Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Trung Thu Từ Niệm

28/03/201312:39(Xem: 7269)
Trung Thu Từ Niệm

 

TRUNG THU TỪ NIỆM

Tập ký, Di cảo

Hòa thượng THÍCH HẢI TUỆ

Tĩnh Song - Hiền MinhQuang

Các đệ tử thực hiện - Tháng 10 Nhâm Ngọ 11-2002

- Các pháp không hai

- Pháp âm còn mãi

- Chơn vọng đều không

- Phá mê tà

- Nhìn qua cảnh vật

- Vắng bóng Thầy xưa

- Vũ trụ tròn vìn

- Đạo Bồ Đề

- Ánh đạo chan hòa

- Nhớ Thầy

- Tin Thầy viên tịch

- Tôn đức Thiện Hòa

- Lòng người con Phật

- Lòng mẹ

- Xuân về tự cảm

- Đông về

- Phương Đông chiếu diệu

- Diên Thọ mừng Xuân

- Nguyện găng noi theo

- Nghĩ lại cha già

- Tức Phật tức tâm

- Hòa mình tất cả

- Lên viếng Thầy

- Mẹ hiền lặng lẽ ra đi

- Cùng về Diên Thọ

- Mãn cuộc

- Đua nhau

- Đồng tâm hợp lực

- Hương lòng hiếu hạnh

- Niệm chuỗi 18 hột

- Tưởng rằng

- Lòng từ

- Nghe chim vui hót

- Chiếc võng

- Nhớ mùa Dược Sư

- Thân này tạm mượn

- Nỗi buồn man mác

- Vui sống cùng nhau

- Khuyên nhủ các con tại chùa Diên Thọ

- Trải kiếp vâng làm

- Bồ đề huyền diệu

- Chúc mừng năm mới

- Xuân tự cảm

- Lầm tưởng

- Kết hạt Bồ đề

- Về đây

- Em đi mãi mãi

- Theo gót Mẹ hiền

- Diên Thọ vườn xuân

- Họa nguyên vận bài “Vịnh Đá Mài”

- Từ và lạc

-Hoa ở mùa xuân

- Mừng ngày khai hạ

- Cảm niệm Phật Đản 2526

- Hội Bát Nhã

- Cảm niệm

- Cảm niệm

- Đức Thầy cao quý

- Khánh Long - Đức Tổ Ân Thầy

- Hồn nhiên bao la

- Ngọn đuốc Từ Bi

- Chúc mừng hai trẻ

- An hòa Tịnh lạc

- Xoay vần muôn thuở

- Mừng Đại hội Thống Nhất Phật giáo Phú Khánh

- Cảm niệm

- Một lòng son sắc

- Bốn mùa đều xuân

- Ánh vàng chếu sáng

- Quyết chí vươn lên

- Gương lòng

- Tỏa ánh Lưu ly

- Việt Nam rạng rỡ

- Tròn đây muôn thuở

- Muôn đời trong sáng

- Trong ngần

- Lễ niệm Từ Ân

- Khỏi tìm mô

- Rốt cuộc

- Đi về

- Theo gót Cha lành

- Ngời tự tánh

- Cảm niệm

-Nguyện về

- Hoa Tâm bừng nở

- Ngôi chùa Phật Giáo, Diên Khánh cổ thành

- Hải Đức tươi nhuần

- Bạn với sách đèn

- Tạm mượn

- Niệm Phật (108 hột)

- Xoay vòng vô tận

- Nhớ cha

- Vui màu Lam nhạt

- Cảnh chùa Kim Quang

- Đưa người

- Nương Bóng Từ Quang

- Tu . Tù Tu

- Phương Đông rạng rỡ

- Giữ lòng yên tĩnh

- Chia đều khỏi nhịn thèm

- Gắng lo tu

- Lễ Phật thăm Thầy

- Cùng nhau gặt hái

- Hòa tâm tưởng niệm

- Lên đồi Trại Thủy

- Khỏi điểm trang

- Chơn tánh tròn vin

- Vầng châu lóng lánh

- Bơ vơ

- Nay đã về nương

- Cầu siêu độ

- Đừng để quên đi

- Luôn giữ gìn

- Mới rạng soi

- Tịnh giới

- Như Lai nạp thọ

- Ngoài ra chẳng có gì

- Vườn cải nương rau

- Chúc mừng năm mới

- Đại Nguyện Vương

- Đến Ni Viện Diệu Quang xin lễ

- Đến Linh Sơn Ni Tự xin lễ

- Di Đà Từ Phụ

- Chùa cổ nguy nga

- Cổ tự Hoa Tiên

- Cùng nhau vun quén

- Mình là ai

- Mình gặp lại mình

- Mọi loài đều có

- Vẫn một màu

- Chánh pháp soi đường

- Có nhận phải cho

- Tất cả quay về

- Chánh pháp hoằng dương

- Thuốc bột hiệu Minh Quang

- Mừng ngày xuân Giáp Tý

- Mừng cho con trẻ

- Ánh sáng tình thương

- Nỗi buồn mất mẹ

- Tết đến nơi rồi

- Tiếng pháo tất niên

- Chỉ biết nhìn nhau

- Thầy đã trao cho

- Thấp thoáng

- Xuân ở từ đâu

- Chuỗi hạt Bồ Đề

- Có những người con

- Đầu xuân thăm bạn

- Mẹ đã mừng con

- Chiếc gối từ bi

- Soi gương Bát Nhã

- Thuyền từ tế độ

- Nguồn thơ Tuệ uyển

- Cảm đề

- Bồ tát hiện thân

- Chít chia

- Muôn lòng đau xót

- Gương lòng soi sáng

- Xin Thầy hồi nhập

- Cảm nén niềm thương

- Cam lồ nhuần thấm

- Nhất niệm

- Nhớ ơn thầy

- Mùa hạ an cư

- Nghe chuông tỉnh giấc mộng dài

- Câu đối

- Chí rạng ngời

- Ghi nhớ lời Thầy

- Thấp thoáng

- Pháp nhũ thâm ân

- Gót hài non dấu

- Từ Phong Phổ phiến (tiếp)

- Hôm sớm bên Thầy

- Hòa bình nhân loại

- Thiếu nâng niu

- Noi dấu Thầy xưa

- Lồng lộng trăng soi

- Đồi non tươi thắm

- Tặng chuỗi Bồ Đề

- Độ mê tình

- Ni Tự Kim Quang

- Nguồn Đạo vô biên

- Thơ thẩn

- Nhẫn nhục chuyên cần

- Theo gót Từ Bi

- Thuyền Từ Tam Bảo

- Lan trắng Tùng xanh

- Chùa Thiên Hòa

- Họa lại bài vượt sông mê

- Viếng chùa Minh Phước

- Đạo đời chung mặt

- Hương lòng chí thiện

- Thanh tịnh giải thoát

- Sáng rực Đông phương

- Cảm niệm

- Đời Đạo bên nhau

- Lộc Sơn hồi phục

- Kỷ niệm: Lễ tôn an Phật tượng

- Tìm đâu

- Sen đồng quê

- Chánh pháp hằng xoay

- Chưa nhiều, mới tám mươi

- Chùa xưa Tân Chánh

- Phương Sơn Trại Thủy

- Thanh Lương Tịnh thất

- Văng vẳng ngoài kia

- Xuân - Nhân - Tâm - Từ

- Đầu xuân viếng chùa Lộc Sơn

- Đêm giao thừa tự cảm

- Xuân về phơi phới

- Cam lồ nhuần thấm

- Chí thiện nêu cao

- Cảm niệm

- Chúc xuân nhân

- Một ánh xuân

- Công hạnh Dược Sư

- Gió bấc đêm xuân

- Lên viếng chùa

- Chuông thiền nhẹ rơi

- Đối

- Cánh quạt Từ Phong

- Tầm thanh

- Tâm trí

- Thể tánh tròn vìn

- Vui Sống

- Niệm Phật

- Trồng cây Bồ Đề

- Thoát vòng danh lợi

Phần Phụ Lục

- Điếu văn của Hòa thượng Thích Đổng Minh

---o0o---

“Trung thu từ niệm” ý thơ ngây

Tập ký đây là quyển sổ tay

Nghĩ, thấy, nghe sao ghi chép vậy

Đạo đời học tập những điều hay.

Tĩnh Song, Hiền Minh Quang

Trăng này trải kiếp mấy muôn thu,

Sáng tối đầy vơi tuyết phủ mù.

Khắp tỏa đầu non, soi đáy nước,

Tròn đầy ánh sáng mãi không lu.

Trung Thu Kỷ Mùi 1979

CÁC PHÁP KHÔNG HAI

Vô minh, Phật chủng vốn cùng thông.

Phiền não, Bồ đề tánh vẫn đồng.

Không sắc, sắc không, sanh với Phật.

Vọng chơn, động tịnh thể viên dung.

PHÁP ÂM CÒN MÃI

Pháp âm còn mãi vọng ân sư,

Muôn thuở vầng trăn tỏa ánh từ.

Hải Đức, Già Lam chuông Báo Quốc.

Ngân vang ngọc kệ ngát hương đưa.

Ngân vang ngọc kệ ngát hương đưa,

Tứ chúng đồng tâm nguyện kế thừa.

Sự nghiệp thiền phong lan khắp chỗ,

Tông môn rạng rỡ nối nguồn xưa.

CHƠN VỌNG KHÔNG ĐỀU

Chẳng phải ta cũng chẳng chẳng phải ai,

Xưa nay mài miệt mãi làm sai.

Trăng thanh, tuyết phủ dày tăm tối,

Trời sáng, mây mù rợp bóng mai.

Sóng bọt lăn tăn rằng biển cả,

Mây trôi dờn dợn tưởng sông dài.

Ngộ ngồi chơn vọng gì đâu tá,

Chân tánh tròn đầy chẳng khứ lai.

Trung thu 1994

PHÁ MÊ TÀ

Tùy duyên an lạc tự và tha,

Ứng phú thành tâm nguyện Phật-Đà.

Xướng lễ hồng danh lời tán thán,

Xưng dương Phật đức giọng ngân nga.

Mõ, chuông thuần dịu hòa tâm kệ,

Tăng, khách nhịp nhàng họp tiếng ca.

Sự lý dung thông chơn thế đế,

Hằng khai chánh pháp phá mê tà.

NHÌN QUA CẢNH VẬT

Chùa xưa Hải Đức vẻ cô liêu,

Hoa lá rừng cây ngập nắng chiều.

Chăm sóc bàn tay Thầy vắng bóng,

Nhìn qua cảnh vật dáng đìu hiu.

VẮNG BÓNG THẦY XƯA

Hải Đức từ nay vắng bóng tùng,

Môn đồ tứ chúng xót xa trông;

Trước sau vắng vẻ, ôi nào thấy

Tăm dạng thầy đâu ngập nỗi lòng.

VŨ TRỤ TRÒN VÌN

Quạnh quẻ suốt đêm thâu,

Vầng trăng gác mái đầu.

Bao la hồn vũ trụ,

Tròn vìn đâu trước sau.

ĐẠO BỒ ĐỀ

Bồ đề trong sáng tuyệt muôn hình,

Lặng lẽ ngời soi thể diệu minh.

Tịnh thủy cam lồ tràn biển tánh,

Từ bi trí tuệ trổ hoa xinh.

Chân như trải khắp nơi phàm thánh.

Phật tánh tròn đầy giữa chúng sanh.

Một niệm trở về nguồn chính giác,

Rõ ràng sanh, Phật vốn vô sanh.

ÁNH ĐẠO CHAN HÒA

Lẳn quẩn loanh quanh bến khách trần,

Lại qua qua lại áng phù vân.

Vầng trăn bát ngát mười phương chiếu,

Ánh đạo chan hòa giữa thế nhân.

NHỚ THẦY

Đêm vắng nghe chim giọng não nùng,

Nhớ Thầy tràn ngập cõi mênh mông.

Thiền đường lặng lẽ ngời y đức,

Vắng bóng Thầy xưa mãi mãi trông.

TIN THẦY VIÊN TỊCH

Trời đất quay cuồng, mây núi bay,

Tin Thầy viên tịch vội vàng thay!

Ngậm ngùi thương tiếc lòng tê tái,

Rơm rớm dòng châu lệ thấm đầy.

TÔN ĐỨC THIỆN HÒA(1)

Tôn đức Thiện Hòa chỉ đạo sư,

Làm nhiều nói ít, ngát hương từ.

Âm thầm tận tụy xây đời đạo,

Chí nguyện bao la tràn thái hư.

Hòa hợp không phân Nam Bắc Trung,

Việt Nam là mẹ cả cha chung.

Nơi nào vẫn thầy nhà mình cả,

Bình thản như nhiên tịnh sắc không.

(Theo lời dạy của Cố Hòa thượng trước khi viên tịch)

LÒNG NGƯỜI CON PHẬT

Diên Thọ rừng thiền nhuận sắc chân,

Lòng người con Phật thảy ân cần.

Xuân về hoa nở lòng tươi thắm,

Đóa cúc đơm hoa, yến dệt xuân.

Xuân đến hoa cười, hoa đón xuân,

Cùng nhau tô điểm nét thanh tân.

Trước thềm năm mới phô hòa sắc,

Xuân chính là hoa, hoa ấy xuân.

Mồng 2-1 Giáp Tý

LÒNG MẸ

Lòng mẹ bao la tựa biển trời,

Như vầng nhật nguyệt tỏa nơi nơi.

Không gian vũ trụ bao trùm khắp,

Ngàn mắt ngàn tay ánh tuyệt vời.

Lòng mẹ thương con quá dạt dào,

Tình thương muôn thuở vẫn thanh cao,

Thuyền từ dạo khắp dòng sông ái,

Rước nước cam lồ mát biết bao.

Đêm 28-12 Quí Hợi

XUÂN VỀ TỰ CẢM

Giáp Tý Xuân về hơn sáu mươi,

Rừng lam tươi thắm lặng niềm vui.

Tuổi đời chồng chất qua năm tháng,

Nhà đạo náu nương giữa núi đồi.

Yên ở tu trì khi sớm tối,

Ra vào tùy nguyện lúc chiều mơi.

Ngày qua thắng lại vun bồi đắp,

Dưới bóng Từ quang mãi sáng tươi.

ĐÔNG VỀ

Đông về gió lạnh cảnh cô liêu,

Hải Đức chùa xưa ngập bóng chiều;

Huyền diệu chuông ngân vang ngọc kệ,

Tâm hồn thanh thoát vọng cao siêu.

PHƯƠNG ĐÔNG CHIẾU DIỆU

Diên Thọ hoa khai diễn pháp mầu,

Lưu Ly Quang Phật tịnh viên châu.

Phật Đông chiếu diệu hằng sa cõi,

Xuân đến Xuân đi không trước sau.

DIÊN THỌ MỪNG XUÂN

Xuân về sưởi ấm cả trần gian,

Cây cỏ thanh tươi, nhuận xóm làng.

Vạn thọ mỉm cười phô sắc thắm,

Hoàng mai xòe nụ tỏa hương lan;

Anh đào hé nhụy màu thanh nhạt,

Đóa cúc đơm bông sắc ửng vàng.

Diên Thọ mừng Xuân: Xuân bất tận,

Lưu ly ngời chiếu ánh minh quang.

NGUYỆN GẮNG NOI THEO

“Chung nhật độ sanh” là Phật Đạo,

“Vô sanh khả độ” cứu hàm linh

Chí thành quy kính ngôi Tam Bảo,

Nguyện gắng noi theo các pháp lành.

NGHĨ LẠI CHA GIÀ

Nghĩ lại cha già phận hẩm hiu,

Suốt đời lận đận biết bao nhiêu.

Năm mươi lẻ bốn đành ly biệt

Đau xót vì mang lắm chữ nghèo.

TỨC PHẬT TỨC TÂM

Tìm mãi nào ra Phật ở đâu,

Đông tây nam bắc ruỗi dong cầu.

Quay về tự tánh: Chơn thường tánh,

Tức Phật tức tâm: ngọc bửu châu.

HÒA MÌNH TẤT CẢ

“Hòa quang tiếp vật” lưu truyền.

Đạo vàng muôn thuở tùy duyên tôbồi.

Dòng sanh tử, nẻo luân hồi,

Ra vào lên xuống biển khơi phàm trần.

Nướng về bến Giác nguồn Chân,

Thoát vòng sanh tử phân thân độ đời.

Tùy cơ ứng hiện nơi nơi,

Lại qua ba cõi, dạo chơi khắp loài.

Không vì “hữu thỉnh hữu lai”,

Nguyền cùng theo dấu gót hài vân du.

Chẳng màng đông, hạ, xuân thu,

Nắng mưa, gió lạt, mịt mù sương bay.

Không hề phân biệt kia đây,

Hòa mình tất cả vui vầy dưới trên.

Một lòng vì đạo tiến lên,

Tốt đời đẹp đạo xây nền quang vinh.

Khắp cùng thế giới nhân sinh,

Lên bờ giác ngộ, Liên thành Lạc Bang.

Tùy duyên ứng phú đạo tràng

Hòa đồng nhân ngã tràn lan ánh từ.

LÊN VIẾNG THẦY

Cây rung xào xạc gió theo mây,

Vui vẻ đàn con lên viếng Thầy

Đồi vắng am thanh chiều tịch mịch,

Nghe hương ngòa ngạt ấm lòng ngay.

MẸ HIỀN LẶNG LẼ RA ĐI

Mẹ ơi! Sao vội tách trần gian

Lặng lẽ ra đi tận suối ngàn.

Muôn dặm mây sầu trời ảm đạm;

Mẹ hiền nương tựa bóng Từ quang.

Lập đông vừa mới cuối Thu sang,

Giọt lệ mưa rơi, ứa lệ tràn,

Ngọc thố đưa sang miền di lộ(2)

Hoàng long mở rộng cửa thiên bang(3)

Mây từ im rợp cả nơi nơi,

Mưa rãi đầy hoa lã chã rơi.

Gà gọi nhau về nương tổ ấm(4)

Mẹ vào yên nghỉ giấc muôn đời.

Đến giờ Mẹ thượng linh xa,

Ánh nắng trời mai ráo lệ nhòa.

Nếp áo Tăng Ni vàng rực sáng,

Màu lam thanh nhã quyện đài hoa.

Rừng người chiêm ngưỡng trước Liên tòa,

Linh Nghĩa chùa quê kệ sám ca.

Nhất niệm cầu danh về Tịnh độ,

Đồng xưng thánh hiệu A Di Đà.

Chuông ngân hòa lẫn nét từ bi,

Khói tỏa hương trầm nghi ngút bay.

Từ phụ lạc bang Vô lượng thọ,

Độ hồn tiếp dẫn đến trời Tây.

Ánh hồng rực rỡ chiếu hào quang,

Gieo rắc niềm thương khắp nẻo đàng.

Bảo cái tràng phan, cờ phất phới,

Thiện nam tín nữ đón hai hàng.

A Di Đà Phật vọng ngân vang,

Đưa mẹ yên thân hướng suối vàng.

Ánh nến lung linh ngời Bắc Đẩu(5),

Đài hoa tươi thắm vẻ nghiêm trang(6).

*

Tỏa ngời tâm hạnh tưởng thâm ân,

Mưa rưới nguồn chơn đượm thấm nhuần.

Cảm đức Tăng Ni, ơn thiện tín,

Nguyện cùng theo gót đấng Năng Nhân.

Hạ nguyên 1983

CÙNG VỀ DIÊN THỌ

Hồng chung Diên Thọ vọng âm vang,

Nhắn nhủ cùng nhau đến đạo tràng.

Bửu điện đại hùng ngời diệu tướng,

Tổ đường phạm vũ vẻ nghiêm trang.

Tăng môn câu hội an hòa chúng,

Tín hữu tề tâm họp kết đoàn.

Giáo hội huyện nhà chung một mối,

Xây đời sùng đạo nhật Tăng quang

Kỷ niệm đệ thập chu niên lễ dựng bảng hiệu chùa và khai đại hồng chung chùa Diên Thọ.

MÃN CUỘC

Giàu sang cho lắm để làm chi,

Mãn cuộc buông tay chẳng có gì.

Mài miệt tóm thâu riêng nặng túi,

Tạo thêm chồng chất nghiệp tham si.

ĐUA NHAU

Lợi danh chen chúc mãi mong cầu,

Chẳng rõ thân này thật ở đâu.

Sương gió phôi pha đầu nhuốm bạc,

Đua nhau rộn rịp vẻ sang giàu.

ĐỒNG TÂM HỢP LỰC

Là người con Phật thảo ngay,

Vâng lời Phật dạy gắng ghi vào lòng

Hằng ngày nhớ nghĩ cho thông,

Lòng Bi - Trí - Dũng những mong tỏ tường.

Bi là tâm rộng thênh thang,

Yêu thương nhân loại muôn vàn chúng sinh.

Trí là đuốc tuệ quang minh,

Sáng soi tư tưởng thực hành của ta.

Dũng là can đãm xông pha,

Vứt phăng danh lợi ước mơ tầm thường.

Cùng điều chường nghiệp mang vương,

Quyết tâm phục vụ đảm đương với đời.

Nhằm vào sự nghiệp lâu dài,

Tùy duyên góp sức đắp bồi thêm tươi.

Lợi mình trước phải lợi người,

Não phiền thanh thoát vui cười thảnh thơi.

Ánh từ sán tỏa nơi nơi,

Việt Nam tổ quốc chói ngời quang vinh

Toàn dân no ấm thanh bình,

Nước nhà thạnh trị nhân sinh phú cường.

Khắp cùng nhân loại muôn phương,

Nước giàu dân mạnh tình thương chan hòa.

Anh em bốn biển một nhà,

Nhịp nhàng trổi khúc dân ca hòa đồng,

Việt Nam con Lạc cháu Hồng,

Đồng tâm hợp lực thành công muôn đời.

Trung thu 1983

HƯƠNG LÒNG HIẾU HẠNH

Ánh hồng rạng rỡ chiếu vầng châu,

Thắng lợi Vu Lan mở nhịp cầu;

Này Phật hân hoan, Tăng tự tứ,

Hương lòng hiếu hạnh ngát trời thu.

Oai thần chư Phật tỏa vầng châu,

Tôn giả Mục Liên ai khẩn cầu,

Thân mẫu Thanh Đề siêu thượng giới,

Gương từ hiếu hạnh sáng nghìn thu.

NIỆM CHUỖI 18 HỘT

Vô lường thế giới ánh chơn châu,

Một niệm linh thông cõi nhiệm mầu

Vọng khởi trần duyên tay chuyển vận,

Trong ngần mười tám kết vầng châu.

TƯỞNG RẰNG

Ngày ngày mài miệt cảnh bon chen,

Một niệm linh thông cõi nhiệm mầu.

Vọng khởi trần duyên tay chuyển vận,

Trong ngần mười tám kết vầng châu.

Ngày ngày mài miệt cảnh bon chen,

Mơ ngủ chiêm bao vớ được tiền;

Giả cảnh lầm cho là thật cảnh,

Tưởng rằng lắm bạc chắc hơn tiên.

LÒNG TỪ

Lòng từ tung rải khắp muôn phương

Thề độ chúng sanh hết khổ vương.

Gậy tích rung lên toan cửa ngục,

Bửu châu ngời sáng ngát thiên hương.

NGHE CHIM VUI HÓT

Cá nước chim trời sông núi thanh,

Nghe chim vui hót dịu trong lành.

Bình minh tràn ngập lòng chan chứa,

Muôn loại cùng nhau một lẽ sanh.

CHIẾC VÕNG

Anh đã từ đâu đến cõi này,

Nhà thiền tên gọi chiếc giường dây

Lưng dài cổ nhỏ mình trăm mắt,

Miệng rộng vai gầy đầu bốn tai.

Người thỏa giấc nồng theo gió thoảng,

Kẻ vui mộng đẹp thả hồn bay.

Tùy duyên qua lại cùng lên xuống,

Dạ thẳng lòng không trải tháng ngày.

(Hè Nhâm Tuất 1982)

NHỚ MÙA DƯỢC SƯ

Đi đâu cũng nhớ ngôi chùa

Nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ mùa Dược Sư.

Lắng lòng thanh tịnh suy tư,

Hồi chuông Diên Thọ tiếng từ ngân vang.

THÂN NÀY TẠM MƯỢN

Thân này tạm mượn để làm duyên,

Giả tướng hư danh chẳng mấy yên.

Già bệnh tử sanh quanh quẩn mãi,

Pháp thân huệ mạng tánh thường nhiên.

Pháp thân huệ mạng tánh thường nhiên,

Nhơn, Pháp bặt tăm mới thật yên.

Vững bước hòa tâm thành chánh đạo.

Thân này tạm mượn để làm duyên.

Những ngày đau yếu mùa thu 1984

NỖI BUỒN MAN MÁC

Nỗi buồn man mác có ai hay?

Biết tỏ cùng ai những nỗi này!

Dế khóc ngoài kia nghe thảm thiết,

Tâm hồn tràn ngập cả trời mây.

Tâm hồn trần ngập cõi trời mây,

Nghĩa mẹ ơn cha trọng đức Thầy.

Gió rét đông về mưa rỉ rả

Nỗi lòng man mác có ai hay?

Đông chí 1984

VUI SỐNG CÙNG NHAU

Nghĩ lại phần tôi bất hạnh nhiều,

Vắng Thầy, mất Mẹ, thiếu Cha yêu.

Nương vào ánh sáng gương Từ Phụ,

Vui sống cùng nhau cảnh tịch liêu.

06-02 Bính Dần.

KHUYÊN NHỦ CÁC CON TẠI CHÙA DIÊN THỌ

“Sân si nghiệp chướng không chừa,

Bo bo mà giữ dây dưa ích gì!”

Tu hành cần phải xét suy,

Trau dồi đức hạnh từ bi mới là,

Cùng nhau con Phật một nhà,

Luyện rèn tánh tốt, thói tà tránh xa.

Sáu đường ba cõi lại qua,

Vô minh che lập đọa sa nhiều đời.

Thầy thương con thảy tỏ lời,

Hễ là con Phật quyết thời vâng theo,

Bồ đề giống Phật luôn gieo,

Não phiền nặng trĩu buộc treo lợi gì.

Nhổ dần cỏ độc tham si,

Vun trồng hỷ xả từ bi vào lòng

Muốn cho tâm được thong dong,

Luôn luôn niệm Phật thoát vòng khổ đau.

Bên lòng trước cũng như sau,

Đã là con Phật cùng nhau họp hòa.

Hết lòng kính mẹ thờ cha,

Bạn lành thương mến vào ra vui vầy.

Trì kinh, lễ sám, ăn chay.

Theo đường chánh pháp ngày ngày quyết tâm.

Xa lìa vọng tưởng mê lầm,

Mừng cho con thảy an tâm tu trì.

Giữ điều ngũ giới tam quy,

Trau dồi chánh kiến gắng ghi chuyên cần.

Xây đời phụng đạo góp phần,

Siêng năng tu học bốn ân lo tròn.

……

Lưu ly Diên Thọ nương về Dược Vương.

Nguyện con cả thảy an khương.

Hướng về y học Nam phương cổ truyền.

Lãn ông Hải Thượng chơn tiên

Thiền sư Tuệ Tĩnh tiên hiền sáng khai.

Tìm phương Nam dược cứu đời,

Thoát vòng bệnh khổ an vui cõi trần.

Là người con Phật ân cần,

Gắng công phục vụ nhân dân mới là.

Một lòng tích cực tham gia,

Đồng tâm hiệp lực trẻ già gắng công.

Nhà nhà ai nấy vun trồng,

Trồng cây Nam dược phổ thông để dùng.

Nguyện đi hái htuốc trên rừng,

Hoặc ven miền biển hay vùng nông thôn.

Vào thăm các cảnh thiền môn,

Đâu đâu đều có sẵn trồng thuốc Nam.

Ra công lui tới hỏi han,

Hoặc mua hay giúp tùy phương hợp hòa.

Đạo đời chung mặt một nhà,

Đẹp đời tốt đạo chính là đường tu.

Cùng nhau gắng sức công phu,

Giúp người bệnh khổ in như giúp mình.

Đó là công hạnh làm lành,

Hướng về Diên Thọ trên thành Lưu Ly.

Đồng tâm con thảy nhớ ghi,

Quyết lòng thực hiện từ bi Phật truyền.

Phật rằng: tám món phước điền,

Thăm người bệnh tật phước duyên hàng đầu.

Lời vàng Phật dạy ghi sâu,

Là người con Phật cùng nhau gắng làm.

Lòng thương Đức Phật thênh thang,

Muôn loài như một hằng ban ánh từ.

Mong sao cả thảy người người,

Tham si diệt hết đời đời an vui.

Mùa Dược Sư Ất Sửu 1985

TRẢI KIẾP VÂNG LÀM

Chớ nghĩ rằng tu lánh việc đời,

Đời còn xây dựng khắp muôn nơi.

Nơi nào vẫn thấy còn tu tạo,

Tạo cảnh vui vầy đâu nghỉ ngơi.

Hạnh phúc chung lo xây đạo đời,

Soi đèn trí huệ rạng nơi nơi,

Lòng thương rải khắp cùng muôn loại,

Trri kiếp vâng làm dám nghỉ ngơi.

BỒ ĐỀ HUYỀN DIỆU

Bồ đề huyền diệu kết vầng châu,

Nguồn đạo xưa nay vẫn một màu.

Bể khổ lao xao làn sóng thức,

Dừng cơn gió cuốn lộ trăng thu.

Trăng thu rực chiếu khắp đâu đâu,

Mát rượi thân tâm ánh đạo mầu.

Bi trí ngời soi đường Bát Chánh,

Bồ đề huyền diệu kết vầng châu.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới mừng xuân vui khắp nơi,

Ngàn hoa khoe sắc hé môi cười.

Rừng thiền gió thoảng hương ngào ngạt

Suối tịnh trăng ngời nước sáng soi.

XUÂN TỰ CẢM

“Xuân khai Xuân khứ hựu Xuân lai”

Thấm thoát Xuân này sáu lẻ hai.

Lý đạo cao sâu chưa tận mặt,

Sự đời hơn thiệt đã vào tai.

Được thua phải trái tâm nào nệ,

Hay dở khen chê dạ dám nài.

Tùy thuận các duyên nguyền cố gắng,

Xuân lòng tươi nhuận nét hoàng mai.

LẦM TƯỞNG

Phật nói ma kia chẳng phải xa,

Giác tâm là Phật, mê thành tà.

Hang sâu mờ mịt săn coi số,

Lầm tưởng nơi đây động Phổ Đà.

Lầm tưởng nơi đây động Phổ Đà,

Lọt vào rồi lại vội quay ra.

Ma mà mạ Phật bày trò bịp

Tỉnh giác ai ơi tránh tránh xa.

08/4 Bính Dần

KẾT HẠT BỒ ĐỀ

Kết hạt Bồ đề vốn diệu huyền,

Di Đà một niệm vẫn tinh chuyên.

Hà sa chướng nghiệp như băng tuyết,

Nguồn đạo sáng ngời đại trí viên.

VỀ ĐÂY

Kỷ niệm Hồng Danh Diên Thọ và Hồng Chung Diên Thọ năm thứ 9 từ 05/01/1972 năm Nhâm Tý đến 27/10/1981 năm Tân Dậu.

Về đây Diên Thọ Đạo Tràng

Vườn hoa khóm trúc kết đoàn sum xuê

Dìu nhau thiện hữu đề huề

Trên đường quốc lộ hướng về thành xưa

Về đây viếng cảnh thăm Chùa

Hoa vàng trúc biếc bốn mùa thanh thanh

Vườn cây sữa ngọt thơm lành

Thanh long, bạch lựu, khế danh đủ màu

Về đây Diên Thọ tươi vui

Trúc vàng trước ngõ chờ nơi cổng chào

Tam môn phương tiện thẳng vào

Mùi thơm hoa lá đón chào ta đi

Mẹ hiền tỏa ánh từ bi

Hồng mai, bạch hạc uy nghi đứng chầu

Tiên, Long hội kiến vườn đào

Mẫu đơn đỏ thắm hòa giao ánh trời

Đồng nam, đồng nữ vui chơi

Anh đào, thủy trúc sánh đôi bạn hiền

Hải đường nở rộ trung niên

Kim đồng, ngọc nữ am thiền về nương

Mẫu đơn thanh bạch đoan trang

Phượng vỹ, Hoa đại kết tàn mái che

Mai vàng dòng họ nhà Hòe

Tân lang thẳng đứng hầu kề bốn phương

Lài tây, Bạch ngọc tỏa hương

Hoa giấy mềm mại đỏ hường song song

Văn Thù hoa nở trắng vàng tròn xoe

Dạ hương ngào ngạt đêm khuya

Hoàng mai, Thanh trúc hướng về từ quang

Hồng đào, Nguyệt quế, Bạch lan

Mùi thơm dào dạt lan tràn đó đây

Bách tùng đôi bạn hòa lài

Thông hiền, Ngọc cẩn mến tài Mộc lan

Lưỡi long Hồ vỹ họp đoàn

Bông trang đỏ thắm màu vàng hồng chu

Giàn hoa Quân tử thanh cao

Bóng che mát rượi trên đầu xanh tươi

Vào ra lui tới thảnh thơi

Thiên lan tím dịu từng nơi tủa thòng

Thía lan hoa sứ cánh hồng

Ngắm càng đẹp mắt nở lòng vui tươi

Hoàng anh, Thiên lý nhìn trời

Quan Âm, Tử trúc đẹp tươi hoa Quỳnh

Liễu chùa tháp dáng hiền lành

Từ bi cam thảo, vươn mình trang nghiêm

Hồng lý vũ, Bá vương tiên

Tường vi, Cẩm chướng nhìn lên mỉm cười

Bạch ngà bút tứ thời Mai

Tố tâm lan với hoa Lài trắng phau

Lạc tiên, Hồng phấn, bông Ngâu

Ngọc lan thơm dịu cây cao lắm cành

Nụ tầm xuân, Vạn niên thanh

Mình giây cành lá bò quanh bộn bàng

Thanh hoa thảo, Tùy ông lan

Bồng hồng, Hoa hậu, Kê quan, Soái trà

Kim ngân với Ngũ sắc hoa

Bạch, Hồng, Hoàng điệp một nhà xinh thay

Hồng lê đóa, Bạch tuyết mai

Bắc mẫu đơn hoa nở màu trắng tinh

Băn khoăn bông tím Lục bình

Thái lan, Trang đỏ nhỏ cành lắm hoa

Quanh chùa cây lá hiền hòa

Vinh quang, rực rỡ chói lòa vạn linh

Còn nhiều cỏ đẹp hoa xinh

Cành hồng lá lục vươn mình đó đây

Hồng sâm, Tứ quý sum vầy

Bạch hạc lan với Thọ tây, Lê hồng

Sống đời vàng đỏ sạch trong

Liễu cành lá trổ màu bông đỏ vàng

Thảo, Hoa cùng khắp xóm làng

Về đây tô điểm nghiêm trang cảnh thiền

Bạch mai với Bạch - diệp - liên

Dịu dàng thanh khiết lặng yên trong lành

Cây cao cỏ thấp đều xinh

Toàn là dược thảo đượm tình quê hương

Về đây Diên Thọ Đạo Tràng

Mát lòng đẹp mắt an thường tự nhiên

Am thanh cảnh tịnh vườn thiền

Mùa hoa vị thuốc bình yên tâm hồn

Nương mình dưới bóng Từ Tôn

Hôm mai kinh kệ thiền môn huy hoàng

Người người kinh kệ dâng hương

Hồng ân Đức Phật vô lường thẩm sâu

Từ bi, hỷ xả làm đầu

Trau dồi trí tuệ đạo mầu thiền gia

Ngôi chùa Phật học nguy nga

Hiệu xưng Diên Thọ nay đà chín năm

Trải qua bao cuộc thăng trầm

Tang thương biến đổi âm thầm sững yên

Vào năm Nhâm Tý trung nguyên

Hăm hai tháng bảy Cửa Thiền rộng khai

Xuân Kinh, Thượng Đức hai Ngài

Cổ thành Diên Khánh đáo lai Am Thiền

Đông Môn Phú Khánh kết duyên

Lòng từ lân mãn nơi miền Thành xưa

Hằng lâu mưa Pháp trông chờ

Phước duyên nay gặp Đáơ ban truyền

Thiền Tôn Trưởng Lão Giác Nhiên

Tây Thiên Đại Lão Giác Nguyên vận hành

Cao Tăng nhị vị chúc lành

Ban cho Diên Thọ quí danh hiệu mùa

Tăng già, cư sĩ tấn tu

Giáo đồ nam, nữ công phu giữ gìn

Cùng nhau khai hóa niềm tin

Đồng tâm hiệp lực nối truyền Phật gia

Hồng chung Diên thọ ngân nga

Nhạc từ bi thổi vang ca khúc thiền

Chư Tăng, Thiện tín quanh miền

Hướng về Giáo hội lòng tin vui mừng

Kim htanh ngọc kệ vang lừng

Chín mùa thu chẵn vui cùng Phật môn

Chuông chùa Diên Thọ quy tôn

Ngân lên diệu pháp trường tồn vạn niên

Nguyện cầu trăm họ bình yên

Sống đời đạo đức tâm duyên hợp hòa

Một lòng kính mẹ thờ cha

Vợ chồng con cháu an hòa dưới trên

Xóm làng dòng họ đôi bên

Thuận lòng vui vẻ vun niềm nghĩa nhân

Trau dồi học hạnh chuyên cần

Trẻ già trai gái góp phần dựng xây

Gieo trồng giống Phật hôm nay

Mai sau quyế được nhiều ngày thong dong

Ai hay như vậy bền lòng

Giải đải ngăn cấm ngăn lòng tham si

Noi theo gương sáng từ bi

Một lòng an nhẫn tùy nghi giúp đời

Đạo tràng diên thọ thêm tươi

Diên sanh Phổ Phật chói ngời phương Đông

Nhật quang khu phố sáng trong

Dinh Thành tỏa bóng gương lòng Nguyệt quang

Khánh Long huyền thủ Dược Vương

Dược Thượng, Linh nghĩa mùi hương khắp miền

Việt Nam Tuệ Tĩnh Đại Tiên

Tân Lợi Quảng Đức dũng hiền từ bi

Tôn danh thất chúng bảy vì

Đạo tràng Diên Thọ đều quy một nhà

Dược Sư thất Phật liên tòa

Đôn nghi cầu nguyện an hòa khắp nơi

Tuệ đàng bốn chín sáng ngời

Pha tan mộng tưởng xa rời đảo điên

Chân thành đảnh lễ Phật tiền

Oai thần Tam Bảo Thánh Hiền chứng minh

Chú tâm trì chú tụng kinh

Nguyền cho bá tánh khương ninh thọ trường

Trẻ già trai gái hiền lương

Gia môn hưng thịnh xóm làng yên vui

Ruộng vườn hoa quả tốt tươi

Nhân dân an lạc sống đời phong nhiêu

Mến nhau quí chuộng nâng niu

Xây nền hạnh phúc thương yêu giống nòi

Từ bi tỏa sáng nơi nơi

Trau dồi trí tuệ rạng soi tấc lòng

Bồ đề đại thọ nương cùng

Siêng năng phục vụ góp công với đời

Lợi mình mà cũng lợi người

Khắp trong thiên hạ sống đời văn minh

Ngữa nhờ Chư Phật oai linh

Từ bi gia hộ chúng sinh an hòa

Vang lừng điệp khúc dân ca

Hương đời hạnh phúc trên tòa quang vinh

Chúng con tha thiết chí thành

Nguyện cầu Phật Tổ chứng minh Đạo tràng

Trầm sen ngào ngạt muôn phương

Đạo vàng chiếu khắp quê hương sáng lòa

Tiếng kinh hòa với lời ca

Dân tộc, Phật giáo một nhà hân hoan

Đồng tâm nhất trí kết đoàn

Xây thành sen báu lạc bang hiện tiền

Người người kết hợp thiện duyên

Thảy đều lợi lạc trong miền nhân gian

Việt Nam hạnh phúc toàn dân

Nhạc thiền hòa hợp lừng vang khắp trời

Ánh hồng sáng tỏ nơi nơi

Sen vàng tươi thắm chói ngời hào quang

Non sông tổ quốc huy hoàng

Dân tộc, Đạo Pháp vô lường quang minh

Toàn dân hưởng trọn thanh bình

An cư lạc nghiệp diên sanh thọ tường

Về đây Diên Thọ Y Vương

Dược Sư Giáo chủ Đông phương chói ngời

Lưu ly ánh sáng tuyệt vời

Mười hai nguyện lớn độ đời trần ai

Thành tâm niệm hiệu Như Lai

Tăng thêm phước thọ tiêu tai cát tường

Về đây nương bóng Từ quang

Cùng nhau tô điểm Đạo trang Dược Sư

Noi gương cao quí Đạo từ

Lãng Ông, Tuệ Tĩnh, Dược Sư hộ đời

Hòa Thang, Dược Thượng cứu người

Dược Vương diệu pháp bệnh đời trị an

Tùy duyên ứng phó Đạo Tràng

Lời kinh, tiếng kệ ngân vang Pháp Thiền

Nguyện cầu bệnh khổ an thuyên

Điều hòa thân thể bình yên tâmthần

Về đây Diên Thọ trường xuân

Lưu Ly Quang Phật vô ngần sáng trong

Nguồn chân diệu Đạo viên dung

Tịch nhiên thường chiếu tánh đồng thái hư

Về đây cảnh tỉnh như như

Sen lòng hoa nở nguồn thơ nhiệm mầu

An nhiên tự tại tiêu dao

Đông phương Tịnh độ khắc nào Lạc bang

Đoàn người con Phật lên đường

Về đây Diên Thọ Đạo tràng quy y

Hòa mình dưới bóng Từ Bi

Quan Âm từ mẫu uy nghi chói ngời

Về đây kinh kệ hôm mai

Kết duyên Phật Pháp tôi bồi tín tâm

Tránh điều phiền não mê lầm

Quay về Tam Bảo an tâm tu trì

Theo gương hỷ xả từ bi

Đạo đời chung sức tùy nghi góp phần

Lời vàng Phật dạy thắm nhuần

Gắng công tu học bốn ân lo tròn

Hướng về Từ Phụ Thích Tôn

Chúc mừng trăm họ tâm hồn yên vui

Dược Sư thị hiện muôn nơi

Diên trường thọ mạng sống đời phong dinh

Khắp truyền pháp giới chúng sinh

An vui tự tại trên thành Lưu Ly.

Thu 81

Kính thầy,

Tâm Bửu vâng lời Thầy, bêin chép lại từ một bản chính của Bổn sư.

Nay trân trọng kính gửi Thầy và Thầy An triển lãm và triển vọng.

Chúc hai thầy luôn luôn mạnh khỏe trong ánh hào quang của Chư Phật, thân tâm thường an lạc, đạo thể hằng bình an.

EM ĐI MÃI MÃI

Em đi mãi mãi, từ nay em đi mãi mãi,

Hương hồn em như phưởng phất đâu đây…

Nhìn mặt em khi vừa khép quan tài,

Mắt anh bỗng rưng rưng đôi dòng lệ.

Em đã bỏ mình khi trời đông về gió lạnh,

Miền Tây Nguyên giá buốt giữa đêm trường,

Em trút hơi thở cuối cùng xa làng xóm quê hương.

Ai nào biết lần ra đi này là lần ra đi mãi mãi.

Em từ biệt mẹ già cùng đàn con ở lại,

Và anh em bầu bạn để ra đi.

Em ra đi biền biệt mãi không về,

Và vĩnh viễn không bao giờ em trở lại.

Mẹ già yếu con thơ cùng vợ dại,

Biết bao niềm đau xót cảnh chia ly!

“Những tưởng tre tàn măng mọc,

Nào hay đâu tre khóc cho măng!”

“ngỡ là chồng vợ ở với nhau,

Ai xuốn khiến chồng đành xa vợ!”

Mẹ ở đây, con cháu ở đây, cha cớ vội vã?

Nhà còn đó, bà con tới đó, em sao bỏ đi đâu?

Nợ trần hoàn em rũ sạch từ đây,

Trút gánh nặng để lại đời bao kẻ

Vợ em, con em ngậm ngùi nuốt lệ,

Cùng thân bằng quyến thuộc nỗi buồn đau.

Em ơi em! Em vĩnh biệt nghìn thu,

Đau đớn bấy cho kẻ còn người mất!

Nhớ em xưa tính tình ngay thật,

Đối với mọi người em vẫn giữ nèt hiền hòa.

Với xóm làng cô bác gần xa,

Và anh chị em ruột rà cũng vẫn thế.

Việc làm ăn mặc dù đầy vất vả,

Tánh cần cù tất cả mưu sinh,

Vừa lo bề đáp thâm ân.

Vừa lo kế bon chen theo cuộc sống,

Đường nhiều nẻo em trải qua muôn dặm,

Vượt núi rừng hầm hố lắm chông gai.

Dfu gặp cơn mưa gió bão bùng,

Dù gặp lúc giữa đường đầy ngang trái,

Cớ những lúc lên đèo xuống ải,

Có những hồi vượt suối băng ngàn,

Từ miền Trung đi đến miền Nam,

Em trải qua bao năm trên đường xa dong ruổi,

Cùng anh em đồng nghiệp mãi đi về,

Những buồn vui truông vắng giữa đêm khuya,

Và sung sướng khi về nơi thành phố.

Biết bao nỗi nhọc nhằn cực khổ,

Mong làm tròn phận sự công nhân.

Trên đường Tây Nguyên em qua lại bao lần,

Và lên xuống cùng bao lần qua lại.

Nhưng từ nay em ra đi mãi mãi,

Đi vè dây hun hút tận phương nào?

Từ ải Nam Quan đến Minh Hải Cà Mau,

Từ mặt biển đến địa cầu, vũ trụ.

Cõi trời, cõi người, tu la và ác đạo,

Từ nưoi này sang đến nơi kia,

Từ bốn phương nam bắc đông tây,

Từ góc biển đến chân trời ven núi,

Đắc Lắc, Nha Trang, Sài Gòn, Thuận Hóa,

Trên đối dưới suối, đồng ruộng, phố phường,

Em ơi em! Em ở đâu tận nghìn phương,

Xin ai rõ, chỉ giùm cho tôi với!

Đường thăm thẳm mênh mông nơi minh giới,

Xa cách muôn trùng vạn nẻo mịt mù,

Hỡi người ơi! Em tôi ở nơi đâu?

Tôi nghĩ rằng không ai có thẻ chỉ giùm tôi được

Thế mà em quên đi không lo tìm đường trước,

Đường cuối cùng của tất cả mọi người.

Đường tử sanh sanh tử xuống lên,

Đường biển nghiệp đảo điên điên đảo,

Em cứ miệt mài trong chuỗi đời mộng ảo,

Mãi chạy tìm ánh sáng giữa trời trong.

“Sanh tay không thác cũng tay không,

Của tạo hóa giao cho tạo hóa.”

Nợ trần ai trả vay vay trả,

Biết bao giờ vơi hết nỗi sầu đau?

Em ơi em! Em hiện ở nơi đâu?

Về đây nghe những lời anh kể,

Anh kể cho em nghe vào bao người liên hệ,

Cho anh em, cho em chị, cháu con,

Cho bạn bè, cho đạo hữu đồng môn,

Cho tất cả những ai thích nghe anh kể,

Lời Phật dạy: trần ai là biển khổ,

Phải cùng nhau xây dựng một cảnh giới vui tươi,

Sống hòa mình cùng giúp đỡ mọi người,

Và chúng sức cõi ta bà này biến thành nhân gian Tịnh độ.

Thế mà em mãi say sưa trên đường đầy gian khổ.

Hãy mau mau tìm chỗ để về nương,

Hẫy mau mau tỉnh giấc mộng hoàn lương,

Bừng mắt dậy là thấy đường ánh sáng,

Đường chính giác từ bi sung mãn,

Trí tuệ nhiệm mầu vô lượng vô biên,

Hãy về đây nương ánh đạo diệu huyền,

Cầu giải thoát bao não phiền ràng buộc.

Cành dương liễu giọt cam lồ rưới mát,

Dập tắc liền lửa tham dục vô minh,

Ngước mắt nhìn Mẹ rãi khắp tình thương,

Thuyền tế độ hằng lại qua trên biển khổ.

Hôm nay trai tuần bách nhật thiết lễ hương hoa.

Ngưỡng cầu Tam Bảo chứng minh từ bi tiếp độ,

Nguyện phóng hào quang, đường mê rọi khắp,

Hương linh dời gót, Tịnh độ bước sang,

Thân bằng quyến thuộc, vợ con, mẹ già.

Tha thiết một lòng nương nhờ từ lực,

Thầm nhuần ân đức hồi hướng vãng sanh,

Cầu cho tang quyến an lành, hưởng nhờ phước tộc.

Nguyện hương linh sớm về nơi bổn quốc,

Xin cúi đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Di Đà,

Hồn lắng nghe lời diệu Pháp sâu xa,

Tâm bừng sáng, trí tuệ liền khai phát,

Hương hồn em đã về an dưỡng quốc,

Chín phẩm sen vàng thác chất hóa sinh

Sống yên vui cảnh tịnh Bữu Liên Thành,

Bạn cùng Bồ Tát Vô sanh bất thối,

Nương bậc Thượng Thiện lên Liên Trì Hải Hội,

Tắm gội ao sne bảy báu toàn vàng,

Uống nước trong lành tám đức tịnh viên,

Sạch hết não phiền an nhiên siêu thoát,

Em đã về nương quê nhà Cực Lạc,

Tiêu dao tự tại bất diệt thường nhiên,

Chắp tay đảnh lễ Phật tiền,

Như Lai thọ ký chứng liền vô sanh.

Cầu cho tất cả an lành.

Người còn khỏe manh, thác sanh Liên Trì,

Đời đời nương bóng Từ Bi,

Thân tâm an lạc về đi thanh nhàn.

*

Giờ đây nghi lễ nghiêm trang, tiệc chay đạm bạc,

Lòng thành vợ con, cầu thỉnh em về,

Lớn nhỏ đề huề, linh sàng đứng trước,

Đôi lời sơ lược, em hãy cảm thông,

Ai nấymột lòng thương em vô kể,

Hiếu tình đạo nghĩa, nói mấy không cùng,

Em có linh thiêng về đây phù hộ,

Hộ cho con vợ, lo việc nghĩa nhân,

Sống thác lẽ thường, em đừng phiền trách,

Giữ lòng trong sạch,chay lạt là hơn.

“Nay là: Trăm ngày tiệc cúng, bốn lạy tạm an.

Rộng làm kép, hẹp làm đơn,

Thảo là ngon, ngon là thảo.

Có quảy nhiều, không quảy ít

Thương đừng chấp, chấp đừng thương”

Thương thay, xin hưởng!

THEO GÓT MẸ HIỀN

Quán Âm ngời sáng ánh siêu nhân,

Rãi khắp tình thương đấng Mẹ Hiền.

Mười chín tháng hai mừng kỷ niệm,

Chúng con nương bóng dưới đài sen.

Bạch y Từ Mẫu nghiệp Liên Đài,

Gương mặt hồn nhiên tỏa sáng soi;

Nước tịnh cành dương ban rưới khắp,

Chí thành xưng hiệm hiệu danh Ngài.

Noi gương cao cả hạnh từ tâm,

Theo gót mẹ hiền Quán Thế Âm,

Tuổi trẻ về nương Hoa Diệu Pháp,

Nguyện khơi nguồn trí chuyển mê lầm.

Cha lành muôn thuở ngự tòa sen,

Sáng tỏa bào quang ánh diệu huyền;

Thầm bảo; Các con nên phấn chí,

Gắng mà tu học cố vươn lên.

Lời làm anh chi bảo răn khuyên,

Đàn trẻ hòa vui trổi nhạc thiền.

Sán kệ lừng ang ngan tiếng ngọc,

Tâm hồn tươi sáng tỏa hồng liên.

Từng đàn con Phật hội về đây,

Rèn luyện thân tâm trải tháng ngày,

Diên thọ vườn hoa tươi đẹp mãi,

Trẻ già trai gái thảy vui vầy.

(Kỳ niệm lễ vía Quán âm Từ Mẫu và lễ khai giáo Đồng - mông 14/3/192

1. Kính Lễ Chư Phật

Cúi đầu kính lễ Phật - Đà - Gia,

Xin nguyện về nương phép lục hòa/

Dẹp bỏ kiêu căng, trừ ngã mạn,

Hằng soi gương sáng hạnh Tăng - già.

2. Xưng Tán Như Lai

Thân vàng chói snág ngự Liên Đài,

Rực rỡ hào quang chiếu khắp nơi.

Tưởng niệm hồng danh tôn Phật hiệu,

Muôn đời xnứg tán Đức Như Lai.

3. Quảng Tu Cúng Dường

Cúng đường Tam Bao phước vô cùng,

Chánh tín khơi nguồn trí sáng trong.

Hoa tịnh, giới hương thơm bát ngát,

Sạch trơn tham dục nhẹ như không.

4. Sám Hối Nghiệp Chướng

Tâm tư giao động mãi lăng xăng,

Lầm lỗi gây nên bởi sáu căn.

Sám hối tiêu trừ ba chướng nghiệp,

Tâm hồn trong sạch tợ sương băng.

5. Tùy Hỷ Công Đức

Sân si tư2f trước kéo dây hoài,

Tùy hỷ chuyên tu phép rộng khai.

Điều thiện cố làm dù nhỏ nhặt,

Vui mừng khen ngợi thảy cùng ai.

6. Thỉnh Chuyển Pháp Luân

Cha lành muôn thuở đại từ bi,

Tha thiết thỉnh cầu nguyện chứng tri;

Chánh pháp xoay vần lan rộng mãi,

Chói ngời chân lý phá màn nghi.

7. Thỉnh Phật Trụ Theá

Bụi hồng che lấp trí mông lung,

Dạy bảo người nghe sáng tỏ lòng.

Đốt nén tâm hương cầu Phật tổ,

Cõi đời an trú độ quần mông.

8. Thường Tùy Phật học

Si mê tà kiến quá sâu dày,

Sống chết xoay vần mãi trả vay.

Bể khổ vươn lên bờ giải thoát,

Thường tùy Phật học quyết theo Ngài.

9Hằng Thuận Chúng Sanh

Thương người trôi nổi bến mê luân,

Đuốc tuệ soi đường hướng nẻo chân.

Hằng thuận chúng sanh theo sở nguyện,

Tùy duyên ứng phú diễn linh vân.

10. Phổ Giai Hồi Hướng

Bao nhiêu công đức đã làm xong,

Hồi hướng khắp nơi nguyện thảy đồng.

Kẻ thác siêu lên miền Tịnh Độ,

Người còn an hưởn cảnh thong dong.

*

Phổ Hiền soi sáng rực muôn phương,

Mưa Pháp nhuần rơi khắp nẻo đường.

Diên Thọ vườn xuân thêm mát dịu.

Đạo tràng tươi thắm giọt thanh lương.

(Kỷ niệm lễ vía Đức Phổ Hiền và Chu niên Đạo tràng Diên Thọ (16/3/1982

DIÊN THỌ VƯỜN XUÂN

Đạo tràng Diên Thọ chúc chu niên,

Kỷ niệm dâng hương lễ Phổ Hiền

Đại Hạnh nêu cao mười nguyện lớn,

Chúng con nguyền kết gắng vươn lên.

Họa nguyên vận bài “VỊNH ĐÁ MÀI”

Đạo mầu soi sáng giữa trần ai,

Xin nguyện về nương những miệt mài.

Dưới bóng Cha Lành khi sớm tối

Bên gương Mẹ Quý lúc chiều mai.

Khơi nguồn trí tuệ bồi tâm đức,

Gợi suối từ bi dưỡng thiện tài.

Diên Thọ lưu ly ngời ánh ngọc,

Đạo mầu soi sáng giữa trần ai.

*

Đạo vàng tung rãi khắp trần ai,

Chánh Pháp hằng nêu chẳng dũa mài.

Mẹ quý soi gương như nước sáng.

Cha lành tỏa ánh tựa trời mai.

Từ bi hỷ xả ngời tâm đức,

Thanh tịnh trang nghiêm rực thánh tài(7).

Chân tánh nhiệm mầu dòng suối diệu,

Đạo vàng tung rãi khắp trần ai.

(Kỷ niệm chu niên lần thứ 11 ngày lễ nhập tự chùa Phật giáo Diên Khánh 9 tháng 3 Nhâm Tuất, 2/4/1982)

Từ và Lạc

An hòa Từ, Lạc sánh vừa đôi,

Từ hướng niềm tin, Lạc thích vui.

Quấn quít bên nhau em với chị,

Cháo rau hẩm hút tháng ngày dài.

Chị em rời khỏi xóm làng quê,

Nương náu cùng nhau hướng một bề;

Đèn sách trau dồi em vững chí,

Tảo tần khuya sớm chị đâu nề.

Đôi chim rời tổ sớm chia bầy,

Đây đó bơ vơ rẽ cánh bay;

Nắng táp mưa sa cơn gió lốc,

Nâng niu dìu dắt những qua ngày.

Song song bay liệng tháng năm qua,

Mười chín lần xuân sống đậm đà.

Gần gũi bên nhau từng ấp ủ,

Rỉa lông, xòe cánh thảy chan hòa.

Êm đềm vui vẻ chị cùng em,

Chị ngã em nâng sống lặng im.

Những tưởng sum vầy tươi đẹp mãi,

Nào hay đôi lứa mỗi con tim.

Êm đềm vui vẻ chị cùng em,

Chị ngã em nâng sống lặng im.

Những tưởng sum vầy tươi đẹp mãi,

Nào hay đôi lứa mỗi con tim.

Giờ đây chim khỏe cánh lông rồi,

Bay liệng tung hoành khắp mọi nơi;

Gió bấc đông về trời rét mướt,

Tự mình rời tổ kiếm riêng mồi.

Say sưa mơ mộng ráng mây xanh,

Nước biếc non lam cảnh hữu tình.

Mỏi mắt ngồi trông nơi tổ ấm,

Tuôn trào giọt lệ tủi thân mình.

Ai xui chung mặt cách lòng nhau,

Chị mến thương em ngậm nuốt sầu.

Cảnh ấy tình này sao tẻ nhạt,

Trơ như cây lá giữa trời thu.

Ơn trời chim nhỏ tỉnh hồn say

Lạc hướng bo vơ mỏi cánh bay.

Trở lối quay về nơi tổ cũ,

Vui hòa đằm thắm cảnh xum vầy.

Đông tàn hòa khí sắc tươi nhuần,

Hoa lá vườn thiền tỏa ánh xuân.

Gió bấc dừng cơn trời sáng rực,

Đôi chim ríu rít hót tưng bừng.

Quý Xuân 1982

HOA Ở MÙA XUÂN

Vườn cây mát rượi vẻ thanh cao,

Hoa ở mùa xuân nhuộm sắc màu.

Cảnh ấy tâm này đều lặng lẽ,

Như vầng trăng sáng giữa mùa thu.

Ánh hồng rực rỡ thắm tươi nhuần,

Hoa diệu vườn thiền tịnh sắc xuân.

Đóa cúc mỉm cười chào nắng sớm,

Én vàng ríu rít hót tưng bừng.

Khánh địa an hòa xuất nhập tùy duyên vô quái ngại,

Long môn trấn tịnh vãng lai tự tại ứng quần cư.

Tạm dịch

Khách tâm hòa hợp cảnh thiền,

Tới lui không ngại tùy duyên ra vào.

Long môn lặng lẽ dón chào,

Lại qua tự tại hòa giao đất trời.

(6-4 Nhâm Tuất)

Diên Trường PHú Thọ sùng chơn đạo,

Khánh phước hưng long hiển Phật môn.

Tạm dịch:

Đạo tràng Diên thọ trường xuân,

Về nương Chánh Pháp thấm nhuần thiện tâm.

Khánh Long mở lối thiền long.

Môn đồ qui tụ Pháp ầm từ hòa.

(Quý xuân Nhâm Tuất)

Diên Thọ hoa viên quảng tác kỳ viên,

Tứ chúng đồng quy hòa hợp chúng.

Đạo tràng vân hội Dức khai pháp hội,

Tam môn cộng nhập tịnh thiền môn.

MỪNG NGÀY KHAI HẠ

Tháng tư Nhâm Tuất nhuận thanh lương,

Hải Đức Già Lam khai hạ trường.

Nghiêm tịnh tăng đoàn trì giới hạnh

Cam lồ Pháp vũ rưới thiên hương.

VỀ CHÙA

Tháng tư Bính Tuất sau rằm,

Khánh Long rừi khỏi âm thầm lang thang.

Ra đi vượt bể băng ngàn,

Lên đèo xuống núi tìm đàng tự do.

Tháng tư Nhâm Tuất về chùa,

Cùng Ban giám tự chung lo đắp bồi,

Sáng nay mồng sáu đẹp trời,

Tam quan mở lối ánh ngời vui tươi.

Thiện nam tín nữ mỗi người,

Thảnh tâm cầu Phật ân Ngài phước ban.

Người người một dạ hân hoan,

Khánh Long chùa tổ lo toan giữ gìn.

Cùng nhau kết hợp niềm tin,

Ngưỡng mong Phật tổ ơn trên hộ trì.

Khó nghèo phương tiện tùy nghi,

Môn đồ chung sức gắng ghi vào lòng.

Hội về chùa Tổ Khánh Long,

Tụng kinh niệm Phật ra công tu hành.

Sớm khuya một niệm chí thành,

Hướng về Tam Bảo phước lành nơi đây.

Chư Tăng thiện tín sum vầy,

Ra vào lui tới ngày ngày êm vui.

Vườn thiền hoa quả tốt tươi,

Thập phương bổn đạo sống đời bình an.

Khánh Long chùa tổ huy hoàng,

Non sông hưng thịnh xóm làng yên vui.

(Kỷ niệm ngày lễ cung yết Phật tổ tại chùa Tổ Khánh Long, Phật Đản 2526 - 29/4/1982)

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN 2526

Đón mừng Phật Đản mỗi năm về,

Sen đóa trắng hồng nở đẹp mê.

Ngào ngạt hương trời theo gió thoảng,

Lan tràn đây đó phố làng quê.

Tưng bừng chào đón Đản Sanh về,

Từ phụ ra đời bảy bước đi,

Chỉ thẳng lên trời cùng dưới đất,

Tuyên dương “Duy Ngã” Đại Từ Bi.

Hai năm hai sáu Đản Sanh về,

Đất nước đôi miền khắp nẻo quê,

Mồng tám, trăng tròn, đều kỷ niệm,

Khơi nguồn suối diệu mạch Tào Khê.

Ba miền hợp nhất Đản Sanh về,

Dưới ánh Phật đài tỏa trí bi.

Ngọc kệ lừng vang hòa một niệm,

Thăng long ngời sáng ánh quang huy.

Hoa sen ‘Bát Chánh” Đản Sanh về,

Con Phật đời đời nguyện nhớ ghi.

Đạo pháp thấm nhuần lòng đất Việt,

Ánh vàng tỏa sáng rực hương quê.

Vui niềm hòa khí Đản Sanh về,

Đuốc tuệ soi đường ngập lối quê.

Tiếng hát lời kinh cùng nhịp điệu,

Vững đồng rực rỡ ánh lưu ly.

Thời sơ niên chả có gì,

Dần dà năm tháng chẳng ra chi.

Anh em thân thuộc nào trông cậy,

Sự nghiệp hanh thông tuổi quá thì.

Học tất cả để làm tất cả,

Làm tát cả mà bỏ tất cả,

Bỏ tất cả nhưng được tất cả,

Được tất cả phải không tất cả,

Không tất cả mới tròn đầy tất cả,

Tròn đầy tất cả Phật quả mới viên thành,

Phật quả viên thành chúng sanh độ tận,

Chúng sanh độ tận không Phật không chúng sanh.


Linh Phong chùa cổ núi chon von,

“Ngọc bức hàm hoàn” tụ đỉnh non,

Tiếng Pháp lừng vang tuyên diệu kệ,

Phổ hiền Vương nguyện hạnh mời môn.

HỘI BÁT NHÃ

Diễn âm:

Bát Nhã hội, Bát Nhã hội, Bát Nhã hội,

Thỉnh Phật thượng đường, đại chúng văn,

Bát Nhã âm, phổ nguyện pháp giới

Đẳng hữu tình, nhập Bát Nhã, Ba La Mật môn.

Tạm dịch:

Bà hồi Bát Nhã khởi lên,

Cung nghinh Đức Phật ngự trên điện đường.

Chư Tăng thiện tín mười phương,

Âm thanh Bát Nhã vô lường đều nghe.

Khắp nơi các cõi đề huề,

Hữu tình cả thảy qui vê một nơi.

Đồng vào trí tuệ tuyệt vời,

Hoàn toàn rốt ráo không ngoài Huyền môn.

CẢM NIỆM

Đại lễ kỷ niệm lần thứ 19 Cố Quảng Đức Hòa thượng tại chùa Phật giáo Diên Thọ - Diên Khánh

Tháng tư Quý Mão nhuần hai mươi,

Bồ tát Đại Hùng Quảng Đức Sư,

Bi trí nêu cao ngời lửa đạo,

Năm châu ngưỡng mộ ánh gương Từ.

Mùa hè sen héo sáu mươi ba,

Ngọn đuốc từ bi diệt ác tà.

Chánh Pháp nghìn đời quay chuyển mãi,

Hòa bình muôn thuở nước non nhà.

Đuốc thiêng rực sáng tỏa nơi nơi,

Chư Thánh Tăng Ni ánh tuyệt vời,

Quảng Đức oai hùng nòi giống Việt,

Trái tim bất diệt hiển muôn đời.

Việt Nam Phật giáo không hề phai,

Dân tộc quang vinh tỏa sáng soi.

Nam Bắc chung lòng khơi đuốc tuệ,

Hương sen chánh đạo ngát lưng trời.

Đạo tràng Diên Thọ hội về đây,

Mười chín năm qua mới dịp này.

Thiện tín Tăng Ni đều kính lễ,

Thành tâm tưởng niệm nhớ ơn Thầy.

Ơn Thầy Quảng Đức mở đường tu,

Vượt khỏi rừng mê khói mịt mù.

Phật giáo nước nhà vang điệp khúc,

Non sông Đạo Pháp sáng nghìn thu.

Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng tín đồ nam nữ đồng kính lễ.

CẢM NIỆM.

Mãi ở chùa lo quên việc nhà,

Năm mươi thêm chín vẫn không cha.

Người về cõi Tịnh tôi xa cách,

Cảm thấy lòng mình những xót xa.

Cha mất nay còn thấy mẹ già,

Mẹ già nương náu chốn thiền gia.

Mỗi chiều lặng lẽ người lên điện,

Chuỗi hột tay lần tưởng Phật Đà.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng lòng thành,

Mẹ được an vui hưởng phúc lành.

Tật bệnh tiêu trừ duyên chướng sạch,

Tâm hồn tươi sáng tánh thường minh.

Tiếng chuông báo hiếu mãi vang ngân,

Muôn kiếp ngàn đời nguyện báo ân.

Nghĩa mẹ công cha như biển núi,

Làm con kính thuận phải chuyên cần.

ĐỨC THẦY CAO QUÝ

Đức Thầy cao quý cả trời người,

Trí tuệ từ bi ánh tuyệt vời.

Thân tự trang nghiêm ngời diệu tướng,

Tám mươi vẻ đẹp đủ ba hai.

Năm qua tháng lại niệm ân Thầy,

Khai sáng Khánh Long để lại đây.

Bổn đạo môn đồ nguyền một dạ,

Báo đền Sư phụ đức cao dày.

Mãn đình Hồng đầy sân hoa hồng thắm,

Viên nguyệt chiếu vầng trăng tỏa chiếu ngời.

KHÁNH LONG

Đức Tổ Ân Thầy

Nhâm Tuất (1982) hè sang mở cổng chùa,

Toàn ban giám tự họp chung lo,

Sáng nay mồng sáu trời quang đãng

Khai lối tam quan mới điểm tô.

Mấy độ thu rồi những cách xa,

Hôm nay về lại dưới ngôi nhà.

Khánh Long, Phú Khánh, chùa quê cũ,

Tìm lại bóng hình đã trải qua…

Tân Hợi Duy Tân (1911) khoảng tháng năm.

Khánh Long bửu tự cảnh già lam,

Mặt nhìn theo hướng đường thiên lý (Quốc lộ I),

Phổ hiện khai sơn tịnh thảo am.

Ất Mão (1915) đầu xuân toan sửa chùa,

Hồng chung nguyền đúc lắm công phu;

Bính Thìn (1916) Sư cụ về Tây độ,

Hiếu đạo mong đền nguyện tấn tu.

Mậu Ngọ (1918) xuân về mãi đợi chờ,

Đơn xin lần kế đã phê cho.

Hồng chung phát nguyện bao năm tháng,

Mà chửa hoàn thành những mấy thu.

Khải Định Canh Thân (1920) mới sửa chùa,

Trừng truyền đệ tử nguyện về tu,

Cúng dường ngân khoản trăm vừa chẵn,

Bửu tự trung long, dâng Bổn Sư.

Quý Hợi (1923) mùa đông xin đắp mồ,

Mộ phần xiêu lạc giữa hoang vu.

Bên ngoài Nghĩa Trủng ai nào thấy,

Thầy mở lòng từ phát nguyện lo.

Nhớ lại năm xưa Nghĩa Trủng đàn,

Mùa xuân Giáp Tý (1924) mở trai đàn;

Tiên đồng lục cúng hoa đăng hiến,

Cầu chúc nhân dân phước thọ khang.

Tháng sáu năm nay lễ rót đồng,

Chín mùa xuân đã mới thành công.

Chuông ngân thức tỉnh bao thôn xóm,

Nghe tiếng ngân vang tại Khánh Long.

Giáp Tý đông về gặp bão to,

Khánh Long tưởng đổ dạ thêm lo,

Tân Mùi (1931) xây hướng về đông bắc,

Sửa lại ngôi chùa khác lối xưa.

Bảo Đại Nhâm Thân (1923) lễ Khánh thành,

Đầu xuân mở hội khá linh đình;

Kính đàn chẩn tế tiên đồng múa,

Dâng cúng đèn hoa kệ sám kinh.

Tiếp đến trùng tu mái hậu đường,

Một lòng mở đạo phải tùy phương,

Tăng phòng, lớp học xem vừa đủ,

Nếp sống an bần những nấu nương.

Bính Tý (1936) màu xuân sơn thếp vàng,

Chói ngời bửu tượng nét kim quang.

Tô ba vị Phật cùng Sơ Tổ,

Và Diện Nhiên Vương hộ ngoại đàn.

Đinh Sửu (1937) đang lo sửa lại chùa,

Nguyền xây bửu điện khá quy mô,

An Nam Phật Hội vừa thành lập,

Đạo hữu về đây tịnh tấn tu.

Năm mới vừa sang tết Mậu Dần (1938)

Thày đà quy tịch giữa mùa xuân,

Tháng hai mười bảy về hầu Phật,

Xây tháp tôn thờ nguyện báo ân.

Đại lễ trai đàn đủ pháp nghi,

Mãn tuần sư phụ đã đến kỳ,

Môn đồ thiện tín đều quy ngưỡng,

Đến đáp ân Thần đức chở che.

Chánh ký tôn sư kế hậu hiền,

Dắt dìu đệ tử khắp quanh miền,

Thiện nam tín nữ đều hoan hỷ,

Chùa Tổ vui vầy kết thuyện duyên.

Nhâm Ngọ (1942) vừa xây lại trụ cờ,

Hiệu kỳ rực rỡ giữa trời trưa.

Uốn qua lượn lại mầu tươi thắm,

Phấp phới cờ bay theo gió đưa.

Năm tháng tu trì dưỡng tánh nguyên,

Mùa Xuân Tân Mão (1951) kết bi nguyền.

Khánh Long chùa cũ đã hư dột,

Công việc trùng hưng đang tiến lên.

Xây cất vừa rồi việc đã yên,

Trai đàn dâng lễ ngọ hai diên.

Khánh thành chùa Tổ trùng tu lại,

Con Phật gần xa đến chúc nguyền.

Thiên Lộc chùa xưa vắng kế truyền,

Ất Mùi (1955)Thầy đến kết nhân duyên.

Duy trì ngôi Tổ sùng Tam Bảo,

Thừa tiếp thâm ân nối chí thiền.

Phát nguyện trùng tu ngôi Tổ đình,

Bính Thân (195) vào khoảng tiết Thanh Minh,

Chùa đà hư dột bao năm tháng,

Sửa lại an toàn cảnh tịnh thanh.

Mậu Tuất (1958) an cư khai hạ đàn

Chư Tăng vân tập thảy hân hoan.

Tổ đình Thiên Lộc nơi yên tĩnh,

Thiền định chuyên tu mối đạo an.

Con Phật về đây nguyện kết đòan,

Vào chùa chiêm bái cảnh nghiêm trang.

Khánh thành lễ tạ trai đàn hội,

Thiên Lộc Tổ đình tỏa ngát hương.

Canh Tuất (1970) thầy về sửa mái chùa,

Ngày đầu tháng chín giữa ban trưa,

Tô bồi bửu tháp, xây sân điện,

Tu sửa tầng trên che nắng mưa.

Phật Tổ Trung Tôn bửu tượng đồng,

Trang nghiêm tướng hảo thể kim dung.

Nụ cười huyền diệu như sen nở,

Tỏa ánh từ bi chiếu khắp cùng.

Xây cổng tam quan chính ngõ vào,

Lặng yên lui tới tự tiêu dao.

Mười phương thiện tín tùy lai vãng,

Cảnh tịnh vào ra chẳng thấp cao.

Hòn Lố Thầy qua kiến pháp tràng,

Giáo đồ Diên kHánh đến khai hoang.

Non hình sư tử nhìn Đông hải,

Đối núi nhô ra tận mé đường.

Phật Tổ Kim Thân ngự đỉnh đồi,

Quanh rừng cây lá đẹp xinh tươi.

Bồ đề vun gốc xây nền đạo.

Tăng tín về nương dưới Phật đài.

Đá Lố trời xây những cửa hang,

Trung Phần Phật Viện đến tham quan.

Lô Sơn bửu hiệu mừng cung tặng,

Trí Thủ qunag lâm chúc pháp đàn.

Quảng Đức đầu xuân lên viếng thăm,

“Lô Sơn cõi tịnh ấy Thiền lâm,

Chúc mừng tăng tín hằng kiên cố,

Thầy sẽ về đây dựng thảo am”.

Thiện tín chư Tăng họp kết đoàn,

Kính mừng Phật Đản rước đưa sang.

Lô Sơn thắng cnảh nơi chiêm bái,

Phật ngự đồi cao tỏa ánh vàng.

Mùa hạ tòng lâm họp chúng Tăng,

An cư kiết giới dưỡng tâm thần.

Lô Sơn núi Lố Thày lên đó,

Chủ tọa đàn nghi kệ sám văn.

Nhập thất Thầy truyền ở lại đây,

Lô Sơn vừa lập mấy năm nay.

Chư Tăng thiện tín hằng lui tới,

Công quả Tòng Lâm để viếng Thầy.

Thời tiết về Đông mưa gió nhiều,

Am tranh mái đổ cột phên xiêu,

Môn đồ lên rước Thầy về lại,

Chùa Tổ ngân vang kệ sớm chiều.

Tịnh thất Thanh Sơn hướng Suối Tiên,

Tân Xương đệ tử kết hương nguyền,

Am thanh cảnh tịnh Thầy tu dưỡng,

Giáo hóa tùy cơ tận khắp miền.

Quý Sửu (1973) màu đông tiết Tiểu hàn,

Núi rừng khí lạnh gió tràn lan,

Thầy lên nhập thất nơi am vắng.

Sức yếu hơi mòn thân chẳng an.

Tháng chạp Thầy về ở Khánh Long,

Lo bề thang thuốc vẫn chưa thông.

Mười ba giờ Tuất Thầy theo Phật,

Thiên Lộc nghìn thu nơi cuối cùng.

Bửu tháp tôn thờ cả hai nơi,

Trên non Thầy dựng trước lâu rồi.

Hôm nay Thiên Lộc sau ngày tịch,

Tháp Tổ nơi đây trải mấy đời.

Từ ấy những nay đã mấy đông,

Môn đồ bổn đạo thảy buông lòng,

Trước sau hiu qạnh, Ôi! Nào thấy,

Tăm dạng Thầy đâu, mãi nhớ trông.

Hơn tám năm ồi vắng vãng lai,

Chuông chùa văng vẳng nhặt khoan rơi.

Lời kinh tiếng kệ nghe thầm lặng,

Hương tỏa đèn chong chỉ thế thôi.

Giám tự toàn ban mới lập thành,

Về đây hòa điệu gióng chuông thanh.

Vang lên ngọc kệ vui đời đạo,

Từng bước nhịp nhàng dưới ánh xuân.

Đốn nén tâm hương nguyện khẩn cầu,

Môn đồ bổn đạo gắng ghi sâu,

Khánh Long chùa Tổ chung lòng sức,

Theo gót Thầy xưa quyết họp nhau.

Tam Bảo chứng minh thánh hộ đàn,

Về đây nương bóng dưới từ quang.

Tụng kinh niệm Phật lo bồi đắp,

Nhớ lại chùa xưa đã vẻ vang.

Đệ tử chúng con lễ Phật tiền,

Vang ca nhạc khúc nguyện vang lên.

Bền lòng cố sức vun nền phước,

Tổ nghiệp trùng hưng vững chí kiên.

Bổn đạo môn đồ quyết một lòng,

Thiện nam tín nữ thảy ra công.

Cửa thiền vun quén khơi nguồn trí,

Chánh Pháp hoằng dương nguyện mở thông.

Phú Khánh nơi đây dựng Phật đường,

Khánh Long nhuần thắm giọt thanh lương.

Nghìn thu Tổ đức soi đèn tuệ,

Muôn thuở trăng thiền chiếu vạn phương.

Môn đệ Khánh Long nguyện đứng lên,

Đồng tâm liên kết dưới đài sen.

Khó nghèo vẫn giữ lòng chung thủy,

Đức Tổ ân Thầy mãi khó quên.

Phật Đản kính mừng chúc Khánh Long,

Trầm sen ngào ngạt quyện hương lòng.

Chí thành cầu nguyện ơn Tam Bảo,

Tổ đạo huy hoàng mãi sáng trong.

(Hè Nhâm Tuất 1982)

HỒN NHIÊN BAO LA

Tâm này nào phải chỉ riêng người,

Non nước trăng sao cả đất trời.

Dòng suối, thông reo, chim thú chạy,

Bao la lồng lộng chẳng đầy vơi.

NGỌN ĐUỐC TỪ BI

Ngọn đuốc từ bi rực ánh hồng,

Lửa thiêng bừng sáng giữa trời trong.

Thân vàng chói lọi mười phương tỏa,

Quảng Đức vươn cao Bi Trí Hùng.

(Tiết Đại thử 1982)

CHÚC MỪNG HAI TRẺ

Chúc mừng hai trẻ nút xuân tươi,

Hòa thuận tin vui với mọi người,

Giữ đạo thương đời lo trọn nghĩa,

Vuông tròn hạnh phúc đẹp lòng đôi.

AN HÒA TỊNH LẠC

An trú thiền môn tự tánh khoan,

Hòa dồng vạn tượng bổn thanh nhàn.

Tịnh tâm pháp giới chơn như cảnh,

Lạc quốc hiện tiền Phật phóng quang.

Tạm dịch:

Cửa thiền an trú tự thênh thang,

Vạn tượng bao la vốn nhịp nhàng.

Yên lặng cõi lòng nguồn diệu đạo,

Hiện tiền Cực Lạc chiếu hào quang.

(Trung Thu Nhâm Tuất)

XOAY VẦN MUÔN THUỞ

Xuân đi xuân đến mãi luân hồi,

Hoa nở rồi tàn, kết trái tươi.

Thế sự thăng trầm như dệt mộng,

Nhiều trò lắm chuyện lẫn buồn vui.

Mừng Đại hội Thống Nhất Phật giáo Phú Khánh

Mùa thu Nhâm Tuất giữa ban mai,

Phú Khánh Nha Trang đại hội khai.

Thống Nhất, Cổ Truyền cùng Khất Sĩ,

Hòa tâm họp mặt dưới liên đài.

Hoa trời nhuần chứa vị thanh lương,

Vân tập đăng lâm bửu điện đường.

Giáo hội họp đoàn ba hệ phái,

Thành tâm đảnh lễ đáng Y Vương.

Nguyện cầu Phật tổ chứng lòng son,

Đạo pháp trường tồn với nước non.

Mưa thuận gió hòa dân quốc thái,

Nhạc Từ Bi trổi khắp hương thôn.

Mừng Đại Hội…

Đoàn người con Phật hội về đây,

Tăng tín đồng tâm quyết dựng xây.

Phú Khánh an hòa quy một khối,

Góp phần tô điểm nước non nầy.

Vui mừng Đại hội được thành công,

Trên dưới cùng nhau kết một lòng.

Giáo hội hòa mình chung cả nước,

An dân hộ quốc vững đồng tâm.

Đôi miền Phú Khánh hiệp Nam truyền,

An trú Long Sơn, dự Nghĩa Phương.

Đại hội hoàn thành thêm phấn chí,

Non sông Đạo Pháp nhật chiêu chương.

7, 8, 9 tháng 10 - 1982

CẢM NIỆM..

Lễ cung nghinh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Giáo phẩm Trung ương và Phú Khánh, sau khi dự Đại hội thống nhất Phật giáo Phú Khánh về thăm chùa Diên Thọ, trụ sở GHPGVNTN Diên Khánh.

Cổ thành Diên Khánh dứng hiên ngang,

Trị trấn thiền môn mở đạo tràng;

Vân tập chư Tăng cùng thiện tín,

Đồng tâm họp mặt vẻ hân hoan.

Thu về man mác giữa trời mai,

Diên Thọ tưng bừng cửa rộng khai.

Đón rước chư Tôn hàng giáo phẩm,

Tỏ lòng ngưỡng mộ thảy cùng ai.

Ánh hồng rạng chiếu khắp gần xa,

Trúc biếc vườn xanh cây, lá, hoa.

Nếp áo màu lam tươi thắm dịu,

Từng trang Phật tử nét nhu hòa.

Tôn Sư thuyết pháp trên tòa cao,

Tiếng kệ ngân vang ý dạt dào.

Con Phật thấm nhuần dòng sữa ngọt,

Tâm hồn tươi sáng tự tiêu dao.

Chân thành cảm niệm đức ân dày,

Lân mẫn quang lâm tận đến đây.

Pháp vũ chan hòa trong tịnh hạnh,

Đạo tràng Diên Thọ mãi sum vầy.

Nguyện cầu Tam Bảo giáng uy quang,

Diên Khánh cùng nhau họp giáo đoàn.

Phụng đạo yêu đời chung một mối,

Nhịp hòa tiếng kệ khúc ca vang.

9-10-1982

MỘT LÒNG SON SẮC

Một lòng son sắc chẳng hề phai,

Không ngại nắng mưa năm tháng dài.

Đồi núi xuống lên từng sám hối,

Nhọc nhằn chẳng quản để vì ai.

Cửa thiền vững dạ không sờn phai,

Mặn lạt tưong dưa nối chí dài.

Qua lại xuống lên theo sở nguyện,

Các duyên tùy thuận mặc lòng ai.

Trên đường phục vụ chưa từng phai,

Chánh pháp hoằng dương muôn kiếp dài.

Chỉ có lợi sanh là việc chính,

Nguyện lo gánh vác thảy cùng ai.

Việt Nam Phật giáo có gì phai,

Dân tộc non sông mãi nối dài.

Đoàn kết Bắc Nam chung một mối,

Từ Bi chuông gióng tỉnh hồn ai.

Hoa lòng tươi thắm chẳng tàn phai,

Xuân lại xuân qua không ngắn dài.

Nương cội Bồ đề nguồn đạo cả,

Vui niềm hỷ xả ngập lòng ai.

Đạo tràng thánh chúng chí nào phai,

Ứng phú tùy duyên tiến bước dài.

Thề quyết một lòng tu học Phật,

Lên bờ giải thoát vượt trần ai.

(Tiết hàn lộ Nhâm Tuất)

BỐN MÙA ĐỀU XUÂN

Xuân về én liệng đẹp bầu trời,

Hè dạo đầm sen hoa thắm tươi.

Thu đến cúc đơm chồi nẩy lộc,

Đông tàn mai lại hé môi cười.

ÁNH VÀNG CHẾU SÁNG

Ánh vàng chiếu sáng khắp muôn nơi,

Phật giáo Việt Nam tỏa rạng ngời,

Bạch sắc bạch quang xòe tám hướng,

Chín dòng nước dịu nhuận thêm tươi.

Đạo vàng dân tộc trải bao đời,

Vui khổ cùng chung một ánh trời.

Đinh Lý Trần Lê đời thạnh trị,

Non sông đạo pháp hiện trong ngời.

QUYẾT CHÍ VƯƠN LÊN

Bể khổ chơi vơi cố vượt qua,

Con thuyền lướt gió giữa trùng ba.

Nương mình đứng vững chăm lèo lái,

Quyết chí vươn lên khỏi ái hà.

Quyết chí vươn lên khỏi ái hà,

Thuyền từ tế độ cõi phong ba.

Nương mình thẳng tới nơi bờ giác,

Tự tại tiêu dao khắp lại qua.

(Xuân phân Quí Hợi 1983)

Gương lòng

Gương lòng như nước trăng in,

Thủy thanh thu nguyệt ánh thiền sáng soi.

Hướng về Tam Bảo tuyệt vời,

Sửa lòng nuôi tánh đời đời thong dong.

TỎA ÁNH LƯU LY

19 - 2 Quý Hợi

Đôi vừng ngọc bích chiếu lung linh,

Tỏa ánh lưu ly sáng đẹp thanh.

Thật tánh bửu châu là diệu tánh,

Tuyệt nhiên trong lặng hiện quang minh.

VIỆT NAM RẠNG RỠ

Việt Nam rạng rỡ khắp Tây Đông,

Dân tộc quang vinh rực ánh hồng.

Sông núi khí thiêng hồn Tổ quốc,

Muôn đời anh dũng giống Tiên Long.

TRÒN ĐÂY MUÔN THUỞ

Tràn thanh bát ngát giữa trời trong,

Trăng chiếu muôn phương tận cõi lòng.

Trăng tỏa ánh Từ nguồn diệu đạo,

Tròn đầy muôn thuở thảy dung thông.

MUÔN ĐỜI TRONG SÁNG

Thánh chúng đồng tâm hướng Phổ Hiền,

Hai lần kỷ niệm lễ chu niên.

Xuân về Diên Thọ phô hoa sắc,

Quý Hợi hoa khai dưới ánh thiền.

Đóa cúc mỉm cười rực ánh xuân,

Yến vàng ríu rít hót tưng bừng,

Hân hoan chào đón hoa lòng nở,

Hòa dịu ý xuân tươi thắm nhuần.

TRONG NGẦN

Hoa lan hồng thắm hé môi cười,

Bạch ngọc hai hàng nở đẹp tươi.

Suối dịu đôi dòng ngời lòng lánh,

Trong ngần trăng tỏa ánh xuân vui.

Xem cảnh thiền thất

LỄ NIỆM TỪ ÂN

Hải Đức, Thầy trao thu - hải - đường

Hòa bông vàng tím giống sam - lan.

Thể cùng Tịnh thủy tâm hương thạnh,

Lễ niệm Từ ân hướng trí quang.

KHỎI TÌM MÔ

Thân này chưa thoát nghiệp phàm phu,

Giữ chặt chơn nhơn giữa uế xu.

Năm uẩn che mờ dòng thật tánh,

Vầng trăng soi sáng thấy chi mô.

Bồ đề tâm phát giữa phàm phu,

Nước Định trong ngần chiếu ánh thu.

Vọng niệm xa lìa vong ngã sở,

Huệ tâm bừng sáng khỏi tìm mô.

RỐT CUỘC

Ăn cắp chia nhau của chẳng đều

Đem lòng đố kỵ hết thương yêu.

Ngày qua ngày lại ngày qua lại,

Rốt cuộc không đầy cái túi thiu.

ĐI VỀ

Nghĩ mình một cảnh hai quê

Sớm lên Diên Khánh, tối về Nha Trang.

Sớm mai đi lên Diên Thọ,

Chiều hôm Hải Đức về.

Trên đường nối liền Nam Bắc,

Nhịp nhàng đời sống hương quê.

Rừng dừa tươi xanh mát rượi,

Bên đường cây lá xum sê,

Hàng cau vươn mình thẳng đứng,

Xóm làng, nhà cửa, chòm tre,

Mạ non màu xanh dờn dợn,

Người người ra sức nải chi.

Dưới đồng trâu cày ruộng đất,

Trên đường lên xuống ngựa xe;

Lại qua buôn bán rộn rịp,

Đường dài sớm tối đi về.

THEO GÓT CHA LÀNH

Theo gót Cha lành Phật Thích Ca,

Noi gương phạm hạnh bậc Tăng già,

Muôn đời Chánh Pháp xoay vần mãi,

Tu tập yên vui sống lục hòa.

NGỜI TỰ TÁNH

Tây Phương cõi Tịnh khác Ta bà,

Suy xét tận cùng chẳng phải xa;

Một niệm hồi quang ngời tự tánh,

Rõ ràng Tịnh độ giữa Ta bà.

CẢM NIỆM...

Phước Long chùa cổ mới trùng tân,

Lương Phước sùng tu đã mấy lần;

Hào lão quyến tâm cùng bổn xã,

Tín đồ nhất trí với nhân dân.

Khánh thành chẩn tế nguyền hai ngọ,

Lệ tại trai đàn niệm bốn ân.

Bổn đạo xa gần đều chúc tụng.

Nước giàu dân mạnh hưởng muôn xuân.

NGUYỆN VỀ

Nguyện về Tịnh Độ cõi Di Đà,

Nước Phật không ngoài tự tánh ta.

Tin chắc nguyện sâu lòng chỉ thiết,

Trọn đời quyết định dự Đài hoa

Hạ chí 1983

HOA TÂM BỪNG NỞ

Am tranh phên lá tĩnh yên ngồi,

Lắng dịu tâm thần tràn ánh vui.

Chánh niệm hiện bày tan vọng niệm,

Hoa Tâm bừng nở ngát hương trời.

19- 6 Quý Hợi

NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO, DIÊN KHÁNH CỔ THÀNH

Diên Khánh cổ thành Phú Khánh thôn,

Khánh Hòa thành tỉnh, ấp Đông Môn.

Việt Nam Phật Học chùa Chi Hội,

Con Phật duy trì nguyện sắc son.

Phật Giáo Việt Nam Hội Khánh Hòa,

Chung nền Thống Nhất khắp gần xa.

Xưng danh Diên Thọ khơi nguồn tuệ,

Diên Thạnh bừng lên cả huyện nhà.

Tân Hợi (1971) về đây dưới mái chùa,

Quê hương Phú Khánh cảnh làng xưa,

Tháng ba, mồng chín dâng hương lễ,

Nhập tự đàn nghi giữa buổi trưa.

Hạnh Đạo thầy chuyên việc trú trì,

Giáo đồ tu học lễ khoa nghi.

Phước Nhơn giảng pháp trường Đời, Đạo,

Hướng dẫn Gia đình Thanh, Thiếu nhi.

Phật Đản dâng hương buổi sáng rằm,

Hai ngàn năm rưỡi lẽ mười lăm.

Lễ đài cao ngất trời tia sáng,

Họp cả rừng người thảy nhất tâm.

Giáo hội xã thôn thuộc huyện nhà,

Tưng bừng rộn rịp trổ tài ba.

Từng đoàn đạo hữu giương cờ Phật,

Vân tập lễ đài xa kiệu hoa.

Tối lại ngồi lên những ánh đèn,

Vườn hoa náo nức cảnh đua chen.

Kỳ lân múa khúc mừng sanh nhật,

Phật tử màu lam tươi sáng lên.

Ngành Thiếu Gia đình tỉnh Khánh Hòa,

Về đây họp trại kết liên hoa,

Tô bồi trí tuệ vun nền đạo,

Vui vẻ bênnhau vang hát ca.

Tổ đức ân sư nguyện nhớ ghi,

Phụng thờ tham lễ phải tùy nghi.

Tổ đường, phương trượng xây thêm vững,

Rạng rõ Thiền môn hướng Trí Bi.

Phật học chùa xưa hướng mé đông,

Bạch Y thị hiện giữa trời trong.

Sau lưng trúc biếc xây tàng tỏa,

Trước cổng Tam quan Quốc lộ thông.

Địa Tạng minh dương tế chúng sanh,

Tam đồ lục đạo thảy muôn linh.

Rung lên gậy tích toang nhà tối,

Phách trệ cô hồn, độ vãng sinh.

Diên Thọ chuông ngân gợi Trí Bi,

Khơi nguồn cước Tịnh thấm Dương Chi

Âm vang tràn ngập U minh giới,

Tỉnh thức hồn ai giấc mộng mê.

Kỷ niệm tên chùa năm bảy hai (1972),

Trung Nguyên Nhâm Tý rước hai Ngài,

Cố đô Thuận Hóa vào thăm viếng,

Bửu hiệu ban cho Diên Thọ khai.

Tháng chín dâng hương lễ Dược Sư,

Cao Tăng Phúc Hộ mở lòng từ,

Chứng minh chủ lễ, ban bài chúc,

Khai tiếng Hồng chung, dựng bảng Chùa.

Hăm mốt trọng đông kỷ niệm Ngài,

Thiền Tôn Tổ Ấn núi Thiên Thai,

Thánh Tăng Liễu Quán ngời muôn thuở,

Tổ đức truyền đăng sáng tuyệt vời.

Diên Thọ Tổ đường pháp hội khai,

Thành tâm đảnh lẽ dưới linh đài,

Môn đồ tứ chúng đều qui ngưỡng,

Tổ Đạo muôn đời tỏ rạng soi.

Giáo hội chư Tăng Diên Khánh nhà,

Đồng tâm hiệp lực diễn tài hoa.

Toàn ban tổ chức Trai đàn hội,

Hoan hỷ nương theo pháp Lục hòa.

Mười sáu tháng ba vía Chuẩn Đề (1973),

Trai đàn đại lẽ tại làng quê,

Khánh thành bửu điện chùa Diên Thọ,

Lễ tạ Tổ đường đức chở che.

Vân tập Long Sơn Tỉnh Hội ta,

Thỉnh kinh lẽ tụng diễn đàn hoa,

Đường Tăng Tam Tạng, Không, Năng, Tịnh,

Yêu động dẹp yên quy pháp tòa.

Phật tử Thanh niên tỉnh Khánh Hòa,

Hằng trăm nam nữ áo nâu đà,

Rừng người tràn ngập xem đoàn rước,

Trật tự trên đường đến huyện ta.

Tôn đức Trí Nghiêm vi Chứng minh,

Hưng Từ Hòa thượng giảng Chơn kinh;

Chứng Trai, Chẩn tế gia trì chú,

Đại điện niêm hương sái Tịnh bình.

Sám chủ nội đàn khai pháp diên,

Thái Bình Thượng tọa kết hương nguyền.

Ngoại đàn Đại đức chùa Long Thạnh,

Thủy lục Khoa nghi Pháp sư chuyên.

Đại lễ Trai đàn Huyện Hội chùa

Kinh đàn, lục cúng hát tuồng xưa,

Trai Tăng, thuyết pháp, khainh minh lộ,

Chẩn tế âm linh nguyện trượng thừa.

Bảo cái Tràng phan hiện đó đây,

Trầm hương nghi ngút kết tầng mây.

Hào quang Phật Tổ xoay vần tỏa,

Con Phật cúi đầu quỳ chắp tay.

Linh, khánh, gia trì chuông tỏa ngân,

Mộc ngư hòa nhịp trổi tưng bừng

Hồng chung đại cổ rền vang dậy,

Thiện tín đồng thanh kệ pháp luân.

Phước Niệm Thầy lên Huyện Hội nhà,

Mười hai thágn chín bảy mươi ba;

Thiện nam tín nữ về tu học,

Sám hối thường kỳ niệm Phật Đà.

Vào khoảng tháng tư bảy sáu dương (1976)

Thầy xin nghỉ việc để hồi hương

Trú trì Phước Niệm về tịnh dưỡng,

Tâm Chí chơn thành giữ lệ thường.

Đinh Tỵ (1977) về lo việc trú trì,

Hai thời lễ sám, thọ Tam quy.

Dâng hương, tán lễ cùng hồi hướng,

Tam Bảo về nương nguyện nhớ ghi.

Tân Dậu (1981) tháng hai lễ Phổ Hiền,

Đạo tràng Diên Thọ mới khai diên.

Pháp âm hòa dịu lan dần khắp,

Cầu nguyện người người kết thiện duyên.

Hộ niệm chia thành bảy chúng liên,

Đồng môn, khu phố, xóm Hoa Tiên,

Khánh Long, Linh Nghĩa, Dinh Thành ấp

Tân Chánh và Phong Lộc, Đại Điền.

Phật dạy lời vàng nguyện chép biên,

Trang nghiêm Diên Thọ tịnh am thiền.

Nhìn lên dòng chữ hồn trong sáng,

Bìa kệ lời kinh để kết duyên.

Phật tử về nương Đức Thế Tôn,

Đồng mong khai giáo lớp chim non.

Tháng hai, mười chín năm Nhâm Tuất (1982),

Từ mẫu Quan Âm hiện Phổ môn.

Con Phật về đây thỏa ưỡc mong,

Tâm hòn trong sáng tuổi ngây thơ.

Vui cùng cha mẹ cùng anh chị,

Trí tuệ trau giồi hạnh tấn tu.

Nhâm Tuất, hai mươi giữa tháng tư,

Trầm hoa ngào ngạt tỏa hương từ.

Tăng môn thiện tín đồng cung lễ,

Kỷ niệm đại hùng Quảng Đức Sư.

Kiết hạ an cư nguyện cúng dường,

Đạo tràng Dien Thọ lễ dâng hương.

Ba vòng Nhiễu Phật xưng danh hiệu,

Hằng tháng bốnkỳ cúng quá đường.

Đạo ữhu cùng nhau nguyện một lòng,

Đã bao năm tháng những chờ trông;

Mùa hè Nhâm Tuất xin truyền thọ,

Giới Bát quan trai được rõ thông.

Mỗi tháng một lần thọ Bát quan,

Dược Sư thánh chúng thảy hân hoan,

Phát tâm thọ giới vừa trăm chẵn,

Tùy nguyện vài mươi hộ ngoại đàn.

Giáo hội hai miền Phú Khánh ta,

Tin mừng thống nhất thảy gần xa.

Chư Tôn giáo phẩm về tham dự,

Diên Thọ tưng bừng nhuộm sắc hoa.

Trí Thủ Tôn Sư giáng pháp lâm,

Chư Tăng tín hữu họp đồng tâm;

Đón mừng quí vị hàng Tôn túc,

Mến cảnh Thành xưa đến viếng thăm.

Đại diện tín đồ các xã, thôn,

Đồng về qui tụ khóm Đông Môn.

Tưng bừng cảnh sắc hoa lòng mở,

Dưới ánh dương quang bước dập dồn.

Hòa thượng thăng tòa giảng pháp viên,

Trang nghiêm Tịnh Độ kết hương nguyền.

Tín thành niệm Phật chuyên công hạnh,

Quyết định lên hàng chín phẩm sen.

Thánh chúng đạo tràng nguyện khắc ghi,

Dược Sư Diên Thọ mãi duy trì.

Chung lòng góp sức xây đời đạo,

Đền đáp bốn ân hướng Từ bi.

Mồng một tháng tư (Quý Hợi) Đại hội khai,

Tân Ban đại diện mới ra đời.

Tăng đoàn, giáo hữu đều hoan hỷ,

Hòa hợp cùng nhau dưới Phật đài.

Đại cổ hồng chung khởi vọng lên,

Ngân vang pháp ngữ kệ vang rền.

Chân thành đảnh lễ tâm tâm nguyện,

Phật tổ phò trì vững chí kiên.

Trăng sáng muôn phương tỏa ánh vàng,

Việt Nam Phật giáo thảy hân hoan.

Mừng ngày thống nhất trăng tròn lễ,

Phật Đản hòa đồng trí huệ quang.

Diên Kánh cổ thành trị trấn ta,

Đạo tràng Diên Thọ ngát hương hoa.

Chư Tăng, thiện tín chung lòng sức,

Tốt đạo đời tươi vui lục hòa.

Mạnh Hạ, 1983

HẢI ĐỨC TƯƠI NHUẦN

Ba mươi yên ở cảnh Nha Trang,

Trải bốn thu Tăng học đường.

Hải Đức tươi nhuần ơn pháp nhũ,

Khơi nguồn phước huệ, gội thanh lương.

BẠN VỚI SÁCH ĐÈN

Cảnh khuya liêu vắng một mình ngồi,

Lắng đọng tam tư trí sáng ngời.

Lời Phật dạy răng nguyền cố gắng,

Trau dồi phước huệ trọn muôn đời.

TẠM MƯỢN

Thân này như thể tuyết ban mai

Tạm mượn làm duyên chở đạo đời,

Vàng ngọc chắc chi mà chứa chấp,

Chơn thân bất biến tịnh thường vui.

NIỆM PHẬT (108 hột)

Một trăm lẽ tám kết vầng châu,

Niệm Phật không ngơi dứt khổ sầu.

Thoát khỏi trần duyên muôn hệ lụy,

Hoa sen bừng nở rực chơn châu.

XOAY VÒNG VÔ TẬN

Xuân đến, hè sang, thu kế đông,

Đông, Xuân, Hạ lại Thu xoay vòng.

Vòng quanh vũ trụ vô cùng tận,

Tận lý nghiên cùng đâu thủy chung.

NHỚ CHA

Cha ơi, cha ở đâu rồi,

Lòng con luống những bồi hồi bơ vơ.

Chỉ tìm trong những giấc mơ,

Chân dung bức họa trên tờ giấy phai.

Lắm khi lặng gió đang ngồi,

Bógn cha thoáng hiện không lời dạy khuyên.

Đang khi quỳ dưới đài sen,

Bỗng dưng cha lại hiện lên lờ mờ.

Những lần vào lúc ban trưa,

Ngọ trai vừa mãn con vừa thấy cha.

Kinh hành nhiễu Phật vòng qua,

Phút đâu lại thấy bóng cha hiện về.

Ngẩn ngơ khi lúc đứng đi,

Bất thần chợt sực nhớ cha thì ở đâu?

Về nhà vắng vẻ trước sau,

Ngó ra phần mộ dàu dàu cỏ hoa.

Lòng con lắm nỗi xót xa,

Mỗi khi chợt thấy cha già hiện lên.

Nhìn trời, trời rộng thênh thênh,

Trông non, non lại lặng thinh không lời.

Nhìn sông nước lững lờ trôi,

Xem mây, mây vẫn từng hồi đổi thay.

Trăng vàng nghiêng bóng về đây,

Ánh dương lódạng tràn đầy hừng đông.

Nay con tha thiết một lòng,

Nguyện cầu chư Phật tiếp hồn cha sang.

Di Đà Từ phụ phóng quang,

Độ hồn cha đến Sen vàng thảnh thơi.

Về nương cảnh giới đời đời,

An vui tự tại đầy trời ánh xuân.

Vu Lan thắng hội tưng bừng,

Hoa lòng hiếu hạnh chín tầng ngát hương.

Mùa Vu Lan Quí Hợi

VUI MÀU LAM NHẠT

Sống đời đạm bạc tĩnh yên lành,

Bải biển Cù Huân hay cổ thành,

Diên Thọ, Khánh Long nguồn Hải Đức,

Vui màu Lam nhạt khoảng trời thanh

Quý Thu 1983

CẢNH CHÙA KIM QUANG

Kim Quang chùa cổ mới trùng quang,

Thủy Tú từ xưa mở đạo tràng.

Đứng trước chon von đồi Núi Cấm,

Ngồi sau sừng sững dài Hòn Hương.

Dòng sông mát dịu nhuần thôn xã,

Đường nước trong veo thấm ruộng vườn.

Trai gái trẻ già cùng hớn hở

Xây đời giữ Đạo đẹp quê hương.

Kỷ niệm lần đầu tiên đến viếng chùa - Mạnh Thu 1983

ĐƯA NGƯỜI

Tham si nguồn gốc bởi vô minh,

Niệm Phật phai mờ niệm chúng sinh

Công hạnh lợi tha là việc chánh,

Đưa người thẳng tới bến quang vinh.

NƯƠNG BÓNG TỪ QUANG

Như Lai ngự tọa trên đài cao,

Bát ngát lòng thương yêu dạt dào.

Nương bóng Từ quang chung vạn loại,

Hoa sen thơm ngát tận nghìn sao.

TU. TÙ, TU

Tuổi thơ nương Ngoại ở chùa Tu,

Đến lúc thành niên chỉ ở Tù;

Cay đắng đã từng bao tủi nhục,

Tráng niên về lại học hành Tu.

PHƯƠNG ĐÔNG RẠNG RỠ

Phương Đông rạng rỡ ánh Từ quang,

Diên Thọ lưu ly tỏa đạo tràng.

Đèn tuệ Dược Sư ngời bốn chín,

Hoa đăng quang Phật rực muôn ngàn.

Hương lòng chiếu diệu hằng sa cõi,

Nước định soi ngời ức triệu phương;

Con Phật đồng tâm quỳ ngưỡng vọng,

Phương Đông rạng rỡ ánh Từ quang.


Kỷ niệm Dược Sư Khánh Đản - 30-9 Quý Hợi.

GIỮ LÒNG YÊN TĨNH

Thắng lắm không hay sẽ yếu mềm.

Giữ lòng yen tĩnh tỏ lời khiêm.

Một niềm sau trước lo tròn đạo,

Nhẫn nhục nhu hòa vững chí kiên.

CHIA ĐỀU KHỎI NHỊN THÈM

Khỉ kêu, Móc đứng nhìn

Ki, Chi nằm lặng bên,

Lu đàng xa chạy đến,

Vừa đủ mặt năm tên.

Khoai lang luộc chín mềm,

Bánh tráng nướng phụ thêm,

Chia đều nhai vui miệng,

Khỏi đứa mỏ nhịn thèm.

Những ngày mưa gió tại nhà bếp Hải Đức 1983

GẮNG LO TU

Cùng nhau hôm sớm gắng lo tu,

Chướng nghiệp mòn tiêu rực ánh từ.

Phụng đạo xây đời chung góp sức,

Nói làm nghĩ chính ấy là tu.

LỄ PHẬT THĂM THẦY

Lên đồi Trại Thủy viếng am thiền,

Hải Đức chùa xưa sẵn túc duyên.

Rừng lá xanh um chiều tịch mịch,

Thầy ngồi yên lặng trước Tăng hiên.

Cần Thơ dời gót lại Nha Trang,

Đồi núi thanh u vốn đạo tràng.

Mùa hạ an cư từng nhớ tưởng,

Chư Tăng vân tập rực y vàng.

Thiện nam tín nữ xếp từng hàng,

Dâng cúng quá đường Phật Pháp Tăng,

Đảnh lễ Từ Tôn, quỳ tác bạch,

Xin cầu siêu thoát, nguyện cầu an.

Vòng quanh niệm Phật tiếng ngân vang,

Bửu điện uy nghiêm tịnh giới tràng.

Yên lặng thân tâm hòa nhịp sống.

Kim thân Từ Phụ chiếu hào quang.

Bao năm xa vắng con về đây,

Cảnh cũ người xưa lắm đổi thay.

Phật Pháp Tăng đoàn hằng ngưỡng mộ.

Tâm Phương đệ tử viếng thăm Thầy.

Thăm Thầy quê cũng vẫn an khương,

Dưới mái chùa xưa giữ đạo thường.

Con khắc ghi sâu lừoi dạy bảo,

Tốt đời đẹp đạo yêu quê hương.

Mùa hạ 1983

CÙNG NHAU GẶT HÁI

Vùng đông tràn ngập ánh dương quang,

Đồng rộng mênh mông lúa chín vàng.

Hợp tác xã viên chung sức sống,

Cùng nhau gặt hái vẻ hân hoan.

(HTX Diên An)

HÒA TÂM TƯỞNG NIỆM

Đạo tràng Diên Thọ lễ dâng hương,

Sám hối, cầu siêu giữ lệ thường.

Thiện tín hòa tâm cùng tưởng niệm,

Chơn linh từ mẫu thẳng Tây Phương.

(Lễ cầu siêu tại chùa Diên Thọ 14-10 Quý Hợi)

LÊN ĐỒI TRẠI THỦY

Đồi non sừng sững giữa phồn ba,

“Ngọc bức hàm hoàn” trông dịu hòa.

Xòe cánh đôi bên thièn, tịnh thất,

Ngửng đầu một cụm tháp, chùa hoa.

Long Sơn Phật ngự tòa cao vợi,

Hải Đức chuông ngân tiếng vọng xa.

Du khách vãng lai nhiều cảm hứng,

Điểm tô thêm đẹp phố phường ta.

Tiết Tiểu tuyết 1983

KHỎI ĐIỂM TRANG

Nhật nguyệt đôi vòng nhật nguyệt quang,

Hiền vương hạnh lớn rộng thênh thang.

Bửu châu thật ngọc lòng ta đó,

Sáng suốt tròn vìn khỏi điểm trang.

CHƠN TÁNH TRÒN VÌN

Chơn tánh tròn vìn ngọc Bửu châu,

Đất bùn che lấp đã từ lâu.

Nhưng mà rửa sạch thần quang hiện,

Ngọc chiếu sáng ngời dể mất đâu.

VẦNG CHÂU LÓNG LÁNH

Gió rét ngòai kia đêm phủ mù,

Hương trầm khói tỏa nét thanh u.

Vầng châu lóng lánh tay vần chuyển,

Đuốc tuệ soi ngời tịnh ánh thu.

BƠ VƠ

Từ độ lang thang giữa biển khơi,

Nổi chìm, chìm nổi lắm chơi vơi

Thuyền từ tế độ hằng qua lại,

Mà vẫn bơ vơ bến chợ đời.

NAY ĐÃ VỀ NƯƠNG

Nay đã về nương dưới Phật đài,

Lắng lòng lau sạch bụi trần ai.

Trong ngần nước định soi chân tánh,

Tự hiện Tâm Châu ngọc sáng ngời.

CẦU SIÊU ĐỘ

Bửu điện đại hùng Hải Đức hương,

Cùi đầu lạy đấng Pháp Trung Vương.

Chư Tăng hộ niệm: cầu siêu độ,

Thâm mẫu sanh về Tịnh lạc phương.

(Lễ tuần thứ tư tại chùa Hải Đức 01-11 Quí Hợi)

ĐỪNG ĐỂ QUÊN ĐI

Đừng để quên đi ngọc sáng ngời,

Lang thang đây đó khổ sầu thôi.

Như anh cùng tử bơ vơ mãi,

Nhờ bạn chỉ cho ngọc sẵn rồi.

LUÔN GIỮ GÌN

Ngọc quý từ nay lãnh ngộ rồi,

Dồi trau tâm hạnh mãi đừng thôi.

Khéo tay cẩn trọng luôn gìn giữ,

Chơn tánh minh châu ngọc sáng ngời.

MỚI RẠNG SOI

Chuỗi hạt chơn châu niệm mãi thôi,

Khi đi, khi đứng, lúc nằm ngồi;

Nói im, động tĩnh hằng thanh thản.

Phật tính trong ngânf mới rạng soi.

TỊNH GIỚI

Tịnh giới đây là Như ý châu,

Như trăng anh lạc khác nào đâu.

Lòng từ; chỗi hạt châu như ý,

Độ khắp bần nhơn thảy khá giàu.

NHƯ LAI NẠP THỌ

Long Nữ vừa lên tám tuổi đầu,

Kính dâng Điều Ngự Bửu Chơn châu.

Như Lai nạp thọ trong giây lát,

Nữ chuyển nam thành Phật khá mau.

NGOÀI RA CHẲNG CÓ GÌ

Ngọc thật lòng ta nơi,

Đã lâu tưởng mất rồi;

Nhờ duyên lành gặp lại,

Thần quang vẫn sáng ngời.

Bửu châu khéo hộ trì,

Đừng cho khuất lấp đi,

Chính ta, thật ta đó,

Ngoài ra chẳng có gì.

VƯỜN CÁI NƯƠNG RAU

Tại xóm Thủy Xưởng cũ

Nước ngập nương ra mấy tháng trời

Đành không vun luống cấy rau tươi.

Qua ồi mưa lụt chung lo liệu,

Gắng sức cùng nhau để kịp thời.

Ình ịch ngày đêm tiếng máy gào,

Nước vòi phun vọt chảy lao xao.

Người vui mực nước từng giây cạn,

Các sợ tung tăng dãy đập nhào.

Các vợ người vui biết tính sao.

Trời mưa cá giỡn, người nôn nao;

Người đông cá ít sao đây nhỉ?

Lẽ sống muôn loài quí biết bao!

Năm mới sắp về quyết gắng công,

Mừng xuân lo bữa thảy vui lòng.

Siêng năng đất cát thành rau cải,

Vui sống gần nhau mới cảm thông.

Trại Thủy đồi non cây lá xanh,

Phương Sơn tươi đẹp, Phước Bình minh.

Chuôngchùa Hải Đức mai chiều kệ,

Kẽ lá rừng cây đượm khí thanh.

Thủy xưởng vườn rau trải mấy thời

Chuyên nghề trồng những thứ rau tươi.

Cửa nhà đẹp đẽ, khang trang xóm,

Vườn cải nương rau sống giúp đời.

Trọng Đông Quý Hợi

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 1

“Thanh long hí thủy” quyện Đông, Tây(1)

Ánh sáng minh đăng chiếu cõi này.

Vun gốc Bồ Đề xây đạo hạnh,

Linh sơn man mác biển trời mây.

15-11 Quý Hợi

Đại Nguyện Vương

Giáo chủ U Minh Đại Nguyện VƯơng

Từ tâm soi sáng khắp mười phương

Bửu châu chiếu suốt đường trời rộng

Tích trượng khai thông cửa ngọc toang

Độ hết hàm linh quy Phật quốc

Thề xong quả vị chứng chơn thường

Ngưỡng mong Đại Thánh lòng thương xót

Hồn mẹ đưa về Cực Lạc bang

Lễ tuần thứ 6 tại Long Sơn 15-11-Quí Hợi

Đến Ni Viện Diệu Quang Xin Lễ

Từ mẫu Quan Âm đấng tuyệt vời

Diệu Quang đuốc tuệ rạng nơi nơi

Linh minh lặng lẽ tròn trong sáng

Phước Hải trăng soi bát ngát trời

Đến Linh Sơn Ni Tự Xin Lễ

"Thanh long hỉ thuỷ quyện Đông Tây (1)

Ánh sáng minh đăng chiếu cõi này

Vun gốc bồ đề xây đạo hạnh

Linh Sơn man mác biển trời mây

(1) Trường Đông, Trường Tây

DI ĐÀ TỪ PHỤ

Di Đà Từ phụ phóng hào quang,

Nguyện độ chúng sanh đến Lạc Bang.

Tiếp dẫn từ thân lên chín phẩm,

Hương linh quỳ trước đóa sen vàng.

Lễ dự tuần thứ 7 tại Phật Học Viên 17-11 Quý Hợi

CHÙA CỔ NGUY NGA

Chùa cổ nguy nga trải mấy đời,

Hoa tiên cảnh tịnh nước trăng soi.

Phú Ân, Phật tỉnh xây nền móng,

Diên Khánh, Diên An vững đắp bồi.

Đại thọ vươn cao đâu cũng hẹp,

Sòng sông mát dịu lại đầy vơi.

Nhìn xa thăm thẳm non xanh biếc,

Chùa cổ nguy nga trải mấy đời.

Tiết Đông Chí Quý Hợi

CỔ TỰ HOA TIÊN

Cổ tự Hoa Tiên giữa cảnh đời

Nước sông in bóng ánh trăng soi.

Thanh Lương, Ngộ Thái từng vun xới,

Tâm Ủy, Thiện Duyên những đắp bồi.

Thị trấn, Bội Châu vang bước tiến,

Phú Ân Phật Tỉnh lặng dần vơi,

Thăm người bạn cũ còn đâu nữa,

Cổ tự Hoa Tiên giữa cảnh đời.

17-11 Quý Hợi

CÙNG NHAU VUN QUÉN

Di Đà kỷ niệm lễ hằng niên,

Ngày xả báo thân đại Thiện Duyên.

Giáo hội duy trì ngôi cổ tự,

Thiện Danh xử lý cảnh Hoa Tiên

Chư Tăng lân mẫn hòa tâm niệm,

Hộ tự hân hoan hợp ý niềm.

Tam Bảo dũ lòng xin chứng giám,

Cùng nhau vun quén cõi chùa thiêng.

MÌNH LÀ AI

Mình chưa thật rõ mình là ai,

Chẳng biết từ đâu đến nỗi này,

Lẽ sống cội nguồn chưa thấu hiểu,

Đời sau mờ mịt đến đâu đây?

Mặt mũi xưa nay vốn lặng yên,

Vẽ vời tôi điểm lắm thêm phiền.

Ma Ni ngọc quý hằng trong sáng,

Mười cõi Thánh phàm tánh vẫn nguyên.

MÌNH GẶP LẠI MÌNH

Mình chẳng phải mình, cũng chẳng ai,

Từ xa xưa kiếp đến nơi này.

Hồn nhiên bản tánh xoay đầu lại.

Mình gặp lại mình trước mắt đây.

MỌI LOÀI ĐỀU CÓ

Viên châu tùy loại chung đều có,

Không phải riêng mình hoặc của ai.

Ngọc quý chân tâm là chính đó,

Sáng đời tự tánh thể Như Lai.

VẪN MỘT MÀU

Luân hồi sáu nẻo chơi cùng khắp,

Chìm xuống nổ lên vẫn một màu.

Bay bổng trời cao, nương đất thấp,

Tròn đầy trong lặng tánh chơn châu.

CHÁNH PHÁP SOI ĐƯỜNG

Lắng lòng nghe hương trời giải thoát,

Yên ngồi lặng lẽ chốn cô liêu,

Lưỡi quen nếm đủ mùi thanh nhạt,

Chánh Pháp soi đường mãi hướng theo.

CÓ NHẬN PHẢI CHO

Có nhận phải cho lòng mới rảnh,

Cái gì mình giữ chơ co ro.

Tĩnh tâm đem lại bao hình ảnh,

Cuộc sống an bần đỡ phải lo.

TẤT CẢ QUAY VỀ

Hạnh phúc con người nơi cuộc thế,

Vẫn không ôm ấp những riêng mình.

Tựu thành sự nghiệp chung thừa kế,

Tất cả quay về hướng chúng sanh.

CHÁNH PHÁP HOẰNG DƯƠNG

Chánh pháp dưa đường lên bên Giác,

Tình thương gieo rắc khắp quần sanh.

Sạch trong ba nghiệp lòng thanh thoát,

Hạnh phúc an vui sáng đẹp thanh.

THUỐC BỘT HIỆU MINH QUANG

Mùi thơm ngào ngạt vị hương bay,

Tỳ vị không yên chữa bệnh này;

Thuốc bột Minh Quang, khi sớm thức,

Uống vào tươi tỉnh, ấm lòng ngay.

MỪNG XUÂN GIÁP TÝ

Xuân về rạng rỡ khắp giang san,

Hồng thắm nhuần tươi rực ánh vàng;

Cây trái ruộng vườn tăng gấp bội,

Hoa màu bắp lúa rải tràn lan.

Người người hớn hở mừng năm mới,

Xứ xứ vui vầy đón tết sang.

Trai gái trẻ già thêm phấn chí,

Xây đời giữ đạo nhịp ca vang.

MỪNG CHO CON TRẺ

Giáp Tý Xuân về sáng đẹp thanh,

Mừng cho con trẻ kết duyên lành.

Chùa xưa Diên Hựu sen ngào ngạt,

Xuân trước Xuân sau, Xuân mãi xanh.

ÁNH SÁNG TÌNH THƯƠNG

Di Lặc Từ Tôn tỏa nụ cười,

Vườn xuân muôn thuở vẫn thanh tươi,

Long Hoa ngào ngạt hoa lòng nở,

Ánh sáng tình thương cả đất trời.

NỖI BUỒN MẤT MẸ

Nỗi buồn mất mẹ chẳng còn cha,

Vĩnh biệt ngàn thu những xót xa.

Thần thức chan hòa cùng vũ trụ,

Lòng con tưởng niệm dưới Liên tòa.

TẾT ĐẾN NƠI RỒI

Tết đến nơi rồi đó đây vui,

Mừng xuân mai nở rực vàng tươi.

Bao người sửa soạn nghênh Xuân mới.

Lắm kẻ lo toan chạy ráo hơi.

Trai gái tươi cười tăng nhựa sống,

Trẻ thơ sung sướng thích vui chơi.

Xuân này, Xuân nửa, Xuân mãi mãi,

Phơi phới nguồn Xuân tràn kháp nơi.

Hoàng Mai hoa nở rộ

Thiên Lộc rực vàng tươi.

Kỷ niệm: LễHúy nhật Cố TT. Chánh Ksy tại Tổ đình Thiên Lộc

TIẾNG PHÁO TẤT NIÊN

Tạch tạch lưa thưa tiếng đó đây,

Nguồn Xuân tươi thắm rợp trời

Bụi hồng lắng dịu Đông gần mãn,

Ngưng bớt thời gian xác pháo bay.

CHỈ BIẾT NHÌN NHAU

Chỉ biết nhìn nhau hiểu ít nhiều

Âm thầm vui sống cảnh cô liêu.

Gặp nhau mừng tủi lòng man mác,

Sư đệ vui vầy trong hẩm hiu.

THẦY ĐÃ TRAO CHO

Thầy đã trao cho một chữ tòng,

Từ lâu mài miệt những chờ trông;

“Vỡ lòng” thi tập “Học Thơ” pháp

Tha thiết niềm tin, thỏa ước mong.


Kỷ niệm: Ngày đến thăm Thầy QT cuối năm Quý Hợi.

THẤP THOÁNG

Mỗi lúc chuông ngân phút rạng đông,

Vòng châu chuyển vận tĩnh yên lòng.

Mẹ hiền ngự trước đầu hương tỏa,

Thấp thoáng bóng hình như có, không.

XUÂN Ở TỪ ĐÂU

Nguyên Đán Giáp Tý

Xuân ở từ đâu xuân đến đây,

Tưng bừng rộn rịp đón bao ngày.

Phưởng phất hương lòng trời bát ngát,

Tâm hồn bừng sáng ánh trăng thu.

Chuỗi hạt Bồ Đề

Bồ Đề tinh nguyệt trăm vừa tám

Chuyển vận mười phương khắp địa cầu

Phưởng phất hương lòng trời bát ngát

Tâm hồn bừng sáng ánh trăng thu

1984

CÓ NHỮNG NGƯỜI CON

Có những người con sống thế này:

Rày đây mai đó sớm chiều say,

Cầu an xin số mưu tài lộc,

Giải hạn nhương sao toán rủi may.

Vượt suối trèo non tìm ảo ảnh,

Nay đồng mai bóng thích vui vầy;

Lắm trò nhiều thứ tuồng ma thuật,

Tam Bảo nương, nên đổi ngay.

Có những người con dạ thiết tha,

Nương về Tam Bảo sống hiền hòa.

Chung lòng góp ý xây đời đạo,

Họp sức ra công giúp nước nhà.

Ngày tháng tri hành theo việc chánh,

Sớm khuya tụng niệm tránh đường ma.

Vững lòng rèn chí bồi công đức,

Gót nhẹ phong trần, tâm nở hoa.

ĐẦU XUÂN THĂM BẠN

Đầu xuân vững bước vượt đồi non,

Sườn núi quanh co dẫm đá mòn.

Hải Đức chùa xưa thăm cố hữu,

Phật đường hiên tịnh gặp tăng nhơn.

Thi đàn thiền vị hồn lai láng.

Tâm đắc đạo tình nguyện sắc son.

Cảnh trí hài hòa thêm cảm hứng,

Về nương thiền trượng tới Long Sơn.

MẸ ĐÃ MỪNG CON

Mẹ đã mừng con sáu chục rồi,

Hồng trần mẹ lánh, nở hoa tươi.

Sen vàng chín phẩm hương lòng tỏa,

Diên Thọ vườn Xuân con mãi vui.

CHIẾC GỐI TỪ BI

Từ bi ngào ngạt đỉnh trời cao,

Nguồn đạo vô biên ý dạt dào.

Xá Lợi, Văn Thù soi đuốc tuệ,

Tâm hồn bát ngát ánh trăng sao.

SOI GƯƠNG BÁT NHÃ

Hoa sen thơm ngát giữa không gian,

Ánh sáng Từ Bi tỏa đạo tràng

Bát Nhã khơi nguồn ngời biển tuệ,

Dược Sư Diên Thọ rực đăng quang

Mùa Dược Sư Giáp Tý

THUYỀN TỪ TẾ ĐỘ

Vô minh chồng chất lâu đời,

Vì ba món độc nhận người trầm luân.

Tham sân si nghiệp chẳng dừng,

Làm sao thấy nước trong ngần từ bi.

Tham lam sân hận càng si,

Dẫy đầy vọng hoặc dễ gì giảm suy.

Bớt tham giận dữ bớt si,

Không thiện không ác nghiệp gì cũng không.

Ba vô lậu học tỏ lòng,

Giới cùng Định, Huệ, nguyện đồng hiệp tu.

Nước trong lộ ánh trăng thu,

Dạo chơi khắp cõi ngao du giúp đời.

Phổ môn hạnh nguyện sáng ngời,

Quan Âm bi mẫu tuyệt vời lòng thương.

Chúng sanh ba cõi sáu đường,

Vì tham sân hoặc nghiệp vươn mãi mãi hoài.

Tầm thanh cứu khổ không ngơi,

Tình thương cao cả hằng soi cõi lòng

Thuyền từ tế độ chờ mong,

Tay vàng Mẹ duỗi trên dòng biển khơi

Trải qua muôn kiếp ngàn đời,

Trôi lăn lặn hụp chơi vơi giữa dòng.

Ái hà cuồn cuộn mênh mông.

Mau mau dời gót thẳng xông kịp giờ.

Thuyền từ qua lại sớm trưa,

Đưa người trôi dạt lên bờ thong dong.

Lưu ly chiếu diệu vừng đông,

Ánh dương chói lọi ngàn trong biển trời.

Sương mù biền biệt tăm hơi,

Hoa sen tươi đẹp tỏa ngời sáng trưng.

Không òcn thanh hoặc lẫy lừng,

Đâu đâu đều thấy ánh xuân chơn thường.

Cầu xin Phật tổ đoái thương.

Ban cho đệ tử tình thương chan hòa.

Thấm nhuần tự tánh Di Đà,

Đề huề con Phật một nhà từ bi.

Cùng nhau kiên chí tu trì,

Cùng nhau hoan hỷ vè đi thanh nhàn.

Mừng cho Long Nhạn họp đàn,

Vui vầy thiện hữu kết đoàn hiền lương.

Vườn hoa Diên Thọ đạo trường,

Dược Sư hải hội Y Vương giúp đời.

Nguyện cầu bá tánh nơi nơi,

Tình thương muôn thuở rạng ngời Trường Xuân.

Vía Đức Bi Mẫu Quan Âm 19-2 Giáp Tý

CẢM ĐỀ

Đầu năm vinếg chùa Lộc Sơn tại thôn Đắc Lộc.

Lộc Sơn chùa cổ biến đâu rồi

Đắc lộ dời sang trí tạm thôi.

Phật ngự tòa cao trên án lạnh,

Điện đường mái thấp giữa đơn côi.

Trống chuông hôm sớm im lìm tiếng,

Kinh kệ chiều mai phẳng lặng hơi.

Cảnh trí hoang liêu trông tẻ ngắt,

Mong sao hồi phục sáng ba ngôi.

Xuân Giáp Tý 1984

NGUỒN THƠ TUỆ UYỂN

Diệu Quang Thanh tịnh hiện nơi này,

Minh Diệu vầng trăng Ni viện đây.

Nếp sống an hòa niềm hỉ xả

Nguồn thơ Tuệ uyển nét từ bi.

CẢM ĐÈ

Viếng chùa Linh Sơn tại thôn Đảnh Thạnh (Suối Tre)

Linh Sơn chùa cổ dựng trên đồi,

Đảnh Thạnh trùng tu cả mấy ngôi.

Ngắm trước mênh mông đồng lúa tốt,

Nhìn sau man mác núi xanh tươi.

Suối tre dào dạt trong thôn xã,

Hòn thị nghênh ngang giữa đất trời.

Đời đạo hai vai chung gánh vác,

Danh lam cảnh đẹp xóm làng vui.

Trọng Xuân Giáp Tý 1984

BỒ TÁT HIỆN THÂN

Bồ tát hiện thân khắp đó đây,

Giúp đời hộ đạo hiện thân nầy;

Việt Nam Quảng Đức ngời dân tộc,

Bi trí hùng tâm rực ánh mây.

CHÍT CHIU

Cha mẹ không còn, thầy lại mất

Đời con sao lắm nỗi cô liêu.

Thầy về cõi Tịnh chơn thường lạc,

Bỏ lại đàn con sống chít chiu.

MUÔN LÒNG ĐAU XÓT

Vội vã ra đi tận cõi nầy,

Già Lam Tu viện Quảng Hương đây.

Muôn lòng đau xót hoài trông ngóng,

Mà chẳng tìm đâu bóng dáng Thầy.

GƯƠNG LÒNG SOI SÁNG

Thầy vội ra đi quá bất ngờ,

Đàn con mát mẹ sớm bơ vơ.

Gương lòng bổn tịnh Thầy soi sáng,

Dòng nước Tào Khê ngập ánh từ.

XIN THẦY HỒI NHẬP

Thầy ngự trên tòa thượng phẩm cao,

Hoa sen đua nở tự tiêu dao.

Tây Phương trở gót xin hồi nhập,

Tiếp độ chúng sanh tựa thuở nào.

Dược Sư Diên Thọ đạo tràng,

Tâm hương xông ướp cúng dường Tôn Sư.

Xin Ngài soi sáng ánh Từ

Hồ trì con thảy người người trước sau;

Một lòng vui vẻ cùng nhau,

Xây đời phụng đạo bền lâu muôn đời.

Quý Xuân Giáp Tý

CẢM NÉN NIỀM THƯƠNG

Chánh Trí giảng đường đón rước sang,

Chơn dung, longvị ngự kim quan.

Hàng ngàn lớp lớp người chiêm bái,

Cảm nén nềim thương lệ ứa tràn.

CAM LỒ NHUẦN THẤM

Nước trong hòa dịu mát lòng thanh,

Lặng lẽ tươi vui ý niệm lành:

Rửa sạch bụi hồng; bao mộng tưởng,

Cam lồ nhuần thấm trí quang minh.

NHẤT NIỆM

Đoàn người nhất niệm tới Long Sơn.

Vững bước lên đường hướng nẻo chơn.

Vân tập Chư Tăng khai pháp sự,

An cư kiết hạ khắp thiền môn.

Ngàn đời y bát nguyền trì thủ.

Muôn thuở luật nghi quyết bảo toàn.

Hòa hợp trau dồi gương định tuệ,

Nguyện cùng theo gó Đấng Năng Nhơn.

Kỷ niệm: Lễ thọ an cư tại chùa Long Sơn

Trụ sở GHPGVN Tỉnh Phú Khánh.

15-4 Giáp Tý

NHỚ ƠN THẦY

Hai mươi Giáp Tý tháng tư này,

Thiết lễ chung tuần, sen ngát bay.

Hòa hợp Tăng Ni cùng thiện tín,

Thành tâm tưởng niệm nhớ ơn Thầy.

Ơn Thầy dìu dắt thảy đàn con,

Gương sáng noi theo tận đỉnh non.

Quyết chí vươn lên đường Bát chánh,

Giúp đời phụng đạo một lòng son.

Tiểu Tiết Mãn 1984

MÙA HẠ AN CƯ

Giáp Tý an cư kiết hạ kỳ,

Khắp nơi tự viện thảy Tăng Ni.

Trăm vừa tám chục tùy an trú,

Giới hạnh tô bồi luyện trí bi.

NGHE CHUÔNG TỈNH GIẤC MỘNG DÀI

Vượt suối trèo non lửng tháng năm,

Đêm dài thiêm thiếp mộng thăng trầm.

Chuông từ, trăng tuệ bừng ngân tỏa,

Nghe tận trời xanh vang pháp âm.

CÂU ĐỐI:

Hải Thượng Tiên ÔNg, Tuệ Tĩnh thiền tông Nam dược thượng.

Cổ truyền Y học, kim thời dân tộc Việt hưng truyền.

CHÍ RẠNG NGỜI

Thầy đã nêu gương ánh tuyệt vời

Chẳng từ lao nhọc quyết không lui.

Suốt đời tậntụy xây bồi đắp,

Đời Đạo hai vai, chí rạng ngời.

GHI NHỚ LỜI THẦY

Con biết làm soa tả hết lời,

Không ngăn dòng lệ giọt đầy vơi.

Lời Thầy chỉ giáo còn văng vẳng,

Ghi nhớ, đàn con giữ trọn đời.

THẤP THOÁNG

Nha Trang biển phước khánh an hòa,

Hải Đức hồi chuông mãi vang xa.

Thiền thất uy nghiêm lồng bóng nguyệt,

Tường vân, thấp thoáng ánh đài hoa.

PHÁP NHŨ THÂM ÂN

Biển Pháp gió Từ lan khắp cõi,

Đạo hòa đức sáng tỏa mười phương.

Ơn Thầy dìu dắt đàn con dại,

Pháp nhũ Thầy ban ngát diệu hương.

GÓT HÀI NON DẤU

Mông Cổ Thầy về kỷ vật ban,

Giày hồng đạp tuyết vượt quan san.

Gót hài noi dấu hằng như nguyện.

Vững bước trên đường khắp đạo tràng.

Kỷ niệm: Sau khi dự Hội nghị Phật giáo Châu Á vì hòa bình năm 1979 tại MôngCổ. Ôn GiàLam về Hải Đức trao cho đôi giày hồng. Đó là kỷ vật thứ hai.

TỪ PHONG PHỔ PHIẾN (tiếp)

Gió thổi khắp cõi tam thiên,

Chánh pháp hoằng dương tỏa ánh thiền.

Bát Nhã Tâm Kinh ngời biển tuệ,

Chơn như bất biến vẫn tùy duyên.

HÔM SỚM BÊN THẦY

Tịnh đường, liêu vắng những vào ra,

Ngăn đón ngoài hiên lộng gió tà.

Hôm sớm bên Thầy gương tịnh hạnh,

Trà thơm, hương ngát, rực đèn hoa.

Mùa Vu Lan Giáp Tý 1984

-HÒA BÌNH NHÂN LOẠI

Tuyết sương bao quản chiếc thân già,

Bát Nhã giong thuyền lướt dặm xa.

Góp ý nhân dân cùng thế giới,

Hòa bình nhơn loại khúc hoan ca.

(Ôn Già Lam đi dự Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ở Mông Cổ.)

THIẾU NÂNG NIU

Trại Thủy đồi cao vắng vẻ nhiều,

Từng đàn con Phật thiếu nâng niu.

Âm dung phảng phất Thầy còn mãi,

Vẫn thấy âm thầm phận hẩm hiu.

NOI DẤU THẦY XƯA

Mưa thu thánh thót hạt rơi rơi

Rỉ rả từng cơn mịt đất trời.

Đêm xuống mênh mông niềm thổn thức,

Nhớ Thầy không ngớt giọt đầy vơi.

Nhớ Thầy không ngớt giọt đầy vơi,

Cố gắng đàn con nguyện suốt đời.

Gieo rắc tình thương soi đuốc tuệ;

Mưa thu thánh thót hạt rơi rơi.

Đêm Tết thu phân

LỒNG LỘNG TRĂNG SOI

Chói lọi vầng trăng gương sáng trong,

Bốn mùa vận chuyển giữa thiền không

Ao thu in bóng ngời thanh bạch,

Lồng lộng trăng soi khắp núi sông.

Trung thu 1984

ĐỒI NON TƯƠI THẮM

Trải bao năm tháng dày sương nắng.

Cuộc sống thăng trầm giữa thế nhân.

Bên cảnh phồn hoa đầy gió bụi,

Đồi non tươi thắm nét thanh xuân.

TẶNG CHUỖI BỒ ĐỀ

Bồ Đề chuỗi hạt tặng Thanh Tâm,

Niệm Phật tinh chuyên dứt lỗi lầm.

Đi đứng nằm ngồi lìa mộng tưởng,

Rõ ràng Tịnh độ chẳng ngoài tâm

19-9 Giáp Tý

ĐỘ MÊ TÌNH

Đức Phật ra đời cứu chúng sanh,

Khai đường chính giác độ mê tình.

Khổ già bệnh chết loanh quanh mãi,

Ngộ lý chơn thường thoát tử sanh.

NI TỰ KIM QUANG

Ni Tự Kim Quang giữa phố thành,

Rạng ngời Phước Tiến, ánh Mê Linh.

Hồi chuông Cứu bạt ngân câu kệ,

Lầu ngọc Đại Bi rưới phép lành.

Viên Chánh trú trì kiêm tọa chủ,

Như Phùng quản chúng tiếp Ni sinh.

Hài hòa tu học xây đời đạo.

Cõi Tịnh huy hoàng vẻ đẹp thanh.

19-9 Giáp Tý

NGUỒN ĐẠO VÔ BIÊN

Nguồn đạo vô biên ánh tuyệt vời,

Tình thương chan chứa tỏa nơi nơi.

Chơn như bất biến tùy duyên hiện,

Huyền diệu tân đăng vẫn sáng ngời.

THƠ THẨN

Ôi hỡi! Đàn con mất mẹ rồi,

Phương trời lạc lõng kiếp mồ côi.

Tiêu dao tự tại Thầy thanh thoát,

Thơ thẩn buồn đau luống ngậm ngùi.

Tiết Sương Giáng 1984

NHẪN NHỤC CHUYÊN CẦN

Làm sao người tránh khỏi gian nan,

Cay đắng bao nhiêu sự phủ phàng.

Nhẫn nhục chuyên cần dồi nghiệp chánh,

Bửu châu viên ngọc sẵn minh quang.

Những ngày mưa gió Quý Thu 1984

THEO GÓT TỪ BI

Trại Thủy rừng xanh vẻ tịch u,

Những chiều mưa gió giữa mùa thu;

Đường lên Hải Đức nâng từng bước,

Theo gót Từ Bi hạnh Dược Sư.

Tặng người thầy thuốc đến chữa bệnh

- Trọng Thu 1984

THUYỀN TỪ TAM BẢO

Độ ấy lang thang dạo biển đời,

Ba chìm bảy nổi lắm chơi vơi.

Tháng năm dày dạn cùng sương gió,

Một chiếc thuyền con lướt dặm khơi.

Biển thẳm non cao giữa cảnh đời,

Sông sâu nước chảy vẫn đầy vơi.

Xuôi chèo mát mái theo dòng thác,

Sao khỏi đắm chìm dưới biển khơi.

Phật dạy: nhìn sâu tận bến đời,

Vô thường lưu chuyển chẳng hề vơi.

Thuyền con quay ngược dòng sông lạnh,

Thẳng đến non cao khỏi xuống khơi.

Phương tiện tùy duyên chở đạo đời,

Não phiền tát cạn nước lưng vơi.

Từ Bi chan chứa tươi nhuần thấm,

Bát Nhã giong thuyền dạo biển khơi.

Gậy trúc vân du nguyện giúp đời,

Thuyền từ Tam Bảo vẫn không vơi.

Non cao, bể thẳm sông dài rộng,

Bình bát cà sa vượt sóng khơi.

Đốt nén tâm hương nguyện suốt đời,

Nương thuyền tế độ khỏi chơi vơi.

Đời đời kiếp kiếp hằng nương náu,

Dưới ánh Từ quang biển tuệ khơi.

Trọng đông 1984

LAN TRẮNG TÙNG XANH

Lan trắng tùng xanh giữa núi đồi,

Bên tòa cổ tự ngự cao ngôi.

Nắng mưa sương gió thân bao quản,

Nương tựa cùng nhau lẻ sống vui.

Chùa Thiên Hòa

Thiên Hòa sắc tứ tại Nha Thành,

Độc Lập, Phương Sài vẻ lịch xinh.

Nhìn trước linh từ làn khói tỏa;

Nghe sau cổ tự gióng chuông linh.

Đỉnh trầm nghi ngút làn mây quyện,

Điện báu huy hoàng nét tịnh thanh.

Diệu cảnh hiển chơn an nhẫn trụ,

Thiền môn thêm nhuận sắc quang minh.

17-11 Giáp Tý

HỌA LẠI BÀI VƯỢT SÔNG MÊ

Xuân Kỷ Dậu 1969

Ở đời ngay thật bớt gai chông,

Tiến bước vươn lên quyết một lòng.

Đuốc tuệ soi ngời đường Bát Chánh,

Tình thương mở rộng khắp non sông.

VIẾNG CHÙA MINH PHƯỚC

Minh Phước chùa Ni ở tỉnh thành,

Bội Châu, Thị trấn rạng nêu danh.

Ven đường cổng trước xe chờ khách,

Bên xóm vườn sau người đón quanh.

Phật ngự sen nâng hồ lóng lánh,

Điện tiền mai nở nắng lung linh.

Vào thăm bửu tự lòng thanh thoát,

Giữa cánh phồn hoa vẫn tịnh thanh.

ĐẠO ĐỜI CHUNG MẶT

Đạo đời chung mặt chẳng chia đôi,

Đời Đạo nương nhau mãi đắp bồi.

Đạo ở nơi đời, đời gắn Đạo,

Đạo đời hòa nhịp mới an vui.

An vui, đau khổ do người đời,

Không phải riêng ai, chẳng tại trời.

Thiên lý tự nhiên không thiên vị,

Con người quyết định với nhau thôi.

Con người quyết định với nhau thôi,

Mở rộng tình thương xây Đạo đời.

Trong sáng như gương , lòng dũng cảm,

Nhịp nhàng tiến bước chẳng hề lui.

Nhịp nhàng tiến bước chẳng hề lui,

Hòa thuận hai vai lo gánh vác,

Đạo đời chung mặt chẳng chia đôi.

Đêm Thành Đạo PL 2528

Hương lòng chí thiện

Cổ tùng đứng giữa chốn phồn hoa,

Dưới mái Từ quang dáng dịu hòa.

Minh nguyệt sáng soi ngời biển phúc,

Hương lòng chí thiện ngát liên hoa.

Kính lễ Đại Lão Hòa Thượng húy thị Chí tự Hành Thiện hiệu Phúc Hộ giác linh; Nguyên trú trì Tổ đình Từ Quang.

THANH TỊNH GIẢI THOÁT

Thanh nguyệt ngời soi dòng Bát đức,

Tịnh đăng rực chiếu ánh Tam minh.

Giải bao kiến chấp vòng điên đảo,

Thoát khỏi luân hồi vượt tử sanh.

SÁNG RỰC ĐÔNG PHƯƠNG

Ánh hồng bừng sáng rực Đông phương,

Kỳ thọ liên hoa tỏa diệu hương.

Đuốc tuệ ngời soi bờ giải thoát,

Thuyền từ qua lại bến thanh lương

Người người hăng hái xây đời mới,

Chốn chốn vầy vui giữ đạo thường.

Hòa hợp bên nhau chung lẽ sống,

Thái bình nhân loại, rạng quê hương.

CẢM NIỆM 3

Khi vào thăm phòng thuốc Nam tại chùa Kim Quang

Ất Sửu thượng tuần tháng Trọng Xuân,

Mê Linh, Phước Tiến vẻ tưng bừng.

Thiền sư Tuệ Tĩnh ngời Nam dược,

Hải Thượng Lãn Ông rực hóa thân.

Y học cổ truyền khoa Việt tộc,

Lương phương diệu thuật giúp nhân dân.

Kim Quang vừa mở đây phòng thuốc,

Đời Đạo bên nhau nguyện góp phần.

19-12 Ất Sửu.

ĐỜI ĐẠO BÊN NHAU

Lộc Sơn chùa cũ lại dời sang,

Đắc Lộc đền xưa biến pháp đàn.

Phật Tổ trang nghiêm tòa chính vị,

Thần Chương an trú ngự trung gian.

Trẻ già hợp ý thêm hoan hỷ,

Thiện tín hòa tâm hướng đạo tràng.

Đời Đạo bên nhau chung một mối,

Thiền môn rực rỡ ánh Từ quang.

LỘC SƠN HỒI PHỤC

Lộc Sơn hồi phục nét huy hoàng

Đắc Lộc từ xưa mối đạo an.

Nhìn trước non xanh liên lộ tuyến.

Trông sau ruộng tốt kết thôn trang.

Từ Bi chuông gióng khai tâm kệ,

Bát Nhã trống rền chuyển pháp luân.

Vui đạo yêu đời xây hạnh phúc,

Non sông Đạo pháp rực tăng quang.

KỶ NIỆM: LỄ TÔN AN PHẬT TƯỢNG

15-3 Ất Sửu 1985

Phật Tổ ngời soi trên pháp tòa,

Quán Âm thị hiện thể nguy nga.

Bổn tôn Địa Tạng thề nguyền độ.

Độ tận chúng sanh vượt ái hà.

Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Tôn,

Diên Thọ cung nghinh Đắc Lộc thôn.

Thiện tín thành tâm về cúng lễ,

Lộc Sơn hương tỏa ngát thiền môn.

Đại Bi Từ Mẫu ngự Long Sơn,

Gót dạo hồng liên hướng Lộc Sơn.

Địa Tạng minh dương rung gậy tích,

Khánh Long dời gót Lộc Sơn môn.

Hải Đức gia trì chuông nhẹ ngân,

Ba hồi kinh cổ nổi vang lừng.

Tràng phan phấp phới hương trầm quyện.

Quy hướng ba ngôi chuyển pháp luân.

Lộc Sơn dào dạt ánh trăng thanh,

Tiếng kệ ngân vang ý niệm lành.

Con Phật người người đồng tiến bước,

Đời đời hòa nhịp ánh quang vinh.

TÌM ĐÂU

Trải suốt năm qua vắng bóng Thầy,

Rầy đây mai đó sớm chiều quay.

Mưa chan nắng táp đàn con trẻ,

Che mát, tìm đâu dươi bóng cây.

Trọng Hạ 1985

SEN ĐỒNG QUÊ

Kính viếng hương linh Bà Dạ Liên - Pháp danh Nguyên Liên

Đồng quê bát ngát vị thiên hương,

Phảng phất chan hòa dưới ánh dương.

Mỗi độ hè sang hoa hé nhụy,

Nguồn sen ngào ngạt khắp quê hương.

Kỷ niệm sơ thất 5-5 Ất Sửu.

CHÁNH PHÁP HẰNG XOAY

Khắp xứ thiền môn mở đạo trường,

An cư kiết hạ kế thừa đương.

Hộ trì tịnh giới ngời băng tuyết,

Định trí bình tâm tỏa huệ hương.

Tăng giới tươi nhuần nguồn pháp vũ,

Tín đồ tắm gội suối thanh lương.

Hài hòa con Phật xây đời Đạo,

Chánh pháp hằng xoay ánh vạn phương.

CHƯA NHIỀU, MỚI TÁM MƯƠI

Vừa gặp cụ già mới đến chơi,

Dáng người gầy yếu, kém vui tươi.

Năm nay thưa Cụ bao nhiêu tuổi?

Cụ bảo: chưa nhiều, mới tám mươi!

Tiểu Tiết 1985.

CHÙA XƯA TÂN CHÁNH

Chùa xưa Tân Chánh mới trùng long,

Từ trước Đại Điền trải lắm công;

Hòa thượng Bao Đàn thừa Tổ đức.

Đại sư Thiện Đạt kế Chơn tông.

Môn đồ thắm đượm nguồn Thiện Phước,

Bổn đạo tươi nhuần nếp Phú Phong.

Cổ thọ nêu cao hương Hạnh nguyện,

Thiền môn rực rỡ ánh viên thông.

Kỷ niệm lễ thỉnh Phật quy điện 16-7-1985

PHƯƠNG SƠN TRẠI THỦY

Vươn mình đứng giữa chốn phồn ba,

Đầu đội, lưng mang, tay giãn hòa;

Khóm lá chòm cây rậm bóng mát,

Quanh đồi ven núi thoảng mùi hoa.

Phật tòa, điện báu ngời trong sáng,

Thiền viện chuông đưa tỏa rộng xa.

Thắng cảnh Nha Thành thêm vẻ đẹp,

Phương Sơn Trại Thủy núi phường ta.

THANH LƯƠNG TỊNH THẤT

Thanh Lương Tịnh thất ánh bình minh,

Suối Cát ngời soi đất Khánh Thành.

Nhìn trước non cao, đường quốc lộ,

Xem sau vườn rộng, nước Hà Thanh.

Gò Cam xứ cũ dần lui tiếng,

Suối Đá cầu xưa vẫn nổi danh,

Ni giới vừa khai, Thông Tín nguyện,

Thanh Lương Tinh thất ánh bình minh.

Trọng Thu 85

VĂNG VẲNG NGOÀI KIA

Văng vẳng ngoài kia tiếng máy gào,

Giật mình tỉnh giấc, dạ nôn nao.

Thương người lạnh lẽo đêm mưa gió,

Vất vả trên đường nhọc biết bao.

Vất vả trên đường nhọc biết bao,

Bộ hành đi lại suốt canh thâu.

Con tàu lướt dặm trong đêm vắng,

Văng vẳng ngòai kia tiếng máy gào.

Những đêm mưa gió cuối thu 85

XUÂN - NHÂN - TÂM - TỪ

Xuân qua, Xuân lại, Xuân mãi mãi,

Nhân ái lo tròn nết thảo ngay,

Tâm quyết thực hành lời Phật dạy,

Từ Bi chan chứa thảy cùng ai.

ĐẦU XUÂN VIẾNG CHÙA LỘC SƠN

Lần thứ hai

Ất Sửu xuân về thêm thắm tươi,

Non sông rực rỡ trăm hoa cười.

Lộc Sơn cảnh cũ khơi hoài vọng,

Đắc Lộc chùa xưa gợi phục hồi.

Con Phật hân hoan tăng nhịp sống,

Trẻ già hăm hở sáng niềm vui.

Xây đời phụng Đạo lòng son sắc,

Nước thịnh dân cường Xuân khắp nơi.

Ngày Lập Xuân, Thượng Nguyên Ất Sửu.

ĐÊM GIAO THỪA TỰ CẢM

Mừng xuân pháo nổ gần xa,

Riêng mình cảm thấy xót xa nỗi lòng,

Mẹ hiền vui chốn non bồng,

Tôn Sư dời gót mây hồng rước sang.

Thầy về cõi Phật thênh thang,

Đàn con lạc lõng muôn vàn héo hon.

Ra vào vắng vẻ thiền môn,

Ngàn sao lấp lánh hồn con thẩn thờ.

Bóng thầy ứng hiện tùy cơ,

Đài sen tỏa ánh trên bờ quê hương.

Nỗi niềm tưởng nhớ xót thương,

Ơn thầy nghĩa mẹ vô lường nặng sâu.

Hơi xuân hòa dịu canh thâu,

Bình minh hé mở nhịp cầu bước sang.

Chuông ngân tràn ngập không gian,

Chùa xưa tỏa ánh đạo tràng tịnh thanh.

Từng đàn con Phật trong lành,

Về chùa lễ Phật tâm thành ngát hương.

Nguyện cầu Quốc Thái Dân An,

Người người vui vẻ xóm làng phong nhiêu.

Cùng nhau hòa thuận tin yêu,

Xây đời phụng đạo thảy đều quyết tâm.

Ta bà ngũ trược vơi dần,

Nhân gian tịnh lạc gây mầm tương lai,

Từ Tôn Di Lặc giáng lai

Nụ cười hỷ xả hòa khai tươi nhuần.

Trần gian hớn hở tưng bừng,

Xuân sang mỗi độ chúc mừng tân niên.

Người người hát khúc nhân hiền,

Vui đời thạnh trị tăng diên thái bình,

Nay mừng gặp hội văn minh,

Nguyện cho muôn họ quang vinh phú cường.

Trẻ già trai gái hân hoan,

Non sông đạo pháp huy hoàng vạn xuân.

Kỷ niệm: Khánh Đản Đức Di Lặc Từ Tôn

Nguyên Đán Ất Sửu

XUÂN VỀ PHƠI PHỚI

Xuân về phơi phới ngát thanh phong,

Hòa khí hây hây tỏa ánh hồng.

Trúc biếc tùng xanh hoa cỏ mượt,

Nương xinh ruộng tốt vật người trong.

Trẻ già gặp gỡ niềm hoan hỷ,

Trai gái vầy vui ý cảm thông.

Ất Sửu mừng xuân thêm phấn chí,

Đạo đời tô điểm rực non sông.

CAM LỒ NHUẦN THẤM

Cam lồ nhuần thấm hé xuân sang,

Phơi phới nguồn Xuân vạn nẻo đàng.

Mừng tết Long Hoa nguyền hội ngộ,

Vui mùa Diên Thọ chúc an khang.

Dược Sư sáng tỏa đèn tâm tuệ.

Vương Phật ngời soi ánh đạo quang.

Thơm ngát hương lòng niềm chúc tụng,

Thái bình muôn thuở khắp nhân gian.

CHÍ THIỆN NÊU CAO

Hưng Từ Hòa thượng hiệu Xuân Quang,

Chí Thiện nêu cao tận suối ngàn.

Phụng Đạo xây đời chung gánh vác,

Ao sen chín phẩm ngự Linh Sơn.

Kỷ niệm lễ Tam thất tại Nghĩa Phương

(Hòa thượng Thích Hưng Từ viên tịch tại Tổ đường Nghĩa Phương. Bửu tháp tại chùa Liên Trì, huyện Tuy An).

CẢM NIỆM 1

Lễ Đệ Tam Thập Ngũ Chu Niên

thành lập GĐPT Diên Khánh.

(Trong ngày Đại Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Diên Thọ).

Hai năm hai chín ánh trăng về,

Diên thọ vườn Thiền điểm sắc xuê.

Phật tử màu lam thêm phấn chí,

Mừng ngày thành Đạo, nếp chùa quê.

Ba mươi lăm tuổi mừng chu niên,

Diên Khánh Gia đình vững chí kiên.

Anh chị bốn phương về họp mặt,

Đàn chim vui hát khúc đoàn viên.

Hoa sen trong trắng tỏa hào quang,

Ánh nến lung linh khắp đạo tràng.

Con Phật chan hòa trong tịnh hạnh.

Tưng bừng nhịp trổ hát ca vang.

Vô ưu ngời sáng tận trời Tây,

Tỏa ánh lưu ly đến cõi này.

Cành lá sum sê tươi rực rỡ.

Đàn em hòa hợp dưới tàn cây.

Bồ đề viên mãn trải bao đời,

Ngào ngạt hương từ tỏa khắp nơi.

Xây vững niềm tin đầy nhựa sống,

Hòa tâm chung sức điểm tô bồi.

Vui niềm Thành Đạo nguyện hằng ghi,

Ánh sáng soi đường Dũng Trí Bi.

Đời đạo ca vang chung nhịp khúc

Hương sen nhuần thấm ánh quang huy.

Mến tặng Phật tử áo Lam Diên Thọ

CHÚC XUÂN NHÂN

Mừng xuân năm mới chúc Xuân Nhân

Hòa hợp vầy vui phước lộc tăng.

Soi sáng từ tâm niềm hỷ xả

Xuân về hòa khí nét thanh tân.

MỘT ÁNH XUÂN

Xuân đã về đây, Xuân lại Xuân

Hòa bình nhịp khúc trổi vang lừng.

Non sông rực rõ thêm tươi thắm,

Nhân loại hòa vui một ánh xuân.

Xuân hòa bình 1986 - Vũ Thủy Bính Dần

CÔNG HẠNH DƯỢC SƯ

Định, Nhàn đôi Huệ thảy vui tươi,

Nương ánh Kim Quang nguyện suốt đời.

Công hạnh Dược Sư, gương Tuệ Tỉnh,

Giúp đời phụng đạo chí không lui.

16-1 Bính Dần 1986

Tặng hai cô Huệ Định - Huệ Nhàn.

(Những ngày đau nặng - Dời lên nằm tại phòng I Tịnh thất)

GIÓ BẤC ĐÊM XUÂN

Gió bấc đêm Xuân lạnh buốt người,

Vù vù chuyển động bốn phương trời.

Lắng nghe vùn vụt từng cơn thét,

Thương kẻ về đâu giữa gió khơi.

Tiết Sâu Nở Bính Dần

LÊN VIẾNG CHÙA

Năm mới đàn con lên viếng Chùa,

Trên đồi Hải Đức giữa ban trưa.

Vào thăm sức khỏe Thầy đau yếu,

CHUÔNG THIỀN NHẸ RƠI

Gương lòng như nước trăng in,

Bình minh tỏa ánh, chuông thiền nhẹ rơi.

Nương về Tam Bảo tuyệt vời,

Góp phần phụng đạo xây đời quang vinh.

ĐỐI

Mưa nhuần Diệu Pháp tươi hoa tịnh

Gió thoảng Từ Bi trổi nhạc tiền.

CÁNH QUẠT TỪ PHONG

Cánh quạt Từ Phong thổi đến đâu,

Tâm hồn mát rượi tựa hồ thu.

Thần quang chêíu sáng gương trời tỏa.

Nhuần thấm non sông hòa ánh vui.

TẦM THANH

Gương lòng như nước trăng in,

Thanh bình trổi nhịp khương ninh thọ trường.

Nương về Đại Pháp Y Vương,

Thân tâm an lạc tình thương chan hòa.

TÂM TRÍ

Gương lòng như nước trăng in,

Trí thanh cảnh tịnh bình yên tâm thần.

Nương về bến Giác nguồn Chân,

Tình thương chan chứa bốn ân lo tròn.

THỂ TÁNH TRÒN VÌN

Thể tánh tròn vìn tự thuở nay,

Bao la lồng lộng chẳng vơi đầy.

Hào quang chiếu diệu hằng sa cõi,

Vắng lặng thường nhiên không đổi thay.

Vắng lặng thường nhiên không đổi thay,

Phật tâm tâm Phật vẫn như vầy;

Thọ Quang, công đức, vô lường giác,

Thể tánh tròn vìn tự thuở nay.

VUI SỐNG

Vui sống âm thầm lặng lẽ qua

Ngọc vàng nương ruộng cũng không nhà.

Ngày hơn hai bữa vừa yên dạ,

Vui sống âm thầm lặng lẽ qua.

NIỆM PHẬT

Niệm Phật an tâm sống lục hòa,

Tùy duyên ứng phú tránh mê tà.

Tam quy, ngũ giới hằng tuyên giảng,

Niệm Phật an tâm sống lục hòa.

TRỒNG CÂY BỒ ĐỀ

Trước chùa Linh Phong, do đạo hữu Đức Lập cúng năm 1973

Kỷ niệm: lễ An vị tượng Bi Mẫu Quan Âm

Bồ Đề, Đức Lập tặng Linh Phong,

Hải Tuệ từ nay phát nguyện trồng;

Bi Mẫu Quan Âm, mừng kỷ niệm,

Tháng hai, mười chín ngự tòa trung.

THOÁT VÒNG DANH LỢI

Lợi danh chen chúc mãi thêm phiền,

Xao lãng lời vàng Phật Tổ khuyên.

Ảo ảnh vô thường nên tỉnh giấc,

Trau dồi giới hạnh cố vươn lên.

Trau dồi giới hạnh cố vươn lên,

Gió đứng mây tan nước lặng yên.

Trăng tuệ ánh từ ngời sáng tỏa.

Hoằng dương chánh pháp nguyện tùy duyên.

Hoằng dương chánh pháp nguyện tùy duyên,

Phước Huệ đồng tu hạnh Phổ Hiền.

Tự lợi, lợi tha nương chánh đạo,

Hòa bình hạnh phúc lạc vô biên.

Hòa bình hạnh phúc lạc vô biên,

Nhân loại chúng sanh hết não phiền.

Mưa thuận gió hòa Dân Quốc thái,

Nhân gian tịnh lạc hưởng diên niên.

Nhân gian tịnh lạc hưởng diên niên,

Gió mát trăng thanh dạo khắp miền.

Bốn biển năm châu hòa nhịp sống,

Thoát vòng danh lợi ngát hương sen.

Mùa Phật Đản 2530

Bính Dần 1986


Phần Phụ Lục

ĐIẾU VĂN CỦA HÒA THƯỢNG

THÍCH ĐỔNG MINH

Nhận tin đột xuất ôi thôi

Trừng San người đã trút hơi cuối cùng

Bốn năm thọ bệnh tăng xông

Trừng San nay đã thong dong cảnh nhàn

Sau khi Thầy đến Lạc Bang

Đừng quên ba cõi họ đang chờ Thầy

Chúng tôi có mặt hôm nay

Rồi đây cũng sẽ như Thầy ra đi.

8 giờ 17-10 Tân Mùi (giờ nhập quan)

Thích Đổng Minh

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ THÍCH HẢI TUỆ

CỦA MỘT SỐ CỰU HỌC TĂNG

PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC NHA TRANG

Than ôi!

Đồi Hải Đức ân Sư thôi in bóng

Tỉnh Khánh Hòa Tăng tín tiển Thầy đi!

Nhớ Giác linh xưa:

Du Già Mật Giáo, nghi pháp tinh thông

Nơi đạo tràng trang nghiêm, dõng dạc tuyên câu pháp ngữ.

Thiền Viện thanh qui, vững vàng tay thước

Chốn Già lam nghiêm tịnh, oai nghiêm điều chúng học tu.

Đạo tràng viên mãn, âm vang còn mãi nghìn thu

Lằn rôi điều chúng dễ tan, tác dụng tiến tu suốt đời còn nhớ mãi.

Với chức Giám sự Thày lo toan cơm áo

Cho chúng con no ấm, chỉ lo học và tu.

Nhưng Thầy ơi! Chúng con trót dại dột si ngu

Phí tuổi thanh xuân, biếng tu nhác học;

Bây giờ đây, trước giác linh Thầy, dù ăn năn than khóc

Cũng đã thành dĩ vãng, khó tìm lui!

Nhắc lại chuyện xưa, lòng đau đớn ngậm ngùi

Xin Ân Sư hỷ lòng tha thứ!

*

Rồi bỗng chốc cơn lốc vô thường ập đến:

Viện, Chúng rã rời

Thầy lâm trọng bệnh

Anh em chúng con

Mỗi đứa một nơi

Thiếu chén thuốc thang

Không tô cháo nóng!

Tình đồng đạo đã không nên câu chung thủy

Nghĩa Thầy trò chưa trọn đạo trước sau!

Thì hôm nay đây,

Ta bà khổ cảnh Thầy xả báo thân

Chúng con tưởng niệm thâm ân, trước linh đài,

Nguyện hiến đời mình còn lại, cho dòng Đạo Pháp trường lưu

Kính dâng một nén tâm hương

Xin Giác Linh Từ Bi chứng giám.

Linh đài một điểm trăng soi, ngàn dặm hoa vàng non nước cũ.

Thiền viện lưng đồi bóng ngã, lơ thơ phượng đỏ bóng thầy đâu.

Tuệ Sĩ

Hải Đức từ đây vắng bóng Thầy

Đạo tràng Diên Thọ xót xa thay

Khoa Nghi tập chúng đành dang dỡ

Muôn thuở noi gương hạnh nguyện Thầy

Học Chúng Khoa Nghi

Thích Chơn Kiến

Thích Quảng Thiện

Thích Hạnh Nguyện

Thích Trừng Thi

Thích Nguyên Minh

Thích Nguyên Phước.

Vô thường khép mở tử sinh

Huyệt sâu cát lấp đạo tình bao năm

Ngồi nghe nức nở chơn tâm

Trong tình Tăng hữu tri âm giữa đời

Nhớ chuyện đạo, nhớ giọng cười

Nén hương tưởng vọng, ngậm ngùi tiển đưa.

(Hồi tưởng giữa Thầy Đổng Minh cùng Thầy Trừng San)

Tâm Tấn

TRẦM MẶC LẦU HƯƠNG

Đề tặng THẦY HẢI TUỆ

Tác giả bài “Trung Thu Từ Niệm”

Sương mát trời Thu nguyệt tỏa quang

Lung linh sao dệt ánh tơ vàng.

Hiên Thiền lắng ý Thơ vô ngữ,

Cửa Tịnh dơm Tình Đạo chứa chan…

Muôn thuở gương lồng đẹp sắc Thu

Nguyệt Âm thuyền lướt cõi vô dư:

Thuyền ngân “Từ Niệm” mười phương vọng,

Trầm mặc lầu hương chiếc bóng Sư.

Rằm Trung Thu Tân Mùi - 1991

Cảm tác những tháng năm Thầy bệnh, Thầy ngồi lặng trên hiên lầu Long Sơn Tự, trầm mặc nhìn trăng đi qua một khung trời nhỏ hẹp…

MỘT VẦNG TRĂNG XA

Kính tiễn Giác linh Hòa tượng Bổn sư Thích Hải Tuệ

Vườn Thiền hoa rụng hương Thiền ngát,

Cõi Pháp thầy về nhạc Pháp ngân.

Vô thường bọt sóng phù vân,

Bước qua sinh tử bụi trần sạch trơn.

Vòi vọi ấy công ơn cao rộng,

Man mác đây thấm động niềm đau,

Chùa xưa điện trước vườn sau,

Oai nghi tế hạnh còn đâu dáng Thầy…

Ngày tiễn biệt đông vầy tứ chúng,

Con bỗng như lạc lõng bơ vơ;

Lệ tràn thành những giọt Thơ,

Tâm tư xin kết bài thơ cúng dường.

Con chậm bước trên đường học Đạo,

Đã có Thầy khuyến giáo tùy duyên;

Tam Quy Ngũ Giới ban truyền,

Khuyên con hạnh nguyện Phổ Hiền noi theo.

Bước chập chững nhiều keo vấp ngã,

Đã có Thầy lượng cả bao dung.

Giờ đây bóng hạc không trung

Lòng con cơn xoáy bão bùng khôn nguôi.

Cửa huyệt khép ngậm ngùi nắm đất

Lòng u buồn nước mắt lặng rơi

Muốn kêu thành tiếng: Thầy ơi!

Lại nghe tâm tưởng dội lời vọng ra.

Thầy đã bước đi xa mãi mãi

Con còn quỳ vọng bái thâm ân

Ngày về Phạm Vũ Tường Vân

Hạ nguyên vời vợi một vầng trăng xa.

Đệ tử Tâm Chơn

Tôn Nữ Thanh Yên

SÂN TRƯỚC CÀNH MAI

Hai mươi năm trước đến chùa lễ Phật, dáng Thầy uy nghiêm

Con cúi chào mà khởi phát xuần trần hạnh nguyện.

Hai năm sau vào chùa xuất gia, bóng Thầy cao cả,

Con sụp lạy mà hưng phấn Bồ đề đạo tâm.

Cõi đạo vô biên, chân con bé bỏng.

Thầy dìu con bước, sáng chiều sớm tối với Tỳ Ni Nhật Dụng.

Cửa Pháp vô cùng, tâm con cạn cợt,

Thày dạy con tu, phút giây tháng ngày trong Tịnh Độ Pháp Môn.

Bưng bát cơm, nâng tách nước,

Tam thiên oai nghi Thày chăm chút nhắc nhở.

Lau bàn thờ, tưới vườn hoa,

Bát vạn tế hạnh Thày tỉ mỉ khuyên răn.

Khi hoang mang, khi nản lòng.

Nhớ lấy gương Thầy mà vươn mình bước thẳng

Lúc vấp ngã, lúc buông xuôi,

Ôn lại lời người để ngước mặt đi lên.

Lời người đó, ấu thời xuất gia, tâm chưa vận động dễ huân tập để mai này “thiệu long Thánh chúng”.

Gương Thầy đây, tuổi thơ vào chùa, chân còn chập chững đã cảm nhận từ bây giờ “phát túc siêu phương”.

Cơm đạm bạc nhờ thế mới nuôi bền giống Phật

Áo thô sơ vậy mà che ấm thân phàm.

Nào Hải Đức, Linh Sơn, tứ sự hiến Tăng Lễ Nghi Thị Chúng, hàng trăm Tăng sinh thầy chăm sóc,

Kìa Linh Phong, Diên Thọ, dại diện trung hưng, thuyết pháp độ nhân, hàng nghìn tín chủ Thầy dạy khuyên.

Đây Giám Sự

Kia Trú Trì

Đồi Trại Thủy bước hoài không biết mỏi,

Dốc Linh Phong leo mãi chẳng thấy sờn.

Nay thị thành

Mai quận lỵ

Mưa Nha Trang chẳng ngán việc Chúng

Gió Diên Khánh chẳng ngán việc Chùa.

Hạnh sâu chí cả, công đức vun bồi so biển rộng

Nguyện lớn tâm bền, lợi lạc gieo trồng sánh trời cao.

Giới luật nghiêm minh

Đạo hạnh thanh tịnh

Danh thơm muôn thuở chân pháp khí

Tiếng tốt ngàn đời chính trượng phu.

Tăng tướng uy nghiêm Vương Tượng

Nhưng tính khí bình dị hiền hòa,

Cảm hóa hậu lai thân giáo.

Khẩu khí cao vời Sư Tử

Mà lời lẻ nhân hậu khiêm cung,

Thu nhiếp môn sanh pháp đàm.

Rồi ngày qua mau, tháng qua mau,

Bỗng chốc tuổi hạc trên đầu trông thấy rõ

Lặng lẽ trên non, ngẫm lại một đời hoằng hóa

Như thoáng mây bay trên vòm trời cao rộng

Như bóng nhạn chiều thoạt biến giữa từng không

Đường bay nào?

Vết tích nào?

Hư ảnh xôn xao dòng biến dị

Bóng câu thấp thoáng cuộc chơi tàn

Một phút qua đầu sinh tử rụng

Hốt nhiên quên sạch bụi trần gian

Áo vải đầu non nghe gió thoảng

Gậy trúc lưng đồi nhìn mây bay.

Mấy mươi năm

Dòng nước chảy

Nước chảy một dòng chảy trong veo

Nước chảy một đời chảy trong không

Vẫy tay cười chào tam thế mộng

Thênh thang cất bước vào khôn cùng,

Mắy mươi năm

Dòng nước chảy

Cuộc thế vô thường đưa huyễn tượng đi xa

Cõi đạo mênh mông đón pháp thể vào dòng

Đi xa đi xa

Nghìn thu mất dấu

Vào dòng vào dòng

Muôn đời bất diệt.

Từ phương xa con vọng về ngưỡng lạy

Giác linh Thầy an trú cõi vô biên

Con nghiệp chướng nặng nề chưa dứt hết

Nẻo trần gian vướng víu những nghịch duyên.

Theo bước Thầy mà theo không đến chốn

Thì ý nghĩa gì những giọt lệ khóc than!

Vẳng bên tai còn nghe lời Thầy dạy

Từng chữ một con khắc mãi vào tim.

Nhưng hôm nay khi Thầy nằm xuống

Con đã thôi không khoác pháp y vàng.

Ngưỡng vọng ân Thầy bước chân đại nguyện

Không theo kịp Thầy nếp sống thanh cao

Đời, Đạo hai cõi đã ngăn cách

Nay diệt, bất diệt càng xa hơn

Chim nào nhớ tổ quay về sớm

Con nay gãy cánh quặn lòng đau

Nhớ thương Thầy mà đành nén chịu

Khóc cho mình bất hạnh lao đao.

Con không về thọ tang kính lễ

Xin thành tâm đốt nén tâm hương

Viết trang thơ trong từng giọt lệ

Hình bóng Thầy tâm khảm còn vương

Ngưỡng lạy Thầy, cha hiền cao cả

Tha thứ cho con như Thầy đã từng.

Hai mươi năm được Thầy huấn dục

Ân nghĩa đó làm sao đền đáp!

Đành nuốt nghẹn thống trách tự thân

Bao kỷ niệm xa xưa sống lại

Nghĩa Thầy - trò ký ức hằn sâu

Tình Sư môn nào dễ phai lạt

Nát can trường chưa thỏa niềm đau

Bây giờ cửa tùng đã ngăn hai

Thầy về cõi ấy, con bên này

Tâm thức mê muội phải xa thầy mãi

Biền biệt ngàn năm không ngày gặp lại

Con thống thiết dâng lời sám hối

Và lòng thành cúi lạy ân cao

Cuộc thế vô thường con đã biết

Lòng đau không thể giọt lệ trào.

Sinh tử ba đời đều như mộng

Con còn lẩn quẩn giấc chiêm bao.

Nhớ mãi xuân về Thầy cắm mai

Hoa mai vàng rực như áo Thầy

Cuối xuân hoa còn tươi thắm mãi

Thày cười: “Tạc dạ nhất chi mai”.

Năm nay xuân về Thầy vắng bóng

Cành mai sân trước còn đơm bông

Hoa thắm muôn xuân hoa bất diệt

Hạc về cõi ấy múa trong không.

Thênh thang mây trắng qua trời cũ

Bát ngát ráng hồng nhuộm sông xưa

Trời cao nước rộng chung màu biếc

Ráng hồng mây trắng cùng nhịp đưa.

Cùng nhịp đưa

Trên sông xưa

Lãng đãng thinh không cánh hạc

Mang mang sông nước một trời

Chẳng bay đi nên chẳng bay về

Trước sân còn nở một cành mai.

(Mỹ Quốc Trọng Đông Tân Mùi

Đệ tử Tâm Quang (Vĩnh Hảo) khấp đề.

Chân thành cảm ơn Thầy Tâm Lưu đã gởi tặng trang nhà tập thơ này
(T. Nguyên Tạng, 11-2008)

---o0o---

Vi tính: Nguyên Trang ; Trình bày: Nhị Tường

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/09/2023(Xem: 171)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 581)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 262)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 428)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 198)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 423)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 254)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 344)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 445)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567