Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

18/08/201818:30(Xem: 3569)
Lễ Huý Nhật Lần thứ 1 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)

Lễ Huý Nhật Lần thứ 1
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu
tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu.
Thứ Bảy, 18-8-2018


 

Chương Trình Lễ Huý Nhật:

- Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
- Cung An Chức Sự (NS Thích Nữ Chân Kim)
- Nghi cúng tiến Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng
- Lễ Chào Phật Giáo Kỳ và một phút nhập Từ Bi Quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự ( MC TT Thích Nguyên Tạng)
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ( TT Thích Tâm Phương) 
- Lời Đạo Tình của Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn, Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Tăng Giáo Trưởng GHPGTNHNUĐLTTL Viện Chủ Chùa Bảo Vương 

- Lời tưởng niệm về Đức Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu ( HT Thích Tịnh Đạo)
- Dâng hoa cúng dường Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
- Ngâm thơ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Truy niệm Giác Linh. (Phật tử Tuệ Minh)
- Cảm Tạ của ban tổ chức. (ĐĐ Thích Chân Phong)
- Cúng Dường Trai Tăng và hoàn mãn.

 

Chư Tôn Đức tham dự lễ:

1-   TLHT HUYỀN TÔN, Tăng Giáo Trưởng HĐPGTW

2-   HT THÍCH TỊNH MINH, Viện chủ Chùa Thiên Đức

3-   HT THÍCH TỊNH ĐẠO, Viện Chủ Chùa Linh Sơn

4-   TT THÍCH TÂM PHƯƠNG, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức

5-   TT THÍCH NGUYÊN TẠNG, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

6-   TT THÍCH VIÊN TỊNH, Trụ Trì Chùa Bảo Minh

7-   ĐĐ THÍCH HẠNH PHẨM, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân

8-   ĐĐ THÍCH CHÂN QUANG, Trụ Trì Chùa Từ Quang

9-   ĐĐ THÍCH PHÚC LẠC, Trú Xứ Chùa Từ Quang

10- NS NHƯ TUYẾT, Trụ Trì Chùa Diệu Âm

11- NS NHỰT LIÊN, Trụ Trì Chùa Bồ Đề

12- NS TỪ NGỌC, Trú xứ Chùa Bồ Đề

13- NS TRUNG CHÍNH, Trú xứ TV Nhập Lưu

14-NS THUẦN TIẾN, Trú xứ TV Nhập Lưu

15- NS NHƯ NHỰT, Trụ Trì Chùa Hồng Ân

16- SC CHÚC HỌC, Trú xư Như Lai Thiền Viện

17- SC HẠNH NHẪN, Tịnh thất Victoria

18- SC VIÊN MINH, Tịnh thất Victoria

19-SC HẠNH CHIẾU, Tịnh thất Victoria

20- NS CHÂN KIM, Trụ Trì Chùa Phật Quang

21- SC TUỆ TÂM, Trú xứ Chùa Phật Quang

22- SC TUỆ AN, Trú xứ Chùa Phật Quang

23- SC PHỔ HUỆ, Trụ Trì Chùa Pháp Vân

 

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (3)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (5)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (6)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (7)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (8)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (9)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (10)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (11)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (12)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (13)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (14)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (15)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (16)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (17)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (18)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (19)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (20)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (21)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (22)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (23)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (24)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (25)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (26)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (27)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (28)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (29)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (30)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (31)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (32)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (33)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (34)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (35)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (36)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (37)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (38)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (39)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (40)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (41)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (42)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (43)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (44)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (45)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (46)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (47)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (48)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (49)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (50)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (51)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (52)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (53)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (54)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (55)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (56)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (57)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (58)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (59)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (60)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (61)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (62)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (63)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (64)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (65)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (66)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (67)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (68)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (69)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (70)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (71)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (72)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (73)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (74)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (75)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (76)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (77)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (78)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (79)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (80)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (81)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (82)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (83)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (84)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (85)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (86)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (87)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (88)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (89)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (90)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (91)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (92)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (93)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (94)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (95)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (96)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (97)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (98)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (99)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (100)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (101)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (102)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (103)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (104)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (105)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (106)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (107)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (108)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (109)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (110)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (111)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (112)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (113)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (114)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (115)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (116)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (117)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (118)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (119)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (120)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (121)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (122)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (123)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (124)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (125)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (126)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (127)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (128)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (129)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (130)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (131)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (132)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (133)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (134)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (135)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (136)
Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (1)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (2)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 1569)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
05/09/2022(Xem: 306)
Hòa thượng Thích Liễu Minh, tên thật là Lê Văn Hiến, Pháp danh Thị Huyền, Pháp tự Liễu Minh, hiệu Trí Hải, sinh ngày 7/3/1934 (nhằm ngày 3/2 năm Giáp Tuất), tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình (tức tỉnh Bình Định ngày nay).
24/08/2022(Xem: 517)
Hòa thượng thế danh Nguyễn Ngọc Khiết, Pháp danh Nguyên Quang, Pháp tự Thích Tín Đạo, bút hiệu Ngân Thanh; thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 44. Hòa thượng sinh năm Bính Tuất (1946) người làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ngọc Chút pháp danh Nguyên Đại, thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Mài pháp danh Nguyên Khiết. Thầy sinh ra trong một gia đình mộ đạo và là em út của 5 chị anh. Trong đó có vị vừa là bào huynh vừa là pháp huynh là Hòa thượng Thích Lưu Thanh.
17/08/2022(Xem: 1181)
Thành kính cáo bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THANH hạ HUYỀN Thành viên Hội đồng Tăng-già Bản thệ, Ân sư GĐPT Việt Nam Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN Nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Tăng-già Bản thệ Nguyên Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam thuận thế vô thường thị tịch vào lúc 05h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Trụ thế : 78 năm, 57 giới lạp. Tang lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng được cung kính cử hành tại Quảng Hương Già Lam, 498/11 đường Lê Quang Định, phường 01, quận Gò Vấp. Lễ cung thỉnh báo thân nhập kim quan: vào lúc 18h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Lễ phụng tống kim quan trà tỳ: vào lúc 06h00 ngày 21 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 07 năm Nhâm dần).
13/08/2022(Xem: 771)
Nguyên trinh lồng lộng bóng trăng Lăng Già Cao vời Bát nhã thuyền qua lặng lờ Mãn vui cõi tạm đợi chờ Chân Như Giác tìm phương tiện đến nơi Bồ Đề Huyền đạo hướng về Phật tổ tông Pháp thế học văn thông tinh tế Không hữu cùng một thể lý đồng Thiền sư Mãn Giác không huyền không.
11/08/2022(Xem: 966)
Chiều ngày 12-7- Nhâm Dần (9-8-2022), tại chùa Minh Châu, tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Minh Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhập kim quan. Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận, Chứng minh Phân ban Ni giới; Ni trưởng Thích nữ Diệu Vân, Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự cầu nguyện.
02/08/2022(Xem: 786)
Giáo sư Jonathan C. Gold dạy về các bộ môn tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, và nghiên cứu của ông tập trung vào các truyền thống tri thức Phật Giáo Phạn và Tạng ngữ đặc biệt các lý thuyết về sự giải thích, chuyển dịch, và học tập. Cuốn sách gần đây của ông, “Paving the Great Way: Vasubandhu’s Unifying Buddhist Philosophy” [Xây Đường Lớn: Triết Lý Phật Giáo Nhất Quán Của Ngài Thế Thân]
27/07/2022(Xem: 757)
Thiếu thời mộ Phật kết thiền âm Nương chốn già lam thoát khỏi trần Học đạo tinh cần dương chánh pháp Tu tâm dõng mãnh độ mê thần Kế thừa ấn tổ xây bờ thiện Dắt dẫn môn sinh hướng cõi chân Giới thể tinh nghiêm đèn tuệ sáng Hương thơm đức hạnh toả xa gần
20/07/2022(Xem: 3826)
Cáo Phó Lễ Tang: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,489,628