Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách 150 Phật tử được tán dương công đức

12/06/201313:07(Xem: 3406)
Danh sách 150 Phật tử được tán dương công đức

Danh Sách Quý Phật Tử được Tán Dương Công Đức
tại Lễ Chu Niên 20 năm Thành lập Tu Viện Quảng Đức
6pm, Thứ bảy 23-10-2010

Nhóm 1: nhóm Phật tử ngày đầu tiên đi mua cơ sở mới Fawkner

(Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – HT Huyền Tôn trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Đạo hữu Long Quân Hồ Công Lộ (Chủ bút Tuần Báo Nhân Quyền)

 2. Đạo hữu Võ Đại Sinh (Văn phòng Dịch Vụ Di Trú Footscray)

 3. Đạo hữu Thiện Lý Nguyễn Văn Ngọc + Thiện Kim

 4. Đạo hữu Như Dũng Nguyễn Đại Bột (đã mãn phần, ái nữ Hòa Bình thay thế nhận)

 5. Đạo hữu Tâm Thái Ngô Thị Đắc (Thân mẫu của nhị vị Thượng Tọa)

Nhóm 2, quý bác lớn tuổi đã có mặt tại TVQĐ ngay từ buổi đầu tiên:(Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – HT Bảo Lạc trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Đạo hữu Bạch Vân Phạm Thị Doan

 2. Đạo hữu Đức Ngọc Mai Thị Phiến

 3. Ông bà Đạo hữu Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ & Nguyên Hải

 4. Đạo hữu Diệu Phước Trang Thị Kiến

 5. Đạo hữu Ngọc Hoa Đặng Thị Đào

 6. Đạo hữu Diệu Dung Lê Thị Cúc

 7. Đạo hữu Hương Ngọc Lý Thị Nga

 8. Đạo hữu Diệu Ngộ Lê Thị Cấp

 9. Đạo hữu Quảng Lạc Nguyễn Thị Lời

 10. Đạo hữu Khánh Dương

 11. Đạo hữu Quảng Thọ Ngô Trấn Ngọc

 12. Đạo hữu Thanh Hảo Ngô Thị My

 13. Đạo hữu Hạnh Ngọc

 14. Đạo hữu Đặng Thị Nậm Nguyên Thiện Phúc

(Kính mời Đạo hữu Nguyên Lượng, đại diện quý bác Cao Niên có lời phát biểu cảm niệm tri ân đối với Tu Viện Quảng Đức trong dịp kỷ niệm 20 năm)

Nhóm 3, quý bác lớn tuổi đã có mặt tại TVQĐ ngay từ buổi đầu tiên:(Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – HT Bảo Lạc trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Ông bà Đạo hữu Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ & Nguyên Hải

 2. Ông bà Đạo hữu Phúc Toàn Nguyễn Tuấn Khanh + Phúc Châu Văn Thị Hạnh

 3. Ông bà Đạo hữu Trần Ngọc Thọ + Tô Châu

 4. Ông bà Đạo hữu Trần Chi + Tô Thị Ngó

 5. Ông bà Đạo hữu Nguyên Hậu Lê Thành Phúc + Diệu Lý Nguyễn Thị Hoài Nghĩa

 6. Ông bà Đạo hữu Nguyên Thiện Ngộ Nguyễn Phia & Nguyên Thiện Quý Ngô Thị Hòa

 7. Ông bà Đạo hữu Quảng Ngộ Nguyễn Mẵng và Quảng Hỷ Nguyễn Thị Trợ

 8. Ông bà Đạo hữu Ông bà Dương Thiên Huệ-Nguyên Nhật Thu

 9. Ông bà Đạo hữu Ông bà Hà Thúc Sáng

 10. Ông bà Đạo hữu Ông bà Hoàng-Hạnh

 11. Ông bà Đạo hữu Minh Chí Huỳnh Văn Khôi-Diệu Hương Nguyễn Thị Thu Cúc

Nhóm 4:Ban Thủ Quỹ, kế toán tài chánh và pháp lý của Tu Viện(Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Quảng Ba trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Ông bà Đạo hữu Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo + Nguyên Thiện Hạnh

 2. Đạo hữu Chris Dunk Quảng Từ + Yumiko

 3. Ông bà Đạo hữu Luật Sư Nguyễn Tấn Sỹ

 4. Ông bà Đạo hữu Luật Sư Thiện Vân Nguyễn Tấn Hải

 5. Bác Sĩ Theresa Nguyễn Thị Thu Thủy

 6. Ông bà Đạo hữu Huệ Thuyền - Quảng Liên

 7. Ông bà Đạo hữu Quảng Tịnh Thiều Văn Bình

 8. Ông bà Đạo hữu Hồng Hạnh Trần Tú Hoài – Đình Hải

 9. Ông bà Đạo hữu Thục Hà-Nguyên Giác

 10. Đạo hữu Tâm Quang - Thường Lạc

 11. Đạo hữu Nhật Thiên Kiều Thu

(Kính mời Đạo hữu Hồng Hạnh Trần Tú Hoài, đại diện quý Phật tử trung niên, có lời phát biểu cảm niệm tri ân đối với Tu Viện Quảng Đức trong dịp kỷ niệm 20 năm)

Nhóm 5:Quý Phật tử công quả trong ban kiến thiết xây dựng TVQĐ trong 20 năm (Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Trường Sanh trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Đạo hữu Tâm Quang Nghiêm Xuân Hiền

 2. Đạo hữu Trần Công Đạo + Mai Liên

 3. Đạo hữu Thục Hà Nguyễn Chí Sơn

 4. Đạo hữu Trần HữuLang

 5. Đạo hữu Tạ Văn Thành

 6. Đạo hữu Hữu Thuận - Nguyên Nhật Thiện

 7. Ông Bà Đạo hữu Nguyên Đức Ngộ Đỗ Hạnh

 8. Đạo hữu Nguyên Trí Nguyễn Hùng & Nguyên Nhật Phước Hà Kiên Tâm

 9. Đạo hữu Tâm Trường Ngô Văn Nhi

 10. Đạo hữu Quảng Minh Tâm Ngô Ngọc Liêm

 11. Đạo hữu Quảng Minh Đăng Dương Võ Châu

 12. Đạo hữu Quang Khải – Mai Ý

 13. Đạo hữu ĐanĐình Khánh (thợ Mộc)

 14. Đạo hữu Ngọc Lâm-Lệ Phước

 15. Đạo hữu Minh Đăng Đỗ Đinh Tiến & Ngọc Đức Trương Thị Mỹ Loan

 16. Đạo hữu Nguyên Truyền Nguyễn Văn Duyên

 17. Đạo hữu Thiện Duyên Trần Công Lý

 18. Đạo hữu Tâm Ngọc Nguyễn Xuân Hồng

 19. Đạo hữu Huệ Tấn-Ngọc Nhàn

Nhóm 6: nhóm thợ xây dựng người Úc, Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư xây dựng TVQĐ trong 20 năm qua(Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – HT Thích Bảo Lạc trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Buider Hồng Vân

 2. Kiến Trúc Sư Nguyễn Kiển Thành

 3. Thợ Ống Nước công trình Ông John Edward

 4. Thợ Mộc công trình xây dựng, ông Ian Callahan

 5. Thợ đỗ nền móng cho công trình, ông Dawn Ivan

 6. Thợ Điện ông Dennis Dionisious + John Mardikis

Nhóm 7:Quý Phật tử công quả trong ban trai soạn TVQĐ trong 20 năm (Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Tâm Viên trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên

 2. Đạo hữu Nguyên Như

 3. Đạo hữu Nguyên Châu

 4. Đạo hữu Anh Ngọc Quách Hương

 5. Đạo hữu Chân Mỹ Lương

 6. Đạo hữu Diệu Toàn Trần Thị Liễu

 7. Đạo hữu Quảng Hạnh

 8. Đạo hữu Quảng Thi

 9. Đạo hữu Thanh Phi

 10. Đạo hữu Thiện Bảo Võ Thị Mai

 11. Đạo hữu Nguyên Thảo – Nguyên Tân

 12. Đạo hữu Nguyên Đà

 13. Đạo hữu Nguyên Nhật Liên-Kathy Quảng Nhật Hiếu

 14. Đạo hữu Nguyên Nhật Chơn

 15. Đạo hữu Tâm Thuận

 16. Đạo hữu Tâm Quang

 17. Đạo hữu Diệu Trí-Tâm Chân

 18. Đạo hữu Quảng Phước

 19. Đạo hữu Quảng Hương

 20. Đạo hữu Nhã An-Michael

Nhóm 7:Quý Phật tử công quả trong Ban Xã Hội & Trùng Hưng Tam Bảo TVQĐ trong 20 năm (Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Nguyên Trực trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Đạo hữu Thiện Kim-Thiện Lý

 2. Đạo hữu Hoa Nhân

 3. Đạo hữu Hớn Thu-Nghĩa-Quảng Phước

 4. Đạo hữu Ngọc Ánh-Nguyên An

 5. Đạo hữu Tâm An-Nhị Hưng

 6. Đạo hữu Anh Tuấn-Ngọc Hân

 7. Đạo hữu Tâm Hương Võ Thị Huệ + Minh Chánh

 8. Đạo hữu Trương Khánh Tuyền

 9. Đạo hữu Ngọc Giàu Phước Ngọc

 10. Đạo hữu Nhung-Châu

Nhóm 9:Quý Phật tử công quả trong Ban Văn Nghệ Quảng Đức Đạo Ca TVQĐ trong 20 năm (Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Nguyên Đạt trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Đạo hữu Nhạc Sĩ Ngô Chương

 2. Đạo hữu Ngọc Quân-Quảng Niệm

 3. Đạo hữu Bích Nghiêm

 4. Đạo hữu Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương

 5. Đạo hữu Tịnh Châu Thu Thủy

 6. Đạo hữu Thục Đức Giác Trí

 7. Đạo hữu Nguyên Nhật Thơ Kiều Oanh

Nhóm 10:Quý Phật tử công quả Trang Nhà Quảng Đức và Ban Nhiếp ảnh-quay phim trong 20 năm (Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Nguyên Tạng trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Đạo hữu Nguyên Tâm Trần Đức

 2. Đạo hữu Tâm Kiến Chánh (Kentucky, USA)

 3. Đạo hữu Nguyên Nhật An Trà Mi

 4. Đạo hữu Nguyên Nhật Trần Như Mai

 5. Đạo hữu Nhị Tường Diễm Tuyết (Nha Trang, Việt Nam)

 6. Đạo hữu Hải Hạnh-Giác Định

 7. Đạo hữu Giác Hoa (Thủy)

 8. Đạo hữu Nguyễn Tường Dinh (Đài FM 97.4)

 9. Đạo hữu Quảng Trí Nguyễn Thừa Vũ - Quảng Liên

 10. Đạo hữu Thiện Phước-Diệu Bạch

 11. Đạo hữu Quảng Hội Vũ Năng Hiền

 12. Đạo hữu Diệu An-Lê Hiếu (Sàigòn, Việt Nam)

 13. Đạo hữu Thiện Hưng Đặng Đạo

 14. Đạo hữu Hoàng Lan Giác Thiện Duyên

 15. Đạo hữu Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh

 16. Đạo hữu Đức Hoa Mộng Trinh

 17. Đạo hữu Helen Quảng Tuệ Nguyện (USA)

 18. Đạo hữu Đông Phương-Hữu Không (USA)

 19. Đạo hữu Giác Viên-Nhuận Giai (USA)

 20. Đạo hữu Huệ Lực Quốc Bình (USA)

 21. Đạo hữu Diệu Đại (VN)

 22. Đạo hữu Quảng Đại-Quảng Khánh-Quảng Tuệ (VN)

 23. Đạo hữu Quảng Tuệ Hương (VN)

 24. Đạo hữu Giác Đạo Dương Kinh Thành (VN)

Nhóm 10:Quý Phật tử sinh hoạt trong Gia Đình Phật tử và Trường Bồ Đề Việt Ngữ (Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Nhật Tân trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Huynh trưởng Nguyên Dũng-Nguyên Hỷ

 2. Huynh trưởngGiác Tâm Lê Quang Trung

 3. Huynh trưởng Chơn Trí Nguyễn Thanh Bình

 4. Huynh trưởng Như Thảo Nguyễn Thị Phượng

 5. Huynh trưởng Trí Chánh Lê Văn Tài

 6. Huynh trưởng Nguyên Nhật Minh Kim Ánh & Long

 7. Huynh trưởng Quảng Nguyên Tạ Thị Trinh

 8. Huynh trưởng Nguyên Tín Phạm Trường Hải

 9. Huynh trưởng Minh Hoàng Diệp Khôi (ĐBQA)

 10. Huynh trưởng Minh Quang Trần Anh Kiệt (ĐBQA)

 11. Huynh trưởng Tâm Hạnh Tạ Kim Nga (ĐBQA)

 12. Huynh trưởng Nguyên Mật Lê Minh Hoàng (Sydney)

 13. Huynh trưởng Diệu Tri Nguyễn Mai Thy (Chánh Đạo, Victoria)

 14. Huynh trưởng Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa (Chánh Đạo,Victoria)

 15. Huynh trưởng Nguyệt Diệu Nguyễn Thị Thu Liễu (Đại Hoan Hỷ, Victoria)

 16. Huynh trưởng Nguyên Văn Nguyễn Thanh Hải (Đại Hoan Hỷ,Victoria)

(Kính mời huynh trưởng Quảng Nguyên Tạ Thị Trinh, đại diện giới thanh niên Gia Đình Phật tử,, có lời phát biểu cảm niệm tri ân đối với Tu Viện Quảng Đức trong dịp kỷ niệm 20 năm)

Nhóm 12:Quý Phật tử bên ngoài tiểu bang Victoria đã gắn bó với TVQD(Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Nguyên Tạng trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Đạo hữu Diệu Hòa Nguyễn Thị Ngọc Dung (Sydney)

 2. Đạo hữu Diệu Ánh Nguyễn Thị Ngọc Hiên (Sydney)

 3. Đạo hữu Thiện Bảo-Tâm Nguyện (Sydney)

 4. Đạo hữu Tô Châu (Sydney)

 5. Đạo hữu Mai Sương (Sydney)

 6. Đạo hữu An Hậu Tony Thạch + Sophia (Sydney)

 7. Đạo hữu Đồng Ngọc Minh Hồ Thị Sương (Adelaide)

 8. Đạo hữu Hồ Thị Rơi (Adelaide)

 9. Đạo hữu Chiếu Ảnh Bích Phượng (Adelaide)

 10. Đạo hữu Quảng Trí Tánh Lu Anh Minh (Mến) (Adelaide)

 11. Đạo hữu Tâm Nguyệt Hiền Nhân (Perth, Tây Úc)

Nhóm 12: Quý Phật tử bên ngoài Úc Châu đã gắn bó và hộ trì TVQDtrong 20 năm qua (Kính mời TT Viện Chủ Thích Tâm Phương – TT Thích Nguyên Tạng trao bằng Tán Dương Công Đức)

 1. Ni Sư Thích Nữ Nhật Nhan (California, Hoa Kỳ)

 2. Đạo hữu Nguyên Phúc Thanh Goodwin (Phila, Hoa Kỳ)

 3. Đạo hữu Diệu Tịnh Nguyễn Báu Thanh (Houston, Hoa Kỳ)

 4. Đạo hữu Chơn Toàn Fransoir Nguyễn (Paris, Pháp Quốc)

 5. Đạo hữu Diệu An-Lê Hiếu (Sàigòn, Việt Nam)

 6. Đạo hữu Quảng Đại-Quảng Khánh (Nha Trang-Việt Nam)


---o0o---

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/2017(Xem: 8572)
Lịch Sinh Hoạt Năm Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
16/03/2015(Xem: 13295)
Các vị tăng sĩ tại Tu Viện Thupten Shedrup Ling ở Myers Flat bàng hoàng sửng sốt sau khi chánh điện mới xây đã bị tiêu hủy trong trận hỏa hoạn vào Thứ Sáu vừa qua (13-3-2015). Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tài sản ước tính khoảng $145, 000 và tòa nhà vẫn chưa được đóng bảo hiểm. Một gia đình người Nepal đã vô ý gây nên vụ hỏa hoạn này, họ đến đây (phía bắc Bendigo) từ thành phố Melbourne (cách 2 tiếng lái xe) để cầu siêu cho Thân phụ của họ. Gia đình đã thắp rất nhiều đèn cầy nhỏ ở trên bàn thờ trong buổi lễ và đã không tắt nến trước khi ra về.
03/10/2013(Xem: 6244)
Ánh Hào Quang Quảng Đức Thơ của Lâm Như Tạng Nhạc của Võ Tá Hân Trình bày: Nhóm Họp Ca Cadillac Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
03/10/2013(Xem: 5692)
Quảng Đức Mái Chùa Chung Nhạc của Nguyễn Tuấn Thơ của Tuệ Kiên Trình bày: Ca Sĩ Tuyết Mai Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
03/10/2013(Xem: 6643)
Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Thơ của Thích Nhật Tân Nhạc của Khánh Hoàng Trình bày: Ca Sĩ Thùy Dương Video clip: Nguyên Nhật Khánh www.quangduc.com
11/06/2013(Xem: 2611)
Chương Trình Chính Thức Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân Mừng Chu Niên 20 năm thành lập TV Quảng Ðức ...
11/06/2013(Xem: 2984)
Cố vấn: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương. Trưởng Ban Tổ Chức: TT.Thích Nguyên Tạng. Phó Trưởng Ban Đặc trách Ẩm Thực: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên; SC TN Như Như ...
11/06/2013(Xem: 1937)
Kính gởi Quý Đồng Hương Phật tử xa gần. Kính thưa quý thân hữu, quí ân nhân, đồng kính quý đồng hương Phật Tử xa gần thân mến ...
05/06/2013(Xem: 5339)
Tôi sinh ra trong một gia đình theo tín ngưỡng Phật Giáo từ nhiều đời ở xứ Quảng Nam, nhờ công đức này của Tổ Tiên mà sau năm bảy mươi lăm, tám năm gian khổ trong các trại cải tạo ở miền cao nguyên Việt Bắc, những lúc bản thân gặp sự hiểm nguy và đối mặt với cái chết, tôi nhớ Phật, tưởng Phật và niệm Phật, nên đã vượt qua mọi chướng nạn trong đời sống.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567