Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phước Huệ Song Tu

23/10/201408:10(Xem: 6403)
Phước Huệ Song Tu

Phat Thich Ca-2a

Từ Thiện chỉ là Tu Phước,  đó là cành lá hoa trái, nhưng Tu Huệ là gốc rễ , có chăm sóc cội gốc thì cây Bồ-Đề mới xanh tươi, đó là Phước Huệ song tu, là Tâm Hạnh của một vị Bồ-Tát,

Một vị  Phật tương lai, hiện tại phải Hành Bồ-Tát Đạo,

Phục vụ chúng sinh là cúng dường Chư Phật, Bồ-Tát Giới thì cũng có Xuất gia và Tại Gia,
Người con Phật phải luôn tưởng nhớ đến Tánh Phật vốn sẵn nơi chính Thân Tâm Ngũ Uẩn nầy,
Người Tu Phật phải luôn nhìn lại chính mình, nếu hiểu được chính Thân Tâm mình, thì sẽ hiểu được người khác,
(Tức Quán một Pháp thông, thì tất cả các Pháp đều thông)
Người Giác Ngộ đối với Thân Tâm này, chỉ thấy là như hạt bụi, rời hơi thở rồi thì thiêu đốt thành tro, 
Muốn giải thoát Luân Hồi Sanh Tử, thì sống chấp nhận trả Nghiệp quá khứ, mà không tạo thêm Nghiệp tương lai, 
Bằng cách, nếu có người phiền não Ta, hay tức giận Ta, thì liền xin lỗi, đó là chấp nhận trả Nghiệp cũ, mà không tạo thêm nghiệp mới,


Đối với người biết tu, thì không có chuyện oan ức, vì hiểu rõ Nhân Quả 3 đời , muốn biết đời quá khứ thế nào ? thì cứ nhìn hiện tại thị sẽ biết , hiện tại Ta đang sống hành xử như thế nào ?

Thì đó là kết quả của đời tương lai.

Muốn không tạo Nghiệp Sanh Tử, thì phải suy xét trước khi làm gì ?
Nếu người khác làm  gì cho Ta, mà Ta không thích, thì tuyệt đối không nên làm cho người khác, vì biết rằng tạo Nhân thì Quả sẽ theo Ta như bóng theo hình.
Người Tu phải cẩn thận từng Ý Nghĩ , Lời nói, Hành động, phải kiểm soát mỗi khi động niệm, phải biết rõ đang vọng tưởng điều gì ? 
Nếu Ta chưa làm chủ Tâm Ý, thì Ta vẫn còn đang Luân Hồi Sanh Tử, chỉ cần nhìn lại Tâm mình, thì sẽ hiểu.
Người sáng suốt , Định Tỉnh, Chánh Tinh Tấn, sẽ biết Mình đang nghĩ gì và sẽ biết xử dụng khối óc để làm chủ Thân Tâm mình, không để Tham ái, Sân Giận, Ngu Si, điều động Thân Tâm mình,
Muốn hàng phục Tâm Tham ái, thì phải xem nhẹ "Cái Tôi" Ngũ Uẩn Nghiệp Chướng này,

Luôn Quán Chiếu trong Sự Sống, là có Sự Chết, theo sau như bóng theo hình, 
Sắc tức thị Không, tuy 2 mà là một, Tâm đối Pháp cũng không phải 2 , vì Thân Tâm này cũng là một Pháp, 
Quán thông một Pháp, thì tất cả Các Pháp đều như vậy cả,
Cho nên phải cần gìn giữ Thân, Khẩu, Ý,  bằng cách Giận, thì không nói - Khi nói, thì không Giận,
Vì Giận, là ngu si là chúng sanh, Không Giận,  thì định tỉnh, sáng suốt, khi nói ra lời nào, cũng đều trong Hiểu Biết,

Có Hiểu Biết, thì mới Thương Yêu được, Tâm Từ- Bi- Hỷ- Xã phải luôn biểu lộ ra ngoài, mỗi khi tiếp xúc với bất cứ mọi người, mọi loại, phải nhìn tất cả chúng sinh là chính Thân mình,

Lúc đó mới có thể Thương Yêu tất cả được,

Có Trí Tuệ mới biết Hỷ Xã

( Từ Bi - Hỷ Xã ) tức là Diệu Dụng phát xuất từ Tánh Phật,
Tùy Duyên Thuận Pháp, cho nên Đức Phật đã tuyên dương rằng:
Ta là Phật đã thành - Chúng sanh là Phật sẽ thành.
Mọi Người biết Sám Hối lỗi lầm , bỏ Ác làm Thiện,  sau rốt Thiện-Ác cũng Không,

Sở Tri Chướng (Chấp Ngả Cái Tôi) và Phiền Não Chướng (Tham,Sân,Si)
Hai Chướng này buông sạch thì sẽ Tự Tại Vô Quái Ngại, Toàn Thiện Toàn Giác, Vì Tánh Phật vốn sẵn nơi mỗi Chúng Sinh, Muốn làm Phật, hay làm Chúng sanh thì tùy Tâm mọi người.
Làm Phật thì tùy duyên thị hiện Bồ-Tát cứu giúp đời, luôn thong dong tự tại Niết-Bàn, 
Làm Chúng sanh thì si mê Tham ái tạo Nghiệp đau khổ cho chính mình và cho mọi loài..

Chúng sanh vì Ái Thân nên làm gì cũng vì Dục Vọng theo Nhân tạo Quả đau khổ trầm luân.

Tánh Phật, Có Hiểu là (Trí Tuệ) mới biết Thương là (Từ Bi) là nghĩa nầy vậy !  .

Có Trí Tuệ mới biết Hỷ Xã
( Từ Bi - Hỷ Xã ) tức là Diệu Dụng phát xuất từ Tánh Phật, Tùy Duyên Thuận Pháp,

 Buông bỏ Tham Ái nơi Thân Tâm , Bố thí là nền tảng của Giải thoát,

Phước Huệ Song Tu, Chánh Tinh Tấn tu hành ngõ hầu khôi phục lại quyền năng vốn sẵn nơi chính mình đó là Tánh Phật (Từ-Bi-Hỷ-Xã).........
Trái Tim khai mở như đóa Hoa Sen tinh khiết, Trái tim càng mở rộng thì Tình Thương càng Bao Dung tất cả Vạn Loài.

H.Ng.

 

PHƯỚC HUỆ SONG TU

Làm Từ Thiện là tu tạo Phước
Hoạch thu phần cành lá trái hoa
Chuyên ươm bón Bồ Đề gốc rễ
Song hành tu Phước Huệ đây mà !

Là Bồ Tát, là Phật tương lai
Vì chúng sanh hành Bồ Tát Đạo
Cúng dường chư Phật, giới thọ trì
Hành Bồ Tát : Tăng, Tục thanh cao.

Tánh Phật sẵn nơi thân ngũ uẩn
Luôn quán chiếu nhìn lại tâm lòng
Sẽ hiểu người như hiểu ta thôi
Một Pháp thông, vạn pháp đều thông

Người giác ngộ thấy thân là bụi    ( hạt bụi )
Hơi thở rời thiêu đốt thành tro
Chấp nhận trả vay nghiệp sinh tử
Dứt luân hồi, tạo tác so đo      ( so đo khi hành động )

Hể ai phiền não, tức giận ta
Một câu xin lỗi giải hoà xong
Coi như nghiệp cũ ta trang trải
Không tạo thêm nữa nhẹ cõi lòng

Người biết tu không cho oan ức
Nhân quả ba đời nào lệch sai
Quá khứ ra sao, nhìn ngay hiện tại
Hành động chừ, kết quả nay mai

Cho nên ý thức đường sanh tử
Cân nhắc thận trọng trước việc làm
Ta không ưa sao người khác thích ?
Nhân quả bóng hình theo sát khổ cam

Ý nghĩ lời nói và hành động
Người tu nên phải biết cân phân
Mỗi mỗi động niệm đều kiểm soát
Chớ để vọng tưởng kéo thất thần

Vẫn còn đang sinh tử luân hồi
Ta chưa làm chủ tâm ý nơi
Vì tập khí tham si điều động
Biết thế mà sao cứ hợt hời !

Bởi chưa định tỉnh chưa tinh tấn
Đầu óc còn tham ái luỵ tình
Phải cương quyết lìa xa cám dỗ
Buông rời nhị chấp thoát điêu linh

Quán rằng sự sống trong sự chết
Như bóng hình theo sát bên nhau
Sắc tức thị Không, hai mà một
Tâm đối Pháp cũng chẳng khác đâu

Thân Tâm này trước sau một Pháp
Thông Pháp này vạn Pháp đều thông
Thế nên thận trọng thân khẩu ý 
Giữ gìn Tam nghiệp chớ bốc đồng

Hãy định tỉnh thì tâm sáng suốt
Hiểu biết liền phát khởi yêu thương
Thương hết thảy như chính thân mình
Từ Bi Hỷ Xã tứ Tâm vô lường

Có Trí Huệ mới biết hỷ xã
Thêm Từ Bi diệu dụng tánh Phật hằng
Tuỳ duyên thuận pháp Phật tuyên dương
Ta chính là Phật đã thành
Chúng sanh là Phật sẽ thành đó thôi !

Biết tu sám hối lỗi lầm
Bỏ ác làm thiện chuyển tâm nhẹ nhàng
Sở tri chướng còn, bất an
Buông phiền não chướng, thẳng đàng thong dong

Giờ thì tự tại vô quái ngại
Toàn thiện toàn giác mới là đây !
Mỗi chúng sanh sẵn rồi Phật tánh
Làm Thánh, phàm cũng do tâm này

Làm Phật, tuỳ duyên thị hiện Bồ tát
Cứu đời, ra vào Niết Bàn tự tại
Làm chúng sanh tạo Nghiệp luân hồi
Khổ vì tham dục đắm trần ai

Hãy mau thức tỉnh đêm dài
Khêu đèn Trí Huệ miệt mài giồi trau
Định tâm quán chiếu cho sâu
Pháp Phật khai thị nhiệm mầu lý chân   ( Chân lý )

Phước Huệ Song tu ân cần
Con đường giải thoát bước chân cận kề
Đoá Sen tinh khiết Hương Quê   ( Niết Bàn )
Từ Bi Hỷ Xà tràn trề bao dung.

Quảng An , Houston, Tx
Pt Quảng An đã thi hoá vần điệu từ bài viết của Đạo Hữu Hồng Ngọc. Kính xin chia sẻ đến chư vị hữu duyên với Phật Pháp thưởng thức. Và riêng Kính tặng đến chị Hồng Ngọc đã thể hiện, bày tỏ tâm tư và cung cách hành Bồ Tát Hạnh qua lời văn phô diễn.

Quảng An cũng xin trân trọng đóng góp chút lợi lạc cúng dường đến chư vị cùng sách tấn nhau tiến bước tu học hầu khêu đèn trí huệ miệt mài giồi trau. Định tâm quán chiếu cho sâu,Pháp Phật khai thị nhiệm mầu lý chân ( Chân Lý ).  QA kính

 

*******

 

TRỜI ĐẤT NUÔI DƯỠNG VẠN LOÀI

 

Rosie Bowden _ Hồng Ngọc , Cali

 

Trời-Đất nuôi dưỡng vạn loài - Sao Ta nở giết hại lẫn nhau -Trời dạy Ta sáng suốt - Đất dạy Ta Thương Yêu - 
Trời cho Ta không khí nhiệm mầu -  Thở vào-ra thông suốt Tâm Như -
 Đất dưỡng nuôi uống-ăn đầy đủ - Nào là cây trái, đậu bắp - quả rau -
 Nguồn nước ngọt ngào cũng do từ Mẹ Đất - Giúp Ta bồi bổ Thân Tâm-
Thế sao Ta sống trái nghịch - Trời dạy Ta Hiểu Biết - 
Đất dạy Ta Từ -Bi - Tại sao Ta không chịu lắng lòng -
Để có thể nghe tiếng nói của Trời - Đất - Ỷ mạnh hiếp yếu là nghịch lý- 
Đau lòng Trời Đất lắm người ơi !  Thương xót nhau ân tình trả vẹn - 
Đất Mẹ bao dung sao Ta nở giết hại-  Sống nghịch Ý Đất-Trời đó là điều bất hiếu -

Đất-Trời cho Ta sự sống tự do - Mỗi việc làm trách nhiệm nơi Ta - 
Luật Nhân Quả không hề sai chạy -  Vì tự do nên tạo bao lầm lỗi  - 
Nhận Quả khổ mới biết tỉnh ra -  Khổ đau là bài học tuyệt vời - 
Mỗi chúng sanh cần trải nghiệm qua -  Sống thuận Ý Đất-Trời là đời Hạnh Phúc -

Biết thương nhau chia sớt ngọt bùi - Thương người như thể thương thân - 
Ghét người như chính ghét mình - Luật Nhân Quả phải tự mình gánh chịu -

Người biết sống thuận theo Trời - Đất  - Chân Hạnh phúc là đây hỡi người ơi ! 
Sống Đạo-Đức là điều thuận thảo - Vạn loài quyền Bình-Đẳng sống như nhau .
Không nên gieo chết chóc điêu tàn - Địa ngục cũng chính do Tâm tạo.


H.Ng.

 

TRỜI ĐẤT NUÔI DƯỠNG VẠN LOÀI


Đất Trời nuôi dưỡng vạn loài
Sao ta nở giết chẳng hoài đoái thương
Trời dạy ta biết tỏ tường
Đất dạy ta phải yêu thương nhau cùng

Không khí nhiệm mầu dưỡng dung
Hô hấp thông suốt sống bừng Tâm Như
Dưỡng nuôi ăn uống cũng từ
Đất cho đậu bắp thừa dư rau cà

Nước nguồn mát ngọt chảy ra
Từ lòng Mẹ Đất chan hoà mọi nơi
Giúp ta bồi dưỡng cuộc đời
Vun trồng xới bón tuyệt vời Thân Tâm

Sao ta trái nghịch lỗi lầm
Trời dạy hiểu biết chẳng chăm chú vào
Từ Bi Đất dạy ra sao ?
Ta không thuận lẽ xôn xao động lòng

Có nghe tiếng Trời Đất không ?
Ỷ mạnh hiếp yếu bất công lắm mà !
Nghịch lý sao lại thiết tha
Đau lòng Trời Đất xót xa sự tình

Thương nhau ân trọng, bạc khinh
Làm người Hiếu Đạo vẹn tình cái con
Tự do lẽ sống sắt son
Tạo tác trách nhiệm vuông tròn thực thi

Luật Nhân Quả luôn tư duy
Không hề sai chạy gieo chi gặt liền
Khổ đau nhận lảnh liên miên
Bởi do lầm lạc giây chuyền khổ đau

Ai ai đều phải qua cầu
Sống thuận Trời Đất tươi màu lá hoa
Hạnh Phúc an ổn chan hoà
Thương nhau chia sẻ ơi cha ngọt bùi !

Người cười ta có niềm vui
Thương người như thể thương tui thân này
Ghét người chính ghét mình đây
Đạo đức thuận thảo Đông,Tây thiện hành

Vạn loài bình đẳng chúng sanh
Mạng sống tôn trọng Trời dành phúc cho
Điêu tàn hạnh phúc cũng do
Tâm tạo đia ngục Tâm cho thiên đường.,.

Quảng An Houston, Tx

Cảm ghi từ bài viết của Đạo Hữu Hồng Ngọc đã gởi bài cho QA hoạ vận

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/09/2022(Xem: 89)
Thấm thoát đã đến Giỗ Trăm Ngày Cố Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai danh Không Ngại Thân mẫu Trụ Trì tại Quan Âm
21/09/2022(Xem: 159)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chân Tâm chính là gia bảo Tâm, chẳng lẽ không quý trọng hơn tiền tài, vật chất sao? Bởi không có tâm thì ai đặt lên vật chất những giá trị? Tâm là bà mẹ sinh ra những đứa con (vật chất), nhưng phần nhiều con người ta thà vì tiền tài danh lợi mà phụ rẫy bản tâm, mà khiến cho tâm tổn thương chảy máu. - Quả báo của tất cả hạnh phúc, xuất phát từ Tâm. Sự trừng phạt của tất cả khổ đau, cũng bắt nguồn từ Tâm.
20/09/2022(Xem: 151)
Kinh Tiểu Bộ Diễn Nghĩa Kệ Bāhiya Sutta (Thể song thất lục song bát) * Lê Huy Trứ
20/09/2022(Xem: 141)
"Bài kinh giảng cho Girimānanda" / Girimānanda Sutta (AN 10.60) là một bài kinh ngắn nhưng thuyết giảng về một phép luyện tập thiền định thật quan trọng, thiết thực và cụ thể, giúp người đau ốm mượn hơi thở để trở về với chính mình, làm lắng dịu các sự đau đớn trên thân thể và mọi lo lắng trong tâm thần. Ở các cấp bậc lắng sâu hơn, phép luyện tập này cũng có thể làm cho căn bệnh hoàn toàn chấm dứt, mang lại một niềm hân hoan và thanh thoát thật sâu xa.
16/09/2022(Xem: 193)
Đã bao năm tôi bị cài hoa hồng trắng trong mùa Vu Lan thật là tủi thân. Nhưng biết làm sao đây khi người con đã mất đi người mẹ thân thương! Theo tục lệ đã định sẵn, khi mâm hoa hồng đỏ, trắng của các em trong Gia Đình Phật Tử đưa đến, tôi chỉ dám chọn đóa hoa màu trắng để cài lên áo, chứ không dám chọn màu đỏ dù rất thích. Nhưng hôm nay tại buổi lễ Vu Lan ở Tu Viện Viên Đức ngày 4 tháng 9 năm 2022, tôi gặp chuyện bất ngờ được ép cài hoa hồng đỏ. Trên mâm hoa chỉ mỗi một màu hồng, cái màu pha trộn giữa trắng và đỏ.
15/09/2022(Xem: 172)
TIỄN BẠN Tuệ Thiền Lê Bá Bôn Ừ thì bạn đi trước Mình rồi cũng theo sau U70 đã cạn Ai cũng đã bạc đầu
07/09/2022(Xem: 200)
Cái tôi" là một sự cảm nhận về con người của mình, một thứ cảm tính giúp mình nhận biết và phân biệt mình với kẻ khác và môi trường chung quanh, tức là thế giới. Qua một góc nhìn khác thì chính mình và thế giới sở dĩ hiện hữu là nhờ vào sự cảm nhận hay cảm tính đó về cái tôi của chính mình. Theo cách nhận định đó thì "cái tôi" không phải là quá khó hiểu, thế nhưng chúng ta lại thường hay thổi phồng "cái tôi" đó và phóng tưởng nó xa hơn, biến nó trở thành một cái gì khác quan trọng và rắc rối hơn, khiến cuộc sống của mình cũng trở nên phức tạp hơn.
02/09/2022(Xem: 241)
CHÁNH PHÁP Số 130, tháng 9 2022 Hình bìa của MoeRasmi (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 NẮNG HẠ NHÂM DẦN - 2022 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6
31/08/2022(Xem: 239)
Inamori Kazuo sinh năm 1932 tại con phố Yakuchi, thành phố Kagoshima. Ông tốt nghiệp trường tiểu học Nishida thành phố Kagoshima. Tham dự kỳ thi tuyển của trường trung học Kagoshima Daiichi nhưng không đỗ. Ông vào học tại một trường trung học bình thường. Vào năm 13 tuổi, ông bị mắc một căn bệnh nan y thời đó là bệnh lao phổi. Một số người họ hàng của ông cũng bị mắc căn bệnh này và lần lượt qua đời. Khi chú ông bị mắc bệnh, Inamori Kazuo đã rất hoảng sợ và xa lánh người thân đang sống cùng nhà. Nhưng cuối cùng, người chăm sóc cho chú là cha và anh Inamori Kazuo thì không mắc bệnh, còn chính ông lại mắc.
28/08/2022(Xem: 226)
Phần này bàn về cách dùng vừng, mè vào thời LM de Rhodes đến truyền đạo và sau đó là các cách dùng tự vị, tự vựng và tự điển. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh/Bồ (chữ quốc ngữ). Tài liệu tham khảo chính của bài viết này là bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), (b) Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC), (c) Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài 1627-1646 và (d) tự điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra tự điển này trên mạng, như trang http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,481,327