Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tin Sâu Lý Nhân Quả (thơ)

16/05/201301:20(Xem: 7496)
Tin Sâu Lý Nhân Quả (thơ)

Phat ngoc

Đệ tử NHẤT TÂM

 

 

TIN SÂU

NHÂN QUẢ

 

NIỆM PHẬT, CẢM TỪ ÂN

 

 

 

 

 

 

Những bài văn vần

Niệm Phật tịnh độ


 

 

 

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

 

 

 

 

 

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

 

 

 

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

 


LỜI GIỚI THIỆU

  

 

Tôi chưa hề viết lời đề tựa một tập thơ cho bất cứ ai. Riêng đối với tác giả Nhất Tâm của cuốn sách TIN SÂU LÝ NHÂN QUẢ, NIỆM PHẬT CẢM TỪ ÂN thì lại khác.

Nhất Tâm là bút hiệu của một người bạn, là anh em lại vừa là một người đệ tử gần gũi, được tôi hướng dẫn giáo lý Phật giáo từ năm 1968 tại thành phố Đà Lat. Sau khi trải qua “15 năm luân lạc” như nữ tiền bối Vương Thúy Kiều ngày xưa, anh đã trở về Huế sinh sống và lặng lẽ niệm Phật, ăn chay - hành trì thật sự như mọi người cư sỹ Phật tử khác.

Đây là tập “văn vần” giản dị, thô mộc như con người của Nhất Tâm vậy, đã được sáng tác từ những năm 1981 cho đến cuối 2014 – nay sưu tập lại để đánh dấu một chặng đường tâm linh hạnh phúc và cũng không kém gian khổ  của mình.

  

Xin giới thiệu cùng các đạo hữu tin Phật, đã từng niệm Phật để chuyển hóa đời sống, cải biến tâm linh và rồi sẽ trở về sinh sống và tu tập tại cõi tịnh độ trang nghiêm mầu nhiệm, nơi mà chúng ta không thể diễn tả bằng ngôn ngữ thế tục, tầm thường.

Ước mong sao chư vị đạo hữu sẽ có chút ít thú vị và bắt gặp lòng mình rung động theo tiếng thơ của Nhất Tâm, một người chuyên nhất niệm Phật, Nam mô A di đà Phật.

Thân chúc quý đạo hữu luôn luôn được an lạc, sức khỏe trong chánh kiến, và mãi mãi thấm nhuần ơn đức cao dày của Tam bảo.

                         

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 01 năm 2015,

 

 Tỷ kheo Thích Chơn Nguyên

 

 

 


 

 

NGỢI CA TAM BẢO

Nhất Tâm

 

 

 

 

        

Nghiêng mình đảnh lễ Đấng Đạo Sư!

         Đã thương trao giọt nước cam lồ,

         Làm đời con không còn nắng hạn,

Đưa chúng sanh về tận cửa Chân như…

 

Nghiêng mình đảnh lễ đấng Chân tri!

Ban cho con ánh sáng diệu kỳ

Đài gương tâm một lần chùi sạch

Màu hoa đại nguyện rải đường đi…

 

Nghiêng mình đảnh lễ Pháp Thậm Thâm!

Bè lau chánh kiến vượt mê lầm

Chiếc cầu Niệm Phật qua sông ái

Giữa dòng sanh tử chứng tam thân

 


 

 

 

 

Nghiêng mình đảnh lễ  Thánh Hiền Tăng!

Mười phương pháp giới hiện vi trần,

Bi Trí tùy duyên, sinh diệu dụng,

Sáu đường, ba cõi, gội từ ân!

 

Thế gian là huyễn ảo, vô thường

Kiếp người đâu khác chút hơi sương

Niềm vui tục lụy mong manh quá

Con thề trở lại bến thanh lương

 

Con khát khao một cõi thanh bình

Bừng bừng tuệ giác chiếu tâm linh

Sống bên Đức Phật và Bồ-tát

Sen vàng đây đó nở rung rinh…

 

Con quyết từ nay dứt đắm say

Chuyên cần niệm Phật suốt đêm ngày

Hôm nao chứng ngộ như lời nguyện

Sẽ độ nhân thiên khỏi đọa đày…

 

 

NIỆM PHẬT

      VÀ NHÂN QUẢ

 

 

 

Chúng ta đến đạo tràng tỉnh thức

Và Thầy khuyên niệm Phật kiên trì

Nhưng còn đôi chút hồ nghi

Niềm tin vướng những điều gì chưa thông!

 

Tại làm sao, cõi lòng vất vưởng

Nhìn quanh mình kẻ sướng người giàu,

Còn ta niệm Phật đã lâu

Vậy mà tiền của chẳng mau ghé nhà?

 

Tại làm sao, người ta mạnh khỏe?

chẳng thuốc men, cứ thế sống vui

mình tu mấy chục năm rồi,

bệnh lên bệnh xuống xác còi thân xiêu?

 

Tại làm sao, kẻ nhiều con cháu

Còn tui thì ở đậu ở nhờ

Chồng con đâu? Một thân tra!

Nửa khuya thức dậy gọi đò ai đưa?

 

 

 

 

 

 

 

Đạo Phật chẳng qua là Nhân Quả,

Diễn tiến thường rất rõ ba đời

Quá khứ, hiện tại, vị lai,

Cứ nhìn hiện báo biết rày nguyên nhân!

 

Kẻ hôm nay làm quan rất lớn,

Có quyền cao, danh vọng ngập tràn,

Chỉ vì đời trước gieo nhân

Đai vàng áo tía cúng dường Như Lai!

 

Kẻ hôm nay đường dài không sợ,

Cứ lên xe xuống ngựa liền liền

Vì ngày xưa giữ phận hèn

Làm cầu, đắp lộ, chẳng thèm thưởng ban.

 

Có kẻ luôn đủ ăn, đủ mặc

Bởi kiếp xưa giúp ngặt giúp nghèo,

Người nào thiếu thốn gieo neo,

Đem cơm, cho áo, chẳng kêu than gì!

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng có kẻ thường đi chân đất

Rách toàn thân, y phục rất tồi

Xưa, quên san sẻ cho người

Nên chừ và cả nhiều đời te tua…

 

Có kẻ hay lên chùa cúng gạo

Tặng chư Tăng cơm áo thuốc men,

Đời này sẽ lắm bạc tiền

Cửa to nhà lớn đắp nền cao sang!

 

Có nhiều người đoan trang xinh xắn

Xưa từng đem hoa thắm cúng dường,

Lại còn vật thực, đồ dùng

Sớt chia cho kẻ khốn cùng, neo đơn!

 

Ta hôm nay thân tàn ma dại

Bởi quá khứ làm hại nhiều người,

Từng không niệm Phật ăn chay

Cho nên tội báo đến ngay kiếp này!

 

 

 

 

 

 

Ta hôm nay nạn tai xơ xác,

Nhiều đời đã tạo ác rành rành

Chẳng bố thí, chẳng phóng sanh

Nên chi oan báo mãi hành thân tâm!

 

Ta hôm nay mê lầm kiếp sống

Vì đã theo đồng bóng, tà sư,

Lắm đời loạng quạng như mù,

Thỉnh vong Cô Cậu, lộc Bà chưa bưa!

 

Ta hôm nay dật dờ tạp nhạp

Nhiều đời không nhận pháp Tam Quy,

Chẳng biết đạo Phật là chi?

Ngàn năm e cũng ù lì như… voi!

 

Ta hôm nay đai hoai, trì trệ

Muôn kiếp lười tu tuệ, đọc kinh,

Bao đời trôi nổi lềnh bềnh

Cứ ôm bóng tối vô minh dài dài!

 


 

 

 

 

 

Đạo Phật là tuyệt vời đệ nhất

Giúp chúng sanh phá chấp, trừ mê:

Biết nhân quả, biết đường đi,

Biết niệm Phật, để trở về Chơn Tâm!

         

Đã rứa, chớ lần khân quá đáng!

Hãy quăng bỏ Bổn Mạng, Thần Tài.

Mới là chánh tín đủ đầy,

Quyết tâm niệm Phật cho dày tánh linh!

         

Hãy theo Phật, chỉ tin Chánh pháp,

Hãy đọc kinh và lật từng trang,

Ăn chay, giữ giới đàng hoàng,

Luôn luôn niệm Phật để sang một bờ…

 

A di đà Phật nam mô

Nam mô A di đà Phật…

           

 

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật…


 

TU LÀ NIỆM PHẬT

 

 

 

Thích dạo phố thì qua Thượng Tứ,

Ưa bán buôn ghé chợ Đông Ba,

Muốn về Cõi Phật Di Đà,

Hãy luôn niệm Phật để mà vãng sanh!

 

Kiếm được lối tu hành: quá cực!

Tùy nhân duyên, nghiệp lực của mình

Trẻ thì ham chuyện linh tinh

Ham công tiếc việc, say tình, ham chơi!

 

Khi lớn tuổi rã rời thân thể

Nắng chiều phai, bóng xế bên song

Ta còn để lại gì không?

Này non đá lở, nọ sông cát bồi!

 

Vậy mới vội tìm nơi ẩn nấp

Cõi tâm linh chứa chấp chăng mà?

Đường đời có lắm ngả ba

Coi chừng đi lạc nẻo ma, kể gì!

 

 

 

Đường đạo cũng hiểm nguy đáng sợ!

Thiếu duyên lành: gặp gỡ tà sư

Người đui dẫn dắt kẻ mù

Để rồi cuộc sống âm u lỡ lầm…

 

Thờ Ông Địa, xin xăm may rủi,

Theo Thầy Mằng, Thầy Lúi, lên đồng,

Áo binh, đồ giấy lung tung

Ngựa xe, hình nộm đồ dùng lưa thưa…

 

Người ngoại đạo vẫn thờ Bổn Mạng

Dựng trang bà sắp sẵn trên cao!

Bà ban cho lộc sang giàu

Lắm tiền nhiều của, nhà lầu xe hơi!

 

Còn cầu phước: còn rơi tà kiến!

Uổng công phu, tàn kiếp con người

Phước đâu mà phước, hỡi ôi!

Vừa lầm vừa quấy… trọn đời lim dim!

 

Phước lớn nhất là tin theo Phật

Thực hành theo chánh pháp của Ngài

Luôn luôn giữ giới, ăn chay

Có Thầy hướng dẫn cầm tay, rất hiền!

 

 

 

 

Đến đạo tràng xây nền tỉnh thức

Tu là chi? Niệm Phật mà thôi!

Ngày đêm sáu chữ liên hồi,

Nằm ngồi đi đứng không rời Nam

 

A di đà Phật, con đò

Ta xin ghé một bến bờ an vui!

 

Hãy niệm Phật như người tỉnh giấc

Uốn thẳng lưng, chẳng được cong vòng

Hai chân xếp lại thong dong

Như ngồi trước Phật đàng hoàng lắng nghe!

 

Hãy niệm như bốn bề tối khuất

Hồng danh là ngọn đuốc cháy hoài

Vô lượng quang mãi sáng soi

Làm đời ta mãi chói ngời như trăng!

 

Nắm danh hiệu một lòng không động

Mặc cho bao vọng tưởng quấy rầy,

Cái Tâm dẫu cứ loay hoay

A di đà Phật miệt mài Nam mô…

        


 

 

Phải mạnh dạn giương cờ xung trận

         Như dốc sức đánh xáp lá cà

         Niệm Phật quyết chí không thua

         Xướng to, hô lớn: tiến là chẳng lui!

 

Chớ niệm Phật thụt lùi, lí nhí

         Chớ yếu hèn ủy mị nhỏ nhen

         Trần gian là chốn đảo điên

         Dùng lòng dũng cảm vượt lên ưu phiền!

 

         Nên niệm Phật với niềm hoan lạc

         Mừng được Ngài cứu vớt chúng ta

         Bao đời khổ lụy ta-bà

         Nay nhờ Ơn Phật thiệt là sướng ghê!

 

         Niệm Phật là sum xuê hạnh phúc

Còn hơn ai biếu ngọc tặng vàng

Tháng ngày cứ mãi lâng lâng

Từng danh hiệu Phật vọng vang vô cùng!

 

Tại đây niệm Phật, vọng vang bây giờ!

A di đà Phật, nam mô

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật… (vô cùng nhiều lần…)


 

CÓ ĐẠI PHƯỚC ĐỨC

MỚI NIỆM PHẬT

 

 

Có đại phước đức mới niệm Phật!

Chư thánh nhân, Bồ-tát mừng khen

Tổ sư mở cửa diệu huyền

Để đưa Tịnh Độ hoằng truyền nhân gian!

 

Con là những chúng sanh tội báo

nghiệp chướng nhiều, phiền não chất chồng,

bao đời lắm kiếp đi hoang

trong mơ vẫn thấy mình không là mình

 

chịu đau đớn ngục hình lắm dạng

ra khỏi rồi chưa chán, quay lui

trò chơi lấy khổ làm vui

cuối cơn say khướt, hận ai cang cường!

 

từng ngóng mãi cầu sương bóng hiện

gác chiến bào, bẻ kiếm tìm trăng

một lần rồi lại lắm lần

ngờ đâu nguyệt vẫn bên sân chói lòa!

 

 

Cỡi lừa mà lại tìm lừa nhỉ?

Cầm lửa sao còn chỉ lửa đâu?

Phật và Ta chẳng xa nhau

Mãi hoài kiếm tận giang đầu, thấy ra….

 

Ngài vẫn dang tay mà đón gặp

Và con thường quay mặt bôn ba,

Di Đà là Mẹ là Cha

Từ Tôn vẫn mãi hiền hòa trong con…

 

Phật trông con đến mòn đôi mắt

Nay con thề nhìn nhận Như Lai

Niệm Phật để được thấy Ngài

Luôn luôn an trú cuộc đời thơm hương!

 

Ngài theo con trong từng giây phút

Con theo Ngài khoảnh khắc cô liêu

Hân hoan niệm Phật bao nhiêu

Như tung tiếng nhạc sáo diều lên mây

 

Cũng có lúc đời đầy u tối

Hồng danh Ngài mở lối con đi

Hào quang chiếu khắp nẻo về

Một miền thanh sạch, một quê thanh bình!

 

 

Cũng có khi điêu linh, buồn khổ

Niệm hồng danh rất rõ rất to

Bao nhiêu những nỗi âu lo

Tự nhiên chẳng dám thập thò bên hông!

 

Cũng có khi long đong, xuôi ngược,

Việc làm ăn rất mực khó khăn

Thân như lật đật, lăng quăng

Xin mang danh hiệu trôi lăn giữa đời…

 

Trên đường lộ, miệt mài rảo bước

Dẫu té sấp ngã ngửa nhiều phen

Trong lòng Ngài bảo, Tiến lên…

Hồng danh nâng đỡ, chớ phiền não chi!

 

Danh hiệu thường cùng đi, cùng ở,

Ta về đâu cũng có sẵn Ngài,

Là Một, đâu phải là Hai?

Từ muôn triệu kiếp chẳng rời sát-na!

 

Có phước đức mới vượt qua sanh tử

Có nhân duyên mới tới bờ kia!

Niềm tin bất khả tư nghì,

Muôn đời, Ơn Phật ôm ghì lòng con!

Nam mô A di đà Phật…

 

VÌ SAO TÔI NIỆM PHẬT? 

 

 

Xin đừng hỏi, vì sao anh niệm Phật?

Sao trời đất đẹp hơn cả trang thơ?

Sao hoa nắng thêu hoàng thành mộc mạc?

Và phố phường ai hát ngọt như ru?

 

Tôi nào biết vì sao tôi niệm Phật!

Sao mùa hè phượng rơi cánh đung đưa

Sao con sông phô sắc mầu đậm nhạt

Sao suốt ngày tôi cứ mãi Nam mô…

 

Tim trầm lắng, hồn nhiên tôi niệm Phật

Trông ngày tháng nhẹ mơn trớn đôi vai

Xem cây cỏ nghiêng gió vờn xào xạc

Nhìn bướm vàng đang ướp mộng đâu đây!

 

Khi đời sống là bài ca bất tuyệt

Khi loài người là bầy trẻ ngây ngô

Khi không gian là hí trường lòe loẹt

Tôi cứ cười, xin mãi niệm Nam mô…

 

Nam mô A di đà Phật (vài ngàn biến)

 

 

GÓI MÈ XỬNG

KÍNH GỞI

THẦY CHƠN NGUYÊN

 

 

hổm rày ngái ngút tri âm

nơi xa tri kỷ vô ngần thong dong

gởi quà gói trọn nhớ mong

hương thơm mè xửng như lòng ai đang. . .

bưởi bồng sực nức nồng nàn

đâu bằng vị ngọt dịu dàng thanh bai

hãy xin cắn thử một vài

nào hay chất dẻo dính hoài mắc răng!

 

duyên đời cũng dễ cắt phăng

tâm linh duyên nợ định phần khó buông!

 

dẫn trâu đi được nửa đường

bên sông bắc nhịp cầu sương đợi người

đếm hoài bất tận sao mai

hẹn nhau đến giữa khung trời sạch trong

nụ bông ước nguyện vẫn hồng

A Di Đà Phật

vô cùng Nam mô...

 

Nam mô A di đà Phật

 

TRI ÂN,

Kính tặng Thầy Chơn Nguyên

 

 

Cha  mẹ  cho  niềm  vui  rất  gần,

Cuộc đời ban những miếng cơm ăn,

Ai đem khỏi cánh rừng u ám?

Ai dẫn lên bờ vực tối tăm?

Thầy chính con thuyền qua khổ hải!

Thầy là ngọn đuốc rọi chân tâm!

Vừa ban diệu pháp, vừa răn nhắc:

Niệm Phật cho lòng được mãi an!

 

 

VỀ MỘT BẬC THẦY

 

Đời Thầy là cả một mùa sen,

Ngào ngạt sắc hương tỏa dịu hiền

Hiển hiện trong tháng ngày lặng lẽ

Trang hoàng khắp kiếp sống thiêng liêng

Hoa nhờ chánh kiến ươm mầm biếc

Gốc bám niềm tin mọc rễ bền,

Ơn đức Như Lai làm trĩu hạt,

Tay  Đời  rắc  rải  thấu  vô  biên…

 

 

TIẾNG HÁT MILAREPA

 

 

 

Trăm năm máu lệ xót xa

Sanh, già, bệnh, chết: thật là đau thương!

 

Số phận tôi trăm đường khốn khó

Thưở ấu thời gót nhọ như than

Mất cha luống những cơ hàn

Một cơn dâu bể lỡ làng tuổi xuân

 

Mẹ ở lại như nguồn suối cạn

Khi trò đời đen trắng đổi thay

Gia tài cứ ngỡ trên tay

Dè đâu phút chốc đã bay cuối trời

 

Thế mới biết tình người điên đảo

Chú thím đành giật áo cướp cơm

Đêm khuya tiếng nấc căm hờn

Trái tim hoa mộng vùi chôn huyệt sầu

 


 

Đoạn trường có qua cầu mới biết

Nhọc nhằn sao một kiếp phù du

Tương lai đen tối mịt mù

Hố sâu tủi nhục, ai xô tôi vào?

 

Mười mấy năm, máu đào uất nghẹn

Nhìn xóm làng hổ thẹn đắng cay

Đứng lên đập nát đọa đày

Lửa thù nung nấu quắt quay thân tàn

 

Học huyền thuật, căm gan nuốt hận

Cố nằm gai nếm mật không sờn

Mai ngày cá vượt vũ môn

Vẫy tay gọi gió dập dồn không gian

 

Phóng bão đá rơi tràn đồng ruộng

Vung thần quyền giết trọn kẻ thù

Mẹ già cứ ngỡ giấc mơ

Bao năm chờ đợi, bây giờ là đây!

 

Mặt hớn hở vỗ tay giòn giã

Nhìn tử thi như rạ chất chồng

Máu tươi giàn giụa như sông

Cửa nhà đổ nát cho lòng mẹ vui

 

 

Trông thảm cảnh bùi ngùi lệ xót

Hồn rối ren chẳng ngớt kinh hoàng

Còn đâu một phút bình an

Ai đem ác nghiệp buộc ràng vào thân?

 

Bao đêm trắng, âm thầm suy ngẫm

Bởi si mê nên đắm bụi trần

Nếu còn chuốc lắm nghiệp nhân

Thì đeo nghiệp quả cho tâm ưu phiền

 

Ở trong mộng đi tìm bóng mộng

Uống rượu nồng mong ngóng tình say

Vô thường giọt nắng lắt lay

Hạt sương tan tụ, lá cây phai màu

 

Bơ thờ ngó bóng câu qua cửa

Còn gì đây hai chữ SẮC KHÔNG

Cho dù biển khổ mênh mông

Quay đầu thấy bến đang trông ai về

 

Quyết theo Phật, phá mê trừ chấp

Tìm chân-sư dù gặp chông gai

Đường xa chi mấy chẳng nài

Bao cơn thử thách trên vai khô gầy

 

 

Cố kham nhẫn cho ngày mai rạng

Để tìm cầu giáo pháp thậm thâm

Hôm nao lòng bén nhang trầm

Thầy đem Mật-Pháp ân cần trao cho

 

Xin lèo lái con đò Định Tuệ

Soi lòng tìm Bản Thể Xưa Nay

Mặc cho gió cát dạn dày

Dẫu rằng đến chết, há thay con đường,

 

Nhớ chuyện cũ, càng thương người Mẹ

Nắm xương tàn quạnh quẽ gò hoang

Em thì rách rưới lang thang

Ra thân hành khất gian nan tội tình

 

Trời đất hỡi, gia đình tan vỡ

Và ai ai cũng khổ bội phần

Tôi chừ ẩn tại sơn lâm

Đêm ngày thiền định cho Tâm sáng dần

 

Thực phẩm cạn, bèn lần xuống núi

Tìm miếng ăn đắp đổi qua ngày

Nào ngờ gặp Thím nơi đây

Thả bầy chó cắn rách bày thịt da

 

 

 

 

Tôi hốt hoảng mình sa xuống hố

Thím còn dùng cọc gỗ nện thêm

Xác thân tiều tụy cũng mềm

Bỗng dưng cơn giận bùng lên ngất trời!

 

Nhưng vẫn nhớ đến lời Thầy dạy

Ráng dặn mình thôi hãy thứ tha

Nhất tâm xưng niệm Di Đà

Não phiền chợt hóa nụ hoa tươi hồng

 

Dũng mãnh bước khỏi vòng oán kết

Chấm dứt dòng biến diệt Tử Sinh

Con đường giải phóng tâm linh

Nay tung khúc hát thanh bình mà đi

 

Phải nỗ lực, kiên trì, bất khuất

Phải làm sao cho trí Phật hiện bày

Ta-bà nở đóa sen Tây

Mười phương pháp giới từ đây là nhà…

                


 

 

LỜI DẠY CỦA THẦY

Kính tặng:

 Đại đức Thích Phước Thuận

 chùa Xuân Quang.

 

        

        

 

Thầy hãy nói những lời cát bỏng

         Cho lòng tôi thêm lớn tin yêu

         Trong đêm đen, ai vẫn hằng trông ngóng

         Cứ nói đi… Thầy hãy nói thật nhiều…

 

         Lời Thầy đã ném tôi rời mê khổ

         Đưa đi xa, xa khỏi vạn dặm ngàn

         Níu giữ lại cùng pháp thân hiển lộ

         Cho cõi lòng mãi mãi được khinh an…

 

         Giọng ngọt ngào làm trái tim động chuyển

         Như rền vang cả những buổi sớm mai

         Làm dịu mát bầu trời hè nắng quyện

         Vẩn vơ cùng mấy độ lá thu phai…

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Lời Thầy dạy trào dâng cùng hơi thở

         Hòa âm theo tiếng vọng của cõi lòng

         Giữa tháng ngày, cánh hoa nào đang nở

         Cành cây khô tắm ướt dưới cơn giông…

 

 

         Tôi vẫn đứng im lìm trong thổn thức

         Lắng tâm tư theo lời giảng của Thầy

         Ươm chí nguyện vào niềm tin chói rực

         Để cuộc đời vĩnh viễn hết mê say…

 

 

         Trang trọng giữa đạo tràng đông đúc,

         Sát bên Thầy đang mỉm nụ hân hoan

         Khẩn thiết, chí thành, dốc lòng niệm Phật

         Cùng mọi người về ngự đóa sen vàng…

 

      


 

TIẾNG HÁT

CỦA LOÀI CHIM LỚN

         (Phổ Hiền ca khúc)

        

 

Trọn đời ta, chỉ là tiếng hát

         Vang sông hồ dội khắp ngàn xanh

         Ta nào phải hồn khách lưu lạc,

Mà A Di Đà ngời chói ánh quang minh!

 

Ta vỗ cánh: cuồng phong chấn liệt

Cuốn phăng đi thế sự đảo điên

Cánh ta đập vỡ vòng sống chết

Bít lấp luôn ngọn thác ưu phiền!

 

Ta đang bước ra ngoài vùng phàm tục

Bay đến khắp quốc độ mười phương

Hàng cây thất bảo chen lá ngọc

Mây rải xích châu quyện trầm hương…

 

Chân ta tới mọi miền tịnh độ

Tỏa ngời trong chính cuộc sống mình

Trang nghiêm bằng san hô, mã não

Ẩn tri kiến Phật, dựng muôn hình!

 

 

 

 

Tai ta vẫn khát khao thành tựu

Nhạc của người, tiếng sáo thiên nhiên

Chuông dìu dặt đơm tình vĩnh cửu

Kiếp nào, ai trổi điệu thiêng liêng…

 

Lòng ta gởi nơi Tòa Lâu Các

Trong khu vườn ngọc Đại Trang Nghiêm

Lưu xuất của trùng trùng pháp giới

Ảnh hiện huy hoàng lưới đế thiên…

 

Bên trong chứa đất trời vạn vật

Diễm ảo còn hơn cả mộng dài

Và thanh khiết như là sự thật

Minh cảnh đài vằng vặc chiếu soi!

 

Vượt mãi, và lướt trên bao ghềnh thác

Lững lờ trôi đến vạn đại dương

Rồi sẽ bay về nhà Tánh Giác

Ta là trụ xứ của Pháp vương…

 

(cảm tác sau khi tụng kinh Hoa Nghiêm)

 


 

NÓI THẦM VỚI BÓNG

 

 

 

Nếu mai kia trở về, Ba hỏi:

Nhà cửa đây, sao để hoang tàn?

Bếp lửa lạnh, bát nhang trơ trọi,

Cột tường xiêu, nóc dột tứ tung?

 

Thưa Ba, nói thiệt Ba mừng:

Nhà ta dời tận chín tầng hoa sen!

Đời dơ năm trược, đảo điên,

Chi bằng đến ở một miền tịnh thanh…

 

Nếu mai kia phàn nàn, Ba hỏi:

Mạ bây mô? Người ấy còn không?

Ai cứ ngỡ đợi chờ hóa đá?

Chiếu chăn êm hương cũ ấm nồng?

 

Thưa Ba, xin chớ bận lòng,

Mạ từng niệm Phật, sạch không não phiền!

Di Đà, thánh chúng kề bên

Rước ngay mạ ghé đài sen liên trì!

Một lần chân bước ra đi,

Tức thì giải thoát mê si kiếp người!

 

 

Nếu mai kia bồi hồi, Ba hỏi:

Tụi bây mô? Đi dởi chỗ nào?

Hồi xưa sấp nhỏ xôn xao,

Ăn, chơi, đi học ồn ào rứa a?

 

Chừ Ba về: cửa nhà toang hoác,

Chẳng đứa nào tựa cửa đón chào!

Mời trà, rót rượu, dâng trầu,

Để Ba vui sướng một chầu no say!

 

Các anh chị dạo này bận rộn,

Làm ăn xong, chỉnh đốn cửa nhà,

Ăn chay, niệm Phật Di Đà,

Cuối tuần cùng rủ đến chùa Xuân Quang!

 

Nếu mai tê ngỡ ngàng, Ba hỏi:

Chùa ở đâu? Đến đó mà chi?

Để thu gom công danh sự nghiệp?

Đạo Phật giúp ích được cái gì?

 

Ba vẫn mãi một đời tranh đấu

Cho tiền tài, lợi lộc, hơn thua,

Tu niệm ăn chay e mệt mỏi!

Chết rồi cũng vẫn hóa ra ma!

 

Thì con quỳ xuống thưa rằng:

Đền ơn cha đã sinh thành dưỡng nuôi,

Nay xin dâng hiến đôi lời,

“Có tu: chắc hưởng một đời an vui!”

 

Không bày vẽ việc này chuyện nọ

Cũng chẳng cần cạo trọc bình vôi,

Chẳng cần hình thức lôi thôi,

Chỉ thường chuyên niệm không rời Nam mô,

 

 A di đà Phật nam mô

Vừa là Bến Giác, vừa tòa sen xanh!

Vô lượng thọ, Vô lượng quang,

Là Ơn cứu độ tâm linh hiện giờ…

 

Nếu mai kia thờ ơ, Ba hỏi,

Hàng ngàn câu, rồi mấy vạn câu

Cần chi đối đáp dài lâu,

Trả lời sáu chữ Nam mô Di Đà,

 

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật…

 

Nam mô A di đà Phật (vài ngàn lần)


 

 

ƯỚC NGUYỆN

 

 

 

Em ríu rít bàn chân son đỏ

Bước trên đời những chặng băn khoăn

Tôi thì thầm: ước mong nho nhỏ

Xin làm guốc mộc đỡ đôi chân…

 

Đường thì xa, mịt mù quạnh quẽ

Một mình em dấn bước xa khơi

Tôi là người bạn đường vui vẻ

Hát em nghe những khúc tuyệt vời…

 

Trời nắng cháy, em cần bóng mát

Để dừng chân nghỉ mệt phút giây

Tôi mong làm tàng cây rậm rạp
Che chở em một bữa một ngày…

 

Lạc lõng giữa vũng lầy sinh tử

Em rên la… ứa giọt đầm đìa

Tôi nguyện làm bè lau chắc chắn

Đưa em về tận bến bên kia…


 

CHẮP TAY NGUYỆN CẦU

 

Anh hãy là một con chim loan

Em sẽ là một cây ngô đồng

Đời đời, anh dừng cánh

Nơi lòng em trắng trong

 

Anh hãy là dịu dàng bóng mát

Che mãi hoài đời em thơm nồng

Hay nghìn năm bếp lửa

Khô bờ tóc em hong

 

Em sẽ là cụm hương lan xa

Đưa chúng mình về bên Quê Nhà

Đậm đà như nguyện ước

Thơm lựng như đóa hoa,

 

Em sẽ là ngọt viền nhang thắm

Đưa tháng ngày vào trong yên lành

Đưa bài thơ diễm ảo

Xa mầu nắng mong manh

 

Xin ủ tình yêu bằng tín đức

Gột lòng nhau bởi áng kinh thiêng

Cho thắm tươi mặt đất

Ngời xanh miền vô biên…


 

 

KỂ CHUYỆN ĐỜI XƯA

 

 

Con ơi!

Lắng nghe ba kể chuyện ngày xưa

Ngày xưa… nào có khác bây giờ

Các con rùa ở nơi ao nước

Ăn no rồi chỉ ngủ trong mơ…

 

Trên ngọn cây ngô đồng gần đấy

Hôm nào ngước thấy con chim loan!

“Anh làm chi ở trên cao ấy?

Hãy xuống đây cùng hưởng mộng vàng!”

 

“Ao tôi rộng, đời tôi thơm ngát

Có bọt bèo và có lắm bùn đen

Hãy xuống đây cùng tôi sinh hoạt

Thảnh thơi trong nếp sống êm đềm!”

 

Chim loan co bụng, cười sặc sụa:

“Sung sướng chi, mi ở trong ao?

Làm sao thấy mặt trời rực rỡ

Và mặt trăng lặn ở phương nào?

 

 

 

 

 

 

 

Tội nghiệp mi, đời sao thấp bé

Đem tấc nhỏ ngắn để đo trời

Phải nhớ rằng: Ta ôm đại chí

Vượt sao ngàn, nuốt trọn bể khơi

 

Ai đem Chánh kiến cho mi rõ

Ai chỉ cho mi cái diễm kiều

Của trăm ngàn hành tinh, vũ trụ

Mắt mờ, mi chả thấy bao nhiêu!

 

Ai dạy mi học bài Từ Ái

Róc rách Tào Khê chảy dịu hiền

Nai tơ thì thầm lời vụng dại

Lá thẹn thùng, rừng cũng ngả nghiêng

 

Phải nói rằng, kiếp mi bé bỏng

Hãy vứt đi tâm trí nhụt cùn

Hãy cố vượt lên bầu trời rộng

Cùng ta rong khắp cõi mênh mông!”

 

 

 

 

 

 

Chim loan thốt xong lời chân thật

Rồi rướn mình vỗ cánh tung cao

Hú dài một tiếng rền cõi đất

Ai biết chim bay tận chốn nào?

 

Ra khơi mới biết không bờ mé

Có học hành mới rõ mình ngu

Lớn lên lập chí cho kỳ vĩ

Đừng để hồn con mãi mịt mù…

 

Con rùa ở lại cùng tăm tối

Tàn đời không một áng mây bay

Cây cỏ bên ao chừ lây lất

Ngu si dằng dặc, hận bao ngày

 

Con ơi,

Ba còn lắm chuyện hay hơn nữa

Thức cùng ba, con chớ ngủ say

Mẹ con nghìn kiếp đâu ngờ được

Chim loan há dễ chán trời mây…


 

 

 

DẶN DÒ CON TRẺ

 

 

Con hỡi con,

Mặc cho ai tự đào hố lấp chôn

Con hãy sống như chưa hề thất bại

Gặp nghịch cảnh chớ chùn lòng sợ hãi

Chớ khóc ròng, méo mặt, van xin!

 

Hãy trừng mắt, ngậm miệng, thản nhiên

Nhìn thẳng vào lưỡi dao đời tàn ác

Chớ than thở trước sự tình bi đát

Chớ bơ phờ dù thực tế đắng cay

 

Niềm tin đâu? Con chớ để lạt phai,

Hãy nhúm lại, đốt lòng con cháy đỏ!

 

Bóng câu sẽ vờn nhanh qua cửa sổ

Còn con thì mỗi bước một lớn lên

Dẫm đạp trên thống khổ ưu phiền

Chà nát cả tình người rách rưới!

 

 

 

 

Mặc cho ai nhắm mắt trong cuồng dại

Mặc cho người cứ một dạ ghét ganh

Ai chờn vờn trong vật dục hôi tanh

Con vẫn cứ ngẩng đầu, đứng sững

 

Môi vẫn hát khúc trường ca bất tận

Khởi đầu bằng những tiếng NAM MÔ

Bên trời Tây, Đức Phật vẫn đợi chờ

Ngày trở lại của đứa con bất khuât!

 

Lửa đại nguyện đốt trần gian hừng hực

Làm tiêu tan những giấc mê ngu

Mặc cho ai chui tuột xuống đáy mồ

Tự sát bằng gươm đao tàn nhẫn!

 

Mặc cho ai đem linh hồn rao bán

Con vững tâm giữ chặt một con đường

Xem ta-bà chỉ là chốn tạm nương

Cõi Cực Lạc mới quê nhà đích thật!


 

 

 

 

 

Con khỏi phải đem lòng mình cân nhắc

Đắn đo chi một kiếp lắm vui buồn

Chớ lạt lòng trước dây trói yêu thương

Và băn khoăn cầm trái sầu chát đắng!

 

Ân hay oán, sợi xiềng dài bất tận

Chớ dùng dằng, hãy cố tránh cho xa

Ghi tạc lòng: “Khổ hải vạn trùng ba…”

Để nhất quyết xây lưng mà buông bỏ!

 

Thường niệm Phật

                          để trang nghiêm tịnh độ…

Lòng trong veo nên cảnh giới sáng ngời

Chí nguyện bền mới rửa sạch trần ai

Đưa hết thảy vào pháp môn Bất Nhị!

 

Có bao giờ chúng sanh yêu Chân lý?

Đường dẫu dài,

                          có Đức Phật nắm tay…

 

Nam mô A di đà Phật…

 

 

TẠ TỪ

 

 

Cùng em từ bỏ những chuyến say

Đã lỡ lầm mê một kiếp này

Mai sau thân hóa tòa sen trắng

Liên trì lãng đãng nhạc trời lay…

 

Ra đi, đâu phải là ra đi!

Ba cõi trần gian có nghĩa gì?

Ra đi: quay gót về chân tánh

Mặc người ngủ mệt giữa mê si…

 

Ra đi, là trở lại nguồn tâm

Ấm lạnh lòng ai cuộc chuyển vần

Con sông dù chảy rời nguồn cội

Vẫn âm thầm tìm lại Pháp thân!

 

Muôn đời hát mãi bản trường ca

Hồng danh trải rộng giữa ta-bà

Tâm tình đã gởi vào lòng Phật

Tuy cách chia mà đâu có xa…?

 

 

 

 

 

TRĂNG XƯA VẪN SÁNG

 

 

 

 

 

Đời tôi, gốc cây già rụng lá

Gai nhọn trơ lì giữa mưa sương

Còn chi? Đây cành khô tàn tạ

Đóa hoa nào cánh rã sắc hương!

 

Và kiếp này anh về trễ quá!

Phấn nhụy tan mất dưới nắng vàng

Em lặng lẽ đứng bên vườn úa

Rộn rã chờ hoa nở muộn màng

 

Đêm sắp qua, nhưng trăng còn tỏ

Rượu ưu phiền dẫu uống chẳng mê man

Nửa khuya thức giấc, chuông lòng gõ

Em trổi lời kinh giục mộng ngàn…


 

 

 

 

GẶP NHAU NỬA KIẾP

 

 

 

 

Cơi chi em đừng xuống chung ga

Tim đong đưa, tôi hỏi số nhà

Sài gòn phố lạ đưa rồi đón

Tịnh độ đường quen đã vội xa!

 

Quán ven sông cơi chi đừng hẹn

Chụm đầu nhau kể chuyện vui buồn

Chút men say quên niềm tỉnh thức

Thắp hương lòng ngồi nhớ tiếng chuông!

 

Cơi chi em cùng ước nguyện này

Để rồi ngắm gió thả mây bay

Nghìn năm trái chín niềm tin ấy

Hoa mạn-đà-la đỡ gót này…

 

 

ĐOẢN KHÚC MÙA ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

Vẫn mùa đông, vẫn từng giọt nắng

Vẫn mù sương lấm mái tóc người

Vẫn mây chiều giữa trời câm lặng

Vẫn hồng danh đậu sẵn trên môi!

 

Tôi nào biết đất trời lạnh ấm

Hoa sau vườn đã nở hay chưa?

Tôi nào biết thời gian hữu hạn

Lòng ai thơm cho dẫu mấy mùa…

 

Đường màu xanh kề dòng sông trắng

Hàng cây dài hớn hở trong sương

Danh hiệu Phật thì thầm vỗ cánh

Chở niềm vui đến giữa vô thường…

 

 

 

 

 

 

ĐOẢN KHÚC MÙA HẠ

 

 

 

 

Ve đang trổi nghìn bài ca trong sáng

Phượng cười tươi mời ngọn lá im nghe

Trời vàng thơm trên phố phường say nắng

Rộn hồng danh, tấu điệp khúc sang hè!

 

Hương như tóc dịu dàng xanh đôi mắt

Đọng lời kinh vờn nhịp bước lơi nhanh

Đậm màu hoa  trên áo dài thiếu nữ

Gọi Từ tôn,

dáng ngọc cũng chân thành!

 

Lòng xin gởi bên Liên trì bát ngát

Hẹn về nhau

bằng nguyện ước thiêng liêng

Mặc trần gian trải mưa dầm nắng gắt

Cuộc đời ta chỉ nhớ một màu sen…

 

 

 

 

 

TÔI NIỆM PHẬT

 

 

 

Tôi niệm Phật gọi bầy chim về đậu

Cho nụ cười ngời trên cặp mắt em

Đưa bướm lạ ngược dòng về cố xứ

Ru mộng đời làm ngọt chuỗi êm đềm…

 

Tôi niệm Phật giục trần gian bừng dậy

Lay mọi người đùa theo cuộc sống vui

Vin áo mẹ, gột từng niềm ưu uất

Đưa nguyệt vàng lồng lộng cuối chân đồi!

 

Trầm nhang xông,

dập dồn như nguyện ước

Dư âm nào chừ vang dội sáu phương

Mảnh gương tâm chợt hiện bày cuộc sống,

Soi mặt mày tròn trịa đóa chơn thường…

 


 

 

TỈNH THỨC

 

 

 

Cuộc sống mong manh xót đoạn trường

Chiếu chăn dẫy dụa cánh uyên ương

Ai đong lạc thú bằng hơi thở

Ai đếm bơ thờ bởi hạt sương?

 

Ngày xuân vật dục nhạt lầu son

Cò ăn đêm bỏ xác bên cồn

Chuông xa vẫn đùa cơn thao thức

Lửa chài lóe sáng cuối sông con

 

Ta đã uổng công nửa kiếp dài

Tranh giành vật lộn với mê say

Tận tâm chiến đấu cho danh lợi

Nhà cửa, vợ con - máu rạc rài

 

Ta phải bước ra ngoài hệ lụy

Của nhân sinh bèo bọt vô thường

Của ảo ảnh ê chề mộng mị

Tiêu dao cùng những cụm trầm hương

 


 

 

 

 

 

 

 

Biến vết thương khô thành tiếng hát

Vang sông dài, dội khắp trời xanh

Chuyển nước mắt cay thành điệu nhạc

Trổi vần thơ ngợp ánh triêu minh

 

Mỉm cười cùng trái tim nao nức

Quê nhà đâu ở chốn bâng quơ?

Ta khêu ngọn lửa bằng tỉnh thức

Soi đường về lại với Nam mô…

                         

A di đà Phật,

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật


 

 

ĐÁM CƯỚI NIỆM PHẬT

 

 

Bao nhiêu năm anh đợi mùa xuân

Hôm nay cây cỏ bỗng ngại ngần

Em kịp đến cánh hoa vừa nở

Giữa vườn anh thoáng gió bâng khuâng…

 

Áo cưới rung rinh dáng ngượng ngùng

Qua cầu quên ngó một lần sông

Rượu cay, tình thắm, hồn ta đượm

Mừng vui dù chẳng pháo nổ giòn…

 

Tay trong tay, cầm suốt đêm thâu

Để cùng chắn lạnh đuổi thương đau

Tào khang hồ dễ thua vàng đá

Tóc trắng nhưng tim chẳng nhạt màu…

 

Em về nắng gắt đổ cơn mưa

Như thẳm sâu gió chuyển sang mùa

Ánh trăng vẫn sáng từ muôn thuở

Nỗi niềm biết tỏ mấy cho bưa?

 

 

 

 

Làm sao chung thủy giữa đoạn trường?

Muối gừng đâu đủ sấy dư hương

Lòng rỗng, não phiền hay dựng mộ

A di đà Phật, niệm cho thường!

 

Ngài đem em đến tận tay anh

Cùng qua bể khổ vượt sóng ngàn

Mặc đời sắp sẵn nghìn dao sắc

Có Ngài đâu ngán gió mưa xan!

 

Hãy hướng về A DI ĐÀ PHẬT

Để lòng ta như ngày mới gặp

Để kiếp này cứ mãi mùa xuân

Để cuộc đời là tuần trăng mật!

 

Mỗi ngày có một lễ thành thân

Tơ vàng tấu hoài khúc réo rắt

Do xưng niệm

Nam mô A di đà Phật,

 

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

 


 

SOI ĐƯỜNG MÀ ĐI, CON ƠI!

 

 

Buổi chiều đến bên bờ sông cỏ mượt

Mặt trời soi loang loáng nước sông xa

Ta ngẩng mặt, ánh vàng như chói mắt

Ruỗi rong hoài tìm bóng nguyệt la đà…

 

Trong tin cậy, con gởi lòng ta giữ

Đâu biết mình chập choạng giữa xa xăm

Từng khoảnh khắc gấp trở về chốn cũ

Một bước lầm ta chết cả trăm năm…

 

Đêm tối quá cùng kêu nhau vội vã

Đom đóm lòe mà ngỡ ánh sao khuya

Con cũng dại, cầm tay ta nôn nả

Mặt trời cao như ẩn giấu bên kia!

 

Thật ngắn ngủi ngày vui qua mau quá

Con ngu ngơ giữa mấy trận khóc cười

Ta trả giá bài học đời đắt đỏ

Đâu cam lòng chịu lạc bước xa khơi!

 

Lấy tri kiến thắp niềm tin cháy đỏ

Ta chong đèn rọi sáng bến sông mê

Hồn ma cũ chẳng làm con khiếp sợ

Trong yêu thương con đã nhận nẻo về…

 

CHÂN DUNG HẠNH PHÚC

 

I

Ai cực khổ cho bằng Lão Chuộng?

Chuộng là: Yêu, Ham muốn, Đam mê

Chuộng quên mất cả lối về

Cho nên cuộc sống trầm trề, tối thui!

 

Tôi đã gặp con người mộc mạc

Luôn luôn một cục vắt hai hòn

Dung nhan tiều tụy, u buồn

Làn da chín nắng đỏ rôm than hầm

 

Ở cách Huế mười lăm cây số

Vùng Hóa Châu cố thổ quê mùa

Thói nhà chăm chút ruộng trưa

Cầm cày, cầm cuốc, nhưng chưa… cầm nhầm!

 

Số phận cũng chằm hăm trêu ghẹo

Nên ghe phen méo xẹo môi cười

Như người làm xiếc đu quay

Mấy mươi năm lẻ u hoài thân trơ

 

Thuở thanh niên giang hồ lắm chuyện

Từng làm thuê, đi lính, gánh gồng

Vợ con nhiều bến đục trong

Lòng như con nước trăm sông đổ vào!     

 

Ném lưỡi cày, lao đao vất vả

Đạp xe thồ đường lạ nẻo quen

Áo cơm khiến mắt chảy ghèn

Vá manh áo rách ưu phiền trào dâng

 

Chục miệng ăn càm ràm cuối bữa

Rổ khoai gầy: ruột úa vỏ bầm

Trời cao trời ở không cân

Người ăn chẳng hết, người mần chẳng ra!

 

Tu đâu cho bằng tu nhà

Ăn chay, niệm Phật mới là thanh cao!

 

Chà, nói thiệt, dễ nào gặp Phật?

Ngài vẫn đi ngơ ngác giữa đường

Nhưng ta bận việc, quay lưng

Cho nên Ngài chẳng đặng đừng... xót xa!

 

Phật vẫn mãi la cà phố chợ

Ghé từng nhà, giả bộ hỏi thăm

Nhưng ta quen thói cù lần

Bưng tai bịt mắt, Ngài đành buông xuôi!

 

II

 

Chúng sanh thường thích chơi với ngợm

Thiết tha cùng tà pháp, bàng môn

Thần quyền, bùa chú lôm côm

Nhận ông Phù Thủy mà tôn làm Thầy!    

 

Lão Chuộng cũng bầy hầy giữa cuộc

Bởi gia đình cần thuốc cứu thân

Đi theo Thầy Pháp, Thầy Mằng

Khẩn cầu mấy gã Lang Băm dật dờ!

 

Tâm tưởng vẫn cầu bơ, phơ phất

Vẫn phiêu diêu Ông Phật Ngoài Luồng

Nửa ngủ gật, nửa lươn ươn

Nửa mê, nửa tỉnh, nửa trườn qua khe!

 

Khổ não vẫn một bề khổ não

Bịnh ê chề, chạy gạo từng lon

Gánh cực mà đổ lên non

Cong lưng mà chạy cực còn chạy theo!

 

Khi lòng đầy mốc meo, tà mị

Thì bước chân du hí đường mê

Lòng không ánh sáng chân tri

Thì đời nhắm hướng lê thê, gập ghềnh

 

Tội lỗi là Vô minh, Tà kiến

Là Cố chấp, Bất tín, Hững hờ

Tâm hồn như bãi hoang vu

Cho nên lau lách mê ngu mọc đầy

 


 

Hơn nửa kiếp cơn say dằng dặc

Chưa bén duyên gặp Phật Di Đà

Chợ đời muôn ngả lê la

Vẫn lêu bêu giữa ta-bà xôn xao                

 

Lại vừa lúc con đau, vợ bệnh

Có mấy người mê tín bảo rằng:

“Anh nên lập một đàn tràng,

Thỉnh ông Phù Thủy giải oan cấp kỳ “

 

Nghe ngọt bùi như ri, cũng gật

Lão Chuộng bèn lật đật mời Thầy

Bạc tiền tom góp, mượn vay

Đủ hai nhăm triệu, quắt quay… mà mừng !

 

Chuyện kể, chẳng đặng đừng phải kể

Bày đàn tràng nghi lễ xuê xoa

Thầy cất năm triệu, cười xòa...

Còn đòi tiền thưởng, tiền boa, lưu tình!

 

Trống với kèn xập xình ba buổi

Thầy đăng đàn tươi rói, nghiêm trang

Quả bồng, bông chuối, đàng hoàng

Bà con, gia chủ sắp hàng lô nhô...

 


 

Kinh Phù Thủy, thẳng ro tụng lớn

Tay lòa xòa kiết ấn lung tung

Hoa mắt, khán giả lùng bùng

Mù đui ai rõ là khùng hay điên?

 

Lễ hoàn tất, lụy phiền gia chủ

Tiền vay sao trả đủ cho người?

 

Trót đùa với ngợm, hỡi ôi!

Nhìn lên thử hỏi mây trời vẫn xanh?        

 

Đêm không ngủ, bần thần xót ruột

Khách ra về, Ta mãi loay hoay?

Ai siêu độ và ai không siêu độ?

Thầy cất tiền, xe máy vội vèo bay!

 

Mê ngu này giết tươi Chánh Pháp

Triệu kiếp dài vẫn lạc tà môn

Đọa trong địa ngục ngậm hờn

Đầu thai dai dẳng trong hàng súc sanh!

 

Sực nhớ chữ Nhân thân nan đắc

Và mấy hàng Phật pháp nan văn

Nếu còn giữ thói lăng xăng

Chẳng vin Chánh Pháp, trầm luân theo Tà!

 


 

Theo tà đạo, khề khà thuốc lú

Bày đàn tràng, bùa chú, bạc tiền

Thần quyền hiệu nghiệm liền liền

Dè đâu quả báo nhãn tiền thấy chưa?

 

Nếu Bùa Phép mà đưa đến bến

Nếu Thần Quyền khổ chuyển thành an

Người giàu sao vẫn bàng hoàng

Đức Tin đâu dễ lấy vàng để mua?

 

Tâm hồn Chuộng như qua trận lụt

Mưa về cuối biển, nước về sông

Nhưng ai có thể trừ dứt được

Bão xoáy trong tim, sóng của lòng?

 

Đêm nao hiên vắng đứng một mình

Sao khuya mờ nhạt, nguyệt chênh chênh

Dòng mê cũng héo như tim buốt

Chỉ làm lạnh lẽo kiếp buồn tênh!

 

III

 

Một bữa nọ, ghé bên chị Chẩn

“Tại sao tui lận đận mãi hoài?”

Tuần trà tâm sự lai rai

Nghe xong, chị mới mỉm cười khuyên lơn:

         

 

 

Anh chỉ có con đường duy nhất

Mau trở về với Phật mà thôi

Bền lòng, quyết liệt, đai hoai

Dẫu cho sấm sét, chẳng dời tín tâm

 

Này giáo pháp thậm thâm vi diệu

Là khế kinh khó hiểu khó tin

Dành cho người đủ cơ duyên

Kiên trì thực hiện, thì Thiền nào hơn?

 

Pháp nào qua Pháp môn Niệm Phật?

Hồng danh sáu chữ ngạt ngào hương!

Đêm ngày xướng niệm luôn luôn              

Sen thanh hé nở giữa đường ta đi  

 

Rất đơn giản, rất chi là tiện

Chỉ duy trì Một Niệm ấy thôi

Xướng lên sẽ thấy tuyệt vời

Xướng hoài sẽ thấy đất trời sạch trong

 

Mặc vọng tưởng lông bông quấy nhiễu

Hãy tung lên giai điệu Di Đà

Bùn nhơ sẽ nhú bông hoa

Đáy lòng sẽ trổi lời ca dịu dàng

 


 

Mặc căn phần gian nan, cay nghiệt

Vẫn chấp trì tha thiết Nam

A Di Đà Phật, chiếc đò

Luôn đưa ta đến bến bờ thanh lương!

 

Xót cho anh, vì thương mới nói

Trọn cuộc đời bối rối truông đèo

Qua rồi năm tháng gieo neo

Hãy buông bỏ hết, mà theo A Di Đà!

 

Chớ ngủng ngẳng, rề rà, dã dượi

Nhân duyên nào chờ đợi mãi đâu

Di Đà là một cây cầu

Vừa là bến giác, là tòa sen thiêng

 

Di Đà là Tâm linh Siêu việt 

Là hào quang thần biến vô song,

Là nguồn cảm hứng ngập lòng                 

Trào dâng sức sống uy hùng biết bao!    

 

Di Đà là thét gào ngọn thác

Tận trừ bao kiến chấp rác rơm

Là dòng cam lộ ngọt thơm

Giúp ta ban phát tình thương hồng hào!


 

Nếu anh cứ tào lao như ri mãi

Đành đắm chìm khổ hải không bưa

Nếu còn tiếp tục hồ đồ

Cắn răng khóc hận... chớ đổ hô  Ông Trời!

 

IV

 

Chuộng từ đó, nghe lời khuyên nhủ

Ngày đêm: trì Sáu Chữ không quên

Đôi mắt hết nhặm, hết ghèn

Mặt mày đã dứt ưu phiền, tối tăm

 

Phật hiện giữa thế gian, cứu độ

Đang dang tay trừ khổ ban vui

Phật đi bên cạnh cuộc đời

Cho em trái chín, tặng người tín tâm

 

Chuộng không còn băng hăng bó hó

Chuộng trở thành kiên cố, siêng năng

Suốt ngày cứ mãi thì thầm

A Di Đà Phật chuyên cần Nam

 

Nếu bạn thấy khù khờ một lão

Đạp xe thồ ngơ ngáo trên đường               

Xướng to Danh Hiệu vang lừng

A Di Đà Phật không ngừng... Nam mô!    

 

 

Thì nên biết: đó là Lão Chuộng!

Là chân dung hạnh phúc của tôi

Là niềm hy vọng mỉm cười

Là tia chớp lóe khung trời nhố nhăng!

 

Ai quá sướng cho bằng Lão Chuộng?

Chuộng là Tin, là Khát Vọng Trở Về

Chuộng là chấm dứt si mê

Chuộng là an trú bộn bề quang minh

                             

Chuộng nghĩa là trọn tình với Phật

Là tri ân Chánh pháp cao sâu

Tuyên dương Đạo Lý nhiệm mầu

Đưa sinh linh khỏi khổ đau luân hồi

 

Chuộng nở mãi nụ tươi bất tận

Cho cây đời đỏ thắm đức tin

Cho em nghiêng nón dịu hiền

Cho tôi gần gũi một miền tươi xanh

 

Vần lếu láo, gởi anh gởi chị

Đọc cho vui, chớ nghĩ suy gì!

Cuộc đời nào có đáng chi

A Di Đà Phật... kiên trì Nam mô...

 

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

 

THUỐC TRƯỜNG SINH

                                        NHẤT TÂM

 

 

 

Muốn có được cuộc đời diễm tuyệt

Cần thực hành bí quyết này thôi:

Thường xuyên niệm Phật không ngơi

Mặc lòng đen trắng, mặc đời đổi thay

 

Muốn trường sinh, phải bật cười

Muốn cười tươi, phải niệm hoài Nam

 

A Di Đà Phật thẳng ro

A Di Đà Phật chẳng chờ chẳng mong

A Di Đà Phật bềnh bồng

A Di Đà Phật ấm nồng hôm mai

 

Niệm như thiệt, niệm như chơi

Niệm như tung hứng đắng, cay, ngọt, bùi

 

Chớ so kè, lui cui tính toán

Hãy gồng mình mà ráng xướng to

A Di Đà Phật Nam

Tâm hồn định tĩnh, cuốn xô não phiền

 

 

Tiếp tục niệm liên miên không dứt

Thấy lòng mình sực nức hương hoa

Niềm vui trải mấy giang hà

Dường như bóng dáng Di Đà quanh đây

 

Hãy niệm Phật như tay khờ khạo

Bước trên đường báo ngáo, bơ ngơ

Mặt mày ra dáng hững hờ

Nhưng môi thốt mãi đậm đà Nam

 

nếu cần, phải ngây ngô như cậu

bé lên năm lên sáu hồn nhiên

mở to đôi mắt đen huyền

gọi hồng danh Phật như quen lâu rồi

 

hãy niệm Phật thảnh thơi như hát

tung vút cao tiếng nhạc tiêu thiều

lòng là đồng cỏ tịch liêu

hồng danh là tiếng sáo diều ngân vang

 

hãy niệm Phật rộn ràng, hớn hở

như mình đang chạm ngõ Người Yêu

trong tim vóc dáng diễm kiều

của Ngài thoáng hiện giữa chiều phố đông

 


 

 

 

hãy niệm Phật thong dong, bình thản

như người đang du ngoạn lai rai

cuộc chơi e vẫn còn dài

can chi ta lại miệt mài ganh đua?

 

hãy niệm Phật như vừa thoát ngục

quá phấn khích vì được tự do

cho nên hét lớn Nam mô...

mặc người khác bảo là đồ khùng điên

 

chớ niệm Phật lèn èn, lẹt đẹt

như một người sắp chết đến nơi

trong tim bếp lửa tắt rồi

lấy ai nhen lại chói ngời đức tin?

 

chớ niệm Phật xập xình, lụp bụp

sợ ma hời, ẩn núp trong chăn

khi lòng u ám đèn trăng

thì xưng Sáu Chữ khó khăn quá chừng!

 

chớ niệm Phật lừng khừng, cà khịa

như tỏ tình mà bịa không ra

âm thanh hậm hực dật dờ

khiến em tôi phải co ro bến sầu

 


 

 

 

niệm Phật như ào ào xuất kích

như nhắm vào đồn địch tấn công

kiên tâm, quyết chí, dốc lòng

khiến cho vọng nghiệp hết mong quấy rầy

 

niệm Phật như gã say vừa tỉnh

đang bước vào thiền định chánh chân

Ơn Ngài tưới tẩm một lần

ai hay Cực Lạc là gần hay xa?

 

hãy niệm Phật như là chim hót

khi mẹ về, con thốt Mạ Ơi!

thiếu tình yêu đã bao đời

xin nhen bếp lửa trong lời mẹ ru

 

niệm Phật như reo hò tới tấp

như kẻ nghèo bắt gặp ngọc vàng

niệm bằng tâm trạng hân hoan

thì miền tịnh độ lấn sang hiên nhà

 

chớ diễn kịch nhà tu chuyên nghiệp

đạo đức còm, khép nép diễn tuồng

trương phình nhân cách vẹn toàn

ra công trau sửa, đàng hoàng, trang nghiêm

 


 

 

 

bậc háo danh, tự kiềm, tự chế

ngoài thơm tho, mọc ghẻ bên trong

hình thức ra dáng khiêm cung

khiến cho Ơn Phật cách sông, trở đò…

 

phải hớn hở reo đùa như kẻ

thả bước rong chẳng ghé về đâu

chẳng mục đích, chẳng mong cầu

bến bờ chẳng thiết, nguồn sâu chẳng màng

 

vỗ phành phạch, hiên ngang, sảng khoái

khách giang hồ lớn lối nghêu ngao

mặc ai bận rộn quơ quào

mình vui niệm Phật khác nào trẻ thơ!

 

niệm Phật là bài thơ bất hủ

là chân kinh vô tự, vô thanh

sen vàng nhú giữa mong manh

thuốc men đặc chủng chóng lành, giảm đau

 


 

 

 

niệm Phật là nhiệm mầu cốt tủy

là tinh hoa trân quý của Thiền

hiện bày ngào ngạt Đức tin

phát huy năng lực siêu nhiên giữa đời

 

niệm Phật là xanh tươi nghệ thuật

khiến chan hòa, sống rất hết mình

vừa là món thuốc trường sinh

diệu phương trị bịnh tâm linh... dễ tìm !

 

niệm Phật là thắp đèn chóa lóa

soi nỗi buồn, đốt cả cơn say

cho ta hạnh phúc ngất ngây

tràn lan cuộc sống tại đây, bây giờ...

 

A Di Đà Phật Nam

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật...

Nam mô A Di Đà Phật...

 

         

Đệ tử: NHẤT TÂM

          Tháng 6/1994


 

      

 

 

 

NHỮNG

BÀI

ĐƯỜNG

LUẬT

 


 

 

QUYẾT ĐỊNH VÃNG SANH

 

và kiếp nầy, là kiếp cuối cùng

duyên đời thanh toán một lần xong

trời cao đất rộng vang lời nguyện

đá nát vàng phai rõ tấm lòng

chẳng hẹn đời sau hành phước thiện

không chờ kiếp khác rảo tây đông

kiếp nầy đem đổi hằng sa kiếp

cõi nước mười phương thả bước rong...

 

VỀ THĂM

CHỊ PHƯƠNG BỊ SỐT (1984)

 

Tôi về thăm chị kịp hoàng hôn,

Lặng lẽ nhà xa, hoái cạnh cồn,

Vóc hạc gầy nhom đôi mắt sáng,

Mặt mày tóp rọp nụ cười tròn…

Quắt quay cơn sốt trì Danh hiệu!

Đờ đẫn xác thân niệm Thế tôn!

Mới rõ niềm tin như hạnh nguyện,

Kinh qua đau đớn, vững tâm hồn…


 

HỒN NHIÊN NIỆM PHẬT

 

Ta chẳng phải là bậc thượng căn

mà đem trí lực sửa thân tâm

ai dùng quán tưởng trừ mê chấp

mình lấy hồng danh đuổi lạc lầm

ánh sáng từ bi bừng chậm chậm

mặt trời tuệ giác hé dần dần

hồn nhiên niệm Phật như là thở

sen nở bất ngờ dưới bước chân!

 

 

CON ĐƯỜNG DỄ ĐI

 

 

pháp môn tịnh độ dễ tu hành

niệm Phật chuyên cần nguyện vãng sanh

biết khổ nên lìa nơi ác trược

ưa vui phải đến chốn an lành

sáu đường mặc kẻ đi lầm lạc

ba cõi dù ai bước lộn quanh

vững chí bền lòng trì Phật hiệu

tòa sen bất thối tự nhiên thành…

 

 

 

TRỞ VỀ

 

 

cùng-tử lâu rồi chối bỏ cha

quên mình vốn có một quê nhà

càng nhiều dây trói nhiều dây vướng

cứ một bước lầm một bước xa

cha mãi dang tay mà đón đợi

con thường trở mặt để bôn ba

hôm nay niệm Phật và con thấy

dưới đáy tim sâu hiện Phật Đà!

 

 

NIỆM PHẬT VỚI THIỀN

 

 

Niệm Phật cho chuyên sẽ đạt Thiền

Mặc người biên kiến nói quàng xiên

Trong niềm vui lớn lìa mê chấp

Tận trái tim sâu sạch não phiền

Thủng thẳng hồng danh sanh hỷ lạc

Âm thầm giới hạnh hóa trang nghiêm

Không cần tham cứu không cần quán

Định tuệ bừng như lẽ tự nhiên!

 

 

CHẤP NÊ NGÔN NGỮ

 

 

Chấp chi ngôn ngữ chỉ thêm lầm

Biên kiến làm ta lắm cách ngăn

Nói Tịnh nói Thiền tuyên diệu nghĩa

Bày danh bày tướng chỉ chân tâm

Tùy duyên tùy cảnh hằng khai pháp

Khế lý khế cơ khéo định phần

Kẻ trí hiểu mình liền niệm Phật

Trong từng phật-hiệu đắc tam thân

 

 

THIỀN TỊNH KHÔNG HAI

 

 

Lâu rồi niệm Phật tự mình vui

Góp mặt tung tăng với cuộc đời

Phiền não không trừ mà sớm dứt

Oán hờn chẳng diệt vẫn mau phai

Từ trong tâm tưởng nghe an ổn

Ở giữa phố phường thấy thảnh thơi

Mừng kẻ mê Thiền rao kiến tánh

Mỉm cười thiền tịnh vốn không hai!

 

 

NIỆM PHẬT TỨC LÀ THIỀN

 

 

niệm Phật là thiền, phải vậy chăng?

kẻ mê danh tướng chuốc thêm lầm!

hồng danh trì mãi: phô đài ngọc

tịnh niệm nối nhau: cuốn bụi trần

biên kiến mau trừ, bèn kiến tánh

vô minh sớm rụng, hóa minh tâm

đừng ham đốn ngộ mà kiêu mạn

cố tật đua đòi nhọc xác thân!

 

 

 

TIẾNG HẢI TRIỀU

 

niệm Phật là nghe tiếng hải triều

nghe từ bản thể vốn trong veo

vọng duyên sân khấu hằng thanh tịnh

ảo cảnh hí trường mãi tịch liêu

tiêu địch ào ào cơn gió xoáy

sắt cầm trơ tráo sợi dây leo

cái nghe tự hướng vào chân tánh

âm nhạc vô thanh trổi dặt dìu…

 

 

TÌM NÉT MẶT XƯA

 

 

niệm Phật là tìm nét mặt xưa

pháp thân lũy kiếp trót lu mờ

nên đem chánh niệm chùi bùn vấy

phải lấy hồng danh rửa bụi nhơ

ngựa ý về tào như ngẫu nhĩ

vượn tâm trói cột tựa tình cờ

không cần giữ giới mà nên giới

tuệ giác y nhiên hiện bất ngờ!

 

 

CON ĐƯỜNG DỄ ĐI

 

 

pháp môn tịnh độ dễ tu hành

niệm Phật chuyên cần nguyện vãng sanh

biết khổ nên lìa nơi ác trược

ưa vui phải đến chốn an lành

sáu đường mặc kẻ đi lầm lạc

ba cõi dù ai bước lộn quanh

vững chí bền lòng trì Phật hiệu

tòa sen bất thối tự nhiên thành…

 

 

CHỈ MỘT CON ĐƯỜNG

 

bốn chục năm rao giảng nhất thừa

đưa quần sanh chứng nhập chân như

kinh thiêng vẫn đọng lời từ phụ

nhân thế còn noi gót đạo sư

chấp trước tàn rơi: bày tự tánh

giác linh hiển lộ: quét hư vô

chỉ duy có một con đường tắt

niệm Phật, là soi nét mặt xưa!

 

 

 

DỊ HÀNH ĐẠO (đạo dễ hành)

 

 

mở tri kiến Phật, độ quần sanh

nên đức Như Lai hiện hóa thành

lắm kẻ lầm bờ thôi ngớ ngẩn

bao người lạc nẻo hết loanh quanh

tạo nhiều phương tiện trừ điên đảo

dạy một pháp môn thấu cội cành

NIỆM PHẬT vừa mau vừa thẳng tắt

mà  ai  ai  cũng  dễ  thực  hành...

 

 

NGHIỆP LỰC TRỚ TRÊU

 

nghiệp lực nhiều khi rất trớ trêu

kẻ mau người chậm há đồng đều

chết non ngửa cổ khóc đời bạc

sống thọ cong lưng chịu cảnh nghèo

kẻ muốn chầu trời, trời chẳng gọi

người cầu xuống đất, đất không kêu

bỗng nhiên chỏng cẳng đâm ra nghoẻo

nào kịp than van dặn mấy điều...!

 

 

 

DỰ BỊ LÚC LÂM CHUNG

 

 

cái chết luôn luôn đến bất ngờ

dù người ham sống mãi chưa bưa

nhân duyên từ biệt nào kêu cửa

nghiệp lực kéo đi chẳng hẹn giờ

bữa nớ xác thân còn khỏe khoắn

chừ đây hồn phách đã xơ rơ

khuyên người thiện hữu lo toan trước

Niệm Phật và... cười, chết tỉnh bơ!

 

 

BỐ THÍ LÀ SAN SẺ

VỚI LÒNG ĐỘ LƯỢNG

 

bố thí thế nào mới thật cho?

đừng đem ngã tướng lấm mê mờ

lo tìm công đức: lòng tàn héo

ham chứa việc lành: ruột rối xơ

trái chín không từ người thiện ác

hoa hồng chẳng hỏi kẻ hiền ngu

con bò mọng sữa chờ tay vắt

giữ lại…

ắt là sẽ thối hư!

 

 

SAN SẺ, CHIA SỚT

 

niệm Phật tự nhiên ưa thích cho

kẻ dư người thiếu việc tình cờ

không quăng tài sản văng tung tóe

chẳng lết đế giày rách xác xơ

của sẵn thì cho, dù bỉ thử

lòng vui thì hiến, mặc thân sơ

nào cầu phước báo và công đức

trả mộng lui về với giấc mơ!

 

 

PHÓNG SANH

 

niệm Phật tự nhiên ưa phóng sanh

từ bi nuôi lớn các căn lành

thả chim về núi, tâm an lạc

cho cá bơi sông: Phật tán thành

xé lưới bẻ câu lên bến sớm

buông dao quăng thớt đến bờ nhanh

đâu còn phân biệt người và vật

sen nở âm thầm giữa máu tanh!

 

 

AI?

LÀ AI VẬY?

 

Ai người mơ ngủ biết mình mơ?

Ai giữa cơn nghi - hiểu chữ ngờ?

Ai uống máu me cười kẻ ác?

Ai ôm rác rến thấy mình dơ?

 

Ai trôi biển khổ còn trông bến?

Ai đắm sông mê cố gọi đò?

Ai đủ duyên lành mà niệm Phật

Để nhìn khuôn mặt thuở nguyên sơ?

 

 

VUI SỐNG VÀ SỐNG VUI

 

niệm Phật giúp ta sống vững vàng

mặt mày đôi mắt lóe hân hoan

bước đi thong thả cười dục lạc

ca hát ung dung ngắm buộc ràng

nắng sớm còn vương lòng háo hức

mây chiều vẫn rải lối thênh thang

ta-bà, Cực Lạc, trong gang tấc

sen ngọc rung rinh những ánh vàng!

 

 

 

HẤP HỐI

 

 

cái nợ trần gian chửa trả xong

rưng rưng nước mắt ứa lưng tròng

vài cơn ngất lịm, tim còn nóng

một chút hơi tàn, ý vẫn trông

ê ẩm xác thân thèm sức sống

đau nhừ hồn phách tiếc hương nồng

vì khi mạnh khỏe không chuyên niệm

chừ niệm một câu cũng khó lòng!

 

 

 

CẢNH GIÁC VÔ THƯỜNG

 

vì thuở sanh tiền, tạo nghiệp nhân

lâm chung, nghiệp quả sẽ xoay vần

thức theo gió nghiệp sanh tình - tưởng

tâm dính bào thai gá xác thân

đọa kiếp quỷ thần vì tán loạn

làm loài trâu ngựa bởi mê dâm

muốn về Tịnh Độ thì cần phải

Niệm Phật đừng than vãn khó khăn!

 

 

DỰ BỊ

 

 

ai ai cũng nói sống trăm năm

nhắc nhở đường tu cứ hẹn dần

nhậu nhẹt, chơi bời thì... hết ý

ăn chay, trì niệm cứ... cà lăm

hãy qua bệnh viện nhìn nhà xác

hãy đến nghĩa trang hỏi mộ phần

cái nghiệp đành hanh không báo trước

chuyên cần niệm Phật khỏi ăn năn!

 

 

NIỆM PHẬT THEO HƠI THỞ

 

 

Mặc ai tu phước, mặc ai thiền

Dẫu kẻ đành hanh nói đảo điên

Phật-hiệu trì lâu dứt khổ não

Hồng-danh nắm chặt hết truân chuyên!

Hân hoan rỉ rả trên đường lộ

Hỷ lạc thênh thang giữa chợ triền

Ta niệm Di Đà theo nhịp thở

Từ trong Cái Một thấy Vô Biên…

 

 

MẶC KẺ TRẦM LUÂN

 

 

Tránh khổ nên nương bóng Phật Đà

Từ trong ngũ dục thấy không hoa

Trì danh: ngọn đuốc soi mê lộ

Niệm Phật: bè lau vượt ái hà…

Chứng đắc tam thân nơi tịnh độ

Viên thành tứ trí ngự liên tòa

Ta về Cực Lạc bên từ phụ

Mặc kẻ trầm luân đổi mẹ cha!

 

 

CHUỖI HỘT CẦM TAY

 

 

Vì nắng cho nên ngán bóng râm

Muốn tu thì phải diệt mê lầm

Sửa Tâm ai lại dùng biên kiến

Tìm tánh sao còn dấy vọng tâm

Niệm Phật bền lâu, sanh vạn pháp

Trì danh chắc thật: hiện Tam Thân

Chẳng cần Chỉ Quán mà ly huyễn

Chuỗi hột cầm tay chớ ngại ngần!

 

 

THẤY ĐƯỢC MÌNH

 

 

NIỆM PHẬT: giúp ta thấy được mình

Tìm ra phương thuốc chữa tâm linh

Cục mê ngún cháy rừng tam độc

Cái chấp khơi sâu biển thất tình

Phật hiệu: xây cao nền chánh định

Hồng danh: chặt đứt gốc vô-minh

Sống trong giả cảnh mà không nhiễm

Mặc kẻ bơ thờ hỏi nhục vinh!

 

 

HIỂU ĐƯỢC MÌNH

 

 

NIỆM PHẬT giúp ta hiểu được mình

Đưa đời ra khỏi vực điêu linh

Đứng lên lấp trọn dòng sông ái

Tỉnh dậy xóa tan ngọn sóng tình

Trong mỗi Hồng Danh sinh lạc-phúc

Nơi từng Phật Hiệu phát quang minh

Cũng ăn cũng ngủ như thiên hạ

Sân khấu kìa ai đắm nhục vinh!

 

 

VỠ LẼ Ơ RÊ KA!   

 

 

Suy nghĩ mông lung cũng nản lòng

Vì rằng đương thể tức là không!

Nhân duyên hoại diệt thì tan cuộc

Nghiệp thức phân ly khiến đổi lồng

Cho dẫu huyền trần còn hiện hữu

Nào ngờ thật tướng vốn dung thông

Té ra… niệm Phật là vô niệm

Mặc kẻ biếng lười nói viễn vông!

 

 

VẤN ĐỀ KIẾN CHẤP

 

 

Kiến chấp tràn lan như biển sông

Càng trừ càng vướng, há cam lòng?

Bởi ham danh sắc đành mê ngủ

Vì ngại nghi tà lại thấy cong!

Đức Phật chỉ tâm bằng giả-hữu

Tổ sư phá tướng nói huyền-không

Mười phương cõi Phật là hoa đốm?

Vẫn hướng Tây phương

                             niệm đến cùng…

 

CHẤM DỨT LÝ LUẬN

 

 

Lý luận làm chi, khiến mệt nhoài

Phật từng căn dặn chớ tranh hơi

Anh cho mâu thuẫn, thì đành cũng…

Tôi thấy viên dung, chỉ để rồi…

Hãy niệm như người chưa biết niệm

Nên vui như kẻ cốt cầu vui

Đạo là viên ngọc hay đinh rỉ?

Niệm Phật bền dai, khỏi hỏi ai!

 

 

NÓI THẬT

 

 

Ta chỉ là người đang mộng mơ

Trong mơ nên sống rất hồ đồ

Thế gian phân biệt lầm chân giả

Tục lụy mong cầu ngán hữu vô

Phật đạo chẳng cao mà chẳng thấp

Chân tâm không bến lại không bờ

Biết rằng Cực Lạc là hư huyễn

Vẫn niệm hồng danh nghe rất thơ!

 

 

TU HÀNH LÀ TỰA NHƯ NẤU CƠM…

 

 

Đãi gạo xong xuôi rửa sạch nồi

Đốt lò, khêu ngọn lửa reo vui

Còng lưng thổi mãi hơi không kín

Giở nắp coi hoài nước chẳng sôi

Ruột cứ nôn nao: hay sống nhão…

Củi mà cháy đượm: dễ khê hôi!

Nấu cơm xin chớ trông mau chín

Niệm Phật, hành thiền, cũng thế thôi!

 

 

VỊNH NGƯỜI CA SỸ

 

Một mình đứng giữa ánh đèn màu

Khúc hát nghìn xưa vút bể dâu

Tiếng ngọc lấp vùi vòm mộng huyễn

Lời vàng khơi dậy dáng ban đầu

Khuyên răn tục tử rời mê vọng

Nhắc nhở hiền nhân thoát khổ đau

Khán giả ra về, mình ở lại

Niềm riêng bừng lửa rọi đêm thâu…

 

 

VỊNH NGƯỜI QUÉT RÁC

 

 

Tay cầm chổi xể dáng le te

Đợi đến chiều hôm quét sạch hè

Cuốn trọn rác rơm đầy cáu bẩn

Rũ hoài bụi bặm lẫn si mê

Siêng năng nới rộng đường đi tới

Chăm chỉ làm thơm lối bước về

Chí nguyện âm thầm dâng cuộc sống

Một mình mình biết,

                                  một mình nghe!

 

 

TIN PHẬT MÀ NIỆM PHẬT

 

Niệm Phật cần chi phải hỏi ai?

Vì ai cũng rối bởi duyên đời

Người trơ mắt ếch hờn chau mặt

Kẻ hụt chân què khóc nặng vai

Kinh sách nhiệm mầu xem loẹt quẹt

Lời vàng bí mật hiểu lai rai

Riêng mình niệm Phật vì tin Phật

Cực Lạc ta về một sớm mai!

 

 

TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ

 

 

Niệm Phật mình vui Phật cũng vui

Đáy lòng hoan lạc tự lâu rồi

Trên đường ý Phật thầm dìu bước

Từng chặng tay Ngài nhẹ đỡ vai

Tại đây: hồng danh hằng định đoạt

Bây giờ: từ phụ sẵn an bài

Hay chăng mình niệm như là hát

Cam lộ trên môi rịn ngọt bùi…

 

 

 

ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỨC PHẬT

 

 

Niệm Phật đi đâu cũng có Ngài

Đồng hành, nối bước, lại cầm tay

Ngài về thăm hỏi chia đau khổ

Ngài đến reo vui sớt ngọt bùi

Nghịch cảnh Ngài khuyên đừng khóc hận

Thuận duyên Ngài bảo cứ cười tươi

Ngài là giọt nước khi trời nắng

Là bóng râm che mát kiếp người…

 

 

PHẢI VỀ CỰC LẠC

 

 

Con vẫn biết mình kẻ ngủ mê

Tranh đua nhân ngã chuốc ê chề

Trong vòng thống khổ bơi lầm lạc

Giữa chốn bùn nhơ vướng chấp nê

Ba cõi xương tàn phơi rải rác

Sáu đường máu đỏ chảy dầm dề

Chừ con xin níu bàn tay Phật

Cực Lạc là nơi phải trở về…

 

 

SEN NỞ TRONG LÒNG

 

 

Con thơ xa mẹ gặp nguy nan

Rời tổ chim non sẽ ngỡ ngàng

Cực Lạc: từ tôn vui đón đợi

Ta-bà: cùng tử ngán cơ hàn

Một lần chuyển kiếp bao đau đớn

Mấy bận thay hình lắm thở than

Sen nở trong lòng người niệm Phật

Thõng tay vào chợ bước an nhàn…

 

 

HẸN HÒ CHI,

NGỦ MỆT GIỮA MÔNG LUNG

 

Chớ dại hẹn hò ở kiếp sau

“Nhân thân nan đắc” nát mong cầu

Bào thai lừa ngựa mau chui lọt

Bụng dạ heo dê dễ bước vào

Chánh niệm, vì mê, rơi lả tả

Thần hồn, bị nghiệp, cuốn lao đao

Nào Cầu nào Khấn: đành vô dụng

Tiếng nấc chen ngang tiếng nghen ngào!

 

 

XUẤT LY KHỎI LUÂN HỒI

 

 

NIỆM PHẬT phải cầu sớm xuất ly

Se sua phước báo để làm gì?

Lục-trần ảo hóa không ranh giới

Ngũ-ấm hợp tan chẳng hạn kì

Gánh nặng chơn-tâm là nghiệp hoặc

Niềm đau nhiễm-thức ấy mê si

Thay hình đổi lốt quên linh-tánh

Cực Lạc về mau cũng bởi vì…

 

 

ĐỐT BỎ SÁCH TỬ VI

VÀ SÁCH TƯỚNG SỐ

 

Tôi đã lớn lên giữa cuộc đời

Khóc cười sướng khổ lẫn rong chơi

Được cha và mẹ gầy cơm áo

Có bạn cùng thầy kiếm cuộc vui

Gặp Phật, níu ngay thuyền giải thoát

Đọc kinh, rời gấp cạm luân hồi

Một lòng chân thật theo di giáo

Sách vở Tử Vi: đốt cả rồi…

 

 

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM

 

 

Ngày xưa tôi cũng lắm băn khoăn

Đạp lửa, nên chi chó nhảy xằng

Tranh chấp đúng sai: cười hữu ngã

Đua đòi tà chánh: lạc Vô Thần

Khòm lưng hỏi Đạo mờ mi mắt

Đốt đuốc tìm Thầy mỏi gót chân

Cuối chặng đường dài tôi đã gặp:

Pháp môn NIỆM PHẬT diệt mê lầm!

 

 

NIỆM PHẬT MAU LÊN!

 

 

NIỆM PHẬT mau lên chớ đợi chờ

Kiếp người bèo bọt nổi bơ vơ

Thịt xương tán tụ duyên chồng chất

Tâm thức phân ly nghiệp hững hờ

Niên thiếu cỏ vàng mồ úa héo!

Tuổi già tai điếc mắt lờ mờ…

Khăn sô ai cuốn đầu thơ dại

Hoa mạn-đà-la rơi lững lơ!

 

 

SẴN MỘT CON ĐƯỜNG

 

 

Công phu hai buổi giữ cho thường

Chuỗi hột sum vầy với khói hương

Bằng hữu, vần thơ, ươm vị ngọt

Chén trà, điếu thuốc, nhạt mùi tương

Công danh: canh bạc, cay sân khấu

Phú quý: trò chơi lụy hý trường

Đôi mắt khoan dung nhìn thế thái

Lòng ta vẫn sẵn một con đường!

 

 

NIỆM PHẬT VUI THÚ LẮM

 

 

Thấp-thoáng thời-gian vút vó câu

Mười năm ngó lại ngỡ hôm nào

Tuổi thơ lóng ngóng khung trời hẹp

Tóc trắng bơ thờ ngọn gió xao

Giọt đắng tràn trề trên gối mộng

Hoa đào tơi tả cuối bờ ao

Sinh ly tử biệt đời tan hợp

Khẽ niệm Di Đà thú biết bao!

 

 

TỪ CHỐI BUÔNG CÂU

 

 

Vì yêu sự sống, chẳng đi câu

Quả báo mai sau dễ tránh nào?

Vật lộn phố phường ai chộn rộn

Tranh giành chợ búa kẻ xôn xao

Cơm xong đợi gió lùa song cửa

Khuya đến chờ trăng rụng đáy ao

Chuông mõ, trang kinh và chuỗi hột

Chất chồng ảo vọng: đáng là bao!

        

 

LƯỜI BIẾNG NIỆM PHẬT

 

 

Đời khổ quá chừng phải vậy chăng?

Ai ai cũng đổ tại căn-phần

Vợ chồng ly biệt: trách duyên số

Con cái đi hoang: bảo nợ nần

Nói lắm, loạn tâm, đừng thắc mắc

Ăn nhiều, đau bụng, chớ băn khoăn

Tại răng mình cứ hay phiền-não?

Lười biếng trì-danh chớ tại răng!

 

 

GIẢI THOÁT THẾ GIAN

 

 

NIỆM PHẬT để rồi thoát thế-gian

Chối từ ba cõi mộng bàng hoàng

Thả mồi bắt bóng, sầu tràn ngập

Đổi xác thay hình, lệ chảy loang

Thường dưỡng ba tâm vun phước đức

Hằng trì sáu chữ đuổi gian nan

Luân hồi khổ lắm nên mau dứt

Hãy nguyện cầu sanh Cực-Lạc bang!

 

 

SỨC SỐNG TRONG TÂM

 

 

NIỆM PHẬT để cười giữa khổ đau

Trong bùn sen vẫn đỏ tươi màu

Một câu Phật-hiệu càng thanh thản

Hai buổi công phu lắm ngọt ngào

Thả bước giữa đời dù chộn rộn

Thõng tay vào chợ mặc xôn xao

Niềm vui trong vắt như hơi thở

Sức sống trong tim vẫn rạt rào!

 

 

KHUYẾN TU NIỆM PHẬT

 

 

NIỆM PHẬT để mà thoát ngục hình

Tam đồ lắm kẻ khóc điêu linh

Chênh vênh rừng kiếm, rơi tan xác

Thê thảm vạc dầu, hét thất thanh

Cột lửa xương khô chất chót vót

Núi đao máu đỏ chảy lềnh bềnh

Một câu Phật-Hiệu đứt xiềng xích

Cửa ngục nở đầy sen sắc xanh!

 

 

PHÓ THÁC CHO BẢN NGUYỆN

 

 

NIỆM PHẬT để mà dứt tử sinh

Hết rồi đổi lốt với thay hình

Tan xương nát thịt đời không đẹp

Gãy cánh đứt sừng, mộng chẳng xinh

Ân ái dối lòng nghe thắm thiết

Oán thù bôi mặt kể thân tình

Hãy nên gấp rút lìa ba cõi

Bản Nguyện DI ĐÀ vẫn hiển-linh!

 

        

PHÁT BỒ-ĐỀ NGUYỆN (I)

 

 

Niệm Phật tức là phát đại tâm

Nguyện đưa nhân thế thoát mê lầm

Nguyện làm cầu cống qua ngu tối

Nguyện lấy tình thương dấy thiện căn

Nguyện giúp sáu đường thành chánh giác

Nguyện đem tứ loại khỏi trầm luân

Nguyện gầy phật trí về Tất Cả

Nguyện chứng pháp thân giữa cõi trần…

 

 

PHÁT BỒ-ĐỀ NGUYỆN (II)

 

Niệm Phật rất cần phát đại tâm

Bô-đề hạt giống nở âm thầm

Nguyện cầu thập-hạnh mau tăng tiến

Nguyện ước tam-tâm sớm sáng dần

Nguyện đáp tứ ân bằng tuệ giác

Nguyện thành ngũ nhãn xóa mê lầm

Nguyện làm ngọn đuốc cho nhân thế

Nguyện dẫn muôn loài đến bóng râm…

 

 

 

NIỆM PHẬT

LÀ NIỀM VUI BẤT TẬN

 

niệm Phật, niệm hoài, niệm mãi thôi        

niệm đi, niệm đứng, niệm nằm ngồi

niệm tung khúc hát bừng sức sống

niệm thả giọng hò lửng cuộc chơi

niệm dệt màu xanh vương mắt mẹ

niệm đùa trái chín rụng tay ai

niệm cười nước chảy luôn như rứa

niệm ngắm mây trời

                                      lẳng lặng trôi…

                                        Nam mô A Di Đà Phật

 

GIA TÀI ĐỂ LẠI

 

Gia tài để lại có gì chăng?

Ta chẳng băn khoăn chẳng ngại ngần

Để sách cho con: con đốt bỏ!

Cất vàng cho cháu: cháu đem quăng!

Bạc tiền chi lắm thêm mê muội

Quyền chức càng cao dễ lạc lầm

Chỉ một điều này cần nhắn nhủ:

A Di Đà Phật,

                                  niệm chuyên cần!

 

VỊNH THÚY KIỀU

 

BÀI MỘT

 

mười lăm năm còn lại gì không?

tay trắng phôi pha dúm bụi hồng

danh lợi đìu hiu làn khói nhạt

ái tình ngớ ngẩn chút trò ngông!

tấn tuồng tủi nhục mua hoan lạc

nước mắt cay chua đổi mặn nồng

ngoảnh mặt cắt đứt dòng ảo hóa

kìa thuyền từ phụ đậu bên sông!

 

 

BÀI HAI

 

mười lăm năm này khúc hoan ca

pháp giới nằm trong một chén trà!

hương khói làm thơm đời sống mới

lời kinh gột sạch tháng ngày qua

bàn tay chuỗi hột vui đầm ấm

gạo lứt muối mè ngọt thiết tha

hít thở nội công là thuốc bổ

lặng im cùng nỗi nhớ Di Đà…

(1985)

 

 

TỰ ĐỘ TỨC LÀ ĐỘ THA

 

 

Luôn luôn trưởng dưỡng bô-đề tâm

Hoằng pháp, lợi sanh, xóa lạc lầm

Công khóa vững bền như lý tưởng

Niềm tin lớn mạnh tợ linh căn

Theo lời đại giác vun chân tánh

Nối bước từ tôn chuyển pháp luân

Tự độ, độ tha là sự nghiệp

Hoa sen vẫn nở khắp hồng trần…

 

 

LUÔN LUÔN PHÁT NGUYỆN

 

Bồ-tát vì đời khởi đại bi,

Chúng sanh đắm đuối giấc li bì

Sông mê trôi nổi đành cam chịu

Nhà lửa nô đùa chẳng biết chi!

Phước đức tồi tàn như vậy bởi…

Thiện căn rách rưới phải chăng vì…

Nay con xin phát bồ-đề nguyện

Theo Phật, đưa người sớm xuất ly…

 

 

QUỲ XUỐNG PHÁT NGUYỆN

 

 

Thân mạng dù cho lắm nhọc nhằn

Dẫu rằng thịt nát với xương tan

Niềm tin chẳng úa như màu lá

Lý tưởng nào phai tựa đá vàng

Mỏi nhọc trần duyên càng vững chắc

Ê chề thử thách vẫn hiên ngang

Không gian nào sánh bằng tâm chí

Đại địa dù tan… nguyện chẳng tàn!

 

 

CỨU XÉT TỰ TÂM

 

 

Niệm Phật cần nên xét tự tâm

Chớ nên đeo đuổi những duyên trần

Mong cầu phước báo: rơi tà đạo

Khao khát tâm linh: chứng pháp phần

Theo Phật, phát tâm vô lượng kiếp

Vì đời, giữ nguyện đã bao lần

Dù cho lửa đỏ nung thân thể

Vẫn nguyện đưa người đến nẻo chân!

 

 

CHỈ VÌ BÁO TỨ ÂN

 

 

Niệm Phật cũng vì báo tứ ân

Giữ cho tín nguyện mãi thường hằng

Vì cha vì mẹ khơi bi mẫn

Vì bạn vì thầy dấy đại tâm

Tưởng nhớ chúng sanh càng mến đạo

Hành trì định tuệ quyết quên thân

Phụng vì tam bảo mà tu học

Giúp đỡ quần sanh, nối pháp đăng!

 

 

CHẮP TAY NGUYỆN CẦU

 

 

Niệm Phật vì yêu cả chúng sanh

Niệm cho pháp giới mãi an lành

Một màu thật tướng mau bừng dậy

Một đóa chân tâm sớm tựu thành

Cực Lạc hân hoan trời diệu trạm

Ta-bà thanh thản dáng khinh thanh

Nguyện cầu ai nấy cầm xâu chuỗi

Không chịu thì… đành bước lộn quanh!

 

 

NIỆM PHẬT CẢM THƯƠNG

 

 

Niệm Phật nhìn đời bỗng cảm thương

Chúng sanh mạt pháp quá cang cường

Thiên tai, tật ách, càng ai oán

Đói kém, đao binh, lắm nhiễu nhương

Cảnh vẫn do tâm hằng biến hiện

Tâm thì vin nghiệp khó suy lường

Có ai dám chặt đứt guồng máy

Noi dấu tìm trâu giữa dặm trường?

 

 

THƯƠNG XÓT CHÚNG SANH

 

 

Niệm Phật nhìn đời bỗng xót xa

Quay theo gió nghiệp cuốn la đà

Dây thừng quấn quýt cười yêu dấu

Oán kết đèo queo nói ruột rà

Tóc bạc lắt lay ngày tháng lụn

Môi hồng đờ đẫn tuổi đời qua

Có ai dám vượt ngoài cơn lốc

Cùng-tử mon men trở lại nhà?

 

 

TÌNH CẢM THẾ GIAN!

 

 

Niệm Phật để yêu quý mẹ hiền

Vì tình mẫu tử vốn thiêng liêng

Rau heo cám chó lem chiều tối

Bếp lửa chuồng gà rộn sáng đêm

Mùa hạ ngại con ê nắng gió

Trời đông lo cháu cảm ho hen

Mong sao mẹ sớm cầm xâu chuỗi

Tình cảm thế gian chẳng vững bền!

 

 

THƯƠNG SAO CHA MẠ

 

 

Niệm Phật để mà thương mẹ cha

Chăm lo con cái đến khi già

Nhổ ngon nuốt đắng như ri cũng…

Nằm ướt nhường khô tới rứa à?

Mái tóc bạc màu chờ đứa vắng

Mâm cơm gác đũa đợi người xa

Chỉ mong báo hiếu bằng Ơn Phật

Chín chữ cù lao khó khó là…

 

 

NIỆM PHẬT LÀ ĐỘ CHÚNG SANH

 

 

Niệm Phật cũng nên đi độ sanh

Lo cho kẻ khác tức lo mình

Dùng đèn chánh pháp soi vô hạn

Đem nước từ bi tưới hữu tình

Thế giới an vui nhờ tuệ sáng

Cuộc đời xán lạn bởi tâm bình

Siêng năng niệm Phật và rồi sẽ…

Độ cả nhân gian thoát ngục hình!

 

 

TÙY DUYÊN ĐỘ SANH

 

 

Niệm Phật tùy duyên sẽ độ sanh

Chớ ham cứu trợ khiến quên mình

Chưa quen sóng gió bơi lầm bến

Chẳng vững tay chân rụng xuống sình

Bỏ vọng, theo chân, nguồn Phật đạo

Soi mình, rõ tánh, cội tâm linh

Người mù loạng quạng quờ cây gậy

Hợm hĩnh khoe rằng… cứu chúng sanh!

 

 

PHỤC VỤ CÁC CON

 

 

Niệm Phật và phục vụ các con

Cơm ăn áo mặc được vuông tròn

Trầm nhang lợp kín: nhà còn nóc

Kinh kệ gội nhuần: gót tựa son!

Yêu quý ba thằng như một đứa

Ưu tư một cục vắt ba hòn!

Giữ gìn chí nguyện mà vui sống

Hoằng pháp cho bền, con hỡi con!

 

 

NIỆM PHẬT LÀ GIỮ TÍN TÂM

 

 

Niệm Phật phải chăng giữ tín tâm?

Mặc cho nhật nguyệt dẫu xoay vần

Tin lời điều ngự là chân thật

Tin pháp từ tôn quét lạc lầm

Tin chắc mọi người chung một thể

Tin rằng vạn loại há hai tâm

Và tin niệm Phật thì sen nở

Ở giữa trần gian chứng pháp thân!

 

 

QUYẾT VƯỢT CHẶNG ĐẦU

 

 

Niệm Phật quyết tâm vượt chặng đầu

Mặc cho ý thức cứ buông câu

Từng lời từng tiếng nghe bừng sáng

Mỗi niệm mỗi câu thấy nhiệm mầu

Duyên đến, người đi, không níu giữ

Hoa trôi, nước chảy, chẳng mong cầu

Đêm ngày sen nở theo lời nguyện

Cực Lạc kìa ai hỏi ở đâu…?

 

 

MẶC AI CHẾ RIỄU, MẶC AI CƯỜI!

 

 

Niệm Phật mặc cho kẻ khác cười

Chẳng cần tranh cãi, ngại hao hơi

Ta về tắm mát ao sen kẻo…

Họ đắm say mê cuộc sống rồi…

Nhờ Phật chỉ bày, ra sức niệm

Có Ngài tiếp dẫn, ráng công bơi!

Dẫu ai chỉ trích ta càng vững

Cũng chẳng phớt môi để trả lời…

 

 

NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC KINH

 

 

Niệm Phật và siêng đọc các kinh

Đem lời đại giác lắng tâm tình

Ngón tay chớ dại lầm vầng nguyệt

Nét bút đừng nên tưởng bóng hình

Lắm pháp khéo gom về một cửa

Nhiều bè e lộn lại vô minh

Ráng tìm thật nghĩa ngoài văn tự

Nhất niệm tinh chuyên thế giới bình!

 

 

TRỪ BỚT MÊ CHẤP

 

 

Niệm Phật dần dần sẽ hết mê

Đáy lòng trưởng dưỡng cội bồ-đề 

Mặc người hướng ngoại bày ri rứa…

Dù kẻ mê thiền nói nọ tê…

Không quán mà nhìn đời tỏ rõ

Không tu vẫn thấy Phật gần kề

Thương thay thiên hạ còn say rượu

Đom đóm cầm tay cứ lập lòe!

 

 

GIẢI TRỪ KIẾN CHẤP

 

 

Niệm Phật tự nhiên dứt đắm say

Không theo ngã tướng xuống bùn lầy

Trồng bi gieo trí thêm tươi tốt

Giữ ý trau lòng cốt thẳng ngay

Bát-nhã đài gương chùi rạng rỡ

Bồ-đề cội gốc nện sâu dày

Bèo rong kiến chấp trôi đi mãi

Trong mỗi hồng danh hiện mặt mày…

 

 

ĐỂ SỐNG THIẾT THA

 

 

Niệm Phật để mà sống thiết tha

Tưng bừng ngày hội của ta-bà

Mai vừa rụng sạch, đào khoe cánh

Sen đã tàn rồi, cúc nở hoa

Hỷ lạc nào quên cây đa cũ

Hân hoan còn nhớ cội nguồn xa

Tuy không quyến luyến nơi trần lụy

Vẫn hiến nhân gian chút đậm đà…

 

 

CĂN DẶN CÁC CON

 

 

Con hãy ghi sâu thấu ruột rà

Mấy lời căn dặn của người cha:

Niệm tha thiết để tin tha thiết

Sống thiết tha và yêu thiết tha

Lầm lạc cứ quên, vui cứ chán

Bước đi thì đến, bỏ thì xa

Mong con nhớ mãi, đừng quên lãng:

Niệm Phật cả ngày, mãi chẳng bưa…

 

 

CẦU CHÚC NGƯỜI ĐI

 

 

Cầu chúc cho em đi thật xa

Cứ yêu, cứ sống chớ nề hà

Thành bại ghe phen ê mộng mị

Trôi chìm lắm nỗi ngán bôn ba

Cuối đường ái dục: hay chân giả

Hết nẻo si mê: rõ chánh tà

Ngày nao bong bóng trong tay vỡ

Ngó lại lòng mình: Phật với Ta!

 

 

HỒI ĐẦU THỊ NGẠN

 

 

Em hãy trui rèn trong khổ đau

Cuối cơn quằn quại sẽ quay đầu

Tòa sen trước mặt luôn linh hiển

Bến giác trong tâm vẫn nhiệm mầu

Cỡi lừa mà lại tìm lừa nhỉ?

Cầm lửa sao còn hỏi lửa đâu?

Ngày nao cần Phật như hơi thở

Khẽ hé mội cười ngắm bể dâu!

 

 

KHI NÀO TỪ GIÃ CUỘC CHƠI?

 

 

Cứ đeo khát vọng ở trên vai

Và trộn đam mê với lạc loài

Quẳng luôn xương máu tìm cơn mộng

Đổi cả tâm tư lấy trận cười

Bắt bóng kịp vừa khi mất bóng

Thả mồi cho đến lúc cần mồi

Ngày nao gặp Phật trên đường phố

Hãy níu tay Ngài, bỏ cuộc chơi!

 

 

XIN NGÀI RỦ XÓT THƯƠNG

 

 

Từng trải nên chi ngán gió sương

Sống lâu thấm thía nỗi vô thường

Ái  ân  tưởng  bở  ra  cay  ớt

Vật dục e ngon chẳng ngọt đường

Ngậm ngãi bờ môi vương giọt đắng

Tìm trầm xác thịt ngấy mùi hương

Ngày nao cần Phật như cơm áo

Quỳ xuống, xin Ngài rủ xót thương!

 

 

PHỐ CHIỀU

 

 

Buổi chiều phố cũ biết chờ ai?

Xe cộ chen nhau trẩy dọc dài

Nắng rớt bờ sông in vệt trắng

Bụi lay mái tóc ngã màu phai

Bước chân xa lạ thầm vang vọng

Bóng dáng thân quen chợt ngó hoài

Bỗng nhớ Di Đà bèn vội niệm

Chênh vênh trời đất vẫn còn say…

 

 

QUA CƠN NỔI DÓA

 

 

Chữ nghĩa nhiều khi cũng muốn quên

Sống cuồng yêu vội tựa thằng hèn

Quăng lìa sách vở, ôm đòn xóc

Đuổi chụp mánh mung, bẻ bút quèn

Tri thức ruột bầu nằm cuối bếp

Văn chương bã mía ném ngoài hiên

Đêm nay niệm Phật trên nền đất

Không hiểu vì sao hết não phiền…

 

 

NGỒI QUÁN TƯ LỬA 1982

 

Chồm hổm tay cầm điếu thuốc thơm

Gió sông lúm úm mát lưng còm

Om sòm nhạc hét nghe dai nhách

Nhấp nhỏm đàn rung thấy chát ngòm

Vầng nguyệt hom hem bờ lốm đốm

Mộng đời cọm rọm tóc bờm xờm

Dư âm lộp bộp lòng thấp thỏm

Niệm Phật,

cắt ngang tiếng chát bòm…

 

 

SỐNG CÙNG CÂU HỎI

Một.-

 

Thiên địa tuần hoàn ngô dĩ tri

Chỉ thèm cái thú Vịnh Nhi Quy

Giỏ cơm rộn rã bao niềm hứng

Bầu nước thung thăng mấy tập thi

Nhất nhật chi ưu không tiếc nữa

Chung thân chi lạc chả mong gì

Nhan Hồi tùy ngộ nhi an dã

Bôi mặt vẽ mày đếch được chi…

 

 

SỐNG CÙNG CÂU HỎI

Hai.-

 

Thiên địa mông mông nhân vị tri

Chối từ trướng phủ với trường quy

Gật gù tóc rối ngâm đường luật

Phơ phất áo sờn đọc cổ thi

Kinh điển ngọc ngà lần giở mãi

Lợi danh bụi cát giữ làm gì

Nhan Hồi giả bất cải kỳ lạc

Ngõ hẹp cần ai xớ rớ chi?

 

 

HUẾ

 

 

Man mác trời xanh trong mắt ai

Lăn tăn sóng nhỏ vỗ sông dài

Đường xưa nắng quái thờ ơ rụng

Thành cổ rêu mờ lấm tấm phai

Một thoáng trầm thơm ru dĩ vãng

Vài tà áo trắng gợi u hoài

Kìa ai chắp vá dòng sinh diệt

Niệm Phật, ta cười, ngắm cuộc say!

 

 

HUẾ CỦA TUI VÀ CỦA AI?

 

 

Chốn cũ chừ đây vắng bóng ai

Còn lưa nỗi nhớ  tháng năm dài

Sân trường cây lá chưa tàn tạ

Dấu vết ân tình đã nhạt phai

Người níu quê hương quay lại mãi,

Thuyền theo sóng nước chảy trôi hoài

Thong dong niệm Phật, chờ trăng tỏ

Mặc  kệ  tiếng  đời  rộn  tỉnh  say!

 

 

QUÊ NHÀ

 

 

Hoa phượng rơi đầy theo gió đưa

Ráng chiều thấp thoáng bóng chiều mờ

Chiếc cầu ngơ ngác treo lơ lửng

Dòng nước trong veo chảy hững hờ

Thành quách đìu hiu tràn cỏ dại

Phố phường nhộn nhịp vắng người xưa

Vô thường thế sự trên màu lá

Niệm Phật cho lòng vang tiếng thơ…

 

 

QUÊ NHÀ 2

 

 

Chuông chiều thong thả vẳng xa đưa

Khói sóng trên sông tỏa mịt mờ

Xóm hẹp xa gần câu hát lõng

Lối mòn đâu đó tiếng ru hờ

Bờ xanh cỏ dậy phơi màu biếc

Tháp cổ chim đùa gợi dáng xưa

Thoang thoảng lời kinh trong tiếng gió

Đáy hồn óng ả những vần thơ…

 

 

VỊNH KIỀU

 

 

Mười lăm năm chín mọng niềm tin

Cuộc sống dù sao cứ vẫn hiền

Cảm tạ trái cây đời ngọt lịm

Gội nhuần ân huệ cõi thiêng liêng

Lửa tình mãi mãi nhen thêm lụy

Bến đạo luôn luôn đậu sẵn thuyền

Chớ dại cột nhsu bằng sợi ái

Ơi chàng Kim Trọng hãy nguôi quên!

 

 

TRẢI NGHIỆM NHÂN QUẢ

 

 

Mười lăm năm! Cứ ngỡ hôm qua!

Nhan sắc phôi pha tuổi cũng già

Mộng vỡ, cạn rồi ly mỹ tửu

Tình vơi, còn lại chiếc kim thoa

Bá vương lỡ cuộc thương Từ Hải

Dục nhiễm hoen thân hận Tú Bà

Nhân quả chập chùng trên sóng khổ

Chừ đem Niệm Phật tẩy kiêu xa…

 

 

NIỆM PHẬT

TỨC LÀ CHUYỂN PHÁP LUÂN

 

 

Niệm Phật tức là chuyển pháp luân

Là đem ánh đạo rải xa gần

Mười phương theo tánh mà trong mãi

Ba cõi do tâm sẽ sáng dần

Nhất thể hằng viên dung tứ loại

Hữu tình thường hóa nhập tam thân

Chỉ dùng một niêm đắc Bi Trí

Và một tòa sen đáp bốn ân!

 

QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

 

 

Niệm Phật tức là tu cúng dường

Chân thành đốt một nén tâm hương

Dâng lên đại giác hằng bi mẫn

Phụng hiến từ tôn đã xót thương

Đem cả kiếp người xô hữu hạn

Vắt hoài giọt máu xóa vô thường

Nguyện vì chánh pháp quên thân mạng

Nguyện độ quần sanh thoát sáu đường!

 

 

NIỀM VUI TRẺ THƠ

 

 

Niệm Phật cho đời dậy ý thơ!

Núi sông chừ đã hết bơ thờ

Tay cầm chuỗi hột câu câu niệm

Lòng ngỡ cây đàn nhạc nhạc đưa

Kinh kệ dập dồn như mái đẩy

Mõ chuông khe khẽ tựa ru hờ

Niềm vui rón rén theo lời nguyện

Khoảnh khắc thấy mình như trẻ thơ!

 

 

ĐỌC KINH

 

 

Chong đèn đọc lại những dòng kinh

Thế sự can chi nổi bất bình?

Kẻ rụng tiếng cười bên miệng vực

Ai rơi giọt lệ ở đầu ghềnh

Trót mượn vần thơ thương Lý Bạch

Còn ngà men rượu giận Lưu Linh

Bè lau chánh pháp đưa về bến

Quên ngón tay mà ngắm nguyệt xinh!

 

 

HỚT TÓC

 

 

Hành nghề hớt tóc đã bao năm

Uốn ép vọng tâm, sấy lạc lầm

Cắt tóc: cắt lìa luôn sợi ái

Cạo râu: cạo sạch cả lòng tham

Nhuộm màu giải thoát lấp cơn mộng

Gội nước công phụ tẩy bụi trần

Tấm kính bồ-đề soi rõ nét

Mặt mày hiển lộ đủ tam thân…

 

 

PHỐ VUI

 

 

Cứ mỗi buổi chiều em bước qua

hồng hào vạt nắng rụng la đà

cây xanh trên bến ru xào xạc

mây trắng giữa trời lững thướt tha

ta cứ âm thầm chim ngóng tổ

đời còn nhốn nháo bướm mơ hoa

nụ cười nở giữa dòng xe cộ

niệm Phật gởi nhau chút đậm đà…

 

 

HOAN LẠC NIỆM PHẬT

 

 

Niệm Phật nhiều khi như hát ca

Đầu môi trầm bỗng tiếng nhu hòa

Âm giai thật tánh chừ lan khắp

Điệp khúc chân thường vẫn vút xa

Kinh kệ sớm mai vang chuông mõ

Mâm cơm chiều tối ngọt tương cà

Lòng vui như thể chưa từng sống

Thế sự quay lưng hỏi:   rứa à?

 

 

SỐNG NHỜ ƠN PHẬT

 

 

Niệm Phật và nhìn con lớn lên

Nghe con bập bẹ ở bên đèn

Lời kinh câu hát lay cơn mộng

Nhịp mõ tiếng cười vang mái hiên

Quạt mát ru êm cầm chỗi hột

Tắm thơm giặt sạch xóa ưu phiền

Cha con mình sống nhờ Ơn Phật,

Niệm Phật chuyên cần, con chớ quên!

 

 

NẮM CHẮC HỒNG DANH

 

 

Niệm Phật và nhìn năm tháng qua

Hân hoan sống vững, có chi mà…

Sum vầy bạn lứa thì nao nức

Vắng vẻ anh em vẫn đậm đà

Theo Phật, chung về quê hương cũ

Tin kinh, nào thấy chặng đường xa

Nghịch duyên có lúc gây phiền phức

Gắn chặt hồng danh dễ dễ là….

 

 

NHAI NUỐT CHÚNG SANH

 

 

Niệm Phật tự nhiên chẳng sát sanh

Thịt da, xương máu, giết sao đành?

Cầm dao: trâu nghé liền rong mất

Kề thớt: gà cồ bỗng chạy quanh

Đâm họng khiến bi tâm rụng sạch

Chặt đầu làm thiện tánh rơi nhanh

Lòng thương bộc phát từ sâu thẳm

Chẳng thể nào nhai nuốt chúng sanh!

 

 

TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT

 

 

Đưa nhau về Phật, gọi rằng thương!

Uế độ rời xa ấy lẽ thường

Gọi vợ công phu khi tối mịt

Dỗ chồng bái sám buổi tinh sương

Cùng trau chí nguyện như cơm áo

Chung giữ từ tâm tựa tủy xương

Nếu thật yêu nhau thì… niệm Phật

Sen vàng đang nở ở trên đường!

 

 

PHỤ NỮ LÊN LỚP

KHI ĐÃ NIỆM PHẬT

 

Không son không phấn nỏ đua đòi

May phước cho anh đặng lấy tui!

Chiếc đũa mâm cơm hằng lụm cụm

Bầy con bếp núc cứ lui cui

Kạ rào kê ba năm chưa chộ mặt

Phở bún bò cả tháng chẳng nhắp môi

Khuya khoắt còn nhắc anh niệm Phật

Có tui làm vợ: sướng như trời!

 

 

TUI LẤY EM

HƠN TRÚNG SỐ CẶP MƯỜI!

 

Trúng số cặp mười mới gọi hên!

Sao bằng sánh việc tui lấy em

Cúng dường vạn kiếp chừ kề mặt

Tu luyện trăm đời mới ở bên!

Răn nhắc công phu khi chập sáng

Khuyên lơn niệm Phật buổi lên đèn

Thương nhau thì hãy nhìn về hướng:

Cực Lạc tràn đầy những đóa sen…

 

 

VỢ CHỒNG NIỆM PHẬT

 

 

Nhìn em niệm Phật rộn tình thương

Hương lửa bao năm mộng vẫn thường

Chuỗi hột cầm tay cười nắng gió

Cơm chay đợi mặt lửng trời sương

Nghiệp duyên riêng khác chia nam nữ

Tín nguyện chan hòa lậm máu xương

Vừa rảo về Tây, vừa vẫy gọi:

A di đà Phật, ngọt như đường!

 

 

TỦI PHẬN ĐÀN BÀ

(KHI CHƯA NIỆM PHẬT)

 

Ở đợ nhiều khi cũng tự do

Riêng tui làm vợ kiếp đưa đò

Lay chồng trở giấc khi gà gáy

Tan chợ quay lưng đã tối mò

Cơm áo bao vây mà cấu xé

Ưu tư rình rập để dày vò

Nghe anh niệm Phật cùng thiện hữu

Đuổi muỗi, buông mùng chẳng dám ho…

 

 

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

(KHI CHƯA NIỆM PHẬT)

 

Nuôi nấng chồng con: té gãy răng!

Cong lưng tất tả khổ trăm phần

Đem hơi sức héo lo nhà ở

Lấy tấm thân tàn chạy miếng ăn

Nuốt lốn chén cơm trôi tủi cực

Đuổi theo mối lợi rách lai quần

Giấc mơ hạnh phúc trôi sông lạnh

Ảo ảnh trăm năm gánh nặng oằn!

 

 

HỨA CUỘI HỨA LÈO

 

        

Em nói anh nghe… với nụ cười,

         Vì từ nay sẽ biết vâng lời,

         Cơm chay ngon ngọt nào chê bỏ

         Quần áo phẳng phiu sẽ mặc hoài!

         Không cho chơi chịu thì đành chịu

         Dẫu bảo chịu chơi cứ việc chơi!

         Trời đông anh sẽ làm chăn đắp

         Rồi sẽ theo em đến với Ngài…

 

        

MONG LẮM VẬY THAY!

 

        

Hai  ta  ước  hẹn  tự  ban  đầu

         Như những vòng tròn giao hội nhau

         Khởi điểm ái tình: chăn chiếu rục

         Cuối dòng nghiệp thức: đáy mồ sâu

         Cố chấp nhì nhằng e khắc chế

Nhu hòa khắng khít dễ tương cầu

Lòng ta hãy sánh không gian rộng

Dung chứa đời nhau tận mãi sau…

 

 

NÓI THIỆT HAY GIỠN CHƠI?

 

 

Ta đi tìm lại mảnh đời nhau

Cho dẫu sương lem, tóc bạc màu

Nghiệp chướng châm bùng cơn bão lửa

Niềm tin dập bỏ hố hầm sâu

Cõi lòng độ lượng mây vờn núi

Chí nguyện thanh cao nước vượt cầu

Dẫn dắt tình yêu bằng chánh kiến

A di đà Phật niệm dài lâu…

 

 

TÁC BẠCH

 

 

ANH XIN ĐẢNH LỄ một nghìn lần

Tác bạch cùng em với chí tâm:

Là bạn:  gói  trao  niềm  hỷ  lạc

Là thầy: rèn luyện đức khoan nhân

Lòng thơm ngày tháng trao xâu chuỗi

Tay ngọc sớm chiều lộng gió xuân

Chăm bón đời nhau bằng chánh kiến

A di đà Phật niệm chuyên cần…

 

 

CHƯA NIỆM PHẬT

NÊN PHẢI THỞ DÀI

 

Nuôi nấng chồng con té gãy răng

Cong lưng tất tả khổ trăm phần

Đem hơi sức héo lo nhà ở

Lấy tấm thân tàn chạy miếng ăn

Nuốt lốn chén cơm trôi tủi cực

Đuổi theo mối lợi rách lai quần

Giấc mơ hạnh phúc trôi sông lạnh

Còn bến bờ nào,

                          ... xin ghé chân? (1986)

 

NÓI THIỆT

 

Ở đợ nhiều khi cũng tự do

Riêng tui làm vợ kiếp đưa đò

Lay chồng trở giấc khi gà gáy

Tan chợ quay lưng đã tối mò

Cơm áo bao vây mà cấu xé

Ưu tư rình rập để dày vò

Khuya ngồi bó gối chờ trăng muộn

Ai trổi lời kinh

                          ... buông lửng lơ!

 

 

CÚI LẠY VỢ!

 

Em là nửa mảnh của đời anh

Mỏi cánh nên chim ghé ngọn ngành

Rào rạt yêu nguồn, sông chảy xiết

Gầm gừ nhớ biển, thác trườn nhanh

Xưa ngỡ người dưng đành cấu xé

Chừ soi dáng cũ hết bơi quanh

Đan áo phải bằng hai sợi chỉ

Có em, Phật đạo

mới viên thành...

 

 

CÚI LẠY VỢ THÊM NỮA!

 

“nửa mảnh” sao còn gây khổ anh?

Em nhăn, anh tưởng chém treo ngành

Chỉ mỏng treo chuông hồn tóp rọp

Cá tươi nằm thớt ruột quào nhanh

Chân xiêu vốn dĩ trông đời xẹo

Mắt lé nên từng đổ lỗi quanh

Tự biết đường tu mình chửa chín

Anh xin quỳ lạy

với tâm thành...

 

 

CÕI RIÊNG

 

tuy ngán đông con, lại có bầu

ngại lên giường đẻ, sợ cơn đau

giấc mê trăn trở tức phờ ruột

khi mệt loay hoay bực bể đầu

nghiệp báo trót vay đành chịu trận

nợ nần phải trả ráng qua cầu

đêm đêm chồng ngáy như bò rống

kìa tiếng chuông chùa

vọng rất lâu ...

 

 

CÀM RÀM (VÌ CHƯA NIỆM PHẬT )

 

phục vụ chồng con dễ hụt hơi

bắc thang cũng định hỏi Ông Trời

hồng nhan hữu lụy đeo duyên số

định nghiệp vô đoan trói cuộc đời

một bước chân đi hoài chẳng mỏi

hai dòng lệ chảy mãi không thôi

Ông Trời quay lại cười tô hố:

Chấm dứt càm ràm,

ráng thử coi?

 

 

SỰC TỈNH (đôi khi cũng nổi điên!)

 

Nhiều khi nổi doá hét vang trời

Ai biểu tui làm kẻ chịu chơi

Chơi chịu lòng vòng bên phố chợ

Đùa dai lóp ngóp ở hiên đời

Ráng quên nhưng trí càng quay quắt

Ghét mộng sao tim cứ thọp thòi

Trọn kiếp làm hề không vuốt mặt

Giật mình nhớ Phật,

                                  niệm không rời ...

 

 

SAU CƠN LỤC ĐỤC

 

Kẻ điếc người đui kết vợ chồng

Lạnh lùng chăn chiếu có tui, ông

Lúc yêu lẽo đẽo dường chai mặt

Khi ghét chằm hăm ngỡ lộn sòng

Lải nhải mâm cơm đứt tóc rối

Vùng vằng chén bát rụng răng long

Nghe đâu tịnh độ còn thừa chỗ

Niệm Phật,

sen vàng nở một bông!

 

 

HÒ HẸN MỘT MÌNH

 

Anh sẽ…  kề vai đi với em

Nồng nàn khúc hát tựa nhung mềm

Hành trang chân thật là Xâu Chuỗi

Chí nguyện thanh cao ấy Ngọn Đèn

Nắng đẹp rung rinh trời Xá-Vệ

Lòng thơm thoang thoảng bến Ni-Liên

Hồng Danh thay cánh tay làm gối

Ơn Phật mở ra cõi diệu huyền!

 

 

EM SẼ XÂY CHÙA

TRÊN NÚI XA

 

Ngày mai giã biệt cả trần gian

Quên cuộc nhân sinh quá rộn ràng

Mát rượi non cao mây lững thững

Trong veo suối ngọt khói mơ màng

Dựng ngôi chùa nhỏ bên kè đá

Lợp mái tranh thưa giữa điệu đàn

Em gọi anh về bằng tiếng hát:

A Di Đà Phật,

                          khúc tình tang...

 

 

EM DỌA … ĐI TU

 

Buồn vui ngọt đắng cứ dây dưa

Bỏ quách chồng con, định ở chùa

Chập choạng sợ Thầy kêu tán tụng

Rạng tưng e Điệu gọi công phu

Lăng Nghiêm trúc trắc nhai không lọt

Cảnh Sách lòng thòng học chẳng vô

Anh chẳng níu mà em ở lại

A Di Đà Phật,

niệm như ru... !

 

 

CÔ GIÁO CỦA ANH

 

 

Em là cô giáo của riêng anh

Chỉ nẻo cho anh tới cội cành

Lời Thuận lời Khiêm nên học kỹ

Chữ Nhu chữ Nhẫn phải ghi nhanh

Mở sẵn tình thương đừng láng cháng

Vui cùng khuôn phép chớ loanh quanh

Nhất vợ nhì Trời xin nhớ lấy

Nghe lời em dạy: Đạo mau thành!

 

 

TỰ HỌA

 

“nửa mảnh” sao còn gây khổ anh?

Em nhăn, anh tưởng chém treo ngành

Chỉ mỏng treo chuông hồn dọt gấp

Cá tươi nằm thớt ruột quào nhanh

Chân xiêu vốn dĩ trông đời xẹo

Mắt lé nên từng đổ lỗi quanh

Tự biết đường tu mình chửa chín

Anh xin quỳ lạy với tâm thành...

 

 

LỖI TẠI TÔI!

TẠI TÔI NHIỀU LỖI!

 

Tôi vẫn hiểu rằng lỗi tại tôi

Nghiệp duyên đưa đến sống trên đời

Sát sanh, gian dối, nuôi thân thối

Trộm cắp, tà dâm, dưỡng xác còi

Bao kiếp nô đùa cùng sanh-tử

Nhiều lần khóc hận với luân hồi

Nay nhờ Tam Bảo ban đôi mắt

Niệm Phật cho lòng dậy nỗi vui!

 

 

 

CHỒNG EM

 

Hoa trôi bèo giạt giữa dòng sông

Em được Phật ban một tấm chồng

Dạy con sớm tối tan trường học

Chở vợ sáng chiều rảo chợ đông

Cúng vái không chuyên, vì trật lối

Trì danh chẳng biếng, há dư công?

Thiện hữu thân gần bàn chuyện đạo

Vài ngàn phật-hiệu niệm như không…

 

 

CHỒNG LÀ THIỆN HỮU

 

 

Biển còn chưa ngán, huống chi sông?

Bởi lẽ em luôn ở cạnh chồng

Học hỏi không lơi dù sớm nắng

Hành trì chẳng bỏ mặc khuya đông

Ca hát làm thơ: cười ngắn kiếp

Ngâm nga niệm Phật: ước dài công

Em sẽ theo anh về tịnh-độ

Bạc vàng cho lắm cũng ra không…

        

 

 

ĐÊM NAY GẶP ÔNG TIÊN!

 

Ví thử đêm này gặp lão tiên

Tay cầm gậy ngọc, nụ cười hiền:

“Nếu ưa quyền quý, ban quan chức!

Dẫu muốn giàu sang, biếu bạc tiền!”

Cô Vợ lắc đầu như kẻ dại,

Ông Chồng ngậm miệng tựa thằng điên!

Tôi mong được sống kề bên Phật,

Quyết định vãng sanh cõi diệu huyền!

 

 

XÓT THƯƠNG

 

có những con người rất đáng thương

nổi trôi theo ngọn sóng vô thường

trẻ lo canh cánh tìm danh lợi

già mệt bơ thờ ngán gió sương

ngỡ Đạo là căn nhà dưỡng lão

tưởng Tu là bóng mát qua đường

gắng công làm phước cầu yên ổn

khiến Phật bơ vơ giữa hí trường!

 

 

 

 

THƯƠNG XÓT CHÚNG SANH

 

 

Chúng sanh mãi mãi vẫn cang cường

Tu đức còn non khó đảm đương

Tay ủ niềm tin xô hữu hạn

Lòng ôm chí nguyện đốt vô thường

Mời rao tiếng nhạc hong muôn kiếp

Xin vẫy lời thơ gọi đại dương

Tánh giác chỉ nằm trong cuộc sống

A di đà Phật - niệm mà thương!

 

 

TOA THUỐC TRỊ ĐẮNG HỌNG

 

Anh cũng như tui một cuộc đời

Cũng từng khóc ngất vỡ tao nôi

Phố phường lăn lộn đau sanh tử

Mộng mị tìm cầu mệt đãi bôi!

Bẫy rập um tùm chưa sợ trói

Móc câu sắc bén vẫn ham mồi

Nếu muốn từ nay thôi đắng họng

A di đà Phật niệm không rời…

 

 

 

NHỮNG BÀI RẤT NGẮN

 

 

 

NGUYỆN CẦU

 

        

 

 

Cho con

về

Tây phương,

 

Chiếu chăn êm

vẫn

quán trọ,

        

Trăng xanh

                          khóc lỡ đường…

 

 


 

 

 

 

 

KHẲNG ĐỊNH

 

 

        

 

Cực lạc

gần

hay xa?

        

Chớ hỏi

trở về

hay

đi tới!

        

Nam mô A di đà…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẸN HÒ AI?

(về Henry)

 

 

 

Hẹn cùng người

một buổi trà quê cũ

Bụi bên đường

Rớt đọng

Giữa hư vô…

Ta sẽ nhặt

Rong bèo

từng hạt cát

 

Hỏi về đâu

Người

ngợm

cũng mơ hồ…

 

 


 

 

 

 

 

 

ĐẦU NĂM CON CỌP

 

 

Đèn thắp

ngày qua tháng,

 

tri ân Ngài

sáu chữ nguyện cầu

 

niềm vui

là bè bạn…

        


 

 

 

 

DẬY MUỘN

 

 

 

 

Muốn thức dậy

E đêm dài chưa hết

Ráng nằm thêm

Mặc kệ

kiếp phù du,

 

Mộng như thực

đã trôi về biền biệt

 

Bỗng âm thầm

Ai gọi

tiếng Nam mô…


 

 

 

        

 

ĐÊM SUÔNG

 

 

 

        

Niệm Phật hôm nay

                 điểm điểm lòng

Đêm về

ngước đón

ánh trăng trong

 

Tiếng cười thiện hữu

thơm ngõ vắng

Đâu đợi

trầm nhang

mới

ngát xông…

 

 

 


 

 

 

 

 

        

CON GÁI

A LAN NHÃ ƠI!

 

 

 

 

 

         Mau ôm choàng lấy Cha

        

Ánh cầu vồng

hay

bong bóng nước

 

Trăm năm

đừng

xót xa…


 

 

 

        

NHẮN CÁC CON CỦA TÔI:

 

 

 

         Cho dẫu

cười

khóc

mếu

 

Trần gian

ai ngỡ

chốn rong chơi?

 

Sau cơn mê

muôn kiếp

ngút trời.

 

Hãy đừng quên

Phật hiệu…


 

 

 

        

BẰNG HỮU

 

 

 

 

         Bên ngoài

trăng chửa nhạt

Rượu

cạn

rồi

Sao mình không hay?

 

Cầm cốc

Tung khúc hát:

 

Nam mô,

Nam mô A di đà Phật…


 

 

 

        

TRÀ QUÁN

 

 

 

 

         Quẳng

trần gian

tẻ nhạt

 

Nguyện

sanh

tây phương

tịnh độ

trung

 

Sao

Hương trà

Vẫn ngát?


 

 

 

 

TRƯỚC BÃI CHỢ

 

 

 

Đám đông

vẫn

ồn ào

 

Chúng

sanh

Vô biên

Thệ

Nguyện

Độ,

 

Sao

Ta

Còn

Xôn xao?


 

 

 

 

 

GIÓ

 

 

 

 

 

Nhai hoài

một câu Phật

 

Gió lạnh

Thổi

Vào lòng

Bỏng rát

 

Hồng danh

Tan

Ưu uất…


 

 

 

 

TRĂNG XUÂN

 

 

 

 

Trăng

trăng

sáng muôn cõi

 

Áo rách

chìa ra

sợi chỉ quèn

 

lần chuỗi

thơm mái hiên

 


 

 

        

        

        VẮNG VẺ

 

 

 

khuya

thánh thót kinh an

 

Trầm nhang

thơm tho

như

ước vọng

 

Không bạn hiền,

trống rỗng…


 

 

 

 

QUA ĐÒ BA BẾN

 

 

 

 

Sông lắm nhánh,

lòng ta một bến

Đời trăm sông

vẫn

có nẻo về

 

Ta đứng lại, 

đò leo ngược nước

Mặc bèo rong

tủi

nỗi xa chia…


 

 

 

TIẾNG CHUÔNG

 

 

 

Ngọn tháp già,

Nhô trên cánh rừng non trẻ

Tiếng chuông xa

An ủi niềm quạnh quẽ,

Tiếng chuông về

Chùi giọt lệ chưa khô

Tiếng chuông khuya

Vang vọng suốt bốn mùa

Tiếng chuông rền

Mừng nỗi buồn sáng chói

 

Bây giờ

Chuông đứng lại

Trong tôi

Rùng mình biết hỏi…


 

CÙNG HƯỚNG VỀ ĐỨC PHẬT

 

 

 

 

Lỡ lấy vợ, nhiều khi cũng mệt

Ráng sống cho qua nửa cuộc đời

Nên niềm vui như bóng ma trơi

Như đom đóm chập chờn bia mộ!

 

Tôi có người vợ

Qua bao thăng trầm,

Hẹn sống trăm năm,

Nhưng chung sức tạo ra nhiều thảm kịch

Lúc gây gổ ngó nhau như thù địch

Kiếp bọt bèo sao dấy lắm cay chua

Vui buồn như mưa nắng hai mùa

Mất chánh niệm nên ôm niềm khổ não!

 

Tôi chỉ mong,

Cùng nhau hướng chân trời như thật đạo

Cùng nhau về miền đất sạch trong

Nhưng em thì,

Chỉ muốn tôi làm bổn phận Ông Chồng

Đem tim óc gầy lứa đôi hạnh phúc

 

 

 

 

Em muốn tôi tầm thường như bụi cát

Nhưng lỡ ôm mơ mộng, biết làm sao?

Em muốn tôi say nếp sống tầm phào

Nhưng tôi trót mang tâm hồn nổi loạn

 

Em muốn tôi reo cười trong chạng vạng

Nhưng lòng tôi khao khát ánh triêu dương

Em muốn tôi say lạc thú vô thường

Nhưng tôi lại ngóc đầu trên tục lụy

 

Em muốn tôi nhăn mặt mày làm khỉ

Nhưng đời nào tôi chịu kiếp con tườu

Em muốn tôi dễ bảo tựa đàn hươu

Khi tôi vẫn cứng đầu như tê giác!

 

Em cũng khổ vì bọt bèo rơm rác

Sao bắt tôi tàn rụi giữa tro than?

Em cũng mong ngẩng mặt hát an nhàn

Sao bắt tôi lui cui sầu bó rọ?

 

Em đâu muốn hít hà mùi rắm chó

Sao bắt tôi chui vào hũ mắm nêm?

Em chẳng ưa chịt cổ giữa gọng kềm

Sao ném tôi vào xà-lim sanh tử?

 

 

Em như tôi bao đời trôi lữ thứ,

Nhì nhằng theo sóng khổ, ngợp luân hồi

Khóc vật vờ từ thưở lẳng tao nôi

Rồi rên xiết cùng cỏ vàng mộ địa!

 

Cắn xé nhau cho tâm hồn thấm thía

Đọa đày nhau cho cạn nỗi ngậm ngùi

Dày vò nhau cho ngấy kiếp lơi bơi

Chưa hết cuộc, bỗng thèm Bàn Tay Phật!

 

Xin đứng lại, mặc dòng đời còn mất

Xin quay lưng trước bóng tối ê chề

Xin tạ từ thưở lạc bước u mê

Xin hòa nhịp cùng bài ca giải thoát

 

Trời Tây rạng,

                    như lòng mình bát ngát

Bản Nguyện Ngài còn đọng giữa tim em

Hồng danh là điệu nhạc êm đềm

Đang réo rắt giữa niềm tin sực nức

 

Hãy cứ để lòng em thổn thức

Đến bên anh

                    cùng xưng niệm NAM MÔ

Nam mô A di đà Phật

 

Nam mô A di đà Phật (vài ngàn lần, nhiều hơn)


Tin sâu lý nhân quả,

Niệm Phật cảm từ ân.

 

NỘI DUNG

 

NGỢI CA TAM BẢO ………………………..     7

 

NIỆM PHẬT VÀ NHÂN QUẢ ………………….9

 

TU LÀ NIỆM PHẬT ……………………………14

 

CÓ ĐẠI PHƯỚC ĐỨC

MỚI NIỆM PHẬT  ………………………………18

 

VÌ SAO TÔI NIỆM PHẬT? ……………………..21 

 

GÓI MÈ XỬNG

KÍNH GỞI THẦY CHƠN NGUYÊN …………..22

 

TRI ÂN ……………………… …………………23

VỀ MỘT BẬC THẦY ………………………….23

 

TIẾNG HÁT MILAREPA ……………………   24

 

LỜI DẠY CỦA THẦY  ……………………..…29

 

TIẾNG HÁT CỦA LOÀI CHIM LỚN ……..….31

 

 

NÓI THẦM VỚI BÓNG …………………..…  33

ƯỚC NGUYỆN ……………………..     36

CHẮP TAY NGUYỆN CẦU …………. 37

KỂ CHUYỆN ĐỜI XƯA …………..      38

DẶN DÒ CON TRẺ 41

TẠ TỪ  44

TRĂNG XƯA VẪN SÁNG 45

GẶP NHAU NỬA KIẾP 46

ĐOẢN KHÚC MÙA ĐÔNG 47

ĐOẢN KHÚC MÙA HẠ 48

TÔI NIỆM PHẬT 49

TỈNH THỨC 50

ĐÁM CƯỚI NIỆM PHẬT 52

SOI ĐƯỜNG MÀ ĐI, CON ƠI! 54

CHÂN DUNG HẠNH PHÚC 55

THUỐC TRƯỜNG SINH …………………….  65

 

          NHỮNG BÀI ĐƯỜNG LUẬT ………….71

NHỮNG BÀI RẤT NGẮN …………… 139

         

CÙNG HƯỚNG VỀ ĐỨC PHẬT ………155

 

                 Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật…

 

Đệ tử Nhất Tâm kính bái!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/2023(Xem: 60)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 219)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 727)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 332)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 462)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 217)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 448)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 276)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 362)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567