Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cảm Nghĩ nhân lễ Vía Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

29/04/201906:32(Xem: 3251)
Cảm Nghĩ nhân lễ Vía Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
 vanthusuloibotat_1

CẢM NGHĨ NHÂN
LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI 
        ( Mùng 4 tháng tư âm lịch nhằm ngày 8/5/2019) Không hiểu từ lúc nào tôi đã có thói quen không bỏ được cho đến nay, thường sau buổi công phu tôi lập lại nhiều lần theo như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma " NAM MÔ NGŨ TRÍ NGHIÊM THÂN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (3) kính mong cầu đến sự hộ trì giúp đỡ  của Ngài để  trí tuệ con ngày thêm được sáng suốt như Ngài " và tiếp theo là câu thần chú để khai mở trí tuệ OM A RA PA TSA NA DHI và tự tin rằng mình đã được chúc phúc .

Có lẽ tại tôi đọc nhiều kinh sách quá chăng ? Nhất là khi đọc các luận giải trong các kinh Đại thừa cho rằng  Bồ tát Văn Thù là cách nhân cách hoá Trí tuệ của Đức Phật mà trí tuệ không phải là kiến thức mà trí tuệ thật sự phải là làm sao thấy được tính chất cốt yếu của mọi sự.vật và phải biết luật nhân quả vô thường để có thể  áp dụng vào mọi hiện tượng và một khi có được trí tuệ đó thì ta  có thể  thực hành một cách đúng đắn trong mọi sự việc . 

Hay tại tôi tôn thờ Ngài Đa Lai Lạt Ma như hình ảnh một bồ tát sống nên lập theo kiểu mẫu tâm linh của Ngài ? 

Trong Phật Giáo Kim Cương Thừa, Ngài được coi như một vị thần thiền định. Tên tiếng Phạn “Manjushri” có thể dịch là “vinh quang ngọt ngào”, “vinh quang nhẹ nhàng” hoặc “Hoàng tử Manjushri”. 

Các học giả đã xác định Văn Thù Sư Lợi là Bồ tát lâu đời nhất và quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa.

Ở Trung Quốc, Văn Thù Sư Lợi là một trong những vị Bồ tát rất được tôn trọng trong Phật giáo Đại thừa tuy nhiên trong Phậ giáo Nguyên thủy  thì không được biết đến.

Phật tử gọi Ngài là Wenshu và ngọn núi thiêng liêng mà Ngài cư ngụ là WuTaiSan ( Ngũ đài Sơn ) ở tỉnh Sơn Tây, một trong 4 ngọn núi cổ kính của Trung Hoa.

Theo truyền thuyết Ngài Văn-thù được Phật  Thích Ca đích thân giao phó việc truyền bá Phật pháp tại đây và Ngũ Đài Sơn chính là  là nơi Bồ Tát thuyết pháp. Vì vậy, Ngũ Đài sơn cũng được xem là trụ xứ của Văn Thù Một thuyết khác bảo rằng, Bồ Tát đã từng xuất hiện tại Trung Quốc trong thế kỉ 1, đời Hán Minh Đế.

Theo học thuyết của Trung Quán Tông, Văn-thù là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.

Tranh tượng thường trình bày Bồ Tát Văn-thù với lưỡi kiếm và kinh  Bát Nhã được vẽ khoảng ngang đầu. Người ta xem đó là biểu tượng trí huệ phá đêm tối của Vô minh và  chúng ta thường thấy  Ngài Văn-thù cưỡi trên một con sư tử 

Cũng không phải thế,  phải có một kinh nghiệm nào trong bản thân hay một ý niệm nào trong vô thức từ  lâu trong tôi rằng " Đối với một người  có lòng tin sâu đậm và triệt để thì tự thân đức  Phật đó hay Bồ tát sẽ đến nơi nào ta ở và trú tại đó với ta . 

Tuy nhiên sau này khi học Đạo lâu hơn tôi lại được biết tên  một vị Bồ tát là biểu trưng cho một đức tính trong tâm ta và Ngài Văn Thù tiêu biểu cho Căn bản Trí, là lý tánh chân thật  mà chúng ta có được sau khi đã bạch tịnh hoá 8 thức Tâm Vương của mình .

  tôi còn nhớ trong vài luận giải Cổ Đức có dạy rằng " Trên bước đường tu phải nhân định rằng Cõi Phật không có ranh giới. Giác ngộ tới đâu thì ranh giới cõi nước đến đó " 

Cũng như  khi đọc trong phẩm Chúc lụy của kính Duy Ma Cật cho rằng " những ai nếu không nhiễm trước, không ngán sợ những kính điển thâm mật  lại còn tin sâu và  phát nguyện thọ trì và một khi họ đã nghe rồi thì lòng dạ trở nên trong sạch và họ hằng ngày đọc tụngtheo đúng như thuyết mà tu hành  phải biết người đó tu lâu đạo" . 

Các bạn thân mến khi tôi nghe được  lời dâng đến Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát của HT Thích Nhất Hạnh thì tôi đã học theo và chiêm nghiệm tư duy , lấy đó làm tiêu chỉ cho mình hầu rèn luyện chút đạo đức tâm linh . Mời các bạn xem qua để nhận ra mình cùng đồng cảm với tôi chăng ? 

"Kính lạy Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin được học theo hạnh bồ tát của Ngài:

           ** BIẾT DỪNG LẠI VÀ NHÌN SÂU VÀO LÒNG  NGƯỜI 

         ** DÙNG GƯƠM TRÍ TUỆ CỦA NGÀI ĐỂ ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO ĐỂ GIẢI THOÁT KHỔ ĐAU CHO CHÚNG CON VÀ MỌI  GIỚI ." 

Chúng con xin nguyện : 

  • Tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con 
  • Tập nhìn với con mắt không thành kiến 
  • Tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng 
  • Tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau và để thấy được Tự tánh Vô thường và Vô ngã của vạn vật 

Hẳn các bạn cũng như tôi đều thấy được sự nhiệm mầu của thần lực Bồ tát Văn Thù mà mình dù có cố gắng sửa mình nhiều kiếp lắm thì mới may ra có được 1/100 . Do đó cho nên mình cứ nguyện cầu với tất cả tín tâm ....hy vọng một ngày nào ....vì cái lý tánh chân thật đó nó luôn luôn có mặt mà đã có ai sống trọn vẹn với nó chưa? Hơn thế nữa trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới  tôi được nghe đến mười tâm nguyện rất rộng lớn của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi như sau 

1- Tâm nguyện mong cầu tham kiến gần gũi phục vụ hết thảy các Chư Phật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

2- Tích tập tất cả những thiện căn trong sáng mà không bao giờ biết mệt mỏi .

3- Học hết tất cả các Phật pháp mà không bao giờ biết mệt mỏi .

4- Thực hành tất cả Ba La Mật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

5- Lần lượt thâm nhập tất cả Tam Thế Phật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

6- Trang nghiêm thanh tịnh hết thế giới Phật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

7- Thành tựu tất cả Tam muội của Bồ Tát mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

8- Giáo hoá và điều phục tất cả chúng sanh mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

9- Thành tựu Bồ Tát Hạnh trong tất cả các cõi Phật qua suốt vô số chu kỳ thời gian vô tận mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

10- Thực hiện tất cả vô số Ba La Mậtnhieefu bằng số hạt bụi trong vô  số thế giới Phật 

Thành tựu tất cả mười uy lực của Đức Như Lại với mục đích là để cho tất cả chúng sáng được thành thục mà không bao giờ biết mệt mỏi. Như vậy tôi thấy mình cứ tiếp tục cầu nguyện và tụng Thần chú của Ngài vì Cổ Đức có dạy rằng : Đà ra ni ( thần chú) là cánh cửa mở ra cho ta tiếp nhận được năng lượng của Phật và Bồ Tát . 

Đà ra ni còn là một lời nhắn nhủ rằng  " CÁC VỊ PHẬT VÀ BỒ TÁT LUÔN LUÔN CÓ MẶT Ở ĐÓ, LUÔN LUÔN PHÁT RA TINH  LỰC VÀ TÂM NGUYỆN để yểm trợ cho những  ai đang trì niệm"  . Phật và Bồ tát là những vị có định lực rất lớn, trong những giây phút mà các Ngài an trú trong tam muội lớn thì chứa đầy tinh lực của Từ Bi và Trí tuệ thì nó trở thành thần chú và khi ta nhiếp được ba nghiệp thanh tịnh thì ta sẽ nhận được sự yểm trợ  đó 

Phải chăng cũng là cách chúng ta thường nguyện cầu với Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư và bổng nhiên tôi lại nhớ đến lời dạy của Tổ Lâm Tế mà mấy tuần nay khi học lại Lâm Tế Ngữ Lục qua tác phẩm Người Vô Sự của HT Thích Nhất Hạnh, Thầy  có trích lời Tổ rằng : 

" Này các bạn tu ....Các vị rất cần tìm cầu cho được Chánh Kiến , đừng tìm cầu Phật và Bồ tát. Chư Phật và Tổ trong ba đời chỉ cầu Pháp mà ....Pháp là Pháp của Tâm ( trang 11) Tâm không hình thông suốt khắp 10 phương có diệu dụng ngay  trước mắt, mỗi tâm niệm mà phát ra được ánh sáng thanh tịnh, ánh sáng vô phân biệt là các vị ấy hiện rõ ngay tại giây phút đó . Không nên đi tìm Văn Thù  trên  Ngũ  Đài sơn, không nên đi tìm Quan Âm ngoài biển Nam Hải, không nên đi tìm Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn . Các vị ấy làm gì có mặt trên đó. Các vị ấy đang có mặt tại đây, trong giờ phút này, trong Tâm chúng ta ( trang 103) 

  Cố HT Thích Chơn Thiện trong phẩm Đà la ni của Kinh Pháp Hoa có viết rằng : "Đức Thế Tôn gián tiếp cho các Bồ tát nói lên thần chú để khích lệ những thính chúng với căn cơ còn non kém về giới, định, tuệ chưa tự mình xây dựng được tin, hiểu một cách vững chắc" . Ngài cũng xác định  thêm rằng Đà la ni là những mật ngữ chứa mật nghĩa nếu ta biết được mật nghĩa thì ta sẽ thoát ly ý nghĩa, tức là ta sẽ dừng lại mọi ngã niệm hay nói một cách gián tiếp là CÓ SỰ THẬT Ở NGOÀI THẾ GIỚI Ý NGHĨA , nó là DIỆU NGHĨA ( DIỆU PHÁP ) và với tâm lý mong cầu Diệu Pháp của người học Đạo với niềm tin mãnh liệt có thể có sự cảm ứng với các năng lực hộ trì ở bên ngoài thì cũng sẽ tạo thắng lợi cho người học Đạo những điều kiện thuận lợi để đi vào Diệu Pháp. ....Lời kết 

Bây giờ tôi mới nhận thấy lời của vị Thầy tâm linh của tôi đã dạy rằng " Con ơi , nếu con áp dụng nhiều pháp môn nhưng con vẫn thấy viên dung vô ngại hợp với căn cơ và hoàn cảnh của con thì tại sao con phải thắc mắc ! " 

Câu nói này đã đi theo tôi từ đó và trong suốt những chuối ngày còn lại với tiêu chỉ " SỐNG ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ và LÀM LỢI ÍCH CHO MỌI NGƯỜI " nên tôi cứ thực hành những điều đúng với Chánh Pháp ( theo tri kiến của tôi ) nên  không một ngày vía nào của các vị Phật, Bồ tát mà tôi không cúng dường và đảnh lễ hay đi đến những nơi có truyền thuyết lịch sử của các Ngài để an lạc với thế giới huyền diệu, tôn kính đang lơ lững hài hoà trong hư không ...

Nhân ngày vía Đức Văn Thù, kính xin được bày tỏ cõi lòng mình bằng vài vần thơ tặng các bạn nhé ...

 Kính lạy Đức Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, 

Dù ...chưa bạch hoá được tám thức Tâm Vương .

Nguyện với lòng bảo trì mãi ...tánh Thiện Lương 

Sống chân thành, khoan dung và tích cực ! 

Ước vọng kiên trì,  hoàn thiện Đạo Đức,  

Cùng Trí tuệ ....làm sự nghiệp tâm linh .

Học theo hạnh Ngài ...chặt đứt Vô minh,  

Phúc lành .... này xin cúng dường pháp giới .

Chia sẻ niềm hoan hỉ....người người phát khởi ! Huệ Hương 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 82085)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
26/04/202107:42(Xem: 652)
Đức Chuẩn Đề (1) vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Mười sáu tháng ba âm lịch, vía lễ thực thi (2) Ngài thường thuyết giảng Kinh Đà La Ni, Nguyện cầu tất cả trong Thế gian, Xuất thế gian đều thành tựu ... Khi nhìn biểu tượng Ngài ...khiến tâm tự nhủ (3) Uy lực từ bi vô biên với quần sanh Trí tuệ vĩ đại ...tay thứ chín ..Bát Nhã kinh Nguyện noi gương Bồ tát Long Thọ đọc 7 lần thần chú (4) Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Bồ Tát
29/03/202108:44(Xem: 934)
Không hiểu tại sao đến bây giờ tôi mới chú ý đến điều lý thú và mầu nhiệm này giữa Khánh Vía 19/2 của Bồ Tát Quán Thế Âm và Khánh Vía 21/2 của Đức Bồ Tát Phổ Hiền! Như chúng ta ai cũng biết Phật giáo Đại Thừa có Tứ Đại Bồ Tát đó là : Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Trí Văn Thù, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền và Đức Địa Tạng Bồ Tát . Từ lâu Phật tử Bắc Tông thường cử hành long trọng 3 ngày lễ vía cho Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó là 19/2 ngày đản sanh , 19/6 ngày thành đạo và 19/9 ngày xuất gia . Riêng lễ vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh vào ngày 21 tháng hai âm lịch và nhưng rất ít khi được nhắc đến lễ vía Đức Ngài thành đạo vào ngày 23 tháng tư âm lịch.
17/11/202020:03(Xem: 908)
Một người đi vượt biên từ Huế đi về hướng Hong kong, trên thuyền đánh cá nhỏ của gia đình gồm 5 người, đi được 5 ngày mà lạc đường hết xăng dầu trôi bềnh bồng trên biển. Cả nhà sắp chết khát và đói.Cả nhà quì lạy cầu nguyện Quán thế âm suốt ngày đêm cứu giúp cứu nạn. Với lòng thành, với tu theo Quán thế Âm từ lâu khi còn ở Huế, cầu xin được hai ngày thì có báo ứng. Tự nhiên có 3 con cá voi, một con đi đầu dẫn đường còn hai con còn lại cập kẹp vô thuyền hai bên hông mạn thuyền mà bơi về hướng mà sau này biết là Hong kong. Ba con cá ông nầy bơi như vậy suốt 2 ngày 2 đêm thì sáng ra, thấy bờ đất liền là Hong kong thì đàn cá chia tay. Cả nhà sống được và đi Mỹ ở California đến ngày nay. Như vậy giải thích tu tập theo Quán thế Âm là có thật
29/10/202009:10(Xem: 1256)
Thư Mời Tham Dự Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan
21/10/202017:24(Xem: 924)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm là tuyển tập 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi danh hiệu tán dương một bản nguyện, công đức, khuyến tu, hóa thân, hoặc oai lực của Bồ Tát, viết thành một câu khá dài. Phần lớn danh hiệu trích dẫn từ Kinh Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni (266 câu), Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa (81 câu). Còn lại dẫn từ các Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni, Kinh Bất Không Quyến Sách, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm và các Kinh Luận khác. Do dẫn nhiều bản Kinh nên có những chỗ tương tự hoặc lập lại để tôn trọng ý Kinh.
06/10/202017:14(Xem: 2690)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
16/09/202019:41(Xem: 1201)
Nếu ai đã vào tuổi Thu Đông và đã từng trải qua những cơn đau nhức do thấp khớp chắc chắn sẽ hiểu được tiến trình tuần tự của sự Sinh / Diệt của Già, Bệnh, Khổ. Tâm trong chuỗi Thập Nhị Nhân duyên ( nếu hành giả ấy có học qua về Phật Pháp ) lúc bấy giờ hành giả sẽ không muốn bị ràng buộc bởi tham ái hay bất mãn nào cả.. Lúc đó khi ngồi chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, hành giả sẽ thốt ra " Thì ra điều ao ước duy nhất khi đến với cuộc đời này chỉ là sẽ được sống hạnh phúc và chết bình an."
07/08/202010:29(Xem: 1440)
Gần đây vì luật phong tỏa cách giản xã hội, nhất là các tiểu bang phải chịu cảnh lockdown giai đoạn 3 và 4 , chùa chiền không thể có các buổi tập họp để nghe pháp thoại và tu bát quan trai hàng tháng nên các Thầy đã phương tiện cho nghe kinh và các bài giảng về các nghi thức hay lời dạy của Phật, Tổ . Hôm nay lại đến ngày vía Quan Âm Bồ Tát 19/6 , thường thì các chùa Bắc Tông vào ba ngày vía Quan Âm (19/2-19/6-19/9)thường tỏ chức những buổi lễ thật long trọng và trang nghiêm để cho thập phương Phật tử có cơ hội nghe lại 12 đại nguyện của Ngài để noi gương và hướng theo mà tu tập cũng như thực hiện các công việc từ thiện bố thí ...
07/04/202009:23(Xem: 2060)
Hẳn ai trì tụng Chú Lăng Nghiêm mỗi sáng đều có tụng thêm thập chú mà Chuẩn Đè thần chú nằm vào vị trí thứ tư như sau : “Khế thủ quy-y Tô-tất-đế, Đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn-Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,