Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất


Diễn Đàn Thi Ca
Trang Nhà Quảng Đức
Thành Kính Tôn Vinh
Hành Trạng Tu Tập & Hành Đạo
Của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan


ht thich thang hoan 2

TOẢ SÁNG VƯỜN HOA
 
Kính dâng HT. Trưởng Lão Thích Thắng Hoan 

Con có duyên ra tận phi trường Los Angeles đón Ôn Thắng Hoan về chùa VN lúc Ôn đến Mỹ từ trại Tỵ Nạn vào năm 1983. Hình bóng Ôn hôm đó con không bao giờ quên được, vóc dáng gầy guộc, giản dị , chân phương của Ôn đã gieo vào lòng con niềm thương kính . Con kính cảm tạ Thầy đã gởi video về cuộc đời hoằng pháp của Ôn . Hôm nay con viết lên bài thơ này để kính dâng lên Ôn với tất cả tấm lòng mà con đã có duyên lành gần gủi Ôn lúc con còn là một học tăng ở Chùa Việt Nam, Los Angeles.
 
Thắng Hoan Trưởng Lão ngát hương thiền
Nhập đạo đồng chơn đủ phước duyên
Hoằng pháp độ sanh không mỏi mệt
Lợi lạc chúng sanh khắp mọi miền.
Phật sự không màng công khó nhọc
Đời Ngài trải rộng chẳng chùa riêng
Một mình một bóng trong cô tịch
Toả sáng vườn hoa Pháp diệu huyền .
 
              Dallas Texas , 28-7-2018
                  Tánh Thiện

HT Thích Thang Hoan-3

TOẢ SÁNG VƯỜN HOA

Đáp hoạ y vận

Bài thơ xướng của tác giả Tánh Thiện

 

Bài 01 

Sứ mạng mở toan cánh cửa thiền

Nguyện lòng tích tụ đủ phúc duyên

Rèn trau Phật Pháp trừ tiêu mệt

Quyết chí hoằng dương rộng khắp miền

Tứ chúng trọng tôn ân khó nhọc

Một niềm phụng sự chẳng tư riêng

Chức năng lãnh đạo đoàn tăng tịch

Giáo Hội truyền trao trách nhiệm huyền.

 

----oOo----

 

 

Bài 02

Hy hiến cuộc đời sáng cửa thiền

Đại danh Trưởng lão thật tròn duyên

Thuở xưa Hoằng Pháp không hề mệt

Nay vẫn độ sanh chẳng biệt miền

Đại thọ chín mươi nào thấy nhọc

Nguồn chơn bách tuế vẫn không riêng

Thắng Hoan Hoà thượng danh lưu sử

Toả Sáng Vườn Hoa Phật lý huyền.

 

Fresno, CA. mạnh Hạ năm Mậu tuất 2018

Phật lịch 2562- Việt lịch 4897

Gíac Lượng Tuệ Đàm Tử

 

 

CHÚC MỪNG KHÁNH TUẾ

Hoà thượng Trưởng lão

THÍCH THẮNG HOAN

Đại thọ 90 tuổi

 (Năm Mậu tuất 2018)

 

Bài 03

Chúc Ngài Khánh Tuế Chín Mươi Niên

Mừng Đạt Thanh Danh Trọn Phúc Điền

Đại Lực Kim Cang Khêu Ánh Đạo

Thọ Nguồn Chánh Pháp Sáng Nhân Duyên

Hoà Trong Tứ Chúng Tình Trang Trải

Thượng Đức Chiếu Soi Nghĩa Rộng Truyền

Trưởng Tử Như Lai Tròn Pháp Sự

Lão Thích Thắng Hoan Rạng Chí Nguyền.

 

Fresno, CA. Mùa An Cư Năm Mậu Tuất 2018

Phật lịch 2562 - Việt lịch 4897

  Giác Lượng Tuệ Đàm TửHT Thich Thang Hoan 8

TOẢ SÁNG VƯỜN HOA 
Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kính họa bài thơ của Thi Hữu Tánh Thiện

 

Đức lớn cao thâm tỏa khắp miền,

Dương trần`quảng độ cũng tùy duyên.

Luận bày pháp cú theo thời lắng,

Giảng giải câu kinh khởi cảnh riêng.

Mấy bận thu qua không việc nản,

Bao mùa hạ đến chẳng lòng phiền.

Thiền môn lẳng lặng khai tâm sáng,

Thật rõ Thầy tuyên quả diệu huyền.

 

Việt Nam, 29/7/2018

Minh Đạo

 
HT Thich Thang Hoan
DUY THỨC LẦU THÔNG

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kính họa bài thơ của Thi Hữu Tánh Thiện

 

Tám tuổi đồng chơn nhập cửa thiền
Chùa quê Hội Thắng tạo nhân duyên
Bao năm học đạo không hề mệt
Duy Thức làu thông nổi khắp miền
Hậu thế, truyền trao không quản nhọc
Một đời hy hiến chẳng gì riêng
Thắng Hoan Hoà Thượng tâm an tịnh
Chốn vắng đơn sơ thảo đạo huyền.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne, Mùa Đông 2018

Đệ tử Thanh Phi

HT Thich Thang Hoan 10

VUI ĐẠO

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Xin họa theo bài của Thi Hữu Thanh Phi

Niên thiếu tìm nơi mở ngõ thiền

Tu hành tham học cũng tùy duyên*

Thong dong nuôi tánh ngời muôn nẻo

Thanh thản chăn tâm sáng mọi miền

Rõ nghĩa vô thường nên chẳng thủ

Xem thân bất tịnh mới là riêng

Đến,đi…về,ở …Ngài vô trụ

Hòa thượng an vui đạo vị huyền

Quảng Trị 30-7-2018

Như Thị

*Ở đời vui đạo hãy tùy duyên 
“Cư trần lạc đạo”

 44.Tinh that HT Thang Hoan_resize

VỌNG HẢI TRIỀU ÂM

Kính họa thơ: Tỏa Sáng Vườn Hoa của Tánh Thiện

Kính dâng HT. Trưởng Lão Thích Thắng HoanHòa Thượng Thắng Hoan ghé vườn thiền,

Âu Châu hoằng pháp tạo nhân duyên.

Đường bay diệu vợi thân không mệt,

Tâm nguyện độ sinh khắp mọi miền.

Pháp nhủ vọng vang tràn cảnh giới,

Đèn từ tỏa sáng chẳng chung riêng.

Ban cho tứ chúng nguồn hạnh phúc.

Tiếng hải triều âm Pháp diệu huyền.Nam Mô A Di Đà Phật

Germany, 29-07-2018

Cư Sĩ Đan Hà


HT Thich Thang Hoan 8
DUY THỨC TRUYÈN TRAO

Kính họa thơ: Tỏa Sáng Vườn Hoa của Tánh Thiện

Kính dâng HT. Trưởng Lão Thích Thắng HoanThuở nhỏ nương thân chốn cửa thiền
Chân quê nhập đạo cũng vì duyên.
Hành trình hoá độ từng nơi chốn
Duy thức truyền rao khắp các miền.
Cuộc sống quanh năm luôn giản dị
Một đời đạo hạnh có gì riêng !
Đi về lặng lẽ trong u tịch
Thấu rõ thâm sâu lý nhiệm huyền.
Nam Mô A Di Đà Phật

Florida 29 July 2018

PT Tâm Minh


HT Thich Thang Hoan 9

TỎA NGÁT VƯỜN HOA

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

 Kính họa bài thơ của Thi Hữu Tánh Thiện 

 

Đức độ khoan dung rạng ngõ thiền,

Ta Bà trở lại trải đường duyên

Phép khuôn giáo huấn an đời thuận,

Kinh pháp dẫn bày tận cảnh riêng.

Hạnh nguyện dương trần lay khắp chốn,

Huệ khai cõi thế dưỡng bao miền.

Ngày vun đạo cả chúng sanh lợi,

Ngát tỏa đài sen bởi tánh huyền.

 

Việt Nam, 30/7/2018

Viên Minh

ht thang hoan-2

 

DUYÊN KHỞI TÁNH KHÔNG

Họa nguyên vần bài“Sáng toả vườn hoa“của Tác Giả Tánh Thiện.

Kính tặng trưởng lão HT. Thắng Hoan 92 năm và mãi mãi...  

 

Thắng nghiã đế chân pháp vị thiền

Hoan ca câu thoát tục nhân duyên

Chọn minh sư học chuyên Duy Thức

Trừ ngã, pháp đọan dứt vùng miền

Chúng sanh cần tùy duyên đáp ứng

Lợi  Phật Pháp chẳng vị tư riêng

Vương, tâm sở vòng xuyên thức biến

Pháp tánh không huyền thật diệu huyền.

 Neuss-Đức 30.7.2018

Sông Thu TBLHT Thích Thang Hoan-3

Sứ Mạng Hoằng Dương

Cảm hoạ bài:" Toả Sáng Vườn Hoa" của Thi Hữu Tánh Thiện
Kính dâng Hoà Thượng thượng Thắng hạ Hoan

Sứ mạng hoằng dương xiển đạo thiền,
Thắng Hoan Hoà Thượng trải ngàn duyên.
Quê nhà: Chí cả, truyền tâm nguyện,
Đất khách: Lòng trong, tỏ ý miền.
Tĩnh tại, uyên thâm nơi tánh giác,
Thong dong, giản dị ở đời riêng.
Khơi nguồn mạch đạo thường khuyên tấn,
Pháp ngữ truyền trao tỏa nghĩa huyền...!

California, 30-07-2018

Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm hoạ)

 


ht thich thang hoan (4)
GIÁO HỘI VỮNG VÀNG

 Cảm hoạ bài:" Toả Sáng Vườn Hoa" của Thi Hữu Tánh Thiện
Kính dâng Hoà Thượng thượng Thắng hạ Hoan

Trương Lão  Thắng  Hoan thật thắng Duyên
Thuở nhỏ được tu ẩn Cửa thiền
Bốn phương hoàng pháp nào đâu Ngại
Duy Thức truyền trao khắp mọi miền
Giáo hội vững vàng muôn khó nhọc
 Một đời vì đạo chẳng gì riêng
 Còn đây một bóng đời cô tịch
 Bừng sáng tâm hoa hết lụy phiền.

Nam Mô A Di Đà Phật
Jacksonville 30 July 2018
Đệ tử Châu Ngọc

 
ht thich thang hoan (5)

HƯƠNG SEN LAN TỎA

 Cảm hoạ bài:" Toả Sáng Vườn Hoa" của Thi Hữu Tánh Thiện
Kính dâng Hoà Thượng thượng Thắng hạ Hoan,

nhân xem đoạn phim về cuộc đời của Ngài, trong Mùa An Cư Kiết Hạ và Vu Lan Báo Hiếu năm 2018.

 

Châu Điền, Hội Thắng (1) chốn nông Thiền

Nun đức Tăng tài (2) tạo thắng duyên

Trong nước hoằng truyền các học viện

Ra ngoài Phật Việt tỏa nhiều miền

Nhân sinh phụng sự không nề khổ

Phật sự lo chung chùa chẳng riêng

Ẩn dật an nhàn đời tu sĩ (3)

Công năng diệu dụng rất thâm huyền (4)

 

Pháp Hoa – Nam Úc 31/07/2018

Hậu học Thích Viên Thành, khể thủ

Ghi chú:

(1)  Chùa Hội Thắng, Làng Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh, nơi Ngài Thắng Hoan là chú tiểu được xuất gia tu học với Hòa Thượng Đác Ngộ, lúc còn 8 tuổi.

(2) Từ đây đã nun đúc nên một Hòa Thượng, nhiều đóng góp cho Đạo và lợi lạc quần sanh ở khắp nơi, từ quộc nội cho đến hải ngoại.

(3) Ngài rất uyên thâm Phât Pháp, nhất là Duy Thức Học, nhưng Ngài có cuộc sống rất giãn đơn, không chùa to, mà chỉ là những “thảo am” nhỏ, ngày ngày vui với kệ kinh và viết sách, làm thơ, nơi nào thỉnh mời việc Phật sự quan trọng, Ngài chẳng từ nan.

(4) Công hạnh và hành trạng của Ngài, đã giúp ích rất nhiều Phật sự cho Giáo Hội trong và ngoài nước, viết và dịch thuật rất nhiều sách, lợi lạc cho tứ chúng, khiến cho nhiều Tôn Đức thán phục, rất đông Phật tử ngưỡng vọng. Xứng đáng là Trưởng Tử Như Lai.

 
ht thich thang hoan (3)

THƯỚC NGỌC KHUÔN VÀNG ...TOẢ ...ĐẠO  HUYỀN 

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kính họa bài thơ của Thi Hữu Tánh Thiện

Ấn Quang Phật Học dưỡng mùi thiền 

Thế học Văn Khoa tăng thượng duyên 

Chánh Pháp được truyền không mỏi mệt 

Trưởng Lão Thắng Hoan đến mọi miền 

Điều hợp Liên Châu ...hề ....khó nhọc 

Về nguồn kết nối ..ngại chung....riêng 

Tiểu Hồ tịnh thất ...nơi cô tịch 

Thước Ngọc khuôn Vàng ..tỏa ... đạo huyền.


              Nam Mô A Di Đà Phật

               Melbourne 31/7/2018 

            Huệ Hương cẩn kính 


ht thich thang hoan (4)

SIÊU THOÁT TRẦN HƯ…

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kính họa bài thơ của Thi Hữu Tánh Thiện

 

Trưởng lão Thắng Hoan nhập Đạo Thiền
Tịnh lòng hướng thiện đủ hương duyên.
Độ sanh ngã Phật dâng tam giới,
Hoằng pháp từ bi rãi khắp miền.
Thực nghĩa không môn cùng giảng khắp,
Chánh tâm đắc quả chẳng cầu riêng.
Bồ đề phước báu thân hoà định…
Siêu thoát trần hư giủ ảo huyền !


Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


ht thich thang hoan (5)


HOẰNG PHÁP CHU TOÀN

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kính họa bài thơ của Thi Hữu Tánh Thiện


Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kính họa bài thơ của Thi Hữu Tánh Thiện

Trưởng Lão Thắng Hoan hiển dáng thiền
Đồng chơn thế phát rạng uyên nguyên
Hoằng Pháp chu toàn Như Lai Sứ
Độ chúng hướng Phật vơi não phiền
Miệt mài Phật sự tâm bi mẫn
Hành hoạt lợi lạc thuận tuỳ duyên
Tự độ, tha độ càng tinh tấn
Vườn Hoa Đạo Pháp nở Hoàng Liên


Pt Quảng An Houston, Tx


HT Thich Thang Hoan

DANH TĂNG VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Ngưỡng kính Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
họa vận thơ thi hữu Tánh Thiện

Quả trổ Người yêu mến cửa thiền
Bền lòng chặt dạ với căn duyên
Quê người trái hạnh gieo đầy lối
Đất mẹ hoa tâm nở khắp miền
Đã nhốt nhân gian vào đại thể
Thì sao nhật nguyệt phải tư riêng
Mai thân huyễn uế thành tro bụi  
Sót tiếng danh tăng tại cữu huyền.

Thủy Lâm Synh
HB, CA, Aug. 02, 2018


HT Thich Thang Hoan

TOẢ SÁNG VƯỜN HOA

Cảm họa bài thơ của Cư sĩ Tánh Thiện 

Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

 Tám tuổi trên vai nhập cửa thiền

Bồ đề hạt giống tạo nhân duyên

Nấu sử sôi kinh chẳng hề mệt

Hoằng pháp lợi sanh khắp mọi miền

Chín mươi tuổi thọ nào thấy nhọc

Nay đây mai đó, không chùa riêng

Hòa Thượng tịnh tâm trong cô tịch

Ghé trần gian, dấu tích vi huyền

Paris FRANCE 08-08-2018

Cư sĩ Thoại Hoa

 

hoa_hong (3)

CẢM NIỆM TRI ÂN

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức và quý Thi Hữu trong và ngoài nước .

Con kính xin phép bộc bạch với các Ngài và quý Thi Hữu như sau : Viết về Thơ Đường con rất kém cõi về Niêm Luật . Vì vậy , kính mong các Ngài và quý Thi Hữu hoan hỉ bỏ qua nếu con có gì sai sót . May mắn thay , trang nhà Quảng Đức do TT Thích Nguyên Tạng (Chủ biên) đều hoan hỉ đăng các bài thơ và các bài hoạ , miễn không sai lệch với giáo lý là quý hoá rồi . Con nghĩ đó là chủ trương rất thông thoáng của Ban Biên Tập trang nhà Quảng Đức . Do đó , trên Diễn Đàn Thi Ca Quảng Đức đã được rất nhiều Chư Tôn Đức và quý Cư Sĩ tham gia xướng hoạ , để truyền giao giáo lý của Đức Từ Tôn . Con kính tri ân trang Thi Ca Quảng Đức , cùng Chư Tôn Đức và quý Thi Hữu trong và ngoài nước đã cùng cất lên tiếng nói tôn vinh cuộc đời hành đạo của Đức Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan .

Cuối thư , con kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an và các Thi Hữu với bao niềm vui sống đạo .

Thành kính cẩn ,
Con : Tánh Thiện

 


ht thich thang hoan-4

Thủ bút của  HT Thích Thắng Hoan
(Kính mời xem tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/03/201706:52(Xem: 8752)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 4446)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 7523)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 10800)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 14601)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 26887)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 14654)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 8896)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)
12/04/201407:44(Xem: 28926)
Một là tội tạo từ xưa Nặng thì thành nhẹ, nhẹ trừ tiêu luôn Hai là được các thiện thần Dẹp tan hoạn nạn tai ương ngục tù Ba là tránh mọi hận thù Giải oan đời trước cũng như đời này Bốn là hùm rắn có vây
23/03/201408:09(Xem: 20303)
Một thường lễ kính chư Phật Lễ Phật, tâm Phật dung Phật tuệ sanh Kính Phật phước đức an lành Nguyện làm Bồ Tát dưới chân Phật đài.