Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Một Người Không Một Đồng Xu Dính Túi.

10/04/201313:21(Xem: 3676)
Một Người Không Một Đồng Xu Dính Túi.

Một Người Không Một Đồng Xu Dính Túi Trở Thành Tỷ Phú Trong 20 Năm

Pháp Sư Shokai Kanai
Pháp Hạnh dịch

---o0o---

Một đứa con trai bỏ cha nó ra đi ở tuổi thiếu thời và sau đó bị vương vào cảnh màn trời chiếu đất trong nhiều năm. Trong khi đó, cha của đứa nhỏ làm ăn buôn bán trao đổi với nước ngoài và tạo dựng nên của báu nhiều không đếm xuể. Người cha này mong ước được truyền trao tài sản này lại cho con mình.

Đứa con không nhà đi lang thang khắp muôn phương cố gắng tìm kiếm công việc lặt vặt để sống qua ngày trong nhiều chục năm. Một ngày kia, nó tình cờ đứng lại trước cổng cơ ngơi của ông nhà giàu nọ.

Người đàn ông giàu có đó nhận ra con mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông bèn lập tức kêu người trong nhà dẫn người nghèo khó đang đứng trước cửa vào bên trong. Người thi hành lệnh dùng vũ lực kéo kẻ nghèo hèn vào. Anh chàng nghèo hèn này tự suy nghĩ, “mình đã bị bắt dù chẳng có làm nên tội lỗi gì. Chắc thế nào họ cũng giết mình”. Nghĩ vậy xong, anh ta bèn ngất xỉu và ngã xuống đất.

Thấy sự kinh hãi của đứa con quá quỵ luỵ và tồi tàn để đối mặt một người giàu sang cùng tột, người cha nói với người thi hành lệnh, “tôi chẳng muốn người này nữa. Hãy xối nước lạnh cho nó tỉnh và thả đi!”.

Ông nhà giàu bí mật sai một người thi hành lệnh khác đem người nghèo hèn kia trở lại làm công việc lau dọn. Lại cho trả lương trước hai ngày cho anh ta.

Nhiều tháng đã trôi qua. (Một hôm) người cha thay đổi quần áo và trang sức quý giá trên mình bằng thứ quần áo đã cũ xờn và dơ bẩn bụi bậm để đến gần người con mình. Ông nói với anh ta, “này ngươi, hãy ở đây và làm việc chăm chỉ. Ta sẽ trả lương cho anh nhiều nữa”.

Nhiều năm nửa lại trôi qua. Ông nhà giàu đặt cho kẻ ngèo hèn kia một cái tên và trả nhiều lương hơn để anh này bảo quản các nhà kho.

Và thế là hai mươi năm đã trôi qua. Người cha bảo người con cho mời vua, các quan cận thần, và các gia chủ khác tới. Khi mọi người đã tập hợp, ông nói với mọi người, “đây là con của tôi, con thật sự đấy! Tất cả mọi báu vật của tôi nay là của nó.”

Câu chuyện người không một đồng xu dính túi trở thành tỷ phú được hiển lộ trong phẩm thứ 4, tựa đề Hiểu Bằng Niềm Tin (Tín Giải) của kinh Pháp Hoa. Trong phẩm này có câu, “chúng ta đã được của báu vô giá mặc dù chúng ta không mong tìm chúng.”.

Đức Phật và chư thiên muốn cứu chúng ta ra khỏi khổ đau; tuy nhiên, chúng ta không hiểu được tôn ý của quý ngài.

Bạn có thể nghĩ là người con nghèo hèn đó được thừa hưởng của báu của người cha vì anh ta là con thật của ông nhà giàu nọ. Đức Phật nói, “tất cả chúng sanh là con của ta” trong phẩm thứ 3 của kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng ta cũng có thể hưởng của báu của đức Phật (Phật quả) khi chúng ta tin vào niệm đề kinh thiêng liêng, “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Theo đó, chúng ta sẽ nhận ra được thực tại của tất cả mọi sự mà không cần phải nhọc tâm và đạt được tâm an lạc.

A Penniless Man Becomes a Billionaire
in Twenty Years

by Rev. Shokai Kanai

A little boy of a billionaire ran away from his father and became homeless for many years. Meanwhile his father had trading business with foreign countries and made innumerable treasures and wished to inherit all his treasures to his son.

The homeless son wandered about all directions to beg food and tried to get odd jobs for many decade years. One day he happened to stand at a gate of the rich man’s estate.

The rich man recognized him at first sight as his son and immediately dispatched a man standing beside him to quickly bring back the poor man standing at the gate. The messenger pulled him by force. The poor son thought, “I am caught though I am not guilty. I shall be killed,” and fainted and fell to the ground.

Seeing the frightened son who was too base and mean to meet a noble man, the father said to the messenger, “I don’t want him any more. Pour cold water on his face and let him go!”

The rich man dispatched another messenger in secret to bring him back for a work to clear dirt with double day’s pay in advance.

Many months passed. The father took off his garment and jewels, and wear worn-out defiled with dirt and dust to approach his son and said, “Man! Stay here and work hard. I will pay you more.

Many years passed. The rich man gave him a name and more higher pay to take care the storehouses.

Thus, twenty years have passed. The father told his son to call in the king, ministers and householders. When they all gathered, he said to them, “This is my son, my real son. All my treasures are his.”

This story of a penniless man becomes a billionaire is revealed in Chapter 4, Understanding by Faith of the Lotus Sutra. It says, “We have obtained unsurpassed treasures although we did not seek them.”

The Buddha and deities are always trying to save us from misery; however, we do not understand their intentions.

You may think that the poor son inherits his father’s treasurers because he is the real son of the rich man. The Buddha says, “All living beings are my children” in Chapter 3. We all are able to inherit the Buddha’s treasurers (Buddhahood) when we trust in the sacred title of the sutra, “Namu Myoho Renge Kyo.” Thus, we will realize reality of all things without notice and have peaceful mind.---o0o---


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/07/2021(Xem: 3217)
Quyển sách nầy có 22 tác giả đóng góp bài vở, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Sách do ba tổ chức tại Hoa Kỳ xuất bản. Đó là: Ananda Viet Foundation, Bodhi M.Foundation và Lotus Media xuất bản nhân lễ Phật Thành Đạo, Phật Lịch 2563, Dương Lịch 2019. Sách có độ dày 280 trang, khổ A5, in trên giấy thường, hình bìa trình bày rất trang nhã. Ban Biên tập gồm ba người. Đó là Đh Tâm Diệu, Đh Nguyên Giác và Đh Tâm Thường Định.
09/06/2021(Xem: 6204)
LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Thứ tự Kinh văn số 1648. Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển. - Ngài A La Hán Ưu Ba Đề Sa (Uptissa) còn gọi là Đại Quang tạo luận nầy và vào đời nhà Lương được Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La (Samghaphala) nước Phù Nam dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. - Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Tu Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi nhân lần nhập thất thứ ba tại đây. Bắt đầu dịch luận nầy vào ngày 10 tháng 12 năm 2005.
07/06/2021(Xem: 5048)
Trong mùa an cư kiết hạ năm nay (1984), sau khi đã viết xong quyển "Lễ Nhạc Phật Giáo“, tôi định dịch quyển luận "Đại Thừa Khởi Tín" từ Đại Tạng Kinh, cùng với quý Thầy khác, nhưng không thực hiện được ý định đó. Vì quý Thầy bận nhiều Phật sự phải đi xa. Do đó, tôi đình chỉ việc dịch trên. Sở dĩ như thế, vì tôi nghĩ, tài mình còn non, sức còn kém; đem ý thô sơ, tâm vụng dịch lời kinh Phật chỉ một mình làm sao tránh được những lỗi lầm, thiếu sót. Nếu có nhiều Thầy dịch cùng một lúc, văn ý trong sáng mà lại bổ khuyết cho nhau chỗ thừa, nơi thiếu thì hay hơn; thôi đành phải chờ dịp khác vậy.
26/11/2020(Xem: 3089)
Từ hơn chục năm qua tôi vẫn tận dụng từng giờ trong ngày còn lại để nghe pháp, học pháp và chiêm nghiệm về những lời dạy của Cổ nhân hay Giảng Sư sau thời gian cần phải có và cần thiết cho nhu cầu trong đời sống con người.
04/07/2020(Xem: 3183)
Ngày xưa chúng đệ tử của Đức Phật có nhiều hạng người khác nhau. Tùy theo căn cơ của mỗi người, Đức Phật áp dụng phương pháp giáo hóa khác nhau. Pháp thực hành ban đầu có khác, nhưng tất cả đều nhắm đến mục tiêu cuối cùng. Đó là giúp cho mỗi hành giả thân tâm được thanh tịnh. Nhờ tâm thanh tịnh nên dễ dàng phát sanh trí huệ, đi đến chỗ hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Vì thế, Giáo pháp của Đức Phật nhìn chung có nhiều pháp môn, nhưng xem xét kỷ lại thì không ra ngoài ba yếu tố căn bản là “Giới, Định, Huệ”. Giới-Định-Huệ là ba môn học của Phật giáo, trong kinh gọi là “tam vô lậu học” tức ba môn học giúp hành giả vượt thoát sự trói buộc của mọi phiền não, lậu hoặc, đạt được trạng thái tâm thuần tịnh, trong sáng, định tỉnh, tự do, tự tại… Từ đó đưa đến giác ngộ, chứng nhập quả vị giải thoát hoàn toàn.
02/05/2020(Xem: 3088)
Chỉ khi nào một tổ chức xã hội mà các hội đồng thường xuyên tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết, gặp gỡ trong sự hài hòa và tôn trọng lẫn nhau, họ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Khi nào một xã hội biết gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp bởi dân phong quốc tục, truyền thống lâu đời của trí tuệ và tôn vinh những bậc trưởng lão, họ có thể sẽ thịnh vượng và không suy tàn.
17/04/2020(Xem: 3797)
Cuộc họp ngắn của nhóm chuyên gia y tế vào ngày 27/3/2020, bắt đầu với một chiếc máy ảnh lung linh và thô sơ. Vào ngày 31/3/2020, Tiến sĩ bác sĩ Phật tử James Maskalyk mở đầu bằng một bản tóm tắt nhanh về tình hình hiện tại của Covid-19: đã lây lan ở khắp mọi nơi trên thế giới.
13/04/2020(Xem: 3818)
Quý bạn cảm thấy mình có lo lắng, thậm chí chán nản hay cô đơn trong mối quan hệ của mình phải không? Tất cả chúng ta đều trải qua những thử thách và xung đột trong cuộc hôn nhân của mình lúc này hay lúc khác. Như Giáo sư Tiến sĩ Phật tử John Gottman giải thích, việc liên tục xử lý các vấn đề đang diễn ra có thể dẫn đến “tình trạng bế tắc” (gridlock) không thoải mái và cảm giác rằng quý bạn đang quay cuồng như bánh xe và không tới đâu. Chìa khóa để cởi mở “tình trạng bế tắc” là hiểu hơn về những gì đối tác của quý bạn và cảm nhận – nhưng làm thế nào?
07/04/2020(Xem: 6796)
Thi thoảng, ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người như một người vừa trái qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khói những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen hối hả giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân?
04/04/2020(Xem: 3157)
Nghĩ về sự yên lặng, chúng ta thường nghĩ đến sự cô đơn, đôi khi là sự thất thế, hoặc là những lúc tâm trạng rất không tốt. Nhưng với người theo tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng của chúng ta, những giờ phút yên lặng rất cần cho đời sống tâm linh trước những tiếng ồn của cuộc sống.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,239,232