Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Thiên Bửu (hạ)

19/06/201319:26(Xem: 1257)
Chùa Thiên Bửu (hạ)


chuathienbuuha-chanhdien

Chùa Thiên Bửu (hạ)

Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

---o0o---


chuathienbuuha-tamquan

 • Danh hiệu: chùa Thiên Bửu (tổ đình Thiên Bửu, còn gọi là chùa Kỳ)
 • Địa chỉ: thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, gần Cầu Sắt
  Năm Khai sơn: thời Lê Cảnh Hưng.
 • Tổ khai sơn: ngài Tế Hiển, pháp hiệu Bửu Dương.
 • Năm trùng tu: 1950 – 1962
 • Hệ phái gốc: Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất.
 • Truyền thừa: Đây là tổ đình của hầu hết các chùa trong quận, và là nơi đào tạo được nhiều danh sư:
 1. Tế Hiển Bửu Dương.

 2. Đại Trì Phước khánh.

 3. Đạo Đức Minh.

 4. Liễu Bửu Huệ Thân.

 5. Đạt Khương Từ Hội.

 6. Ngộ Hương Phổ Nhản (-1948).

 7. Tâm Tựu Hạnh Nguyên (1950-1952).

 8. Ngộ Giáo Phổ Châu (1952-1953).

 9. Tâm Đức Từ Phong (1953-1955).

 10. Tâm Phước Hạnh Hải (từ 1956)

 • Trù trì hiện nay: Thích Ngộ Tánh
 • Những đặc điểm: Đời thứ tư ngài Liễu Bửu Huệ Thân là một danh sư được vua Minh mạng mời ra kinh đô dự “Thủy lục Đạo tràng” siêu độ trận vong quan binh, tổ chức vào tiết trung nguyên năm Minh Mạng thứ 16 (1835) được sắc tứ giới đạo và độ điệp. Có 3 bảng in khắc gổ:- bảng chánh pháp Nhản tạng của dòng Kệ Vạn Phong, bảng Chứng điệp giới đàn, bảng Tỳ lư quản đảnh. Tổ chức giới đàn 1952. Là tổ đình hiện nay của phật giáo huyện. Chùa xây cất mới lại từ năm 2001 – 2002 với qui mô lớn và là chùa đẹp nhất Ninh Hòa hiện nay.

chuathienbuuha-canhchanhdien
chuathienbuuha-nhadong
chuathienbuuha-quanam
chuathienbuuha-quanamcac


---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Khánh Hòa

---o0o---

Sưu tầm: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn