Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Bát Phong Khuấy Động (thơ)

14/05/201805:14(Xem: 3137)
Bát Phong Khuấy Động (thơ)

hoasen_10
BÁT PHONG KHUẤY ĐỘNG

Quý Thầy khai thị ra đây
Tám Ngọn Gió Độc chớ này lân la ( Bát Phong )
Lợi - Suy, Khen - Chê ấy là
Sướng - Khổ đắm đuối ôi chà thiết thân !
Lợi lạc, Hưng thịnh ân cần
Suy đồi thất bại oán thân trách Trời
Được khen trước mặt vui tươi
Khen sau đắc chí thấm lời bùi tai
Nghe chê thẳng, lòng chẳng hài
Còn nghe kể lại chối tai bực mình
Gặp khổ thì lại buồn tình
Còn như được sướng đắm mình thỏa thuê
Bát Phong gió chướng độc tề !
Người Tu thấu suốt chẳng hề xôn xao,
Bát Phong khuấy động cuốn vào,
Tâm không vướng mắc Tâm nào đảo điên ?!

Quảng An Houston, Tx

*******

TRƯỞNG TỬ NHƯ LAI


Thầy là Trưởng Tử Như Lai
Xuất gia học Đạo miệt mài tu thân
Hành trì giáo Pháp ân cần
Trau giồi giới hạnh chánh chân bậc Thầy

Xiễn dương Pháp Phật hăng say
Giúp người vượt thoát đọa đày khổ đau
Thầy triển khai rõ Đạo mầu
Khế cơ, khế lý tâm đầu tiếp thu ( Tuỳ căn cơ )

Thân giáo Thầy vận công phu
Dạy quyét bụi bặm sương mù phủ che ( vén dọn vọng tưởng )
Phát huy Phật Tánh sẵn nè !
Khuyến tấn Hành Thiện là nghe nhẹ lòng

Dẫn dắt hướng Đạo thong dong
Bát Phong xoáy động chẳng hòng đẩy xô
Thầy nhìn Phật tử hởi hồ
Trao tay "Lục Tín" điểm tô hành trình ( Tự, Tha, Nhân, Quả, Sự, Lý )

Tìm về nguồn cội Tánh linh

Thầy trò gặp gở hữu tình nhân duyên

Phương tiện Thầy ứng dụng Quyền

Triển khai Pháp Thật uyên nguyên Đạo Vàng

Quảng An Houston, Tx

Pt Quảng An cảm tác khi thẩm thấu Pháp Từ và những dòng thơ đầy hương Thiền vị Đạo từ Tỳ Kheo Thích Tánh Tuệ mà cảm tác bài Trưởng Tử Như Lai

*******


NGÀY TƯƠI SÁNG ĐẾN

Văn Kinh vén mở trí lu
Hiểu rồi cảnh sống "mùa thu tuổi già" ( người pt già )
Nhận thức chuyển hoá tâm ta
Vui trong Phật Pháp rứa là nhứt thôi !..

Tự thân không làm chủ rồi
Bịnh, già, cái chết đến hồi tuỳ duyên
Biết tu thắng vượt ưu phiền
Với người, con cái khó khuyên được nào

Đúng thời tỉnh giấc chiêm bao ( hy vọng chuyển tâm )
Càng hành Thiện nghiệp dần trao gương lành
Đạo Pháp cứu độ chúng sanh
Thân người hữu phước sẵn dành căn cơ

An tâm tuỳ thuận vượt bờ ( Thầy sách tấn )
Ngày mai tươi sáng thì giờ lo tu
Trời Tâm sẽ tan mây mù
Tánh Tuệ khêu sáng đèn lu rạng dần! ( Trí lu )

Quảng An, Houston, Tx

*******

TÂM TƯ SAN SẺ

Có chi mà lại phải rầu

Thi nhân tiếp nối cho câu thành vần

Hởi ai xin chớ thất thần ( biến sắc )
Tận cùng giả biệt xác thân huyễn này

Luân lưu đời sống xưa nay
Đến đi tan hợp ắt này tuỳ duyên
Miễn sao thấu triệt lẽ Huyền
Vào ra tự tại an nhiên vận hành

Hướng Chân Thiện Mỹ cao thanh
Bỏ buông dính mắc ngọn ngành trầm kha
Khói sương tâm cảnh giao hoà
Mù sa nhân ảnh chỉ là hữu vi

An nhiên tự tại đúng thì
Ta trong ta đó có gì phân ly
Ngay đây nhận mặt tham si
Quyết tâm chuyển hoá vô vi ló đầu

Còn chi mà phải lo âu

Bình tâm vui sống qua cầu trung dung ( Trung Đạo )

Chấp Thường- Đoạn lại lùng bùng

Nhân lành quả ngọt hiểm hung nào còn


Quảng An Houston, Tx

********


HƯỚNG NỘI NHIẾP THÂU

Lâu nay tưởng hướng ngoại tìm cầu
Rốt cùng nào kiếm được chi đâu ?!
Hạnh phúc mong manh như sương khói
Phiền não khổ đau thêm bạc đầu


Bỗng gặp Phật Pháp quá nhiệm mầu
Tỉnh dần hướng nội mà nhiếp thâu
Bản Tâm vốn sẵn Thanh Lương đó
Phật Tánh muôn loài đều như nhau


Quay về tịnh lặng mà tư duy
Vô Minh rõ mặt Tham-sân-Si
Khuấy tâm điên đảo thêm ô nhiễm
Đắm chấp thủ giữ càng mê si


Ngao ngán cảnh đời hãy viễn ly
Huyễn cảnh say sưa chẳng ích gì
Đoạn ác, hành Thiện luôn nổ lực
Lập Nguyện nhắc lòng mãi khắc ghi


Tuỳ duyên bất biến gắng tu trì

Đạo đời hoà nhập mãi thích nghi

Tha lực Tam Bảo hằng dẫn dắt

Hướng Nội quán chiếu rõ diệu kỳ


Quảng An Houston, Tx

********


CHÍNH KIẾN CHUYỂN HÓA ĐỜI

Anh nhìn vạn pháp bao la
Thương em nhỏ bé thật thà ngây ngô
Mắt em đã mở hết mô !
Hể nhìn là dính tựa hồ keo sơn.

Thế rồi nghe Pháp Chánh Chơn
Càng khai trí não thiệt hơn phơi bày
Bây giờ cái thấy đổi thay
Vạn Pháp giả huyễn mới hay tâm mình.

Như Lai viên giác tịnh minh
Chính là Phật Tánh hữu tình chúng sanh ( bên mình )
Muôn đời sẵn nét cao thanh
Hòa hài Pháp Tánh vận hành khắp nơi

Cho nên chuyển hóa cuộc đời
Ưu tư nhường chỗ thảnh thơi an hòa
Rời Vô Minh chẳng xuýt xoa
Thiện hành hướng Đạo thăng hoa kiếp người.

Quảng An Houston, Tx

*******


MỚI HAY CON LÀ

Con quì dưới cội Bồ Đề
Cội nguồn Tánh Tuệ tâm kề bên ta
Thầy khai thị Đạo Thích Ca
Dạy người hành thiện bao la an hoà

Trầm hùng Pháp nhũ ban ra
Như mưa tắm mát Trần sa gội dần
Ơi lòng thanh thản lâng lâng !
Lắng tâm loạn động Tuệ dần mở khơi

Thật là ý nghĩa cuộc đời
Nương theo Chánh Đạo lỏng lơi não phiền
Tư duy quán chiếu cần chuyên
Nhẹ nhàng thẩm thấu nỗi niềm ổn an

Giờ đây chuyển hoá tâm can
Nhận mặt Tam Độc quyết càng viễn ly
Từ từ từng bước chuyển di
Nụ cười thân ái sống vì tha nhân

Ngồi Thiền an định tâm thần
Bỏ buông dính mắc chẳng phân biệt này

Thì liền cảm nhận lành thay
Giáp mặt Tánh Tuệ mới hay con là...

Quảng An Houston, Tx

Con Pt Quảng An được thẩm thấu Pháp Từ và nguồn thơ đầy hương Thiền vị Đạo của Tỳ Kheo thích Tánh Tuệ- Như Nhiên mà phấn chấn cảm tác những vần thơ học Đạo kính xin cúng dường và chia sẻ cùng nhau sách tấn tiến tu giải thoát khỏi ưu bi khổ não trong sanh tử luân lưu.


********

TRÌ NGŨ GIỚI


Người ta sống ở Thế gian,
Hạnh phúc -trường thọ muôn vàn hồng ân,
Thân Mạng coi trọng thiết thân,
Không tạo Nghiệp Sát gieo nhân sống đời

Trộm Cướp không thể gọi mời,
Lương thiện chân chánh tạo đời ấm no,
Tà Dâm nên mới lần mò
Chánh Hạnh chuyên nhất chăm lo nghĩa tình

Lời Dối người sẽ coi khinh
Gieo rắc tổn hại nảy sinh nghi ngờ
Đắm mê dục lạc nhiễm ô
Cần Sa Ma túy dật dờ mộng du

Rượu Bia chất độc kẻ thù,


Đốt thiêu Trí Tuệ ngục tù giam thân
Hàng rào Giới Luật ân cần.
Đạo Mầu Vi Diệu Phật Ân trao truyền.


Trì Ngũ Giới phải tinh chuyên,
Song tu Phước - Huệ luân phiên kiếp Đời,
Rốt ráo giải thoát ai ơi !
Dứt đường sanh tử an vui Niết Bàn !


Quảng An Houston, TX


*************

TRÌ THẬP THIỆN


Cảnh Tiên ai chẳng ước ao
Hãy trì Thập Thiện nâng cao đời người
Chư Phật Bồ Tát dạy lời
Chúng sanh tu tỉnh thoát đời khổ đau


Sát Sanh là Nghiệp dày sâu
Thọ mạng ngắn ngủi mau chầu Diêm Vương
Trộm Cắp bất chánh là đường,
Giật giành tranh đoạt bất lương tội đồ.


Tà Dâm thì thích lần mò,
Không còn chánh Hạnh nhiễm ô mọi người,
Nói Láo lừa đảo khắp nơi
Dối trá phỉnh gạt suốt đời quẩn quanh.


Nói Hai Lưỡi làm phân ranh,
Hòa hợp đoàn kết thực hành lời khuyên,
Nói Thêu Dệt lắm huyên thuyên,
Không tạo hữu ích lại phiền hà thêm.


Nói Thô Ác chẳng êm đềm,
Dịu dàng từ ái tăng thêm phước lành,
Tham là cái gốc Tử Sanh,
Năm món ấy : sắc - tài - danh - thực - thùy.


Sân hận ôi qúa hiễm nguy !
Đốt thiêu công đức chỉ vì hờn căm,
Do Si tà kiến sai lầm,
Mới Tham Sân ấy giam cầm bản thân.


Chỉ vì Tam Độc thiết thân ,
Mà Chúng Sanh phải trầm luân muôn đời
Trì ngũ giới phước cho người
Trì thêm Thập Thiện tuyệt vời cảnh tiên


Quảng An Houston, Tx

***************NIỆM PHẬT DỪNG BẤT GIÁC


Sống đời tranh thủ hướng Đạo đi
Tập Khí mon men chực níu ghì
Niệm Phật niệm Kinh dừng bất giác !
Thì tâm tịnh lặng dứt thị phi

Hốt giác hốt mê vẫn mãi hoài
Tam Độc vương vấn khó mờ phai
Quyết tâm nhìn thấu và buông xuống
Thấp thoáng ơ kìa dáng Như Lai ( Phật Tánh )

Bản Tánh Thanh Lương vốn sẵn rồi
Từ Vô thỉ kiếp chẳng thiết tha
Căn phần phước báu còn gặp Phật
Quy Y Tam Bảo về Quê Nhà ( quê Chơn Tánh )

Bồ Đề chủng tử càng trưởng dưỡng
Phiền não lắng dịu bớt tham si
Thực thi Tăng ích ngưng Tổn giảm ( Việc thiện, Việc ác )
Ta, người an lạc bất tư nghì !

Cứ thử làm tốt sẽ thấy ngay
Thân an Tâm lạc cả đêm ngày
Kiếp người ý nghĩa càng kính ngưỡng
Hồng Ân Tam Bảo quá cao dày !..

Niệm PHẬT dừng bất giác liền ngay

Niệm hoài niệm mãi tháng ngày bình an

Quảng An Houston, Tx

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/11/2022(Xem: 224)
Xuất gia ba nghĩa đó là Ra nhà thế tục xa lìa Mẹ Cha Vượt qua phiền não gian tà Thoát ra ba cõi trần sa luân hồi.
23/11/2022(Xem: 486)
Đại phước duyên …. cho ai gặp hiền tài thiện tri thức ! Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẻo về Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước
20/11/2022(Xem: 207)
Dòng sông ra biển sóng khơi, Rèn tâm kiên cố xa rời hiểm nguy, Bài học kiến thức mãi trì, Thiện tâm biển rộng thuyền đi nhẹ dòng. Cát vàng trãi bến nước trong, Đưa người nước chảy ngược lòng sông thương, Ân sư giáo dưỡng học đường, Ươm mầm trí tuệ mở đường nhân tâm.
20/11/2022(Xem: 462)
Tuổi dẫu trung niên vần nhớ Thầy Kiến thức ngày xưa, tích tụ đây Con đò trí thức Người lèo lái Mãi mãi ươm mầm trổ đẹp thay Lâng lâng cảm xúc tuôn rơi lệ
12/11/2022(Xem: 219)
Hương trầm Khói toả Chuông ngân Thời kinh trưa Ngọ Nhịp vần trống thiêng Trang nghiêm Hoa rợp cửa thiền Kính cung tưởng niệm bậc hiền trí Tăng
12/11/2022(Xem: 607)
Dù vẫn biết vạn pháp …NHƯ HUYỄN ! Dứt làm sao tham luyến si sân Đã quen nhận giả làm chân Cuối cùng THẤY , BIẾT …lỗi lầm chất chứa !
12/11/2022(Xem: 377)
Mẹ ngồi tụng Dược Sư Kinh Cầu cho thế giới hòa bình an vui Nhìn Mẹ con thấy hoa cười Nhìn Mẹ con thấy yêu người thế gian Ngày xưa Mẹ quá gian nan Nuôi con Mẹ dạy muôn vàn lời kinh Sống đời trong kiếp nhân sinh Nương câu niệm Phật tâm mình bình an.
03/11/2022(Xem: 452)
Cảm ơn nắng ấm giữa Đông Cảm ơn hoa nở giữa lòng tuyết rơi Cảm ơn mây trắng giữa trời Cho ta có bạn giữa đời lang thang. Cảm ơn Thầy Mẹ cưu mang Dầu trong nghịch cảnh chẳng than một lời Cảm ơn Thầy Tổ một đời Cho ta “huệ mạng” thấm lời Thầy khuyên
31/10/2022(Xem: 370)
Mẹ ơi, Mùa thu lá vàng rơi Là ngày con mất Mẹ Hôm nay ngày giỗ Mẹ Lòng con buồn đơn côi Bao năm rồi hả Mẹ? Từ độ con xa nhà Mắt Mẹ nhìn thật xa Mong con về từng bữa
30/10/2022(Xem: 648)
Đọc hết 237 trang thơ trong tập thơ Vạt Nắng Phù Hư của Thầy Thiện Trí, tôi thấy đâu đó có những bài thơ phảng phát của Thiền Chánh Niệm, Thiền Vipassana, Thiền của Ngài Hoàng Bá, Thiền của Thiền Sư Thanh Từ và kể cả Thiền Sư Nhất Hạnh nữa; nên Thầy mới viết rằng: “Tâm yên mọi chốn đều yên Tâm buồn ngồi giữa cõi tiên cũng buồn” Sao mà nó ná ná như tinh thần trong Bông Hồng Cài Áo mà Thiền Sư Nhất Hạnh có viết một đoạn rằng:”Nếu bạn không vừa ý thì dẫu cho có làm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế bạn cũng chẳng vừa lòng…”.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,218,258