Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách cúng dường tại Ấn Độ

17/06/201317:42(Xem: 2444)
Danh sách cúng dường tại Ấn Độ

banner-hanhuongando-2011

Danh sách cúng dường tại Ấn Độ tháng 11-2011

Phái đoàn từ Uc Châu:
- Thích Nguyên Tạng: $ 200
- Tony Thạch: $ 200
- Mỹ Tín: $ 200
- Nguyên Thảo + Nguyên Tân : $ 1000
- Nguyên Đà: $ 500
- Cụ Bạch Vân: $ 100
- Nguyên Như: $ 500
- Nguyên Châu: $ 400
- Quảng Hạnh: $ 500
- Tâm An & nhóm Từ Thiện: $ 1,650
- Thị Trường: $ 500
- Quảng Niệm & Quảng Giải: $ 300
- Chân Mỹ Lương: $ 50
- Diệu Minh: $ 100
-- Diệu Toàn: $ 100
- Shop chị Giàu: $ 100
- Kiều Oanh: $ 100
- Cung Thị Cẩm Vân : $ 200
- Đỗ Ngoc Trúc Lâm : $ 200
- Bảo Minh Độ: $ 200
- Bảo Diệu Hạnh:$ 200
- Gia đình Vân & Danh: $ 900
- Diệu Hòa: $ 200
- Diệu Đức: $ 200
- Bảo Diệu Nguyện & Bảo Tịnh An: $ 400
- Quảng Tịnh Thanh: $ 400
- GĐ Long Tuyền: $ 1000
- Pháp Thiện Mỹ Linh: $ 200
- Quảng Pháp Đăng & Quảng Tịnh Duyên: $ 220
- Thiện Cẩm & Diệu Huệ: $ 200
- Cao Thị Mỹ Dung: $ 50
- Diệu Tâm: $ 100
- GĐ Thiện Phương: $ 50
- GĐ Oanh: $ 50
- GĐ Thùy: $ 50
- GĐ Nguyễn Văn Lưỡng: $ 50
- GĐ Lê Công Sơn: $ 50
- Đỗ Ngoc Trúc Lâm : $ 200
- Phan Tấn Hiệp: $ 100
- Đỗ Ngọc Bảo : $ 200
- Lê Thị Thu Hồng: $ 150
- Diệu Trí: $ 150
- Đỗ Bảo Chánh: $ 100
- Nguyễn Thị Hạnh: $ 200
- Nguyễn Bá Tuệ : $ 200
- HL Võ Thành Linh: $ 200
- HL Dương Kim Thị: $ 200
- Cụ Diệu Mỹ: $ 100 (phóng sanh)
- Đồng Ngọc Minh: $ 100 ( phóng sanh)
- Cô Thắng; Hằng Phạm, pd: Hoa Tâm; Phạm Thị Sôi, pd: Diệu Tâm: cúng dường Chùa Kiều Đàm Di: $200
- Nguyễn Thị Liễu, pd: Diệu Quế: 5000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Phạm Thị Hiếu, pd: Quảng Thảo: 10,000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Phạm Thị Hiệp: pd: Chúc Hòa: $2000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Chúc Phước, Quảng Trực & Phú Quốc: 20,000 Yên Nhật (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Ba Má Tâm Thành: $50 (cúng dường Chùa Phật Nhập Niết Bàn)
- Ba Má Tâm Thành: $25 (cúng dường Thầy Linh Quang)
- Ba Má Tâm Thành: $25 (cúng Cô Nhi Viện Lumbini)
- Tâm Thiện Ngộ Ánh: $100($50 cúng Cô Nhi Viện Lumbini & $50 phóng sanh ở sông Hằng)
- Đồng Ngọc Minh: $500 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Cụ Diệu Mỹ:$100 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Trương Cẩm Mai , pd: Diệu Kiết: $50 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Ngô Thị Kiểu, pd: Diệu Chánh: $50 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Nguyễn Minh Thông, pd: Đồng Chiếu: $20 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Dương Văn Huồn, pd: Thiện Giác: $30 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Trần Ngọc Anh, pd: Ngọc Thiền: $20 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Trần Thị Lục, pd: Diệu Hạnh: $20 (cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Linh Chí & Linh Hoa:$100(cúng dường Phật tích Tứ Động Tâm)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$1000(cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(cúng dường Đức Karmapa thứ 17)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(cúng dường Chùa Kiều Đàm Di)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(cúng dường Thầy Linh Quang)
- Diệu Phước & Phước Thạnh:$500(phóng sanh và cứu trợ người nghèo)
- Ngọc Hoa, Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $500 (cúng dường, cầu siêu, cầu an, phóng sanh & bố thí)
- Nguyên Trâm Nguyễn Thị Mai: $425 (cúng dường và bố thí)
- Diệu Tịnh Nguyễn Báu Thanh: $1000 (cúng dường & bố thí)
- Tâm Quang Hồng Mai ($1,300): Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma $1000; Bố Thí : $300
- Quảng Tuệ & Quảng Đạt: $200 (cúng dường & bố thí)
- Nguyên Phúc Goodwin: $1000 (cúng dường Thầy Linh Quang: $500; Cúng dường & bố thí: $500)
- Thiên An - Thu Nhiên: $100(cúng dường & bố thí)
-
Hoàng Lan Giác Thiện Duyên: $400 (cúng dường & bố thí)

Phái đoàn từ USA & Canada:
- HT Thích Trí Đức & Phật tử của Ngài: $ 4000 (cúng dường & bố thí)
- Quảng Tịnh Tâm Trang Thị Hạnh: $ 850
- Đ
c Diệu Tường: $ 300
- Trúc Thông Nguyễn Hửu Hải: $ 100
- Phương Loan: $ 50
- Diệu Nga: $ 50
- Phật tử Chùa Quan âm: $ 1,500
- Quảng Diệu Nghiêm: $ 50
- Quảng Trí Chánh & Quảng Tuệ Dung: $ 200
- Tâm Minh Nhựt & Diệu Ngọc: $ 200
- Quảng Trí Chánh & Quảng Tuệ Dung: $ 200
- Quảng Diệu Nghiêm (Huỳnh Trinh): $ 50 (cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Thanh Dao (Tran Ngoc Tam): $ 50 (cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Trang T. P. Chi (Canada): $ 2000 (cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Diệu Chơn $ 1,200 (cúng dường & bố thí), cầu siêu cho cụ ông Huỳnh Văn Khoanh, pd: Thiện Bửu
- Dương Văn Phúc: $ 500
- Nguyễn Thị Lạng: $ 500
- Dương Loan: $ 50
- Dương Thúy Quỳnh: $ 500
- Dương Hòa Bình: $ 500
- Dương Thúy Hạnh: $ 500
- Dương Dung: $ 60
- Trúc Thông Nguyễn Hửu Hải: $ 100
- Nguyễn Mary: $ 300
- Diệu Phước: $ 100
- Phí Chính Tâm - Quảng Tịnh Hương: $ 200
Phóng sanh & từ thiện ( đợt 2):
- Quảng Mẫn & Quảng Giải: $ 200
- Nguyên Như: $ 100
- Long Tuyền: $ 300
- Quảng Nghĩa: $ 100
- Hùng & Hiến: $ 100
- Nguyên Đà : $ 100
- Nguyên Thảo: $ 100
- Trần Thị Năm: $ 50
- Trần Thị Lý : $70
- Nguyễn Văn Nhu: $ 20
- Nguyễn Thị Lệ: $ 20
- Nguyễn Thị Ut Loan: $ 20
- Nguyễn Thị Hường: $ 20
- Nguyễn Thị Phương: $ 20
- Nguyễn Thị Mười Chị: $ 20
- Nguyễn Thị Mười Em: $ 20
- Tăng Thị Nhung: $ 20
- Diệu Phước: $ 100
- Pháp Thiện Mỹ Linh: $100
- Trúc Thông: $100


Tổng cộng số tiền trong lần hành hương này là: $38, 225(bao gồm US$ 14,110 (Mỹ Kim) và A$22,535 (Úc Kim) ; $200 (
Canada)

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán thán công đức của quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng đã phát tâm dũng mãnh đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này để mang niềm vui đến cho mọi người và cũng để gieo chút phước điền Tam Bảo cho lộ trình tu tập giác ngộ và giải thoát về sau.

Kính chúc Chư Tôn Đức và đại chúng thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như nguyện.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

banner-hanhuongando-2011

Cúng Dường Tam Bảo
& Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ & Đài Loan

(Đạo hữu Nguyên Như báo cáo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng, Thầy Trưởng Đoàn, quý Thầy, Quý Cô, Chú Tony và toàn thể đại chúng,

Ban Thủ Quỹ chúng con xin báo cáo tổng kết về số tiền mà phái đoàn đã phát tâm cúng Dường Tam Bảo & Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ và tuần sau sẽ lần lượt cúng dường các chùa ở Đài Loan, chi tiết đã được ghi nhận như sau:

* Phật tích thứ bảy,tại Dharamsala:

1.Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma: $5000 (Mỹ & Úc Kim và 200 Canada kim và nhiều tiền phái đoàn góp riêng để cúng riêng cho ngài)

2.Chùa Karmapa thứ 17: $3000 (và nhiều tiền phái đoàn góp tại chỗ)

3.Chùa của Đức Đạt Lai Lạt Ma: $2000

4.Bố Thí tạiTrung Tâm Khuyết Tật Tây Tạng tại Dharamsala: $500

5. Bố Thí tại Trường Tiểu Học Tây Tạng tại Dharamsala: $500

6. Cúng dường Quý Thầy Cô VN du học: $2000

7. Bố Thí người nghèo tại Dharamsala: $500

* Phật tích đầu tiên tại Vườn Nai Lộc Uyển:

1.Chùa Tích Lan & Tôn Tượng Chuyển Pháp Luân:$2000

2. Phóng Sanh ở Sông Hằng: $2000

* Phật tích thứ hai, tại Bồ Đề Đạo Tràng:

1.Đại Tháp Giác Ngộ: $3000

2.Chùa Nhật Bản: $1000

3.Chùa ở Khổ Hạnh Lâm: $1000

4.Trung Tâm Tu Học Viên Giác: $1000

* Phật tích thứ ba tại Thành Vương Xá, Tu Viện Trúc Lâm, Đại Học Na Lan Đà:

1.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

* Phật tích thứ tư, tại Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn:

1.Chùa Đại Niết Bàn: $1000

2.Chùa Kiều Đàm Di (Việt Nam): $1000

3. Chùa Linh Sơn: $1000

4. Bố thí 300 người nghèo ở Chùa Linh Sơn: $3,300

* Phật tích thứ năm, tại Phật tích Lâm Tỳ Ni:

1.Chùa Lâm Tỳ Ni: $2000

2.Chùa Việt Nam Phật Quốc (Thầy Huyền Diệu): $1000

3.Cô Nhi Viện Linh Sơn (Thầy Linh Quang sáng lập): $1000

3.Cúng dường Thầy Linh Quang (đang dưỡng bệnh ở TV Chân Nguyên, USA): $2000 & 30,000 Yen Nhật Bản)

* Phật tích thứ sáu tại Tịnh Xá Kỳ Viên:

1.Cúng dường quý Sư Nguyên Thủy: $500

2.Bố Thí: $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

3. Tặng tiền tip cho tài xế và phụ xế: $ 225

* Đài Loan:

1.Chùa Long Sơn (tại Đài Bắc): $300

2.Chùa Phật Quang Sơn (Đài Nam): $500

3. Trung Đài Thiền Tự: $500

4. Tôn Tượng Thích Ca Lộ Thiên: $200

Tổng Cộng cúng dường và bố thí với số tiền là: $ 38,225

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán dương công đức của quý Thầy Cô và đại chúng đã phát bồ đề tâm đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này, đây là việc làm khó làm mà phái đoàn chúng ta đã làm được thì phước đức khó thể nghĩ bàn.

Chúng con kính chúc Hòa Thượng, Thầy Trưởng Đoàn, quý Thầy, Quý Sư Cô pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để hướng dẫn chúng con tu học. kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc và luôn tinh tấn tu tập.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh

(xem hình phái đoàn)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/02/201505:55(Xem: 5108)
Bhutan là quốc gia nằm ở Nam Á, giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đất nước này được biết đến là quốc gia có diện tích bé nhỏ nhưng người dân lại có cuộc sống hạnh phúc. Và đây là 10 lý do vì sao họ cảm thấy hạnh phúc.
20/07/201408:19(Xem: 4990)
Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được xếp hạng, thấp hơn nhiều các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong khi danh hiệu "Quốc gia đáng sống nhất" thuộc về Ireland Bảng xếp hạng "Quốc gia đáng sống" dùng để đo những đóng góp của mỗi quốc gia cho hành tinh và nhân loại. Có 7 phương diện được xét đến đó là "đóng góp về khoa học công nghệ, đóng góp về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới, trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe. từ văn hóa đến đóng góp để cái thiện hành tình và nâng cao sức khỏe cộng đồng".
27/01/201322:30(Xem: 2798)
100 địa danh du lịch nổi tiếng ở Pháp Quốc
09/04/201319:02(Xem: 6605)
Chân thành cảm ơn Đạo hữu Võ Văn Tường đã gởi tặng Trang Nhà Quảng Đức tập sách giá trị này. Xin chân thành giới thiệu đến bạn đọc xa gần.
30/01/201920:20(Xem: 1830)
14 sân bay tuyệt đẹp trên thế giới Sân bay mới Ashgabat thiết kế giống như một con chim ưng bay lượn. Nó trở thành một biểu tượng mới của đất nước và được ghi vào kỷ lục Guinness với hình ảnh trang trí lớn nhất trên mái tòa nhà của ga hành khách chính của sân bay.
26/04/201120:17(Xem: 9215)
Những công trình đồ sộ được xây bằng tay, không hề có sự hỗ trợ của máy móc, xe kéo, thậm chí cả dụng cụ kim loại nhưng có sức sống cả ngàn năm
09/04/201319:01(Xem: 6686)
Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Võ Văn Tường đã gởi tặng tập sách Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng ở TP. HCM và 200 ảnh những ngôi chùa nổi tiếng 3 miền Bắc, Trung, Nam.
29/12/201009:42(Xem: 6097)
51 Địa Danh Bạn Cần Đến Thư Giản và Thưởng Ngoạn
22/07/201119:14(Xem: 2258)
Du khách đến Dubai sẽ được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời của bàn tay con người. Đó là khu vườn 65 triệu bông hoa trong khí hậu khắc nghiệt của sa mạc.
08/03/201103:06(Xem: 6336)
Trong chuyến du hành sang Ai Cập, tác giả đã dày công thâu thập được nhiều kinh nghiệm huyền linh và thần bí. Ngoài ra tác giả còn trình bày những khía cạnh bí ẩn khác của xứ Ai Cập...