Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa Tu & Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường tại Chùa Tam Bảo, Hoa Kỳ

04/10/201512:30(Xem: 3010)
Khóa Tu & Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường tại Chùa Tam Bảo, Hoa Kỳ

Chua Tam Bao-1-11-2015 (46)


CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU BÁO ÂN

Bắt đầu vào thứ năm ngày 29/10/2015 đến Chủ Nhật ngày 01/11/2015

 

 • Thứ 5 ngày 29/10/15:

- 3:00 pm - 6:00 pm: Phật tử nhận thẻ học viên tu học

- 8:00 pm: Lễ khai mạc khóa tu, Hô Chuông Cầu Nguyện

Lễ tác bạch thỉnh Tăng, Tuyên đọc nội quy khóa tu, Đạo từ của HT chứng minh, Niêm hương bạch Phật và hô chuông quán niệm

Chớp hình lưu niệm trong chánh điện

- 10:00 Tối:   Chỉ tịnh


 • Thứ 6 ngày 30/10/2015:

- 5:30 sáng: Thức Chúng

- 6:00 sáng: Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 8:00 sáng: Điểm tâm

- 9:00 sáng: Pháp thoại: “Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm”, HT. Thích Bổn Đạt giảng tại Chánh điện.

- 11:00 trưa: Thọ trai Chớp hình lưu niệm trước chánh điện

- 12:00 trưa: Chỉ Tịnh

- 2:00 trưa: Pháp thoại: “Nương tựa Chánh Pháp”, TT. Thích Nhuận Dung giảng tại Chánh điện

- 4:00 chiều: Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 5:30 chiều:  Dược thực

- 6:30 tối: Pháp thoại: “Bổn Phận Người Phật tử”, TT. Thích Giải Phước giảng

tại Chánh điện

- 8:30 Tối: Pháp thoại: “Công Đức Thọ Trì Chú Đại Bi”,TT. Thích Đức Trí giảng tại Chánh điện (Thời gian 60 phút)

- 10:00 Tối:   Chỉ tịnh

 • Thứ 7 ngày 31/10/2015

- 5:30 sáng:  Thức Chúng

- 6:00 sáng:   Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

- 8:00 sáng:   Điểm tâm

- 9:00 sáng:   Pháp thoại: “Thiết Lập Đời Sống An Lạc”, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ giảng tại Chánh Điện

- 9:00 sáng:   Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng tại Quán Âm Thiền Đường

- 11:00 trưa: Thọ trai, Chớp hình lưu niệm trước Quán Âm Thiền Đường

- 12:00 trưa:  Chỉ Tịnh

- 2:00 trưa:    Pháp thoại: “Người Cư Sĩ Gương Mẫu”, TT. Thích Giác Minh giảng tại Chánh Điện 
Phật Pháp Anh Ngữ, TT. Thích Nhật Châu giảng tại Quán Âm Thiền Đường

- 5:30 chiều: Dược thực

- 7:00 tối: Đốt Nến Quán Nguyện

-  10:00 Tối: Chỉ Tịnh

 • Chủ Nhật ngày 1/11/2015

- 5:30 sáng:   Thức Chúng

- 6:30 sáng:   Điểm tâm

- 8:00 sáng:  Phật Pháp Vấn Đáp - Lễ Bế Giảng, Phát chứng chỉ tu học cho Phật tử 
(Toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni và Học Viên tại Chánh điện)

- 10:30 sáng: KHÁNH THÀNH VÀ LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, Chớp hình lưu niệm tại Quan Âm Phật Đài

- 12:00 trưa: Lễ cúng dường Trai Tăng

- 2:00 chiều: Thí Thực Âm Linh Cô Hồn

 

Buddha_7


TỔNG HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

Trung-Tâm Văn-Hóa Phật-Giáo Việt-Nam - Tulsa, Oklahoma

Congregation of Vietnamese Buddhist in the United States

 CHÙA TAM BẢO

16933 East 21st Street - Tulsa, Oklahoma 74134 – Tel: (918) 438-0714

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU VÀ KHÁNH THÀNH QUÁN ÂM THIỀN ĐƯỜNG

(NGÀY 29, 30, 31/10 - 01/11 NĂM 2015)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, nhờ sự phát tâm thanh tịnh cúng dường của quý Phật tử gần xa, công trình xây dựng Quán Âm Thiền Đường đã hoàn thành viên mãn. Trong tinh thần hoằng dương Phật pháp làm lợi lạc cho số đông Phật tử tham gia tu học, chùa Tam Bảo tổ chức Khóa Tu Báo Ân và Lễ Khánh Thành Quán Âm Thiền Đường vào dịp kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, 2015.

Trong khóa tu này có chư tôn đức Tăng Ni trong ban giáo thọ về hướng dẫn Phật tử tu học và có chương trình dạy riêng Phật pháp cho các em thanh thiếu niên bằng Tiếng Anh. Kính mong quý Phật tử ghi danh tu học và khích lệ con em đến chùa học Phật pháp.

Kính thưa quý vị, đây là khóa tu MIỄN PHÍ dành cho quý Phật tử xa gần tham gia tu học.  Chùa sẽ gửi thư mời và phiếu đăng ký tham dự khóa tu, quý Phật tử điền tên, pháp danh và ngày tháng năm sinh để ban tổ chức có đủ thông tin cấp chứng chỉ tu học. Quý Phật tử ở xa xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức để sắp xếp chương trình đưa đón. Kính mong quý vị thông báo cho thân nhân, bạn bè cùng tham gia tu học, bồi dưỡng tri thức Phật pháp, sống an lạc trong chánh Pháp Phật Đà. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

            Mọi chi tiết, xin liên lạc về: Chùa Tam Bảo

            16933 E. 21st ST, Tulsa, OK 74134; Tel: 918-409-7784 hoặc 918-438-0714

T/M Ban Tổ Chức: Trú trì chùa Tam Bảo

Tỳ Kheo Thích Đức Trí

 

CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH

HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Như Minh, TT. Thích Tịnh Trí, TT. Thích Giác Minh

 
 

 

 


 

 

BAN GIÁO THỌ KHÓA TU BÁO ÂN VÀ ĐỀ TÀI THUYẾT PHÁP

 

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Pháp thoại:                Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Thượng Tọa Thích Giác  Minh, Pháp thoại:            Người Phật Tử Gương Mẫu

Thượng Tọa Thích Nhuận Dung, Pháp thoại:          Nương Tựa Chánh Pháp

Thượng Tọa Thích Nhật Châu, Pháp Thoại:           Phật Pháp Và Tuổi Trẻ

Thượng Tọa Thích Giải Phước, Pháp Thoại:          Bổn Phận Người Phật Tử

Thượng Tọa Thích Đức Trí, Pháp Thoại:                Ý Nghĩa Đạo Tràng Đại Bi

Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Pháp Thoại:                    Thiết Lập Đời Sống An Lạc

 

CHƯ TÔN ĐỨC HƯỚNG DẪN ĐẠO TRÀNG ĐẠI BI

 

Thượng Tọa Thích Tịnh Trí, Thượng Tọa Thích Giác Minh, Thượng Tọa Thích Phước Thành, Thượng Tọa Thích Giải Đức, Thượng Tọa Thích Nhật Châu, Thượng Tọa Thích Giải Phước, Thượng Tọa Thích Đạo Từ, Thượng Tọa Thích Thông Chánh, Thượng Tọa Thích Nhuận Dung, Thượng Tọa Thích Hạnh Nguyên, Thượng Tọa Thích Giới Minh, Đại Đức Thích Đạo Bổn, Đại Đức Thích Quảng Hiển, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Châu, Sư Cô Thích Nữ Định Đức, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Đức, Sư Cô Thích Nữ Như Thảo, Sư cô Thích Nữ Thông Nghị, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Thanh

 

ĐIỀU HỢP CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU: Đại Đức Thích Hạnh Tuệ

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

Bắt đầu vào thứ năm ngày 29/10/2015 đến ngày Chủ Nhật ngày 01/11/2015

 

 • Thứ 5 ngày 29/10/15:

                        3:00 pm - 6:00 pm: Phật tử nhận thẻ học viên tu học

                        7:00 pm - 8:30 pm: Lễ khai mạc khóa tu & Hô Chuông Cầu Nguyện

 

 • Thứ 6 ngày 30/10/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        8:00 sáng:       Điểm tâm

                        9:30 sáng:      Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        11:00 trưa:      Thọ trai

                        12:00 trưa:      Chỉ Tịnh

                        2:00 trưa:       Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        3:30 trưa:        Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        5:10 chiều:      Dược thực

                        6:30 tối:          Thuyết  Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        8:30 Tối:         Ý Nghĩa Đạo Tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

 

 • Thứ 7 ngày 31/10/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        7:30 sáng:       Điểm tâm

                        9:00 sáng:      Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        9:00 sáng:      Phật Pháp cho các em học bằng Anh Ngữ (tại lớp Việt Ngữ)

                        11:00 trưa:      Ăn cơm Chánh Niệm cho tất cả các học viên Anh & Việt

                        12:00 trưa:      Chỉ Tịnh

                        2:00 trưa:       Thuyết Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        2:00 trưa:       Phật Pháp cho các em học bằng Anh Ngữ (tại lớp Việt Ngữ)

                        4:00 chiều:      Cúng Thí  Thực

                        5:10 chiều:      Dược thực

                        6:30 tối:          Thuyết  Pháp (tại Quán Âm Thiền Đường)

                        8:30 Tối:          Đốt Nến Quán Nguyện

 

 • Chủ Nhật ngày 1/11/2015:

                        5:30 sáng:       Thức Chúng

                        6:00 sáng:       Đạo tràng Đại Bi (tại Chánh Điện)

                        7:00 sáng:       Điểm tâm

                        8:00 sáng:      Thuyết Pháp

                        10:30 sáng:    KHÁNH THÀNH VÀ LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

                        12:00 trưa:     Lễ cúng dường Trai Tăng

                        2:00 chiều:     PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

                        4:00 chiều:     Lễ Bế Giảng, Phát chứng chỉ tu học cho Phật tử

 

NỘI QUY KHÓA TU

 

 1. Quý Học Viên luôn chấp hành và thực hiện đúng thời khóa biểu sinh hoạt theo chương trình đã quy định, trừ trường hợp người già yếu.
 2. Quý Học Viên phải mang áo tràng nghiêm túc, không mang giày dép vào bên trong Phật điện và giữ gìn vệ sinh chung.
 3. Quý Học Viên phải giữ oai nghi trong khi đi đứng, nằm ngồi, hành lễ, giữ tâm luôn chánh niệm, tỉnh thức. Giờ nghỉ phải giữ trật tự tránh làm phiền đến mọi người xung quanh. Không đùa giỡn, đi lại tùy tiện, có việc cần đi phải xin phép ban tổ chức.
 4. Quý Học Viên trong thời gian sinh hoạt khóa tu không bàn chuyện đời, không bàn luận các vấn đề ngoài nội dung tu học.
 5. Quý Học Viên luôn hoan hỷ và hòa nhã, sống tương thân, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tham gia tu học.

Trên đây là những quy định của ban tổ chức khoá tu. Kính mong các Học Viên chấp hành tốt nội quy để giúp cho khóa tu mang đến nhiều sự lợi lạc thiết thực.

TỔNG HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

Trung-Tâm Văn-Hóa Phật-Giáo Việt-Nam - Tulsa, Oklahoma

Congregation of Vietnamese Buddhist in the United States

 

CHÙA TAM BẢO

16933 East 21st Street - Tulsa, Oklahoma 74134 – Tel: (918) 438-0714

PHIẾU GHI DANH – QUÝ PHẬT TỬ

Tham Dự Khóa Tu Báo Ân

Từ ngày 29 tháng 10, 2015  đến ngày  1 tháng 11, 2015

 

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gửi:  Ban Tổ Chức Khóa Tu Báo Ân

Họ tên:                                                                                      Pháp danh:                                     

Địa chỉ:                                                                                                                                         

Thành phố:                                            Tiểu bang:                    Zip Code:                  Quốc gia:    

Điện thư [E-mail]:                                                                                                                         

Điện thoại nhà: (           )                                                Điện thoại cầm tay: (                                               )                                             

Trường hợp khẩn cấp xin liên lạc:                                                     Số phone:                              

 

Họ và Tên 

Pháp Danh

Nam/Nữ

Ngày tháng năm sinh

Phone liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Phương tiện di chuyển:

      Tự túc

       Xin Ban Tổ Chức giúp đưa đón phi trường Tulsa (airline code TUL)

– Ngày giờ đến:                                           Chuyến bay:                              Hãng máy bay:           

– Ngày giờ về:                                             Chuyến bay:                              Hãng máy bay:         

                                                                                                                                   Ngày ....... tháng ........ năm ..................   

                                                                                                                                           Học Viên Đăng Ký Tu Học

                                                                                                                                            Ký Tên

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Ghi chúKhóa Tu Học MIỄN PHÍ

               Xin quý vị nhớ đem theo thuốc men và vật dụng cá nhân cần thiết.

 

Liên lạc: Chùa Tam Bảo – Thầy Thích Đức Trí: 918-409-7784, 16933 E. 21st St, Tulsa OK 74134

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/03/201616:50(Xem: 3588)
Khóa Huân Tu Tịnh Độ Lần 11 Tại Chùa Linh Thứu - Berlin, Đức Quốc Từ ngày 14 đến 20 tháng 3 năm 2016 Chứng minh và giảng dạy: HT Thích Như Điển ĐĐ Thích Hạnh Giới NS Thích Nữ Diệu Phước Nhiếp ảnh: Hoa Lan Thiện Giới
03/01/201517:04(Xem: 2703)
Khóa Huân Tu Tịnh Độ Mùa Đông tại Chùa Viên Giác, Hannover ngày 31-12-2014
26/12/201519:58(Xem: 2253)
Khóa Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác từ ngày 24.12 đến 31.12 năm 2015
03/09/201720:11(Xem: 3548)
Đức Viên tịnh uyển tọa lạc tại số 21055 Summit Road, thành phố Los Gatos, tiểu bang California, là cơ sở 2 của chùa Đức Viên, thành phố San Jose. Hằng năm tại đây có tổ chức khóa tịnh tu 10 ngày dành cho chư ni tại chùa Đức Viên và các chùa ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ về tu tập. Khóa tịnh tu năm 2017 được tổ chức từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 với 46 chư ni tham dự, trong đó có 13 Ni sư và Sư cô trú xứ tại các chùa: Hải Ấn, Huê Lâm, Liên Hoa, Như Ý, Phật Tổ, Việt Nam thuộc nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. Ban Giáo thọ gồm: Ni sư Thích Nữ Huệ Hạnh, Ni sư Thích Nữ Minh Tâm và Ni sư Thích Đàm Nhật.
13/01/202019:11(Xem: 2177)
Vào hai ngày 11 và 12/01/2020, tại James Lick High School, thành phố San Jose, Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Phước Tịnh cùng hai Thầy Thích Pháp Tuyên, Thích Minh Lưu đã đến hướng dẫn khóa tu “Tự tánh Di Đà” cho hơn 300 Phật tử và thiện nam tín nữ ở thành phố San Jose cùng các thành phố ở tiểu bang California.
23/03/201916:43(Xem: 2256)
Khoá Tu An Lạc Kỳ 1 tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc (thứ bảy 23/3/2019)
02/10/201707:49(Xem: 2352)
"Ngày 30.09. – 1.10.2017 (Thứ bảy – Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai Chi Hội Phật Tử Tỵ Nạn tại Wilhelmshaven Đức Quốc (HT. Phương Trượng Tổ Đình Chùa Viên GIác, truyền giới có ĐĐ Thích Hjanh Định, ĐĐ Thích Hạnh Giới......."
15/11/201511:49(Xem: 2578)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Vạn Hạnh, Nantes, Pháp Quốc
25/09/201817:37(Xem: 1473)
Hình ảnh Thượng Tọa Thích Thông Triết (Viện Chủ Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma City, Mỹ Quốc) Thành viên giảng sư Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ Truyền giới Bát Quan Trai và Giảng Pháp tại Weißbach và Đạo tràng Phước Huệ Heilbronn Đức Quốc ngày 22-23/09/2018.
03/11/201522:12(Xem: 2066)
Khóa Tu Bát Quan Trai tại Reutlingen-Đức Quốc ngày 31.10 và 1.11 năm 2015