Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Tu & Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường tại Chùa Tam Bảo, Hoa Kỳ

04/10/201512:30(Xem: 4373)
Khóa Tu & Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường tại Chùa Tam Bảo, Hoa Kỳ

Chua Tam Bao-1-11-2015 (46)


CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU BÁO ÂN

Bắt đầu vào thứ năm ngày 29/10/2015 đến Chủ Nhật ngày 01/11/2015

 

 • Thứ 5 ngày 29/10/15:

- 3:00 pm - 6:00 pm: Phật tử nhận thẻ học viên tu học

- 8:00 pm: Lễ khai mạc khóa tu, Hô Chuông Cầu Nguyện

Lễ tác bạch thỉnh Tăng, Tuyên đọc nội quy khóa tu, Đạo từ của HT chứng minh, Niêm hương bạch Phật và hô chuông quán niệm

Chớp hình lưu niệm trong chánh điện

- 10:00 Tối:   Chỉ tịnh


 • Thứ 6 ngày 30/10/2015:

- 5:30 sáng: Thức Chúng

- 6:00 sáng: Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 8:00 sáng: Điểm tâm

- 9:00 sáng: Pháp thoại: “Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm”, HT. Thích Bổn Đạt giảng tại Chánh điện.

- 11:00 trưa: Thọ trai Chớp hình lưu niệm trước chánh điện

- 12:00 trưa: Chỉ Tịnh

- 2:00 trưa: Pháp thoại: “Nương tựa Chánh Pháp”, TT. Thích Nhuận Dung giảng tại Chánh điện

- 4:00 chiều: Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 5:30 chiều:  Dược thực

- 6:30 tối: Pháp thoại: “Bổn Phận Người Phật tử”, TT. Thích Giải Phước giảng

tại Chánh điện

- 8:30 Tối: Pháp thoại: “Công Đức Thọ Trì Chú Đại Bi”,TT. Thích Đức Trí giảng tại Chánh điện (Thời gian 60 phút)

- 10:00 Tối:   Chỉ tịnh

 • Thứ 7 ngày 31/10/2015

- 5:30 sáng:  Thức Chúng

- 6:00 sáng:   Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 8:00 sáng:   Điểm tâm

- 9:00 sáng:   Pháp thoại: “Thiết Lập Đời Sống An Lạc”, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ giảng tại Chánh Điện

- 9:00 sáng:   Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng tại Quán Âm Thiền Đường

- 11:00 trưa: Thọ trai, Chớp hình lưu niệm trước Quán Âm Thiền Đường

- 12:00 trưa:  Chỉ Tịnh

- 2:00 trưa:    Pháp thoại: “Người Cư Sĩ Gương Mẫu”, TT. Thích Giác Minh giảng tại Chánh Điện 
Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng tại Quán Âm Thiền Đường

- 5:30 chiều: Dược thực

- 7:00 tối: Đốt Nến Quán Nguyện

-  10:00 Tối: Chỉ Tịnh

 • Chủ Nhật ngày 1/11/2015

- 5:30 sáng:   Thức Chúng

- 6:30 sáng:   Điểm tâm

- 8:00 sáng:  Phật Pháp Vấn Đáp - Lễ Bế Giảng, Phát chứng chỉ tu học cho Phật tử 
(Toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni và Học Viên tại Chánh điện)

- 10:30 sáng: KHÁNH THÀNH VÀ LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, Chớp hình lưu niệm tại Quan Âm Phật Đài

- 12:00 trưa: Lễ cúng dường Trai Tăng

- 2:00 chiều: Thí Thực Âm Linh Cô Hồn

 

Buddha_7


TỔNG HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

Trung-Tâm Văn-Hóa Phật-Giáo Việt-Nam - Tulsa, Oklahoma

Congregation of Vietnamese Buddhist in the United States

 CHÙA TAM BẢO

16933 East 21st Street - Tulsa, Oklahoma 74134 – Tel: (918) 438-0714

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU VÀ KHÁNH THÀNH QUÁN ÂM THIỀN ĐƯỜNG

(NGÀY 29, 30, 31/10 - 01/11 NĂM 2015)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, nhờ sự phát tâm thanh tịnh cúng dường của quý Phật tử gần xa, công trình xây dựng Quán Âm Thiền Đường đã hoàn thành viên mãn. Trong tinh thần hoằng dương Phật pháp làm lợi lạc cho số đông Phật tử tham gia tu học, chùa Tam Bảo tổ chức Khóa Tu Báo Ân và Lễ Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường vào dịp kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, 2015.

Trong khóa tu này có chư tôn đức Tăng Ni trong ban giáo thọ về hướng dẫn Phật tử tu học và có chương trình dạy riêng Phật pháp cho các em thanh thiếu niên bằng Tiếng Anh. Kính mong quý Phật tử ghi danh tu học và khích lệ con em đến chùa học Phật pháp.

Kính thưa quý vị, đây là khóa tu MIỄN PHÍ dành cho quý Phật tử xa gần tham gia tu học.  Chùa sẽ gửi thư mời và phiếu đăng ký tham dự khóa tu, quý Phật tử điền tên, pháp danh và ngày tháng năm sinh để ban tổ chức có đủ thông tin cấp chứng chỉ tu học. Quý Phật tử ở xa xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức để sắp xếp chương trình đưa đón. Kính mong quý vị thông báo cho thân nhân, bạn bè cùng tham gia tu học, bồi dưỡng tri thức Phật pháp, sống an lạc trong chánh Pháp Phật Đà. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

            Mọi chi tiết, xin liên lạc về: Chùa Tam Bảo

            16933 E. 21st ST, Tulsa, OK 74134; Tel: 918-409-7784 hoặc 918-438-0714

T/M Ban Tổ Chức: Trú trì chùa Tam Bảo

Tỳ Kheo Thích Đức Trí

 

CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH

HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Như Minh, TT. Thích Tịnh Trí, TT. Thích Giác Minh

 
 

 

 


 

 

BAN GIÁO THỌ KHÓA TU BÁO ÂN VÀ ĐỀ TÀI THUYẾT PHÁP

 

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Pháp thoại:                Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Thượng Tọa Thích Giác  Minh, Pháp thoại:            Người Phật Tử Gương Mẫu

Thượng Tọa Thích Nhuận Dung, Pháp thoại:          Nương Tựa Chánh Pháp

Thượng Tọa Thích Nhật Châu, Pháp Thoại:           Phật Pháp Và Tuổi Trẻ

Thượng Tọa Thích Giải Phước, Pháp Thoại:          Bổn Phận Người Phật Tử

Thượng Tọa Thích Đức Trí, Pháp Thoại:                Ý Nghĩa Đạo Tràng Đại Bi

Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Pháp Thoại:                    Thiết Lập Đời Sống An Lạc

 

CHƯ TÔN ĐỨC HƯỚNG DẪN ĐẠO TRÀNG ĐẠI BI

 

Thượng Tọa Thích Tịnh Trí, Thượng Tọa Thích Giác Minh, Thượng Tọa Thích Phước Thành, Thượng Tọa Thích Giải Đức, Thượng Tọa Thích Nhật Châu, Thượng Tọa Thích Giải Phước, Thượng Tọa Thích Đạo Từ, Thượng Tọa Thích Thông Chánh, Thượng Tọa Thích Nhuận Dung, Thượng Tọa Thích Hạnh Nguyên, Thượng Tọa Thích Giới Minh, Đại Đức Thích Đạo Bổn, Đại Đức Thích Quảng Hiển, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Châu, Sư Cô Thích Nữ Định Đức, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Đức, Sư Cô Thích Nữ Như Thảo, Sư cô Thích Nữ Thông Nghị, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Thanh

 

ĐIỀU HỢP CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU: Đại Đức Thích Hạnh Tuệ

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

Bắt đầu vào thứ năm ngày 29/10/2015 đến ngày Chủ Nhật ngày 01/11/2015

 

 • Thứ 5 ngày 29/10/15:

                        3:00 pm - 6:00 pm: Phật tử nhận thẻ học viên tu học

                        7:00 pm - 8:30 pm: Lễ khai mạc khóa tu & Hô Chuông Cầu Nguyện

 

 • Thứ 6 ngày 30/10/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        8:00 sáng:       Điểm tâm

                        9:30 sáng:      Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        11:00 trưa:      Thọ trai

                        12:00 trưa:      Chỉ Tịnh

                        2:00 trưa:       Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        3:30 trưa:        Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        5:10 chiều:      Dược thực

                        6:30 tối:          Thuyết  Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        8:30 Tối:         Ý Nghĩa Đạo Tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

 

 • Thứ 7 ngày 31/10/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        7:30 sáng:       Điểm tâm

                        9:00 sáng:      Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        9:00 sáng:      Phật Pháp cho các em học bằng Anh Ngữ (tại lớp Việt Ngữ)

                        11:00 trưa:      Ăn cơm Chánh Niệm cho tất cả các học viên Anh & Việt

                        12:00 trưa:      Chỉ Tịnh

                        2:00 trưa:       Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        2:00 trưa:       Phật Pháp cho các em học bằng Anh Ngữ (tại lớp Việt Ngữ)

                        4:00 chiều:      Cúng Thí  Thực

                        5:10 chiều:      Dược thực

                        6:30 tối:          Thuyết  Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        8:30 Tối:          Đốt Nến Quán Nguyện

 

 • Chủ Nhật ngày 1/11/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        7:00 sáng:       Điểm tâm

                        8:00 sáng:      Thuyết Pháp

                        10:30 sáng:    KHÁNH THÀNH VÀ LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

                        12:00 trưa:     Lễ cúng dường Trai Tăng

                        2:00 chiều:     PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

                        4:00 chiều:     Lễ Bế Giảng, Phát chứng chỉ tu học cho Phật tử

 

NỘI QUY KHÓA TU

 

 1. Quý Học Viên luôn chấp hành và thực hiện đúng thời khóa biểu sinh hoạt theo chương trình đã quy định, trừ trường hợp người già yếu.
 2. Quý Học Viên phải mang áo tràng nghiêm túc, không mang giày dép vào bên trong Phật điện và giữ gìn vệ sinh chung.
 3. Quý Học Viên phải giữ oai nghi trong khi đi đứng, nằm ngồi, hành lễ, giữ tâm luôn chánh niệm, tỉnh thức. Giờ nghỉ phải giữ trật tự tránh làm phiền đến mọi người xung quanh. Không đùa giỡn, đi lại tùy tiện, có việc cần đi phải xin phép ban tổ chức.
 4. Quý Học Viên trong thời gian sinh hoạt khóa tu không bàn chuyện đời, không bàn luận các vấn đề ngoài nội dung tu học.
 5. Quý Học Viên luôn hoan hỷ và hòa nhã, sống tương thân, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tham gia tu học.

Trên đây là những quy định của ban tổ chức khoá tu. Kính mong các Học Viên chấp hành tốt nội quy để giúp cho khóa tu mang đến nhiều sự lợi lạc thiết thực.

TỔNG HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

Trung-Tâm Văn-Hóa Phật-Giáo Việt-Nam - Tulsa, Oklahoma

Congregation of Vietnamese Buddhist in the United States

 

CHÙA TAM BẢO

16933 East 21st Street - Tulsa, Oklahoma 74134 – Tel: (918) 438-0714

PHIẾU GHI DANH – QUÝ PHẬT TỬ

Tham Dự Khóa Tu Báo Ân

Từ ngày 29 tháng 10, 2015  đến ngày  1 tháng 11, 2015

 

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gửi:  Ban Tổ Chức Khóa Tu Báo Ân

Họ tên:                                                                                      Pháp danh:                                     

Địa chỉ:                                                                                                                                         

Thành phố:                                            Tiểu bang:                    Zip Code:                  Quốc gia:    

Điện thư [E-mail]:                                                                                                                         

Điện thoại nhà: (           )                                                Điện thoại cầm tay: (                                               )                                             

Trường hợp khẩn cấp xin liên lạc:                                                     Số phone:                              

 

Họ và Tên 

Pháp Danh

Nam/Nữ

Ngày tháng năm sinh

Phone liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Phương tiện di chuyển:

      Tự túc

       Xin Ban Tổ Chức giúp đưa đón phi trường Tulsa (airline code TUL)

– Ngày giờ đến:                                           Chuyến bay:                              Hãng máy bay:           

– Ngày giờ về:                                             Chuyến bay:                              Hãng máy bay:         

                                                                                                                                   Ngày ....... tháng ........ năm ..................   

                                                                                                                                           Học Viên Đăng Ký Tu Học

                                                                                                                                            Ký Tên

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Ghi chúKhóa Tu Học MIỄN PHÍ

               Xin quý vị nhớ đem theo thuốc men và vật dụng cá nhân cần thiết.

 

Liên lạc: Chùa Tam Bảo – Thầy Thích Đức Trí: 918-409-7784, 16933 E. 21st St, Tulsa OK 74134

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/09/2023(Xem: 1500)
Như đã trình bày ban đầu, chương trình Học Phật Trong Mùa Đại Dịch là phần ôn lại một loạt kinh được tụng và giảng vào lúc Dịch Covid 19 bùng phát và lan tràn khắp thế giới, tức vào đầu tháng Hai năm 2020, do chùa chiền bị đóng cửa hoặc hạn chế sinh hoạt nên Đạo Tràng của chúng ta đành phải sinh hoạt qua mạng internet, với lập trình Zoom. Cho đến sau Hè 2022 chúng ta mới trở lại sinh hoạt bình thường ở chùa. Để mở đầu cho chương trình ôn tập này, chúng ta đã học xong bài Kinh Châu Báu, tiếp đến là bài Kinh Phổ Môn mà Nhật Duyệt hân hạnh xin trình bày lại cùng các bạn đồng tu trong Đạo Tràng An Lạc, chùa Trúc Lâm Paris, cũng như toàn thể các độc giả bốn phương.
07/06/2023(Xem: 1175)
Vào ngày 03/6/2023 (ngày 16/4 Quý Mão), chư Tôn đức Tăng, Ni 12 tự viện tại miền Bắc California gồm 89 vị (24 Tăng, 65 Ni) đã vân tập về chùa Bảo Phước số 270 Senter Road, thành phố San Jose, tiểu bang California làm Lễ Kiết giới An cư.
02/12/2021(Xem: 12293)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
01/12/2021(Xem: 3291)
Ngẫm lại, điều gì ta xem trọng nhất trong đời. - Một người phụ nữ bất hạnh tìm đến lão Thiền sư nơi thâm sơn mong được Ngài chỉ dạy cho bí quyết nhân sinh hạnh phúc. Lão thiền sư trang nghiêm trong tư thế kiết già, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá khô xào xạc. Thiền sư hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất là gì?”.
10/11/2021(Xem: 6927)
Kính gởi đại chúng chương trình Phật Pháp Online Liên Châu lần thứ 7 với chủ đề "Pháp Tùy Pháp Hành - Thực hành chánh Pháp" sẽ trở lại vào thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời đại chúng cùng tham dự. kính nhờ quý vị chia sẻ thông tin này để quảng kết thiện duyên.
01/08/2021(Xem: 7872)
Chuông mõ gia trì là 2 pháp khí rất quan trọng trong nghi thức hành trì và tu tập mỗi ngày đối với người đệ tử Phật. Tiếng chuông, tiếng mõ rất là quen thuộc gần gũi trong sự hành trì tu tập hằng ngày của người Phật tử, nhất là Phật tử theo truyền thống Bắc tông. Phật tử theo truyền thống Nam tông trước kia thì không có gõ mõ, thỉnh chuông khi tụng kinh, nhưng bây giờ đã có chuông rồi, còn bên Bắc tông thì chuông mõ đã có từ ngàn xưa.
24/06/2021(Xem: 4308)
Hôm nay Quý vị và Gia đình có khoẻ không? Tôi xin gởi đến Quý vị chương trình Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 ở chùa Phổ Từ, xin mời Quý vị tuỳ nghi tham dự khoá tu để nuôi dưỡng niềm tin vào Chánh pháp và tăng thêm năng lực Tâm linh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hiện nay chính quyền đã cho phép cơ sở tôn giáo hoạt động với những giới hạn và điều kiện mới. Chánh điện chùa Phổ Từ có thể ngồi được 120 người, đeo khẩu trang là an toàn.
19/06/2021(Xem: 6152)
Mục Lục - Lời vào sách 4-13 CHƯƠNG MỘT 14-35 Sự hình thành của Giáo Hội Phật Giáo VNTN CHƯƠNG HAI 36-102 Bản nội quy của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu và thành phần Ban Điều hành của Giáo Hội CHƯƠNG BA 103-167 Giải đáp những thắc mắc CHƯƠNG BỐN 168-294 Khóa Giáo Lý Âu Châu Kỳ 9 Kinh Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 LỜI KẾT 295-299 HÌNH ẢNH 300-344
27/05/2021(Xem: 4403)
THÔNG TƯ AN CƯ KIẾT HẠ & KHOÁ TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU KỲ 32 - 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni Kính gởi quý Thiện Hữu Tri Thức Nam Nữ Phật Tử Kính thưa quý vị, Ngày Tưởng Niệm Đại Lễ Phật Đản PL 2565 - 2021 trọng đại linh thiêng của Phật Giáo, vẫn còn tiếp diễn đó đây trên trú xứ Âu Châu nói riêng và khắp năm châu nói chung. Đây cũng là bắt đầu bước vào 3 tháng thời gian đặc biệt của hàng Trưởng Tử Như Lai. Là 3 tháng thúc liễm thân tâm, 3 tháng huân bồi công đức, 3 tháng tăng trưởng giới định, 3 tháng thời gian huệ pháp viên dung, là nhân duyên chuyển phàm thành Thánh. Do vậy, sau ngày Rằm tháng tư âm lịch chư Tăng Ni hành tác pháp đối thú an cư kiết hạ từ 16/4 âm lịch đến 16/7 âm lịch, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ và chư Tăng Ni giới hạn đi ra ngoài, ngoại trừ có những Phật sự quan trọng cần thiết, hoặc cha mẹ lâm bệnh nặng; hoặc thân quyến qua đời, nhưng khi ra khỏi đạ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567