Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phật Thích Ca Ánh Đạo Thi Tập

13/04/201409:05(Xem: 16456)
Phật Thích Ca Ánh Đạo Thi Tập

Thơ tập 1

PHẬT THÍCH CA ÁNH ĐẠO THI TẬP
Thơ: Liễu Nguyên


blank

Nhất Tâm Đảnh Lễ Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

MỪNG PHẬT ĐẢN SANH
Mừng ngày Phật Đản 15/04/ 2013 – PL: 2557

Hôm nay Phật Đản trở về
Ta Bà hiện cảnh hoàng quê năm nào
Từ trời Đâu Xuất trên cao
Hộ Minh Bồ Tát nguyện vào Phật (ứng) thân.

Ma Gia mộng ứng điềm lành
Voi ngà sáu chiếc hóa sanh Thánh hiền
Bảy đóa sen quý kim liên
Ưu đàm một đóa Thánh hiền Đản sanh.

Đủ ba hai tướng tốt lành
Tám mươi vẽ đẹp tinh anh sáng ngời
Mười phương chấn động khắp nơi
Ta bà mở hội mừng Người Đản sanh.

Lâm Tỳ Ni đón Thánh nhân
Vua Tịnh Phạn cùng muôn dân hoan chào
Ta bà khải nhạc trời cao
Ca Tỳ La Vệ ngọt ngào chim ca.

Từ Đâu Xuất đến Tà Bà
Trời đất rung chuyển Thích Ca giáng trần
Đại thiên thế giới phước ân
Thích Tôn sẽ Chuyển Pháp Luân cỏi này.

Ngộ từ Tám khổ đắng cay
Dục trần quyết đoạn hăng say tu hành
Sáu năm khổ hạnh rừng xanh
Bồ Đề thiền tọa chứng thành Phật thân.
Vườn Lộc Uyển Chuyển Pháp Luân
Tiên nhân hóa độ Thánh nhân vô vàn
Năm mươi năm dấu chân vàng
Giới Hương Định Tuệ rọi đàng chúng sanh.
blankblank
Hình trái:Tranh Đức Phật đản sanh
Hình phải:Thánh Địa Lumbini ngày nay

Nhất Tâm Đảnh Lễ:
Dưới Cây Vô Ưu, Vườn Lâm Tỳ Ni, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)


THÁI TỬ XUẤT GIA
Kỷ niệm ngày xuất gia 8/2/2013 – PL 2557

Sau khi thấy rỏ tám sự khổ đau của cuộc đời, Thái Tử Tát Đạt Đa thường rơi nước mắt và suy tư, Ngài đã xuất gia (08/02) đi tìm nguyên nhân và phương pháp để giúp bản thân, loài người và chúng sanh thoát khỏi những khổ đau mà đến được chổ an vui giải thoát.

Ra cung dạo bốn cửa thành
Trần gian Tám Khổ bao lần bày phơi
Cửa Đông Sanh (1) khổ à ơi
Cửa Nam hiện cảnh thân người Già (2) nua.

Cửa Tây Bệnh (3) tật chẳng trừa
Cửa Bắc bóng xế Chết (4) đừa người ra
Lòng đau sanh tử thoát ra
Muốn cho thế giới Ta Bà an vui.

Thế gian nghiệp quả dập dùi
Sanh, Già, Bệnh, Chết, chôn vùi xác thân
Trần gian tình nặng Ái ân
Yêu nhau Ly biệt (5) muôn phần khổ đau.

Oán thù (6) cứ mãi gặp nhau
Cầu mà không (7) được thì đau quặn lòng
Làm người trong kiếp phiêu bồng
Sang hèn Ngũ Uẩn (8) một trồng khác chi.

Nhận chân Tám Khổ tức thì
Nước mắt Thánh chảy quyết đi lên đường
Sa Nặc, Kiền Trắc dặm trường
Hoàng cung khuất bóng đêm trường rừng sâu.

A Nô Ma đợi đã lâu
Đến nơi trời mới bắt đầu nắng mai
Áo bào trao lại Hầu sai (Sa nặc)
Thoát gươm cạo hết tóc dài, sa môn.

Tháng hai mồng tám trường tồn
Đã ghi dấu ấn ThíchTôn xuất trần
Sáu năm khổ hạnh rừng xanh
Bồ đề thiền tọa đạo thành Phật thân.

Nhất Tâm Đảnh Lễ: Dạo Bốn Cửa Thành, Thấy Tám Cảnh Khổ, Từ Bi Thương Xót, Vượt Rừng Xuất Gia, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (lạy)

Ghi chú:4 Hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trong thơ tác giả tượng trưng cho bốn cảnh khổ còn theo đúng trong lịch sử thì hướng Đông Ngài gặp người già, hướng Tây gặp người bệnh, hướng Nam gặp người chết còn hướng Bắc thì gặp vị Khất Sĩ
PHẬT THÀNH ĐẠO
Mừng ngày Phật thành đạo 8 /12/2013 – PL: 2013

A Nô Ma, Ngài xuống tóc
Kiền Trắc, Sa Nặc van khóc cũng đành
Một mình lặn lội rừng xanh
Tầm sư học đạo bao lần sử ghi.

Không Vô Biên Xứ đã đi
Thức Vô Biên Xứ cũng chỉ vậy thôi
Phi Tưởng cũng đã từng ngồi
Phi Phi Tưởng Xứ cỏi trời còn xoay.

Vẫn chưa thỏa chí từ đây
Sáu năm khổ hạnh thân gầy bọc xương
Cũng chưa thấy đạo tỏ tường
Ngược dòng Liên Thuyền lên đường rừng sâu.

Bồ Đề lập thệ nguyện sâu
Nguyện rằng Thành Phật bao lâu không màng
Susata thiếu nữ thôn làng
Cúng Ngài bát sửa thân ngài khỏe ra.

Bốn chín ngày ngồi thiền tọa
Nội ma ngoại chướng ham dọa liên miên
Tâm tư ngài định trong thiền
Canh năm trời sáng thoát nhiên Phật thành.

Thấy được mọi khổ nguyên nhân
Thấy hết duyên khởi kiếp trần ngàn xưa
Thấy được phương pháp đoạn trừ
Sanh ba phương tiện như như Niết bàn.

Ghi chú: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật dạy rằng: Chư Phật vì lòng Từ Bi thương xót chúng sanh nên đã dùng Trí Tuệ mà phương tiện Phật thừa ra ba thừa Thanh Văn (A La Hán) Duyên Giác (Bích Chi Phật) Bố Tát (Thập Địa Bồ Tát) để cho trời người và chúng sanh dể tu tập mà thành Phật quả như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật vậy


blankblank


Hình trái: Tranh Đức Phật thành đạo
Hình phải:Đại bảo tháp Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi đức Phật Thành Đạo

Nhất Tâm Đảnh Lễ:Dưới Cội Bồ Đề, Bốn Chín Ngày Đêm, Ngài Ngồi Thiền Tọa, Hàng Phục Ma Quân, Một Sáng Tinh Sương, Đạo Thành Chánh Giác, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN

Ba tuần tắm biển Hoa Nghiêm
Bao la duyên khởi căn nguyên trùng trùng
Phạm Thiên thay mặt khắp cùng
Xin Phật phương tiện chuyển rộng Pháp Luân.

Ta bà vui nhận phước ân
Thích Tôn sẽ chuyển Pháp lành cỏi này
Trong vườn Lộc Uyển dưới cây
Tứ Đế Ngài dạy từ đây an nhàn.

Năm người bạn củ hỷ hoan
Từ từ chứng được quả A La Hán
Phật Pháp Tăng sẽ truyền lan
Vâng lời Phật dạy Pháp tràn bốn phương.

Thánh chúng có đến muôn ngàn
Sáng ngày khất thực chiều an trong thiền
Phật tử đắc pháp an nhiên
Phát tâm xây dựng thật nhiều tùng lâm.

Nào là tinh xá Trúc Lâm…
Kỳ Viên Tinh Xá pháp âm Ngài truyền
Ba tháng an cư lạc nhiên
Những thời Kinh lớn Ngài truyền giảng ra.

Ngũ thời bát giáo bao la
Hoa Nghiêm (3 tuần), A Hàm (12 năm) tiếp là Phương đẵng (12 năm).
Bát Nhã (22 năm) Bồ Tát một đằng
Pháp Hoa (8 năm) thuyết tại trăng vàng Linh sơn.

Niết bàn giác ngộ Thiên Nhơn
Bao năm hóa độ Thánh Nhơn vô vàn


Một thân muôn dặm phương ngàn
Tam thừa phổ độ muôn vàn hóa sanh.

Tà Bà thắm đượm pháp âm
Đến nay chánh pháp in lần Chuyển Luân.


GMHK-01.06blank

Hình trái: Tranh Đức Phật chuyển Pháp Luân tại vườn Lộc Uyển (vườn nai)
Hình phải:Bảo tháp Hạnh Ngộ ngày nay nơi Đức Phật đã chuyển Pháp Luân lần đầu thuyết pháp độ năm an em Kiều Trần Như

Nhất Tâm Đảnh Lễ:Trí Tuệ Từ Bi Phương Tiện, Ta Bà Lộc Uyển Chuyển Pháp Luân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (lạy)


Ghi chú: Nương theo tư tưởng trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài Trí Di (Trí Khải) đã hệ thống toàn bộ giáo nghĩa Phật pháp, thì sau khi chứng Phật quả dưới cội Bồ đề, Thế Tôn đã an định, tắm trong cảnh giới Hoa Nghiêm suốt ba tuần lễ. Ngài thấy Phật pháp quá thâm sâu, sợ trời người, chúng sanh khó lãnh hội hết nên Ngài đã Từ Bi thương xót mà dùng Trí Tuệ phương tiện thành ba thừa : Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Thế rồi, Ngài nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên để chuyển vận bánh xe chánh Pháp. Mười hai năm đầu Ngài thuyết về giáo lý A Hàm tức Tứ Đế và Thập Nhị Nhân Duyên, Vô Thường, Vô Ngã…, những người tu theo đã chứng đắc Tứ Quả của Thanh Văn và Bích Chi Phật. Mười hai năm tiếp theo đức Phật thuyết các kinh Phương Đẳng để khuyến khích hướng dẫn chư vị Thanh Văn, Bích Chi Phật… phát đại bồ đề tâm tiến lên quả vị Bồ Tát để tự lợi và độ tha. Hai mươi hai năm tiếp theo đức Phật thuyết về Kinh Bát Nhã, Kim Cang… mang chân lý Tánh Không, Trung Đạo… giúp cho hàng Bồ Tát và các vị đã phát tâm đại thừa tiến sâu và vững chắc trên mười cảnh giới của Bồ Tát để tự lợi ích cho mình và muôn loài chúng sanh bằng thực hành Lục Độ Ba La Mậ là Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tin Tấn, Thiền Định và Trí Tuệ (Giải Thoát). Tám năm cuối cùng Đức Phật thuyết về Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn để các Bồ Tát lớn biết được cảnh giới tối thượng của chư Phật và gia tài Phật pháp của chư Phật. Sau đó đức Phật dạy lời tối hậu cho những ai chưa chứng thánh quả thì Ngài dạy hãy tự thân thắm sáng ngọn đuốc Tuệ giác của
chính mình và luôn luôn tin tấn, y theo giới luật và chánh pháp để tu tập thì sớm thoát được cảnh khổ luân hồi. Thế rồi đức Phật đã nhập vào Vô Dư Niết Bàn.

PHẬT NHẬP NIẾT BÀN
Kỷ niệm ngày Phật nhậpNiết Bàn 15/2/2103 – PL: 2557

Nhớ lần đầu tiên chuyển Pháp
Lộc Uyển khởi nguồn Phật Pháp bao la
Lần cuối độ ông Thuần Đà
Thời gian thấm thoát Ngài đã tám mươi.

Suốt bốn chín năm rạng ngời
Đôi chân lưu dấu vạn lời vàng son
Thế gian dù có hao mòn
Pháp Phật chẳng đổi mãi còn như xưa.

Xứ Câu Thi (Ly) ba tháng sớm trưa
Thế Tôn Di Giáo đại thừa kinh ghi
Ta La rừng như mọi khi
Mà sao lá rụng cây thì vấn vương.

Song Thọ dừng chân dặm trường
Xuất nhập thiền tọa Thiên đường loan tin
Ta Bà chấn động giật mình
Thích Tôn đã nhập Vô Dư Niết Bàn.

Đại Thiên thế giới ba ngàn
Hữu tình tuôn lệ Thánh an trong thiền
Ca Diếp nối pháp Phật truyền
Y tam thừa giáo chèo thuyền độ tha.

Trà Tì một tháng trôi qua
Lưu bố Xá Lợi gần xa phước nhờ
Chánh pháp truyền khắp mọi nơi
Tương lai Di Lặc rạng ngời Pháp xưa.

blankblankHình trái:
Tranh đức Phật Nhập Niết Bàn

Hình phải:Bảo tháp Phật nhập Niết Bàn tại Thánh Địa xứ Câu Xá Ly ngày nay.


Nhất Tâm Đảnh Lễ:Dưới Hai Góc Cây, Ở Rừng Ta La, Tại Xứ Câu Thi, Thị Hiện Niết Bàn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (lạy)

Ghi chú: Trong kinh Phật từng dạy: Nếu sau khi Phật nhập Niết bàn nếu có người đến viếng thăm Tứ Động Tâm là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo, vườn Lộc Uyển, nơi Phật Chuyển Pháp Luân đầu tiên, rừng Ta La xứ Câu Thi (Ly) mà khởi niệm hoan hỷ, lòng trào cảm xúc thì được phước lành sanh lên cỏi Trời một kiếp.

Nguồn ảnh từ: http://phatphap.wordpress.comhttp://www.baomoi.comTHĂM NÚI LINH SƠN

Nhớ lần Liễu Nguyên lên thăm núi Linh Sơn (2006) cùng với Phật Tử Hà Lan mà cảm động rơi nước mắt vì cảm niệm công đức vô biên của Phật Thích Ca và chư Thánh giả Bồ Tát đã nhiều năm tu tập và Phật
đã thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa trên đỉnh núi
này nên Linh Sơn trở thành Hải Hội của cỏi Ta Bà.

Ta bà có núi Linh Sơn
Là đất Phật ở, thánh nhơn xum vầy
Trải qua ngàn kiếp năm nay
Linh sơn sừng sửng chẳng thay muôn đời.

Cho dù vật đổi sao dời
Tà bà mãi nhớ Hội Thời Linh Sơn
Ngàn năm lưu bóng Thánh nhơn
Nơi đây năm ấy, Thánh nhơn muôn ngàn.

Thích Ca Phật thuyết tám vàn
Pháp môn tu chứng muôn ngàn hóa thân
Chúng sanh nhớ mãi Phật ân
Ân soi sáu nẻo chúng sanh thoát trần.

Trùng trùng nối kiếp Kim Thân
Chúng sanh theo gót Thánh nhân tu hành
Thời gian thấm thoát qua nhanh
Linh sơn chuyển hiện mây ngần Long Hoa.

Di Lặc thừa ấn Thích Ca
Nơi đây Phật hiện hàng sa thoát trần
Cũng là ba tạng mấy lần
Ngũ thời, Bát Giáo làm nhân tu trì.

Đại thừa Phật thuyết mọi khi
Trước thời Bát Nhã là thì Hoa Nghiêm
Pháp Hoa sau chót Phật tuyên
Gom Tam thừa giáo uyên nguyên Phật thừa.

Nhất Tâm Đảnh Lễ:Linh Sơn Hải Hội Vô Thượng Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. (lạy)


blank

Thánh Địa: Đỉnh núi Linh Thứu(Sơn) ngày nay, nơi đức Phật và chư Thánh giả Bổ Tát tu tập nhiều năm và đức Phật đã thuyết Kinh Pháp Hoa tại đây.

XIN GIỚI THIỆU

LIỄU NGUYÊN

GIÓ MÂY HÓA KIẾP
(Tuyển tập thơ)

Thơ tập 1

PHẬT THÍCH CA ÁNH ĐẠO THI TẬP

Thơ tập 2

CHƯ PHẬT BỒ TÁT HẠNH NGUYỆN THI TẬP

Thơ tập 3

ĐÔI MẮT HIẾU ĐẠO THI TẬP

Thơ tập 4

GIÓ MÂY HÓA KIẾP THI TẬP

Thơ tập 5

MÁI CHÙA DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG THI TẬP

Thơ tập 6

HỎI ĐẠO THỀN THI TẬP

Thơ tập 7

PHÁP NGỮ LIỄU NGUYÊN THI TẬP

Thơ tập 8

THƠ ĐÃ PHỔ NHẠC

Tập 9

ĐÔI NÉT VỀ LIỄU NGUYÊN

_______________________________________
Quý Phật Tử muốn có các CD nhạc Phật Giáo, kinh tụng Đại Thừa và tập thơ
Liên lạc: Thichlieunguyen@gmail.com ĐT: blank(213) 210 5860
ĐC: Chùa Việt Nam 863 S. Berendo ST, Los Angeles CA 90005 USA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 24987)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
24/05/2024(Xem: 155)
Con hỏi mẹ tình cha bao lớn? Mẹ nhìn đại dương tít chân trời Kìa con thuyền căng buồm ra khơi Đương đầu với hiểm nguy giông bão.
24/05/2024(Xem: 390)
Một triết gia cho rằng : “Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”.! Nên hãy tự nguyện “mang ánh sáng của tình thương” Luôn để tâm phát xuất những ý niệm kính nhường Đấy phương pháp tối ưu thanh lọc phiền não.!
21/05/2024(Xem: 499)
Đường xưa rũ sạch bụi phiền, đường nay rũ sạch đôi miền có, không. Trắng thơm ta có tấm lòng thương ai phiêu dạt giữa dòng thế gian…
21/05/2024(Xem: 1002)
Phật Việt ngót hai ngàn năm Đương cơn pháp nạn lạc lầm truyền thông Dẫu rằng sương khói mênh mông Cũng xin tỏ rõ đục trong nơi mình. Tháng tư mừng Phật đản sinh Nước thơm rưới tắm tơ tình trong ta Mỗi thời khắc, dứt bôn ba Thân-khẩu-ý tịnh: Phật đà hiện thân.
19/05/2024(Xem: 466)
Tôi với “Sư Em” có cùng Đạo Hiệu Nhưng hành Đạo thì mỗi người mỗi kiểu Tôi quý “Sư Em” tu Hạnh Đầu Đà Hình ảnh chân tu - thời này hơi thiếu !... Vậy mà thế gian thường hay đàm tiếu Dõi bước Em đi - có nhiều cách hiểu Thị phi xưa nay, ở đời phải chịu Nhưng với Sư Em có gì dính líu?!
18/05/2024(Xem: 1109)
Nào cùng nhau…. kính mừng Ngày Đản Sinh thiêng liêng trọng đại ! Truyền cảm hứng nhau bằng đóa tâm hương Hứa nguyện làm tròn bổn phận ĐẠO PHÁP XIỂN DƯƠNG Trong kỷ cương nhưng rực rỡ cho Sự Thật Tuyệt Đối !
18/05/2024(Xem: 712)
Hãy chấp nhận nghịch cảnh và vượt qua nó ! Khó khăn nào xuất hiện, cũng là bài học kiểm tra Nếu cuộc sống toàn màu hồng, làm sao tôi luyện ý chí ta Phải kiểm soát thái độ mình khi gặp nghịch cảnh!
18/05/2024(Xem: 651)
Vang vọng dưới trời lời cầu cứu Nghẹn ngào trên đất tiếng khóc than Thiên tai lũ lụt trôi nhà cửa Người thương người ly biệt tóc tang.
18/05/2024(Xem: 609)
Chiều qua chiều qua mau Lá thu vàng xôn xao Nghe trong niềm thương nhớ Có nỗi sầu đớn đau. Người đi chưa lần về Nên lòng mãi ê chề Quê hương nghìn xa cách
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567