Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm tại Tu Viện Quảng Đức tháng 11-2018

16/10/201808:13(Xem: 1008)
Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm tại Tu Viện Quảng Đức tháng 11-2018
*
Phiếu Đăng Ký Tu Học-TV quangduc


Vài hình ảnh do

Thầy Tâm Thành tổ chức khóa tu
 Thanh Lọc Thân Tâm
TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-1TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-2TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-3TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-4TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-6TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-7TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-8TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-9TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-10TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-11TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-12TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-13TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-14TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-15TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-16TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-17TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-18TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-19TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-20TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-21TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-22TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-23TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-24TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-25TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-26TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-27TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-28TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-29TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-30TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-31TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-32TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-33TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-34TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-35TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-36TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-37TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-38TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-39TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-40TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-41TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-42TT Thich Tam Thanh_Thanh loc than tam-43
Xin xem thêm Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010456906972

 


*
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn