Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình lễ Bế Mạc (11-7-2014)

13/07/201408:13(Xem: 21954)
Hình lễ Bế Mạc (11-7-2014)
Hình lễ Bế Mạc (11-7-2014)

Chương trình Lễ Bế Mạc Khóa An Cư kỳ 15


Bắt đầu lúc 9am (Điều hợp chương trình: TT Nguyên Tạng)

- Niệm Phật cầu gia bị
- Lời bế mạc của TT Hóa Chủ Thích Tâm Phương
- Nhận xét của Ban Giám Luật (TT Bổn Điền)
- Nhận xét của Ban Giáo Thọ (HT Quảng Ba)
- Huấn từ của HT Thiền Chủ (HT Như Huệ)
- Ban Thư Ký báo cáo (TT NguyênTạng)
- Cảm tưởng của Đại Điện Chúng Tỳ Kheo (ĐĐ Đạo Hiển)
- Cảm tưởng của Đại Điện Chúng Tỳ Kheo Ni (NS Viên Thông)
- Ban Thủ Quỹ báo cáo (NS Như Tuyết)
- Chúc Từ của HT Phó Thiền Chu và Tán Dương Công Đức dành cho toàn Ban Tổ Chức Trường Hạ Quảng Đức (HT Bảo Lạc)
- Cảm tưởng của Đại Điện Phật tử tại gia (Diệu Hòa)
- Đạo Từ của HT Chứng Minh Thích Huyền Tôn
- Lời tán thán công đức cho tứ chúng và phát Chứng Điệp An Cư (HT Trường Sanh)
- Hồi hướng công đức và hoàn mãn

Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (3)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (7)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (13)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (18)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (20)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (25)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (31)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (53)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (57)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (63)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (56)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (68)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (93)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (100)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (109)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (116)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (103)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (108)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (162)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (168)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (174)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (182)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (128)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (189)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (194)
Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (202)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (204)Le_Be_Mac_An_Cu_Kiet_Dong_taiTVQD (208)

KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG Kỳ 15

CỦA GHPGVNTNHN - UĐL - TTL

TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

MELBOURNE - ÚC CHÂU, THÀNH TỰU VIÊN MÃN

Nếu Hạ Lạp trang nghiêm đời Tu sĩ , Thì An Cư là năng lượng Bồ đề

Tăng hoà hợp chính nơi chốn quay về, Tâm thanh tịnh giúp chúng sanh an lạc

Khi đức Phật còn tại thế, mỗi khi giao mùa Xuân sang Hạ, những cơn mưa nặng hạt, sen trong đầm đua nở, bậc Khất sĩ tìm chốn An Cư. Tăng Già câu hội lại một nơi để trau dồi Giới Định Tuệ trong 3 tháng, truyền thống đó trải qua gần 3 ngàn năm, vẫn được truyền thừa mãi cho đến ngày nay. Tại Úc Châu hàng năm, Giáo Hội đều tổ chức khóa An Cư cho Tăng Ni vào mùa Đông, thay mùa kiết Hạ theo truyền thống Việt Nam. Vì là mùa holiday, thuận theo thời gian nghỉ đông của học sinh để tiện việc hộ trì Tam Bảo của quý vị Phật tử tại gia, phần thì trông hộ Chùa để quý Chư Tôn Đức (CTĐ) đi An Cư, phần thì cùng tham gia khóa tu học 10 ngày với CTĐ, có vị còn hướng dẫn cả gia đình mình về Chùa để phát tâm công quả, hộ trì Trường Hạ.

Do điều kiện hoàn cảnh xã hội khách quan, nên khóa An Cư diễn ra trong 10 ngày, nhưng tâm niệm An Cư, vẫn thúc liễm thân tâm trọn 90 ngày tịnh tu Giới Định Tuệ tại từng trụ xứ. Đó cũng là hành trang của sự hòa hợp, thống nhất chí nguyện hoằng pháp lợi sanh nơi xứ người. Tùy duyên hóa độ, mỗi năm thay đổi địa điểm kiết giới, mong cho Duyên Bồ Đề gieo khắp Úc Châu. Đã 14 kỳ An cư trước đây được tổ chức tại các nơi: 1/ Chùa Pháp Hoa, SA (2000), 2/ Chùa Pháp Bảo, NSW (2001); 3/ Chùa Linh Sơn, Vic (2002); 4/ TVVạn Hạnh (ACT, 2003); 5/ TV Quảng Đức, Vic (2004). 6/ Chùa Phổ Quang, WA, (2005); 7/ Chùa Pháp Bảo, NSW, lần thứ 2 (2006); 8/ Chùa Pháp Hoa, SA (2007); 9/ Chùa Linh Sơn, lần 2 (2008); 10/ Chùa Pháp Bảo, NSW, lần thứ 3 (2009), 11/ TV Minh Quang, NSW (2010); 12/ TV Quảng Đức, lần thứ 2 (2011); 13/ Tu Viện Vạn Hạnh, lần thứ 2 (2012); 14/ Thiền Viện Minh Quang ở Sydney lần thứ 2 (2013). Và năm nay, tại TV Quảng Đức sau khi xây dựng xong Tăng Xá, Tháp Tứ Ân, mặc dầu vài hạng mục công trình quanh Chùa vẫn còn đang thực hiện, nhưng nhị vị Thượng Tọa (TT) chánh phó trụ trì rất hân hạnh khi được Giáo Hội giao phó trọng trách tổ chức Khóa An Cư lần thứ 3, diễn ra từ ngày 01/07/2014 đến 11/07/2014.

Với tinh thần trách nhiệm cao, khâu chuẩn bị thật chu đáo mà sự thỉnh mời lại càng thân thiện, thiết lập mối quan hệ thật gắn bó, thâm tình. “Tâm như thái hư, lượng châu sa giới” cho nên, dù thời tiết khắc nghiệt, trời đã lạnh trên dưới 10 độ C, lại thêm mưa cộng gió buốt nữa mà chư tôn Hòa Thượng (HT) chư Thượng Tọa (TT) Đại đức (ĐĐ) Tăng Ni vẫn quy tụ về đông hơn các mùa An Cư trước. Quý Phật tử (Đạo hữu (Đh)) cùng trở về tùng Hạ 10 ngày. Bữa ăn chiều ngày 30/06/2014 trong không khí thắm tình đạo vị để 7:00 PM bắt đầu buổi họp trù bị tiền An Cư, cung an Chức Sự được thành tựu viên mãn.

Ban Chức Sự Hạ Trường gồm: Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn . HT Thích Như Huệ. HT Thích Bảo Lạc. Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ. Phó Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc. Hóa Chủ: TT.Thích Tâm Phương. Ban Giám Luật:TT Bổn Điền, TT Thích Nguyên Trực, Ni Sư Đồng Liễu, Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết. Kiết giới trường: TT Nguyên Trực. Thọ tự tứ nhơn: HT Thích Huyền Tôn . HT Thích Như Huệ. Ban Giáo Thọ: HT.Thích Quảng Ba, HT. Thích Trường Sanh. Ban Khai Thị: HT. Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh, HT. Thích Minh Hiếu, TT Bổn Điền, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Phương. Ban Giáo Thọ 1 (Lớp Tăng Ni): HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Bổn Điền, TT Nguyên Trực, TT Tâm Minh, TT Tâm Phương. Ban Giáo Thọ 2 : (dạy Luật Sa Di) : ĐĐ Đao Hiển, ĐĐ Nhuận Chơn. Ban Giáo Thọ 3: (giảng pháp cho Phật tử buổi tối): HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Nguyên Trực, TT Như Định, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Thông Triết, ĐĐ Đạo Nguyên, ĐĐ Viên Tịnh, Ni Trưởng Chơn Đạo, Ni Sư Như Tuyết, Ni Sư Chân Kim, Ni Sư Viên Thông, SC Chúc Học, SC Nguyên Khai, SC Nhật Liên, SC Đạo Hỷ….Về tham dự khóa An Cư năm nay gồm: 74 vị, trong đó: 37 vị Tỳ Kheo Tăng ( 7 vị Hoà Thượng, 13 vị Thượng Tọa, 17 vị Đại Đức); 33 vị Tỳ Kheo Ni ( 1 vị Ni Trưởng, 7 vị Ni Sư, 25 Sư Cô); 1 vị Thức Xoa Ma Na Ni, 1 Sa Di, 2 Chú Tiểu Tăng. Và trên 100 vị Phật tử xa gần đăng ký tùng Hạ.

Chương trình tu học mỗi ngày tại Trường Hạ như sau: 5.45am thức chúng tọa thiền, 6.am công phu khuya Lăng Nghiêm và nghe lời khai thị; 9.30-11am: thọ trì Đại Bi Sám Pháp và thuyết giảng, trong thời gian này chư Tăng Ni có lớp “Hội Thảo Hành Trì Giới Luật” ; 11.45am: cúng quá đường và kinh hành niệm Phật; 2.30pm: Thọ trì Lương Hoàng Sám; 4.45: Công phu chiều Mông Sơn Thí Thực; 7.pm: thời Kinh Tịnh Độ; 7.30pm đến 9pm: lớp Tăng Ni (nghe Hội Thảo Tăng Ni tại Bát Nhã Đường, bàn về Phật sự, giáo lý, nghi lễ...) Phật tử tại gia nghe pháp tại Chánh Điện (thời pháp này có truyền âm trực tiếp vào Room Paltalk "PhatPhap Nhiem Mau" trên internet để chia sẻ với Phật tử khắp nơi trên thế giới); 9.30 đến 10.pm hô canh tọa thiền. 10.30pm chỉ tịnh.

Ban Chức Sự Trường Hạ điều hành sinh hoạt như sau: Phân công tiểu Ban Nghi Lễ 5:00 AM lắc linh thức chúng; 5:45 AM hô chuông tọa thiền; 6:00AM dẫn chúng công phu Lăng Nghiêm. Sau đó, cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa khai thị vào mỗi buổi sáng khoảng 10 phút sau thời công phu. Ban hành đường được phân chia từng việc cho từng ngày trong sự hòa hợp tứ chúng Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử cùng hoan hỷ tham gia. 7:30 AM tiểu thực sáng, Thượng Tọa Hoá Chủ có lời vấn an sức khỏe CTĐ và hành giả An Cư, sau đó thông báo sự hỷ cúng tịnh tài phẩm vật của CTĐ Tăng Ni và quý Phật tử xa gần cùng nêu lên phương danh trai chủ, đơn vị hỷ cúng trai phạn trong ngày. Chuyển sang phần thông báo sinh hoạt động tu học trong ngày do HT trưởng Ban giáo thọ thỉnh mời và phân công. Lúc 9:00 – 11:00 AM có hai phần:1/ Chư Tôn Đức Tăng Ni vân tập Bát Nhã đường để thảo luận chuyên đề tu học. 2/ Phật tử được hai vị Giảng Sư hướng dẫn trì tụng Đại Bi Sám Pháp và pháp thoại tại Chánh Điện.

Quả đường được diễn ra vào lúc 11:45 AM tại Trai Đường trang nghiêm thanh tịnh. Mọi Phật sự như pháp, như luật khi xuất chúng, nhập chúng.v.v.. đều đến trước Đại chúng tác bạch trước khi cúng Quá đường. Khi thọ thực xong, đại chúng kinh hành niệm Phật đến Chánh điện, phục nguyện hồi hướng phước lành cho trai chủ được ân triêm lợi lạc.

Sau thời an tức, 2:30 PM là thời sám Lương Hoàng của hành giả An Cư. 4:45 PM cử hai vị hành giả cùng quý Phật tử An cư Công Phu chiều, thí thực Cô hồn. 5:30 PM là pháp Dược thực giúp hành giả vượt qua sự chướng ngại của thân tứ đại.Hành giả vân tập Đại Hùng Bảo Điện lúc 7:00 PM để bắt đầu thời tụng kinh tối trong khoảng 30 phút; tiếp đến là Pháp thoại do hai vị Giảng sư (do chư Tăng hoặc chư Ni) đảm trách, thuyết giảng cho Đạo Tràng Phật tử. 8:00 – 9:00 PM là hội thảo Tăng Ni tại Bát Nhã đường. An ổn tinh thần và cũng để nghiệm lại một ngày tu học là 30 phút ngồi thiền tại Chánh Điện lúc 9:30 PM. Kết thúc một ngày an lành tu học là giờ chỉ tịnh 10:30 PM, để bảo đảm sức khỏe trong thời gian tu học nên giờ chỉ tịnh thì tất cả Đại chúng đều giữ thanh tịnh tuyệt đối.

Sáng ngày 01/07 sau thời công phu khuya là lễ tác pháp An Cư. Hình ảnh hai vị Hòa Thượng trên 80 tuổi (HT Tăng Giáo Trưởng thượng Huyền hạ Tôn 87 tuổi, HT Hội Chủ kiêm Thiền Chủ thượng Như hạ Huệ đã 82 tuổi) trang nghiêm thực hiện như luật, như pháp đảnh lễ quỳ thẳng tác pháp làm cho Đại chúng vô cùng hoan hỷ xúc động. Sau đó toàn đại chúng, lần lượt từng 3 vị đãnh lễ tác pháp An Cư dưới sự chứng minh của hai vị Hoà Thượng Trưởng Lão. Vào buổi chiều một hình ảnh rất đẹp khác lại diễn ra, khi toàn đại chúng sau thời thọ trì Lương Hoàng Sám xuống, thấy nhị vị Hoà Thượng Trưởng Lão, cầm tay nhau đi thung dung một cách hoan hỷ dạo quanh trai đường, nhắc cho toàn đại chúng luôn nhớ rằng hãy Thanh Tịnh, Hoà Hợp, Hiểu và Thương nhau thì niềm An Lạc sẽ hiện diện.

Sáng ngày 02/07 sau thời công phu khuya là lời khai thị “vô cùng lợi lạc” của đại lão Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn Tăng giáo trưởng. Lời khai thị về Giới Luật của Thanh Văn và Bồ Tát trong câu chuyện giữa Ngài Ưupali và Bồ Tát Văn Thù. Giúp đại chúng tư duy về giới luật để khéo léo ứng xử với nhau trong 10 ngày tịnh tu an lạc. Tiếp lời khai thị ngày 03/07 là HT Hội Chủ kiêm Thiền Chủ thượng Như hạ Huệ, nhắc nhở Đại chúng về sức mạnh của sự đoàn kết, hòa hợp. Ngày 04/07 là HT phó Thiền Chủ thượng Bảo hạ Lạc với nội dung “Tình Đạo” để khai thị giúp cho Đại chúng cảm thông, gần gũi tương trợ nhau hơn, nương tựa vào Tăng Đoàn để tăng thêm Đạo lực, Đạo phong ngõ hầu thuận duyên xiển dương Chánh Pháp trên khắp mọi nơi. Ngày 05/07 HT Thích Minh Hiếu đã ‘mượn hoa cúng Phật’ để chia sẻ cùng Đại Chúng qua hạnh nguyện lắng nghe: “...Cái mạnh, đẹp, hay, không nằm ở nơi bên ngoài, ở số lượng, sự quyến rũ người đến...mà là ở nội tâm thanh tịnh, ở sự sạch hết phiền não tham sân si, ở sự giữ được người ở lại... đã giúp cho Đại chúng có cơ hội “Phản quan tự kỷ” hầu tìm ra lối thoát cho sự bết tắc tìm người kế vãng khai lai v.v...Mỗi ngày đại chúng được nhấm trọn dòng sữa pháp ngọt ngào đầy từ bi và tuệ giác của Chư Tôn Đức truyền trao.

Nhờ sự gia trì của Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Bát Bộ, Hộ Pháp cộng thêm sự cầu nguyện của Chư Trưởng Lão HT, Chư Tôn HT, TT, ĐĐ, Tăng Ni cùng sự nhất tâm của Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư và khoảng 500 đồng hương Phật tử về tham dự, cảm ứng lòng thành của nhị vị Trụ Trì và Phó Trụ Trì. Sáng ngày 06/07 trời quang mây tạnh sáng tỏ hẳn lên, những cơn mưa lạnh buốt giá đã tạm ngừng, để trợ duyên cho buổi lễ quan trọng: An Vị Tôn Tượng Phật A Di Đà Lộ Thiên và sự góp lực của các Phật cảnh trong khuôn viên. Phật sự đó không ngoài mục đích để cho Phật Tử gần xa chiêm bái nguyện cầu, trang nghiêm đạo tràng và cũng là giới thiệu Văn hoá Phật giáo Việt Nam cho người bản xứ, cũng như để cho người Việt tha hương chúng ta, cảm nhận được tình cảm thân quen của quê hương. Tục ngữ có câu “ Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông” là vậy!

Đặc biệt là lễ Tấn Phong Tân Trụ Trì và lễ Cầu nguyện Thế Giới Hoà Bình, quê hương Việt Nam giữ vững được sự toàn vẹn lãnh thổ và thoát khỏi sự xâm lăng bành trướng của Trung Quốc với rất nhiều trân trọng và đầy cảm xúc. Thượng Toạ Thích Tâm Phương có công đức khai sơn và suốt hơn 20 năm dày công xây dựng cơ đồ Tu Viện Quảng Đức, đã cơ bản hoàn thành mọi sở nguyện. Giờ đây, đầy đủ duyên lành có người kế vị, với bệnh duyên Thượng Toạ quyết định lui về hậu liêu tịnh dưỡng, trao truyền Ấn Tín cho Bào Đệ cũng là Pháp Đệ là Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng đảm trách sứ mệnh Trụ Trì. Người có đạo phong đạo lực, bao dung, khiêm cung, thân thiện, biết nhìn người gởi việc, để tiếp tục sứ mệnh Truyền Đăng Tục Diệm, gìn giữ Pháp Tạng của Như Lai và xây dựng ngôi nhà Phật Pháp mỗi ngày một phồn vinh nhiều lợi lạc nơi xứ người. Dưới sự chứng minh của Chư Trưởng Lão Hoà Thượng và thần lực của Đại Tăng, trước toàn thể Đại chúng, Thượng Toạ Nguyên Tạng đã dâng lời phát nguyện: “Được đón nhận trọng trách này con cảm thấy mình rất vinh hạnh, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, bởi thiển nghĩ rằng bản thân con tài hèn phước mỏng, mà trách nhiệm và cương vị của vị trụ trì thì quá lớn lao. Tuy nhiên, với truyền thống “Truyền đăng tục diệm”, “Kế vãng khai lai”,“Trụ Pháp Vương Gia, Trì Như Lai Tạng” và với tâm nguyện “Hoằng pháp là nhiệm vụ, lợi sanh là lẽ sống” nên từ hôm nay chúng con cùng với hàngPhật tử tại gia ở địa phương này là những người gìn giữ gia tài Pháp bảo của Như Lai, nguyện sẽ hành trì và nỗ lực làm cho gia bảo Già Lam Quảng Đức luôn được cửu trụ mãi trên thế gian này. Nhân đây, bản thân con và toàn thể quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức (TVQĐ) thành tâm tri ân công đức của TT Thích Tâm Phương, người đã khai sơn, tạo dựng và chăm lo cho TVQĐ trong hơn 20 năm qua. Ngài đã vượt qua không biết bao nhiêu gian lao khổ nhọc, từ trại tỵ nạn Mã Lai giữa thập niên 80, rồi những năm tháng đầu định cư tại Melbourne, Ngài đã hun đúc chí nguyện, hoài bảo, với không biết bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt, để tạo dựng lên ngôi Phạm vũ này. Đã đến lúc Ngài cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để hành trì pháp tu an tịnh tâm hồn, tuy nhiên ngôi Già Lam này không thể thiếu vắng hình bóng thân thương, lời dạy dỗ tận tình của Ngài được. Chúng con thành tâm cung thỉnh Ngài lên ngôi vị Viện Chủ TVQĐ, giữ vai trò cố vấn cho mọi Phật sự để TVQĐ tiếp tục phát triển dưới ánh hào quang của Chư Phật”.

Sau lời phát nguyện là Đạo Từ, Giáo Từ của Chư Tôn Trưởng Lão HT với những lời chia sẻ, tán dương công đức và sách tấn, chúc mừng nhị vị TT cựu và tân Trụ trì nhiều sức khỏe, đạo lực vuông tròn. Chúng tôi cầu chúc vị Tân trụ trì “chân cứng đá mềm” luôn xứng đáng là bậc trưởng tử “Tác Như lai sứ, hành Như lai sự” lợi ích nhiều hơn cho Phật tử nơi đây. Buổi lễ hành chánh khép lại trong không khí trang nghiêm vô cùng hoan hỷ, đầy tình đạo vị, âm hưởng vẫn còn vươn trong lòng rất nhiều huynh đệ muốn chia sẻ với nhị vị TT chánh phó Hóa Chủ hạ trường.

Ấn tượng nhất là Lễ An Vị tôn tượng Phật A Di Đà lộ thiên giữa không gian đẹp trời, mùa đông lạnh buốt thoang thoảng những làn gió lùa qua như đang muốn phá tan sự ấm áp của Đạo Tình đang keo sơn gắn chặt. Nhưng với lòng thành kính của Đại Chúng dâng lên Phật đà, cùng với sự nhiếp tâm của 3 vị Đại Lão Hòa Thượng đã “sái tịnh” quanh tôn tượng đức Phật A Di Đà. Bước chân của quý Ngài hòa trong âm điệu trầm hùng của thần chú Đại Bi đã làm cho lòng người như ấm lại trong niềm hoan hỷ vô biên, cái lạnh không đủ sức làm cho lòng hành giả phân tâm. Quả thật, nếu không có động lực của sự hòa hợp, của Đạo Tình thiêng liêng thì chắc chắn không thể đứng giữa cái lạnh giá buốt trong khoảng thời gian 20 phút hành lễ. Nghĩa cử cao đẹp ấy, tỏa sáng trong mỗi hành giả An Cư. Sự quan tâm, hỗ trợ của CTĐ cho mọi công tác Phật sự dù là của Giáo hội hay của từng cá nhân nơi bổn tự. Hình ảnh đó là bài học quý báu, sách tấn Đại chúng dấn thân hành đạo, không nề khổ cực không ngại gian lao, các Ngài tuổi cao sức yếu đã hết mình vì Phật sự như thế thì đại chúng còn nao núng gì!

Sau buổi lễ An vị là giờ Quá đường Ngọ trai, TT Tân trụ trì thiết lễ Cúng dường Trai Tăng cầu cho Phật sự của TVQĐ ngày càng thuận duyên, phát triển nhiều hơn nữa. Và để cho hàng Phật tử được cộng duyên gieo trồng phước mọn hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ người đã khuất được siêu thăng, người hiện tiền được bình an thơ thới và còn mang nhiều lợi ích cho vô số loài hữu tình khác. Ban tổ chức cung thỉnh HT Thích Huyền Tôn và Ban Kinh Sư (TT Tâm Minh, TT Như Định, TT Phổ Hương, ĐĐ Nhuận Chơn, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Thanh Hương, ĐĐ Đạo Hiển) cử hành đại lễ Chẩn tế Bạc độ Cô hồn, CTĐ trang nghiêm trong đại phục “Đại Y” rực rỡ, Đạo lực uy nghi tỏa sáng, nương oai thần Tam Bảo và năng lực An Cư kiết giới của Đại Tăng mà chúng sinh ân triêm lợi lạc.

Đã trải qua 10 ngày tịnh tu, hành giả An Cư cũng đã nghe được các buổi Thảo luận đầy ý nghĩa của CTĐ Tăng Ni, mang đến sự cảm thông trong hoàn cảnh sống, chia sẻ những khó khăn trong quá trình hành đạo. Trong những buổi thảo luận sôi nỗi mang đến nhiều giá trị đoàn kết về tinh thần đạo pháp, còn có sự chia sẻ những khó khăn trước mắt về đất đai để xây dựng trụ sở của Giáo hội. Kết quả buổi thảo luận thứ 8, do HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn và HT Thích Minh Hiếu chủ trì, CTĐ đóng góp ý kiến rất phong phú. Trong lòng Tăng Ni luôn mong ước Giáo Hội sớm có Dự Án thiết thực xây dựng ngôi Phạm Vũ huy hoàng để tứ chúng có nơi quy tụ về, hòa hợp cộng tu.

Đạo tràng Phật tử tùng Hạ cũng được 10 buổi nghe Pháp tại Chánh Điện do hai vị Giảng sư hướng dẫn vào 2 buổi sáng 9:00_11:00 AM và đặc biệt buổi tối 7:30_9:00 PM có truyền thanh trực tuyến qua Paltalk trên Room Phật pháp online. Chương trình Tu Học cho Phật tử không chỉ lợi ích trong Đạo tràng An cư mà còn mang lợi ích cho số đông Phật tử trên thế giới được nghe, được học giáo Pháp.

Khóa An Cư này cũng như các khóa trước, mỗi kỳ đều có một tập Kỷ Yếu đúc kết lại tất cả những hình ảnh, cảm xúc của người tham dự. Đây là một nét đặc thù của Giáo Hội Úc Châu. Tập Kỷ Yếu này chỉ được viết, layout, in ấn vỏn vẹn chỉ trong vòng 3 ngày để kịp gởi tặng tận tay cho hành giả An cư trong lễ bế mạc, do đó cách làm việc của Ban Thực Hiện Kỷ Yếu quả thật là chuyên nghiệp và thần tốc.

Chư Tôn Đức và Phật tử lưu lại bài viết mà có hình chân dung của tác giả nữa thì thật là vui và vừa ý biết là bao. Có những hình ảnh tuyệt vời cho khóa tu cũng không hành giả nào quên được sự nhiệt tâm, tận tụy của Ban nhiếp ảnh quay phim kết hợp Ban kỷ yếu Website tạo nên chương trình tu học đầy đủ ý nghĩa. Cập nhật thông tin hình ảnh mới nhất để kịp thời giới thiệu cùng đồng bào Phật tử các nơi trên thế giới đang quan tâm theo dõi chương trình An cư của Giáo hội.

Hội họp để rồi phân ly, mười ngày An cư rồi cũng đã đến hồi kết thúc trong niềm phúc lạc vô biên, một chương trình "Thiền Trà Đạo Tình" đã diễn ra tối thứ năm, 11-7, do TT Thích Tâm Phương đảm trách, để đúc kết lại sinh hoạt và thành quả tu tập trong 10 ngày.

Sáng sớm cuối cùng, 11-7-2014, 6 giờ sáng, sau thời công phu khuya như thường lệ, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tác pháp yết ma xả giới Tự Tứ sau 10 ngày cấm túc an cư tu học, buổi lễ thật trang nghiêm và cảm động. Đến 9.00am sáng là lễ bế mạc khóa An Cư . Tất cả đều hoan hỷ, vì mọi Phật sự của Giáo Hội đã được diễn ra và kết thúc trong sự thành tựu viên mãn.

Trong lễ bế mạc, GH đã công bố thời gian tổ chức Đại Hội Khoáng Đại nhiệm kỳ 5 (2015-2019) của GH cũng sẽ được tổ chức ngay tại Tu Viện Quảng Đức này từ ngày 8 đến 10/5/2015, đặc biệt là nhắc lại khóa tu học cuối năm nay, như thông báo đã loan tải, Giáo Hội đã công cử HT Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ GH, Viện Trưởng TV Vạn Hạnh, làm Trưởng ban cùng với Chư Tôn Đức trong GH để tổ chức khóa tu kỳ 14 này, từ 28-12-2014 đến ngày 01-01-2015 tại EaglewHawk Holiday Park, Canberra. Hạ tầng cơ sở ở địa điểm này rất mới mẻ và đầy đủ mọi nhu yếu sinh hoạt tập thể từ hội trường, văn phòng, nhà ăn, phòng ngủ, vệ sinh tập thể, điện thoại công cộng v.v... Lệ phí 5 ngày : $180 dành cho người lớn; $120 cho trẻ em 15 tuổi trở xuống 6 tuổi; dưới 5 tuổi được miễn phí. Xin quý Phật tử đồng hương liên lạc ghi danh tham dự khóa tu này qua tự viện địa phương của mình hoặc có thể liên lạc ghi danh trực tiếp TV Vạn Hạnh: 0412 224 553. Xem thêm chi tiết khóa tu tại trang nhà: www.phatgiaoucchau.com; www.quangduc.com. Cần tu giới định tuệ, để diệt tham sân si, hãy tinh tấn tu tập để được an lạc và giải thoát. Mong lắm thay.

Kính lời tri ân đến nhị vị TT Hóa Chủ đã chu toàn mọi tiện nghi cho hành giả An cư, đại chúng cảm nhận tinh thần hy hiến vì Đạo quên mình, với sự hành trì miên mật của nhị vị, đã chiêu cảm được nhiều thắng duyên, hầu hoàn thành mọi công trình và những Phật sự của Bổn tự hoặc của Giáo hội phân công... tán thán sự năng nỗ của Ni sư Huệ Khiết trưởng Ban trai soạn kiêm Hành đường đã điều hành tốt phần sự này giúp cho những bữa ăn được hoàn mỹ. Ghi nhận công đức của các Ban đã hoàn tất công việc của mình, cùng tán thán những vị tự nguyện phát tâm cúng dường Ba la mật và nhiệt tình công quả trong suốt khoá tu.

Tất cả mọi nỗ lực đều vì Phật sự chung của Giáo hội, Ban Chức Sự phân công mỗi phần việc khác nhau, hành giả An cư tận lực hoàn tất công tác bằng sự tương thân, tương ái, tương kính trong sự hòa hợp của tứ chúng. Năng lượng đạt được trong sự nhiếp tâm Tu học cuả CTĐ sẽ vận dụng trong suốt một năm hành đạo tại trú xứ của mình, đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng Giáo hội và sự nghiệp Hoằng dương Chánh pháp. Riêng quý Phật tử thì mang sự phấn khởi, an lạc, lợi ích đến cho bản thân và áp dụng nó cho đời sống hạnh phúc gia đình, cho người thân và góp phần tích cực hơn nữa tác động đến mọi người xung quanh.

Mong rằng nguồn năng lượng Tu Học năm nay được tiếp nối trong khóa An Cư Kiết Đông năm 2015 sẽ được tổ chức tại Chùa Pháp Bảo (Sydney), Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trở về tham dự đông đủ trong niềm hoan hỷ vô biên.


Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Viên Thành (ghi nhanh)
Hình ảnh: Thiện Hưng – Hoàng Lan - Thục Đức
Xem thêm hình ảnh: phatgiaoucchau.com. quangduc.com


Bia_Ky_YeuKy_yeu_mucluc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/06/2024(Xem: 596)
Tôi rất hân hạnh viết đôi lời giới thiệu cho cuốn sách có tựa đề ‘Phật Giáo và Thánh Tích ở Sri Lanka’ (Buddhism and Buddhist Holy Places in Sri Lanka) của Ni sư Tiến sĩ TN Giới Hương. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng tâm đạo và được đánh giá cao sau khi Ni sư đã thực hiện hai chuyến hành hương đến Sri Lanka năm 2016 và 2023.
19/06/2024(Xem: 668)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn, thành phố Watsonville; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Đạt, Viện chủ chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton; Hòa thượng Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Đại Nhật Như Lai, thành phố San Jose; Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ chùa Phổ Từ, thành phố Hayward; Sư Bà Thích Nữ Đồng Kính, Trụ trì thiền viện Vô Ưu, thành phố San Martin; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni nhiều tự viện Phật giáo ở các thành phố miền Bắc tiểu bang California.
17/05/2024(Xem: 442)
Vào lúc 01:30 PM ngày 12/5/2024, hòa trong không khí vui tươi, tưng bừng ngày Đại lễ Phật Đản PL 2568 tại tu viện Huyền Không, tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, Trường Cao đẳng Phật giáo Thực Dụng long trọng tổ chức Lễ mãn khóa Lớp Cao đẳng Phật giáo Thực Dụng niên khóa 2022-2024.
16/05/2024(Xem: 1071)
Lễ Kỷ Niệm 10 năm Thành Lập Tịnh Xá Thanh Lương Sydney (2014 -2024
12/05/2024(Xem: 774)
Vào lúc 09:00am ngày 11/5/2024, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose đã trang nghiêm tổ chức Giới đàn truyền thọ Tại Gia Bồ Tát Giới cho 95 giới tử đến từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ.
12/05/2024(Xem: 816)
Lễ Phật Đản 2648 (12/5/2024) tại Chùa Giác Hoàng, Victoria, Australia
30/04/2024(Xem: 503)
Vào lúc 10am ngày 25/4/2024, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai mạc kiến lập Đàn tràng Mạn Đà La cát về Đức Phật A Di Đà do Tăng đoàn 4 vị Lama dưới sự lãnh đạo của Đại sư Geshela Tsering Tashi, đại diện Đại học viện và Tu viện Drepung Losel Ling (miền Nam Ấn Độ) kiến lập trong thời gian 4 ngày (từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2024).
31/03/2024(Xem: 839)
Trung tâm sinh hoạt này rộng rãi, được bao bọc bởi rừng cây mát mẽ, môi trường thiên nhiên trong sạch. Cách phi trường Adelaide 30 phút lái xe và cách chùa Pháp Hoa 40 phút. Hệ thống phòng ngủ, vệ sinh và những khu vực sinh hoạt ngoài trời rất đầy đủ và tiện nghi. THAM GIA KHÓA TU: *Quý Phật tử tham gia khóa tu nên đăng ký nơi ngôi chùa mình đang sinh hoạt hoặc đăng ký trực tiếp với ban tổ chức qua email: vientri15@yahoo.com.au. *Các học viên ở ngoài tiểu bang Nam Úc xin hoan hỷ mua vé máy bay đến phi trường Adelaide từ sáng đến trước 3:00pm ngày 25-12-2024. Tất cả sẽ được BTC đón tại phi trường và đưa về nơi Khóa Tu Học. * Ngày 30/12/24 mãn khóa, học viên sẽ được đưa ra phi trường sau 12:00pm và đến phi trường khoảng 2:00pm. Phật tử học viên nào đến và đi sớm hoặc trễ hơn thời gian nói trên, xin sử dụng phương tiện tự túc.
28/12/2023(Xem: 1153)
- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành - Chiếu biên bản phiên họp của Giáo Hội tại Khóa Tu Học PPUC kỳ 21 tại Y Camp Adair, Papakura, Auckland ngày 26/12/2023, nay: QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại đất trại Woodhouse Activity Centre, Piccadilly, South Australia 5151 Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22: -Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí -Phó Ban điều hành tổng quát: ĐĐ Thích Viên Thành -Phó Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn -Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy: Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục -Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh. Phó Thư ký: Đh. Hải Hạnh -Thủ Quỹ: Đh. Lý Tố Lan. Phó Thủ Quỹ: Đh. Thiện Tâm -Ban Vận Chuyển: Trưởng Ban: Đh. Đồng Khiết -Ban Trần Thiết: Trưởng Ban: ĐĐ Thích Chúc Hân. Phó Ban: Đh. Trúc Lâm -Ban Cư Trú: Trưởng Ban: Đh. Giác Định -Ban Ẩm Thực: Trưởng Ban: SC TN
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000