Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

18/08/201818:30(Xem: 4336)
Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu
tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu.
Thứ Bảy, 18-8-2018


 

Chương Trình Lễ Huý Nhật:

- Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
- Cung An Chức Sự (NS Thích Nữ Chân Kim)
- Nghi cúng tiến Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng
- Lễ Chào Phật Giáo Kỳ và một phút nhập Từ Bi Quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự ( MC TT Thích Nguyên Tạng)
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ( TT Thích Tâm Phương) 
- Lời Đạo Tình của Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn, Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Tăng Giáo Trưởng GHPGTNHNUĐLTTL Viện Chủ Chùa Bảo Vương 

- Lời tưởng niệm về Đức Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu ( HT Thích Tịnh Đạo)
- Dâng hoa cúng dường Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
- Ngâm thơ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Truy niệm Giác Linh. (Phật tử Tuệ Minh)
- Cảm Tạ của ban tổ chức. (ĐĐ Thích Chân Phong)
- Cúng Dường Trai Tăng và hoàn mãn.

 

Chư Tôn Đức tham dự lễ:

1-   TLHT HUYỀN TÔN, Tăng Giáo Trưởng HĐPGTW

2-   HT THÍCH TỊNH MINH, Viện chủ Chùa Thiên Đức

3-   HT THÍCH TỊNH ĐẠO, Viện Chủ Chùa Linh Sơn

4-   TT THÍCH TÂM PHƯƠNG, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức

5-   TT THÍCH NGUYÊN TẠNG, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

6-   TT THÍCH VIÊN TỊNH, Trụ Trì Chùa Bảo Minh

7-   ĐĐ THÍCH HẠNH PHẨM, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân

8-   ĐĐ THÍCH CHÂN QUANG, Trụ Trì Chùa Từ Quang

9-   ĐĐ THÍCH PHÚC LẠC, Trú Xứ Chùa Từ Quang

10- NS NHƯ TUYẾT, Trụ Trì Chùa Diệu Âm

11- NS NHỰT LIÊN, Trụ Trì Chùa Bồ Đề

12- NS TỪ NGỌC, Trú xứ Chùa Bồ Đề

13- NS TRUNG CHÍNH, Trú xứ TV Nhập Lưu

14-NS THUẦN TIẾN, Trú xứ TV Nhập Lưu

15- NS NHƯ NHỰT, Trụ Trì Chùa Hồng Ân

16- SC CHÚC HỌC, Trú xư Như Lai Thiền Viện

17- SC HẠNH NHẪN, Tịnh thất Victoria

18- SC VIÊN MINH, Tịnh thất Victoria

19-SC HẠNH CHIẾU, Tịnh thất Victoria

20- NS CHÂN KIM, Trụ Trì Chùa Phật Quang

21- SC TUỆ TÂM, Trú xứ Chùa Phật Quang

22- SC TUỆ AN, Trú xứ Chùa Phật Quang

23- SC PHỔ HUỆ, Trụ Trì Chùa Pháp Vân

 

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (3)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (5)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (6)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (7)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (8)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (9)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (10)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (11)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (12)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (13)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (14)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (15)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (16)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (17)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (18)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (19)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (20)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (21)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (22)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (23)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (24)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (25)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (26)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (27)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (28)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (29)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (30)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (31)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (32)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (33)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (34)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (35)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (36)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (37)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (38)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (39)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (40)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (41)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (42)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (43)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (44)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (45)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (46)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (47)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (48)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (49)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (50)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (51)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (52)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (53)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (54)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (55)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (56)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (57)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (58)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (59)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (60)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (61)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (62)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (63)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (64)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (65)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (66)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (67)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (68)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (69)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (70)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (71)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (72)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (73)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (74)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (75)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (76)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (77)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (78)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (79)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (80)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (81)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (82)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (83)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (84)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (85)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (86)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (87)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (88)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (89)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (90)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (91)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (92)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (93)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (94)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (95)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (96)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (97)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (98)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (99)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (100)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (101)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (102)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (103)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (104)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (105)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (106)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (107)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (108)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (109)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (110)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (111)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (112)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (113)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (114)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (115)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (116)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (117)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (118)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (119)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (120)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (121)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (122)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (123)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (124)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (125)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (126)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (127)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (128)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (129)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (130)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (131)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (132)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (133)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (134)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (135)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (136)
Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (1)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (2)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 416)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1233)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1121)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2154)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1301)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
31/05/2023(Xem: 1596)
Cố Hương tiễn bước thong Dong, Tịch nhiên xã báo, sắc không trở về. Chơn tâm nối gót Bồ đề, Dung nghi tướng Phật, nguyện thề Vân Du.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567