Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Tu & Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường tại Chùa Tam Bảo, Hoa Kỳ

04/10/201512:30(Xem: 2956)
Khóa Tu & Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường tại Chùa Tam Bảo, Hoa Kỳ

Chua Tam Bao-1-11-2015 (46)


CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU BÁO ÂN

Bắt đầu vào thứ năm ngày 29/10/2015 đến Chủ Nhật ngày 01/11/2015

 

 • Thứ 5 ngày 29/10/15:

- 3:00 pm - 6:00 pm: Phật tử nhận thẻ học viên tu học

- 8:00 pm: Lễ khai mạc khóa tu, Hô Chuông Cầu Nguyện

Lễ tác bạch thỉnh Tăng, Tuyên đọc nội quy khóa tu, Đạo từ của HT chứng minh, Niêm hương bạch Phật và hô chuông quán niệm

Chớp hình lưu niệm trong chánh điện

- 10:00 Tối:   Chỉ tịnh


 • Thứ 6 ngày 30/10/2015:

- 5:30 sáng: Thức Chúng

- 6:00 sáng: Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 8:00 sáng: Điểm tâm

- 9:00 sáng: Pháp thoại: “Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm”, HT. Thích Bổn Đạt giảng tại Chánh điện.

- 11:00 trưa: Thọ trai Chớp hình lưu niệm trước chánh điện

- 12:00 trưa: Chỉ Tịnh

- 2:00 trưa: Pháp thoại: “Nương tựa Chánh Pháp”, TT. Thích Nhuận Dung giảng tại Chánh điện

- 4:00 chiều: Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 5:30 chiều:  Dược thực

- 6:30 tối: Pháp thoại: “Bổn Phận Người Phật tử”, TT. Thích Giải Phước giảng

tại Chánh điện

- 8:30 Tối: Pháp thoại: “Công Đức Thọ Trì Chú Đại Bi”,TT. Thích Đức Trí giảng tại Chánh điện (Thời gian 60 phút)

- 10:00 Tối:   Chỉ tịnh

 • Thứ 7 ngày 31/10/2015

- 5:30 sáng:  Thức Chúng

- 6:00 sáng:   Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 8:00 sáng:   Điểm tâm

- 9:00 sáng:   Pháp thoại: “Thiết Lập Đời Sống An Lạc”, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ giảng tại Chánh Điện

- 9:00 sáng:   Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng tại Quán Âm Thiền Đường

- 11:00 trưa: Thọ trai, Chớp hình lưu niệm trước Quán Âm Thiền Đường

- 12:00 trưa:  Chỉ Tịnh

- 2:00 trưa:    Pháp thoại: “Người Cư Sĩ Gương Mẫu”, TT. Thích Giác Minh giảng tại Chánh Điện 
Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng tại Quán Âm Thiền Đường

- 5:30 chiều: Dược thực

- 7:00 tối: Đốt Nến Quán Nguyện

-  10:00 Tối: Chỉ Tịnh

 • Chủ Nhật ngày 1/11/2015

- 5:30 sáng:   Thức Chúng

- 6:30 sáng:   Điểm tâm

- 8:00 sáng:  Phật Pháp Vấn Đáp - Lễ Bế Giảng, Phát chứng chỉ tu học cho Phật tử 
(Toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni và Học Viên tại Chánh điện)

- 10:30 sáng: KHÁNH THÀNH VÀ LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, Chớp hình lưu niệm tại Quan Âm Phật Đài

- 12:00 trưa: Lễ cúng dường Trai Tăng

- 2:00 chiều: Thí Thực Âm Linh Cô Hồn

 

Buddha_7


TỔNG HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

Trung-Tâm Văn-Hóa Phật-Giáo Việt-Nam - Tulsa, Oklahoma

Congregation of Vietnamese Buddhist in the United States

 CHÙA TAM BẢO

16933 East 21st Street - Tulsa, Oklahoma 74134 – Tel: (918) 438-0714

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU VÀ KHÁNH THÀNH QUÁN ÂM THIỀN ĐƯỜNG

(NGÀY 29, 30, 31/10 - 01/11 NĂM 2015)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, nhờ sự phát tâm thanh tịnh cúng dường của quý Phật tử gần xa, công trình xây dựng Quán Âm Thiền Đường đã hoàn thành viên mãn. Trong tinh thần hoằng dương Phật pháp làm lợi lạc cho số đông Phật tử tham gia tu học, chùa Tam Bảo tổ chức Khóa Tu Báo Ân và Lễ Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường vào dịp kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, 2015.

Trong khóa tu này có chư tôn đức Tăng Ni trong ban giáo thọ về hướng dẫn Phật tử tu học và có chương trình dạy riêng Phật pháp cho các em thanh thiếu niên bằng Tiếng Anh. Kính mong quý Phật tử ghi danh tu học và khích lệ con em đến chùa học Phật pháp.

Kính thưa quý vị, đây là khóa tu MIỄN PHÍ dành cho quý Phật tử xa gần tham gia tu học.  Chùa sẽ gửi thư mời và phiếu đăng ký tham dự khóa tu, quý Phật tử điền tên, pháp danh và ngày tháng năm sinh để ban tổ chức có đủ thông tin cấp chứng chỉ tu học. Quý Phật tử ở xa xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức để sắp xếp chương trình đưa đón. Kính mong quý vị thông báo cho thân nhân, bạn bè cùng tham gia tu học, bồi dưỡng tri thức Phật pháp, sống an lạc trong chánh Pháp Phật Đà. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

            Mọi chi tiết, xin liên lạc về: Chùa Tam Bảo

            16933 E. 21st ST, Tulsa, OK 74134; Tel: 918-409-7784 hoặc 918-438-0714

T/M Ban Tổ Chức: Trú trì chùa Tam Bảo

Tỳ Kheo Thích Đức Trí

 

CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH

HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Như Minh, TT. Thích Tịnh Trí, TT. Thích Giác Minh

 
 

 

 


 

 

BAN GIÁO THỌ KHÓA TU BÁO ÂN VÀ ĐỀ TÀI THUYẾT PHÁP

 

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Pháp thoại:                Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Thượng Tọa Thích Giác  Minh, Pháp thoại:            Người Phật Tử Gương Mẫu

Thượng Tọa Thích Nhuận Dung, Pháp thoại:          Nương Tựa Chánh Pháp

Thượng Tọa Thích Nhật Châu, Pháp Thoại:           Phật Pháp Và Tuổi Trẻ

Thượng Tọa Thích Giải Phước, Pháp Thoại:          Bổn Phận Người Phật Tử

Thượng Tọa Thích Đức Trí, Pháp Thoại:                Ý Nghĩa Đạo Tràng Đại Bi

Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Pháp Thoại:                    Thiết Lập Đời Sống An Lạc

 

CHƯ TÔN ĐỨC HƯỚNG DẪN ĐẠO TRÀNG ĐẠI BI

 

Thượng Tọa Thích Tịnh Trí, Thượng Tọa Thích Giác Minh, Thượng Tọa Thích Phước Thành, Thượng Tọa Thích Giải Đức, Thượng Tọa Thích Nhật Châu, Thượng Tọa Thích Giải Phước, Thượng Tọa Thích Đạo Từ, Thượng Tọa Thích Thông Chánh, Thượng Tọa Thích Nhuận Dung, Thượng Tọa Thích Hạnh Nguyên, Thượng Tọa Thích Giới Minh, Đại Đức Thích Đạo Bổn, Đại Đức Thích Quảng Hiển, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Châu, Sư Cô Thích Nữ Định Đức, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Đức, Sư Cô Thích Nữ Như Thảo, Sư cô Thích Nữ Thông Nghị, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Thanh

 

ĐIỀU HỢP CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU: Đại Đức Thích Hạnh Tuệ

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

Bắt đầu vào thứ năm ngày 29/10/2015 đến ngày Chủ Nhật ngày 01/11/2015

 

 • Thứ 5 ngày 29/10/15:

                        3:00 pm - 6:00 pm: Phật tử nhận thẻ học viên tu học

                        7:00 pm - 8:30 pm: Lễ khai mạc khóa tu & Hô Chuông Cầu Nguyện

 

 • Thứ 6 ngày 30/10/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        8:00 sáng:       Điểm tâm

                        9:30 sáng:      Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        11:00 trưa:      Thọ trai

                        12:00 trưa:      Chỉ Tịnh

                        2:00 trưa:       Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        3:30 trưa:        Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        5:10 chiều:      Dược thực

                        6:30 tối:          Thuyết  Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        8:30 Tối:         Ý Nghĩa Đạo Tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

 

 • Thứ 7 ngày 31/10/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        7:30 sáng:       Điểm tâm

                        9:00 sáng:      Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        9:00 sáng:      Phật Pháp cho các em học bằng Anh Ngữ (tại lớp Việt Ngữ)

                        11:00 trưa:      Ăn cơm Chánh Niệm cho tất cả các học viên Anh & Việt

                        12:00 trưa:      Chỉ Tịnh

                        2:00 trưa:       Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        2:00 trưa:       Phật Pháp cho các em học bằng Anh Ngữ (tại lớp Việt Ngữ)

                        4:00 chiều:      Cúng Thí  Thực

                        5:10 chiều:      Dược thực

                        6:30 tối:          Thuyết  Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        8:30 Tối:          Đốt Nến Quán Nguyện

 

 • Chủ Nhật ngày 1/11/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        7:00 sáng:       Điểm tâm

                        8:00 sáng:      Thuyết Pháp

                        10:30 sáng:    KHÁNH THÀNH VÀ LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

                        12:00 trưa:     Lễ cúng dường Trai Tăng

                        2:00 chiều:     PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

                        4:00 chiều:     Lễ Bế Giảng, Phát chứng chỉ tu học cho Phật tử

 

NỘI QUY KHÓA TU

 

 1. Quý Học Viên luôn chấp hành và thực hiện đúng thời khóa biểu sinh hoạt theo chương trình đã quy định, trừ trường hợp người già yếu.
 2. Quý Học Viên phải mang áo tràng nghiêm túc, không mang giày dép vào bên trong Phật điện và giữ gìn vệ sinh chung.
 3. Quý Học Viên phải giữ oai nghi trong khi đi đứng, nằm ngồi, hành lễ, giữ tâm luôn chánh niệm, tỉnh thức. Giờ nghỉ phải giữ trật tự tránh làm phiền đến mọi người xung quanh. Không đùa giỡn, đi lại tùy tiện, có việc cần đi phải xin phép ban tổ chức.
 4. Quý Học Viên trong thời gian sinh hoạt khóa tu không bàn chuyện đời, không bàn luận các vấn đề ngoài nội dung tu học.
 5. Quý Học Viên luôn hoan hỷ và hòa nhã, sống tương thân, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tham gia tu học.

Trên đây là những quy định của ban tổ chức khoá tu. Kính mong các Học Viên chấp hành tốt nội quy để giúp cho khóa tu mang đến nhiều sự lợi lạc thiết thực.

TỔNG HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

Trung-Tâm Văn-Hóa Phật-Giáo Việt-Nam - Tulsa, Oklahoma

Congregation of Vietnamese Buddhist in the United States

 

CHÙA TAM BẢO

16933 East 21st Street - Tulsa, Oklahoma 74134 – Tel: (918) 438-0714

PHIẾU GHI DANH – QUÝ PHẬT TỬ

Tham Dự Khóa Tu Báo Ân

Từ ngày 29 tháng 10, 2015  đến ngày  1 tháng 11, 2015

 

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gửi:  Ban Tổ Chức Khóa Tu Báo Ân

Họ tên:                                                                                      Pháp danh:                                     

Địa chỉ:                                                                                                                                         

Thành phố:                                            Tiểu bang:                    Zip Code:                  Quốc gia:    

Điện thư [E-mail]:                                                                                                                         

Điện thoại nhà: (           )                                                Điện thoại cầm tay: (                                               )                                             

Trường hợp khẩn cấp xin liên lạc:                                                     Số phone:                              

 

Họ và Tên 

Pháp Danh

Nam/Nữ

Ngày tháng năm sinh

Phone liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Phương tiện di chuyển:

      Tự túc

       Xin Ban Tổ Chức giúp đưa đón phi trường Tulsa (airline code TUL)

– Ngày giờ đến:                                           Chuyến bay:                              Hãng máy bay:           

– Ngày giờ về:                                             Chuyến bay:                              Hãng máy bay:         

                                                                                                                                   Ngày ....... tháng ........ năm ..................   

                                                                                                                                           Học Viên Đăng Ký Tu Học

                                                                                                                                            Ký Tên

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Ghi chúKhóa Tu Học MIỄN PHÍ

               Xin quý vị nhớ đem theo thuốc men và vật dụng cá nhân cần thiết.

 

Liên lạc: Chùa Tam Bảo – Thầy Thích Đức Trí: 918-409-7784, 16933 E. 21st St, Tulsa OK 74134

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/07/201502:48(Xem: 8276)
Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố. Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.
27/03/201317:26(Xem: 9722)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/06/201701:10(Xem: 3730)
Theo truyền thống sinh hoạt Tăng Già thời Đức Phật, vào 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ, Chư Tăng không đi khất thực vì tránh việc giẫm đạp thương tổn côn trùng trên đường đi mà an cư tại chỗ, cùng tu học với nhau. Nay vì điều kiện hành Đạo tại các trú xứ, tự viện Hoa Kỳ, hầu hết là nhất Tăng nhất Tự, chư Tăng phải lo nhiều công việc tại trú xứ : chủ Lễ, cúng đám, hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử vùng đó, nên không thể vắng chùa lâu ngày. Cho dù chư Tăng Hải Ngoại không thể an cư cấm túc tại một dechỗ nào đó suốt 3 tháng, thế nhưng 52 hành giả đến từ nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cùng vân tập an cư tu học trong suốt 10 ngày 23/05/2017 cho đến 02/06/2017 tại Chùa Quang Minh, Chicago, Hoa Kỳ có những ý nghĩa và lợi ích lớn lao.
10/09/201812:21(Xem: 2452)
CHƯƠNG TRÌNH TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐƯC QUỐC Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL 08.09.2018 – 09.09.2018
24/05/201407:02(Xem: 4395)
Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ doThượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :
02/08/201406:47(Xem: 3233)
Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ nầy, phải nói rằng : đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua. Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v..v… và v..v… Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.
24/10/201310:24(Xem: 4391)
Lẽ ra lá thư nầy đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư nầy để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trể nầy.
27/11/201318:47(Xem: 8767)
Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói chung.Đường dẫn bài viết http://quangduc.com/a51612/ban-tin-1-ve-khoa-tu-hoc-pp-au-chau-ky-26 Mô tả ngắn Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói
21/02/201304:12(Xem: 2686)
Buông Bỏ Ngũ Dục (giảng năm 1997)