Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cố Quận Ngày Về (thơ)

01/09/201908:53(Xem: 5429)
Cố Quận Ngày Về (thơ)

cau o thuoc
Bài xướng:
 
CỐ QUẬN NGÀY V
Ô Thước Kiều Thập Thức)

 

1.

Cố quận đường về gió lộng hoa,

Sương khuya nguyệt chiếu bóng xuyên ngà

Dòng xuôi sóng vỗ đầu trơ bạc

Suối chảy dây leo lá phủ nhoà

Lúa trổ hương thơm ươm nghĩa mộng

Chim gù tiếng vọng nhủ âm ca

Chuông thiền nhẹ điểm vơi sầu nặng

Lữ khách trông theo bóng nguyệt tà.

 

2.

Nguyệt tà soi chiếu sáng trời tây,

Rạng cõi mơ sương tỏ tháng ngày

Thắp nén hương nguyền mong đạo đạt

Trì câu kinh chú ước nghiệp lay

Tình thâm khắc cốt tươi màu mắt

Nghĩa trọng ghi tâm đẹp nét mày

Tật đố xan tham đeo khổ mãi

Bao dung rộng lượng độ trần say.

 

3.

Trần say lũy kiếp(*)lụy duyên sâu,

Bởi thế nên chi lắm vẻ sầu

Mõ sớm đưa người xa cõi lạnh

Chuông khuya thức kẻ đắm tình thâu

Nuôi ân dưỡng đức nồng triêu mộ(*)

Tưới hạnh chăm tâm thắm niệm đầu

Ngộ lẽ chơn thiền tiêu bạc bẽo

Ươm mầm thiện nghiệp dịu thương đau.

 

4.

Thương đau lắm lúc cuộn trăm chiều,

Dõi bước đi về vẻ nhạt liêu

Diệu pháp nghe qua vơi ảo vọng

Chơn kinh tụng niệm tỏa huyền siêu

Tang, linh(*)trạo điệu sầu đau lắng

Mõ, khánh(*)hoà âm khổ não tiêu

Nhịp bước từ nay mong lữ thứ

Hồi đầu bỉ ngạn, lặng phiêu diêu.

 

5.

Phiêu diêu ảo ảo lịm đường tâm,

Ngất ngưởng triền miên báo nghiệp gầm

Thế sự sa đà say cõi mộng

Trò đời lảo đảo buộc lời câm

Trầm xông bảo điện chăm chân tánh

Kệ bỗng hương hoa khải diệu âm

Trạo khúc thiền ca xua não nhiệt

Duyên lành quyện khắp gở tham xan.

 

 

6.

Tham xan đắm nhiễm khổ muôn trùng,

Tử tử sinh sinh lẩn quẩn chung

Vạn loại sinh linh lơ luyến ngó

Muôn loài động vật đảo điên vùng

Cam lồ tịnh thủy trừ oan trái

Diệu pháp thanh trì tẩy chướng lung

Thắp sáng thiền tâm soi đắm nịch

Dắt người thoát khỏi chốn than bùng(*)

 

7.

Than bùng bốc cháy lũ con chơi(*)

Dẫn dụ ba xe(*)thắm đẹp lời

Định tuệ ngời trong, lòng đã t

Bi từ rạng sáng, nghiệp đà vơi

Truyền trao bảo sở trang nghiêm nước

Ký thác gia tài phúc lạc đời

Kiến lập liên đài xây diệu cảnh

An cư lạc nghiệp trải muôn nơi.

 

8.

Muôn nơi tiếp nối tuệ ân mùa,

Sự sự đêm ngày rạng dấu xưa

Khéo giữ trang tâm mưa khó dột

Chuyên gìn bến đức gió khôn lùa

Dần dà hữu lậu tan trôi ng

Tuần tự vô vi quét sạch nua

Lối cũ tràn vui không khổ nữa

Hiên nhà ửng hiện nắng thay mưa.

 

9.

Thay mưa ửng nắng nở tinh anh,

Cấy thiện tu tâm hiển đức lành

Xứ xứ thanh bình hương đạo ngát

Nơi nơi thịnh trị suối rừng xanh

Êm đềm thảo mộc say bông trái

Lặng lẽ cây hoa trĩu lộc cành

Gió mát mang về hương nếp cũ

Chan hoà vũ trụ lánh hư danh.

 

10.

Hư danh bả lợi lụy trần ai,

Lẩn quẩn xưa nay sóng trỗi dài

Biển khổ trầm trầm chìm đắm mãi

Sông mê nịch nịch nổi trôi hoài

Nương thuyền Bát Nhã quy nguồn cội

Cậy ánh Từ Bi hướng bản lai(*)

Chiếu mảnh trăng huyền soi dấu bước

Lối về cố quận sáng đường mai...!

 

California, 28-08-2019

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

 

-----------

Chú thích: (*) Luỹ kiếp: Nhiều kiếp.

(*)Triêu mộ: Sớm tối.

(*)(*)Tang, linh, mõ, khánh: Là những

Pháp khí thường dùng trong nghi lễ Phật Giáo.

(*) Chốn than bùng: Nhà lửa tam giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

(*) Lũ con chơi: Các con ham dạo chơi trong nhà lửa, lấy ý từ kinh Pháp Hoa.

(*) Ba xe: Xe dê, xe hưu xe trâu trong phẩm Thí Dụ kinh Pháp Hoa.

(*) Bản lai: Bản lai diện mục tức bộ mặt thật xưa nay.

 

 

---------------------------------------------

 

cau o thuoc-2

Bài họa:
 
GẬP GHỀNH LỐI NHỎ
Ô Thước Kiều Thập Thức)

 

1/

Gập ghềnh lối nhỏ ngóng đầy hoa…

Điểm mấy thu về ngại bóng qua.

Lấm tấm gương soi buồn tóc bạc,

Mênh mang nguyệt chiếu lặng thân nhòa.

Men say cõi thế đan hoài mộng,

Phận lỡ phong trần thấm phải ca.

Sám hối cầu kinh oan khuất giải,

Thời gian đi mãi sợ dương tà…

 

2/

Dương tà bóng lẽ ngẫm về Tây…

Luẩn quẩn vòng đau sợ những ngày.

Cõi mộng loanh quanh sao khổ dứt,

Tơ lòng quấn quýt lại phiền lay.

Vương sầu dạ đắng lìa tâm đạo,

Dệt hỷ đời tươi cảm nét mày.

Hiểu dụ Rùa Mù thời chẳng mãi,  (*)

Nương tìm Pháp bảo thức hồn say.

---------------------

(*)Kinh Rùa Mù Tìm Bộng Cây

 

3/

Hồn say lụy bám mãi đeo sầu,

Biết vậy tâm bình lắng dạ sâu.

Khắc khoải niềm tin sao lạc đến?

Mù mờ nghị lực chẳng an thâu.

Vơi dần nghiệp chướng, kinh xua não,

Hóa giải vô minh, Pháp niệm đầu.

Thấy khổ, trầm luân ngày vững bước,

Tiêu trừ vọng động bớt lòng đau.

 

4/

Niềm đau nỗi nhớ khổ trăm chiều,

Chớ để thang buồn chạm khoảng liêu.

Dẫu hiểu dương trần còn lắm chuyện!

Suy ra lý lẽ phải bao điều.

Tâm từ trải hết cho phiền giảm,

Đạo hạnh vun đầy rõ nhọc tiêu.

Luẩn quẩn mê mờ xa nẻo giác,

Nương vầng trí Nhã ánh phiêu diêu.

 

5/

Phiêu diêu cõi khổ bởi mê lầm,

Cố giữ truyền thừa, vững bước tâm.

Thông điệp khai chơn dần ý sáng,

Ngôn từ diễn tạm vốn lời câm…

An nhiên chuyện tới, vui đèn tuệ,

Lặng lẽ việc rồi, ánh pháp âm.

Tam bảo ân dầy soi bến giác,

Nghiệp tiêu, não đoạn rõ năng tầm.

 

6/

Năng tầm, diệu pháp vốn niềm chung.

Khởi giác,tuệ đầy, thấu để dung.

Vững đạo, nương cầu tìm thiện đến,

Thuận duyên, lập hạnh giữ điên vùng.

Sáu đường lận đận đau thương thấm, (*)

Ba cổ thong dong hỷ lạc cùng.(**)

Cõi Phật thâm nghiêm vạn loại thỉnh,

Trầm luân dứt bỏ Nhã minh bùng. (***)

-----------------------

(*)   Sáu đường

(**) Ba cổ xe (Dụ kinh Pháp Hoa.)

(***)Trí Bát Nhã

 

7/

Minh bùng chẳng động chợ vui chơi… (*)

Rộn rã cùng qua, vắng bặt lời.

Sáng rạng lòng trong bao sự tỏ,

Yên bình tánh thuận vạn niềm vơi.

Đèn tuệ người an soi đường thế,

Mắt trí tâm bi thấu chuyện đời.

Hạnh nguyện tròn tu bên ngày mới,

Sáu trần lặng lẽ hỷ muôn nơi .

----------------------

(*) Thỏng tay vào chợ

 

8/

Muôn nơi khắc dạ nhớ hương mùa,

Vạn loại nương cùng sáng nẻo xưa.

Biết cảm thương đau cơn ác đẫy,

Hiểu ra khốn khổ gió bi lùa.

Hiền lương sống đạo thì đâu đắng,

Thiện hạnh vun niềm thế chẳng chua.

Mọi sự dung thông phiền khó nổi,

Cây đời diệu ngộ thấm ơn mưa.

 

9/

Ơn mưa pháp bảo nguyện năng hành

Giác ngộ tiến tu đến cõi lành

Thuận cảnh theo Thầy, tai khỏi chịu

Tùy duyên trau phước, họa tiêu đành

An bài chưa nhận, nào nguồn sáng?

Hiểu rõ luôn tìm, ắt phận xanh

Tịch tĩnh, chơn như đâu động vọng

Không hình chẳng tướng thấy gì danh…

 

10/

Gì danh? mà phải nhiểm bi ai!

Được mất hơn thua chuyện khổ dài.

Cõi mộng long đong phiền chuốc mãi,

Nhân gian lận đận não còn hoài,

Trang nghiêm cửa Phật cầu thanh tịnh.

Lặng lẽ am thiền cảm thái lai,

Nghiệp ác từng gieo luôn sám nguyện.

Nương cùng pháp bảo trí mờ khai…

 

31/8/2019

Minh Đạo (Cẩn họa)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 76)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 35)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 286)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 164)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 381)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 216)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 311)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 396)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 360)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567