Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài phát biểu của Ngài Miroslav Lajcak, Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc trong kỳ Tổng Nghị Hội lần thứ 72, nhân dịp Lễ Hội Quốc Tế Vesak

13/05/201820:06(Xem: 1140)
Bài phát biểu của Ngài Miroslav Lajcak, Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc trong kỳ Tổng Nghị Hội lần thứ 72, nhân dịp Lễ Hội Quốc Tế Vesak

MiroslavChu Tich Lien Hop Quoc Miroslaw Lajcak– AS DELIVERED –

STATEMENT BY H.E. MR. MIROSLAV LAJČÁK, PRESIDENT OF THE 72ND SESSION OF THE UN GENERAL ASSEMBLY, AT COMMEMORATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF VESAK. Bài phát biểu của Ngài Miroslav Lajcak, Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc trong kỳ Tổng Nghị Hội lần thứ 72, nhân dịp Lễ Hội Quốc Tế Vesak. (bản dịch của Thích Quảng Ba)

 

Mr. Secretary-General, Excellencies, Ladies and gentlemen,

Thưa Ngài Tổng Thư Ký, quý Ngài Đại sứ, quý Ông Bà,

 

I am pleased to join millions around the world in celebrating International Day of Vesak. I thank the Missions of Sri Lanka and Thailand for organising this commemoration at the United Nations.Tôi rất hoan hỷ được cùng hàng triệu người khắp thế giới đón mừng Ngày Lễ Hội Phật Đản Quốc Tế. Tôi cảm ơn 2 Phái đoàn Thường trực của Tích Lan và Thái Lan đã đứng ra tổ chức buổi lễ kỷ niệm nầy tại trụ sở Liên Hiệp Quốc.

This day we remember the Buddha’s birth, enlightenment and passing. And, his teachings. Because they remain a source of inspiration and guidance. And for us, here, at the United Nations, many of these principles are more appropriate than ever.Hôm nay là ngày chúng ta tưởng nhớ đến 3 sự kiện: Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn của đức Phật. Và, nhất là để tôn vinh Giáo pháp của Ngài, vì những Giáo pháp ấy vẫn mãi là nguồn khích lệ và hướng đạo cho mọi người. Đối với riêng chúng ta, tại đây, Liên Hiệp Quốc, rất nhiều những lời dạy quan yếu của đức Phật là tương thích hơn bao giờ hết.

And I want to highlight three that we must think specially about now.Do đó tôi muốn nhấn mạnh tại đây 3 điểm mà tôi cho là rất đặc biệt trong hiện tại.

The first is on “the middle way”. The Buddha knew both: a life of extravagance and a life of want. He stressed that the extremes were not the way to enlightenment. Instead, he taught that moderation was the required path: the middle way.Thứ nhất là giáo lý Trung Đạo. Đức Phật từng trải nghiệm tận tường cả 2 thái cực: lối sống xoa hoa vương giả và cuộc đời thiếu thốn khổ hạnh. Ngài nhấn mạnh rằng cực đoan không thể là lộ trình đưa đến giác ngộ. Thay vào đó, Ngài dạy chính sự trung dung, vừa phải [và lối sống tri túc thiểu dục] mới chính là con đường mà ai cũng mong tìm.

And in so many areas of our own work, we see this played out again and again. Red lines and hard positions. Extreme views and perspectives. But, when we meet each other in the middle, we make genuine progress.Trong nhiều lĩnh vực công tác của Liên Hiệp Quốc, chúng ta chứng kiến các cực đoan xảy ra liên tục: nào là mức báo động, lập trường quá cứng nhắc, và cácquan điểm và quan niệm cực đoan, v.v... Chỉ khi nào chúng ta gặp nhau ở khoảng giữa, thì sự việc mới tiến bộ đúng đắn.

This is the essence of diplomacy, of multilateralism. We even see this middle way reflected in one of our Sustainable Development Goals – on sustainable consumption and production.Chính cái lập trường dung hợp nầy mới là rất thiết yếu cho những quan hệ ngoại giao và chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cũng [vận dụng và] thấy rõ đường lối Trung Đạo nầy phản ánh trong Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc: các mục tiêu ấy chỉ có thể thành tựu với cung cách mà con người tiêu dùng và chỉ tiêu mà con người sản xuất phải thể hiện được tính hiệu ứng bền vững [sao cho nhân loại có thể còn được tồn tại lâu dài].

I encourage us all of us to choose the middle way more often.Tôi khuyến nghị tất cả chúng ta chọn áp dụng [cả sự suy tư và nếp sống] “trung đạo” nầy cách thường xuyên hơn.

The second is embodied in the Dhamma – metta and karuna. The Buddha taught that loving kindness and compassion are essential. All living things are connected. And one’s well-being depends on the well-being of all.Giáo pháp Thứ Hai của đức Phật bao hàm trong 2 từ ngữ: Từ và Bi. Ngài dạy rằng lòng thương cảm rộng rãi và hành động nhân ái là rất quan yếu. Mọi loài chúng sinh tương quan, tương duyên nhau cách rất chặc chẽ. Nên sự an lànhhạnh phúc của một người rất tùy thuộc theo sự an lành hạnh phúc của mọi người khác.

 

I can see this replicated in our common quest to uphold human dignity; our commitment to sustainable development; and our work to promote peace.Tôi thấy rõ ràng là các giáo lý Từ và Bi nầy đang tái hiện trong mọi nổ lực bình nhật của chúng ta để bảo vệ phẩm cách cao quý của mọi người, và trong những cam kết cho sự phát triển bền vững, và cả trong mọi hành hoạt xây dựng hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Indeed, it is accepted that we must reach the most vulnerable and leave no one behind. This teaching of the Buddha serves as a constant reminder of why we do what we do.Đúng vậy, điều tất yếu đã được chuẩn thuận là Liên Hiệp Quốc không thể bỏ sót ai, mà phải lưu tâm đến tất cả những người bất hạnh nhất và yếu đuối nhất [trên hành tinh nầy].

And last, the fundamental equality of all people. The Buddha taught that the journey to enlightenment was open to all. Regardless of status, or circumstances, or characteristics.Cuối cùng, giáo lý quan trọng thứ Ba của đức Phật là về tính bình đẳng tuyệt đối giữa tất cả mọi người. Ngài dạy rằng đạo lộ dẫn đến giác ngộ hiển lộ trước mắt tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, hoàn cảnh và bản sắc cá nhân.

These same values are enshrined in our Charter. Non-discrimination and inclusivity are fundamental principles by which we work to meet our ambitious goals. And that is why we must reinforce them every day, everywhere.Những giá trị nhân luân ấy đã được thể hiện rỡ ràng trong Hiến Chế Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đang hành động để quyết tiến đến các mục tiêu rất khó khăn đầy ước vọng ấy dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc: Không Kỳ Thị và Mọi Người Phải Được Quan Tâm Đến. Và để thành công, chúng ta phải nhấn mạnh, tôn trọng các nguyên tắc ấy mỗi ngày và bất cứ ở đâu.

 

The United Nations was not born from any religion – no. However, the timeless principles of Buddhism remain important, to the work we do, in these Halls.Liên Hiệp Quốc không do bất cứ một tôn giáo nào khởi xướng, dứt khoát không. Tuy nhiên những nguyên tắc cơ bản của đạo Phật với giá trị vượt thời gian mãi giữ tính quan yếu ấy chính là những gì Liên Hiệp Quốc đang hoạt dụng, ngay trong các Sảnh Đường nầy.

 

MIROSLAV LAJČÁK

President of the UN General Assembly[Ngài Miroslav Lajcak, là Chủ Tịch của Tổng Nghị Hội Liên Hiệp Quốc]

 Miroslav

Excellencies, Ladies and gentlemen,

Thưa quý Đại sứ, quý Bà và quý Ông,

 

The United Nations was not born from any religion – no. However, these timeless principles remain important, to the work we do, in these Halls.Liên Hiệp Quốc không do bất cứ một tôn giáo nào khởi xướng, dứt khoát không. Tuy nhiên những nguyên tắc cơ bản của đạo Phật với giá trị vượt thời gian mãi giữ tính quan yếu ấy chính là những gì Liên Hiệp Quốc đang hoạt dụng, ngay trong các Sảnh Đường nầy.

 

They offer insights and ideals on improving the condition of the planet; they show us the way to a more sustainable future. They remind us to recognise the inherent dignity of all people. They shine a light on the path to peace – peace among nations, and peace within people.Những lời dạy của đức Phật cống hiến minh tuệ và các kiến giải giúp chúng ta cải thiện trạng huống của trái đất: Phật pháp chói ngời hiển bày cho chúng ta cách thế để được tồn tại vững chắc hơn trong tương lai. Phật Pháp nhắc nhở chúng ta ghi nhận Phật tính cao quý tiềm ẩn trong mỗi người. Giáo lý vi diệu ấy soi sáng lộ trình tiến đến hòa bình: hòa bình giữa các quốc gia và hòa bình giữa mỗi dân tộc.

Now, we confront challenges as a global community.  The message of Vesak reminds us to overcome them through solidarity. And I trust we will all act on these truths.Với tình hình là, nhân loại đang cùng nhau như một tập hợp tòan cầu để kháng cự quá nhiều các thách đố. Và thông điệp học được từ ý nghĩa của muà Lễ Hội Vesak hằng năm sẽ nhắc nhở chúng ta phải lướt thắng các thử thách đó trong chân tình đoàn kết nhân loại. Tôi quyết tín là chúng ta sẽ cùng nhau hành động dựa vào các chân lý cao cả mầu nhiệm nầy.

I wish you a Happy Vesak Day.Kính chúc quý vị một ngày Vesak hết sức an lạc hoan hỷ.

Thank you.Một lần nữa, cin cảm ơn tất cả quý vị.

 

https://www.un.org/pga/72/2018/05/01/commemoration-of-the-international-day-of-vesak/

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/07/202011:47(Xem: 631)
Đầu tháng 5.2020 dịch Covid-19 giảm dần từ một ngàn ca nhiễm mỗi ngày chỉ còn vài trăm rồi vài chục, chính quyền Thụy Sĩ ký sắc lệnh ngày 28.5.2020 mở cửa cách ly, mọi người và mọi tổ chức, nhất là tôn giáo được phép sinh hoạt cho tới 300 người bắt đầu từ 6.6.2020, nhưng vẫn sử dụng những biện pháp ngăn ngừa: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và sát khuẩn. Đặc biệt nữa chùa phải ghi danh, số phon, địa chỉ người tham dự, phòng khi phát hiện sự lây nhiễm sẽ khoanh vùng người liên hệ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như bị tù lâu ngày được lệnh ân xá!
12/06/202019:58(Xem: 828)
Từ đầu năm 2020 dịch Corona bùng phát khắp thế giới, một loại dịch nguy hiểm chết người, dễ lây lan, không thuốc chữa. Đã có vô số người chết và nhiễm bịnh. Con số kể ra thật chóng mặt, đau lòng. Chỉ riêng Thụy Sĩ thôi, nước nhỏ, dân số 10 triệu người, mà hằng ngày cả ngàn ca nhiễm, hằng trăm người chết. Chao ôi, cứ đà này là hết dân số!
06/06/202017:18(Xem: 1053)
Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2644 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, thứ Bảy 06-06-2020. Trụ trì Thượng Toạ Thích Viên Trí
29/05/202019:17(Xem: 2686)
Bảy đóa sen vàng nânggót ngọc Ba nghìn thế giới đónNhư Lai. Mỗi năm vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, người con Phật khắp nơi hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để tưởng nhớ và kỷ niệm về sự xuất hiện của Ngài, mang ánh sáng Chánh Pháp giúp đẩy lùi bóng tối vô minh, khai mở con đường sáng, đưa mọi chúng sanh đến bến bờ an vui giải thoát. Đối với người con Phật tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne ngày Phật Đản là một sự kiện vô cùng trọng đại, tuy nhiên Lễ Phật Đản năm nay lại về trong bối cảnh thế giới đang ở giữa đại dịch Corona Virus, một loại dịch bệnh giết người này quá nguy hiểm, đã tạo ra sự khủng hoảng cho loài người và làm tê liệt cho toàn xã hội. Tính đến nay đã có 5 triệu 922,781 người nhiễm bệnh và 362,391 người chết, riêng quốc gia Úc của chúng ta đã có 7,165 người nhiễm bệnh và 103 người chết và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng.
12/05/202010:21(Xem: 886)
Thay mặt cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi hy vọng các cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế giới, và tất cả những người quan sát, trọn hưởng kỷ niệm Ngày Quốc tế lễ Vesak PL. 2564 (2020) vô lượng phúc đức cát tường và hạnh phúc.
10/05/202018:53(Xem: 847)
Cuộc khủng hoảng hiện nay, là thời điểm thích hợp để chúng ta suy ngẫm lại lời dạy quý báu của Đức Phật, đây có thể là ánh quang minh từ bi, trí tuệ, hùng lực, tự do, bình đẳng soi đường dẫn bước cho một thế giới đang tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và bền vững.
10/05/202013:14(Xem: 654)
Khi ngày Phật Đản chưa qua hết niềm hân hoan của những người con Phật, hướng tâm thành của mình trong nhiều hạn chế của mùa dịch covid-19, thì đón nhận tin vui từ chỉ thị của chính phủ và Ban tôn giáo chính phủ mở rộng các hoạt động tôn giáo. Trong hoàn cảnh nào Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, sánh bước qua từng nhịp vui, buồn với muôn thuở. Do đó niềm hân hoan vẫn còn nguyên vẹn trong muôn vạn trái tim luôn mang nặng trên vai hai trách nhiệm Dân Tộc – Đạo pháp.
09/05/202019:16(Xem: 826)
Vào ngày 07 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Canh Tý, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm cử hành Lễ kỷ niệm ngày Phật Đản lần thứ 2644, Phật lịch 2564. Nhằm an toàn cho Phật tử trong mùa đại dịch Covid-19, Ni sư trụ trì cùng Ni chúng cử hành lễ tại tu viện và phát hình trực tiếp trên trang facebook “Huyền Không Monastery”; quý Phật tử ngồi tại nhà kính cẩn cùng tham dự lễ từ 10h-12h sáng và 15h-17h30 chiều.