Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phước duyên gặp pháp mầu (thơ)

30/12/201003:36(Xem: 7538)
Phước duyên gặp pháp mầu (thơ)

di_lac


PHƯỚC DUYÊN GẶP PHÁP MẦU

Phước duyên gặp được Chư Tăng

Mới hay mình đủ căn phần tiếp thu

Giáo Pháp Như Lai tuyệt trù

Hành trì chuyển hoá mây mù Vô minh

Bấy lâu ôm chặt trong mình

Tham Sân Si ấy hữu tình sử sai

Nên chi cứ khổ mãi hoài

Niềm đau dày xéo tác oai đoạ đày


Vận cùng tất biến cơ may

Hướng về nẽo Đạo tỉnh này cơn mê

Chư Tăng khai thị lối về

Buông dần nắm níu vạn bề ổn an


Dể tu cho người trần gian

Hành trì tinh tấn vạn đàng thăng hoa

Đời Đạo thể nhập hài hoà

An vui hạnh phúc cho ta cùng người


Quảng An Houston, Tx

Cảm đội Hồng Ân chư Phật đã khai thị Pháp mầu vi diệu độ chúng sanh thoát khổ tìm được an vui trong cuộc sống
Kính cúng dường Chư Tăng đã dẫn dắt, giáo hoá cho Pt chúng con

THANH TỊNH TÂM HỒN

Bấy lâu mê vọng sa đà
Khổ đau trường mộng Ta Bà rong chơi
Thế rồi gặp Phật kịp thời
Nhìn ra sự thể thương đời nổi trôi

Báo thân nghiệp tạo đây rồi
Quả - Nhân như bóng hình ôi cận kề !
Tăng ích làm với đam mê
Tổn giảm dứt bặt, lối về hanh thông ( Việc ác )

An bần lạc Đạo chuyển lòng
Tinh thần thanh thản giữa dòng tồn sinh
Quay về bản tánh Tịnh Minh
Thì ra sẵn đủ bóng hình trong nhau

Ta Bà kham nhẩn khổ đau
Hồ đời un đúc tươi màu sen Xanh
Vươn lên tỏa ngát hương lành
Tinh cần chuyển hoá tịnh thanh Tâm hồn

Quảng An Houston, Tx

Phải chính mình nổ lực chuyển hoá Tham, Sân, Si để thanh tịnh tâm hồn mình khi thực hành lời giảng dạy giáo hoá của Chư Tăng khai thị về Pháp Phật chỉ bày con đường tu hành thoát khổ thì liền an vui

VẦN THƠ CẢM TÁC HÀI HOÀ

Một cảm nghỉ là một lời thơ
Vần điệu thanh âm thật hài hoà
Khiến ngưởi thưởng thức lòng thanh thản
Nụ Hồng thân ái đã trổ Hoa

Hoa tình thương càng phô sắc thắm
Dưỡng chất Từ Bi ươm tốt tươi
Phật Pháp chuyển hoá Tâm phiền não
Cuối đời thêm thanh thản nụ cười

Tặng trao bằng hữu niềm vui tươi
Cũng chính cho ta những ngọt bùi !
Thăng trầm ai cũng đà qua đủ
Nổ lực tu hành liền an vui

Quảng An Houston, Tx

Dưỡng chất Từ Bi được ươm tốt tươi thì Hoa Tình Thương sẽ tươi thắm rạng ngời. Hành Pháp Phật bớt vơi phiền não Sẽ dần an lạc ngay hiện đời.


NÊN TUỲ THUẬN

Việc làm nào có so đo

Chỉ là tuỳ thuận lợi cho mọi người

Hiếu nghĩa đạo hạnh tốt tươi

Phương tiện phổ biến rạng ngời gương soi

Xưa nay hiển hách Giống nòi

Về Đời về Đạo xin noi Hạnh lành

Tu hành Gia tộc cao thanh ( nhà Sư Phụ )

Hiếu lễ nghiêm giữ trung thành Quốc - Dân ( trăm Họ )

Mọi người tấc dạ tri ân

Hài hoà đời Đạo góp phần dựng xây

Hữu vi pháp triển khai này

Hướng Vô vi pháp bậc Thầy liễu thông

Trang Nhà thích nghi hoà đồng

Tải đăng thế sự chuyển dòng Pháp khai

Chư Tăng, Kinh sách, văn tài

Đủ đầy đề mụcBăng,bài mở phơi ( Video )

Nương Trang quảng bá lợi đời

Mọi người nhờ đó tốt tươi tâm hồn

Hãy nên tuỳ thuận khéo khôn

Chân Sư đạo hạnh ôn tồn lời khuyên

Quảng An, Houston, Tx

*******

RUNG NGÂN TIẾNG LÒNG

Ta nào phải là một Nghệ Nhân,

Chẳng qua mến Đạo mà ân cần

Cảm xúc dâng tràn ôi vô tận !

Thiết tha tiếng lòng bật rung ngân.

Đắm chi thanh sắc với danh vang

Trói buộc con người vào rộn ràng

Vướng vào Pháp hữu vi hư huyễn

Vô thường chi phối khổ vương mang

Chân lý nhiệm mầu Phật mở khai

Hướng sống Chân Thiện Mỹ tuyệt vời

Nguyện cầu làn điệu luôn trong sáng

Chuyển Hương Giải Thoát dâng cúng dàng

Quảng An Houston, TX

Nguyện đóng góp làn điệu với tấm lòng thiết tha phổ biến vô vụ lợi trong khả năng có được mong có thể chia sẻ cùng mọi người cảm nhận về tinh hoa, hương vị Đạo Pháp thể nhập tình Đời cho cuộc sống thanh thản an vui. Mong cùng tiến bước trên đường giải thoát.

THIÊN ĐƯỜNG ƯỚC MONG

Nhiều người ao ước mở lời,

Ở trong cảnh sướng sao thời thờ ơ, ( chỉ lo Tu )

Lắm người ham muốn mong chờ,

Phải nên tận hưởng bỏ lơ uổng nào !

Cái ăn cái mặc dồi dào,

Phương tiện di chuyển ơi chao tân kỳ !

Nhà cửa đường sá tiện nghi,

Cuộc sống sung túc mê ly huy hoàng.

Cảnh Tiên ở cõi Trần Gian,

Thật là diễm phúc muôn vàn thiết tha,

Nhưng hãy xét lại thân ta,

Đủ đầy phước báu để mà hưởng chăng ?

Lời Cổ Đức luôn dạy rằng,

Tích Nhân tích Đức ở ăn trọn bề,

Quả Lành tận hưởng thỏa thuê,

Tự thân nổ lực đề huề Phước Ân.

Cuộc sống biến chuyển xoay vần,

Huy hoàng chi cũng cảnh Trần huyễn thôi !

Đạo đức phẩm hạnh tô bồi,

Hướng Chân -Thiện - Mỹ chốn nơi tìm cầu,

Hành thiện phước báu dài lâu

Thiên Đường Hạ Giới tươi màu nhân sinh

Quảng An Houston, Tx

ĐẦU CHỒNG THÊM ĐẦU

Thầy một cái đầu, Con cái đầu
Đều cũng là Đầu lại khác nhau
Đầu không có tóc là Đầu trọc
Tóc không có Đầu trụ ở đâu ?

Nhà Thiền không muốn Đầu trên Đầu
Nhưng muốn hay không có được đâu ?
Một cái không yên lắm chuyện sầu
Chồng thêm cái nữa chết cho mau !

Con người cấu trúc đều giống nhau
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thuộc Đầu
Thân thể tay chân cùng nương náu
Động vật cao cấp khắp Năm Châu.

Trở lại thêm chút chuyện Cái Đầu
Đầu này đầu nọ đều giống nhau
Bởi cùng Tánh Biết ngời Ngọc Báu ( Tánh Giác )
Chấp mắc sự Tướng mới lau chau !..

Quảng An Houston, Tx

Pt QA nhận được email của một vị Thầy ghi câu; TRong nhà Thiền có câu : Không nên trên đầu chồng thêm cái đầu. Pt QA liền cảm tác và xin cúng dường vần thơ học Đạo đến cùng Chư Vị.TA BÀ - TỊNH ĐỘ DO TÂM

Chư Tăng giảng Đạo thật rõ ràng
Hốt giác hốt mê cứ miên man
Niết Bàn xuất nhập vào ra mãi
Luân hồi Lục Đạo vẫn nhịp nhàng

Chu toàn Thập Thiện sống cảnh Tiên
Làm người giữ Ngũ Giới Đạo Hiền
A Tu La, Ngạ Quỷ tham sân mãi
Súc Sanh ngu, Địa Ngục đoạ liên miên. ( đủ Lục Đạo )

Tư duy quán chiếu ngay đời sống
Phát Bồ Đề Tâm làm mục tiêu ( Tâm Giác Ngô )
Giải Thoát chính lộ trình tiến tới
Huân tu, huân tập càng cảm chiêu

Ta Bà, Tịnh Độ do tâm mà
Thanh tịnh tam Nghiệp phải thiết tha ( Thân, Khẩu, Ý )
Viễn ly Tam Độc khi phát khởi
Vãng sanh Cực Lạc từng sát na

Ta Bà, Tịnh Cảnh chẳng đâu xa
An bần lạc Đạo ngay đang là.

Quảng An , Houston, Tx 11.11.2013

Cảm nhận lời giảng Pháp của Chư Tăng Ni dẫn dắt, giáo hoá, phải biết phát Bồ Đề Tâm là Tâm Giác Ngộ làm mục tiêu mà con đường giải thoát là lộ trình đưa mọi người tiến bước tu hành, chuyển hoá tham sân si. Nổ lực thanh tịnh tam nghiệp Thân Khẩu ý thì liền được an vui ngay Tịnh Độ Ta Bà chính do tâm. Và sát na chuyển hoá thì là vãng sanh Cực Lạc ngay đang là.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/12/2022(Xem: 316)
Ngày 5 tháng 12 đã đến rồi Đây ngày Khánh Nhật của Thầy tôi Đại hiếu, từ tâm luôn nhân ái Trí tuệ mở khai …thiết thực soi Thấu suốt nguyên lý vận hành Pháp
02/12/2022(Xem: 583)
Kính bạch Giảng Sư, Đây là buổi pháp thoại cuối trong năm 2022 của Tổng Vụ Hoằng Pháp lại là lần đầu tiên con lại được nghe những lời dạy tha thiết và chân tình nhất của một tăng sĩ thuộc trường phái Đại Thừa Phát Triển nhưng căn bản nồng cốt giáo lý căn bản xuất phát từ Phật giáo nguyên thủy. Mặc dù Giảng Sư đã giữ chức vụ Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghi lễ và Văn Hoá nhiều nhiệm kỳ qua có lẽ Ngài vẫn biết một cách sâu sắc rằng bản thân nghi lễ Phật giáo Việt Nam vốn là một phương pháp hành trì tu tập, đồng thời là một phương tiện hoằng dương chánh pháp hữu hiệu.
01/12/2022(Xem: 225)
Nhìn hình ảnh chiếc tàu Trên bánh lái chở dầu Lòng sao bỗng chùng xuống Xót thương người di cư. Nhớ về Quê Hương tôi
29/11/2022(Xem: 144)
Ngự giữa u huyền một thậm thâm Dấu chân tịch tĩnh mấy trăm năm Chuông ngân từng tiếng vang lời kệ Trăng đã viên dung biết mấy rằm Thảo mộc am mây tụ địa linh Ngày đêm vang vọng tự chân kinh Đón đưa tục khách tầm tu tập Thế thế thừa lưu giác hải trình
29/11/2022(Xem: 146)
Ta cùng ngồi xuống đây, Hit thở dưới tàng cây. Nhìn mùa Thu đang tới, Từng chiếc lá vàng bay. Nhớ ngày xa xưa ấy, Đôi tình già ngồi đây. Những buổi chiều nắng tắt, Thảnh thơi ngắm trời mây.
27/11/2022(Xem: 335)
Xuất gia ba nghĩa đó là Ra nhà thế tục xa lìa Mẹ Cha Vượt qua phiền não gian tà Thoát ra ba cõi trần sa luân hồi.
23/11/2022(Xem: 557)
Đại phước duyên …. cho ai gặp hiền tài thiện tri thức ! Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẻo về Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước
20/11/2022(Xem: 253)
Dòng sông ra biển sóng khơi, Rèn tâm kiên cố xa rời hiểm nguy, Bài học kiến thức mãi trì, Thiện tâm biển rộng thuyền đi nhẹ dòng. Cát vàng trãi bến nước trong, Đưa người nước chảy ngược lòng sông thương, Ân sư giáo dưỡng học đường, Ươm mầm trí tuệ mở đường nhân tâm.
20/11/2022(Xem: 503)
Tuổi dẫu trung niên vần nhớ Thầy Kiến thức ngày xưa, tích tụ đây Con đò trí thức Người lèo lái Mãi mãi ươm mầm trổ đẹp thay Lâng lâng cảm xúc tuôn rơi lệ
12/11/2022(Xem: 243)
Hương trầm Khói toả Chuông ngân Thời kinh trưa Ngọ Nhịp vần trống thiêng Trang nghiêm Hoa rợp cửa thiền Kính cung tưởng niệm bậc hiền trí Tăng
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,267,274