Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài phát biểu của Ngài Miroslav Lajcak, Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc trong kỳ Tổng Nghị Hội lần thứ 72, nhân dịp Lễ Hội Quốc Tế Vesak

13/05/201820:06(Xem: 1826)
Bài phát biểu của Ngài Miroslav Lajcak, Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc trong kỳ Tổng Nghị Hội lần thứ 72, nhân dịp Lễ Hội Quốc Tế Vesak

MiroslavChu Tich Lien Hop Quoc Miroslaw Lajcak– AS DELIVERED –

STATEMENT BY H.E. MR. MIROSLAV LAJČÁK, PRESIDENT OF THE 72ND SESSION OF THE UN GENERAL ASSEMBLY, AT COMMEMORATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF VESAK. Bài phát biểu của Ngài Miroslav Lajcak, Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc trong kỳ Tổng Nghị Hội lần thứ 72, nhân dịp Lễ Hội Quốc Tế Vesak. (bản dịch của Thích Quảng Ba)

 

Mr. Secretary-General, Excellencies, Ladies and gentlemen,

Thưa Ngài Tổng Thư Ký, quý Ngài Đại sứ, quý Ông Bà,

 

I am pleased to join millions around the world in celebrating International Day of Vesak. I thank the Missions of Sri Lanka and Thailand for organising this commemoration at the United Nations.Tôi rất hoan hỷ được cùng hàng triệu người khắp thế giới đón mừng Ngày Lễ Hội Phật Đản Quốc Tế. Tôi cảm ơn 2 Phái đoàn Thường trực của Tích Lan và Thái Lan đã đứng ra tổ chức buổi lễ kỷ niệm nầy tại trụ sở Liên Hiệp Quốc.

This day we remember the Buddha’s birth, enlightenment and passing. And, his teachings. Because they remain a source of inspiration and guidance. And for us, here, at the United Nations, many of these principles are more appropriate than ever.Hôm nay là ngày chúng ta tưởng nhớ đến 3 sự kiện: Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn của đức Phật. Và, nhất là để tôn vinh Giáo pháp của Ngài, vì những Giáo pháp ấy vẫn mãi là nguồn khích lệ và hướng đạo cho mọi người. Đối với riêng chúng ta, tại đây, Liên Hiệp Quốc, rất nhiều những lời dạy quan yếu của đức Phật là tương thích hơn bao giờ hết.

And I want to highlight three that we must think specially about now.Do đó tôi muốn nhấn mạnh tại đây 3 điểm mà tôi cho là rất đặc biệt trong hiện tại.

The first is on “the middle way”. The Buddha knew both: a life of extravagance and a life of want. He stressed that the extremes were not the way to enlightenment. Instead, he taught that moderation was the required path: the middle way.Thứ nhất là giáo lý Trung Đạo. Đức Phật từng trải nghiệm tận tường cả 2 thái cực: lối sống xoa hoa vương giả và cuộc đời thiếu thốn khổ hạnh. Ngài nhấn mạnh rằng cực đoan không thể là lộ trình đưa đến giác ngộ. Thay vào đó, Ngài dạy chính sự trung dung, vừa phải [và lối sống tri túc thiểu dục] mới chính là con đường mà ai cũng mong tìm.

And in so many areas of our own work, we see this played out again and again. Red lines and hard positions. Extreme views and perspectives. But, when we meet each other in the middle, we make genuine progress.Trong nhiều lĩnh vực công tác của Liên Hiệp Quốc, chúng ta chứng kiến các cực đoan xảy ra liên tục: nào là mức báo động, lập trường quá cứng nhắc, và cácquan điểm và quan niệm cực đoan, v.v... Chỉ khi nào chúng ta gặp nhau ở khoảng giữa, thì sự việc mới tiến bộ đúng đắn.

This is the essence of diplomacy, of multilateralism. We even see this middle way reflected in one of our Sustainable Development Goals – on sustainable consumption and production.Chính cái lập trường dung hợp nầy mới là rất thiết yếu cho những quan hệ ngoại giao và chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cũng [vận dụng và] thấy rõ đường lối Trung Đạo nầy phản ánh trong Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc: các mục tiêu ấy chỉ có thể thành tựu với cung cách mà con người tiêu dùng và chỉ tiêu mà con người sản xuất phải thể hiện được tính hiệu ứng bền vững [sao cho nhân loại có thể còn được tồn tại lâu dài].

I encourage us all of us to choose the middle way more often.Tôi khuyến nghị tất cả chúng ta chọn áp dụng [cả sự suy tư và nếp sống] “trung đạo” nầy cách thường xuyên hơn.

The second is embodied in the Dhamma – metta and karuna. The Buddha taught that loving kindness and compassion are essential. All living things are connected. And one’s well-being depends on the well-being of all.Giáo pháp Thứ Hai của đức Phật bao hàm trong 2 từ ngữ: Từ và Bi. Ngài dạy rằng lòng thương cảm rộng rãi và hành động nhân ái là rất quan yếu. Mọi loài chúng sinh tương quan, tương duyên nhau cách rất chặc chẽ. Nên sự an lànhhạnh phúc của một người rất tùy thuộc theo sự an lành hạnh phúc của mọi người khác.

 

I can see this replicated in our common quest to uphold human dignity; our commitment to sustainable development; and our work to promote peace.Tôi thấy rõ ràng là các giáo lý Từ và Bi nầy đang tái hiện trong mọi nổ lực bình nhật của chúng ta để bảo vệ phẩm cách cao quý của mọi người, và trong những cam kết cho sự phát triển bền vững, và cả trong mọi hành hoạt xây dựng hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Indeed, it is accepted that we must reach the most vulnerable and leave no one behind. This teaching of the Buddha serves as a constant reminder of why we do what we do.Đúng vậy, điều tất yếu đã được chuẩn thuận là Liên Hiệp Quốc không thể bỏ sót ai, mà phải lưu tâm đến tất cả những người bất hạnh nhất và yếu đuối nhất [trên hành tinh nầy].

And last, the fundamental equality of all people. The Buddha taught that the journey to enlightenment was open to all. Regardless of status, or circumstances, or characteristics.Cuối cùng, giáo lý quan trọng thứ Ba của đức Phật là về tính bình đẳng tuyệt đối giữa tất cả mọi người. Ngài dạy rằng đạo lộ dẫn đến giác ngộ hiển lộ trước mắt tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, hoàn cảnh và bản sắc cá nhân.

These same values are enshrined in our Charter. Non-discrimination and inclusivity are fundamental principles by which we work to meet our ambitious goals. And that is why we must reinforce them every day, everywhere.Những giá trị nhân luân ấy đã được thể hiện rỡ ràng trong Hiến Chế Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đang hành động để quyết tiến đến các mục tiêu rất khó khăn đầy ước vọng ấy dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc: Không Kỳ Thị và Mọi Người Phải Được Quan Tâm Đến. Và để thành công, chúng ta phải nhấn mạnh, tôn trọng các nguyên tắc ấy mỗi ngày và bất cứ ở đâu.

 

The United Nations was not born from any religion – no. However, the timeless principles of Buddhism remain important, to the work we do, in these Halls.Liên Hiệp Quốc không do bất cứ một tôn giáo nào khởi xướng, dứt khoát không. Tuy nhiên những nguyên tắc cơ bản của đạo Phật với giá trị vượt thời gian mãi giữ tính quan yếu ấy chính là những gì Liên Hiệp Quốc đang hoạt dụng, ngay trong các Sảnh Đường nầy.

 

MIROSLAV LAJČÁK

President of the UN General Assembly[Ngài Miroslav Lajcak, là Chủ Tịch của Tổng Nghị Hội Liên Hiệp Quốc]

 Miroslav

Excellencies, Ladies and gentlemen,

Thưa quý Đại sứ, quý Bà và quý Ông,

 

The United Nations was not born from any religion – no. However, these timeless principles remain important, to the work we do, in these Halls.Liên Hiệp Quốc không do bất cứ một tôn giáo nào khởi xướng, dứt khoát không. Tuy nhiên những nguyên tắc cơ bản của đạo Phật với giá trị vượt thời gian mãi giữ tính quan yếu ấy chính là những gì Liên Hiệp Quốc đang hoạt dụng, ngay trong các Sảnh Đường nầy.

 

They offer insights and ideals on improving the condition of the planet; they show us the way to a more sustainable future. They remind us to recognise the inherent dignity of all people. They shine a light on the path to peace – peace among nations, and peace within people.Những lời dạy của đức Phật cống hiến minh tuệ và các kiến giải giúp chúng ta cải thiện trạng huống của trái đất: Phật pháp chói ngời hiển bày cho chúng ta cách thế để được tồn tại vững chắc hơn trong tương lai. Phật Pháp nhắc nhở chúng ta ghi nhận Phật tính cao quý tiềm ẩn trong mỗi người. Giáo lý vi diệu ấy soi sáng lộ trình tiến đến hòa bình: hòa bình giữa các quốc gia và hòa bình giữa mỗi dân tộc.

Now, we confront challenges as a global community.  The message of Vesak reminds us to overcome them through solidarity. And I trust we will all act on these truths.Với tình hình là, nhân loại đang cùng nhau như một tập hợp tòan cầu để kháng cự quá nhiều các thách đố. Và thông điệp học được từ ý nghĩa của muà Lễ Hội Vesak hằng năm sẽ nhắc nhở chúng ta phải lướt thắng các thử thách đó trong chân tình đoàn kết nhân loại. Tôi quyết tín là chúng ta sẽ cùng nhau hành động dựa vào các chân lý cao cả mầu nhiệm nầy.

I wish you a Happy Vesak Day.Kính chúc quý vị một ngày Vesak hết sức an lạc hoan hỷ.

Thank you.Một lần nữa, cin cảm ơn tất cả quý vị.

 

https://www.un.org/pga/72/2018/05/01/commemoration-of-the-international-day-of-vesak/

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/06/202109:03(Xem: 2546)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
01/01/202109:18(Xem: 92430)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
27/06/202121:13(Xem: 947)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
26/06/202109:46(Xem: 1193)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
10/06/202108:23(Xem: 634)
Đã gần hai năm trời, dịch cúp Vũ Hán vẫn chưa dứt sạch, giết chết bao người và hầu như làm tê liệt mọi sinh hoạt trong cuộc sống, ai nấy đều nản lòng, tuy nhiên, là con Phật không ai có thể quên ngày Đản Sanh của Ngài dù đang mùa cách ly giản cách xã hội. Các chùa từ lớn, nhỏ cũng cố gắng thực hiện một buổi lễ để tưởng nhớ Đấng Từ Phụ. Có chùa chỉ tổ chức trong nội bộ, có chùa mạnh dạn mời Phật tử tham dự nhưng theo chỉ thị của chính quyền sở tại tổ chức với số người theo qui định và những điều kiện đề ra. Có chùa phát động thi cắm hoa trang trí bàn Phật tại nhà, một ý tưởng thật hay để nhắc nhớ người con Phật dù không đến chùa trong mùa dịch, những cánh hoa tỉ mỉ tẩn mẩn cắm vào lọ, vào bình để thi chính là lúc tưởng nghĩ đến Phật, nhất là trong mùa Phật Đản.
06/06/202106:34(Xem: 910)
Vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2012 (ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu), chùa Việt Nam - ngôi chùa lịch sử do Hòa thượng Thích Thiên Ân sáng lập vào năm 1975, là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở Hoa Kỳ - tọa lạc tại số 857-871 S. Berendo Street, thành phố Los Angeles, tiểu bang California đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565. Quang lâm Chứng minh Đại lễ có Hòa thượng Thích Như Minh, Viện chủ chùa Việt Nam, chư Tăng chùa Việt Nam và chư Tăng thiền viện Phật giáo Quốc tế (International Buddhist Meditation Center). Đông đảo Phật tử, thiện tri thức, Gia đình Phật tử Long Hoa, Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn), nhạc sĩ, ca sĩ … ở nhiều thành phố hai miền Nam - Bắc tiểu bang California đã về chùa dự lễ. Đặc biệt có sự tham dự của Huynh trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Cố vấn và chỉ đạo Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ; Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng, Liên Đoàn Trưởng Gia đình Phật tử Long Hoa chùa Việt Nam. Chương trình buổi lễ như sau: Thỉnh chuông
02/06/202116:46(Xem: 934)
Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan
30/05/202118:01(Xem: 1353)
Hình ảnh Lễ Phật Đản 2645 (chủ nhật 30/5/2021) tại Thiền Viện Minh Quang, Adelaide, Nam Úc
30/05/202117:12(Xem: 848)
Kính dâng Thầy bài thơ khi tâm trạng con như bao nhiêu người khác rất khó bình tĩnh khi bị lockdown vì còn bao điều chưa giải quyết được ! Nhất là khi một kiểng hai quê...Quả thật bây giờ con hết lạc quan như trước rồi và nguyện cầu cho thế giới sớm khắc phục được với nạn dịch nhờ vắc xin cung cấp đủ cho mọi người dân tại các quốc gia nhất là VN quê hương ta ! . Kính chúc sức khỏe Thầy , HH Cứ mỗi lần lockdown chắc ai cũng thiệt hại? Bao công trình dự án ... đình chỉ ngay Cắn răng kham nhẫn khó thể tỏ bày Bao người đồng cảnh ngộ ... gần hai năm trời dịch nạn !