Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Con tàu giải thoát chúng sinh

20/05/201115:52(Xem: 345)
Con tàu giải thoát chúng sinh

CON TÀU GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

Một con sóng những điều ước nguyện dựa trên giáo khoa
của Truyền thống Shangpa Kagyu Vinh quang
Kalu Rinpoche - Thanh Liên dịch

Đức Phật Kim Cương Trì

Ôi Đức Vajradhara (1) và hai dakini hiện thân sự nhận thức nguyên sơ,

Khyungpo Naljor, (2) các Đạo sư gốc và Đạo sư dòng truyền thừa,

Ôi Samvara, Hevajra, Guhyasamaya, và Mahamaya,

Ôi các dakini của năm bộ, Đấng Bảo hộ Hành động-Nhanh chóng và Remati,

Bốn thị giả vâng lời và tập hội như đại dương những vị bảo hộ kết buộc lời thệ nguyện,

Mọi suối nguồn của sự quy y, Tam Bảo và Tam Căn,(3)

Con khẩn cầu, xin nghĩ tưởng tới con từ phạm vi của sự vô hình.

Nhờ năng lực của chân lý trong sự gia hộ và lòng bi mẫn của ngài

Và nhờ năng lực của mọi đức hạnh mà con tích tập trong ba thời,

Con khẩn cầu, xin nhanh chóng đáp ứng mọi ước nguyện con biểu lộ

Trong đời này và mọi cuộc đời sắp tới của con.

Sự sinh ra cao quý, tự do và thuận lợi này thật khó có được.

Cầu mong con không lãng phí mà sử dụng nó một cách có ý nghĩa.

Trong việc quán chiếu về những điều phù du, không bền vững, và biến đổi,

Nguyện con không màng đến sự nhàn nhã và cắt đứt những mối bận tâm.

Bằng cách đi đến chỗ nhận thức sâu sắc những kết quả của thiện hạnh và ác hạnh, bất kể tầm quan trọng của chúng,

Nguyện con có thể duy trì những hoạt động của nhân và quả.

Bằng cách thấu hiểu nỗi khổ trong ba cõi sinh tử,

Nguyện con phát triển sự xả ly để lìa bỏ phạm vi sinh tử luân hồi,

Trong đời này, trong những đời sau, và trong bardo,(4) trong mọi lúc,

Nguyện con và những người khác tìm ra nơi trú ẩn trong việc quy y Tam Bảo và Tam Căn.

Nguyện lòng từ và bi phát khởi tận đáy lòng con

Đối với tất cả sáu loài chúng sinh, những cha mẹ của con, bao la như bầu trời vô hạn.

Ở một chốn không người trong núi non, nơi có đủ mọi điều kiện thuận lợi

Nguyện con nhất tâm thực hành và đạt được chóp đỉnh của kinh nghiệm và chứng ngộ.

Nguyện các Lạt ma linh thánh phú tặng những năng lực viên mãn

Xin đoái tưởng tới con trong mọi cuộc đời sắp tới.

Nguyện trong tim con phát khởi lòng tôn kính và sùng mộ không giả tạo

Đối với Lạt ma gốc (Bổn sư), thân tướng thực sự của Đức Phật.

Mạn đà la của các Bổn Tôn xuất hiện tự nhiên và luôn luôn hiện diện;

Khi hiểu rằng con là mạn đà la này, nguyện con củng cố hình tướng chói lọi của nó.

Chỉ bằng cách thực hiện các thực hành nghi lễ của các Lạt ma, Bổn Tôn, dakini và vị bảo hộ,

Nguyện con diện kiến các ngài thật rõ ràng.

Với hỉ lạc và hơi ấm không thể cưỡng nổi hừng hực trong thân con

Nguyện thiền định về lạc-không được củng cố trong tâm con.

Nhờ thấu hiểu rằng mọi hiện tượng như những giấc mộng và mê hoặc

Nguyện sự mê lầm và bám chấp vào các ý niệm về thực tại hoàn toàn bị tiêu diệt.

Vào ban đêm nguyện con nhận ra rõ ràng trạng thái mộng mà không cần nỗ lực

Và thực hành sự tinh lọc, tăng trưởng, hóa hiện, chuyển hóa, và chính xác trong việc tri giác các đối tượng đặc biệt.

Trong bóng tối sâu dày của vô minh, ngu si và giấc ngủ

Nguyện con nhận ra và trì giữ các trạng thái sâu xa và chói sáng của sự quang minh tuyệt đối,

Nguyện con thông suốt những loại khác nhau của sự chuyển di,

Pháp Thân, Lạt ma, Bổn Tôn, ánh sáng Pháp giới, cõi trời, và những thứ khác.

Nhờ sự xuất hiện tự nhiên của mỗi một trong ba thân và bằng việc thực hành không trệch hướng

Nguyện ba thân được thể nhập trong trạng thái hiện hữu trung gian.

Bốn lỗi lầm lắng dịu một cách tự nhiên, bốn thân hiện diện đầy đủ:

Trong đời này nguyện con trực tiếp thấu suốt mahamudra (Đại Ấn), bản tánh của sự hiện hữu.

Nhờ sự tôn kính và sùng mộ Lạt ma của con, nhờ hiểu rõ các hình tướng và âm thanh là các Bổn Tôn và thần chú,

Và nhờ hiểu rằng các hình tướng và trạng thái tâm thì giống như những mê hoặc và giấc mộng,

Nguyện con đưa mọi kinh nghiệm vào con đường tâm linh.

Nhờ các nữ hoàng tôn quý nhảy múa trong cõi lạc-không

Nguyện con thông suốt con đường phát triển và thành tựu và du hành tới cõi linh thiêng của các ngài.

Thân xác tự nó không có sự sống, tâm thức thấu rõ sự bất sinh bất tử:

Nguyện con trực tiếp thấu hiểu sự bất tử và kết quả không sai lạc.

Nguyện con nhìn thấy rõ ràng thân tướng cao quý của Lạt ma và vị bảo hộ là một

Và đạt được thành tựu siêu việt và thành tựu bốn loại hoạt động.

Bằng phương tiện của các năng lực làm an định và gia hộ ngang bằng chư Phật,

Nguyện con xua tan mọi bệnh tật và thống khổ của chúng sinh.

Nguyện cuộc đời, công đức, năng lực, ảnh hưởng, kinh nghiệm, và sự hiểu biết trực tiếp của con

Dâng trào như những con sông trong mùa mưa lũ.

Để con là sự hỗ trợ tối hảo cho Giáo lý và chúng sinh

Nguyện năng lực của con trải rộng khắp ba cõi và ba thế giới.

Để có thể tiêu diệt những kẻ thù phát triển khắp mười lãnh vực

Nguyện sức mạnh và năng lực của con trong các thần chú phẫn nộ hừng hực như lửa đỏ.

Nguyện con và chúng sinh hoàn toàn tịnh hóa mọi hành vi bất thiện

Mà chúng con đã mắc phạm, dù là sự bất thiện trong bản chất hay bởi việc thọ giới.

Nguyện con có thể làm cho nhiều chúng sinh được hạnh phúc

Bằng cách hiến tặng họ của cải, Giáo Pháp, và sự an toàn.

Nguyện con luôn luôn có thể duy trì các kỷ luật đức hạnh

Của các giới nguyện giải thoát cá nhân (Biệt giải thoát) và sự thọ giới Bồ Tát và những hứa nguyện Kim Cương thừa.

Ngay cả vì lợi lạc của một chúng sinh duy nhất, nguyên con nhẫn nại kham chịu

Việc bằm nát thân con thành mười triệu mảnh trong vô số kiếp.

Trong việc thực hành con đường siêu việt dẫn tới tự do cho tất cả chúng sinh

Nguyện con cũng có sự kiên trì nồng nhiệt như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nguyện con củng cố sự tĩnh lặng, nội quán và thiền định vững chắc

Trong Pháp Thân, hiện thể thuần tịnh của tâm, sự quang minh tuyệt đối không giới hạn.

Nguyện con có một trí tuệ viên mãn như Đức Văn Thù

Về mọi hiện tượng trong sinh tử và niết bàn.

Nguyện con viên mãn mọi Giáo Pháp mà con thực hành,

Dù đó là Kinh điển hay Mật điển của Tân Phái hay Cựu Phái.

Nguyện con có một thân tướng hảo hạng, ngôn ngữ du dương, một cuộc đời vinh quang,

Năng lực và của cải, một trái tim từ ái, và cuốn hút tất cả những ai nhìn thấy con.

Nguyện con trở thành sáu viên bảo ngọc của thế giới và như tám người đánh xe

Cho Giáo lý của Đấng Chiến Thắng và đặc biệt là dòng truyền thừa Shangpa.

Vào lúc chết, nguyện không có nỗi thống khổ,

Với những cầu vồng và xá lợi xuất hiện, nguyện con là một người dẫn dắt chúng sinh.

Ngay khi con lìa bỏ cuộc đời, nguyện con được sinh ra

Trong Cõi Cực lạc trước sự hiện diện của Khyungpo (1) và con cái ngài.

Ngay khi con sinh ra ở đó, nguyện con thành tựu quả vị thứ mười (thập địa)

Và sau đó đạt được giác ngộ siêu việt viên mãn.

Không ngơi nghỉ trong các trạng thái tận diệt của sự hiện hữu hay an bình,

Nguyện con làm lợi ích tất cả chúng sinh như các Đấng Chiến Thắng và con cái của các ngài.

Nguyện tất cả những ai có mối quan hệ với con

Qua việc nhìn thấy, lắng nghe, hồi tưởng, xúc chạm, qua thực phẩm hay Giáo Pháp

Được sinh trong hàng đệ tử đầu tiên được điều phục của con.

Nguyện con đổ xuống một trận mưa giáo lý Đại thừa

Và con đường trực tiếp của Kim Cương thừa trên tất cả những ai được điều phục.

Cuối cùng, nguyện một mình con an lập

Mỗi một và mọi chúng sinh trong Phật quả.

Chừng nào con và những người khác chưa đạt được Phật quả

Nguyện chúng con không gặp các chướng ngại về Giáo Pháp dù chỉ trong chốc lát.

Nguyện tất cả sáu loài chúng sinh nhận được

Mọi hạnh phúc và đức hạnh mà con có.

Trên nền tảng của hạnh phúc và đức hạnh đã có được như thế

Nguyện họ luôn luôn hạnh phúc và hỉ lạc.

Nguyện mọi hành vi bất thiện, che chướng và đau khổ mà chúng sinh có

Được thẩm thấu trong con; nguyện con kinh nghiệm khổ đau.

Bởi con kinh nghiệm khổ đau đó, nguyện tất cả chúng sinh

Không bao giờ gặp khổ đau, điều bất thiện hay sự che chướng.

Nhờ cảm hứng và gia hộ của Tam Bảo và Tam Căn,

Nhờ sức mạnh và năng lực của các dakini, các vị bảo trợ và Hộ Pháp,

Nhờ năng lực của điều bất biến và chân thực tối thượng

Nguyện mọi ước nguyện mà con đã biểu lộ được đáp ứng nhanh chóng.

Con hồi hướng những hạt giống đức hạnh của sự hình thành các ước nguyện như thế

Cho tất cả những bà mẹ của con như không gian vô hạn.

Nguyện tất cả chúng con thoát khỏi đau khổ, đạt được hạnh phúc siêu phàm,

Và đồng thành tựu Phật quả.

Lời cầu nguyện này được biên soạn vào năm Thổ Thìn (1928) bởi Karma Rangjung Kunchab (Kalu Rinpoche), người giữ vị trí cuối cùng trong dòng truyền thừa của Truyền thống Shangpa Vinh quang.

Cầu mong lời nguyện này mang lại lợi ích to lớn cho chúng sinh.

MANGALAM

Chú thích:

(1) Vajradhara(Kim Cương Trì): hiển lộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kim Cương thừa. Ngài có sắc xanh dương và cầm một chày và chuông bắt chéo trên trái tim, tượng trưng cho sự hợp nhất của phương tiện thiện xảo và trí tuệ. Trong các truyền thống Kagyu và Shangpa Kagyu, đệ tử đồng nhất Lạt ma của họ với hiển lộ này của tâm giác ngộ.

(2) Khyungpo Naljor: Đạo sư và học giả Tây Tạng thế kỷ mười một, người thiết lập truyền thống Shangpa Kagyu trên nền tảng các giáo lý ngài đã nhận từ Niguma, Sukhasiddhi và những vị Thầy khác ở Ấn Độ.

(3) Tam Căn: Ba Cội gốc, đó là Guru (Đạo sư), cội gốc của các sự gia hộ; Yidam (Bổn Tôn), cội gốc của sự thành tựu; và Dakini, cội gốc của hoạt động giác ngộ.

(4) Bardo: Theo “Giải thoát nhờ sự Lắng nghe Trong Trạng thái Trung gian” do Đức Liên Hoa Sanh biên soạn, có sáu bardo (trạng thái trung gian): bardo lúc chết, bardo kinh nghiệm thực tại, bardo tái sinh, bardo cuộc đời (hay bardo tâm thức bình thường khi thức), bardo thiền định và bardo giấc mộng.

Nguyên tác:“The Chariot for Travelling the Path to Freedom – The Life Story of Kalu Rinpoche”
Kenneth I. McLeod dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ và chú giải.
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/04/2023(Xem: 1265)
Lời Giới Thiệu Sách “Nhân Hạnh Vãng Sanh” của Trí Khiêm
14/03/2023(Xem: 2108)
Trong xã hội bận rộn ngày nay, con người phải đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý làm ảnh hưởng đến chất lượng sống, và đã đến lúc chúng ta cùng thư giãn, chú trọng đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn. Cách thực hành dễ nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất là cùng Headspace, 10 phút thiền định mỗi ngày để thay đổi cuộc sống. Với những kiến thức mới về thiền trong bộ sách 3 cuốn rất mỏng và dễ đọc để ứng dụng này, chúng ta chắc chắn có lối sống tích cực, vui vẻ hơn và bình an hơn. Bộ sách gồm 3 cuốn mang đến những lợi ích khác nhau, từ quản lý sự căng thẳng đến trân trọng và biết ơn cuộc sống. Hướng dẫn những kỹ thuật căn bản nhất về thực hành thiền là mấu chốt để thay đổi cuộc sống của bất cứ ai may mắn đọc sách này.
21/08/2022(Xem: 2181)
Lời dạy của Đức Phật, được ghi chép lại dưới dạng Kinh tạng. Hai ngàn sáu trăm năm đã trôi qua, bánh xe Đạo Pháp chuyển động không ngừng, dạy con người cách sống an lạc. Muốn sống an lạc, người học Phật phải liễu tri và hành trì, tu tập đúng lời Phật dạy.
05/12/2021(Xem: 3768)
Chấp hai tay cúi đầu miệng niệm Phật A Di Đà chào chúc thật cao sâu Khỏe sáng suốt cùng chân lý nhiệm mầu Được trường thọ thăng hoa trong cuộc sống… Sống trong một thế giới vô thường biến đỗi, với đầy sự nhiễu nhương, tang thương, chết chóc, do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, xảy ra trước mắt hằng ngày, gây lắm khổ đau, điển hình như Covid-19 (với đầy ác khí) như hiện nay, cũng khiến cho nhiều người lo sợ, khủng hoảng và thức tĩnh. Thấy rõ được rằng, mọi cơ sở vật chất, với nhiều năm đầu tư xây dựng, chỉ một cơn động đất, sóng thần hay bão lửa, lũ lụt nổi lên, sẽ tan tành theo mây khói. Một đời người với biết bao nhiêu lo toan, tính toán, hy vọng, ước mơ, một cơn đại dịch xảy ra, đành âm thầm ra đi trong tức tưởi, không một người thân đưa tiễn, tất cả tài sản bao năm gầy dựng, phải bỏ lại, không mang theo được gì!
05/11/2021(Xem: 8474)
Đại sư Ấn Quang nói: “Kẻ câu nệ vào Tích môn thì bảo: “Trong tất cả pháp, mỗi pháp đều sai khác”. Kẻ khéo nhìn sẽ nói: “Trong tất cả pháp, pháp pháp đều viên thông”. Như bốn cửa thành, gần cửa nào thời vào cửa ấy. Cửa tuy khác nhau, nhưng đều đưa vào một thành chẳng khác. Nếu biết ý này thì chẳng phải chỉ có những giáo lý rất sâu do chư Phật, chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh, mà hết thảy Ấm, Nhập, Xứ, Giới, Đại v.v... trong khắp thế gian cũng đều là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh! Mỗi một pháp cũng chính là chân, là bổn, là tâm, là tánh!”. Tập Lời Vàng (Gia Ngôn Lục) dù là toát yếu nhưng với một kẻ hậu học như tôi thì lại tự thấy mỗi mỗi câu nói của Đại Sư Ấn Quang đều bao hàm ý pháp, chỗ nào cũng cần phải học, chẳng thể đọc lướt qua nên phải dịch thuật đến ngàn ngàn câu kệ, hầu mong chuyển đạt lời lời ân cần tha thiết của Đại sư; chỉ để lại phần nói về các chính biến tại Trung Hoa, và những câu nói lập lại từ các bài giảng của Đại sư q
20/10/2021(Xem: 3941)
Kính số 52 Bát Thành có đoạn viết về sơ thiền một cách ngắn gọn như sau: “Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ” (Trung Bộ Kinh, 52 Kinh Bát Thành). Kinh văn quá súc tích về sơ thiền như vậy khó có thể thấm thấu được thâm ý của Thế Tôn, tạo ra nhiều kiến giải của các bút giả, hành giả, học giả vv, khiến quý Phật tử hoang mang. Sau đây là một trong những kiến giải của một hành giả được một đạo hữu chuyển cho Tâm Tịnh về sơ thiền: Hai bài kinh: Kinh Sa Môn Quả và Tiểu Kinh Dụ Lõi Cây, Phật dạy: “Tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh vời tầm với tứ (có giác có quán). Muốn đạt được cảnh giới này vị này phải ly dục nơi các căn, tức là thanh lọc nhiễm ô nơi các căn. Để ly dục, vị này học hạnh viễn ly, hạnh Tỷ kheo (hạnh xuất gia) theo lời dạy trong kinh: “Ở đây có người vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình
10/09/2021(Xem: 2542)
Ngũ uẩn là yếu tố tạo nên thân và tâm con người. Ngũ uẩn, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
03/09/2021(Xem: 22424)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
03/09/2021(Xem: 6518)
Pháp hành Trì để vượt thoát Đại Nạn Covid-19
03/09/2021(Xem: 6817)
5.1). Đệ tử tên là: Một lòng quy kính Đức Phật A Di Đà, Thế giới Cực Lạc, Nguyện lấy hào quang, Trong sạch soi cho, Lấy thệ từ bi, Mà nhiếp thọ cho, Con nay chánh niệm, Niệm hiệu Như Lai, Vì đạo Bồ Đề, Cầu sanh Tịnh Độ. Phật xưa có thệ: “Nếu có chúng sinh, Muốn sinh về nước ta, Hết lòng tín nguyện, Cho đến mười niệm, Nếu chẳng đặng sinh, Chẳng thành Chánh Giác”. Do vì nhân duyên, Niệm hiệu Phật nầy, Được vào trong bể, Đại thệ Như Lai, Nhờ sức Từ Bi, Các tội tiêu diệt, Căn lành tăng trưởng, Khi mạng gần chung, Biết trước giờ chết, Thân không bệnh khổ, Tâm không tham luyến, Ý không điên đảo, Như vào Thiền định. Phật và Thánh Chúng, Tay nâng kim đài, Cùng đến tiếp dẫn, Trong khoảng một niệm, Sinh về Cực Lạc, Sen nở thấy Phật, Liền nghe Phật thừa, Chóng mở Phật tuệ, Khắp độ chúng sanh, Trọn Bồ Đề nguyện.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567