Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

18/08/201818:30(Xem: 2325)
Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu
tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu.
Thứ Bảy, 18-8-2018


 

Chương Trình Lễ Huý Nhật:

- Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
- Cung An Chức Sự (NS Thích Nữ Chân Kim)
- Nghi cúng tiến Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng
- Lễ Chào Phật Giáo Kỳ và một phút nhập Từ Bi Quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự ( MC TT Thích Nguyên Tạng)
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ( TT Thích Tâm Phương) 
- Lời Đạo Tình của Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn, Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Tăng Giáo Trưởng GHPGTNHNUĐLTTL Viện Chủ Chùa Bảo Vương 

- Lời tưởng niệm về Đức Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu ( HT Thích Tịnh Đạo)
- Dâng hoa cúng dường Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
- Ngâm thơ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Truy niệm Giác Linh. (Phật tử Tuệ Minh)
- Cảm Tạ của ban tổ chức. (ĐĐ Thích Chân Phong)
- Cúng Dường Trai Tăng và hoàn mãn.

 

Chư Tôn Đức tham dự lễ:

1-   TLHT HUYỀN TÔN, Tăng Giáo Trưởng HĐPGTW

2-   HT THÍCH TỊNH MINH, Viện chủ Chùa Thiên Đức

3-   HT THÍCH TỊNH ĐẠO, Viện Chủ Chùa Linh Sơn

4-   TT THÍCH TÂM PHƯƠNG, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức

5-   TT THÍCH NGUYÊN TẠNG, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

6-   TT THÍCH VIÊN TỊNH, Trụ Trì Chùa Bảo Minh

7-   ĐĐ THÍCH HẠNH PHẨM, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân

8-   ĐĐ THÍCH CHÂN QUANG, Trụ Trì Chùa Từ Quang

9-   ĐĐ THÍCH PHÚC LẠC, Trú Xứ Chùa Từ Quang

10- NS NHƯ TUYẾT, Trụ Trì Chùa Diệu Âm

11- NS NHỰT LIÊN, Trụ Trì Chùa Bồ Đề

12- NS TỪ NGỌC, Trú xứ Chùa Bồ Đề

13- NS TRUNG CHÍNH, Trú xứ TV Nhập Lưu

14-NS THUẦN TIẾN, Trú xứ TV Nhập Lưu

15- NS NHƯ NHỰT, Trụ Trì Chùa Hồng Ân

16- SC CHÚC HỌC, Trú xư Như Lai Thiền Viện

17- SC HẠNH NHẪN, Tịnh thất Victoria

18- SC VIÊN MINH, Tịnh thất Victoria

19-SC HẠNH CHIẾU, Tịnh thất Victoria

20- NS CHÂN KIM, Trụ Trì Chùa Phật Quang

21- SC TUỆ TÂM, Trú xứ Chùa Phật Quang

22- SC TUỆ AN, Trú xứ Chùa Phật Quang

23- SC PHỔ HUỆ, Trụ Trì Chùa Pháp Vân

 

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (3)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (5)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (6)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (7)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (8)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (9)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (10)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (11)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (12)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (13)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (14)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (15)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (16)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (17)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (18)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (19)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (20)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (21)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (22)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (23)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (24)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (25)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (26)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (27)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (28)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (29)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (30)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (31)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (32)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (33)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (34)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (35)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (36)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (37)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (38)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (39)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (40)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (41)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (42)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (43)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (44)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (45)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (46)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (47)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (48)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (49)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (50)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (51)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (52)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (53)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (54)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (55)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (56)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (57)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (58)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (59)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (60)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (61)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (62)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (63)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (64)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (65)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (66)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (67)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (68)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (69)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (70)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (71)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (72)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (73)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (74)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (75)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (76)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (77)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (78)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (79)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (80)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (81)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (82)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (83)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (84)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (85)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (86)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (87)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (88)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (89)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (90)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (91)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (92)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (93)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (94)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (95)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (96)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (97)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (98)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (99)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (100)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (101)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (102)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (103)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (104)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (105)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (106)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (107)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (108)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (109)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (110)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (111)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (112)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (113)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (114)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (115)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (116)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (117)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (118)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (119)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (120)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (121)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (122)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (123)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (124)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (125)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (126)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (127)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (128)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (129)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (130)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (131)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (132)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (133)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (134)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (135)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (136)
Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (1)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (2)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 4079)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4267)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
01/03/202105:16(Xem: 17538)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
05/05/202006:23(Xem: 13331)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
01/01/202109:18(Xem: 78039)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/04/202118:48(Xem: 1509)
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa tất cả quý Phật tử trong và ngoài nước, Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng xin trân trọng kính báo: Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, Đã viên tịch vào lúc 4:30 chiều Thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021 (nhằm 29 tháng 2 năm Tân Sửu) Tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, Quận hạt San Diego, CA, Hoa Kỳ. Trụ thế 62 năm, 31 Hạ Lạp Chương trình Tang Lễ của Thượng toạ Thích Tuệ Giác sẽ được kính báo trong thời gian sớm nhất. Chúng con nhất tâm xin cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và mời gọi quý Phật tử cùng chung lòng cầu nguyện. Thay mặt BTC Tang Lễ xin được trân trọng kính báo. Tỳ kheo Thích Tuệ Tỉnh
28/06/202018:15(Xem: 3063)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 4404)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 9391)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 5972)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.