Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

03. Vọng cổ 2

24/11/201101:26(Xem: 5152)
03. Vọng cổ 2

Trường Ca Pháp Hoa

TNT Mặc Giang soạn, tháng 11-2009

thnhattan@yahoo.com.au

Nhạc sĩ Dương Kinh Thành chuyển thể raVọng Cổ, năm 2010.

--------------------

Lờitự thuật của tác giả

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

Bản thân con, TNTMặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểunông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh,con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộchẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệtvà có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ,yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thậtcô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cậpcho những ai hữu duyên hữu ngộ.

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểucạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôntừ bi lượng thứ.

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy củabản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngãnhân danh lợi.

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷcảm nhận với ý hướng trên.

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNTMặc Giang

LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ CHUYỂN THỂ

1). Trước hết, tôi hoan hỷ chọn tựa đề choalbum cổ nhạc này là “TRƯỜNG CA PHÁP HOA” như bản tựa của nhà thơ Mặc Giang.Tuy “Trường Ca” theo khái niệm văn học có phần khác biệt với “Trường Ca” củanghệ thuật biểu diễn, và thay vì phải gọi là “Liên Ca Diễn Khúc” phù hợp hơn,tôi chọn “Trường Ca” là để dung hòa hai khái niệm cũng như trước nhất giữ vẹnnguyên danh xưng ban đầu của nhà Thơ Mặc Giang.

2). Quá trình chuyển thể nhữngtác phẩm tương tự có những khó khăn nhất định. Thí dụ phải cố gắng đến mức cóthể, giữ nguyên ý tứ văn phong của nhà thơ, tránh diễn đạt theo chủ quan cũngnhư khả năng của người chuyển thể. Bên cạnh đó, còn phải tìm tòi và vận dụngcách lồng ghép bài bản cho phù hợp với mỗi Phẩm Kinh cũng như tình huống phápthoại Đức Phật tuyên giảng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cấu trúc ca từ bị“trắc”, gây khó khăn cho giới Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ tham gia thu âm sau này. Điềunày, với tư cách là một soạn giả chuyển thể, rất mong anh em Nhạc sĩ, Nghệ Sĩhiểu cho và hoan hỷ, để cùng nhau bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.

3). Album “Trường Ca Pháp Hoa”này, tác giả chuyển thể cố gắng tránh khuôn mẫu, lê thê, than vãn dễ gây cảmgiác nhàm chán ; nên đã tìm mọi cách thể hiện mới mẻ, tách hằn từng Phẩm Kinhmột vào trong một bài ca hoặc trong một phần riêng biệt. Sau này nếu có muốntách ra ca lẻ cũng rất dễ dàng.

4). Để làm được như thế, tác giả chuyểnthể muốn dàn Tân Nhạc đóng vai trò quan trọng, chuyển và kết nối từng Phẩmtrong album, bên cạnh dàn Cổ Nhạc. Nói theo phong cách nghề nghiệp là “NhạcMàn”.

Rất mong được sự hỗ trợ của tấtcả.

Năm2010

Dương Kinh Thành

-----------

Nộidung 15 bài

CDVọng Cổ 2 - Trường Ca Pháp Hoa

(Số 16 đến Số 30)

30bài Trường Ca Pháp Hoa

01. Cangợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)

02. Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)

03. Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ2)

04. Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)

05. Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)

06. Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ,thứ 5)

07. Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

08. Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ,thứ 7)

09. Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọký, thứ 8)

10. Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học,thứ 9)

11. Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)

12. Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp,thứ 11)

13. Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa,thứ 12)

14. Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)

15. Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ14)

16. Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõngxuất, thứ 15)

17. Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọlượng, thứ 16)

18. Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Côngđức, thứ 17)

19. Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức,thứ 18)

20. Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Côngđức, thứ 19)

21. Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinhBồ Tát, thứ 20)

22. Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai ThầnLực, thứ 21)

23. Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ22)

24. Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương BồTát Bổn Sự, thứ 23)

25. Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát,thứ 24)

26. Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm BồTát, thứ 25)

27. Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ26)

28. Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu TrangNghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)

29. Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ TátKhuyến Phát, thứ 28)

30. TrườngCa Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức - Tác giả xin kết)

Nghe CDVọng Cổ 2 - Trường Ca Pháp Hoa

------------------------

TrườngCa Pháp Hoa – 15

PHẨMTÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT – Thứ mười lăm


NÓI LỐI (Hơi Hạ)

Kinh Pháp Hoa làvua của các kinh

Lý Pháp Hoa làvua của các pháp

Nên hằng hà sa số ChưBồ Tát

Khắp mười phươngvân tập xin hộ trì.

NGŨ ĐỐI HẠ

01)Đức Như Lai.

Vốn vô lượngTừ Bi

02)Thiện Nam tử, các ônglo gì

Cõi Ta bà, ba ngàn thế giới tùng địa theo

03)Đất nứt ra BồTát hiện thân

Nối nhau trùng điệp thênh thang

04)Không làm saothấy hết dưới mắt ta

Dùng Phật nhãn, Vô Sư Trí diễm tuyệt

05)Đừng là “Hữu”Sư Trí kẹt thông

Bởi Chư Bồ tát phương xa

06)Không sao thốtlời ta nghe

Ấn tâm địa, cõi Ta bàvang danh

07) Bảo rằng Có -cũng không một người

Bảo rằng Không - cũngrỗng không pháp giới

08) Nhìn xem bóng nguyệtsoi dòng

Nó Có hay là Không

09) Nhìn xem vũ trụchi li

Nhét trong hạtcải, chưa vừa là sao

10) Hãy nhìn vũ trụ thấp cao

Chân lông không lọt thếnào mà chi

01)Ta Bà Tùng Địa lành thay

Lành thay Dũng Xuất BồTát hiện

02)Pháp Hoa diệu pháp vônghì

Pháp Hoa diệu pháp siêuvi

03)Vô chung vô thỉ mất đi lẽthường

Từ Bi hiển bày nụ hoa hàmtiếu

04)Đàm hoa trên tay tự tại

Thong dong từng bước tháng ngày

05)Cao hơn Diệu Cao núi cả

Cũng như đâu thấp chốn A Tỳ

06)Trùng duyên tâm khởi sinh Địa

Tất cả từ đó chan hòa

07)Chốn Ta Bà bao la

Cũng đất tùng dũng xuất ra (xin dứt ở chữ LIU)./.

TrườngCa Pháp Hoa – 16

PHẨMNHƯ LAI THỌ LƯỢNG - Thứ mười sáu


NGÂM (hơi Bắc)

Như Lai thọ lượngkhông cùng

Vô thì biến mất, Vô chung vẫncòn

Như Lai thọ lượngcàn khôn

Bao trùm vũ trụchưa mòn hằng sa.

THU HỒ

Nhân số nào cộngvào thua xa

Lũy thừa số nhữnglà thấm sâu

Lượng nhiệm mầu của ĐứcNhư Lai

Lại sừng thỏ lôngrùa để đâu

Này vượt qua đốiđãi chiêm bao

Kìa xem bông trổkhắp cây đào

Cần vượt qua vĩtuyến chắn đường

Xuyên qua bao kinhtuyến chơn thường

Vốn không có conthuyền đưa sang …

(sang) TAM PHÁP NHẬP MÔN

Vốn không có conthuyền đợi

Mà thuyền ta trong tâmvọng

Là con thuyền đótinh anh

Nhấp nhô vào ra bốnbiển

Kìa xem chiếc látrên cành

Xanh xanh rừng, nonnon lá

Những cánh đồng, xabao la

Mạ non, vàng ươmlúa vàng./.

Trường Ca Pháp Hoa – 17

PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC – Thứ mười bảy


VẠN HUÊ TRƯỜNG HẬN

A Dật Đa…này.

Lẳng lặng, nghe tanói đây.

Người trì Kinh Pháp Hoađây, (tất cả ai)

Công đức thảy vôlường

Nhớ ghi khắc lờinày

Là Vô Lậu pháp (mười phương) baotrùm

Và Hữu Lậu ba cõira vào

Ví (có người)trưởng giả đem bạc vàng

Và đại gia đem hiếncủa tiền

Công đức kia chỉhưởng nhơn thiên

Không thể sánhngười nhập Tri Kiến Phật thừa

Qua Pháp Hoa Kinh bậc nhấtnày

Trì Pháp Hoa trìhuệ mạng Phật rồi

Quá khứ hiện tạithông con đường

Đèn giải thoát soikhắp phương trời

Phước báu này tolớn biết dường bao./.

VỌNG CỔ

1)Người trì Kinh Pháp Hoa công đức vào bậc nhất. PhậtPháp Thân mầu nhiệm không giảm không tăng một khối duyên thừa ….

Miênviễn thời gian, chúng sanh hưởng khôn vừa...

Không đụckhông trong không lớn không nhỏ, không có báu vật nào so sánh được ở thế gian –

Người trì KinhPháp Hoa công đức tuyệt thế, Là kiến lập đạo tràng trong sáu cõi ba đường. Làpháp âm bất tuyệt trăm hướng ngàn phương, Hạt giống Bồ Đề luôn lưu truyền khôngdứt.

16) Núi Tu Di cao nhất trong các núi, Kinh Pháp Hoa vidiệu nhất Đại thừa …

Không cần bóng cũng thấy được hình…

Không cầngương mà phản chiếu rạng ngời chơn thể, được Chư Thiên lắng nghe trong lòngkhôn xiết vui –

Đem nhạc trời hòa điệu khắp ba ngàn, đem hoaTrời rảy cúng khắp trần gian. Xin cúng dường Thế Tôn Vô Thượng Giác, đã thuyếtKinh Diệu Pháp Hoa tàng.

Bảy chúng đệ tử, hết rồi mùa hạ

Không mùa thu cũng chẳng có mùa đông

Sống Lạc Bang mùa xuân không cần nữa

Tâm thoát an bình Vi Diệu Pháp Liên Hoa./.

TrườngCa Pháp Hoa – 18

PHẨMTÙY HỶ CÔNG ĐỨC – Thứ mười tám


XUÂN TÌNH (Lớp II)

15)Pháp Hoa.

Phẩm Tùy Hỷ siêu tuyệt

16)Thật Bất khả Tư nghì nhật nguyệt

Một niệm Hỷ tùy nghi bao trùm tất cả

17)Pháp Hoa Diệu Pháp Vương

Thật thù thắng không lường ý niệm

18)Người nghe lần thứ nhất hay bao nhiêu lượt

Cho đến vạn lần công đức vẫn to dần

19)Hàng rào, bờ giậu kia không còn

Rung ngân hà, lay động cả trăng sao.

20)Anh tùy hỷ một tiếng cất lên

Chị tùy hỷ một lời âm vọng

21)Và em cũng nhoẻn miệng

Tất cả gắn hàm tiếu Pháp Hoa.

22)Em người chưa lớn khôn

Chị đã trưởng thành, Anh ngựa lý chân bon

23)Đều nhờ tắm gội pháp mưa nhuần

Rong thuyền du Diệu Pháp nhẹ tiếng chuông ngân./.

TrườngCa Pháp Hoa – 19

PHẨMPHÁP SƯ CÔNG ĐỨC – Thứ mười chín


NÓI LỐI

Này Thường Tinh Tấn Bồ Tát và Tứ Chúng

Nay nhân duyên hội đủ Pháp Hội này

Như Lai nói thật hôm nay

Sẽ không có lần thứ hai lập lại.

VĂN THIÊN TƯỜNG (Lớp Dựng)

Tất cả hãy lắng…

07)Nghe... để thọtrì ý giải thâm sâu

Và lưu truyền đến mãi ngàn sau

08) Từng lời khôngsuy suyễn

Không mai một dễduôi

Các ông hãy thọtrì truyền tụng Pháp Hoa

Còn hơn xây đếnchín đợt phù đồ.

09) Bởi lục căn thôngxuyên pháp giới

Mắt thanh tịnh,thấy những gì không thể thấy,

Trong suốt duyêntrần.

10) Tai thanh tịnhnghe những gì không thể

Tự tại uynghiêm.

Mũi ngửi nhữnggì không thể ngửi trần tâm

Miệng buông lờira rúng động thiên hà.

11) Thân thanh tịnhba ngàn thế giới

Trống không vôvị

Và đây Ý thanhtịnh, hiểu rõ, vạn pháp duyên trần.

12) Trì tụng Pháp Hoanghiêm mật,

Không cần sức mạnhnào

Xuyên qua vũ trụtrong hơi thở sát na,

Đó gọi Pháp SưCông Đức Phẩm này./.

NGÂM

Gom công đức votròn trong một chữ

Gom vũ trụ nhẹbỏng trên bàn tay

Các con ơi cần chinữa ban ngày

Vì không còn đêmtối lẫn hoàng hôn.

TrườngCa Pháp Hoa – 20

PHẨMTHƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT - Thứ hai mươi

NGÂM SA MẠC

Thường Bất Khinhchúng con xin nương tựa

Nguyền noi gương đứcđộ nhũ thanh lương

Mỗi chúng sanh cóPhật tánh tinh tường

Cùng trân trọng senvàng chưa chớm nở.

KHỐC HOÀNG THIÊN

Kỳ lạ thay Thường BấtKhinh Bồ Tát

Gặp ai cũng cúi đầuchắp tay xá

Tôi không dám khinh Ngài vì là Phậtmai sau

Không dám khinh quýNgài

Vì quý Ngài sẽ thànhPhật mai sau

Đúng tên là Thường Bất Khinh.

Thân như cùng tử đêmngày vô định

Nhưng gặp ai cũngđảnh lễ tán dương

Tôi không dám khinhquý Ngài

Vì quý Ngài là Phậtmai sau.

Thường Bất Khinh làẩn số bao kiếp lành

Tiền thân Phật ThíchCa.

(LớpII)

Từ chốn tiền thântrong vô lượng kiếp

Cúng dường diệu lý Phật Đà tôn kính

Mang diệu hạnh vôtướng vô tác vô tâm

Tôi không dám khinhquý Ngài

Nghe như khúc nhạcdu dương

Không cần đàn sáotương cung

Từng nốt nhạc tuyệt vời bỗng trầm cungbậc

Sen nở trong lòng sen nở khắp nơi

Nhập Tỳ Lô Tánh Hảituyệt vời

Hoa Nghiêm ngân HoaTạng khắc son

Hòa vang hoa Pháp giới trùng trùng

Trong cùng diệu hữuhát Huyền môn./.

Trường Ca Pháp Hoa – 21

PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC - Thứ hai mươi mốt

NHẠC PHỐI

Phật Pháp Thân thường hằng siêu sinh diệt

Thân Pháp Phật thường hằng siêu diệt sinh

Tinh anh, tinh thể, tinh chất, nguyên trinh

Thần lực Như Lai vô cùng bất khả thuyết.

XÀNGXÊ

Thầnlực Như Lai hơn xa sức mạnh phi…

01) Thuyền …

Thần lực Như Lai điện ảnh kia còn xa mờ nhân ảnh.

02) Như người mẹ trên tay bồng đứa con thơdại

Và người cha dắt dìu đàn con nhỏ giữa chốnnhân gian

03) Không hiển vi kính siêu kính lúp

Không mạng vi tính tinh kỳ không sóng vi âm

04) Bất khả tư nghì Thần lực Như Lai

Bao trùm vũ trụ không gian vượt thời gian.

05) Thần lực Như Lai có thể gom hết chúng sanhvạn vật

Vào một căn nhà nhỏ vẫn không đầy còn dư

06) Siêu Thần lực đưa ta vượt Tam Thế mườiphương

Đưa chúng ta đi không vướng vật gì cản ngại

07)Hay đưa về cănnhà xưa nguyên vẹn

Vô thỉ chưa từng khởi, đóng cửa rồi sự vô chung

08) Nhưsiêu âm thanh chưa phát ra lời vội im bặt

Vàbiết rằng thật chẳng nệ có Như Lai. (tạm dứt).

NGÂM

Đó mới gọi là Như Lai Thần Lực

Đó mới gọi là Thần Lực Như Lai

Không có một mà cũng chẳng có hai

Siêu việt thế tột cùng chơn liễu nghĩa.

Trường Ca Pháp Hoa – 22

PHẨM CHÚC LỤY -Thứ hai mươi hai


NGÂM

Gia tài của Phậtxưa nay

Thế Tôn Ân Đức sâu dày

Tận tường khuyênrăn chỉ bảo

Khai, Thị, Ngộ,Nhập đẹp thay.

NAMAI

Chư Phậtbản hoài mười…

01)phương.

Như thương con, nâng niu chắt chiu giữ gìn

02)Hôm nay lẫn ngày mai

Thích Ca – Đa Bảo chung tòa

03)Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa

Mười phương câu hội Thánh Tăng

04)Nhơn Thiên Tứ Chúng đều nhờ

Muốn báo ơn Phật thì đây

05)Pháp Hoa gắng trì tụng chuyên cần

Lục độ vạn hạnh hóa duyên

06)Chúng sanh vui sống an lành

Còn phước lực nào hơn

07)Thân Phật là thân Kim Cương tạng

Pháp Phật là pháp Kim Cương tàng

08)Trí Phật là trí kim sắc rạng ngời

Thì Đạo Phật là Đạo Vàng thôi./.

(Sang NAM AI LỚP MÁI)

01)Đạo Phật là Đạo Vàng

Dù cho sánh cả bạc vàng

02)Hay đổi cả dương trần

Cũng chẳng sánh đâu

03)Hay đổi cả thiên thai

Và cả gia tài ta

04)Để nghe pháp một lần

Không thể có được duyên

05)Cho Diệu Pháp âm vang

Trong thế giới này

06)Là phải hành trì

Sớm tối thường khi

07)Người đời di chúc thế gian

Đức Phật di chúc Đạo Vàng

08)Dù biến đổi vô thường

Đạo Vàng vẫn sáng trong./.

TrườngCa Pháp Hoa – 23

PHẨMDƯỢC DƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ - Thứ hai mươi ba


NÓI LỐI

Dược Vương cúng Phật ra sao

Xin kể cho nghe chút thử nào

Ứng dụng được gì trong hiện tại

Truyền lưu hậu thếnhững mai sau.

VỌNG CỔ

01) Đó là Bồ Tát Dược Vương từ thời xaxưa quá khứ. Theo Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chuyên tu khổ hạnh chí kiên cường…

Trải qua muôn một hai ngàn năm trường…

Hiện Nhứt Thiết Tam Muội Sắc Thântướng, chiếu sáng ba ngàn thế giới mười phương –

Có chi nguyệt khuyết với trăng rằm, nhập Tam Muội Mạn Đà La, Hải Ngạn,Chiên Đàn, Vô số hương hoa cùng rải xuống cúng dường, Đức Phật Diệu Liên Hoapháp.

02) Ngài còn phát nguyện xa hơn, dùng lửa đốt thân đểthế đèn…

Lửa cháy ngàn năm không tắt một lần …

Chỉ cần phát nguyện đốt chân tay cháy, tài vật ngoàithân đã tiếc thay -

Hạnh nguyện của Ngài là Bất Khả thuyết, Bất Tri BấtKhả Bất Tư Nghì. Đệ tử chúng con hôm nay đọc phẩm này, biết thương biết quýthật lành thay.

LÝ BA TRI

Xin nhớ, ân đức xa xưa

Phụng kính một đời, đền ơn Phật thuyết

Ngàn năm giữ Pháp Hoa Kinh

Thành kính tôn thờ, không bất thối lai

Qua thoát lúc ma cường hay pháp nhược…

…không hề lay./.

VỌNG CỔ

05)Từ một đóa hoađến muôn ngàn đóa hoa đan kết. Dù sắc sắc không không Hoa Tâm vẫn rực sáng chơnthường …

Vũ trụ hát vang xuyên thế giới Ta Bà …

Mười phương ngàn Liên Hoa hương thơm ngát, chúng conxin thành kính chắp đôi bàn tay –

Hàng vạn vạn người nối vạn bàn tay, Hàng triệu triệungười nhìn triệu mắt. Đâu còn quá khứ hiện tại với tương lai, dung thông vô ngạikhông hai liên đài.

Từ nghe quá khứ Phật Tỳ Bà

Hiện tại trung tôn Đức Thích Ca

Linh Thứu viên dung Long Hoa Hội

Đương Lai Di Lặc hiện không xa./.

NHẠC PHỐI

Bổn Sự DượcVương Phẩm tuyệt vời

Linh Sơn núituyết trắng chưa vơi

Phật ân đạihải kia chưa cạn

Nhất thuyếttuyên xưng bất thối lời.

TrườngCa Pháp Hoa – 24

PHẨM DIỆU ÂM BỒTÁT - Thứ hai mươi bốn

NGÂM TỰ DO

Rằng xưa Bồ Tát Diệu Âm

Sao kia lấp lánh vì trăng

Phương trời chim bay mỏi cánh

Ngại chi ÔThước Sông Ngân

Rằng xưaBồ Tát Diệu Âm

Thế gian ước vọng vô vàn

Sắtthép vàng lên cát đá

Tiến Tu sẽ đạt được Diệu Âm.

LƯUTHỦY TRƯỜNG

01)Rằng xưa

Có Ngài Bồ Tát Diệu Âm

02)Ở thế giới trang nghiêm vô cùng

Của Đức Tú Vương Trí Phật phóng quang

03)Cơ duyên

Viếng thăm Phật Tổ Cồ Đàm

04)Mang theo vô số hoa sen vàng

Cọng bằng Vàng Diêm Phù Đàn sáng tươi

05)Nhụy đài, Ca bảo, Kim cương

Cánh hoa kết tinh bằng bạc

06)Văn Thù ba vòng nhiễu Phật

Cúng dường nghe Hội Pháp Hoa

07)Phật rằng Bồ Tát Diệu Âm

Nhạc trời trỗi khúc ngân vang hội

08)Tiễn đưa Bồ Tát lên đàng dự

Không âm lời mà ngân tiếng vọng vangtrời

09)Nhìn xem

Diệu Âm diện mạo nhân từ

10) Dù cho góp nhặt trăng ngàn

Cũng không sao sánh qua vẻ đẹp

11) Thân sắc vàng

Trong, không còn gì trong hơn

12) Sáng, không còn gì để sáng hơn

Công đức châu toàn vẹn thanh cao.

13) Rằng xưa BồTát Diệu Âm

Chúng connhững ước mong thầm

14) Trau dồi công đức hạnh

Học tuthậm thâm Diệu Pháp

15) Noi gương Ngài

Rằng xưaBồ Tát Diệu Âm

16) Nguyệt thẹn hoa vương tuyệttrần

Đẹp quávô ngần Bồ Tát Diệu Âm./. (Tạm dứt)

TrườngCa Pháp Hoa – 25

PHẨMQUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT - Thứ hai mươi lăm


NGÂM THƠ

Tai nghe Bồ Tát QuánThế Âm

Tầm thinh cứu khổ thếgian độ đời

Ngàn tay ngàn mắt nơinơi

Quan Âm thị hiện cứungười khổ đau.

ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU

(Cũng như lần trước, hai dàn Tân và Cổnhạc tập trung điệu này)

Đi qua chân bướcsang…

01)Kiều…(nhạc láy)

Ngang qua (mà) hố thẳm núi đèo khẳng khiu

02) Đi qua ghềnh láng cheo leo (ơ ớ ờ)

Đi về (mà) đồng nộinắng mưa eo sèo

01)Quan Âm cứu khổchưa vừa

Bởi người nhân thế vốn thừa trầm kha

02)Nên đi khắp cõi hà sa. (ơ.ớ.ờ)

Vôthường (mà) quán trọ của nhà trần gian

03)Lắng nghe hếttiếng bẽ bàng

Lắngnghe (mà) hết tiếng dậy trời khóc vang

04)Quan Âm khôngnói một lời

Khôngthan một tiếng không rời một phen

05)Chìm trong vũngnhớ chưa quên (.ơ.ớ.ờ)

Khuấttrong (mà) vũng tối ánh đèn trên tay

06)Không ngàykhông tháng không năm

Khônggiờ (mà) không khắc không giây nào sờn

07)Quan Âm nướcchảy không mòn

Sao dờivật đổi một lòng sắt son

08)Quan Âm hiểnđức Từ Bi (ơ.ớ.ờ)

Chỉ còn (mà) Bất Khả Tư Nghì mà thôi

Nụ cười gắnsẵn trên môi

Cam lồ (mà) gắn sẵn cứu đời cành dương….

(Để dứt)

Tai nghetrăm hướng ngàn phương,

Hóa thân thị hiện nhiêu khê vạn đường (nhạc chầu dứt)./.

VỌNG CỔ

16) Trăm tiếng kêu than vạn ngàn cảnh khổ. Nhành dươnglã ngọn tịnh thủy trong tay vương vãi sông…hồ

Rằngcon chưa biết đường về…

Rằng conbiển khổ trầm mê não phiền ai oán, Rằng con nguyệt lão se nhằm nên vụng mốiduyên -

Oan gia túctrái tiền khiên đọa đày, Rằng con không may bất hạnh. Quan Âm hiện đức Từ Bi,Cành dương vẫy nhẹ có chi ngại ngùng.

Dùcho vô thỉ vô chung

Quan Âm cứukhổ đến cùng không thôi

Quan Âm Bồ Tát tuyệt vời

Quan Âm NamHải vớt người trùng khơi./.

NGÂM ĐIỆU VÂN TIÊN

Quan Âm thị hiện nơi nơi

Cứu chohết khổ cuộc đời nhân gian./.

TrườngCa Pháp Hoa – 26

PHẨM ĐÀ LA NI - Thứ hai mươi sáu


NÓI ÂM VANG

(écho-Chậm rãi): Đà La Ni là Thần lực Giatrì. Là Thần chú - Là lực Chú - Là Đại Bi Chú - Là Vô Thượng Chú, Vô thượngđẳng đẳng Chú. Của mười phương chư Phật, của mười phương Chư Đại Giác Thế Tôn,Của Chư Bồ Tát hạnh nguyện viên dung và của các bậc Thiên Vương La Sát.

PHÚ LỤC

Bởi kinh điển của chư Phật bađời…

01)…mười phương.

Là Pháp Thân thường trụ nhiệm mầu

02)Lý nghĩa cao thâmtột bực

Chứa đựng khắp trong rừng kinh tạng bao la

03)Kinh Liên HoaDiệu Pháp

Là bản hoài sâu nặng baola

04)Mà trí lẫn huệ vô biên

Khai thị ngộ nhập (thời)dung nhiếp châu viên

05)(Cửu hữu huyền môn đồng đăng) Hoa Tạng

Khi Diệu Pháp Liên Hoa

06)Là Pháp ấn Phậttrùng tuyên

Của quá khứ hiện tại đang tuyên

07)Mai này

Phật Vị Lai tiếp nối

08)Không thêm bớtkhông tăng

Không ít nhiều lẫn thấp cao.

09)Trì một chữ

Nhập Tỳ Lô Giá Na

10)Nói một chữ nhậppháp giới hằng sa

Giảng một chữ trùm địa võng thiên la

11)(Trí-Huệ) - Đứccao

Hơn sông - biển - đất liền

12)Một chữ Pháp Hoatrống vũ trụ

Một từ Pháp Hoa thế giới trống không

13)Cho nên

Chư Phật gia trì thần lực

14)Gia trì của ChưCổ Đức

Cùng Chư Đại Thánh phát tâm

15)Cho chúng sanhnhớ

Để tụng niệm hành trì

16)Theo chân Chư Phật tu trì

Ngộ nhập Tri kiến Phậtngay./. (tạm dứt)

Trường Ca Pháp Hoa – 27

PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG - Thứ hai mươibảy


NGÂMHƠI QUẢNG

Rằng thời Đức Phật Vân Lôi Âm

Diệu TrangNghiêm Vương có hai người con chí hiếu

Đó là TịnhTạng tu niệm mật châu toàn

Và Tịnh Nhãnchuyên tu nhập môn tam muội.

PHONG BA ĐÌNH

Một ngày kia, về hoàngcung trình tấu

(Xin mẹ) Cúng dường PhậtTú Vương Hoa

Nên bảo con, đến dụ chaxem thử

Kéo cha (con) ra khỏi mêlầm

Con đường tội tình

Vì Mẫu Hậu Phụ Hoàng

Công ơn sinh dưỡng

Hiếu nghĩa sao cho bằng

Đưa mẹ cha vào ngưỡng cửathiền môn

Từ bi giải thoát, trả hiếusong đường

Hai người bèn biến chuyểnthần thông

Vào ra biến hóa, khắp cảtrong ngoài

Vua cha trông thấy, sungsướng vô ngần

Nên-Lệnh truyền, Trong-Cung vàng

Và toàn khắp cả chúng dân

Hân hoan, trong cõi lòng

Cùng đi nhanh, đến hầu Phật ngay

Không thể nào, chậm chân đường, ánh dương hồng

Bước chân tìm đến chân như, chuyện xưa kể lại

Mấy lời cạn phân, cho nhân thế soi đường./.

KHỐC HOÀNG THIỆN

Chuyên xưa, phi thường có khác

Hai Anh Em xuất gia tu chứng

Cả hai đều nhập Pháp Vương tôn

Lợi ích luôn Mẫu Hậu Phụ Hoàng

Hai người cũng nhập chứng Pháp Vương

Hoàng Thân Quốc thích nhập Pháp Vương

Vua nhờ con thành Phật đặng

Danh hiệu xưng là Phật Thọ Vương

Mẹ nhờ con nhập thánh đức không lường

Khắp thần dân nhập Tam Muội Thanh lương

Vua cha lại khen hai con mình

Là đại thiện tri thức vôsong.

(LỚP II)

Đức Thích Ca hỏi cùng đạichúng

Chuyện kể rồi các ông cóbiết

Vua Diệu Trang NghiêmVương là ai

Tịnh Đức Phu Nhân thế nào

Và hai người con đó là ai

Hãy thử nghĩ xem sao

Đức Phật nhìn Đại Chúng rồichỉ dạy

Diệu Trang là Hoa Đức BồTát kia

Tịnh Đức là Quang Chiếu BồTát này

Tất cả đang đứng trước ta

Từng thọ Kinh Diệu PhápLiên Hoa này

Phước lành người duyênsinh./.

NHẠC PHỐI

Hai Anh Em,

Tịnh Tạng là Dược Vương Bồ Tát

Dược Thượng Bồ Tát là Tịnh Nhãn đây rồi.

Trong muôn ngàn trăm ức kiếp

Thời Chư Thất Cổ Phật

Từng thọ trì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

TrườngCa Pháp Hoa – 28

PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT - Thứhai mươi tám


NGÂM

Bố Tát Phổ Hiềnđại nguyện vương

Nguyện mang DiệuPháp bước lên đường

Trường lưu pháttấn mười phương cõi

Tứ Thánh, Tam Thừanhập Pháp vương.

LÝ CÁI MƠN

Mười nguyện cao, truyền vangđây đó

Khắp chốn nhân gian.

Sáu đường lên xuống dừng chân

Chúng sanh ơi, dù ba cõi biết ngay đường về.

Vì nhập lưu pháp Phật hoằng khai

Ơn đức quá bao la

Xin gởi lòng kính dâng Đức Phổ Hiền Vương./.

VỌNG CỔ

01)Lành thay Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Thánh đức treo gươngvạn nẻo soi…đường.

Thương vạn loại hồi luân trong bốn biển ngập tràn…

Mười Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Làm thuyền từ Bát Nhã chuyểnthanh lương –

Dấu ấn truyền trao như tấm gương, phản chiếu mười phương khắp cùng thếgiới. Cam Lồ Diệu Pháp hiện ngân sương, đảnh lễ thành tâm Phổ Hiền Vương BồTát.

02)Chúng con nguyện bảo toàn châu viên Cổ Đức, muôn mộtthâm ân ơn nghĩa đáp đền…

Theo dòng Tứ Thánh nguyện bước lên đường…

Đệ tử chúng con khắp năm châu bốn bể, tâm thể sẵn sàngtự giác giác tha –

“Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổnguyền xin tự độ”, Báo Phật ân rèn trí tuệ tuyệt vời, lăn bánh xe pháp luânthường lưu xuất nơi nơi.

16) Chúng con nguyện vào sanh ra tử, dứt đường sinh tửđoạn ngục A Tỳ …

Không còn chìm ngập si mê sáu ngã đường tròn …

Thế biết tại sao “Ba rừng giáo lý còn lưu lại – Chođến bây giờ vẫn trắng tay –

Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn – Hay trăng còn đợibóng đêm dài”. Bồ Tát Phổ Hiền Vương đưa tay cho chúng con khơi dòng trí tuệ,để sáng minh linh ngọc thể chân truyền.

Barừng giáo lý còn nguyên vẹn

Tay trắng vì tay đã trắng tay

Trăng khuyết trăng tròn cần chi nữa

Bóngđêm đâu có, hỏi chi đêm dài./.

Trường Ca Pháp Hoa – 30

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC (Tác Giả xin kết)


NÓI TỰ DO

(écho) “Thiên – A Tu La – Dạ Xoa, thảy

Đến nghe phápđó nên chí tâm

Ủng hộ PhậtPháp khiến trường tồn…”

VỌNG KIM LANG

Biết bao nhiêu, nghe đếnchốn này

Trên đất liền hoặc ởgiữa hư không

Với ai đã sanh lòng từ

Ngày đêm tự nương pháptrú an.

Xin nguyện, cho toàn thếgiới các nơi

An ổn chơn thường

Quần sanh lợi ích, phướctrí vô biên

Bao nhiêu nghiệp thảytiêu trừ

Xalìa các khổ trần gian,

Bao nhiêu khổ ách xa lìa,

quay về viêntịch an nhiên

Hằng xoa vóc dáng giới hương,

Giúp cho định phục từ thân

Bồ Đề biến trang nghiêm

Tùy theo chỗ thường lạc an

Trú nơi thanh tịnh thân tâm./.

BẮN NHẠN

Chúngsanh dù ác hay…thiện. Nhân loại dù tỉnh hay mê,

Ai ai cũng biết đường về, diện mục bản Như Lai

Nhà xưa ta đó chân như.

Từ hàng thanh cao thấp cao địa vị lụcphàm như nhau,

Thiên đường ngục tối bởi tâm, trăngtròn trăng khuyết

cũng trăng. Trắng đen chỉ một cái nhìnchơn tâm, Pháp

Hoa Hải Hội rạng ngời từ đây ./.

NGÂM TỰ DO

Về đến nhà rồi thìđừng có hỏi

Ngón tay chỉ hướng,hỏi chi tay

Phật Pháp Thân thườngtrụ hiển bày

Ngộ, không Ngộ vì mêvới tỉnh.

NHẠC DỨT

Linh Sơn Hội Pháp Hoa còn đó - Long HoaHội đã có kia rồi - Tay cầm hạt, một chuỗi chưa niệm - Hiện Liên đài Pháp tọanơi nơi./.

---------------------------------------------------------------------------------------------

(HẾT)

-----------------

Lờitự thuật của tác giả

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

Bản thân con, TNTMặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểunông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh,con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộchẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệtvà có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ,yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thậtcô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cậpcho những ai hữu duyên hữu ngộ.

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểucạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôntừ bi lượng thứ.

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy củabản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngãnhân danh lợi.

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷcảm nhận với ý hướng trên.

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNTMặc Giang

LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ CHUYỂN THỂ

1). Trước hết, tôi hoan hỷ chọn tựa đề choalbum cổ nhạc này là “TRƯỜNG CA PHÁP HOA” như bản tựa của nhà thơ Mặc Giang.Tuy “Trường Ca” theo khái niệm văn học có phần khác biệt với “Trường Ca” củanghệ thuật biểu diễn, và thay vì phải gọi là “Liên Ca Diễn Khúc” phù hợp hơn,tôi chọn “Trường Ca” là để dung hòa hai khái niệm cũng như trước nhất giữ vẹnnguyên danh xưng ban đầu của nhà Thơ Mặc Giang.

2). Quá trình chuyển thể nhữngtác phẩm tương tự có những khó khăn nhất định. Thí dụ phải cố gắng đến mức cóthể, giữ nguyên ý tứ văn phong của nhà thơ, tránh diễn đạt theo chủ quan cũngnhư khả năng của người chuyển thể. Bên cạnh đó, còn phải tìm tòi và vận dụngcách lồng ghép bài bản cho phù hợp với mỗi Phẩm Kinh cũng như tình huống phápthoại Đức Phật tuyên giảng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cấu trúc ca từ bị“trắc”, gây khó khăn cho giới Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ tham gia thu âm sau này. Điềunày, với tư cách là một soạn giả chuyển thể, rất mong anh em Nhạc sĩ, Nghệ Sĩhiểu cho và hoan hỷ, để cùng nhau bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.

3). Album “Trường Ca Pháp Hoa”này, tác giả chuyển thể cố gắng tránh khuôn mẫu, lê thê, than vãn dễ gây cảmgiác nhàm chán ; nên đã tìm mọi cách thể hiện mới mẻ, tách hằn từng Phẩm Kinhmột vào trong một bài ca hoặc trong một phần riêng biệt. Sau này nếu có muốntách ra ca lẻ cũng rất dễ dàng.

4). Để làm được như thế, tác giả chuyểnthể muốn dàn Tân Nhạc đóng vai trò quan trọng, chuyển và kết nối từng Phẩmtrong album, bên cạnh dàn Cổ Nhạc. Nói theo phong cách nghề nghiệp là “NhạcMàn”.

Rất mong được sự hỗ trợ của tấtcả.

Năm2010

Dương Kinh Thành

-----------

Nộidung 15 bài

CDVọng Cổ 2 - Trường Ca Pháp Hoa

(Số 16 đến Số 30)

30bài Trường Ca Pháp Hoa

01. Cangợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)

02. Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)

03. Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ2)

04. Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)

05. Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)

06. Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ,thứ 5)

07. Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

08. Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ,thứ 7)

09. Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọký, thứ 8)

10. Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học,thứ 9)

11. Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)

12. Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp,thứ 11)

13. Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa,thứ 12)

14. Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)

15. Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ14)

16. Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõngxuất, thứ 15)

17. Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọlượng, thứ 16)

18. Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Côngđức, thứ 17)

19. Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức,thứ 18)

20. Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Côngđức, thứ 19)

21. Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinhBồ Tát, thứ 20)

22. Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai ThầnLực, thứ 21)

23. Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ22)

24. Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương BồTát Bổn Sự, thứ 23)

25. Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát,thứ 24)

26. Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm BồTát, thứ 25)

27. Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ26)

28. Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu TrangNghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)

29. Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ TátKhuyến Phát, thứ 28)

30. TrườngCa Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức - Tác giả xin kết)

Nghe CDVọng Cổ 2 - Trường Ca Pháp Hoa

------------------------

TrườngCa Pháp Hoa – 15

PHẨMTÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT – Thứ mười lăm


NÓI LỐI (Hơi Hạ)

Kinh Pháp Hoa làvua của các kinh

Lý Pháp Hoa làvua của các pháp

Nên hằng hà sa số ChưBồ Tát

Khắp mười phươngvân tập xin hộ trì.

NGŨ ĐỐI HẠ

01)Đức Như Lai.

Vốn vô lượngTừ Bi

02)Thiện Nam tử, các ônglo gì

Cõi Ta bà, ba ngàn thế giới tùng địa theo

03)Đất nứt ra BồTát hiện thân

Nối nhau trùng điệp thênh thang

04)Không làm saothấy hết dưới mắt ta

Dùng Phật nhãn, Vô Sư Trí diễm tuyệt

05)Đừng là “Hữu”Sư Trí kẹt thông

Bởi Chư Bồ tát phương xa

06)Không sao thốtlời ta nghe

Ấn tâm địa, cõi Ta bàvang danh

07) Bảo rằng Có -cũng không một người

Bảo rằng Không - cũngrỗng không pháp giới

08) Nhìn xem bóng nguyệtsoi dòng

Nó Có hay là Không

09) Nhìn xem vũ trụchi li

Nhét trong hạtcải, chưa vừa là sao

10) Hãy nhìn vũ trụ thấp cao

Chân lông không lọt thếnào mà chi

01)Ta Bà Tùng Địa lành thay

Lành thay Dũng Xuất BồTát hiện

02)Pháp Hoa diệu pháp vônghì

Pháp Hoa diệu pháp siêuvi

03)Vô chung vô thỉ mất đi lẽthường

Từ Bi hiển bày nụ hoa hàmtiếu

04)Đàm hoa trên tay tự tại

Thong dong từng bước tháng ngày

05)Cao hơn Diệu Cao núi cả

Cũng như đâu thấp chốn A Tỳ

06)Trùng duyên tâm khởi sinh Địa

Tất cả từ đó chan hòa

07)Chốn Ta Bà bao la

Cũng đất tùng dũng xuất ra (xin dứt ở chữ LIU)./.

TrườngCa Pháp Hoa – 16

PHẨMNHƯ LAI THỌ LƯỢNG - Thứ mười sáu


NGÂM (hơi Bắc)

Như Lai thọ lượngkhông cùng

Vô thì biến mất, Vô chung vẫncòn

Như Lai thọ lượngcàn khôn

Bao trùm vũ trụchưa mòn hằng sa.

THU HỒ

Nhân số nào cộngvào thua xa

Lũy thừa số nhữnglà thấm sâu

Lượng nhiệm mầu của ĐứcNhư Lai

Lại sừng thỏ lôngrùa để đâu

Này vượt qua đốiđãi chiêm bao

Kìa xem bông trổkhắp cây đào

Cần vượt qua vĩtuyến chắn đường

Xuyên qua bao kinhtuyến chơn thường

Vốn không có conthuyền đưa sang …

(sang) TAM PHÁP NHẬP MÔN

Vốn không có conthuyền đợi

Mà thuyền ta trong tâmvọng

Là con thuyền đótinh anh

Nhấp nhô vào ra bốnbiển

Kìa xem chiếc látrên cành

Xanh xanh rừng, nonnon lá

Những cánh đồng, xabao la

Mạ non, vàng ươmlúa vàng./.

Trường Ca Pháp Hoa – 17

PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC – Thứ mười bảy


VẠN HUÊ TRƯỜNG HẬN

A Dật Đa…này.

Lẳng lặng, nghe tanói đây.

Người trì Kinh Pháp Hoađây, (tất cả ai)

Công đức thảy vôlường

Nhớ ghi khắc lờinày

Là Vô Lậu pháp (mười phương) baotrùm

Và Hữu Lậu ba cõira vào

Ví (có người)trưởng giả đem bạc vàng

Và đại gia đem hiếncủa tiền

Công đức kia chỉhưởng nhơn thiên

Không thể sánhngười nhập Tri Kiến Phật thừa

Qua Pháp Hoa Kinh bậc nhấtnày

Trì Pháp Hoa trìhuệ mạng Phật rồi

Quá khứ hiện tạithông con đường

Đèn giải thoát soikhắp phương trời

Phước báu này tolớn biết dường bao./.

VỌNG CỔ

1)Người trì Kinh Pháp Hoa công đức vào bậc nhất. PhậtPháp Thân mầu nhiệm không giảm không tăng một khối duyên thừa ….

Miênviễn thời gian, chúng sanh hưởng khôn vừa...

Không đụckhông trong không lớn không nhỏ, không có báu vật nào so sánh được ở thế gian –

Người trì KinhPháp Hoa công đức tuyệt thế, Là kiến lập đạo tràng trong sáu cõi ba đường. Làpháp âm bất tuyệt trăm hướng ngàn phương, Hạt giống Bồ Đề luôn lưu truyền khôngdứt.

16) Núi Tu Di cao nhất trong các núi, Kinh Pháp Hoa vidiệu nhất Đại thừa …

Không cần bóng cũng thấy được hình…

Không cầngương mà phản chiếu rạng ngời chơn thể, được Chư Thiên lắng nghe trong lòngkhôn xiết vui –

Đem nhạc trời hòa điệu khắp ba ngàn, đem hoaTrời rảy cúng khắp trần gian. Xin cúng dường Thế Tôn Vô Thượng Giác, đã thuyếtKinh Diệu Pháp Hoa tàng.

Bảy chúng đệ tử, hết rồi mùa hạ

Không mùa thu cũng chẳng có mùa đông

Sống Lạc Bang mùa xuân không cần nữa

Tâm thoát an bình Vi Diệu Pháp Liên Hoa./.

TrườngCa Pháp Hoa – 18

PHẨMTÙY HỶ CÔNG ĐỨC – Thứ mười tám


XUÂN TÌNH (Lớp II)

15)Pháp Hoa.

Phẩm Tùy Hỷ siêu tuyệt

16)Thật Bất khả Tư nghì nhật nguyệt

Một niệm Hỷ tùy nghi bao trùm tất cả

17)Pháp Hoa Diệu Pháp Vương

Thật thù thắng không lường ý niệm

18)Người nghe lần thứ nhất hay bao nhiêu lượt

Cho đến vạn lần công đức vẫn to dần

19)Hàng rào, bờ giậu kia không còn

Rung ngân hà, lay động cả trăng sao.

20)Anh tùy hỷ một tiếng cất lên

Chị tùy hỷ một lời âm vọng

21)Và em cũng nhoẻn miệng

Tất cả gắn hàm tiếu Pháp Hoa.

22)Em người chưa lớn khôn

Chị đã trưởng thành, Anh ngựa lý chân bon

23)Đều nhờ tắm gội pháp mưa nhuần

Rong thuyền du Diệu Pháp nhẹ tiếng chuông ngân./.

TrườngCa Pháp Hoa – 19

PHẨMPHÁP SƯ CÔNG ĐỨC – Thứ mười chín


NÓI LỐI

Này Thường Tinh Tấn Bồ Tát và Tứ Chúng

Nay nhân duyên hội đủ Pháp Hội này

Như Lai nói thật hôm nay

Sẽ không có lần thứ hai lập lại.

VĂN THIÊN TƯỜNG (Lớp Dựng)

Tất cả hãy lắng…

07)Nghe... để thọtrì ý giải thâm sâu

Và lưu truyền đến mãi ngàn sau

08) Từng lời khôngsuy suyễn

Không mai một dễduôi

Các ông hãy thọtrì truyền tụng Pháp Hoa

Còn hơn xây đếnchín đợt phù đồ.

09) Bởi lục căn thôngxuyên pháp giới

Mắt thanh tịnh,thấy những gì không thể thấy,

Trong suốt duyêntrần.

10) Tai thanh tịnhnghe những gì không thể

Tự tại uynghiêm.

Mũi ngửi nhữnggì không thể ngửi trần tâm

Miệng buông lờira rúng động thiên hà.

11) Thân thanh tịnhba ngàn thế giới

Trống không vôvị

Và đây Ý thanhtịnh, hiểu rõ, vạn pháp duyên trần.

12) Trì tụng Pháp Hoanghiêm mật,

Không cần sức mạnhnào

Xuyên qua vũ trụtrong hơi thở sát na,

Đó gọi Pháp SưCông Đức Phẩm này./.

NGÂM

Gom công đức votròn trong một chữ

Gom vũ trụ nhẹbỏng trên bàn tay

Các con ơi cần chinữa ban ngày

Vì không còn đêmtối lẫn hoàng hôn.

TrườngCa Pháp Hoa – 20

PHẨMTHƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT - Thứ hai mươi

NGÂM SA MẠC

Thường Bất Khinhchúng con xin nương tựa

Nguyền noi gương đứcđộ nhũ thanh lương

Mỗi chúng sanh cóPhật tánh tinh tường

Cùng trân trọng senvàng chưa chớm nở.

KHỐC HOÀNG THIÊN

Kỳ lạ thay Thường BấtKhinh Bồ Tát

Gặp ai cũng cúi đầuchắp tay xá

Tôi không dám khinh Ngài vì là Phậtmai sau

Không dám khinh quýNgài

Vì quý Ngài sẽ thànhPhật mai sau

Đúng tên là Thường Bất Khinh.

Thân như cùng tử đêmngày vô định

Nhưng gặp ai cũngđảnh lễ tán dương

Tôi không dám khinhquý Ngài

Vì quý Ngài là Phậtmai sau.

Thường Bất Khinh làẩn số bao kiếp lành

Tiền thân Phật ThíchCa.

(LớpII)

Từ chốn tiền thântrong vô lượng kiếp

Cúng dường diệu lý Phật Đà tôn kính

Mang diệu hạnh vôtướng vô tác vô tâm

Tôi không dám khinhquý Ngài

Nghe như khúc nhạcdu dương

Không cần đàn sáotương cung

Từng nốt nhạc tuyệt vời bỗng trầm cungbậc

Sen nở trong lòng sen nở khắp nơi

Nhập Tỳ Lô Tánh Hảituyệt vời

Hoa Nghiêm ngân HoaTạng khắc son

Hòa vang hoa Pháp giới trùng trùng

Trong cùng diệu hữuhát Huyền môn./.

Trường Ca Pháp Hoa – 21

PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC - Thứ hai mươi mốt

NHẠC PHỐI

Phật Pháp Thân thường hằng siêu sinh diệt

Thân Pháp Phật thường hằng siêu diệt sinh

Tinh anh, tinh thể, tinh chất, nguyên trinh

Thần lực Như Lai vô cùng bất khả thuyết.

XÀNGXÊ

Thầnlực Như Lai hơn xa sức mạnh phi…

01) Thuyền …

Thần lực Như Lai điện ảnh kia còn xa mờ nhân ảnh.

02) Như người mẹ trên tay bồng đứa con thơdại

Và người cha dắt dìu đàn con nhỏ giữa chốnnhân gian

03) Không hiển vi kính siêu kính lúp

Không mạng vi tính tinh kỳ không sóng vi âm

04) Bất khả tư nghì Thần lực Như Lai

Bao trùm vũ trụ không gian vượt thời gian.

05) Thần lực Như Lai có thể gom hết chúng sanhvạn vật

Vào một căn nhà nhỏ vẫn không đầy còn dư

06) Siêu Thần lực đưa ta vượt Tam Thế mườiphương

Đưa chúng ta đi không vướng vật gì cản ngại

07)Hay đưa về cănnhà xưa nguyên vẹn

Vô thỉ chưa từng khởi, đóng cửa rồi sự vô chung

08) Nhưsiêu âm thanh chưa phát ra lời vội im bặt

Vàbiết rằng thật chẳng nệ có Như Lai. (tạm dứt).

NGÂM

Đó mới gọi là Như Lai Thần Lực

Đó mới gọi là Thần Lực Như Lai

Không có một mà cũng chẳng có hai

Siêu việt thế tột cùng chơn liễu nghĩa.

Trường Ca Pháp Hoa – 22

PHẨM CHÚC LỤY -Thứ hai mươi hai


NGÂM

Gia tài của Phậtxưa nay

Thế Tôn Ân Đức sâu dày

Tận tường khuyênrăn chỉ bảo

Khai, Thị, Ngộ,Nhập đẹp thay.

NAMAI

Chư Phậtbản hoài mười…

01)phương.

Như thương con, nâng niu chắt chiu giữ gìn

02)Hôm nay lẫn ngày mai

Thích Ca – Đa Bảo chung tòa

03)Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa

Mười phương câu hội Thánh Tăng

04)Nhơn Thiên Tứ Chúng đều nhờ

Muốn báo ơn Phật thì đây

05)Pháp Hoa gắng trì tụng chuyên cần

Lục độ vạn hạnh hóa duyên

06)Chúng sanh vui sống an lành

Còn phước lực nào hơn

07)Thân Phật là thân Kim Cương tạng

Pháp Phật là pháp Kim Cương tàng

08)Trí Phật là trí kim sắc rạng ngời

Thì Đạo Phật là Đạo Vàng thôi./.

(Sang NAM AI LỚP MÁI)

01)Đạo Phật là Đạo Vàng

Dù cho sánh cả bạc vàng

02)Hay đổi cả dương trần

Cũng chẳng sánh đâu

03)Hay đổi cả thiên thai

Và cả gia tài ta

04)Để nghe pháp một lần

Không thể có được duyên

05)Cho Diệu Pháp âm vang

Trong thế giới này

06)Là phải hành trì

Sớm tối thường khi

07)Người đời di chúc thế gian

Đức Phật di chúc Đạo Vàng

08)Dù biến đổi vô thường

Đạo Vàng vẫn sáng trong./.

TrườngCa Pháp Hoa – 23

PHẨMDƯỢC DƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ - Thứ hai mươi ba


NÓI LỐI

Dược Vương cúng Phật ra sao

Xin kể cho nghe chút thử nào

Ứng dụng được gì trong hiện tại

Truyền lưu hậu thếnhững mai sau.

VỌNG CỔ

01) Đó là Bồ Tát Dược Vương từ thời xaxưa quá khứ. Theo Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chuyên tu khổ hạnh chí kiên cường…

Trải qua muôn một hai ngàn năm trường…

Hiện Nhứt Thiết Tam Muội Sắc Thântướng, chiếu sáng ba ngàn thế giới mười phương –

Có chi nguyệt khuyết với trăng rằm, nhập Tam Muội Mạn Đà La, Hải Ngạn,Chiên Đàn, Vô số hương hoa cùng rải xuống cúng dường, Đức Phật Diệu Liên Hoapháp.

02) Ngài còn phát nguyện xa hơn, dùng lửa đốt thân đểthế đèn…

Lửa cháy ngàn năm không tắt một lần …

Chỉ cần phát nguyện đốt chân tay cháy, tài vật ngoàithân đã tiếc thay -

Hạnh nguyện của Ngài là Bất Khả thuyết, Bất Tri BấtKhả Bất Tư Nghì. Đệ tử chúng con hôm nay đọc phẩm này, biết thương biết quýthật lành thay.

LÝ BA TRI

Xin nhớ, ân đức xa xưa

Phụng kính một đời, đền ơn Phật thuyết

Ngàn năm giữ Pháp Hoa Kinh

Thành kính tôn thờ, không bất thối lai

Qua thoát lúc ma cường hay pháp nhược…

…không hề lay./.

VỌNG CỔ

05)Từ một đóa hoađến muôn ngàn đóa hoa đan kết. Dù sắc sắc không không Hoa Tâm vẫn rực sáng chơnthường …

Vũ trụ hát vang xuyên thế giới Ta Bà …

Mười phương ngàn Liên Hoa hương thơm ngát, chúng conxin thành kính chắp đôi bàn tay –

Hàng vạn vạn người nối vạn bàn tay, Hàng triệu triệungười nhìn triệu mắt. Đâu còn quá khứ hiện tại với tương lai, dung thông vô ngạikhông hai liên đài.

Từ nghe quá khứ Phật Tỳ Bà

Hiện tại trung tôn Đức Thích Ca

Linh Thứu viên dung Long Hoa Hội

Đương Lai Di Lặc hiện không xa./.

NHẠC PHỐI

Bổn Sự DượcVương Phẩm tuyệt vời

Linh Sơn núituyết trắng chưa vơi

Phật ân đạihải kia chưa cạn

Nhất thuyếttuyên xưng bất thối lời.

TrườngCa Pháp Hoa – 24

PHẨM DIỆU ÂM BỒTÁT - Thứ hai mươi bốn

NGÂM TỰ DO

Rằng xưa Bồ Tát Diệu Âm

Sao kia lấp lánh vì trăng

Phương trời chim bay mỏi cánh

Ngại chi ÔThước Sông Ngân

Rằng xưaBồ Tát Diệu Âm

Thế gian ước vọng vô vàn

Sắtthép vàng lên cát đá

Tiến Tu sẽ đạt được Diệu Âm.

LƯUTHỦY TRƯỜNG

01)Rằng xưa

Có Ngài Bồ Tát Diệu Âm

02)Ở thế giới trang nghiêm vô cùng

Của Đức Tú Vương Trí Phật phóng quang

03)Cơ duyên

Viếng thăm Phật Tổ Cồ Đàm

04)Mang theo vô số hoa sen vàng

Cọng bằng Vàng Diêm Phù Đàn sáng tươi

05)Nhụy đài, Ca bảo, Kim cương

Cánh hoa kết tinh bằng bạc

06)Văn Thù ba vòng nhiễu Phật

Cúng dường nghe Hội Pháp Hoa

07)Phật rằng Bồ Tát Diệu Âm

Nhạc trời trỗi khúc ngân vang hội

08)Tiễn đưa Bồ Tát lên đàng dự

Không âm lời mà ngân tiếng vọng vangtrời

09)Nhìn xem

Diệu Âm diện mạo nhân từ

10) Dù cho góp nhặt trăng ngàn

Cũng không sao sánh qua vẻ đẹp

11) Thân sắc vàng

Trong, không còn gì trong hơn

12) Sáng, không còn gì để sáng hơn

Công đức châu toàn vẹn thanh cao.

13) Rằng xưa BồTát Diệu Âm

Chúng connhững ước mong thầm

14) Trau dồi công đức hạnh

Học tuthậm thâm Diệu Pháp

15) Noi gương Ngài

Rằng xưaBồ Tát Diệu Âm

16) Nguyệt thẹn hoa vương tuyệttrần

Đẹp quávô ngần Bồ Tát Diệu Âm./. (Tạm dứt)

TrườngCa Pháp Hoa – 25

PHẨMQUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT - Thứ hai mươi lăm


NGÂM THƠ

Tai nghe Bồ Tát QuánThế Âm

Tầm thinh cứu khổ thếgian độ đời

Ngàn tay ngàn mắt nơinơi

Quan Âm thị hiện cứungười khổ đau.

ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU

(Cũng như lần trước, hai dàn Tân và Cổnhạc tập trung điệu này)

Đi qua chân bướcsang…

01)Kiều…(nhạc láy)

Ngang qua (mà) hố thẳm núi đèo khẳng khiu

02) Đi qua ghềnh láng cheo leo (ơ ớ ờ)

Đi về (mà) đồng nộinắng mưa eo sèo

01)Quan Âm cứu khổchưa vừa

Bởi người nhân thế vốn thừa trầm kha

02)Nên đi khắp cõi hà sa. (ơ.ớ.ờ)

Vôthường (mà) quán trọ của nhà trần gian

03)Lắng nghe hếttiếng bẽ bàng

Lắngnghe (mà) hết tiếng dậy trời khóc vang

04)Quan Âm khôngnói một lời

Khôngthan một tiếng không rời một phen

05)Chìm trong vũngnhớ chưa quên (.ơ.ớ.ờ)

Khuấttrong (mà) vũng tối ánh đèn trên tay

06)Không ngàykhông tháng không năm

Khônggiờ (mà) không khắc không giây nào sờn

07)Quan Âm nướcchảy không mòn

Sao dờivật đổi một lòng sắt son

08)Quan Âm hiểnđức Từ Bi (ơ.ớ.ờ)

Chỉ còn (mà) Bất Khả Tư Nghì mà thôi

Nụ cười gắnsẵn trên môi

Cam lồ (mà) gắn sẵn cứu đời cành dương….

(Để dứt)

Tai nghetrăm hướng ngàn phương,

Hóa thân thị hiện nhiêu khê vạn đường (nhạc chầu dứt)./.

VỌNG CỔ

16) Trăm tiếng kêu than vạn ngàn cảnh khổ. Nhành dươnglã ngọn tịnh thủy trong tay vương vãi sông…hồ

Rằngcon chưa biết đường về…

Rằng conbiển khổ trầm mê não phiền ai oán, Rằng con nguyệt lão se nhằm nên vụng mốiduyên -

Oan gia túctrái tiền khiên đọa đày, Rằng con không may bất hạnh. Quan Âm hiện đức Từ Bi,Cành dương vẫy nhẹ có chi ngại ngùng.

Dùcho vô thỉ vô chung

Quan Âm cứukhổ đến cùng không thôi

Quan Âm Bồ Tát tuyệt vời

Quan Âm NamHải vớt người trùng khơi./.

NGÂM ĐIỆU VÂN TIÊN

Quan Âm thị hiện nơi nơi

Cứu chohết khổ cuộc đời nhân gian./.

TrườngCa Pháp Hoa – 26

PHẨM ĐÀ LA NI - Thứ hai mươi sáu


NÓI ÂM VANG

(écho-Chậm rãi): Đà La Ni là Thần lực Giatrì. Là Thần chú - Là lực Chú - Là Đại Bi Chú - Là Vô Thượng Chú, Vô thượngđẳng đẳng Chú. Của mười phương chư Phật, của mười phương Chư Đại Giác Thế Tôn,Của Chư Bồ Tát hạnh nguyện viên dung và của các bậc Thiên Vương La Sát.

PHÚ LỤC

Bởi kinh điển của chư Phật bađời…

01)…mười phương.

Là Pháp Thân thường trụ nhiệm mầu

02)Lý nghĩa cao thâmtột bực

Chứa đựng khắp trong rừng kinh tạng bao la

03)Kinh Liên HoaDiệu Pháp

Là bản hoài sâu nặng baola

04)Mà trí lẫn huệ vô biên

Khai thị ngộ nhập (thời)dung nhiếp châu viên

05)(Cửu hữu huyền môn đồng đăng) Hoa Tạng

Khi Diệu Pháp Liên Hoa

06)Là Pháp ấn Phậttrùng tuyên

Của quá khứ hiện tại đang tuyên

07)Mai này

Phật Vị Lai tiếp nối

08)Không thêm bớtkhông tăng

Không ít nhiều lẫn thấp cao.

09)Trì một chữ

Nhập Tỳ Lô Giá Na

10)Nói một chữ nhậppháp giới hằng sa

Giảng một chữ trùm địa võng thiên la

11)(Trí-Huệ) - Đứccao

Hơn sông - biển - đất liền

12)Một chữ Pháp Hoatrống vũ trụ

Một từ Pháp Hoa thế giới trống không

13)Cho nên

Chư Phật gia trì thần lực

14)Gia trì của ChưCổ Đức

Cùng Chư Đại Thánh phát tâm

15)Cho chúng sanhnhớ

Để tụng niệm hành trì

16)Theo chân Chư Phật tu trì

Ngộ nhập Tri kiến Phậtngay./. (tạm dứt)

Trường Ca Pháp Hoa – 27

PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG - Thứ hai mươibảy


NGÂMHƠI QUẢNG

Rằng thời Đức Phật Vân Lôi Âm

Diệu TrangNghiêm Vương có hai người con chí hiếu

Đó là TịnhTạng tu niệm mật châu toàn

Và Tịnh Nhãnchuyên tu nhập môn tam muội.

PHONG BA ĐÌNH

Một ngày kia, về hoàngcung trình tấu

(Xin mẹ) Cúng dường PhậtTú Vương Hoa

Nên bảo con, đến dụ chaxem thử

Kéo cha (con) ra khỏi mêlầm

Con đường tội tình

Vì Mẫu Hậu Phụ Hoàng

Công ơn sinh dưỡng

Hiếu nghĩa sao cho bằng

Đưa mẹ cha vào ngưỡng cửathiền môn

Từ bi giải thoát, trả hiếusong đường

Hai người bèn biến chuyểnthần thông

Vào ra biến hóa, khắp cảtrong ngoài

Vua cha trông thấy, sungsướng vô ngần

Nên-Lệnh truyền, Trong-Cung vàng

Và toàn khắp cả chúng dân

Hân hoan, trong cõi lòng

Cùng đi nhanh, đến hầu Phật ngay

Không thể nào, chậm chân đường, ánh dương hồng

Bước chân tìm đến chân như, chuyện xưa kể lại

Mấy lời cạn phân, cho nhân thế soi đường./.

KHỐC HOÀNG THIỆN

Chuyên xưa, phi thường có khác

Hai Anh Em xuất gia tu chứng

Cả hai đều nhập Pháp Vương tôn

Lợi ích luôn Mẫu Hậu Phụ Hoàng

Hai người cũng nhập chứng Pháp Vương

Hoàng Thân Quốc thích nhập Pháp Vương

Vua nhờ con thành Phật đặng

Danh hiệu xưng là Phật Thọ Vương

Mẹ nhờ con nhập thánh đức không lường

Khắp thần dân nhập Tam Muội Thanh lương

Vua cha lại khen hai con mình

Là đại thiện tri thức vôsong.

(LỚP II)

Đức Thích Ca hỏi cùng đạichúng

Chuyện kể rồi các ông cóbiết

Vua Diệu Trang NghiêmVương là ai

Tịnh Đức Phu Nhân thế nào

Và hai người con đó là ai

Hãy thử nghĩ xem sao

Đức Phật nhìn Đại Chúng rồichỉ dạy

Diệu Trang là Hoa Đức BồTát kia

Tịnh Đức là Quang Chiếu BồTát này

Tất cả đang đứng trước ta

Từng thọ Kinh Diệu PhápLiên Hoa này

Phước lành người duyênsinh./.

NHẠC PHỐI

Hai Anh Em,

Tịnh Tạng là Dược Vương Bồ Tát

Dược Thượng Bồ Tát là Tịnh Nhãn đây rồi.

Trong muôn ngàn trăm ức kiếp

Thời Chư Thất Cổ Phật

Từng thọ trì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

TrườngCa Pháp Hoa – 28

PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT - Thứhai mươi tám


NGÂM

Bố Tát Phổ Hiềnđại nguyện vương

Nguyện mang DiệuPháp bước lên đường

Trường lưu pháttấn mười phương cõi

Tứ Thánh, Tam Thừanhập Pháp vương.

LÝ CÁI MƠN

Mười nguyện cao, truyền vangđây đó

Khắp chốn nhân gian.

Sáu đường lên xuống dừng chân

Chúng sanh ơi, dù ba cõi biết ngay đường về.

Vì nhập lưu pháp Phật hoằng khai

Ơn đức quá bao la

Xin gởi lòng kính dâng Đức Phổ Hiền Vương./.

VỌNG CỔ

01)Lành thay Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Thánh đức treo gươngvạn nẻo soi…đường.

Thương vạn loại hồi luân trong bốn biển ngập tràn…

Mười Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Làm thuyền từ Bát Nhã chuyểnthanh lương –

Dấu ấn truyền trao như tấm gương, phản chiếu mười phương khắp cùng thếgiới. Cam Lồ Diệu Pháp hiện ngân sương, đảnh lễ thành tâm Phổ Hiền Vương BồTát.

02)Chúng con nguyện bảo toàn châu viên Cổ Đức, muôn mộtthâm ân ơn nghĩa đáp đền…

Theo dòng Tứ Thánh nguyện bước lên đường…

Đệ tử chúng con khắp năm châu bốn bể, tâm thể sẵn sàngtự giác giác tha –

“Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổnguyền xin tự độ”, Báo Phật ân rèn trí tuệ tuyệt vời, lăn bánh xe pháp luânthường lưu xuất nơi nơi.

16) Chúng con nguyện vào sanh ra tử, dứt đường sinh tửđoạn ngục A Tỳ …

Không còn chìm ngập si mê sáu ngã đường tròn …

Thế biết tại sao “Ba rừng giáo lý còn lưu lại – Chođến bây giờ vẫn trắng tay –

Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn – Hay trăng còn đợibóng đêm dài”. Bồ Tát Phổ Hiền Vương đưa tay cho chúng con khơi dòng trí tuệ,để sáng minh linh ngọc thể chân truyền.

Barừng giáo lý còn nguyên vẹn

Tay trắng vì tay đã trắng tay

Trăng khuyết trăng tròn cần chi nữa

Bóngđêm đâu có, hỏi chi đêm dài./.

Trường Ca Pháp Hoa – 30

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC (Tác Giả xin kết)


NÓI TỰ DO

(écho) “Thiên – A Tu La – Dạ Xoa, thảy

Đến nghe phápđó nên chí tâm

Ủng hộ PhậtPháp khiến trường tồn…”

VỌNG KIM LANG

Biết bao nhiêu, nghe đếnchốn này

Trên đất liền hoặc ởgiữa hư không

Với ai đã sanh lòng từ

Ngày đêm tự nương pháptrú an.

Xin nguyện, cho toàn thếgiới các nơi

An ổn chơn thường

Quần sanh lợi ích, phướctrí vô biên

Bao nhiêu nghiệp thảytiêu trừ

Xalìa các khổ trần gian,

Bao nhiêu khổ ách xa lìa,

quay về viêntịch an nhiên

Hằng xoa vóc dáng giới hương,

Giúp cho định phục từ thân

Bồ Đề biến trang nghiêm

Tùy theo chỗ thường lạc an

Trú nơi thanh tịnh thân tâm./.

BẮN NHẠN

Chúngsanh dù ác hay…thiện. Nhân loại dù tỉnh hay mê,

Ai ai cũng biết đường về, diện mục bản Như Lai

Nhà xưa ta đó chân như.

Từ hàng thanh cao thấp cao địa vị lụcphàm như nhau,

Thiên đường ngục tối bởi tâm, trăngtròn trăng khuyết

cũng trăng. Trắng đen chỉ một cái nhìnchơn tâm, Pháp

Hoa Hải Hội rạng ngời từ đây ./.

NGÂM TỰ DO

Về đến nhà rồi thìđừng có hỏi

Ngón tay chỉ hướng,hỏi chi tay

Phật Pháp Thân thườngtrụ hiển bày

Ngộ, không Ngộ vì mêvới tỉnh.

NHẠC DỨT

Linh Sơn Hội Pháp Hoa còn đó - Long HoaHội đã có kia rồi - Tay cầm hạt, một chuỗi chưa niệm - Hiện Liên đài Pháp tọanơi nơi./.

---------------------------------------------------------------------------------------------

(HẾT)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/09/2022(Xem: 15)
Thấm thoát đã đến Giỗ Trăm Ngày Cố Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai danh Không Ngại Thân mẫu Trụ Trì tại Quan Âm
25/09/2022(Xem: 28)
Hôm qua em đi học về Gặp người hành khất chân quê Rưng rưng em chào bà cụ Xót thương thân phận vỉa hè
24/09/2022(Xem: 71)
Thanh bần năm tháng thanh xuân Quay về thanh tịnh học từng câu kinh Đảo điên không khác thanh bình Thân tâm thanh lọc cho mình thanh tao Tục phàm chuyển hóa thanh cao Thi văn cầm họa ngọt ngào thanh lương
24/09/2022(Xem: 300)
Mảnh vườn tâm không ai là không có. Yếu tố hạt giống quan trọng đầu tiên Làm thế nào cho phát triển tự nhiên Cần biết cách chăm sóc sao cho… ………..kết đầy hoa thơm trái ngọt !
20/09/2022(Xem: 114)
Kinh Tiểu Bộ Diễn Nghĩa Kệ Bāhiya Sutta (Thể song thất lục song bát) * Lê Huy Trứ
20/09/2022(Xem: 127)
Nam mô Phật! Những kỳ Đại Giới Đàn trước được tổ chức tại tỉnh nhà, Mẹ của con luôn có mặt, túc trực suốt mấy ngày để phụng sự với tâm nguyện của một người con Phật thuần thành. Từ trong cảnh giới uy nghiêm thoát tục của Đại Giới Đàn hội tụ bao tinh hoa phẩm hạnh, Người đã có những thi phẩm cúng dường lưu lại nơi đường trần nẻo Đạo, như bài thơ sau đây:
17/09/2022(Xem: 520)
Phật tử Melbourne hận hoan mừng Khánh Nhật Ba lăm năm Hải ngoại vá áo chép kinh (1) Truyền đăng tục diệm, phụng sự nhân sinh (2) Pháp giới theo duyên quay về nơi diệu dụng (3) Hiếu tử, ân Thầy đạo tâm bền vững Quảng Đức khai sơn, Chánh pháp lan truyền Đạo vàng giải thoát nguyện mãi uyên nguyên Truyền giới quy y đến tận Trái Tim Hải đảo ( Tasmania)
16/09/2022(Xem: 151)
THEO DUYÊN Hẻm cùng chờ nắng sớm Chim hót vườn nhà bên Bóng người xưa loáng thoáng Du dương khúc nhạc thiền
15/09/2022(Xem: 410)
Còn phàm phu còn mang tâm sanh diệt Đâu biết rằng mình sẵn có CHÂN TÂM Như Hư không, nào có ngã có nhân Người hiểu Đạo, được pháp “ TỨC TÂM LÀ PHẬT”
14/09/2022(Xem: 418)
Vào chiều ngày 10/9/2022, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã tổ chức đêm thơ nhạc Huyền Không, thành kính tưởng niệm người Thầy - thi sĩ Huyền Không, người đã sáng tác trên một ngàn bài thơ, trong đó bài thơ Nhớ chùa là một tuyệt tác bất hủ:
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,417,749