Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Lập Tịnh Xá (thơ)

07/01/201617:31(Xem: 5269)
Lập Tịnh Xá (thơ)

 

 

 lap tinh xaLẬP TỊNH XÁ

 

Lập Tịnh Xá: Khai truyền mối đạo

Cho chúng sanh nương náu tu hành

Dắt người đến chỗ thiện lành

Trau tâm dồi trí để thành hiền nhân.

 

Lập Tịnh Xá: Xây nền đạo đức

Cho chúng sanh tiến bước lên đường

Về miền Cực Lạc Tây Phương

Là nơi cảnh Phật Niết Bàn an vui.

 

Lập Tịnh Xá: Khiến xuôi người thế

Cho chúng sanh vượt bể ái hà

Vượt qua biển cả trùng ba

Giữa đời ly loạn, thoát ra nghiệp trần.

 

Lập Tịnh Xá: Cứu dân tránh khổ

Cho chúng sanh thoát chỗ đau sầu!

Bước lên nẻo đạo nhiệm mầu

Quay về cảnh cũ, bái chầu Như Lai.

 

2

Lập Tịnh Xá: Mở khai đạo chánh

Cho chúng sanh xa lánh tục trần

Quay về đời sống tinh thần

Gắng lo tu học, hưởng phần phước duyên.

 

Lập Tịnh Xá: Giải phiền thế tục

Cho chúng sanh diệt dục phàm phu

Tạo thành những bậc trượng phu

Treo gương thiên hạ, sớm tu kịp thời.

 

Lập Tịnh Xá: Giúp đời thấy rõ

Cho chúng sanh biết ngõ tu hiền

Biết gieo giống Phật, Thánh, Tiên,

Biết trồng cội phước, lưu truyền hậu sanh.

 

Lập Tịnh Xá: Ban hành chỉ dạy

Cho chúng sanh lễ bái cúng dường

Ba đời Chư Phật mười phương

Tạo ngôi Tam Bảo, nêu gương sáng ngời.

 

Lập Tịnh Xá:  Đem lời chỉ giáo

Cho chúng sanh biết Đạo Thích Ca

Phật xưa Ngài dạo Ta Bà

Du hành đây đó, để mà độ sanh.

 

3

 

Lập Tịnh Xá: Thực hành gương cũ

Cho chúng sanh Pháp Nhũ đạo lành

Hằng ngày khất thực du hành

Mượn duyên sự ấy, ban hành lý chơn.

 

Lập Tịnh Xá: Cứu nhân độ thế

Cho chúng sanh kính lễ Phật Trời

Tác Như Lai Sứ, thay lời

Hành Như Lai Sự, giữa đời là Tăng.

 

Lập Tịnh Xá: Khuyên răn lẽ phải

Cho chúng sanh thoát ải mê lầm

Quay về nẻo đạo thậm thâm

Do Tăng truyền Pháp, dắt nhằm đường đi.

 

Lập Tịnh Xá: Trong khi thế loạn

Cho chúng sanh biết chọn Đạo huyền

Những ai hữu phước hữu duyên

Gặp ngay đường chánh, Nối Truyền Thích Ca.

 

Lập Tịnh Xá: Chính là máy tạo

Cho chúng sanh hườn đáo Tây Phương

Những ai gặp đặng mối đàng

Kíp mau mau cất bước sang tu hành.

4

Lập Tịnh Xá: Chỉ rành kiếp sống

Cho chúng sanh biết mộng huyễn là:

“Thân người giữa chốn phồn hoa,

Như sương ngọn cỏ, như là tuyết đông”

 

Một kiếp sống ta không mấy chốc

Nên mới sanh đã khóc chào đời

Kế già, bịnh, chết, luân hồi

Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.

Thân phải chịu sống đời kham khổ

Mà ít ai biết chỗ lạc nhàn

Đặng tìm hưởng sự vui an

Nên người người mãi, sầu than đời người!

Giữa nhân loại khóc cười lẫn lộn

Tiếng hoà chung cảm động Phật, Tiên

Thấy đời lắm nỗi ưu phiền

Lập phương dắt chúng, hữu duyên căn lành.

Đạo Phật đã ban hành khắp  xứ

Cùng nơi nơi nhuần rưới Pháp Lành

Chư Tăng Khất Sĩ Du Hành

Ta Bà hoá độ nhân sanh khổ nàn !

Đi đây đó Đạo Tràng xây cất

Bóng Y Vàng phảng phất khắp nơi

Tăng Sư thuyết giảng hợp thời

Đem truyền Chơn Lý, cho đời tỏ thông.

 

5

Những ai đã dày công nghiên cứu

Mới rõ là thành tựu tại ta

Phật Đà chẳng có đâu xa

Chơn tu Phật hiện độ ta đắc thành.

Mấy lời đã đành rành phân tỏ

Lập Đạo Tràng Tịnh Xá khắp nơi

Không ngoài ý nghĩa độ đời

Cầu mong sinh chúng kịp thời tu mau.

Dẫu kẻ trước người sau cũng đến

Quyết chí tu, kẻo mệnh không bền

Đời ta, lên xuống, xuống lên,

Vô thường khó hẹn, sớm nên tu liền.

Đến Tịnh Xá là Miền Cực Lạc

Người tu đều an lạc vô biên

Nơi đây dứt mọi não phiền

Niết Bàn Tự Tại Là Miền Nầy Đây.

oOo

 

Kỷ niệm Đoàn Du Tăng Khất Sĩ đi Hành Đạo

và những khi thành lập Đạo Tràng Tịnh Xá

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/12/2022(Xem: 302)
Ngày 5 tháng 12 đã đến rồi Đây ngày Khánh Nhật của Thầy tôi Đại hiếu, từ tâm luôn nhân ái Trí tuệ mở khai …thiết thực soi Thấu suốt nguyên lý vận hành Pháp
02/12/2022(Xem: 580)
Kính bạch Giảng Sư, Đây là buổi pháp thoại cuối trong năm 2022 của Tổng Vụ Hoằng Pháp lại là lần đầu tiên con lại được nghe những lời dạy tha thiết và chân tình nhất của một tăng sĩ thuộc trường phái Đại Thừa Phát Triển nhưng căn bản nồng cốt giáo lý căn bản xuất phát từ Phật giáo nguyên thủy. Mặc dù Giảng Sư đã giữ chức vụ Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghi lễ và Văn Hoá nhiều nhiệm kỳ qua có lẽ Ngài vẫn biết một cách sâu sắc rằng bản thân nghi lễ Phật giáo Việt Nam vốn là một phương pháp hành trì tu tập, đồng thời là một phương tiện hoằng dương chánh pháp hữu hiệu.
01/12/2022(Xem: 224)
Nhìn hình ảnh chiếc tàu Trên bánh lái chở dầu Lòng sao bỗng chùng xuống Xót thương người di cư. Nhớ về Quê Hương tôi
29/11/2022(Xem: 144)
Ngự giữa u huyền một thậm thâm Dấu chân tịch tĩnh mấy trăm năm Chuông ngân từng tiếng vang lời kệ Trăng đã viên dung biết mấy rằm Thảo mộc am mây tụ địa linh Ngày đêm vang vọng tự chân kinh Đón đưa tục khách tầm tu tập Thế thế thừa lưu giác hải trình
29/11/2022(Xem: 146)
Ta cùng ngồi xuống đây, Hit thở dưới tàng cây. Nhìn mùa Thu đang tới, Từng chiếc lá vàng bay. Nhớ ngày xa xưa ấy, Đôi tình già ngồi đây. Những buổi chiều nắng tắt, Thảnh thơi ngắm trời mây.
27/11/2022(Xem: 334)
Xuất gia ba nghĩa đó là Ra nhà thế tục xa lìa Mẹ Cha Vượt qua phiền não gian tà Thoát ra ba cõi trần sa luân hồi.
23/11/2022(Xem: 557)
Đại phước duyên …. cho ai gặp hiền tài thiện tri thức ! Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẻo về Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước
20/11/2022(Xem: 253)
Dòng sông ra biển sóng khơi, Rèn tâm kiên cố xa rời hiểm nguy, Bài học kiến thức mãi trì, Thiện tâm biển rộng thuyền đi nhẹ dòng. Cát vàng trãi bến nước trong, Đưa người nước chảy ngược lòng sông thương, Ân sư giáo dưỡng học đường, Ươm mầm trí tuệ mở đường nhân tâm.
20/11/2022(Xem: 503)
Tuổi dẫu trung niên vần nhớ Thầy Kiến thức ngày xưa, tích tụ đây Con đò trí thức Người lèo lái Mãi mãi ươm mầm trổ đẹp thay Lâng lâng cảm xúc tuôn rơi lệ
12/11/2022(Xem: 243)
Hương trầm Khói toả Chuông ngân Thời kinh trưa Ngọ Nhịp vần trống thiêng Trang nghiêm Hoa rợp cửa thiền Kính cung tưởng niệm bậc hiền trí Tăng
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,266,960