Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cảm Nghĩ nhân lễ Vía Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

29/04/201906:32(Xem: 531)
Cảm Nghĩ nhân lễ Vía Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
 vanthusuloibotat_1

CẢM NGHĨ NHÂN
LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI 
        ( Mùng 4 tháng tư âm lịch nhằm ngày 8/5/2019) Không hiểu từ lúc nào tôi đã có thói quen không bỏ được cho đến nay, thường sau buổi công phu tôi lập lại nhiều lần theo như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma " NAM MÔ NGŨ TRÍ NGHIÊM THÂN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (3) kính mong cầu đến sự hộ trì giúp đỡ  của Ngài để  trí tuệ con ngày thêm được sáng suốt như Ngài " và tiếp theo là câu thần chú để khai mở trí tuệ OM A RA PA TSA NA DHI và tự tin rằng mình đã được chúc phúc .

Có lẽ tại tôi đọc nhiều kinh sách quá chăng ? Nhất là khi đọc các luận giải trong các kinh Đại thừa cho rằng  Bồ tát Văn Thù là cách nhân cách hoá Trí tuệ của Đức Phật mà trí tuệ không phải là kiến thức mà trí tuệ thật sự phải là làm sao thấy được tính chất cốt yếu của mọi sự.vật và phải biết luật nhân quả vô thường để có thể  áp dụng vào mọi hiện tượng và một khi có được trí tuệ đó thì ta  có thể  thực hành một cách đúng đắn trong mọi sự việc . 

Hay tại tôi tôn thờ Ngài Đa Lai Lạt Ma như hình ảnh một bồ tát sống nên lập theo kiểu mẫu tâm linh của Ngài ? 

Trong Phật Giáo Kim Cương Thừa, Ngài được coi như một vị thần thiền định. Tên tiếng Phạn “Manjushri” có thể dịch là “vinh quang ngọt ngào”, “vinh quang nhẹ nhàng” hoặc “Hoàng tử Manjushri”. 

Các học giả đã xác định Văn Thù Sư Lợi là Bồ tát lâu đời nhất và quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa.

Ở Trung Quốc, Văn Thù Sư Lợi là một trong những vị Bồ tát rất được tôn trọng trong Phật giáo Đại thừa tuy nhiên trong Phậ giáo Nguyên thủy  thì không được biết đến.

Phật tử gọi Ngài là Wenshu và ngọn núi thiêng liêng mà Ngài cư ngụ là WuTaiSan ( Ngũ đài Sơn ) ở tỉnh Sơn Tây, một trong 4 ngọn núi cổ kính của Trung Hoa.

Theo truyền thuyết Ngài Văn-thù được Phật  Thích Ca đích thân giao phó việc truyền bá Phật pháp tại đây và Ngũ Đài Sơn chính là  là nơi Bồ Tát thuyết pháp. Vì vậy, Ngũ Đài sơn cũng được xem là trụ xứ của Văn Thù Một thuyết khác bảo rằng, Bồ Tát đã từng xuất hiện tại Trung Quốc trong thế kỉ 1, đời Hán Minh Đế.

Theo học thuyết của Trung Quán Tông, Văn-thù là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.

Tranh tượng thường trình bày Bồ Tát Văn-thù với lưỡi kiếm và kinh  Bát Nhã được vẽ khoảng ngang đầu. Người ta xem đó là biểu tượng trí huệ phá đêm tối của Vô minh và  chúng ta thường thấy  Ngài Văn-thù cưỡi trên một con sư tử 

Cũng không phải thế,  phải có một kinh nghiệm nào trong bản thân hay một ý niệm nào trong vô thức từ  lâu trong tôi rằng " Đối với một người  có lòng tin sâu đậm và triệt để thì tự thân đức  Phật đó hay Bồ tát sẽ đến nơi nào ta ở và trú tại đó với ta . 

Tuy nhiên sau này khi học Đạo lâu hơn tôi lại được biết tên  một vị Bồ tát là biểu trưng cho một đức tính trong tâm ta và Ngài Văn Thù tiêu biểu cho Căn bản Trí, là lý tánh chân thật  mà chúng ta có được sau khi đã bạch tịnh hoá 8 thức Tâm Vương của mình .

  tôi còn nhớ trong vài luận giải Cổ Đức có dạy rằng " Trên bước đường tu phải nhân định rằng Cõi Phật không có ranh giới. Giác ngộ tới đâu thì ranh giới cõi nước đến đó " 

Cũng như  khi đọc trong phẩm Chúc lụy của kính Duy Ma Cật cho rằng " những ai nếu không nhiễm trước, không ngán sợ những kính điển thâm mật  lại còn tin sâu và  phát nguyện thọ trì và một khi họ đã nghe rồi thì lòng dạ trở nên trong sạch và họ hằng ngày đọc tụngtheo đúng như thuyết mà tu hành  phải biết người đó tu lâu đạo" . 

Các bạn thân mến khi tôi nghe được  lời dâng đến Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát của HT Thích Nhất Hạnh thì tôi đã học theo và chiêm nghiệm tư duy , lấy đó làm tiêu chỉ cho mình hầu rèn luyện chút đạo đức tâm linh . Mời các bạn xem qua để nhận ra mình cùng đồng cảm với tôi chăng ? 

"Kính lạy Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin được học theo hạnh bồ tát của Ngài:

           ** BIẾT DỪNG LẠI VÀ NHÌN SÂU VÀO LÒNG  NGƯỜI 

         ** DÙNG GƯƠM TRÍ TUỆ CỦA NGÀI ĐỂ ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO ĐỂ GIẢI THOÁT KHỔ ĐAU CHO CHÚNG CON VÀ MỌI  GIỚI ." 

Chúng con xin nguyện : 

  • Tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con 
  • Tập nhìn với con mắt không thành kiến 
  • Tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng 
  • Tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau và để thấy được Tự tánh Vô thường và Vô ngã của vạn vật 

Hẳn các bạn cũng như tôi đều thấy được sự nhiệm mầu của thần lực Bồ tát Văn Thù mà mình dù có cố gắng sửa mình nhiều kiếp lắm thì mới may ra có được 1/100 . Do đó cho nên mình cứ nguyện cầu với tất cả tín tâm ....hy vọng một ngày nào ....vì cái lý tánh chân thật đó nó luôn luôn có mặt mà đã có ai sống trọn vẹn với nó chưa? Hơn thế nữa trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới  tôi được nghe đến mười tâm nguyện rất rộng lớn của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi như sau 

1- Tâm nguyện mong cầu tham kiến gần gũi phục vụ hết thảy các Chư Phật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

2- Tích tập tất cả những thiện căn trong sáng mà không bao giờ biết mệt mỏi .

3- Học hết tất cả các Phật pháp mà không bao giờ biết mệt mỏi .

4- Thực hành tất cả Ba La Mật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

5- Lần lượt thâm nhập tất cả Tam Thế Phật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

6- Trang nghiêm thanh tịnh hết thế giới Phật mà không bao giờ biết mệt mỏi .

7- Thành tựu tất cả Tam muội của Bồ Tát mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

8- Giáo hoá và điều phục tất cả chúng sanh mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

9- Thành tựu Bồ Tát Hạnh trong tất cả các cõi Phật qua suốt vô số chu kỳ thời gian vô tận mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

10- Thực hiện tất cả vô số Ba La Mậtnhieefu bằng số hạt bụi trong vô  số thế giới Phật 

Thành tựu tất cả mười uy lực của Đức Như Lại với mục đích là để cho tất cả chúng sáng được thành thục mà không bao giờ biết mệt mỏi. Như vậy tôi thấy mình cứ tiếp tục cầu nguyện và tụng Thần chú của Ngài vì Cổ Đức có dạy rằng : Đà ra ni ( thần chú) là cánh cửa mở ra cho ta tiếp nhận được năng lượng của Phật và Bồ Tát . 

Đà ra ni còn là một lời nhắn nhủ rằng  " CÁC VỊ PHẬT VÀ BỒ TÁT LUÔN LUÔN CÓ MẶT Ở ĐÓ, LUÔN LUÔN PHÁT RA TINH  LỰC VÀ TÂM NGUYỆN để yểm trợ cho những  ai đang trì niệm"  . Phật và Bồ tát là những vị có định lực rất lớn, trong những giây phút mà các Ngài an trú trong tam muội lớn thì chứa đầy tinh lực của Từ Bi và Trí tuệ thì nó trở thành thần chú và khi ta nhiếp được ba nghiệp thanh tịnh thì ta sẽ nhận được sự yểm trợ  đó 

Phải chăng cũng là cách chúng ta thường nguyện cầu với Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư và bổng nhiên tôi lại nhớ đến lời dạy của Tổ Lâm Tế mà mấy tuần nay khi học lại Lâm Tế Ngữ Lục qua tác phẩm Người Vô Sự của HT Thích Nhất Hạnh, Thầy  có trích lời Tổ rằng : 

" Này các bạn tu ....Các vị rất cần tìm cầu cho được Chánh Kiến , đừng tìm cầu Phật và Bồ tát. Chư Phật và Tổ trong ba đời chỉ cầu Pháp mà ....Pháp là Pháp của Tâm ( trang 11) Tâm không hình thông suốt khắp 10 phương có diệu dụng ngay  trước mắt, mỗi tâm niệm mà phát ra được ánh sáng thanh tịnh, ánh sáng vô phân biệt là các vị ấy hiện rõ ngay tại giây phút đó . Không nên đi tìm Văn Thù  trên  Ngũ  Đài sơn, không nên đi tìm Quan Âm ngoài biển Nam Hải, không nên đi tìm Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn . Các vị ấy làm gì có mặt trên đó. Các vị ấy đang có mặt tại đây, trong giờ phút này, trong Tâm chúng ta ( trang 103) 

  Cố HT Thích Chơn Thiện trong phẩm Đà la ni của Kinh Pháp Hoa có viết rằng : "Đức Thế Tôn gián tiếp cho các Bồ tát nói lên thần chú để khích lệ những thính chúng với căn cơ còn non kém về giới, định, tuệ chưa tự mình xây dựng được tin, hiểu một cách vững chắc" . Ngài cũng xác định  thêm rằng Đà la ni là những mật ngữ chứa mật nghĩa nếu ta biết được mật nghĩa thì ta sẽ thoát ly ý nghĩa, tức là ta sẽ dừng lại mọi ngã niệm hay nói một cách gián tiếp là CÓ SỰ THẬT Ở NGOÀI THẾ GIỚI Ý NGHĨA , nó là DIỆU NGHĨA ( DIỆU PHÁP ) và với tâm lý mong cầu Diệu Pháp của người học Đạo với niềm tin mãnh liệt có thể có sự cảm ứng với các năng lực hộ trì ở bên ngoài thì cũng sẽ tạo thắng lợi cho người học Đạo những điều kiện thuận lợi để đi vào Diệu Pháp. ....Lời kết 

Bây giờ tôi mới nhận thấy lời của vị Thầy tâm linh của tôi đã dạy rằng " Con ơi , nếu con áp dụng nhiều pháp môn nhưng con vẫn thấy viên dung vô ngại hợp với căn cơ và hoàn cảnh của con thì tại sao con phải thắc mắc ! " 

Câu nói này đã đi theo tôi từ đó và trong suốt những chuối ngày còn lại với tiêu chỉ " SỐNG ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ và LÀM LỢI ÍCH CHO MỌI NGƯỜI " nên tôi cứ thực hành những điều đúng với Chánh Pháp ( theo tri kiến của tôi ) nên  không một ngày vía nào của các vị Phật, Bồ tát mà tôi không cúng dường và đảnh lễ hay đi đến những nơi có truyền thuyết lịch sử của các Ngài để an lạc với thế giới huyền diệu, tôn kính đang lơ lững hài hoà trong hư không ...

Nhân ngày vía Đức Văn Thù, kính xin được bày tỏ cõi lòng mình bằng vài vần thơ tặng các bạn nhé ...

 Kính lạy Đức Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, 

Dù ...chưa bạch hoá được tám thức Tâm Vương .

Nguyện với lòng bảo trì mãi ...tánh Thiện Lương 

Sống chân thành, khoan dung và tích cực ! 

Ước vọng kiên trì,  hoàn thiện Đạo Đức,  

Cùng Trí tuệ ....làm sự nghiệp tâm linh .

Học theo hạnh Ngài ...chặt đứt Vô minh,  

Phúc lành .... này xin cúng dường pháp giới .

Chia sẻ niềm hoan hỉ....người người phát khởi ! Huệ Hương 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/05/201910:05(Xem: 354)
Những Ngày Lễ Trong Phật Giáo (Tính theo ngày Âm lịch)
30/03/201908:02(Xem: 502)
Trong pháp hội Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát sau khi khen ngợi công đức thù thắng của Phật đã nói với đại chúng rằng muốn trọn nên công đức như Phật thì phải tu mười điều rộng lớn như sau: Một là lễ kính các đức Phật. Hai là khen ngợi các đức Như Lai. Ba là rộng sắm đồ cúng dường. Bốn là sám hối các nghiệp chướng. Năm là tùy hỷ các công đức.
23/03/201918:34(Xem: 434)
Núi ngũ hành là năm ngọn núi Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, nằm trên vùng cát trắng; xuất hiện cạnh dòng sông Trường nối dài với sông Hàn. Ngày nay dòng sông Trường đã bị bồi lấp một phần thành đồng ruộng và ao hồ. Nằm tựa lưng vào ngọn núi này là ngôi chùa Quan Âm cổ kính với động Quan Âm huyền bí.(wikipedia).
19/03/201922:10(Xem: 517)
Từ nhiều năm nay, tôi có một thói quen đã trở thành tập khí là miệng thì đọc mà tâm chẳng bao giờ tập trung vào một chỗ cho nên nhiều năm qua tuy mỗi lần công phu và sau đó đều tự thệ Bồ Đề Tâm Giới theo Mật Tông... thế nhưng rồi đâu cũng vào đó.
16/03/201909:30(Xem: 561)
Những ngày cuối năm (2012), có dịp đi một vòng từ An Giang đến Bà Rịa – Vũng Tàu, ghé qua Long Thành (Đồng Nai) rồi dừng chân tại Saigon, quận 4 để đón giao thừa tại đạo tràng Tịnh Xá Từ Quang. Nơi đây, vào những ngày tháng bình thường rất ồn náo về việc mua bán, người xe ầm ỉ, nhưng đến những ngày áp Tết, nhất là từ ngày 27 đến 30 Tết thì khu vực nầy bỗng dưng thay đổi lạ, êm lặng nhẹ nhàng như một khu phố mà người ta cho rằng: đạt chuẩn văn hóa nào đó...
13/09/201818:21(Xem: 748)
Tuy hai chữ nầy khác âm nhưng đồng nghĩa, tùy theo âm điệu bằng trắc mà đọc. Theo nghĩa kinh điển Phật Giáo là xem xét điều lầm lỗi trái quấy đặng trừ bỏ đi. Lại còn có nghĩa là quán tưởng đi đến đạt chân lý, đạt đến Trí Tuệ viên mãn. Tiếng Phạn là Ayana. Như: Quán Chiếu, tức là dùng trí tuệ chiếu kiến sự lý. Quán Đạo: quán xét pháp lý của đạo. Quán Đạt: dùng trí tuệ quán xét thông đạt đến chỗ cùng tột. Quán Không: quán tưởng thấy các Pháp đều không có tướng. Quán Phật, Quán Phật Tam Muội: quán tưởng hình Phật có đầy đủ các tướng tốt đó là phép tam muội quán tưởng Phật.
12/09/201816:47(Xem: 596)
Trong hai ngày 29,30/07/ Mậu Tuất (08,09/9/2018) nhân ngày Vía đức Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát, tại chùa Bửu Long (thôn Lễ Thạnh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, , tỉnh Khánh Hòa), ĐĐ. Thích Nhật Nghiêm, trú trì thành kính trang nghiêm tổ chức Đại lễ Trai đàn Chẩn tế, Pháp hội Địa Tạng, bạt độ tiên linh, cúng dường Trai tăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
06/09/201804:33(Xem: 987)
Không biết bạn có khi nào cảm thấy lòng mình rúng động và nước mắt rưng rưng khi nghe các bậc cao tăng cất cao giọng ngâm và đánh lên ba tiếng chuông trước một ngôi chùa cổ tại một danh lam thắng cảnh khi tham dự một chuyến hành hương không ?
03/09/201806:21(Xem: 932)
Vào ngày 01 tháng 9 năm 2018, tại trường Yerba Buena, thành phố San Jose, nhân lễ vía đức Bồ tát Địa Tạng, gia đình Phật tử An Nguyệt đã thành tâm phát nguyện tổ chức Pháp hội Địa Tạng tu học một ngày dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Tu viện Huyền Không, San Jose.
28/07/201817:53(Xem: 1085)
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, còn gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có khi còn gọi là Đức Phật Quan Âm, được Phật tử nhiều quốc gia Châu Á thờ phượng vì hạnh nguyện hóa hiện nhiều thân tướng để cứu độ chúng sanh. Riêng đối với Nhật Bản, nơi nhiều tông phái Tịnh Độ thịnh hành, hình tượng Đức Quan Âm hiện diện trong rất nhiều chùa, trong các tuyến hành hương, và trong văn học. Bạn chỉ cần đi vào bất kỳ ngôi chùa nào tại Nhật Bản, nhiều phần là bạn sẽ gặp tượng Đức Quan Âm, hoặc là nghìn tay nghìn mắt gọi là Senju Kannon (Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm), hoặc là một hóa thân của ngài là tượng Đức Chuẩn Đề 18 tay, nhưng thường gặp nhất là tượng Quan Âm Nam Hải trong bộ áo trắng. Chúng ta có thể đọc trong thơ của Basho (1644-1694) hình ảnh nhà thơ đứng nơi gác chuông Chùa Kannon (Quan Âm Tự) nhìn xuống núi, thấy mái ngói chùa trôi nổi trong các chùm mây hoa anh đào: Mái ngói Chùa Quan Âm trôi dạt xa trong mây của các chùm hoa anh đào.