Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Cáo Phó Tang lễ Trung TướngTôn Thất Đính

27/11/201312:37(Xem: 4319)
Cáo Phó Tang lễ Trung TướngTôn Thất Đính

Trung Tuong Ton That Dinh


CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

CHỒNG, CHA, ANH, EM, ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI của chúng tôi là:

Cụ Ông TÔN THẤT ĐÍNH, Pháp danh Quảng Uy

Cựu Trung Tướng QLVNCH

Nguyên:

1955-1957: Tư Lịnh Sư Đoàn II Bộ Binh

1958-1960: Tư Lịnh Sư Đoàn I (Huế) dự khóa chỉ huy Sư Đoàn-Đại Đoàn hỗn hợp Binh chủng tại Okinawa (War College).
1961-1962: Thăng Thiếu Tướng Tư Lịnh Quân Đoàn 2 Vùng 2 Chiến Thuật
1962-1966: Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Tổng Trưởng Bộ An Ninh kiêm Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật. Tổng Thanh Tra kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn QLVNCH. Tư Lệnh Quân Đoàn 1 Vùng 1 Chiến Thuật kiêm Đại Biểu Chính Phủ Trung Nguyên Trung Phần.
1967-1968: Đắc cử Thượng Nghị Sĩ VNCH (Liên Danh Hoa Sen). Chủ nhiệm Nhật Báo Công Luận. Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện. Chủ tịch Hội Chủ Báo VN. Tái Đắc cử Thượng Nghị sĩ nhiệm kỳ II.

Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1926 tại Đà Lạt, Việt Nam

Tạ thế ngày 21 tháng 11 năm 2013 nhằm ngày 19 tháng 10 năm Quý Tỵ lúc 2 giờ 25 chiều, tại Orange County, California, USA

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Linh cữu hiện quàn tại Phòng Số 3, Peek Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683; Tel. (714) 893-3525

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Sáu, 29/11/2013
-10:00 AM: Lễ Cầu Nguyện - Nhập Quan

-11:00 AM: Đưa Linh Cữu về Lễ Phật tại Chùa Bát Nhã

-12:30 PM: Tiễn Linh Cữu trở lại nhà quàn Peek Family

-1:00 PM - 3:00 PM: Thăm viếng và luân phiên cầu nguyện

-3:00 PM - 4:00 PM: Nghi Lễ Phủ Cờ do quý Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN

và các Hội Đoàn Quân Đội thực hiện

-4:00 PM - 7:00 PM: Thăm viếng và luân phiên cầu nguyện

-7:00 PM - 8:00 PM: Lễ Tịch Điện


Thứ Bảy, 30/11/2013

-8:00 AM: Cúng Trà

-8:30 AM - 12:00 PM: Thăm viếng và luân phiên cầu nguyện.
-12:00 PM - 12:30 PM: Tâm tình của thân nhân

-12:30 PM - 1:30 PM: Phân ưu của đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng

-1:30 PM - 2:30 PM: Nghi thức Di Quan
-3:00 PM: Lễ Hoả táng.

-3:30 PM: Lễ an vị linh tại Chùa Bát Nhã

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO


VỢ

Bà Quả phụ Tôn Thất Đính nhủ danh Phạm HeleneCÁC CON

Trưởng Nam: Tôn Thất Hoàng Hưng, Vợ: Tôn Thất Lý và các con

Trưởng Nữ: Tôn Nữ Hoàng Linh, Chồng: Hà Thúc Việt Chương và các con

Thứ Nam: Tôn Thất Hoàng Huy, Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và các con

Thứ Nữ: Tôn Nữ Hoàng Lan, Chồng: Hà Ngọc Thạch và các conCHÁU ĐÍCH TÔN:Tôn Thất Hoàng ViệtCHỊ:

Gia Đình Bà TÔN NỮ THỊ CHI (Canada)

Cháu: Huỳnh Văn Xuân, vợ và các con

Cháu: Huỳnh Thị Cúc, chồng và các con

Cháu: Huỳnh Thị Yến, chồng và các con

Cháu: Huỳnh Thị My, chồng và các conANH:

Gia Đình Ông TÔN THẤT ĐỈNH

Cháu: Tôn Nữ Thị Phượng, chồng và các con

Cháu: Tôn Nữ Vân Hà, chồng và các con

Cháu: Tôn Nữ Cẩm Nhung, chồng và các con

Cháu: Tôn Thất Mộng Giao, vợ và các con

Cháu: Tôn Thất Hùng, vợ và các con

Cháu: Tôn Nữ Ngọc Điệp, chồng và các con

Cháu: Tôn Nữ Quỳnh Nga, chồng và các conCHỊ:

Gia Đình Bà TÔN NỮ THỊ SÂM

Cháu: Nguyễn Minh Châu, vợ và các con

Cháu: Nguyễn Thị Liên, chồng và các conEM:

Gia Đình Ông TÔN THẤT ĐÌNH

Cháu: Tôn Thất Dũng, vợ và các con

Cháu: Tôn Thất Toàn, vợ và các con

Cháu: Tôn Thất Quân, vợ và các con

Cháu: Tôn Nữ Thị Huệ, chồng và các con

Cháu: Tôn Thất Phụng, vợ và các con

Cháu: Tôn Thất Hoàng, vợ và các con

Cháu: Tôn Thất Hoàng Minh, vợ và các conEM:

Gia đình Bà TÔN NỮ THỊ LÊ

Cháu: Nguyễn Văn C, vợ và các con

Cháu: Nguyễn Thị B, chồng và các con

ANH: Ô Bà Phạm Ngọc Lộc và Phạm Phương cùng các con, các cháu

CHỊ: Ô Bà Phạm Ly Đàm và Đàm Xuân Oánh cùng các con

CHỊ: Bà Phạm Lệ Lê, JD và Lê Kim Kình ( mãn phần) cùng các con,các cháu

EM: Bà Phạm Lana Đỗ cùng các con,cháu

NGHĨA HUYNH: Bà Qủa phụ Lê Huy Thừa và Đặng Thị Hảo cùng các con, các cháuCÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Đại diện Gia Đình: Hoàng Văn Chương (714) 926-9115

Đại diện điều hợp chương trình cầu nguyện: Thượng Tọa Thánh Minh (714) 675-8226BAN CHỨNG MINH

Hoà Thượng Thích Thắng Hoan

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa

Hòa Thượng Thích Chơn Thành

Hòa Thượng Thích Phước Thuận

Hòa Thượng Thích Giác Lượng

Hòa Thương Thích Nguyên Trí

Hoà Thượng Thích Pháp Tánh

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

Hoà Thượng Thích Quảng Thanh

Hòa Thượng Thích Tâm Vân

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

Hoà Thượng Thích Viên Thành

Hoà Thượng Thích Minh Mẫn

Hòa Thương Thích Giác Sỹ

Hòa Thượng Thích Minh Hồi

Hòa Thượng Thích Thông Hải

Hoà Thượng Thích Từ Diệu

Hoà Thượng Thích Nhật Quang

Hoà Thượng Thích Như Minh

Hòa Thượng Thích Thiện Long

Hòa Thượng Thích Huệ Minh


BAN TANG LỄ

Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu (714) 537-0670

Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý

Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN: Ông Trần Vệ

Hội Phó Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN: Ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh

Huynh Trưởng Lê Quang Dật

Cố Vấn đặc trách lộ trình Di Quan: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn

Cố Vấn đặc trách Nghi Lễ: Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Cố Vấn đặc trách Ban Kinh Sư: Hòa Thượng Thích Như Minh

Cố Vấn đặc trách điều khiển chương trình: Thượng Tọa Thích Minh Dung, Sư Cô Thông Thành

Đặc trách điều khiển chương trình: Đạo Hữu Hoàng Văn Chương

Cố Vấn đặc trách phim ảnh: Thượng Tọa Thích Tuệ Uy

Cố Vấn đặc trách điều hợp chương trình cầu nguyện: Thượng Toạ Thích Thánh Minh

Cố Vấn đặc trách Trang Trí: Đại Đức Thích Đồng Trực

Cố Vấn đặc trách âm thanh và đòan xe đưa linh cữu viếng chùa: Đại Đức Thích Pháp Tánh

Đặc trách Tiếp Tân: Đạo Hữu Nguyễn Thanh Huy, Đạo Hữu Lê Quang Dật

Ban Trật Tự và Vệ Sinh: Đạo hữu Lưu Quang Dương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/01/2018(Xem: 2045)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa được Ni Sư Tâm Vân (Ni Viện Như Ý) báo tin buồn: Phu Quân của Đạo Hữu Diệu Hương Trần Thị Tố Lan, là: Cụ Ông Phật tử TRẦN CAO RIỆU pháp danh: MINH HUYỀN DIỆU ÂM Sinh ngày 07/03/1932 (Nhâm Thân) tại Nam Định, Việt Nam Vãng sanh ngày 27/01/2018 (nhằm ngày mùng 11 tháng 12 năm Đinh Dậu) tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ Hưởng thọ 86 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu thành tâm chia buồn đến Đạo Hữu Diệu Hương, Quốc Tấn, Thiên Trang cùng toàn gia tang quyến Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Minh Huyền Diệu Âm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Ng
11/10/2017(Xem: 2999)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Phụ của Hòa Thượng Thích Thông Hải (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện trưởng Thiền Viện Chân Không (Hawaii), Tu Viện An Lạc (Ventura), Thiền Viện Chân Không Chatsworth, California.) & Thiền Viện Chân Không (London, UK) , là: Cụ Ông Phật tử: LÝ VĂN MINH, pháp danh: TÂM MINH Sinh năm 1931 tại Ba Tri, Bến Tre Vãng sanh lúc 02.45am ngày 21/8/Đinh Dậu (10/10/2017) tại Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam Hưởng thọ: 86 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Thông Hải cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Ông Phật tử Tâm Minh Lý Văn Minh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguy
17/05/2017(Xem: 2432)
Giữa lung linh, Vật đổi sao dời, Không lại hoàn không tánh về rỗng lặng. Thế giới tâm linh huyền nhiệm bên trời Buổi hóa thân sinh tử luân hồi Xin tâm cảm tỏ đôi lời tiễn biệt.
12/03/2016(Xem: 4455)
Để tưởng niệm công đức khai sơn Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam của Tổ sư Minh Đăng Quang, Nhân ngày kỷ niệm 62 năm Tổ Sư vắng bóng ngày 1 tháng 2 năm 1954 - 1 tháng 2/2016, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới thành kính tưởng niệm 62 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana, California, USA.
26/01/2016(Xem: 1883)
TƯỞNG NIỆM Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Giác Nhiên, Nguyên Trưởng Giáo Đoàn Bốn, Kiêm Tổng Trị Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viên Tịch Tại Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Quốc.
09/01/2016(Xem: 2058)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo Hữu Nguyên Nhật Mỹ, là: Hương Linh Phật tử NGUYỄN VĂN CHĂNG Pháp danh: NGUYÊN NHẬT TÍNH Sinh năm: Tân Mão (1951) tại Bạc Liêu, Việt Nam Vãng sanh ngày 29-11-Ất Mùi (08-01-2016) tại Melbourne, Úc Châu Hưởng Thọ: 65 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo Hữu Nguyên Nhật Mỹ Nguyễn Thị Oanh cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Nguyên Nhật Tính Nguyễn Văn Chăng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
25/09/2015(Xem: 7499)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của Đạo Hữu Tâm Thường Định (Cộng tác viên Trang Nhà Quảng Đức), là: Cụ Bà TRẦN THỊ ÁI, pháp danh: NGUYÊN ÁI Pháp tự xuất gia gieo duyên: Tâm Diệu Sanh ngày 20-12-1934 tại Phù Cát, Bình Định Đã vãng sanh lúc 8.45pm ngày 22-9-2015 (Nhằm ngày mùng 10-8-Ất Mùi) tại Thủ Phủ Sacramento, California, Hoa Kỳ Hưởng thọ: 81 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo Hữu Tâm Thường Định cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Nguyên Ái Trần Thị Ái Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
14/09/2015(Xem: 2052)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Phụ của Đạo Hữu Huyền Linh, là: Hương Linh Cụ Ông PHAN TIẾN THẠNH Pháp danh: NGUYÊN HƯNG Sinh năm: Quý Dậu (1931) tại Bình Thuận, Việt Nam Vãng sanh ngày mùng 1 tháng 8 năm Ất Mùi (13-9-2015) tại Melbourne, Úc Châu Hưởng Thọ: 83 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo Hữu Huyền Linh cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Ông Nguyên Hưng Phan Tiến Thạnh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
09/04/2015(Xem: 2308)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn: Thân Mẫu của Đạo Hữu Trí Viên Phạm Anh Toàn, Chủ Tịch Ban Trị Sự Chùa Phật Ân, Minnesota, là: Cụ Bà Phật Tử TRẦN DIỆU THƯỜNG, pháp danh: TUỆ THIỆN vừa mãn phần ngày 05-04-2015 (nhằm ngày 17-02-Ất Mùi) Hưởng Thượng Thọ: 100 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Ông bà Đạo Hữu Trí Viên - Diệu Thủy cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Bà Phật Tử Tuệ Thiện Trần Diệu Thường Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
02/10/2014(Xem: 2402)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn: Bào huynh của Đạo Hữu Diệu Hiền Nguyễn Thái Hòa là: Phật tử NGUYỄN HỮU, pháp danh: MINH TUẤN Sinh năm Nhâm Ngọ (1942) Từ trần ngày 30-08-Giáp Ngọ (23-9-2014) tại Hoa Kỳ Hưởng Thọ: 73 tuổi
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,261,289