS Đạo Hương, Đạo Từ, Đạo Minh
. SC Đạo Hạnh, Đạo Thanh, Đạo Tịnh, Đạo An, Đạo Nghĩa, Đạo Hiền

Canberra 8.8.2020

hoa_sen

Kính gửi: TT Trụ trì chùa Trúc Lâm Bankstown, NSW , Australia
Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ Úc châu
Tổ đinh Minh Quang Sydney và Tv Minh Quang của 3 tiểu bang
Chúng tôi vừa nhận được ai tín là cụ Thân mẫu của Thượng Tọa là phật tử Tâm Dưỡng đã mãn phần tại cố hương TP Huế vn
Hưởng thọ 94 tuổi.
Xin được thay mặt tăng ni và thiện tín ks khắp nơi trên úc châu xin thành kính phân ưu cùng TT và nhất tâm cầu nguyện trợ tiến hương linh cụ nhẹ nhàng về cõi tịnh.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà phật .
Tm Tăng đoàn
Tỳ kheo Minh Hiếu

hoa_sen

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
Kính Phân Ưu đến Thượng Toạ Thích Tâm Mình Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, hay tin trên mạng Cụ Bà thân sinh của TT đã về cõi Phật
Tôi kính nguyện Cụ Bà nương vào Phật lực siêu sanh về đất Phật 
Kính phân ưu cùng TT và gia quyến
Nam Mô A Di Đà Phật
HT Thích Bổn Điền
Chùa Huyền Quang, Bankstown

hoa_sen

 Kính gửi :Thượng tọa Thích Tâm Minh Tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp , trụ trì chùa Trúc Lâm ,Sydney Úc đại Lợi.
thành kính phân ưu đến thượng tọa và toàn thể gia quyến ,nhận tin buồn thân mẫu của thượng tọa là Phật tửTÂM DƯỠNG vừa vãng sanh tại cố đô Huế hưởng thọ 94tuổi thành tâm nguyện cầu vãng sanh cực lạc quốc.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
Thành kính
Tỳ kheo Thích Thiện Hiền

hoa_sen

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Chùa Hưng Long thành tâm chia buồn Thượng Toạ Thích Tâm Minh và gia đình của Thượng Toạ và Nhất tâm nguyện cầu hương linh: Tâm Dưỡng - Hồ Thị Nuôi , vừa từ trần tại cố đô Huế và hưởng thọ 94 tuổi, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tỳ Kheo Thích Đạo Thông

hoa_senNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Hay tin thân mẫu TT. Thích Tâm Minh cụ bà: Hồ Thị Nuôi PD: Tâm Dưỡng vừa mãn phần
Đạo tràng Kim Cang thành kính phân ưu cùng Thượng tọa và gia đình.
Nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử sớm sinh cõi an lạc
Thích Nhuận Chơn

hoa_sen


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tăng, Ni và Phật tử Chùa Pháp Hoa Nam Úc
Chúng con xin thành kính phân ưu đến TT
Thích Tâm Minh cùng toàn thể gia quyến. Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm được vãng sanh
Tây Phương Cực Lạc.
TK Viên Trí

hoa_sen

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Kính gởi: Thượng Tọa Thích Tâm Minh, cùng Tang Gia Hiếu Quyến
Kính bạch Thượng Tọa,
Chúng con nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Thượng Tọa là Cụ Bà Phật tử Hồ Thị Nuôi (tức Lạc), Pháp danh: Tâm Dưỡng, sanh năm 1927 (Đinh Mão) tại Phú Thứ, Huế; vãng sanh ngày 6-8-2020 (17/6/Canh Tý) tại Thủy Xuân, Huế. Hưởng thọ: 94 tuổi.
Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân, chúng con thành kính chia buồn đến Thượng Tọa cùng toàn thể Tang môn Hiếu quyến.
Nhất tâm cầu nguyện Hương Linh Phật tử Hồ Thị Nuôi Pháp danh: Tâm Dưỡng, trượng thừa oai đức Tam Bảo và Đại nguyện của Đức Bổn Tôn A Di Đà Như Lai, Vãng Sanh Tịnh Độ.

Thành kính Chia Buồn và Cầu Nguyện

Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân
Tỳ kheo Thích Hạnh Phẩm

hoa_sen

 

Chùa Huệ Quang - Thiền Viện Quang Chiếu.
Chúng con thành kính phân ưu đến TT Thích Tâm Minh cùng gia quyến.
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

hoa_senNam Mô A Di Đà Phật

Con TK Viên Thông thành tâm chia buồn Thượng Toạ Thích Tâm Minh và gia đình của Thượng Toạ và Nhất tâm nguyện cầu hương linh: Tâm Dưỡng - Hồ Thị Nuôi , tân trần tại Huế, hưởng thọ 94 tuổi, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.


hoa_sen

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tinh Xa Thanh Lương
Chúng con xin thành kính phân ưu đến TT
Thích Tâm Minh cùng toàn thể gia quyến. Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Bà Thân Mẫu
Sớm được vãng sanh
Tây Phương Cực Lạc.

hoa_sen

Nam mô A Di Đà Phật
Kính bạch HT trụ trì chùa Trúc Lâm
Chúng con hay tin Cố Mẫu Của HT là Phật tử Pháp Danh Tâm Dưỡng vừa hết duyên trần .chúng Con nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Cố Mẫu siêu đăng Phật quốc.
Chúng con xin thành kính phân ưu đến Hoà Thượng cùng gia đình Hiếu quyến.
Nam mô A Di Đà Phật
Con kính bái
TKN :T N Liên
Chùa Bồ Đề Melbourne

hoa_sen

Thành Kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn
 Thân mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh vừa qua đời
HỒ THỊ NUÔI (tức Lạc) PD: TÂM DƯỠNG
Sinh Năm: 1927
Mãn phần ngày 6 tháng 8 năm 2020 (17/6 Canh Tý)
tại Thủy Xuân, Thành phố Huế, Việt Nam
Hưởng thượng thọ: 94 tuổi
Con, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên xin thành kính phân ưu
cùng Thượng Tọa và toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh cụ bà được vãng sanh Cực Lạc quốc.
Nay Thành kính Phân Ưu
Thích Nữ Hạnh Nguyên
(Adelaide – Úc Châu)


hoa_sen

Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu

Chúng con vừa nhận được tin buồn
 Thân mẫu của Thượng Tọa Thích Tâm Minh vừa qua đời
HỒ THỊ NUÔI (tức Lạc) PD: TÂM DƯỠNG
Sinh Năm: 1927
Mãn phần ngày 6 tháng 8 năm 2020 (17/6 Canh Tý)
tại Thủy Xuân, Thành phố Huế, Việt Nam
Hưởng thượng thọ: 94 tuổi
Gia đình chúng con, Hải Hạnh – Giác Định xin thành kính phân ưu
cùng Thượng Tọa và toàn thân bằng quyến thuộc.

Kính nguyện cầu Hương linh cụ bà được vãng sanh Cực Lạc quốc.
Nay Thành kính Phân Ưu
Hải Hạnh – Giác Định
(Adelaide – Úc Châu)


phan uu tt tam minh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/07/201111:54(Xem: 10726)
Kính dâng Hương Linh Ba Phạm Văn Tỵ, Pháp danh CHÁNH ĐỨC TÂM Sinh năm 1929 Kỷ Tỵ, Mất ngày 17 tháng 11 năm 2013 Nhằm ngày Rằm Tháng Mười năm Quý Tỵ Hưởng Thọ 85 Tuổi (1929-2013)
26/11/201123:52(Xem: 3899)
We acknowledge that Mr. Harold Morgan who was born in Yorkshire, England on the 12th of July 1927 and who passed away in Inglewood, Victoria, at 10.30pm, Saturday, 10 June 2006, aged 78 years old will be sadly missed and has contributed significantly to your families.
29/03/201319:15(Xem: 6172)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nhận được tin buồn: Thân phục của Sư cô là cụ Ông Cư Sĩ Quảng Pháp, thế danh Nguyễn Đình, sinh năm Ất Hợi 1935.
01/04/201320:21(Xem: 4254)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ~ ~Thành Kính Phân Ưu ~ ~ Nhận được tin buồn Thân Mẫu của Đạo hữu Hoàng Lan Giác Thiện Duyên (Nhiếp ảnh viên thuộc Trang Nhà Quảng Đức) là: Cụ bà TERESA PHAN THỊ SEN Sinh năm 1937 (Đinh Sửu) tại Kim Sơn, Ninh Bình, Bắc Việt Đã từ trần tại tư gia Sài Gòn lúc 9.35 tối thứ sáu 14-10-2011 (Nhằm 18 tháng 09 năm Tân Mão) Hưởng thọ: 75 tuổi 324Teresa-PhanThiSen Thay mặt Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo Hữu Hoàng Lan Giác Thiện Duyên cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Bà Teresa Phan Thị Sen sớm tái sinh vào cõi giới an lành. Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùn
09/04/201319:09(Xem: 4598)
Diệu Không Đường Đại Hạnh thiền sư sinh năm Đinh Mão (1927) tại Itaewon, Seoul. Năm Canh Dần (1950) xuất gia tại Ngũ Đài sơn Nguyệt Tinh Tự (월정사-月精寺) tỉnh Giang Nguyên (강원도-江原道).
09/04/201319:10(Xem: 4112)
Tang lễ do Thượng Tọa Tâm Phương, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng cùng quý Phật tử Ban Hộ Niệm Tu Viện Quảng Đức góp lời cầu nguyện.
09/04/201319:11(Xem: 3996)
Cụ Bà LƯƠNG THỊ BỀN Pháp Danh ĐỒNG TỪ Hưởng thọ 85 tuổi Thay mặt Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu.
09/04/201319:11(Xem: 5844)
Ni Sư THÍCH NỮ NHƯ CẦU Thế danh: Phùng Thị Hảo Thọ thế 86 tuổi; 45 hạ lạp Nguyên trụ trì chùa Viên Quang, Châu Đốc, An Giang; chùa Giác Ngộ, Núi Sam, Châu Đốc, An Giang.
09/04/201319:12(Xem: 4133)
Thân mời Quý Phật tử xa gần cùng về tham dự tại Tu viện Vạn Hạnh Canberra &Tu viện Nguyên Thiều, Sydney các khóa Lễ siêu tiến: Giác Linh Sư cô Tỳ kheo Ni Pháp Tự THÍCH NỮ ĐẠO THÀNH [Thế danh VƯƠNG, Thị Tuất; Pháp danh NHUẬN TÁNH]
09/04/201319:13(Xem: 4181)
Cụ Ông Lê Viết Bửu, pháp danh: Đồng Ngọc, sinh ngày 14-11-1946 (Bính Tuất) tại Khế Sung, Thừa Thiên Huế. Đã từ trần tại Bệnh Viện Queen Elizabeth, Nam Úc lúc 1:20 sáng thứ ba, 26-2-2013 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Quý Tỵ).