Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   
 hoa_sen (2)
 
                                                                             
                    Suy Cho Cùng                             Suy cho cùng!
                             Kiếp đời mang phận nổi trôi
                             Nên chi phiêu lãng mù khơi vạn trùng
                             Không danh, không lợi, điên khùng
                             Bữa no, bữa đói lạ lùng nghiệp duyên
                             Suy cho cùng!
                             Công danh cứ lắm muộn phiền
                             Ba chìm bảy nổi mà điên đảo lòng
                             Vốn mình phận số long đong
                             Nên dù nổ lực, chẳng mong được gì
                             Suy cho cùng!
                             Về bên gắc trọ, nhu mì
                             Nằm nghe mộng vỡ khóc thì trăm năm
                             Đời là một chuỗi cơ hàn
                             Nên người xa lánh chẳng màng tới ta
                             Suy cho cùng!
                             Tiền tài, cơm áo mà ra
                             Dập dìu xe cộ bôn ba khắp miền
                             Có kẻ được, có người điên
                             Nên chi chuốc lấy não phiền vô biên
                             Suy cho cùng! Nhớ xưa:
                             Tương Như, Trác Thị hữu duyên
                             Lâm Cùng về sống giữa miền tiên thiên
                             Bàng Thống ngao ngán, tương liên
                             Khổng Minh bấm độn đẩy nguyên thế cờ
                             Suy cho cùng!
                             Tào Tháo sửng sốt hững hờ
                             Ngô Quyền hoảng hốt bên bờ vực sâu
                             Chu Du điêu đứng cả đầu
                             Riêng mình Lưu Bị khóc sầu cố hương
                             Suy cho cùng!
                             Thế sự vốn dĩ vô thường
                             Lên voi xuống chó là đương nhiên rồi
                             Danh lợi mãi cũng thế thôi
                             Là thôi thôi thế nỗi trôi tháng ngày
                             Suy cho cùng!
                             Bất tài, những kẻ u hoài
                             Vô đức, những kẻ bước ngoài lợi danh
                             Phận mình bèo dạt lênh đanh
                             Mặc cho nước cuốn tan tành từ đây


                             Vạn Hạnh ngày 11/5/2019
                              Thích Minh Chánh


hoasen1
SUY CHO RỘNG

Kính cảm hoạ bài: Suy Cho Cùng của Thầy Thích Minh Chánh.
Tánh Thiện xin phép chỉ hoạ lại 4 đoạn đầu của bài thơ để kính tặng mười phương độc giả.

    
Cuộc đời duyên phận nỗi trôi
Do vì thất niệm mù khơi vạn trùng
Nhìn xem danh lợi chẳng mừng
Tương chao hai bữa ung dung cửa thiền.

Đời ta mà mãi muộn phiền
Con đường tu học hãy riêng hỏi lòng
Như mình hiểu rõ sắc không
Thong dong ngày tháng chẳng long đong gì.

Từ khi thâm nhập chánh tri
Đường về cõi Phật từ bi thấm dần
Đời là mộng ảo chẳng lầm
Hiểu thương để sống đẹp phần cõi ta.

Tiền tài như gió mây qua
Ngộ trong giây phút bôn ba thoát liền
Sá gì thế sự triền miên
Ta theo Đức Phật rộng miền vô biên.


    Dallas Texas, 11-5-2019
            Tánh Thiện


hoa_sen (4)

ĐƯỢC  LÀM NGƯỜI ....Kính bạch Thầy, con trộm nghĩ được làm người là một điều hạnh phúc và rất quý hiếm khi được đầy đủ lục căn nên dù hoàn cảnh có nhiều phong ba bảo táp nhưng mình cố quyết tâm để thay đổi, hy vọng sẽ.  ..... chuyển nghiệp . Vì  luật nhân quả đã dạy"  Nhìn quả hiện tại biết nhân quá khứ" cho nên nếu biết nương tựa Tam Bảo và ra sức trưởng dưỡng những hạnh lành thì nhân hiện tại này sẽ là quả tốt tươi cho ngày mai . Kính xin Thầy cho phép con họa nghịch lại ý của bài  " Suy cho cùng " của Thầy  Minh Chánh như sau 


"Được làm người " thật một điều quý hiếm!  

Đừng an phận ...mình trong chữ nghiệp duyên, 

Nhân hiện tại cần ...hành thiện tinh chuyên 

Làm sao nỗi trôi  ...khi được nghe Chánh Pháp .

Hãy dõng mãnh ...dù đời  phong ba bão táp ! 

Kiên trì sửa sai, tu chỉnh ...mọi hành vi .

Ứng xử, bao dung ...hoàn cảnh thích nghi , 

Sống không hy vọng ...là nửa đời đã chết 

Tám ngọn gió do ảo tưởng ...bay đi hết 

Không biết điều cần biết ...chính VÔ MINH 

Chớ trách đời ...bất hạnh, kiếp sinh linh ! 

Mục tiêu tối hậu là làm sao ...Giải thoát 

Kiếp luân hồi ...luôn gập ghềnh suối  thác   

Hãy là người tỉnh thức ....giữa cơn mê ! 

Thiết tha học Đạo ...thấy được ngày  về, 

Giá trị cuộc sống ...lại là minh triết .

Suy cho cùng ...đó chính là diều tha thiết !! Melbourne 11/5/2019
Huệ Hương Hoa sen 4aSỐNG TRỌN

 
Dẫu rằng nghiệp lực còn trôi
Gắng công tu tập thoát lôi khổ trùng
Thật ra luẩn quẩn chỉ nhùng
Đã sinh nhân thế là cùng kiếp duyên
 
Bao thời hãy cố đừng phiền
Thong dong tự tại là tiên cõi mòng
Thời gian thấm thoát ngẫm đong
Càng nên tinh tấn để mong phí thì
 
Đường qua ta ngẫm cho gì
Trần gian vẫn khổ hỏi thì dẹp tan?
Chẳng vui lại cứ phàn nàn
Thì ra nghĩ ấy ngấm tàn trong ta
 
Dương trần đã sống cho ra
Tâm từ ban phát là hoa phước điền
Hương thơm đạo hạnh diệu liên
Là nguồn dẫn tới cõi thiền vô biên
 
Gặp nhau cõi thế do duyên
Nhiều thương bớt giận theo miền an nhiên
Đời vì gắn bó tương liên
Giúp nhau vượt thoát khỏi biên ám mờ
 
Xem chừng ta chẳng sống hờ
Con thuyền đợi bến đang chờ ta lâu
Nghiêng mình đảnh lễ cúi đầu
Thế Tôn soi rạng huệ mầu ngát hương
 
Hiểu thầm cõi tạm vô thường
Thì nên ân đáp trau đường pháp thôi
Khi nào hơi thở đã thôi
Nhìn về thế giới mỉm môi chẳng tày
 
Thênh thang rộng hướng sen đài
Công phu đã mãn hình hài chẳng sanh
Bây giờ thấy được ngọn ngành
Chúng sinh được giúp đã thành từ đây…
 

11/5/2019
PT. Minh Đạo (Kính họa)


hoa sen 2a

Xét cho tột 

(Họa lại bài thơ Suy Cho Cùng của Thầy Thích Minh Chánh)

Xét cho tột !

Phước nhiều mới được thân người                    

Hãy mau tranh thủ vui tươi lên nào                          

Đời vô thường lắm khổ đau                                

Nhưng biết tu tập ngọt ngào thăng hoa

 

Xét cho tột !                                                                             

Bởi ham quyền quý cửa nhà                               

Tranh danh đoạt lợi điêu ngoa với đời                        

Nên rồi không được thảnh thơi                                 

Hằng ngày đối phó những lời thị phi

 

Xét cho tột !                                                              

Giáo Pháp Phật bất tư nghì                                      

Phải thường trải nghiệm hành trì siêng năng.

Phật tánh hiển lộ vĩnh hằng                                    

Khi tâm thanh tịnh thân ta an hoà

 

Xét cho tột !                                                           

Tham, sân, si từ “ngã” ra                                              

Tu thành “vô ngã” tiêu ma não phiền

Thành Phật, thành Thánh, thành Tiên   

Tiêu dao tự tại khắp miền độ sanh

 

 

Xét cho tột !                                                                           

Tất Đạt Đa Phật quả thành                                                   

Ưu tư nhân thế vượt thành xuất gia,           

Không như Đề Bà Đạt Đa                                     

Mang tâm hại Phật để ra đọa đày

 

Xét cho tột !                                                                      

A Nan trí nhớ rất hay                                                  

Dù là gần Phật nhưng rày rất xa,                                   

Ca Diếp khổ hạnh rừng già                                               

Y bát Giáo Pháp Thích Ca chân truyền

 

Xét cho tột !                                                                  

Tất cả đều có nhân duyên                                     

Hành trì chánh niệm tịnh thiền độ sanh

Dẫn nhau tinh tấn tu hành                                               

Cùng về cực lạc tịnh thanh cõi lòng

 

Xét cho tột !                                                             

Làm người muốn được thong dong                                

“Ít muốn, biết đủ” mở lòng sẻ chia                              

Lợi danh quyết chí xa lìa                                                

Giác ngộ giải thoát tìm dìa với ta

 

Pháp Hoa – Nam Úc ngày 15/5/2019

Thích Viên ThànhGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/12/2022(Xem: 46)
Con già trên bảy mươi rồi Ba con bảy cháu sinh sôi một đàn Ái kiến luôn mãi chứa chan Thế nên lăn lộn vô vàn thương đau Vui ít mà ngập ưu sầu Tối ngày quanh quẩn tươi màu đắm mê Sinh hoạt dục nhiễm tràn trề Chấp Ngã, chấp Pháp mân mê chẳng rời
08/12/2022(Xem: 203)
Kính đảnh lễ Đức Phật A Di Đà Giáo Chủ cõi Tây Phương Cực Lạc! Ngày chưa biết Đạo vẫn thường tìm hiểu Bí ẩn làm sao khi muốn đến cõi này Vượt qua mười muôn ức Phật độ về phương Tây Lại được chỉ dạy: “Một câu Di Đà không tạp niệm Ngay đây khỏi nhọc đến Tây phương “
06/12/2022(Xem: 182)
Hoa nờ cuối mùa trông đẹp tươi. Bông lạ pha màu thắm nụ cười. Hồn nhiên khoe sắc tuỳ thời hiện. Cho đẹp người qua ngắm mỉm cười.
05/12/2022(Xem: 611)
Ngày 5 tháng 12 đã đến rồi Đây ngày Khánh Nhật của Thầy tôi Đại hiếu, từ tâm luôn nhân ái Trí tuệ mở khai …thiết thực soi Thấu suốt nguyên lý vận hành Pháp
02/12/2022(Xem: 770)
Kính bạch Giảng Sư, Đây là buổi pháp thoại cuối trong năm 2022 của Tổng Vụ Hoằng Pháp lại là lần đầu tiên con lại được nghe những lời dạy tha thiết và chân tình nhất của một tăng sĩ thuộc trường phái Đại Thừa Phát Triển nhưng căn bản nồng cốt giáo lý căn bản xuất phát từ Phật giáo nguyên thủy. Mặc dù Giảng Sư đã giữ chức vụ Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghi lễ và Văn Hoá nhiều nhiệm kỳ qua có lẽ Ngài vẫn biết một cách sâu sắc rằng bản thân nghi lễ Phật giáo Việt Nam vốn là một phương pháp hành trì tu tập, đồng thời là một phương tiện hoằng dương chánh pháp hữu hiệu.
01/12/2022(Xem: 274)
Nhìn hình ảnh chiếc tàu Trên bánh lái chở dầu Lòng sao bỗng chùng xuống Xót thương người di cư. Nhớ về Quê Hương tôi
29/11/2022(Xem: 159)
Ngự giữa u huyền một thậm thâm Dấu chân tịch tĩnh mấy trăm năm Chuông ngân từng tiếng vang lời kệ Trăng đã viên dung biết mấy rằm Thảo mộc am mây tụ địa linh Ngày đêm vang vọng tự chân kinh Đón đưa tục khách tầm tu tập Thế thế thừa lưu giác hải trình
29/11/2022(Xem: 178)
Ta cùng ngồi xuống đây, Hit thở dưới tàng cây. Nhìn mùa Thu đang tới, Từng chiếc lá vàng bay. Nhớ ngày xa xưa ấy, Đôi tình già ngồi đây. Những buổi chiều nắng tắt, Thảnh thơi ngắm trời mây.
27/11/2022(Xem: 356)
Xuất gia ba nghĩa đó là Ra nhà thế tục xa lìa Mẹ Cha Vượt qua phiền não gian tà Thoát ra ba cõi trần sa luân hồi.
23/11/2022(Xem: 597)
Đại phước duyên …. cho ai gặp hiền tài thiện tri thức ! Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẻo về Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,289,283