Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

47. Bồ đề diệu hoa (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng, do đệ tử Quảng Tịnh Tâm ghi chép các điểm chính)

07/08/202012:20(Xem: 10215)
47. Bồ đề diệu hoa (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng, do đệ tử Quảng Tịnh Tâm ghi chép các điểm chính)

47a_TT Thich Nguyen Tang_Bo De Dieu Hoa
Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay SP giảng bài kệ thứ 47 ,


Bài kệ thứ 47

Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm
Tùy sở trú xứ thường an lạc.

Hoa mầu bồ đề khắp trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lạy)


Sư Phụ có viết quyển Bát cơm Hương tích,   Bát cơm được thỉnh từ cõi chúng hương của Phật Hương Tích đem về cúng dường 
Ngắm trăng Lăng già
Ăn cơm hương tích
Uống trà Tào Khê.
Ngồi thuyền Bát nhã

Sư Phụ có nhắc đến nhà thơ Bùi Giáng , được xem như là một Bồ tát Phật giáo VN , thường làm thơ có thần khí.
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không

Nhờ Sư Phụ giải thích chữ nguyên màu là sơ tâm, con mới hiểu ý thơ và SP thưa với bác là trăng vẫn nguyên màu .

Các cường quốc đua nhau phóng phi thuyền lên mặt trăng, chiếm hữu trong khi một nhà thơ VN thì rao bán ánh trăng:

"thì hoá ánh trăng   , ai mua trăng tôi bán trăng cho ...
Mặt trăng có tuổi thọ hơn 4 tỉ năm .

Bồ tát Nguyệt quang từ mặt trăng giáo hoá chúng sanh.   Ngài tán dương và  khuyến thỉnh  sự hộ pháp của Chư Thiên,   ATuLa, Dạ xoa đến tham dự khi ngồi thiền , nghe pháp để thâm nhập Phật trí, ủng hộ Phật pháp trường tồn .

Chư Thiên, Dạ xoa ở ba nơi , trời, mặt đất , hư không
ATuLa ở dưới biển, thấp hơn vì nghiệp của họ là sân tức .
Thường những người hay sân hận khi chết tái sanh là ATuLa .
Phước của ATuLa là muốn mặc thì có mặc, nhưng muốn ăn thì chỉ ăn được phân nửa thôi,    Nếu ăn thêm thì thức ăn hoá thành bất tịnh hôi thối rồi sanh lòng sân hận .

Dạ xoa thì ở trên mặt đất , hư không, cung điện .
Dạ xoa bị cái quản bởi Tỳ Sa Môn Thiên Vương .
Tỳ Sa Môn Thiên Vương đa văn, làu thông kinh điển đến cõi ta bà thử sức các vị tu hành và sau đó hộ trì.
Tỳ sa môn thiên vương từng thuyết pháp cho tiền thân Đức Phật .
 Vua Tuỳ thường suy ngẫm nhân lý cứu độ chúng sanh   ngài Thông báo rằng si có bài kệ giải cứu sanh tử, Ngài chấp nhận bất cứ điều kiện nào.
Quỷ Dạ xoa xuất hiện là Ta biết một pháp quý của mười phương Phật  ,nếu cho ta ăn thịt của vợ con vua thì ta sẽ giảng kinh pháp quý.
Hoàng hậu và công chúa chấp nhận cho quỷ dạ xoa ăn thịt của mình.
Dạ xoa ăn xong, thuyết pháp thì nhà vua được giác ngộ.
Tỳ sa môn thiên vương là hoá thân dạ xoa thị hiện xuống hộ trì lòng thành của vua.
Hoàng hậu và công chúa trở lại nguyên hình.

Bồ Đề diệu hoa biến trang nghiêm , lấy hoa Bồ Đề để trang trí trang nghiêm nồi cư trú.
Tuỳ sở trú xứ thường an lạc, bất cứ ở nơi đầu đều an lạc.

Bồ Đề là Giác Ngộ,   Hoa Bồ Đề là hoa Giác Ngộ.
Bồ Đề đạo tràng là cái nôi của Phật pháp  là Tâm của Vủ Trụ .
Tất cả những thánh tích Phật trên thế giới đều bị suy thoái theo thời gian ,
Duy chỉ có Bồ Đề Đạo Tràng là luôn luôn hằng ngày có phật tử khắp nàm châu đến chiêm Bái, do năng lực của mười phương chư Phật hộ trì.

Bồ Đề Tâm, người phật tử phát Bồ Đề Tâm cốt tủy là sự khát lòng đạt được Giác ngộ, giải thoát ngay trong kiếp sống nầy.
Khát Ngộ vô thượng với tâm nguyện là giải thoát tự thân và cứu độ tất cả chúng sanh,
Luôn hướng Tâm tới Quả Vị cuối cùng A nậu đa là Tam miệu tam bồ đề .

Cốt yếu là phải phát nguyện,và phải  thực thi lời phát nguyện Bồ Đề Tâm.

Sư Phụ kể và thế kỷ thứ 5,  một đại sư thuộc dòng Bà la môn ,đã đắt thần thông đến Trung Quốc truyền đạo, trên đường đi Ngài ghé vào đảo Java Indonesia để nghỉ ngơi.

Bà hoàng hậu nằm mơ thấy một vị tăng đến từ thiên trúc giáo hoá cho dân .Bà muốn khuyên con trai phải tôn kính thần tăng và mời vào cung đình.
Nhà vua không chịu. Một hôm vua đi đánh giặc bị thương chảy máu .

Vị thần tăng lấy một ly nước và trì chú rồi đổ lên vết thương thì vết thương biến mất .
Vua đảnh lễ tạ ơn và phát tâm quy y với pháp sư .   Sau ba ngày, vua làu Thông kính sử và phát tâm xuất gia .
Thần dân không cho vua xuất gia. Vua ra ba điểm nếu thực thi, thì vua không xuất gia:
1- mở kho bố thí cho người nghèo
2-tất cả người dân không được sát sanh
3- tôn thần tăng là Sư Phụ.
Đảo Java theo phật giáo từ lúc đó, vào thế kỷ thứ 5.
Đảo Java có bảo tháp là kỳ quan trên thế giới .
Thần tăng muốn báo ơn Phật là đem phật giáo đến Java.

Đến Trung quốc , thần tăng dịch kính Lăng Già   , đem chánh pháp giúp chúng sanh đến bờ giác .

Cuối buổi giảng hôm nay, Sư Phụ đọc tuyển tập thơ "Hoa Bồ Đề Tâm" của HT Thích Nhật Tân để cống hiến đại chúng và cũng để hồi hướng công đức cầu nguyện HT tác giả Thích Nhật Tân mau chóng phục hồi sức khỏe để ngài quay lại sinh hoạt bình thường, vì HT đã nằm bệnh trong mấy tháng qua.

 

Hoa Bồ Đề Tâm
Tháng 9 – 2007

Hoa Bồ Đề Tâm, nở trên phiền não
Tỏa hương lành ngào ngạt khắp mười phương
Đưa chúng sanh về bờ bến thanh lương
Rong bốn biển du thuyền reo bát nhã

Hoa Bồ Đề Tâm, ngàn cây xanh lá
Đẹp tâm hoa gieo rắt ánh đạo vàng
Chiếu muôn phương ngời sáng bóng thiều quang
Khắp trần gian không còn đâu tăm tối

Hoa Bồ Đề Tâm, nụ hoa biết nói
Đây đạo mầu giác ngộ, Đấng Từ Bi
Nếu biết tu, đạo lý, quả vô nghì
Đường giải thoát, ai tu đều được chứng

Hoa Bồ Đề Tâm, mười phương Thánh Chúng
Đến hồng trần lục đạo kiếp phàm nhân
Nở tâm hoa, người đó sẽ dự phần
Nhập hoa tạng huyền môn vô thượng giác

Hoa Bồ Đề Tâm, hương bay ngào ngạt
Đuốc tuệ rạng ngời, năm sắc hào quang
Khắp chúng sanh hòa reo ánh đạo vàng
Vì nghiệp đạo, bồ đề tâm bất thoái.

 

Hoa Chánh Pháp
Tháng 9 – 2007


Hoa Chánh Pháp nở trong vườn giác ngộ
Tỏa hương thơm thấu triệt giữa chánh tà
Cho chúng sanh khắp đại địa ta bà
Dung tam thế, nhiếp mười phương, ba cõi

Hoa Chánh Pháp vẫn muôn đời chiếu rọi
Xóa tan đi bóng dáng của vô minh
Diệt mê si, mê hoặc, đến mê tình
Đừng đánh lận ma cường hay pháp nhược

Hoa Chánh Pháp, không có cường có nhược
Không có đường mượn Phật nói chuyện ma
Không có phương mượn chánh lấp nẻo tà
Phật là Phật, ma là ma, rõ mặt

Hoa Chánh Pháp, không đi ngang về tắc
Không bẻ cong, không đi ngược về xuôi
Dù hằng sa, cũng biết rõ mười mươi
Nào có nghĩa một hai, lòa nhân thế

Dùng đuốc tuệ chiếu muôn ngàn vi tế
Dùng chánh tâm quét sạch mọi tà tâm
Không thân sơ, không vị nể, sụp hầm
Hoa Chánh Pháp bừng hương thơm pháp giới.

Hương thơm giải thoát
Tháng 9 – 2007


Em hãy trồng khu vườn Hoa Giác Ngộ
Anh hãy gieo hạt giống Đạo Từ Bi
Đường Tứ Thánh, an lành, dắt nhau đi
Hỡi nhân sinh, khép khung trời nhỏ hẹp

Hãy vượt qua bức tường thành cưỡng ép
Hãy băng qua đáy hố thẳm tỵ hiềm
Quét sạch đi bờ đố kỵ, nhỏ nhen
Mở đại lộ nhân từ reo chánh đạo

Tiếng sân si, không trở thành giông bão
Tiếng oán cừu, không thành sóng phân tranh
Lửa vô minh, cùng dập tắt tơ mành
Thì nhân thế sẽ hòa bình miên viễn

Đường tu tập cùng nhau đi tiệm tiến
Đạo nhiệm mầu cùng hạ thủ công phu
Tự xưa nay, bởi ta là rùa mù
Chìm biển khổ, bộng cây xa mút nẻo

Giữa Mê - Ngộ, một âm ba tích tắc
Giữa Thánh - Phàm, ngắn ngủi một lằn ranh
Hãy nhìn kia, bừng một đóa tinh anh
Em và anh đã vun trồng từ đó

Em rảo bước qua vườn Hoa Giác Ngộ
Anh rong chơi trên đại lộ từ bi
Cuộc đời ta sẽ chuyển hóa huyền vi
Trao nhân thế mùi hương thơm giải thoát.

Hoa Phật Pháp
Tháng 9- 2007


Hoa Phật Pháp gieo trên vườn nhân thế
Cho người người gặt hái đóa từ bi
Vượt trùng dương, băng giới tuyến phân ly
Thơm bát ngát hương tin yêu, sự sống

Hoa Phật Pháp đi vào nơi điểm nóng
Sẽ xóa tan những bức xúc oán cừu
Những hơn thua tranh chấp gởi thiên thu
Biết nhìn nhau cảm thông tình nhân loại

Hoa Phật Pháp đi vào nơi lửa khói
Tiếng hoan ca reo khúc hát hòa bình
Bom đạn tàn theo dấu vết chiến chinh
Chan tình tự đơm bông hòa điệu sống

Hoa Phật Pháp băng qua mọi giới tuyến
Không phân chia lãnh thổ, phong tục, chủng tộc, quốc gia
Vượt trường thành vạn lý giàu nghèo, vật chất, trầm kha
Các màu da, chung vuờn hoa nhân loại

Không còn đâu là điểm nóng điểm lạnh
Không còn đâu là biên giới tang thương
Cùng dựng xây, trang trải đóa thanh lương
Hương dịu ngọt ấm lòng đêm giá lạnh

Phải thế không em, trao cho nhau lành mạnh
Phải thế không anh, trao cho nhau thăng hoa
Hoa Phật Pháp, nâng hai tay, kết tòa
Lòng nhân thế kể từ nay, hướng thượng

Cả thế giới, hãy cùng nhau quy hướng
Cả nhân loại, hãy cùng nhau tin yêu
Mỉm cười nhau, trao tặng đóa yêu kiều
Cõi trần gian bừng bông Hoa Phật Pháp.

Hoa Giác Ngộ
Tháng 7 – 2007


Hoa Giác Ngộ kết sáu thời tu tập
Hoa Hành Trì quyết hạ thủ công phu
Tu đến khi chỉ còn một chữ NHƯ
Cũng dứt bỏ bước lên bờ bỉ ngạn

Hoa Giác Ngộ trổ lên rồi, bừng sáng
Dứt trầm luân khổ ải tự xưa nay
Không có Đông, mà cũng không có Tây
Không có Nam, mà cũng không có Bắc

Phật tánh, không phân chia : màu da, chủng tộc
Phật tâm, không mắc kẹt : cao thấp, nghèo giàu
Phật từ, không mắc cạn : bến cát, bờ lau
Phật quang, khắp mười phương phổ chiếu

Hoa Giác Ngộ, ngát hương hoa hàm tiếu
Mỗi chúng sanh là một đóa vô ưu
Dung ba thời, chuyển ba thế, truyền lưu
Cùng xuất xử, cộng nhập Tỳ Lô Tánh Hải

Hoa Giác Ngộ du thuyền vô quái ngại
Độ chúng sanh khắp pháp giới mười phương
Đèn trí tuệ soi sáng vạn nẻo đường
Đánh bật gốc mọi trần sa phiền não

Hoa Giác Ngộ trổ bông đường thánh đạo
Đạt chơn thường, chứng đạo lý thường chơn
Chứng đạo ca, tô thêm một điểm son
Hòa hương sắc nhiệm mầu vô thượng giác.

Vạn Đóa Hoa
Tháng 9 – 2007


Hoa Diệu Liên, em trồng đầm ba cõi
Hoa Hạnh Nguyền, em gieo ao sáu đường
Hoa Từ Bi, em rải trời đau thương
Hoa Bồ Đề, em ươm đất phiền não

Hoa Chân Lý trổ bông bờ huyễn ảo
Hoa Chân Như kết nụ bến diêm phù
Hoa Minh Châu tỏa ngọc chốn thâm u
Hoa Bất Hoại ngát đôi bờ không sắc

Hoa Thanh Tịnh mọc trên đất bất tịnh
Hoa Ưu Đàm ngát tỏa nẻo vô minh
Hoa Kim Cương trổi ngọc chốn điêu linh
Hoa Bất Thối thơm hương trời điên đảo

Hoa Tín Tâm, em ươm ngôi Tam Bảo
Hoa Tín Nguyện, em kết cõi Lạc Bang
Hoa Tín Hành, em dệt khắp đạo tràng
Hoa Vạn Hạnh, em xây đường lục độ

Hoa Nguyện Từ, em lên đường cứu khổ
Hoa Nguyện Bi, em xoa dịu thương đau
Hoa Nguyện Trí, em kết hạt minh châu
Hoa Nguyện Huệ, em rạng soi pháp giới

Chúng sanh khổ, mang tâm nguyền tự độ
Chúng sanh đau, mang tâm nguyện độ tha
Một bông hoa kết nối Vạn Đóa Hoa
Hoa Bất Diệt chuyển mười phương tam thế.

Hoa Chánh Đạo
Tháng 9 – 2007


Hoa Chánh Đạo, thơm mùi hương chơn thật
Khách lữ hành biết đúng hướng mà đi
Tránh phù trầm mê hoặc, dù một ly
Sẽ lầm lạc ngàn xa hơn vạn dặm

Hoa Chánh Đạo, tỏa hương thơm tĩnh lặng
Không vẽ tô, sơn phết đủ sắc màu
Đạo càng tô, càng sai lệch chìm sâu
Như rùa mù còn ăn thêm bánh vẽ

Hoa Chánh Đạo, không nương quyền cậy thế
Không sa mù để đánh lận con đen
Có tội không, nghiệt ngã con dế mèn
Núp bóng đêm mơ màng phiêu lưu ký

Hoa Chánh Đạo, chận trên đầu của ý
Đẩy bất chân, bất chánh, hết đường đi
Biết nhận chân đạo lý bất tư nghì
Đường bát chánh trổ bông Hoa Chánh Đạo

Hương pháp thân uyên áo
Tỏa pháp Phật nhiệm mầu
Tu tập không vị cầu
Mới thường, lạc, ngã, tịnh

Hoa Chánh Đạo, cao ngần Linh Sơn đỉnh
Tỏa sắc hương cao cả lý chơn thường
Bồ đề tòa, điều ngự Đấng Pháp Vương
Chúng sanh nguyện, kết đài vô thượng giác.
Hoa Vô Lượng Tâm

 1. Tháng 9 – 2007

  Hoa Vô Lượng Tâm nở trên đường lục độ
  Cứu chúng sanh vô lượng số hàm linh
  Đã từ lâu chìm khổ hải cực hình
  Quên đi mất con đường về quê cũ

  Hoa Vô Lượng Tâm ươm nhụy hương hội tụ
  Tỏa thanh lương đi muôn hướng phân kỳ
  Trải trần gian nhuần ánh đạo từ bi
  Lòng nhân thế thấm mưa nguồn pháp vũ

  Một sinh linh còn lầm đường lạc lối
  Hạnh độ tha còn nhủ bóng từ ân
  Một sinh linh còn nay lựa mai lần
  Nguyện cứu đời còn dang tay dìu dắt

  Đây là con đường tắt
  Đây là con đường dài
  Pháp thượng thừa ngàn muôn hướng, không hai
  Tùy trình độ, căn cơ mà chỉ hướng

  Đây là tánh là tướng
  Đây là nhân là duyên
  Khi nhận chân được chân lý diệu huyền
  Dung tất cả để trở thành quy nhất

  Hoa Vô Lượng Tâm, tỏa hương nghiêm mật
  Khách lữ hành hưởng đúng vị khai tâm
  Quyết hành trì y như pháp thậm thâm
  Sẽ hiển lộ trong ngôi nhà giải thoát.


  Hoa Tu Tập
  Tháng 9 – 2007


  Hoa Tu Tập xóa tan ba nghiệp chướng
  Tỏa sắc hương vượt thoát khỏi tam đồ
  Rải nhụy vàng tươi thắm mảnh tàn khô
  Đeo đẳng mãi, nát tan bao cuộc lữ

  Hoa Tu Tập phá tường thành hùng cứ
  Đập vỡ toang những ốc đảo lao tù
  Đánh tan tành cái bản ngã thâm u
  Đã muôn kiếp đọa đày trong ngục tối

  Hoa Tu Tập nở trên đồi vời vợi
  Đổ tỵ hiềm, ích kỷ xuống vực sâu
  Rải công danh, phú quý chảy qua cầu
  Trổ dấu ngọc trên hành trình hoằng hóa

  Hoa Tu Tập chuyển dòng đời hết khổ
  Nở từ tâm, ban đức độ, tin yêu
  Một người tu, kết muôn đóa diễm kiều
  Vạn người tu, kết lạc bang pháp giới

  Hoa Tu Tập xóa tan đi bão thổi
  Xây an lành trước sóng vỗ triều dâng
  Một đóa hoa, vạn thọ sẽ thơm hương
  Muôn đóa hoa, ngạt ngào reo nhân thế

  Hoa Tu Tập nở trong vườn giác ngộ
  Mỗi nhân sinh nương ánh đạo từ bi
  Khắp nhân gian cùng dẫn dắt nhau đi
  Trái đất này đâu còn ta bà nữa.

  Hoa Giải Thoát
  Tháng 9 – 2007

  Hoa Giải Thoát ngát mười phương pháp giới
  Cho chúng sanh qui ngưỡng đạo từ bi
  Ba cõi sáu loài biết hướng mà đi
  Đã lầm lạc, trầm luân từ vô thỉ

  Hoa Giải Thoát tỏa hương chân thiện mỹ
  Mọi chúng sanh trên khắp cõi trần gian
  Xin chắp tay về dưới ánh đạo vàng
  Đêm tăm tối rạng soi đèn trí tuệ

  Chúng sanh khổ lặn hụp trong bốn bể
  Nước mắt nhiều hơn bốn biển đại dương
  Đem khổ đau vùi dập bến tang thương
  Bãi nương dâu lấp điền tang hải biến

  Tham sân si, bậc thầy của đạo diễn
  Đeo tam đồ, làm con rối hát ca
  Thì làm sao không thống nỗi ta bà
  Lại trách cứ than thầm cho duyên kiếp

  Biến sinh linh thành tác nhân tội nghiệp
  Biến muôn loài nô lệ những tiền khiên
  Dây oán trái kết chặt sợi não phiền
  Không tỉnh ngộ, muôn đời đeo đẳng mãi

  Hoa Giải Thoát, em ơi vô quái ngại
  Tỏa hương lành mầu nhiệm lắm, người ơi
  Một bước đi, im bặt hết tăm hơi
  Diệt bóng dáng luân hồi trong ba cõi

  Hoa Giải Thoát tỏa vô sinh vô tử
  Tỏa hương lành, vi diệu tướng pháp thân
  Như trăng ngàn trong vắt ánh tường vân
  Dung pháp giới, không còn đâu ngằn mé

  Trao cho nhau niềm tin yêu tuyệt thế
  Hương từ bi, hoa giải thoát nhiệm mầu
  Sáng trong ngần ánh ngọc tỏa minh châu
  Bóng từ quang soi khắp cùng đại thể.

  (Mặc Giang Thích Nhật Tân, tháng 9/2007)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca  Mâu Ni Phật,

Con kính tri ơn Sư Phụ đã hết lòng trao truyền giáo pháp giải thoát của Hoa  Bồ Đề , hoa giải thoát tối thượng cho hàng phật tử thính chúng khắp nơi.

Cung kính,   

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm (Montreal, Canada)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1721)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1232)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6358)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9574)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13398)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26628)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13729)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19853)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23202)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567