Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

TRAO ĐỔI và TRẢ LỜI TÒA BẠCH ỐC Cuộc tiếp xúc Cố vấn Của Tổng Thống GEORGE W. BUSH Ngày 04 . 12. 2004

13/08/201202:03(Xem: 1035)
TRAO ĐỔI và TRẢ LỜI TÒA BẠCH ỐC Cuộc tiếp xúc Cố vấn Của Tổng Thống GEORGE W. BUSH Ngày 04 . 12. 2004

TRAO ĐỔI và TRẢ LỜI TÒA BẠCH ỐC

Cuộc tiếp xúc Cố vấn Của Tổng Thống  GEORGE W. BUSH

Ngày 04 . 12. 2004

 

1 -  Hỏi :  Có phải mục tiêu tối hậu của Hòa thượng là: Giải trừ Pháp nạn và Dân chủ hóa Việt Nam hay không ?

 

       Đáp:  Là người tỵ nạn Cộng sản. Là người lãnh đạo Phật giáo trong và ngoài nước. Nguyện vọng chánh đáng của tôi là mong sớm giải trừ Pháp nạn và Tôn giáo nạn tại quê nhà,  mong Việt nam có một nền dân chủ Pháp trị, đó là mục tiêu tối hậu, là nguyện vọng của chúng tôi.

 

2 -  Hỏi: Có phải Hòa thượng hiện nay là công dân Hoa kỳ, là đảng viên Đảng Cọng Hòa và ủng hộ Tổng thống Bush hay không ?

 

      Đáp:  Vâng, tôi đã nhập Quốc tịch Hoa kỳ,  là một công dân Hoa kỳ, tôn trọng luật pháp Hoa kỳ, thi hành công tác, nhiệm vụ của một người công dân Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi ủng hộ Đảng Cọng Hòa từ đầu, những ngày tôi mới đặt chân định cư trên đất nước Hoa Kỳ. Tôi không là đảng viên chính thức mà là có cảm tình với Đảng Cọng Hòa mà thôi, nên lúc nào tôi cũng ủng hộ đảng Cọng Hòa và tổng thống Bush, vì biết Đảng Cọng Hòa đã quyết tâm mang lại nền an ninh cho Hoa Kỳ  và cho Thế giới.

 

3 - Hỏi :  Hòa thượng đã tham gia tổ chức, Hội Đòan, đảng phái chính trị nào, và họat động với tư cách gì ở trong các tổ chức ấy ?

 

      Đáp:  Từ ngày định cư tại Hoa Kỳ, tôi đã ủng hộ các Hội Đoàn, Đoàn thể, đảng phái trong cộng đồng Việt nam, ngoài ra tôi đã tham gia vào tổ chức “Nghị Hội Tòan Quốc Việt Nam tại Hoa Kỳ” giữ chức Phó Chủ tịch đặc trách xã hội tỵ nạn từ năm 1986. Và khi Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do ra đời, tôi ủng hộ chính phủ và tham gia vào ngành “ Nha Tuyên Úy Phật Giáo”. Quan tâm của tôi là đứng về mặt tinh thần luôn ủng hộ cho các Hội Đoàn, đoàn thể tranh đấu cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt nam. Mong Việt nam sớm có được Dân chủ Hóa, để dân tộc Việt Nam sớm có được tự do dân chủ, sớm thoát ách nạn bạo trị bạo quyền của Cộng sản .

 

4 -  Hỏi:  Nhận xét của Hòa thượng về tổ chức Mặt trận Hoàng Cơ Minh và Chính phủ của Nguyễn Hữu Chánh ra sao? Họ có làm nên công chuyện gì không?

 

      Đáp:  Với tư cách một người lãnh đạo tinh thần Tôn giáo, tôi đã và đang ủng hộ các tổ chức có cùng quan điểm Quốc gia Dân tộc, chống độc tài đảng trị, bất cứ là tổ chức nào. Ngoài ra, tôi không nhận xét, phê bình, chỉ trích, khen chê ai  hết, cũng không phê bình nhận xét tổ chức nào cả.

 

5 -  Hỏi:  Được biết, Hòa thượng đã và đang giúp đỡ Hòa thượng Thích Nhật Thiện. Xin cho biết Hòa thượng lãnh đạo sự họat động của Thầy nầy ra sao? Và kết quả thế nào?

 

      Đáp:  Đúng, tôi có và đã giúp cho Hòa thượng Thích Nhật Thiện, thể theo tinh thần hoan hỷ, từ bi của nhà Phật, và với tình đồng đạo, tôi đã tiếp Hòa thượng Thích Nhật Thiện từ khi mới ở Việt nam sang Hoa Kỳ và đã ở cùng cơ sở Pháp Duyên của chúng tôi, về mọi phương diện sống, ăn, ở, đi, đứng tôi đều tiếp giúp để có phương tiện họat động. Hòa thượng Nhật Thiện đã đồng thuận sinh họat chung và nghe theo sự chỉ đạo của tôi, mọi công tác gì cũng phải được đồng thuận với nhau cả rồi mới thi hành. Khi đi công tác do sự chỉ định của tôi về Việt nam để tìm hiểu, trao đổi với các Ngài Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ v.v…tôi đã cung cấp tài chánh ($12.000.00) để vừa giúp đỡ vừa làm từ thiện v..v… Kết quả, có đến gặp Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thượng tọa Tuệ Sỹ, HT. Hiển Pháp, HT. Chơn Thiện vv… Sau khi ở Việt nam về hơn bốn tháng Hòa thượng Nhật Thiện đã có ý định muốn thành lập “ Hội Từ Thiện Nhân Đạo Việt Mỹ”. Hòa thượng đã tự ý quyết định thành lập hội và rời khỏi Pháp Duyên Tịnh Xá đến Nam California, mở cơ sở tại San Diego.

 

6 -  Hỏi:  Hòa thượng có nghĩ rằng: Hòa thượng Thích Nhật Thiện đã móc nối, tíêp tay làm việc cho Cộng sản hay không? Nếu có Hòa thượng nghĩ thế nào ? HT. có lãnh đạo được ông hay không?

 

      Đáp:  Thưa, làm sao biết được lòng người ! Tôi không nghĩ HT. Thích Nhật Thiện là cộng sản, vì ít ra Người đã sống dưới chế độ cộng sản, đã biết và nhìn thấy được chế độ cọng sản độc tài, đảng trị, vô thần, độc ác, thì làm sao tiếp tay cho cộng sản độc ác ấy được. Và nếu có, điều tối thiểu của lương tâm là phải từ bỏ, khi đã nguyện hứa với tôi trước Ngôi Tam Bảo là phải hợp tác  làm những điều ích lợi Đạo Pháp và Dân tộc, làm việc gì cũng phải đồng thuận với nhau. Đàng nầy Hòa thượng Nhật Thiện đã đi ngược đường lối của tôi. Không giữ lời hứa. Một vài dẫn chứng như : Tự ý lập Hội Từ thiện, việc đưa Tăng Ni từ Việt Nam Du học, xin  trú ngụ tại Pháp duyên Tịnh Xá, mà đã tự ý bỏ trốn, không cho tôi biết với sự êm lặng, đồng tình của Hòa Thượng Thích Nhật Thiện bao che các vị như: Đại đức Minh Giới, Sư cô Hòa Liên, Ni cô Thông Mẫn, v.v…Đồng thời âm thầm tiếp xúc, liên lạc các giới chức CSVN. thư từ, điện thọai, Email những cán bộ CSVN sang Hoa kỳ, kể cả tòa Lãnh sự Quán CSVN. tại San Francisco.

     Qua những dẫn chứng đó, thiết nghĩ, tôi không chịu trách nhiệm và lãnh đạo HT Thích Nhật Thiện từ ngày rời khỏi Pháp Duyên. Nếu có phát hiện điều sai trái, tôi thiết nghĩ Hoa kỳ đã có sẵn luật pháp. Xin cảm ơn Tổng Thống và Ông Cố vấn đã quan tâm.

 

7 -  Hỏi:  Hòa thượng làm thế nào để thống nhất chỉ huy, để tạo ảnh hưởng tốt, uy tín và sức mạnh của Phật Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ ?

 

       Đáp:  Xin lỗi Ngài Cố vấn, Phật giáo Việt nam có nhiều hệ phái và nhiều tổ chức, nhiều cơ sở khác nhau, nên vấn đề điều hành cũng có khác nhau, tùy theo sự sinh họat của mỗi Môn phái, mỗi Giáo Hội, từng địa phương và từng cơ sở có khác nhau, vấn đề chịu trách nhiệm về pháp lý, mỗi Giáo Hội, mỗi cơ sở cũng khác nhau, nhưng mục tiêu Giáo pháp và Giới luật Phật thì không khác. Do vậy mà Phật giáo có một nếp sống hài hòa, bình đẳng, dân chủ chớ không có Giáo quyền tuyệt đối. Cũng do vậy mà không có một thống chế lãnh đạo chung bằng Giáo quyền chỉ đạo, Nhờ thế  uy tín của Phật giáo Việt nam rất lớn mạnh và ngày càng phát triển.

      Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ, có thể mang lại sự chỉ huy chung trong lãnh vực từ thiện xã hội dưới một hệ thống, nhờ vậy, sẽ tạo nên sự chặc chẽ, đoàn kết, hài hòa để phụng sự nhân lọai, và từ đó sẽ có sự kiểm soát chung trong việc làm, do ý thức trách nhiệm trong Phật giáo. Đó là hành động chúng tôi có thể thực hiện được một cách chắc chắn mà chúng tôi tin tưởng .

       Xin kính chào Ngài Cố vấn, và chúng tôi kính gửi lời cám ơn Tổng Thống và cầu chúc Tổng Thống cùng Ngài Cố vấn vạn sự hanh thông, an vui mạnh khỏe.

 

                                                                                                 Thích Giác Lượng ghi lại

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/11/202017:13(Xem: 1116)
Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo (한국기독교교회협의회, NCCK) bày tỏ lời chân thành xin lỗi tới Cộng đồng Phật giáo, vì một số tín đồ đạo Tin Lành có hành vi bạo lực gây rối xã hội, họ đáng bị lên án và chỉ trích. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, ngày 3/11/năm 2020, Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo nói rằng: “Chúng tôi vô cùng hối tiếc về sự thật rằng vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi già lam cổ tự Tu Tấn (수진사, 修進寺) tọa lạc tại thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi là sự cố ý đốt phá của những người theo đạo Cơ Đốc”.
23/09/202009:52(Xem: 1084)
Người chồng ở Ấn Độ ‘đã mổ bụng người vợ đang mang bầu để kiểm tra em bé có phải là con trai hay không’ Một ông bố năm con bị cáo buộc dùng liềm mổ bụng người vợ đang mang thai của mình vì anh ta tuyệt vọng không biết đứa bé có phải là con trai hay không. Người đàn ông Ấn Độ 43 tuổi, được biết đến với cái tên Pannalal, đã mổ bụng của vợ mình là Anita Devi vào tối thứ Bảy tại nhà của họ ở quận Baduan của Uttar Pradesh, theo báo “The Times of India” đưa tin. Theo nguồn tin được biết một linh mục đã nói với người đàn ông rằng vợ anh ta đang mang thai con gái, đứa con gái thứ sáu liên tiếp của hai vợ chồng. Gia đình của Devi nói với cảnh sát rằng Pannalal đã tấn công vợ để muốn "biết giới tính" của đứa bé. Theo tờ báo “The Mirror” đưa tin, Devi, 35 tuổi, đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ.
08/09/202013:48(Xem: 857)
Vào hôm thứ Tư, ngày 2 tháng 9 vừa qua, Nhân dân Tây Tạng lưu vong khắp nơi trên thế giới đã kỷ niệm 60 năm, kể từ khi đã thực hiện bước quan trọng đầu tiên, hướng tới nền dân chủ với việc thành lập cơ quan đại diện dân cử đầu tiên của nhân dân Tây Tạng (sau đó được gọi là Ủy ban Đại biểu Nhân dân Tây Tạng) do người tiên phong dẫn dắt chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma, mãi mãi thay đổi tiến trình lịch sử Tây Tạng. Lãnh đạo cấp cao của Chính quyền Trung ương Tây Tạng (CTA) – chính phủ lưu vong Tây Tạng đã cử hành một buổi lễ tại trụ sở chính nơi đây để đánh dấu ngày lịch sử trọng đại, và để tỏ lòng tri ân đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma về món quà vô giá bởi nền Dân chủ.
22/05/202015:22(Xem: 1174)
Cựu Giám đốc Văn phòng Phật giáo Quốc gia Thái Lan (Thailand’s National Office of Buddhism, NOB) đã bị kết án 94 năm tù giam, bởi liên tục tham ô Quỹ công đức cho các cơ sở tự viện Phật giáo Thái Lan, một Vương quốc Phật giáo nổi tiếng vùng Đông Nam Á. Cựu Giám đốc NOB, Phanom Sornsipl, 64 tuổi, đã bị bắt lần đầu tiên vào năm 2018 và bị cáo buộc phân bổ sai Quỹ dành cho cơ sở tự viện Phật giáo vào những thập niên 2013-2014. Bản án trước đây là 52 năm, 8 tháng tù giam cho Cựu Giám đốc NOB, Phanom Sornsipl đã tăng thời hạn tù giam vào hôm thứ Ba, ngày 19/5/2020 bởi Tòa án Hình sự Trung Ương Thái Lan về các Vụ án Tham nhũng và Hành vi sai trái. Ông cùng với một số đồng phạm, cũng được lệnh trả lại các khoản tiền tham ô Quỹ công đức các cơ sở tự viện Phật giáo cho Văn phòng NOB.
15/03/202004:49(Xem: 1175)
Thông Tư của GH Âu Châu V/v đình chỉ mọi sinh hoạt Phật sự tại các Tự Viện
13/03/202007:25(Xem: 1445)
Tình hình dịch bệnh COVID-19 phát xuất từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào cuối năm qua cho đến nay đã lan rộng tới hơn 100 quốc gia trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ với hơn 124,000 người bị lây và hơn 4,500 người đã thiệt mạng tạo thành cơn đại dịch khủng hoảng cho nhân loại. Vì sự an toàn và sức khỏe của chư tôn đức Tăng, Ni, quý Cư Sĩ và toàn thể đồng hương Phật tử khắp nơi, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin hủy bỏ tất cả các Phật Sự tụ họp đông người của Giáo Hội trong năm 2020 như sau: - Lễ Hiệp Kỵ chư tôn Giáo Phẩm Lãnh Đạo GHPGVNTN và Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ theo chương trình đã phổ biến sẽ tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020; - Đại Lễ Phật Đản Chung tại Miền Nam California theo chương trình đã phổ biến sẽ tổ chức vào các ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2020, - Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV theo chương trình đã phổ biến sẽ tổ chức vào các ngày 30 và 31 tháng 5
13/03/202006:44(Xem: 2585)
Nạn dịch Covid-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe trong cuộc sống của chúng ta và cộng đồng thế giới hiện nay, vì sức khỏe quý báu của số đông và của tập thể, ban tổ chức quyết định hủy bỏ buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 7 tại Orlando, FL và dời ngày sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 8 tại Nam California. Có Mặt Cho Nhau 8 được dời đến ngày thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020 tại phòng hội Viện Việt Học như Thư Mời dưới đây. Chương trình giống nhau, chỉ có khác ngày mà thôi.
04/03/202006:37(Xem: 1303)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 7 sẽ được tổ chức tại:
16/02/202009:07(Xem: 2613)
Truyền hình VOA 25/1/20: Lo ngại coronavirus, dân kêu gọi đóng cửa biên giới Việt-Trung (Mùng 1 Tết)
08/01/202012:07(Xem: 1950)
Nhằm mục đích thỉnh cử thành phần nhân sự của Hội Đồng Điều Hành, kiểm điểm Phật sự trong Nhiệm Kỳ đã qua và đề xuất các Phật sự cho Nhiệm Kỳ sắp tới, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cứ 4 năm một lần long trọng tổ chức Đại Hội Khoáng Đại. Năm nay, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV sẽ được cử hành tại Chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020.