Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chủ Nhật: Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức (12-10-2003)

03/12/201819:37(Xem: 3944)
Chủ Nhật: Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức (12-10-2003)
Chương Trình
Đại Lễ Khánh Thành
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne- Australia

Tối thứ hai 06/10/03:7 giờ : Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Tâm Viên 
Tối thứ ba 07/10/03:7 giờ : Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Chơn Kiến 
Tối thứ tư 08/10/03:7 giờ : Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Tâm Hòa 
Tối thứ năm 09/10/03:7 giờ : Lễ Vạn Phật (Chủ lễ: TT Trụ Trì Thích Tâm Phương; 8 giờ: Thuyết Pháp: TT Thích Viên Lý

Thứ Sáu 10/10/03: (xem hình)

THƯỢNG PHAN- THỈNH VONG – SBS PHÁT THANH – KHAI KINH


- 05: 00 - Kệ chuông, công phu : trì tụng Thần Chú Lăng Nghiêm 
- 08: 00 – Điểm tâm 
- 10: 30 – Lễ Cung An Chức Sự & Khai mạc Đại hội Bất thường GHPGVN Thống Nhất 
- 11: 00 – Lễ Thượng Phan, Cúng ngọ - Chủ lễ: HT thượng Huyền hạ Tôn, Melbourne-Úc 
- 12: 00 – Thọ trai 
- 13: 45– Cung thỉnh chư Tôn đức ra xe khởi hành đến biển Williamtowns cho Lễ Vớt Vong, Đại Trai Đàn Thủy Lục Minh Dương- Chủ lễ: Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa, Dallas-USA 
- 16: 00 – Tiểu thực 
- 19: 00 – Khai mạc Đại hội Bất thường GHPGVN Thống Nhất 
Xe OB lưu động của Ban Việt Ngữ SBS Sydney thực hiện phát thanh toàn quốc từ sân Tu Viện 
- 20: 30 – Lễ khai kinh Cầu An- Chủ lễ: Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, Paris-France 
- 21: 00 – Thuyết Pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Như Điển, Hannover-Germany 
- 21: 00 – GHPGVNTN Hải Ngoại họp Tiền Hội Nghị 
- 22: 30 – Chỉ tịnh

Thứ Bảy 11/10/03: (xem hình)

LỄ AN VỊ – THUYẾT PHÁP- CẦU AN – CẦU SIÊU


- 05: 00 – Công phu Lăng Nghiêm- Chủ lễ: Hòa Thượng thượng Bảo hạ Lạc, Sydney-Úc 
- 08: 00 – Điểm tâm 
- 10: 30 – Lễ Khai Chung Bảng, Lễ An Vị Phật, An Vị Tổ, Cúng Ngọ, Tiến Linh Siêu Độ- Chủ lễ: Hòa Thượng thượng Phước hạ Thành, Bình Định, VN 
- 12: 00 – Thọ trai 
- 14: 00 – Khóa lễ Cầu an- Chủ lễ: HT Thích Nguyên An, Chùa Cổ Lâm, Seattle-Mỹ 
- 15: 00 – Thuyết pháp - Giảng sư: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, Perth-Úc. 
- 17: 00 – Khóa lễ Cầu siêu-Tiến linh Chủ Lễ: TT Thích Bổn Điền, Chùa Huyền Quang, Sydney 
- 18: 00 – Tiểu thực 
- 19: 30 – Khóa lễ Cầu an- Chủ lễ: Thượng Tọa Thích Trí Lãng, Chùa Thích Ca Đa Bảo, Cali 
- 20: 30 – Thuyết pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Houston-USA 
- 21: 30 – Thuyết pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Trường Sanh, Auckland-New Zealand. 
- 22: 30 – Chỉ tịnh

Chủ Nhật 12/10/03: (xem hình bên dưới)

Đại Lễ Khánh Thành Chính Thức & Đại Đàn Chẩn Tế


- 05: 00 – Công phu Lăng Nghiêm- Chủ lễ: HT thượng Thiện hạ Nhơn, Bình Định-VN 
- 08: 00 – Điểm tâm 
- 10: 00 – Thuyết pháp- Giảng sư: Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Boston-USA “ Sứ mạng cứu khổ của Đạo Phật với dân tộc VN. 
- 11: 00 – Cử hành Lễ Khánh Thành chính thức, thứ tiết như sau: 
-Cung thỉnh chư Tôn đức và Quan khách quang lâm lễ đài; Nhạc hiệu Quốc ca Úc-Việt và Đạo ca Phật giáo; phút nhập Từ Bi quán; Giới thiệu chư Tôn đức và Quan khách tham dự 
- Diễn văn Khai mạc của Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Đại Đức Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng dịch tiếng Anh. 
- Đạo từ của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại ỜL-TTL. 
- Phát biểu của Ông Philip Ruddock, Tổng trưởng Bộ Tư Pháp Liên Bang Úc 
- Giáo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Âu châu. 
- Thư chúc mừng của Thủ Tướng Úc John Howard, do Dân biểu Jacinta Tchen đọc 
- Phát biểu Tổng Trưởng Đối Lập về Môi Sinh Kevin Thomson, thuộc Đảng Lao Động 
- Phát biểu của Thị Trưởng thành phố Moreland, ông Joe Ficarra 
- Phát biểu của Luật Sư Lưu Tường Quang, Tổng Giám Đốc SBS Radio 
- Giáo từ của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. 
- Cắt băng Khánh Thành trước thềm điện Phật (Ban Nghi lễ cung nghinh chư Tôn Đức và quý Quan khách rời Hội trường, đi ra cổng phía tay phải và đi vào cổng Tam Quan- cổng chính để cắt băng Khánh Thành ngay trước tam cấp bước lên Chánh Điện). 
* Tại Chánh Điện: 
- 12: 30 – Lễ Niệm hương bạch Phật khánh thành Đại hùng Bảo điện Tu viện Quảng Đức 
Chủ lễ: Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, Adelaide-Úc 
- 13: 00 – Lễ Tôn Phong đức đệ tứ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất- Chủ trì: Phó Viện Trưởng VHĐ, Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác, Houston-USA 
- 13: 30 – Lễ cúng dường Trai Tăng, khoản đãi quan khách, đồng hương Phật tử 
- 15: 00 – Chương trình văn nghệ do các GĐPT trình diễn 
- 15: 00- Lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Úc cho đồng bào Việt Nam tại Úc- 
Chủ trì: Ông Garry Hardgrave, Tổng Trưởng Bộ Đa Văn Hóa & Quốc Tịch Sự Vụ Liên Bang 
- 16:00 – Đại trai đàn chẩn tế bạt độ chư âm linh, hương linh, cô hồn, đồng bào tử nạn vượt biên.. 
Gia trì: Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn, Melbourne-Úc 
- 19: 30 – Lễ Tạ pháp - Hoàn mãn Trai đàn 

Chương trình này có thể thay đổi chút ít, tùy theo thời tiết bất thường ở Melbourne
Nguyện đem công đức này, hồi hướng cầu nguyện
Thế Giới Hòa Bình, Nhân Sinh An Lạc.

Ngưỡng nguyện chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh & hỷ thứ cho các sơ thất khi cung nghinh, tiếp đón Xin tri ân và thông báo đến chư Đồng hương Phật tử xa gần về tham dự Đại lễ được liễu tri. Mời theo dõi Chương trình để dự nghe thuyết pháp, tham dự tụng kinh, thọ trai đúng giờ. Bổn Viện cũng thân mời quí Phật tử phát tâm công quả, góp phần cúng dường cho Đại lễ được thành tựu viên mãn.


Cẩn Bái Thông Tri
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Tỳ Kheo Thích Tâm PhươngLe Khanh Tu Vien Quang Duc (1)

Le Khanh Tu Vien Quang Duc (2)
Le Khanh Tu Vien Quang Duc (3)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (4)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (5)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (7)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (8)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (9)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (10)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (11)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (12)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (13)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (14)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (15)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (16)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (17)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (18)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (19)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (20)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (21)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (22)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (23)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (24)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (25)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (26)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (27)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (28)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (29)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (30)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (31)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (32)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (33)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (34)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (35)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (36)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (37)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (38)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (39)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (40)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (41)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (42)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (43)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (44)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (45)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (46)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (47)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (48)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (49)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (50)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (51)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (52)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (53)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (54)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (55)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (56)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (57)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (58)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (59)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (60)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (61)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (62)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (63)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (64)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (65)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (66)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (67)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (68)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (69)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (70)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (71)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (72)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (73)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (74)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (75)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (76)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (77)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (78)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (79)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (80)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (81)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (82)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (83)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (84)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (85)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (86)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (87)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (88)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (89)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (90)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (91)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (92)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (93)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (94)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (95)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (96)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (97)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (98)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (99)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (100)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (101)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (102)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (103)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (104)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (105)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (106)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (107)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (108)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (109)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (110)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (111)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (112)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (113)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (114)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (115)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (116)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (117)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (118)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (119)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (120)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (121)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (122)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (123)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (124)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (125)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (129)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (130)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (131)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (132)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (133)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (134)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (135)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (136)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (137)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (138)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (139)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (140)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (141)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (142)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (143)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (144)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (145)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (146)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (147)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (148)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (149)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (150)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (151)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (152)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (153)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (154)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (155)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (156)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (157)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (158)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (159)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (160)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (161)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (162)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (163)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (164)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (165)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (166)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (167)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (168)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (169)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (170)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (171)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (172)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (173)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (174)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (175)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (175-a)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (176)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (177)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (178)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (179)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (180)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (181)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (183)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (184)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (185)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (186)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (187)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (188)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (189)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (190)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (191)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (192)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (193)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (194)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (195)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (196)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (196-a)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (197)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (198)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (199)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (200)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (201)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (202)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (203)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (204)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (205)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (206)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (207)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (208)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (209)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (210)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (211)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (212)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (213)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (214)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (215)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (216)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (217)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (218)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (219)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (220)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (221)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (222)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (223)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (224)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (225)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (226)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (227)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (228)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (229)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (230)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (231)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (232)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (233)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (234)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (235)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (236)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (237)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (238)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (239)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (240)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (241)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (242)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (243)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (244)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (245)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (246)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (247)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (248)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (249)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (250)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (251)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (252)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (253)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (254)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (255)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (256)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (257)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (258)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (259)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (260)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (261)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (262)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (263)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (264)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (265)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (266)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (267)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (268)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (269)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (270)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (271)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (272)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (273)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (274)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (275)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (280)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (281)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (282)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (283)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (284)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (285)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (286)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (287)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (288)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (289)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (290)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (291)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (292)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (293)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (294)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (295)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (296)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (297)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (298)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (299)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (300)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (301)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (302)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (303)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (304)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (305)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (306)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (307)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (308)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (309)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (310)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (311)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (312)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (313)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (314)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (315)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (316)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (317)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (318)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (319)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (320)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (321)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (322)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (323)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (324)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (325)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (326)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (327)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (328)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (329)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (330)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (331)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (332)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (333)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (334)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (335)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (336)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (337)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (338)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (339)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (340)Le Khanh Tu Vien Quang Duc (341)
Le Khanh Tu Vien Quang Duc (126)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 4030)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 896)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4210)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21784)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 767)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 909)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 496)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 702)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000