Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

trang nha_quang_duc

QUẢNG ĐỨC TRANG THƠ

Quảng Đức trang thơ thấm đạo tình
Sẻ chia nguồn đạo liễu nghĩa kinh
Thắp sáng niềm tin nơi cửa Phật
Ngộ ý quên vần cảm nét xinh
Muôn nẻo thơ về hương đạo lý
Góp nhặt thiền qua tự tánh mình
Cảm tạ nguồn thơ trang Quảng Đức
Tháng rộng năm dài dấu đậm in.

     Dallas Texas, 28-11-2018
          Tánh Thiện

trang nha_quang_duc
TRANG THƠ QUẢNG ĐỨC

Kính họa bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện


Trang trải vần thơ lý đạo tình
Góp nhặt huyền vi lý nghĩa kinh
Lý giải thâm sâu lời của Phật...
Trang Thơ Quảng Đức “mỉm cười xinh”
Cảm thông vần điệu chưa tròn lý
Nhưng lời trải nghiệm bản thân mình
Chia sẻ online Trang Quảng Đức
Vườn thơ Đạo pháp tháng ngày in.


Melbourne 29/11/2018
Thanh Phi


trang nha_quang_duc


QUẢNG ĐỨC ĐẠO TÌNH
Kính họa bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện


Thiên hữu tăng nhân trải đạo tình,
Gửi về trang Quảng Đức lược, kinh .
Khuyến khích ai người năng học Phật ,
Tỏa sáng niềm tin chốn chốn ....xinh
Theo quép ( web) truyền trao điều nghĩa lý
Chỉ , Quán thiền tu ....nghiệm chính mình
Kính chuyển lời tri ân ....công đức
Ánh Đạo Vàng ghi dấu đậm in !!!!!


Melbourne 29/11/2018
Huệ Hương 

trang nha_quang_duc

Đáp Nghĩa Tình

Cảm họa bài: “Quảng Đức Trang Thơ” của Thi Hữu Tánh Thiện

 

Thiện Hữu hoà thơ đáp nghĩa tình,

Tri ân Thượng Toạ, niệm lời kinh.

Ươm mầm tuệ nghiệp cho đời sáng,

Hướng nẻo hương thiền để đất xinh.

Chữ nghĩa câu ân ghi khắc cốt,

Lời vàng ý ngọc quyện quanh mình.

Hoằng dương chánh pháp thơm nguồn đạo

Quảng Đức Trang Nhà đậm dấu in.

 

California, 29-11-2018

Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm họa )trang nha_quang_duc

THẤM BAO TÌNH

 Kính họa bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện

Trang thơ Qung Đc thm bao tình,

Giáo pháp trao bày thu tng kinh.

Rng tri thin môn danh thế sáng,

Cao truyn đo lý nghĩa trn xinh.

Tâm an đưng tỏ nay cùng chúng,

Tánh lng Thy khuyên rõ chính mình.

Vn thu triêm ân ngưi đã dng,

Xây niềm… dạ khắc mọi thi in.

 

29/11/2018

Minh Đạo (Cẩn họa)


trang nha_quang_duc
QUẢNG ĐỨC TRANG THƠ
 Kính họa bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện
 
Quảng Đức nhân duyên vẫn chí tình
 Đạo pháp văn thơ sáng ý kinh
 Lan toả tin thư,  ngời vũ trụ.
 Xướng họa gieo vần ngộ tánh linh
 Hương thơ ngào ngạt  thông chân lý
 Tỉnh niệm quy tâm thấy được mình
 Quảng Đức muôn người luôn cảm tạ
 Cổ kim bừng sáng đạo khang ninh
  
 CHÂU NGỌC

trang nha_quang_duc

QUẢNG ĐỨC TRANG THƠ
Kính họa bài thơ Quảng Đức Trang Thơ của đạo hữu Tánh Thiện

Quảng Đức bao năm đượm nghĩa tình
Hương lành khởi sắc sáng niềm tin.
Vun bồi suối pháp muôn màu sắc
Tô điểm nguồn tu mãi thắm xinh.
Gieo hạt từ tâm thân an lạc
Ươm mầm buông xả ý lặng thinh.
Trang thơ đạo hạnh như trăng sáng
Như nắng ban mai dấu ấn in.

Tâm Minh

trang nha_quang_duc


VƯỜN THI ĐẠO

Kính họa nguyên vận bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện

 

Tứ hải thi ca tề tựu tình

Vườn Thiền Quảng Đức vẳng hồi kinh

Đường Thi pháp nhũ loang nguồn quý

Lục Bát  hồng trần dệt nét xinh

Ý đẹp tăng nhân ban diệu giáo

Lời hay mặc khách gửi tâm mình

Thăng trầm khổ lạc Vườn nghênh đón

Một cõi ta bà mãi khắc in.

 

Nha Trang, 30/11/2018

Cư sĩ Vĩnh Hữu


trang nha_quang_duc
QUẢNG ĐỨC TRANG THƠ
Xin họa nguyên vận bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện
 
Quảng Đức Trang Nhà đượm nghĩa tình
Hoằng truyền Phật Pháp tạng chân kinh
Thông tin khắp chốn nương về Phật
Gìn giữ tinh anh những đẹp xinh
Khắp chốn cô bần đều nâng đỡ
Muôn nơi vinh hạnh không riêng mình
Trang Thơ chia sẻ đầy truyền cảm
Hoạ đối xướng lên thành sách in
 
Adeliade, 01/12/2018
Thích Viên Thành

trang nha_quang_duc

QUẢNG ĐỨC TRANG THƠ
Xin họa nguyên vận bài thơ của Thi hữu Tánh Thiện

Quảng Đức bao năm đượm nghĩa tình
Hương lành khởi sắc sáng niềm tin.
Vun bồi suối pháp muôn màu sắc
Tô điểm nguồn tu mãi thắm xinh.
Gieo hạt từ tâm thân an lạc
Ươm mầm buông xả ý lặng thinh.
Trang thơ đạo hạnh như trăng sáng
Như nắng ban mai dấu ấn in.

Tâm Minh


trang nha_quang_duc


TRANG THƠ QUẢNG ĐỨC

                                               Hoạ y vận                                             

Bài thơ xướng của nhà thơ Tánh Thiện.

 

Trang nhà Quảng Đức đượm thâm tình

Tứ chúng mười phương thẩm lý kinh

Diễn đạt Văn chương, truyền Pháp Phật

Gỉải trình, Thi hoá, nở hoa xinh

Phụng Đời, tư tưởng, gieo Chơn lý

Hộ đạo , khai nguồn, Bát Chánh minh

Quảng Đức, Trang Thơ, tràn Đạo đức

Công năng Trang Chủ, rõ như in.

                        Fresno, CA. 12-02-2018

              Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

trang nha_quang_duc

TRANG THƠ QUẢNG ĐỨC  


    Hoạ y vận                                             

Bài thơ xướng của nhà thơ Tánh Thiện.


Trang thơ Quảng Đức chở đạo tình
Bao người thẩm thấu lý nghĩa Kinh
Niềm tin chân chánh nơi Diệu Pháp
Hướng nẽo cao thanh hiển Tánh Linh
Thiền Thi thể hiện nguồn cảm tác
Văn từ câu cú dệt hữu tình
Tinh Hoa Đạo Pháp thơ phổ biến
Trang Nhà Quảng Đức rạng dấu in

Pt Quảng An Houston, Tx
Xin kính họa bài Thơ


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/09/2022(Xem: 142)
Thấm thoát đã đến Giỗ Trăm Ngày Cố Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai danh Không Ngại Thân mẫu Trụ Trì tại Quan Âm
25/09/2022(Xem: 185)
Hôm qua em đi học về Gặp người hành khất chân quê Rưng rưng em chào bà cụ Xót thương thân phận vỉa hè
24/09/2022(Xem: 163)
Thanh bần năm tháng thanh xuân Quay về thanh tịnh học từng câu kinh Đảo điên không khác thanh bình Thân tâm thanh lọc cho mình thanh tao Tục phàm chuyển hóa thanh cao Thi văn cầm họa ngọt ngào thanh lương
24/09/2022(Xem: 462)
Mảnh vườn tâm không ai là không có. Yếu tố hạt giống quan trọng đầu tiên Làm thế nào cho phát triển tự nhiên Cần biết cách chăm sóc sao cho… ………..kết đầy hoa thơm trái ngọt !
20/09/2022(Xem: 202)
Kinh Tiểu Bộ Diễn Nghĩa Kệ Bāhiya Sutta (Thể song thất lục song bát) * Lê Huy Trứ
20/09/2022(Xem: 198)
Nam mô Phật! Những kỳ Đại Giới Đàn trước được tổ chức tại tỉnh nhà, Mẹ của con luôn có mặt, túc trực suốt mấy ngày để phụng sự với tâm nguyện của một người con Phật thuần thành. Từ trong cảnh giới uy nghiêm thoát tục của Đại Giới Đàn hội tụ bao tinh hoa phẩm hạnh, Người đã có những thi phẩm cúng dường lưu lại nơi đường trần nẻo Đạo, như bài thơ sau đây:
17/09/2022(Xem: 576)
Phật tử Melbourne hận hoan mừng Khánh Nhật Ba lăm năm Hải ngoại vá áo chép kinh (1) Truyền đăng tục diệm, phụng sự nhân sinh (2) Pháp giới theo duyên quay về nơi diệu dụng (3) Hiếu tử, ân Thầy đạo tâm bền vững Quảng Đức khai sơn, Chánh pháp lan truyền Đạo vàng giải thoát nguyện mãi uyên nguyên Truyền giới quy y đến tận Trái Tim Hải đảo ( Tasmania)
16/09/2022(Xem: 183)
THEO DUYÊN Hẻm cùng chờ nắng sớm Chim hót vườn nhà bên Bóng người xưa loáng thoáng Du dương khúc nhạc thiền
15/09/2022(Xem: 440)
Còn phàm phu còn mang tâm sanh diệt Đâu biết rằng mình sẵn có CHÂN TÂM Như Hư không, nào có ngã có nhân Người hiểu Đạo, được pháp “ TỨC TÂM LÀ PHẬT”
14/09/2022(Xem: 481)
Vào chiều ngày 10/9/2022, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã tổ chức đêm thơ nhạc Huyền Không, thành kính tưởng niệm người Thầy - thi sĩ Huyền Không, người đã sáng tác trên một ngàn bài thơ, trong đó bài thơ Nhớ chùa là một tuyệt tác bất hủ:
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,494,395