Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

18/08/201818:30(Xem: 971)
Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu
tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu.
Thứ Bảy, 18-8-2018


 

Chương Trình Lễ Huý Nhật:

- Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
- Cung An Chức Sự (NS Thích Nữ Chân Kim)
- Nghi cúng tiến Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng
- Lễ Chào Phật Giáo Kỳ và một phút nhập Từ Bi Quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự ( MC TT Thích Nguyên Tạng)
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ( TT Thích Tâm Phương) 
- Lời Đạo Tình của Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn, Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Tăng Giáo Trưởng GHPGTNHNUĐLTTL Viện Chủ Chùa Bảo Vương 

- Lời tưởng niệm về Đức Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu ( HT Thích Tịnh Đạo)
- Dâng hoa cúng dường Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
- Ngâm thơ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Truy niệm Giác Linh. (Phật tử Tuệ Minh)
- Cảm Tạ của ban tổ chức. (ĐĐ Thích Chân Phong)
- Cúng Dường Trai Tăng và hoàn mãn.

 

Chư Tôn Đức tham dự lễ:

1-   TLHT HUYỀN TÔN, Tăng Giáo Trưởng HĐPGTW

2-   HT THÍCH TỊNH MINH, Viện chủ Chùa Thiên Đức

3-   HT THÍCH TỊNH ĐẠO, Viện Chủ Chùa Linh Sơn

4-   TT THÍCH TÂM PHƯƠNG, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức

5-   TT THÍCH NGUYÊN TẠNG, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

6-   TT THÍCH VIÊN TỊNH, Trụ Trì Chùa Bảo Minh

7-   ĐĐ THÍCH HẠNH PHẨM, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân

8-   ĐĐ THÍCH CHÂN QUANG, Trụ Trì Chùa Từ Quang

9-   ĐĐ THÍCH PHÚC LẠC, Trú Xứ Chùa Từ Quang

10- NS NHƯ TUYẾT, Trụ Trì Chùa Diệu Âm

11- NS NHỰT LIÊN, Trụ Trì Chùa Bồ Đề

12- NS TỪ NGỌC, Trú xứ Chùa Bồ Đề

13- NS TRUNG CHÍNH, Trú xứ TV Nhập Lưu

14-NS THUẦN TIẾN, Trú xứ TV Nhập Lưu

15- NS NHƯ NHỰT, Trụ Trì Chùa Hồng Ân

16- SC CHÚC HỌC, Trú xư Như Lai Thiền Viện

17- SC HẠNH NHẪN, Tịnh thất Victoria

18- SC VIÊN MINH, Tịnh thất Victoria

19-SC HẠNH CHIẾU, Tịnh thất Victoria

20- NS CHÂN KIM, Trụ Trì Chùa Phật Quang

21- SC TUỆ TÂM, Trú xứ Chùa Phật Quang

22- SC TUỆ AN, Trú xứ Chùa Phật Quang

23- SC PHỔ HUỆ, Trụ Trì Chùa Pháp Vân

 

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (3)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (5)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (6)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (7)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (8)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (9)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (10)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (11)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (12)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (13)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (14)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (15)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (16)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (17)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (18)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (19)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (20)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (21)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (22)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (23)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (24)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (25)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (26)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (27)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (28)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (29)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (30)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (31)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (32)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (33)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (34)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (35)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (36)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (37)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (38)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (39)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (40)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (41)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (42)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (43)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (44)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (45)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (46)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (47)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (48)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (49)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (50)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (51)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (52)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (53)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (54)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (55)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (56)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (57)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (58)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (59)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (60)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (61)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (62)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (63)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (64)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (65)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (66)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (67)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (68)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (69)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (70)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (71)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (72)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (73)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (74)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (75)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (76)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (77)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (78)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (79)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (80)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (81)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (82)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (83)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (84)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (85)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (86)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (87)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (88)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (89)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (90)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (91)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (92)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (93)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (94)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (95)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (96)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (97)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (98)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (99)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (100)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (101)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (102)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (103)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (104)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (105)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (106)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (107)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (108)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (109)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (110)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (111)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (112)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (113)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (114)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (115)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (116)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (117)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (118)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (119)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (120)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (121)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (122)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (123)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (124)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (125)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (126)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (127)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (128)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (129)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (130)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (131)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (132)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (133)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (134)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (135)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (136)
Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (1)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (2)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/12/201802:24(Xem: 2501)
Trong năm 2018 Chùa Viên Giác đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chùa Viên Giác (1978-2018) và 40 năm thành lập Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (1978-2018). Sang năm 2019, Chùa sẽ tiếp tục tổ chức Lễ Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Đức (1979-2019) và 40 năm xuất bản báo Viên Giác (1979-2019).
12/01/201919:06(Xem: 921)
Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 Của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Sa Môn Thích Thắng Hoan
01/02/201917:57(Xem: 4656)
Ẩn mình trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ là xứ sở Bhutan, một quốc gia nhỏ bé nằm phía sau dãy Hy Mã Lạp Sơn, giống như Tây Tạng, một địa chỉ tâm linh huyền bí và khép kín với thế giới bên ngoài. Đặc biệt đây là một đất nước lấy chỉ số thu nhập GDP không phải là tiền bạc mà là hạnh phúc của con người. Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức chuyến hành hương thăm viếng Bhutan và Tích Lan từ ngày 26/9 đến 12/10/2019, lệ phí trọn gói: $6,500, số khách giới hạn, xin quý Phật tử hoan hỷ đăng ký sớm. Hạn chót đăng ký và đóng tiền đầy đủ: 25/7/2019. Chuyến đi do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng làm trưởng đoàn cùng với Đạo Hữu Tony Thạch (giám đốc công ty Triumph Tour) làm trợ lý cho Thầy để lo các công việc cần thiết. Xin quý Phật tử xa gần liên lạc về Tu Viện Quảng Đức (03.9357 3544 hoặc email:quangduc@quangduc.com) để ghi danh tham dự chuyến hành hương chiêm bái này. Chi tiết, xin quý Phật tử thường xuyên vào xem tại trang nhà: www.quangduc.com
27/01/201918:27(Xem: 1456)
Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi 2019 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
14/02/201920:19(Xem: 681)
“Xây chùa, tô tượng, đúc chuông Ba công đức ấy thập phương nên làm” “Phật Pháp xương minh do Tăng Già hoằng hóa Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn Việt phát tâm”. Tu Viện Quảng Đức là ngôi nhà tâm linh cho cộng đồng người Việt từ năm 1990 tại vùng Tây-Bắc Melbourne, Úc Châu, và đến năm 2003 trong lễ Khánh Thành đã có tôn tượng Đức Phật Thích Ca thiền định trên tòa sen,
11/01/201913:22(Xem: 483)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 4359)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 2747)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 3108)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 10273)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.