Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

TRAO ĐỔI và TRẢ LỜI TÒA BẠCH ỐC Cuộc tiếp xúc Cố vấn Của Tổng Thống GEORGE W. BUSH Ngày 04 . 12. 2004

13/08/201202:03(Xem: 2209)
TRAO ĐỔI và TRẢ LỜI TÒA BẠCH ỐC Cuộc tiếp xúc Cố vấn Của Tổng Thống GEORGE W. BUSH Ngày 04 . 12. 2004

TRAO ĐỔI và TRẢ LỜI TÒA BẠCH ỐC

Cuộc tiếp xúc Cố vấn Của Tổng Thống  GEORGE W. BUSH

Ngày 04 . 12. 2004

 

1 -  Hỏi :  Có phải mục tiêu tối hậu của Hòa thượng là: Giải trừ Pháp nạn và Dân chủ hóa Việt Nam hay không ?

 

       Đáp:  Là người tỵ nạn Cộng sản. Là người lãnh đạo Phật giáo trong và ngoài nước. Nguyện vọng chánh đáng của tôi là mong sớm giải trừ Pháp nạn và Tôn giáo nạn tại quê nhà,  mong Việt nam có một nền dân chủ Pháp trị, đó là mục tiêu tối hậu, là nguyện vọng của chúng tôi.

 

2 -  Hỏi: Có phải Hòa thượng hiện nay là công dân Hoa kỳ, là đảng viên Đảng Cọng Hòa và ủng hộ Tổng thống Bush hay không ?

 

      Đáp:  Vâng, tôi đã nhập Quốc tịch Hoa kỳ,  là một công dân Hoa kỳ, tôn trọng luật pháp Hoa kỳ, thi hành công tác, nhiệm vụ của một người công dân Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi ủng hộ Đảng Cọng Hòa từ đầu, những ngày tôi mới đặt chân định cư trên đất nước Hoa Kỳ. Tôi không là đảng viên chính thức mà là có cảm tình với Đảng Cọng Hòa mà thôi, nên lúc nào tôi cũng ủng hộ đảng Cọng Hòa và tổng thống Bush, vì biết Đảng Cọng Hòa đã quyết tâm mang lại nền an ninh cho Hoa Kỳ  và cho Thế giới.

 

3 - Hỏi :  Hòa thượng đã tham gia tổ chức, Hội Đòan, đảng phái chính trị nào, và họat động với tư cách gì ở trong các tổ chức ấy ?

 

      Đáp:  Từ ngày định cư tại Hoa Kỳ, tôi đã ủng hộ các Hội Đoàn, Đoàn thể, đảng phái trong cộng đồng Việt nam, ngoài ra tôi đã tham gia vào tổ chức “Nghị Hội Tòan Quốc Việt Nam tại Hoa Kỳ” giữ chức Phó Chủ tịch đặc trách xã hội tỵ nạn từ năm 1986. Và khi Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do ra đời, tôi ủng hộ chính phủ và tham gia vào ngành “ Nha Tuyên Úy Phật Giáo”. Quan tâm của tôi là đứng về mặt tinh thần luôn ủng hộ cho các Hội Đoàn, đoàn thể tranh đấu cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt nam. Mong Việt nam sớm có được Dân chủ Hóa, để dân tộc Việt Nam sớm có được tự do dân chủ, sớm thoát ách nạn bạo trị bạo quyền của Cộng sản .

 

4 -  Hỏi:  Nhận xét của Hòa thượng về tổ chức Mặt trận Hoàng Cơ Minh và Chính phủ của Nguyễn Hữu Chánh ra sao? Họ có làm nên công chuyện gì không?

 

      Đáp:  Với tư cách một người lãnh đạo tinh thần Tôn giáo, tôi đã và đang ủng hộ các tổ chức có cùng quan điểm Quốc gia Dân tộc, chống độc tài đảng trị, bất cứ là tổ chức nào. Ngoài ra, tôi không nhận xét, phê bình, chỉ trích, khen chê ai  hết, cũng không phê bình nhận xét tổ chức nào cả.

 

5 -  Hỏi:  Được biết, Hòa thượng đã và đang giúp đỡ Hòa thượng Thích Nhật Thiện. Xin cho biết Hòa thượng lãnh đạo sự họat động của Thầy nầy ra sao? Và kết quả thế nào?

 

      Đáp:  Đúng, tôi có và đã giúp cho Hòa thượng Thích Nhật Thiện, thể theo tinh thần hoan hỷ, từ bi của nhà Phật, và với tình đồng đạo, tôi đã tiếp Hòa thượng Thích Nhật Thiện từ khi mới ở Việt nam sang Hoa Kỳ và đã ở cùng cơ sở Pháp Duyên của chúng tôi, về mọi phương diện sống, ăn, ở, đi, đứng tôi đều tiếp giúp để có phương tiện họat động. Hòa thượng Nhật Thiện đã đồng thuận sinh họat chung và nghe theo sự chỉ đạo của tôi, mọi công tác gì cũng phải được đồng thuận với nhau cả rồi mới thi hành. Khi đi công tác do sự chỉ định của tôi về Việt nam để tìm hiểu, trao đổi với các Ngài Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ v.v…tôi đã cung cấp tài chánh ($12.000.00) để vừa giúp đỡ vừa làm từ thiện v..v… Kết quả, có đến gặp Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thượng tọa Tuệ Sỹ, HT. Hiển Pháp, HT. Chơn Thiện vv… Sau khi ở Việt nam về hơn bốn tháng Hòa thượng Nhật Thiện đã có ý định muốn thành lập “ Hội Từ Thiện Nhân Đạo Việt Mỹ”. Hòa thượng đã tự ý quyết định thành lập hội và rời khỏi Pháp Duyên Tịnh Xá đến Nam California, mở cơ sở tại San Diego.

 

6 -  Hỏi:  Hòa thượng có nghĩ rằng: Hòa thượng Thích Nhật Thiện đã móc nối, tíêp tay làm việc cho Cộng sản hay không? Nếu có Hòa thượng nghĩ thế nào ? HT. có lãnh đạo được ông hay không?

 

      Đáp:  Thưa, làm sao biết được lòng người ! Tôi không nghĩ HT. Thích Nhật Thiện là cộng sản, vì ít ra Người đã sống dưới chế độ cộng sản, đã biết và nhìn thấy được chế độ cọng sản độc tài, đảng trị, vô thần, độc ác, thì làm sao tiếp tay cho cộng sản độc ác ấy được. Và nếu có, điều tối thiểu của lương tâm là phải từ bỏ, khi đã nguyện hứa với tôi trước Ngôi Tam Bảo là phải hợp tác  làm những điều ích lợi Đạo Pháp và Dân tộc, làm việc gì cũng phải đồng thuận với nhau. Đàng nầy Hòa thượng Nhật Thiện đã đi ngược đường lối của tôi. Không giữ lời hứa. Một vài dẫn chứng như : Tự ý lập Hội Từ thiện, việc đưa Tăng Ni từ Việt Nam Du học, xin  trú ngụ tại Pháp duyên Tịnh Xá, mà đã tự ý bỏ trốn, không cho tôi biết với sự êm lặng, đồng tình của Hòa Thượng Thích Nhật Thiện bao che các vị như: Đại đức Minh Giới, Sư cô Hòa Liên, Ni cô Thông Mẫn, v.v…Đồng thời âm thầm tiếp xúc, liên lạc các giới chức CSVN. thư từ, điện thọai, Email những cán bộ CSVN sang Hoa kỳ, kể cả tòa Lãnh sự Quán CSVN. tại San Francisco.

     Qua những dẫn chứng đó, thiết nghĩ, tôi không chịu trách nhiệm và lãnh đạo HT Thích Nhật Thiện từ ngày rời khỏi Pháp Duyên. Nếu có phát hiện điều sai trái, tôi thiết nghĩ Hoa kỳ đã có sẵn luật pháp. Xin cảm ơn Tổng Thống và Ông Cố vấn đã quan tâm.

 

7 -  Hỏi:  Hòa thượng làm thế nào để thống nhất chỉ huy, để tạo ảnh hưởng tốt, uy tín và sức mạnh của Phật Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ ?

 

       Đáp:  Xin lỗi Ngài Cố vấn, Phật giáo Việt nam có nhiều hệ phái và nhiều tổ chức, nhiều cơ sở khác nhau, nên vấn đề điều hành cũng có khác nhau, tùy theo sự sinh họat của mỗi Môn phái, mỗi Giáo Hội, từng địa phương và từng cơ sở có khác nhau, vấn đề chịu trách nhiệm về pháp lý, mỗi Giáo Hội, mỗi cơ sở cũng khác nhau, nhưng mục tiêu Giáo pháp và Giới luật Phật thì không khác. Do vậy mà Phật giáo có một nếp sống hài hòa, bình đẳng, dân chủ chớ không có Giáo quyền tuyệt đối. Cũng do vậy mà không có một thống chế lãnh đạo chung bằng Giáo quyền chỉ đạo, Nhờ thế  uy tín của Phật giáo Việt nam rất lớn mạnh và ngày càng phát triển.

      Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ, có thể mang lại sự chỉ huy chung trong lãnh vực từ thiện xã hội dưới một hệ thống, nhờ vậy, sẽ tạo nên sự chặc chẽ, đoàn kết, hài hòa để phụng sự nhân lọai, và từ đó sẽ có sự kiểm soát chung trong việc làm, do ý thức trách nhiệm trong Phật giáo. Đó là hành động chúng tôi có thể thực hiện được một cách chắc chắn mà chúng tôi tin tưởng .

       Xin kính chào Ngài Cố vấn, và chúng tôi kính gửi lời cám ơn Tổng Thống và cầu chúc Tổng Thống cùng Ngài Cố vấn vạn sự hanh thông, an vui mạnh khỏe.

 

                                                                                                 Thích Giác Lượng ghi lại

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/11/2022(Xem: 493)
Chương Trình Khóa Tu Học Đại Giác nhân Lễ Phật Thành Đạo tại Hoa Kỳ (17-18/12/2022)
19/10/2022(Xem: 636)
Sáng ngày 08/10/2022, tại Tu viện Huyền Không - số 14335 Story Road, thành phố San Jose (Hoa Kỳ), Trường Cao đẳng Phật giáo Thực dụng đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng học kỳ I, niên khóa 2022-2023. Quang lâm dự lễ khai giảng có: Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, thành phố Westminster; Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ, thành phố Hayward; TT. Tâm Trung Giác, trú trì đạo tràng Linh Hòa, thành phố San Jose; TT. Thích Hạnh Thông, trú xứ niệm Phật đường Fremont; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trú trì tu viện Huyền Không; Ni sư Tiến Liên, trú trì tịnh xá Ngọc Hòa, thành phố San Jose; chư Ni trú xứ tu viện Huyền Không và tịnh xá Ngọc Hòa; GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, hiệu trưởng, GSTS. Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, phó hiệu trưởng; cùng đông đảo chư vị giáo sư thỉnh giảng, giáo thọ sư; chư vị trong ban tu thư, chư vị thiện tri thức; huynh trưởng gia đình Phật tử; phóng viên nhiều báo đài ở San Jose; các cơ sở bảo trợ; cùng đông đảo Phật tử, học viên đến
19/09/2022(Xem: 503)
Hòa bình bền vững gắn liền với chánh niệm trong từng giây phút hiện tại, con người và các mô hình thu nhỏ nơi đó chúng ta đang tồn tại. Thay vì tồn tại như một trạng thái tĩnh, hòa bình có tính hữu cơ và năng động, tự nó tạo ra những mơ hồ của “bất an”. Vì vậy, trở thành một nhà lãnh đạo có chánh niệm bắt đầu bằng việc thực hành Năm Chánh Niệm (Năm Giới) trong Bát Chánh Đạo (Xem Phụ lục A) và tìm kiếm sự bình an trong bản thân và tiếp tục chánh niệm bằng cách thể hiện sự bình an đó mỗi ngày. Việc làm này là hạt giống để từ đó các hệ thống và hoàn cảnh tự chúng có thể duy trì được sự hòa bình bền vững.
19/09/2022(Xem: 666)
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9 năm 2022, ông Rustum Nyquist, viên chức chính trị của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh đã đến Chùa Từ Hiếu, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, để viếng thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN. Cùng đi với ông Rustum Nyquist là cô thông dịch viên Thùy Linh. Đại diện Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN đón tiếp ông Rustum Nyquist tại Chùa Từ Hiếu gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Viện Chủ Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai; Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Thiền Thất Lộc Uyển, Hóc Môn; Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Trụ Trì Chùa Từ Hiếu, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
15/09/2022(Xem: 742)
Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland ngày 8/9, thọ 96 tuổi. "Nữ hoàng đã ra đi một cách yên bình tại cung điện Balmoral chiều nay. Vua cùng Vương hậu sẽ ở lại Balmoral tối nay và trở lại London vào ngày mai", Cung điện Buckingham thông báo lúc 18h30 ngày 8/9 (0h30 ngày 9/9 giờ Hà Nội). Thái tử Charles, 73 tuổi, người được chỉ định thừa kế ngai vàng từ năm ba tuổi, hiện trở thành Vua Charles III, và sẽ được chính thức công bố tại Cung điện St James’s ở London trong thời gian sớm nhất có thể.
09/09/2022(Xem: 755)
Đại Lễ Vu Lan PL.2566 (2022) tại Chùa Diệu Pháp Liên Hoa, California, Hoa Kỳ
02/09/2022(Xem: 565)
Less PLastic in our hometown.
13/04/2022(Xem: 1243)
Hàn Quốc là một xã hội có nhiều mâu thuẫn giữa các tác nhân khác nhau. Thuật ngữ "Cộng hòa Xung đột" (갈등공화국) không chỉ là một cách diễn đạt của ngày hôm qua và ngày nay. Tháng 6 năm 2021, Công ty Nghiên cứu thị trường Ipsos là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực Nghiên cứu thị trường, đã khảo sát 28 quốc gia với chủ đề "Cuộc chiến văn hóa"
19/03/2022(Xem: 1308)
Đường vào Đại Tạng Kinh mênh mông bát ngát như một đại dương rộng lớn, nhưng nếu người lữ hành có tấm bản đồ mang theo bên mình thì chúng ta sẽ không bị lạc lối giữa cảnh trời cao bể rộng ấy. Nếu người ra đi mà không biết phương hướng thì sẽ dễ bị lầm đường lạc lối. Nay chúng ta đã có Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng; có giới, định, tuệ thì lo gì khó khăn trở ngại khi chúng ta lặn ngụp vào đại dương Kinh, Luật, Luận ấy? Nói rộng thì mênh mông, không gì có thể đo lường, nhưng nếu nói gọn thì tinh yếu chỉ dạy trong Tam tạng Thánh giáo của Đức Phật chỉ nằm gọn trong những câu sau:
22/02/2022(Xem: 2018)
Trong lịch sử, các đại dịch đã buộc nhân loại phải đoạn tuyệt với quá khứ và hy vọng ở tương lai thế giới mới của họ. Điều này không có gì khác lạ. Nó là một cổng thông tin, một cửa ngõ, giữa thế giới đương đại và thế giới tương lai. Nhà văn, nhà tiểu luận, nhà hoạt động người Ấn Độ Arundhati Roy, Đại dịch là một cổng thông tin
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,205,262