Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách cúng dường tại Ấn Độ

17/06/201317:42(Xem: 5030)
Danh sách cúng dường tại Ấn Độ

banner-hanhuongando-2011

Danh sách cúng dường tại Ấn Độ tháng 11-2011

Phái đoàn từ Uc Châu:
- Thích Nguyên Tạng: $ 200
- Tony Thạch: $ 200
- Mỹ Tín: $ 200
- Nguyên Thảo + Nguyên Tân : $ 1000
- Nguyên Đà: $ 500
- Cụ Bạch Vân: $ 100
- Nguyên Như: $ 500
- Nguyên Châu: $ 400
- Quảng Hạnh: $ 500
- Tâm An & nhóm Từ Thiện: $ 1,650
- Thị Trường: $ 500
- Quảng Niệm & Quảng Giải: $ 300
- Chân Mỹ Lương: $ 50
- Diệu Minh: $ 100
-- Diệu Toàn: $ 100
- Shop chị Giàu: $ 100
- Kiều Oanh: $ 100
- Cung Thị Cẩm Vân : $ 200
- Đỗ Ngoc Trúc Lâm : $ 200
- Bảo Minh Độ: $ 200
- Bảo Diệu Hạnh:$ 200
- Gia đình Vân & Danh: $ 900
- Diệu Hòa: $ 200
- Diệu Đức: $ 200
- Bảo Diệu Nguyện & Bảo Tịnh An: $ 400
- Quảng Tịnh Thanh: $ 400
- GĐ Long Tuyền: $ 1000
- Pháp Thiện Mỹ Linh: $ 200
- Quảng Pháp Đăng & Quảng Tịnh Duyên: $ 220
- Thiện Cẩm & Diệu Huệ: $ 200
- Cao Thị Mỹ Dung: $ 50
- Diệu Tâm: $ 100
- GĐ Thiện Phương: $ 50
- GĐ Oanh: $ 50
- GĐ Thùy: $ 50
- GĐ Nguyễn Văn Lưỡng: $ 50
- GĐ Lê Công Sơn: $ 50
- Đỗ Ngoc Trúc Lâm : $ 200
- Phan Tấn Hiệp: $ 100
- Đỗ Ngọc Bảo : $ 200
- Lê Thị Thu Hồng: $ 150
- Diệu Trí: $ 150
- Đỗ Bảo Chánh: $ 100
- Nguyễn Thị Hạnh: $ 200
- Nguyễn Bá Tuệ : $ 200
- HL Võ Thành Linh: $ 200
- HL Dương Kim Thị: $ 200
- Cụ Diệu Mỹ: $ 100 (phóng sanh)
- Đồng Ngọc Minh: $ 100 ( phóng sanh)
- Cô Thắng; Hằng Phạm, pd: Hoa Tâm; Phạm Thị Sôi, pd: Diệu Tâm: cúng dường Chùa Kiều Đàm Di: $200
- Nguyễn Thị Liễu, pd: Diệu Quế: 5000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Phạm Thị Hiếu, pd: Quảng Thảo: 10,000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Phạm Thị Hiệp: pd: Chúc Hòa: $2000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Chúc Phước, Quảng Trực & Phú Quốc: 20,000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Ba Má Tâm Thành: $50 (cúng dường Chùa Phật Nhập Niết Bàn)
- Ba Má Tâm Thành: $25 (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Ba Má Tâm Thành: $25 (cúng Cô Nhi Viện Lumbini)
- Tâm Thiện Ngộ Ánh: $100($50 cúng Cô Nhi Viện Lumbini & $50 phóng sanh ở sông Hằng)
- Đồng Ngọc Minh: $500 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Cụ Diệu Mỹ:$100 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Trương Cẩm Mai , pd: Diệu Kiết: $50 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Ngô Thị Kiểu, pd: Diệu Chánh: $50 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Nguyễn Minh Thông, pd: Đồng Chiếu: $20 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Dương Văn Huồn, pd: Thiện Giác: $30 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Trần Ngọc Anh, pd: Ngọc Thiền: $20 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Trần Thị Lục, pd: Diệu Hạnh: $20 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Linh Chí & Linh Hoa:$100(cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$1000(cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(cúng dường Đức Karmapa thứ 17)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(cúng dường Chùa Kiều Đàm Di)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(cúng dường Thầy Linh Quang)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(phóng sanh và cứu trợ người nghèo)
- Ngọc Hoa, Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $500 (cúng dường, cầu siêu, cầu an, phóng sanh & bố thí)
- Nguyên Trâm Nguyễn Thị Mai: $425 (cúng dường và bố thí)
- Diệu Tịnh Nguyễn Báu Thanh: $1000 (cúng dường & bố thí)
- Tâm Quang Hồng Mai ($1,300): Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma $1000; Bố Thí : $300
- Quảng Tuệ & Quảng Đạt: $200 (cúng dường & bố thí)
- Nguyên Phúc Goodwin: $1000 (cúng dường Thầy Linh Quang: $500; Cúng dường & bố thí: $500)
- Thiên An - Thu Nhiên: $100(cúng dường & bố thí)
-
Hoàng Lan Giác Thiện Duyên: $400 (cúng dường & bố thí)

Phái đoàn từ USA & Canada:
- HT Thích Trí Đức & Phật tử của Ngài: $ 4000 (cúng dường & bố thí)
- Quảng Tịnh Tâm Trang Thị Hạnh: $ 850
- Đ
c Diệu Tường: $ 300
- Trúc Thông Nguyễn Hửu Hải: $ 100
- Phương Loan: $ 50
- Diệu Nga: $ 50
- Phật tử Chùa Quan âm: $ 1,500
- Quảng Diệu Nghiêm: $ 50
- Quảng Trí Chánh & Quảng Tuệ Dung: $ 200
- Tâm Minh Nhựt & Diệu Ngọc: $ 200
- Quảng Trí Chánh & Quảng Tuệ Dung: $ 200
- Quảng Diệu Nghiêm (Huỳnh Trinh): $ 50 (cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Thanh Dao (Tran Ngoc Tam): $ 50 (cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Trang T. P. Chi (Canada): $ 2000 (cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Diệu Chơn $ 1,200 (cúng dường & bố thí), cầu siêu cho cụ ông Huỳnh Văn Khoanh, pd: Thiện Bửu
- Dương Văn Phúc: $ 500
- Nguyễn Thị Lạng: $ 500
- Dương Loan: $ 50
- Dương Thúy Quỳnh: $ 500
- Dương Hòa Bình: $ 500
- Dương Thúy Hạnh: $ 500
- Dương Dung: $ 60
- Trúc Thông Nguyễn Hửu Hải: $ 100
- Nguyễn Mary: $ 300
- Diệu Phước: $ 100
- Phí Chính Tâm - Quảng Tịnh Hương: $ 200
Phóng sanh & từ thiện ( đợt 2):
- Quảng Mẫn & Quảng Giải: $ 200
- Nguyên Như: $ 100
- Long Tuyền: $ 300
- Quảng Nghĩa: $ 100
- Hùng & Hiến: $ 100
- Nguyên Đà : $ 100
- Nguyên Thảo: $ 100
- Trần Thị Năm: $ 50
- Trần Thị Lý : $70
- Nguyễn Văn Nhu: $ 20
- Nguyễn Thị Lệ: $ 20
- Nguyễn Thị Ut Loan: $ 20
- Nguyễn Thị Hường: $ 20
- Nguyễn Thị Phương: $ 20
- Nguyễn Thị Mười Chị: $ 20
- Nguyễn Thị Mười Em: $ 20
- Tăng Thị Nhung: $ 20
- Diệu Phước: $ 100
- Pháp Thiện Mỹ Linh: $100
- Trúc Thông: $100


Tổng cộng số tiền trong lần hành hương này là: $38, 225(bao gồm US$ 14,110 (Mỹ Kim) và A$22,535 (Úc Kim) ; $200 (
Canada)

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán thán công đức của quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng đã phát tâm dũng mãnh đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này để mang niềm vui đến cho mọi người và cũng để gieo chút phước điền Tam Bảo cho lộ trình tu tập giác ngộ và giải thoát về sau.

Kính chúc Chư Tôn Đức và đại chúng thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như nguyện.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

banner-hanhuongando-2011

Cúng Dường Tam Bảo
& Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ & Đài Loan

(Đạo hữu Nguyên Như báo cáo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng, Thầy Trưởng Đoàn, quý Thầy, Quý Cô, Chú Tony và toàn thể đại chúng,

Ban Thủ Quỹ chúng con xin báo cáo tổng kết về số tiền mà phái đoàn đã phát tâm cúng Dường Tam Bảo & Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ và tuần sau sẽ lần lượt cúng dường các chùa ở Đài Loan, chi tiết đã được ghi nhận như sau:

* Phật tích thứ bảy,tại Dharamsala:

1.Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma: $5000 (Mỹ & Úc Kim và 200 Canada kim và nhiều tiền phái đoàn góp riêng để cúng riêng cho ngài)

2.Chùa Karmapa thứ 17: $3000 (và nhiều tiền phái đoàn góp tại chỗ)

3.Chùa của Đức Đạt Lai Lạt Ma: $2000

4.Bố Thí tạiTrung Tâm Khuyết Tật Tây Tạng tại Dharamsala: $500

5. Bố Thí tại Trường Tiểu Học Tây Tạng tại Dharamsala: $500

6. Cúng dường Quý Thầy Cô VN du học: $2000

7. Bố Thí người nghèo tại Dharamsala: $500

* Phật tích đầu tiên tại Vườn Nai Lộc Uyển:

1.Chùa Tích Lan & Tôn Tượng Chuyển Pháp Luân:$2000

2. Phóng Sanh ở Sông Hằng: $2000

* Phật tích thứ hai, tại Bồ Đề Đạo Tràng:

1.Đại Tháp Giác Ngộ: $3000

2.Chùa Nhật Bản: $1000

3.Chùa ở Khổ Hạnh Lâm: $1000

4.Trung Tâm Tu Học Viên Giác: $1000

* Phật tích thứ ba tại Thành Vương Xá, Tu Viện Trúc Lâm, Đại Học Na Lan Đà:

1.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

* Phật tích thứ tư, tại Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn:

1.Chùa Đại Niết Bàn: $1000

2.Chùa Kiều Đàm Di (Việt Nam): $1000

3. Chùa Linh Sơn: $1000

4. Bố thí 300 người nghèo ở Chùa Linh Sơn: $3,300

* Phật tích thứ năm, tại Phật tích Lâm Tỳ Ni:

1.Chùa Lâm Tỳ Ni: $2000

2.Chùa Việt Nam Phật Quốc (Thầy Huyền Diệu): $1000

3.Cô Nhi Viện Linh Sơn (Thầy Linh Quang sáng lập): $1000

3.Cúng dường Thầy Linh Quang (đang dưỡng bệnh ở TV Chân Nguyên, USA): $2000 & 30,000 Yen Nhật Bản)

* Phật tích thứ sáu tại Tịnh Xá Kỳ Viên:

1.Cúng dường quý Sư Nguyên Thủy: $500

2.Bố Thí: $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

3. Tặng tiền tip cho tài xế và phụ xế: $ 225

* Đài Loan:

1.Chùa Long Sơn (tại Đài Bắc): $300

2.Chùa Phật Quang Sơn (Đài Nam): $500

3. Trung Đài Thiền Tự: $500

4. Tôn Tượng Thích Ca Lộ Thiên: $200

Tổng Cộng cúng dường và bố thí với số tiền là: $ 38,225

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán dương công đức của quý Thầy Cô và đại chúng đã phát bồ đề tâm đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này, đây là việc làm khó làm mà phái đoàn chúng ta đã làm được thì phước đức khó thể nghĩ bàn.

Chúng con kính chúc Hòa Thượng, Thầy Trưởng Đoàn, quý Thầy, Quý Sư Cô pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để hướng dẫn chúng con tu học. kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc và luôn tinh tấn tu tập.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh

(xem hình phái đoàn)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/05/2024(Xem: 4821)
Thời gian gần đây hiện tượng sư Thích Minh Tuệ tu theo hạnh Đầu Đà đi bộ từ Nam chí Bắc đã được quần chúng đủ mọi thành phần ngưỡng mộ. Họ chờ đón sư ở dọc đường, cúi đầu hoặc quỳ xuống lòng đường để đảnh lễ, tặng đồ ăn thức uống, có khi tháp tùng sư một đoạn đường dài. Có khi họ tụ tập quanh sư tại nơi nghỉ chân, có khi là nghĩa địa, một ngôi nhà hoang, hoặc dưới tàng cây, ngồi quanh sư để nghe sư thuyết pháp hoặc vấn hỏi một số vấn đề. Đặc biệt tại Thanh Hóa có cả xe chở mấy chục học sinh Tiểu Học, tung tăng chạy tới để chiêm ngưỡng và vái lạy sư. Và lần đầu tiên một vị sư thuyết pháp tại một nghĩa địa.
03/04/2024(Xem: 1173)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin thông báo tổng quát lịch Pháp thoại, khóa tu, Phật sự và hành hương của Thầy Tánh Tuệ năm 2024 Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử lịch trình Hoằng Pháp, sinh hoạt tu học & Phật sự... với sự chia sẻ của Th Tánh Tụê cùng với sự hiện diện của chư Tôn đức tham dự trong tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11- 2024
25/11/2022(Xem: 5079)
Hành Hương Thắp Sáng Tâm Đăng và Cảm niệm Thâm Ân Đức Thế Tôn VỊ THẦY VĨ ĐẠI BẬC NHẤT CỦA NHÂN LOẠI. Suốt tuổi vị thành niên ưu tư, trăn trở, đến tuổi lập gia đình thấy mọi niềm vui, khoái lạc đều phù du, trống rỗng; tháng năm dài tìm cách giúp vua, cứu nước, Thái Tử Siddhārtha Gotama luôn cảm thấy mình làm cái việc của con dã tràng xe cát - vì không giải mã được hố thẳm của lòng người (nguyên nhân của khổ uẩn). Với ý chí kiên định, ngài thoát ly gia đình, vợ con, vương vị, quyết tìm ra con đường thoát khổ, giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho kiếp nhân sinh.
13/03/2022(Xem: 19920)
Hành hương và chiêm bái Phật tích Ấn Độ là nhân duyên hy hữu và là một ước mơ ngàn đời của người đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể. Nay ước mơ đó đã đến với Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Như chương trình đã sắp đặt trước cả năm, phái đoàn hành hương Ấn Độ gồm 51 người do Tu Viện Quảng Đức tổ chức đã lên đường đúng vào ngày 7-11 năm 2006. Phái đoàn do Đại Đức Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng, Sư Cô Hạnh Nguyên và Đạo Hữu An Hậu Tony Thạch (Giám đốc công ty Triumph Tour) hướng dẫn cùng với 38 Phật tử từ Melbourne, 6 từ Sydney, 1 từ Perth và 5 đến từ Texas, Cali, Hoa Kỳ.
08/02/2022(Xem: 7710)
Hai năm trước, khi tin Hòa Thượng Thích Minh Tâm viên tịch lan truyền khắp năm châu, ai ai cũng ngỡ ngàng thương tiếc. Hầu như các tự viện trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm tri ân Ngài. Tu Viện Quảng Đức cũng không ngoại lệ, buổi lễ truy niệm đã được tổ chức một cách trang nghiêm, trọng thể. Sau đó TT Thích Nguyên Tạng đã lên chương trình Hành Hương Âu Châu vào cuối tháng 7 năm 2015, với mục đích chính là tham dự lễ Đại Tường Tưởng Niệm HT Thích Minh Tâm, đồng thời dự lễ Khánh thành Chùa Khánh Anh. Phật tử TVQĐ thật hoan hỷ với tin này và đã cùng nhau lập ra kế hoạch tiết kiệm để tham dự chuyến Hành Hương Âu Châu.Thời gian hai năm tưởng là lâu, nhưng thoắt một cái ngày đi đã gần kề, mọi người nô nức chuẩn bị hành trang để lên đường. Phái đoàn Hành Hương có 83 người gồm:Melbourne: 38 người; Sydney: 21 người; Perth: 9 người;Adelaide: 5 người.
24/01/2022(Xem: 5537)
Tuyển tập Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc 2007 do Tu Viện Quảng Đức tổ chức
08/01/2022(Xem: 4880)
Nhận được Passport 10 năm vừa mới gửi về sau nhiều lần đắn do suy nghĩ có nên làm mới hay không(đã hết hạn 3 tháng rồi) giữa lúc đại dịch vẫn chưa khả quan lắm, tâm trí tôi miên man nghĩ tới hai chuyến hành hương sau cùng trước khi đại dịch xuất hiện: -Năm 2018 chuyến hành hương Chiêm Bái Danh Lam Phật Giáo tại Hàn quốc nhân mùa Anh Đào nở hoa ở Nhật Bản từ ngày 2/4/2018-16/4/2018 do TT.Thích Nguyên Tạng làm Trưởng Đoàn và Anh Tony Thạch làm phó trưởng đoàn. -Năm 2019 chuyến hành hương Miến Điện do TT Thích Tâm Thành hướng dẫn, lẽ ra tôi cũng được tham dự chuyến hành hương Bhutan vào năm này với TT Nguyên Tạng và Anh Tony Thạch nhưng sau chuyến hành hương Miến Điện tôi bị sưng đầu gối và không thể đi bộ nhiều nên đành xin hủy hẹn . .......Có thể nào mình lại có dịp một lần nữa sẽ tham dự một chuyến hành hương khác với Thầy và Anh Tony trong một chuyến tham quan và chiêm bái các địa danh của quý Tổ Sư Thiền Ấn, Trung và Việt Nam nơi mà hành trạng các Ngài còn ghi trong sử sác
16/11/2021(Xem: 7669)
Hạnh phúc luôn là “KPI” của mỗi người và mỗi quốc gia. Mỗi người hạnh phúc sẽ góp phần xây nên một một quốc gia hạnh phúc. Vậy quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới? Hãy cùng mayvesinhmienbac.com.vn gọi tên top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2021 nhé!
18/08/2021(Xem: 11029)
LỜI GIỚI THIỆU Trong Hán Tạng, kinh Đại Bát Niết Bàn do Ngài Đàm Vô Sấm dịch với thời Bắc Lương (thế kỷ thứ 5) có ghi lại lời dạy cuối cùng của Đức Phật với các đệ tử: „… Sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng phải tinh tấn tu hành sớm ra khỏi ba cõi, chớ có giải đãi, phóng dật tán tâm…“ (Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm 26)
10/07/2020(Xem: 4284)
Chính phủ Nhật đầu tư 12,5 tỷ USD để mời bạn đến du lịch Do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, số lượng du khách đến Nhật du lịch giảm mạnh. Vì thế chính phủ Nhật đã đề ra một phương án là đầu tư gói 12,5 tỷ USD để phục hồi ngành du lịch, trong đó bao gồm chi trả một phần chi phí cho du khách nhằm thu hút họ đến nước này.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567