Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khoá tu học Phật pháp Úc châu kỳ thứ VIII

07/06/201316:06(Xem: 1610)
Khoá tu học Phật pháp Úc châu kỳ thứ VIII

Các khóa tu học tổ chức tại Úc châu

Khoá tu học Phật pháp Úc châu kỳ thứ VIII

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỒNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI & TÂN TÂY LAN
Khóa tu học Phật Pháp Úc châu kỳ VIII
được tổ chức tại Morriset, tiểu bang NSW, từ ngày 29/12/2008 - 02/01/2009

BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA HỌC

Hội Đồng Chứng Minh: HT Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Như Điển
Hội Đồng Giáo Thọ: HT Bảo Lạc, TT Quảng Ba, TT Trường Sanh
Ban Giảng Huấn: (Lớp A-B) HT Bảo Lạc,HT Như Điển, TT Quảng Ba,
TT Trường Sanh, TT Tịnh Đạo, TT Tâm Minh, TT Thiện Hiền, ĐĐ Phổ Hương, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Đạo Thông, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phẩm
Ban Giám Thị: TT Thích Tâm Minh, ĐĐ Phổ Hương
Trưởng Ban Tổ Chức: ĐĐ Thích Hạnh Hiếu
Phó Ban Tổ Chức: ĐĐ Đạo Thông; ĐĐ Hạnh Tri
Phụ Tá Ban Tổ Chức: Sa Di Đồng Trí; Đh Diệu Thật, Đh Quang Minh
Ban Thư Ký: ĐĐ Nguyên Tạng, Đh Diệu Hạnh, Đh Giác Quang,
Ban nghi lễ: ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Hạnh Tri
Trưởng Ban Quản chúng: ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm
Tri Hiệu Lệnh: Sa Di Hạnh Viên, Sa Di Đồng Trí
Thủ Quỹ: TT Thiện Hiền, Đh Tâm Quang, Đh Tâm Huệ, Đh Diệu Hòa
Ban Thiết Trí Trang Hoàng: Sa Di Đồng Trí; Đh Đồng Tâm, Đh Minh Thành, Đh Giác Quang, Đh Đồng Thiện, Đh Thiện Hiệp, Đh Đồng Châu, Đh Tâm Ân, Đh Jason, Đh Thiện Hòa.
Ban Hương Đăng: Sư Cô Huệ Khiết, Sc Tuệ Định, Sc Tuệ Nghiêm, Đh Diệu Hoa,
Đh Giác Thùy
Ban Y Tế: BS Chúc Hân Lâm Kim Loan, Đh Chúc Đạm, Đh Thanh Liên
Ban Âm Thanh, Ánh Sáng: Đh Thiện Hòa, Đh Tâm Ân
Phụ trách Văn Nghệ thiền trà: ĐĐ Phổ Hương, Sa Di Đồng Trí, Đh Quang Minh,
Đh Quảng Tịnh
Phụ trách lớp thiếu nhi : TT Quảng Ba, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Hạnh Giả,
ĐĐ Hạnh Tri, SC Huệ Nghiêm, Đh Thiện Chơn, Đh Chúc Hưng
Ban Tiếp Tân: ĐĐ Đạo Thông, ĐĐ Hạnh Tri; SC Tuệ Định; SC Huệ Minh & Phật tử Tu Viện Minh Giác.
Ban Đưa Đón: ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển, Đh Đồng Châu, Đh Đồng Thiện, Đh Thiện Bảo, Đh Tâm Ân, Đh Jason, Đh Nguyên Bi
Ban Vận Chuyển: Đh Nguyên Bi; Đh Đồng Thiện; Đh Đồng Tâm, Đh Tâm Ân, Đh Loan Châu
Nhiếp ảnh & quay phim: Đh Thiện Hưng, Đh Giác Thiện Duyên Hoàng Lan, Đh Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh
Ban thu âm bài giảng: Đh Thiện Hòa, Đh Thị Tần, Đh Thiện Hiền
Ban Trai Soạn: Sư Cô Bửu Giác, SC Hương Thiện, Đh Diệu Thật, Đh Diệu Thuận, Đh Minh Đạo, Đh Đồng Kim, Đh Diệu Hằng, Đh Quảng Thanh, Đh Diệu Khiết, Đh Hoa Trí, Đh Đồng Hiền, Đh Nguyên Mỹ, Đh Diệu Thành
Ban Hành Đường: Sư Cô Huệ Minh, SC Tuệ Định, SC Tuệ Hải và Phật tử học viên (sẽ phân công mỗi ngày)
Ban Thị Giả: SC Viên Thường, SC Huệ Hải, Sa Di Giác Thuần, Đh Thanh Phi,
Đh Diệu Tín,
Ban Vệ Sinh: Phật tử học viên của khóa tu (sẽ phân công mỗi ngày)
---o0o---

DIỄN VĂN KHAI MẠC
của ĐĐ Trưởng Ban Tổ Chức Thích Hạnh Hiếu


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh,

Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni trong HĐĐH GHPGVNTNHN UĐL – TTL.
Kính bạch Chư Tôn Đức đến từ Hoa Kỳ, Đức Quốc, Pháp Quốc và Canada cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên toàn liên bang Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.
Kính thưa quý vị quan khách, đoàn thể, quý đồng hương phật tử cùng toàn thể các học viên tham dự khóa tu học.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị.


Đức Phật dạy: " Các Pháp đều do duyên sanh…"
Khóa tu học Phật Pháp cũng tùy theo hoàn cảnh của đất nước Úc mà tổ chức. Mặc dù càng vào cuối năm tiết trời càng nóng oi bức, vậy mà bảy năm qua khóa học được duy trì liên tục cho đến khóa học lần thứ 8 hôm nay.
GHPGVNTHHN UĐL-TTL tổ chức khóa tu học Phật Pháp cho tất cả quý Phật tử trên cả nước ( liên bang ) Úc và Tân Tây Lan. Thay mặt ban tổ chức, chúng con, chúng tôi xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn HT, Chư TT, Chư ĐĐ Tăng, Ni kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và xin gởi lời chào mừng trân trọng nhất đến tất cả quý quan khách, đồng hương và toàn thể học viên.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vi,
Tổ chức một khóa tu học là một công việc khá lớn lao và cần rất nhiều điều kiện từ nhân sự đến mọi phương tiện. Biết rằng chúng con với khả năng còn nhiều khiêm tốn, gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức về mọi mặt. Bằng tất cả khả năng của mình, BTC chúng con, chúng tôi với tất cả tâm lực giới hạn hiện có, cố gắng hoàn tất trách nhiệm GH đã giao phó. Tuy nhiên chắc chắn cũng không tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong Chư Tôn Đức cảm thông, góp ý giúp đỡ bằng lòng từ bi hỷ xả.
Kính bạch Chư Tôn Đức, quý liệt vị.
" Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp"
Lấy Hoằng dương Phật pháp làm sự nghiệp và làm lợi ích cho chúng sanh là mục đích chính của Tăng Già. Đức Thế Tôn xuất hiện tại thế gian cũng chỉ mục đích " Khai thị chúng sanh ngô nhập Phật tri kiến" đem lại lợi ích cho số đông. Như Đức Phật đã dạy :

"Có một người, này các Tỳ Kheo,khi xuất hiện ở đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho Chư Thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Đức Như Lai, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác" (Kinh Tăng Chi 1.13. Phẩm Một người)

Kính Thưa Quý học viên.
Phật pháp chỉ dành cho những người đến thấy và thực hành.

Vì thế, hôm nay Ban Tổ Chức chúng tôi nói riêng và Chư Tôn Đức nói chung rất lấy làm hoan hỷ và cảm động khi nhìn thấy quý vị dành thời gian nghỉ hè và công việc gia đình, bỏ việc đi du lịch mà khăn gói từ các nơi khắp liên bang đến đây tham dư khóa tu học Phật Pháp kỳ 8 trong tiết trời nóng bức của mùa hè, thật là điều đáng tán thán và khích lệ. " Tu không học là tu mù, học không tu là đãy sách". Đúng vậy, nên nay nhìn thấy hình ảnh ham học, siêng tu của quý học viên đã nói lên tinh thần, tích cực cần cầu tìm hiểu về lời dạy của Phật Đà trên lộ trình giác ngô giải thoát, mà Đức Phật đã hướng dẫn và để lại suốt chiều dài thời gian hơn 2552 năm. Đến nay, giờ này hàng Tăng Ni hoằng Pháp lợi sanh cũng không ngoài bản hoài đem ánh sáng trí tuệ Phật pháp cho quý vị.
Khóa Tu Học cũng có nghĩa là học và thực tập. Cho nên lý thuyết và thực hành phải được dung thông với nhau mới đúng là người con của Đức Phật. Quý Phật tử cố gắng lắng đọng tâm tư, xả bỏ tất cả những lo âu phiền muộn trong đời thường, tập sống chung với nhau những ngày giữa núi rừng, đất trời thiên nhiên, ăn những thức ăn đạm bạc dưa muối, và ngủ nghỉ chung chạ chật hẹp, quý vị tập hạnh của người xuất gia, bỏ gánh nặng ưu phiền để hít thở không gian giải thoát, và tắm mình trong giáo lý của đức Bổn Sư Thích ca Mâu Ni, dù chỉ có năm ngày thật ngắn ngủi, qua rất mau chóng, nhưng lại rất bổ ích và lợi lạc.
Chúng ta hiểu rằng cuộc đời là vô thường, vạn vật là duyên sanh, tất cả rồi sẽ tan biến, sống trong chánh niệm, hiểu được giá trị nhân sinh và Phật pháp thậm thâm vi diệu, quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích làm tư lương, hành trang trên bước đường tu tập giải thoát cho chính mình, và giúp cho tha nhân.
Chương trình tu học, Chư Tôn Đức Giáo Thọ sẽ lần lượt truyền trao những kiến thức, những phương pháp tu tập thiết thực nhất đến các học viên, để áp dụng vào đời sống vật chất hàng ngày.


Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý liệt vị
Chúng ta cùng cầu nguyện Chư Phật, Chư vị Bồ tát gia hộ cho khóa tu học này được thành tựu viên mãn. BTC chúng con kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an để chỉ giáo cho chúng con những gì còn sai sót, chúng tôi rất mong sự ủng hộ của quý quan khách, chúc quý học viên được tinh tấn và thân tâm thường an lạc trong những ngày sắp đến. Với niềm tin vui này, chúng con, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc khóa tu học Phật Pháp kỳ 8 của GHPGVNTNHN UĐL – TTL tại NSW.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

CẢM NIỆM TRI ÂN


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bái bạch Hoà Thượng Hội Chủ
Ngưỡng bái bạch Hoà Thượng Phó Hội Chủ
Ngưỡng bái bạch Hoà Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác
Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni
Kính thưa quý Bác, quý Cô và Anh Chị Em
Thấm thoát mà năm ngày tu học trôi qua nhanh chóng. Chúng con nhớ, trong bầu không khí rộn ràng của ngày nhập khóa, mọi người hân hoan chào nhau trong lời thăm hỏi ân cần, thế mà hôm nay đã phải lưu luyến chia tay.
Giờ phút này chúng con vô cùng xúc động được bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn và niềm hoan hỷ được duyên lành tham dự khóa tu Phật Pháp do Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức lần thứ 8 tại vùng núi rừng vắng vẻ, u tịch nhưng rất nên thơ này.
Kính bạch Chư Tôn Đức
Chúng con đã được nhiều ơn phước, không những được sự ưu ái của Chư Tôn Đức trong Giáo Hội ân cần truyền trao giáo pháp Như Lai, khai mở sự giác ngộ tỉnh thức cho những người sơ cơ như chúng con mà còn lo lắng nơi ăn chốn ngủ cùng mọi sinh hoạt sinh động cho Phật tử già trẻ lớn bé
Chúng con còn được thêm phước duyên hãn hữu được sự quang lâm của Chư Tôn Trưởng Lão từ vùng đất nước xa xôi như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada,v.v…dù chỉ một ngày khai mạc, nhưng đã gieo trong lòng chúng con niềm cảm xúc, ngưỡng mộ và kính quý.
Suốt một thời gian ngắn ngủi năm ngày, chúng con cũng đã tiếp nhận, học hỏi, chiêm nghiệm luật nhân hồi sinh tử, nhân quả nghiệp báo, Niết bàn, lý vô thường, vô ngã từ kinh Na Tiên Tỳ Kheo mà quý Thầy đã luân phiên giảng dạy cho chúng con.
Rồi mỗi buổi sáng, qua bốn buổi hội thảo, với các câu hỏi hữu ích, thực tế, đạo vị, có đôi khi hơi ngây thơ, chúng con đã được thông suốt qua những lời giải đáp rõ ràng, thích đáng và dí dõm của Quý Thầy.
Dưới bức chân dung đẹp nghiêm từ, cao quý của Đức Bổn Sư, những tà áo vàng sáng ngời một màu rạng rỡ ánh từ bi và thanh tịnh đứng bên nhau trong niềm hòa hợp và hoan hỷ, lòng chúng con dâng lên một niềm hãnh diện và hân hoan kính ngưỡng.
Lắng lòng nghe lời kinh tiếng kệ thâm trầm, tiếng tán tụng thanh thoát, tiếng tang, tiếng trống trầm hùng, chúng con cảm thấy như cõi quốc độ hùng tráng xa xưa hiện diện phảng phất đâu đây…
Có ai trong chúng con mà không cảm thấy an tịnh, yên bình trong những bước đi thiền hành nhẹ nhàng trong chánh niệm vào mỗi sáng sớm, theo chân những tà áo vàng bước nhẹ đôi chân trên nền cỏ xanh biếc còn ướt đẫm sương mai.
Đặc biệt đêm Thiền trà sôi động với quá nhiều tiết mục tuyệt vời với nhiều ca sĩ dễ thương, quá nhiều tài năng sáng chói cho đêm văn nghệ khóa tu kỳ 8 thật vui nhộn thật đặc sắc và hứa hẹn khóa tu kỳ 9 sang năm.
Đặc biệt, Đại Đức trưởng ban và các Phật tử trung kiên của Tu Viện Minh Giác đã làm việc tích cực không ngừng nghỉ suốt mấy tháng truớc cũng như năm ngày tu học để cung hiến cho Chư Tôn Đức và đại chúng về mọi mặt :cư trú, ẩm thực, ngủ nghỉ cùng những bửa ăn ngon miệng, bổ dưỡng và đa dạng.
Với công ơn biển trời của Chư Tôn Thiền Đức, chúng con thành tâm dâng lên tất cả tấm lòng kính ngưỡng và nguyện xin tinh tấn tu tập, thúc liễm thân tâm, nổ lực thực hành những pháp lành mà Chư Tôn Đức đã ân cần trao gởi cho chúng con.
Chúng con thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng , Ni pháp thể luôn được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, phước trí nhị nghiêm, vô lượng cát tường, luôn là ánh sáng hải đăng chiếu sáng ánh Từ Bi Trí Huệ cho hàng phật tử chúng con được nương nhờ và học hỏi.
Chúng tôi thành tâm kính chúc toàn thể học viên khóa tu và đặc biệt các em nhỏ của gia đình Phật tử của Pháp Hoa, Quảng Đức, Huyền Quang, Pháp Bảo, An Lạc Hạnh… thân tâm được an lạc, tinh tấn tu tập, Bồ Đề tâm kiên cố, để được thăng tiến mãi trên con đường tu học.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Tâm Huệ (chấp bút)TRI ÂN CÔNG ĐỨC


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Ngưỡng bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa , Đại Đức Tăng Ni.
Một lần nữa hàng Phật tử chúng con lại có cơ duyên được đến với nhau, cùng nhau lắng nghe và chia sẻ những bài giáo lý thâm sâu, vi diệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa , Đại Đức Tăng Ni đã truyền đạt, giảng dạy cho chúng con.
Thời gian năm ngày quả là quá ngắn, hẳn nhiên những gì Chư Tôn Đức giảng dạy cho chúng con sẽ không là bao nếu so với những gì chúng con có thể nghe được từ những băng đĩa thuyết giảng của Chư Vị Tôn Túc đang được phát hành rộng rãi. Nhưng những gì Chư Tôn Đức dạy cho chúng con hôm nay tuy ít, nhưng lại có một giá trị rất lớn, bởi để thực hiện được điều này, Chư Tôn Đức đã phải gạt bỏ những Phật sự đa đoan của bổn tự, không quản ngại đường xá xa xôi qui tụ về đây để giảng dạy cho chúng con; Để có một chánh điện trang nghiêm rực rỡ giữa núi đồi này, Quý Thầy cũng phải tốn bao nhiêu công sức để tạo thành; Và nếu không có những người con Phật hết lòng hô đạo, không quản ngại khó khăn cực khổ, thức khuya, dậy sớm thì làm sao chúng con có được những bửa ăn no, được rãnh rang để tu học ; đồng thời ban tổ chức phải chi trả một số tiền khá lớn để có nơi chốn cho chúng con sinh hoạt.
Chúng con thầm hiểu, dù khó khăn hao tốn, nhưng hàng năm Chư Tôn Đức vẫn tổ chức những khóa tu ngắn hạn không ngoài mục đích nhắn nhủ, giảng dạy, huân tập cho chúng con hành trì giáo pháp của Phật. Và có lẽ Chư Tôn Đức cũng hy vọng với khung cảnh núi đồi tĩnh lặng, xa cách chốn phồn hoa rôn rịp, xa rời những lo toan của đời sống, tâm tư của chúng con sẽ được lắng đọng nên dù chỉ được nghe ít, nhưng với tâm thần thư thái chúng con có thể hiểu sâu xa hơn tâm ý của Chư Phật.
Và quả là như vậy, trong năm ngày qua, đã có những lúc lời giảng dạy giáo huấn của Chư Tôn Đức, lời kinh tụng vang vang của đại chúng đã khiến cho chúng con xúc động. Sự xúc động này chính là những chuyển động trong tâm thức chúng con. Để thấy rằng :
Đâu phải mưa sa làm nứt hạt
Một giọt sương mai cũng nảy mầm
Lần tu học này chúng con lại có nhân duyên lớn, được chứng kiến buổi lễ thế phát xuất gia của bốn vị Ưu Bà Tắc, được nghe lời thệ nguyện của các Giới Tử cũng như những lời khuyên dạy khuyến tấn, tán thưởng công đức xuất gia của các Giới Tử từ Chư Tôn Hoà Thượng, lòng chúng con thật bồi hồi xúc động. Lòng tự hứa với lòng sẽ chuyên cần tu tập để không phụ lòng Chư Tôn Đức, đồng thời với bản thân chúng con được tiêu trừ nghiệp chướng, có đủ căn lành để vững bước trên bước đường tìm về cội nguồn tâm linh, xa rời những cảnh vui giả tạm của chốn hồng trần , vốn dĩ :
Hồng trần lắm cõi rong chơi
Cõi ta, cõi mộng, cõi người, cõi hoa
Cõi người sương nhạt nắng phai
Mộng tan như vó ngựa xa muôn trùng
Cõi ta thở cũng ngập ngừng
Hoạ chăng hoa nở trong rừng là vui .

Nam Mô A Di Đà Phật

Khóa tu học Phật Pháp Kỳ 8 (2008)
Thanh Phi

Ôn Bài
(Vở hài kịch tại đêm Văn Nghệ Thiền Trà)


Chồng: (Vừa từ sau sân khấu đi chân không ra vừa than thở) Tui đã nói với bà rồi đừng có lên chùa Ôn Phổ Hương nữa, cứ hễ đến chùa Ôn ấy là bị mất đồ, lần trước thì tôi mất cây dù, hôm nay thì đôi giày, tui mới mua có mấy ngày tự nhiên không cánh mà bay
Vợ: Ui chao, mất đồ thì mất chứ mắc mớ chi Ôn Phổ Hương mà ông nói ác ôn rứa!
Chồng: Chứ bà không nhớ năm ngoái khi tu học khóa 7, Ôn ấy dạy luật "Nhân Quả" ở lớp mình, Ôn kể chuyện hồi nhỏ Ôn đi tu, nhưng cứ hễ đến rằm và 30 là ăn cắp xôi, chè cúng trên bàn thờ xong bỏ dưới chân đèn để dành tối khuya rồi đem ra ăn đó hả. Để rồi khi lên Sài Gòn học Ôn bị cái 'qủa' là mất liền tù tì 5 chiếc xe đạp khiến cho Ôn Bổn Điền điếng cả người mà nói không nên lời đó sao?
Vợ: Răng mà không nhớ, nhưng chuyện nớ có liên quan chi tới chuyện mất đồ của ông mô.
Chồng: Thì tôi chỉ sợ Ôn ấy mất 5 chiếc xe đạp chỉ mới trả cái "quả" là Capital (vốn thôi) còn Interest (tiền lời) thì đệ tử của Ôn ấy như mình phải trả giùm đó bà ơi!!!
Vợ: Hừ, rứa mà cũng nói cho được. Ôn Nguyên Tạng căn dặn hoài rằng "con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình" do đó bớt nói đi hỉ, lo khéo mà tu cái khẩu cho tốt, nhớ phải luôn nói lời "ái mỹ" thôi, không nên nói xấu, nghĩ xấu cho người khác, ông nhớ không rứa?
Chồng: (cười cười nói) Phải rồi cho nên từ ngày bà đi Tu Viện Quảng Đức, thì tiền bill điện thoại nhà giảm sút hẳn, tui đi trả bill mà mừng muốn chết luôn! Chưa kể mấy bà được Ôn ấy truyền cho đức tính tự tin, lạc quan đến dễ sợ, ai mà đệ tử Ôn Nguyên Tạng cho dù có nhan sắc như "Thị Nở" cũng nghĩ mình là "Thúy Kiều" hết.
Vợ: (cười xuề xòa, giải thích) rứa mới gọi là tu chứ ông, tu là càng ngày phải càng lạc quan, yêu đời, tui nói thiệt cỡ như ông đi theo Thầy một thời gian tui bảo đảm ông cứ tưởng mình là kép Hùng Cường hay Thành Được chi đó, chưa kể là miệng khi mô cũng phải nở sẵn nụ cười thiệt tươi cho chắc ăn bởi không biết khi mô sẽ bị chụp hình, quay film đó nghe ông.
Chồng: Nhưng điều mà Cha con tui thích nhất là từ ngày bà đi chùa tới giờ bà trở nên hiền dịu và bớt gắt gỏng hẳn đó nghe. Chứ hồi xưa giọng bà cứ ở tông "re sắc ré" không hà, cha con tui phát ớn luôn.
Vợ: Chứ răng, ông nói làm tui nhớ lúc mới lên chùa, hôm nớ nghe Ôn Tâm Phương giảng như ri nè: "Người vợ phải như đóa hoa ở trong nhà để chồng con thưởng thức, chiêm ngưỡng chứ đừng như bao rác mà chồng con chỉ muốn đem quăng ra ngoài đường". Ông biết răng không, kể từ ngày nớ, mỗi lần tui bực mình hay tức giận ông và mấy đứa, tui sắp lên sáu câu vọng cổ một cái, tui sực nhớ tới "bao rác" rứa là tui nuốt cái tức vô bụng cái ực rồi im trong ấm ức chứ có phải dễ được như rứa mô.
Chồng: Hèn chi có một thời gian tui tưởng bà luyện nội công môn võ chi nên phải đè nén như vậy không thì sợ bị tẩu hoả nhập ma, còn con cái thì tụị nó đoán già đoán non chắc Má bị bịnh trầm uất sau khi sanh quá nhiều chăng ???
Vợ: Ừ, nói con cái mới nhớ. Con Quảng Tịnh mô rồi mà mai chừ mình về mà không nghe tăm hơi nó chi hết ri hè. Ui cha, tui rầu nó qúa. Con gái chi mà ăn rồi cứ đàn hát cả ngày rứa đó. Cái điệu ni ai mà dám rước nó đây không biết?
Chồng: Ôi bà ơi! Thời buổi này chứ không phải thời xưa mô mà bà sợ ế, phụ nữ thời nay sống độc lập được rồi, có chồng hay không chẳng còn quan trọng nữa đâu mà bà sợ. Vả lại không chồng vậy mà khỏe, coi như nó đã hết nợ đàn ông.
Con gái: (tên Quảng Tịnh từ ngoài vừa hát vừa bước vô cửa, tay cầm cây đàn) "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng đơn côi, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng xin chào, đời tôi....)
Vợ: Ui chao! Mi tịnh giùm cho tau một chút có được không? Con gái con nứa chi mà oang oang, không nết na thùy mị chút mô hết rứa làm răng mà lấy "Dôn"?
QT: Mạ, mình tu pháp môn "tịnh độ" chứ có phải tu "tịnh khẩu" mô mà Mạ bắt con nín, vả lại Mạ lo chi xa dữ rứa, không ai lấy thì con đi tu thôi có chi mô. Mạ không nghe bài hát "Ai bảo đi tu là khổ đi tu sướng lắm chứ..........."
Vợ: Thôi được rồi, khổ qúa! Cái mặt mi "tu hú" thì có chứ tu chi. Rứa mi có biết vì răng mà mi có pháp danh là QT không?
QT: Dạ thì... Ôn Mệ dẫn con đi quy y từ nhỏ làm răng con biết được Mạ.
Vợ: Là bởi vì mi nói, hát cả ngày, cái miệng mi nó không kịp kéo da non, nên Ôn Bổn sư của mi mới đặt cho mi là "Quảng Tịnh", hy vọng trông mong mi yên tĩnh cho thiên hạ nhờ đó có biết chưa?
QT: Rứa mà con thấy có affect chút mô nờ, thôi con đi cất đàn và uống miếng nước chứ khát nước quá.
Vợ: (Đưa tay che miệng nói nhỏ với chồng) Nè ông, tui định dẫn nó lên Ôn Huyền Tôn nhờ ôn ấy trị bịnh giùm, ông thấy răng?
Chồng: Ủa, tại sao lại lên Ôn Huyền Tôn? Ôn chỉ giúp qúy Phật tử trị Ngãi, hay bị Ma Quỹ nhập chứ có trị bịnh nói nhiều hồi nào đâu?
Vợ: Tui hỏi ông, mấy cái chứng tà ma mà Ôn còn trị nổi huống chi bịnh nói nhiều của con QT thấm béo chi, tui bảo đảm với ông, Ôn ấy chỉ niệm chú cỡ vài phút là nó tịnh khẩu liền lập tức.
Chồng: Ừ thì bà liệu mà nói Ôn ấy niệm bài chú ngắn ngắn thôi, chứ niệm bài dài quá con nhỏ á khẩu luôn là mệt lắm nghe bà.
QT: ( Vừa đi ra vừa hỏi) Chao Ba Mạ nói chuyện chi mà nghe sôi động dữ rứa?
Vợ: Mai con rảnh con chở Mạ đi thăm Ôn Huyền Tôn một chút nghe con?
QT: Không được mô mạ ơi! Con hứa với Ôn Trường Sanh đi dợt văn nghệ rồi, để chuẩn bị cho buổi trà đàm của khóa tu học lần thứ 8 ở Sydney đó.
Vợ: Ủa, rứa chứ con gặp Ôn khi mô? Ôn khỏe không con?
QT: Dạ đương nhiên là khoẻ rồi Mạ, nếu Ôn không khỏe thi làm răng mà đi máy bay từ Newzealand qua đây được, phải ở chùa mà tịnh dưỡng chứ Mạ!
Vợ: Ừ hí, rồi Ôn dạo ni ra răng con?
QT: Ôn ấy nói với con ban ngày thi Ôn lo "lao động chân tay", ban đêm thi tập trung "lao động trí óc" nhưng nhờ mười phương chư Phật phù hộ độ trì cho nên khi mô Ôn cũng... tròn tròn rứa!
Vợ: Cái con ni ăn nói chi mà vô phép vô tắc quá! Quý Thầy, quý Cô phải tròn tròn như rứa mới đủ sức khỏe để làm việc, đồng thời để chứng minh cho mấy người không muốn ăn chay mà cứ vịện cớ ăn chay nào là bị thiếu máu, xanh xao, gầy còm đủ thứ hết, có hiểu chưa? (quay qua Chồng hỏi) À quên, lần ni ông có định đi tu học không?
Chồng: Đương nhiên rồi, "đi một ngày đàng học một sàng khôn" mà dại chi không đi. Vả lại già cả như mình không lo tu tập thì đợi tới khi mô mới tu đây?
QT: À, lần ni có hai đứa bạn con đòi đi chung nữa đó Ba Mạ.
Chồng: Đứa mô rứa con?
QT: Thì con Minh Châu, Kiến trúc sư và con Cẩm Lai, Nha sĩ đó ba. Ba Mạ biết răng không, mấy tháng trước tụi con ngồi tán gẫu với nhau. Con Minh Châu nó than thở (giọng Nam) " mèn đéc ơi, tao học "dẽ" có cái nhà không mà tao mất cả 5 năm trời", kế con Cẩm Lai liền vọt miệng (giọng Bắc) "ối dời ơi, chứ tao học có 32 cái răng không đấy nhé mà mất tới 6 năm trời đó sao". Lúc nớ con nói liền " tụi bây học rứa thấm béo chi, thời gian còn giới hạn limitted, tao đây nè năm ngoái đi tu học, Thầy Minh Hiếu dạy có 2 chữ thôi mà mấy chú, mấy bác bảo học cả đời chưa xong mô nghe con, unlimitted time, ok?". Rứa là cả hai con nhỏ phồng mang, trợn mắt ngó con liền, và hỏi " 2 chữ gì mà ghê thế?". Con liền rung đùi, hểnh mặt lên trời trả lời ngon lành " Tri túc", biết đủ là đủ, tụi bây liệu học và làm nổi cả đời không? (cười). Rứa là hai đứa nó khoái chí quá đòi đi thử cho biết đó Ba Mạ.
Vợ: Con ni đúng là "hậu sinh khả úy" ông hí? Nó y hệt tui hồi nhỏ rứa đó thông minh, lanh lẹ ứng biến.
Chồng: Phải rồi cứ hễ "hậu sinh khả uý" thì giống bà còn "hậu sinh khả ố" thì bà bảo giống tui như đúc, hừ. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Tui nói thiệt bà đừng có buồn chứ đàn bà có tu cỡ mô đi nữa cũng khó mà bằng bọn đàn ông như tụi tui.
Vợ: Xì, cái giọng điệu của ông ảnh hưởng bài giảng của Ôn Quảng Ba rồi phải không? Tui nhớ, năm vừa rồi Ôn ấy biết khóa tu học đa số là phụ nữ cho nên cố ý soạn toàn là Phật chỉ 9 lỗi lầm giới nữ hay mắc phảinè, giới nữ hay phạm cái ni, cái tê......ui cha, lung tung hết. Tui nói thiệt với ông tui cũng ấm ức trong lòng răng mà Phật thiên vị dữ rứa không biết. Trong khi đi tới chùa thì quý Thầy, quý Cô cứ than "răng mà toàn là Ưu bà di, chẳng thấy Ưu bà tắc mô cả". Chứ thử vô trong mấy quán nhậu, sòng bài casino coi, mấy ông Ưu bà tắc đầy trong đó cả. Tui định lần ni tui đi tu học, tui gặp Cô Nguyên Khai tui hỏi cho ra lẽ coi có phải Phật chỉ nêu điểm xấu của nữ giới thôi, còn nam giới Phật cho là perfect hết không?
Chồng: Theo tui, đàn bà cũng vì tâm ganh đua, đố kỵ, tị hiềm, hay đi nói xấu, bươi móc chuyện người này người khác mà tu hoài khó đạt. Còn bọn đàn ông tụi tui tuy tu trễ, tu ít nhưng khi ngộ là lẹ làng lắm à nghe bà.
Vợ: Nhưng tui thấy không công bằng thiệt, chứ vì răng lại là "Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng" mà không là "Quy y Phật, quy y Pháp,quy y Ni?
Chồng: Bà nói rứa chứ tại sao lại là "Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật" mà không là "Nam Mô bổn sư thích ca mâu Tăng Phật" ???
Vợ: Ừ hí!
QT: Ba Mạ ơi đã tu rồi mà cứ chấp hoài bởi rứa khi mô cũng khổ cả. Mình phải tu làm răng mà khi thấy ai hơn mình, mình phải mừng cho người ta đã tu tốt nên được cái quả tốt như ri, và bản thân mình thì phải cố gắng noi theo để được như rứa. Còn thấy ai thua mình thì mình phải tận tình giúp đỡ, khuyến khích và tạo điều kiện cho người ta tu để cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ đừng để họ đi tới tình trạng như ÔnBảo Lạc dạy "chưa thi mà sợ đậu" là mệt lắm phải không Ba? (cười)
Chồng: Cái con ni nó có "Gen" di truyền của tôi nên tu hành tinh tấn ghê!
QT: Con thì tu đối đối thôi chẳng tinh tấn chi mấy, nhưng con luôn nhớ nằm lòng và ráng thực hiện lời dạy của Ôn Thiện Siêu được treo trong Chùa của Ôn Bổn sư con là :"Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tất dạ rứa mà vui". Cho nên Ba Mạ thấy không con khi mô cũng vui vẻ khỏe khoắn hết, hì hì.....
Vợ: (quay qua QT hỏi), lần ni con định hát bài chi? Nhớ lựa bài mới mới một chút, đừng như Ôn Nguyên Tạng cứ "nhứt y nhứt quởn" 1 bài rứa mà bắt Phật tử phải ráng vỗ tay ủng hộ hoài tội nghiệp lắm nghe con!
Chồng: Thôi sửa soạn ăn tối cho rồi, xong còn pack đồ vô vali mà chuẩn bị đi tu học nữa. Nè, ngày mai bà nhớ đi mua cho tui đôi giày khác nghe bà!


Viết tại Khóa Tu Học Úc Châu kỳ 8
Đệ tử Quảng Hương Phương Giang

Vẫn còn đó...


Kính dâng quý Thầy đã từng dạy bảo chúng con trong những khóa tu của Giáo Hội

Vẫn còn đó mái chùa hồn dân tộc
Vẫn còn đây tiếng chuông trống trầm hùng
Sắc y vàng quyện từng bước ung dung
Màu áo lam búp sen non thánh thiện
Ai cũng biết cuộc đời là dâu biển
Bước siêu phương danh lợi để ngoài tai
Chí cao vời nguyện đô khắp trần ai
Tâm hướng thượng trải bầu trời cao rộng
Ai cũng biết cuộc đời là huyễn mộng
Khen chê như bọt biển chợt lao xao
Hơn thua phải trái nào khác chiêm bao
Cuộc hý trường không vướng hàng bi trí
Vẫn còn đó ánh trăng ngời chân lý
Thầy uy nghiêm trên bục giảng biện tài
Qua gió giông lòng son sắt không phai
Thương dân nước miệt mài hạnh cứu khổ
Noi gương Thầy chúng con nguyện tự độ
Diệt sân si khi tham ái ngất trời
Hạt muối này không làm mặn biển khơi
Lòng quảng đại xót thương người mê đắm
Lửa càng nóng sắc vàng càng tươi thắm
Càng gian truân càng sáng tỏ chí hùng
Vững thuyền từ qua muôn sóng điệp trùng
Từ bùn nhơ vươn cao hoa sen trắng
Hương giới đức hòa vui từng giọt nắng
Để hàm linh được sưỡi ấm tâm hồn
Noi gương lành của bậc Chúng Trung Tôn
Cùng tiến bước trên con đường giải thoát

Tâm Quang
Brisbane, vào thu 2008
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ thứ 8
tại Morriset, New South Wales, từ 29/12/2008
đến 02/01/2009, thành tựu viên mãn

Như thông lệ hằng năm, vào kỳ nghỉ lễ cuối năm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức khóa tu học Phật Pháp toàn liên bang. Sáng ngày 29/12/2008, những chiếc xe bus, xe nhà hướng về đất trại trên con đường chạy dọc theo sườn núi được che mát bởi hàng thông xanh cao vút. Lá cờ Phật năm sắc chỉ đường vào đất trại. Bãi cỏ xanh mượt mà chào đón bước chân những người con Phật tạm xa rời cuộc sống ồn náo chốn thị thành để sống cùng nhau trong năm ngày nơi núi rừng thanh vắng này dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni.
Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, các học viên tham dự buổi lễ Khai Mạc long trọng diễn ra trong Chánh Điện. Hội trường đơn sơ nơi hoang vắng được bài trí khéo léo thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện với Tôn Tượng Đức Bổn Sư uy nghiêm trên đài sen, hàng bao lam thanh nhã, cùng những hoa kiểng tươi màu dọc lối đi vào đại điện. Đặc biệt có bồn hoa sen phun nước róc rách tạo nên một âm điệu du dương thanh thoát như tiếng vọng từ Lạc bang đến nơi trần thế.
Đại chúng vân tập cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm bảo điện. Năm nay, khóa tu học hân hạnh được sự hiện diện chứng minh của chư Tôn Đức đến từ Hoa kỳ, Gia-nã-đại, Âu châu và ngay tại quê nhà Úc Châu như là - HT Thích Minh Tâm, HT Thích Thắng Hoan, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Tánh Thiệt, HT Thích Nguyên An, HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Minh Tuyên, HT Thích Như Ðiển; TT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Siêu, TT Thích Trường Sanh, TT Thích Bổn Ðạt, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nguyên Trực; ĐĐ Thích Phổ Hương, ÐÐ Thích Nguyên Tạng, ÐÐ Thích Ðạo Thông, ÐÐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Phổ Huân, ĐĐ Thích Phổ Tấn, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, ÐÐ Thích Hạnh Tri, ÐÐ Thích Ðạo Hiển, ĐĐ Thích Đồng Thanh, ĐĐ Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Thông Hiếu, ĐĐ Thích Hạnh Giả, ĐĐ Thích Hạnh Văn, ĐĐ Thích Hải Châu, ĐĐ Thích Đồng Hóa, NS Thích Nữ Tâm Lạc, Sc Thích Nữ Thảo Liên, Sc Thích Nữ Tuệ Định; Sa Di Thích Đồng Trí, Sa Di Thích Hạnh Duyên…cùng trên 300 Phật tử học viên trên toàn liên bang Úc Châu về tham dự.
Quý Ngài đều là những bậc cao tăng thạc đức, trước nay từng nghe danh, đến nay mới được chiêm ngưỡng tôn dung. Đầu tiên, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức khóa tu học, sau khi cung kính đảnh lễ chư Tôn Thiền Đức và chào mừng quý học viên, tuyên bố khai mạc khóa tu. Sau đó lần lượt là thông qua ban điều hành khóa tu, thời biểu và hiệu lệnh, cùng những lời đạo từ, huấn từ của chư tôn Hòa Thượng. Chương trình lễ khai mạc được TT Trường Sanh và TT Nhật Tân điều khiển sinh động và an lạc.
Sau buổi lễ khai mạc, chư Tôn Đức và đại chúng vào trai đường để cùng thọ trai. Có lẽ đây là bữa ăn trong im lặng đầu tiên đối với nhiều vị mới tập làm quen với nếp sống thiền môn quy củ. Bữa ăn thanh đạm chay tịnh nhưng không kém phần bổ dưỡng, đó là nhờ quý vị trong ban trai soạn Tu Viện Minh Giác đã không nài khó nhọc để cúng dường chư Tôn Đức và cung cấp cho học viên những bữa ăn ngon để giúp học viên có đủ sức khỏe theo đuổi năm ngày tu học nơi chốn núi rừng thiếu những tiện nghi thường nhật.
Xế trưa ngày 29/12/2008, buổi lên lớp đầu tiên là lời khai thị do HT Thích thượng Thắng hạ Hoan từ Hoa Kỳ và HT thượng Minh hạ Tâm từ Pháp phụ trách. Hai vị HT đã tán thán các học viên đã đi tham dự khóa tu thay vì vui chơi trong các ngày nghỉ lễ. HT Thắng Hoan khuyến tấn các học viên qua các bước Văn – Tư – Tu để đạt Giới – Định – Huệ qua những câu thơ súc tích. Sau đó HT Minh Tâm nhắc đến ân ích trong việc xây cất chốn già lam tịnh địa để làm nơi quy hướng cho hàng Phật tử nơi tha hương.
Sau buổi khai thị, một cơn mưa đá đổ xuống, rào rạt với những viên đá trắng rơi rải rác trên bãi cỏ xanh như những đóa hoa tuyết cúng dường chư Tôn Đức ở xa tận Bắc Bán Cầu đến thăm đảo quốc ở phương Nam này. Màn mưa giăng kín bầu trời đem lại sự tươi mát cho buổi trưa hè oi bức của xứ Úc. Khi những giọt nước mưa cuối cùng còn rỉ rả, nắng lên như ánh dát vàng trên những lối đi để tiễn đưa chư Tôn Đức trở về trú xứ sau phiên họp Giáo Hội vào buổi tối cùng ngày.
Buổi học đầu tiên vào buổi chiều ngày 29/12/2008 do ĐĐ Phổ Hương phụ trách lớp A và ĐĐ Hạnh Phẩm phụ trách lớp B. Phẩm đầu tiên trong Kinh Na Tiên Tỳ-kheo luận về "Vô ngã hay Danh" đã được phân tích rõ ràng.
Sau buổi dược thực, các học viên lại vào lớp học để được HT thượng Như hạ Điển từ Đức quốc giảng về xuất xứ của Kinh, tầm quan trọng của Kinh trong hệ thống Nam Tông cũng như Bắc Tông, và phẩm "Cách nói chuyện của Hiền giả và vương giả hay điều kiện đối thoại". HT đã khéo léo đưa những ví dụ cụ thể từ lịch sử Việt Nam với những vị quốc sư lỗi lạc cùng những gương hạnh từ những quốc gia Phật giáo như Nhật Bản, Trung Hoa, để minh chứng sống động quan hệ giữa Đạo và đời.
Màn đêm phủ xuống núi rừng, ánh trăng non huyền ảo cùng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời phương Nam. Từng nhóm học viên ngồi lại bên nhau hàn huyên bên chung trà nong, ngày đầu tiên của khóa tu an lạc đã qua …
Đúng 5 giờ sáng ngày 30/12/2008, tiếng linh báo thức của chú Sa Di Hạnh Duyên kéo mọi người ra khỏi giấc ngủ say nồng để bắt đầu một ngày tu học mới. Thật đáng khen các em thiếu nhi cũng dậy sớm để cùng đi công phú sáng với các học viên "người lớn". Thời công phu sáng trong tiếng chuông mỏ nhịp nhàng, lời tán tụng trầm bổng ngân nga cùng tang trống uy hùng đưa hành giả vào chỗ nhiếp tâm vắng lặng. Tất cả lắng lòng nghe lời khai thị của HT Hội chủ thượng Như hạ Huệ. HT khuyến tấn hành giả tu tập và hướng về cõi nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
Sau lời khai thị của Hòa Thượng là thời thiền hành của đại chúng. Bầu trời xanh trải rộng chỉ gợn một vài áng mây trắng. Đoàn học viên nối dài theo chư Tôn Đức trong buổi thiền hành, y vàng nhẹ bay trong gió nổi bật trên thảm cỏ xanh, cùng những tà áo lam quyện những bước chân thanh thoát theo gót quý vị xuất trần khoáng đạt.
Sau giờ tảo thực là buổi hội thảo Phật Pháp đầu tiên do HT thượng Bảo hạ Lạc chủ trì, cùng với TT Trường Sanh, ĐĐ Phổ Hương, ĐĐ Viên Trí và đạo hữu Tiến sĩ Lâm Như Tạng. Thật cảm động biết bao khi đang lúc thảo luận sôi nổi dưới sự hướng dẫn sinh động của HT chủ trì, HT Hội chủ thượng Như hạ Huệ chống gậy đi vào tham dự và ban cho những lời dạy bảo quý báu.
Giờ ngọ trai đã đến, theo truyền thống trên hai ngàn năm trăm năm, tất cả đại chúng cùng nâng bát cúng dường chư Phật Bồ-tát, lặng im cúng thí đại bàng, và dùng cơm trong chánh niệm, luôn nghĩ nhớ tam đề và ngũ quán. Buổi ngọ trai kết thúc bằng lời chú nguyện và hồi hướng.
Xế trưa là khóa lễ niệm Phật, trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để hành giả gieo duyên với cõi Cực Lạc phương Tây của Đấng Cha Lành sẽ tiếp độ những ai trì niệm danh hiệu Ngài với lòng nhất tâm không loạn.
Lớp học buổi chiều do HT thượng Bảo hạ Lạc và ĐĐ Nguyên Tạng phụ trách. HT hướng dẫn hành giả về "Pháp Lành" trong khi ĐĐ Nguyên Tạng nói về "Luân Hồi Tái sanh qua Kinh Na Tiên".
Sau giờ vãng thực, lớp học buổi tối do TT Tâm Minh và ĐĐ Hạnh Tri hướng dẫn. TT Tâm Minh đã dùng nhiều thí dụ cụ thể để giảng về "Trí và Minh", chỉ chừa lại cho ĐĐ Hạnh Tri có vài mươi phút phù du để lướt nhanh qua các đề mục thuộc "Mười hai nhân duyên". Một ngày nữa đã qua đi trong an lạc thảnh thơi …
Ngày cuối năm, 31/12/2008, đã đến trong tiếng linh báo thức, tiếng trì tụng Lăng Nghiêm và lời khai thị của HT thượng Bảo hạ Lạc. Đặc biệt có bốn vị Ưu-bà-tắc phát tâm mạnh mẽ thế phát xuất gia. Các vi đã được quý Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, HT thượng Bảo hạ Lạc, HT thượng Như hạ Điển và TT thượng Trường hạ Sanh rảy nước sái tịnh chú nguyện và cạo tóc trong tiếng tụng "Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh, viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà da ta bà ha". Lành thay! Vui thay! Quý thay! Có thêm bốn vị thiện nhân từ giả cuộc sống thế tục để đi trên con đường thánh thiện siêu thoát. Cho dầu ở xứ Úc Đại Lợi tân tiến này quý tịnh nhân không có cơ hội "vận thuỷ ban sài", có nghĩa gánh nước bữa cũi, nhưng ở xứ Tây phương này cao lắm là kéo ống nước và khiêng bình ga), tuy nhiên lời nhắc nhở chấp lao phục dịch để tạo công đức phước duyên là điều nên ghi nhớ trân trọng.
Sau buổi thiền hành thư thả và bữa điểm tâm chay tịnh là giờ hội thảo Phật Pháp do TT thượng Quảng hạ Ba chủ trì, cùng với TT Tâm Minh, TT Thiện Hiền, ĐĐ Hạnh Hiếu và ĐĐ Hạnh Tri. Buổi hội thảo này đã nối mạng Paltalk nên ngoài số lượng học viên trong hội trường còn có hơn trăm thính giả không thấy nữa. Ngoài những câu hỏi về hành trì Phật Pháp còn có những câu hỏi nóng bỏng về tình hình hiện nay của Giáo Hội đã được giải thích thoả đáng.
Giờ ngọ trai lại đến, buổi trai phạn do Phật tử chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, cúng dường, cùng với lời tác bạch trai tăng chân thành tha thiết. Điều làm những vị chưa quen với nếp sống thiền môn quy củ ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh quý vị tân xuất gia cầm quạt hầu chư Tôn Đức, đây là hình ảnh đẹp của những người sơ cơ mới chập chững bước chân vào cửa Đạo. Trên con đường xả ngã vị tha, có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh người học trò hầu Thầy để được ân triêm công đức, để đền đáp trong muôn một ân sâu giáo dưỡng tác thành? Có giây phút nào vui bằng giây phút được gần gũi những bậc thiền môn long tượng để được chan hòa năng lượng từ bi giải thoát của quý Ngài?

Sau khóa lễ niệm Phật, buổi học tiếp theo do TT thượng Quảng hạ Ba và ĐĐ Đạo Hiển phụ trách. Xin ghi lại giai thoại sau đây:
TT hỏi: Quý vị có hiểu không?
Đại chúng: Dạ thưa hiểu.
TT: Hay thật, tôi còn chưa hiểu mà quý vị đã hiểu.
Sau một hồi giảng dạy, TT lại hỏi: Quý vị có hiểu không?
Đại chúng: Dạ thưa không.
TT: Mô Phật, công giảng nãy giờ mà không ai hiểu gì sao?
Buổi chiều dần buông, giờ vãng thực đã qua, lại đến giờ lên lớp do TT Thiện Hiền và ĐĐ Viên Trí phụ trách. Mấy mươi phẩm trong Kinh Na Tiên được giảng giải chu đáo.
Đêm cuối năm, các em thiếu nhi được phép đón mừng năm mới qua món pizza và nước ngọt cùng những trò chơi và ca hát ngoài trời. Các em rất ngoan, vui nhưng không làm ồn và không có gì đáng tiếc xảy ra.
Buổi sáng đầu năm 01/01/2009 vẫn đến bình thường như mọi ngày với tiếng linh báo thức, thời công phu sáng, lời khai thị của HT thượng Như hạ Điển, và buổi thiền hành trong nắng ấm ban mai.
Sau thời tảo thực là buổi hội thảo Phật Pháp cuối cùng do HT thượng Như hạ Điển chủ trì, cùng với ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Đạo Hiển và ĐĐ Thông Hiếu. Tất cả có 37 câu hỏi được giải đáp, trong đó có 2 câu từ Paltalk, đa số liên quan đến cách ứng xử trong đời thường nhiều hơn là đi sâu vào giáo lý Phật Pháp.
Buổi ngọ trai cuối cùng của khóa tu cũng là lúc để các học viên dâng lễ trai tăng cùng lời tác bạch chân thành lên chư Tôn Đức để cảm niệm ân đức quý Ôn Ngài đã không quản ngại tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan nơi bổn tự, để đến với hàng trăm học viên nơi núi rừng thanh vắng này đặng gieo kết mối duyên lành cùng Phật Pháp cho những học viên vốn bận rộn với những mưu sinh đời thường.
Sau thời khóa niệm Phật cuối cùng là buổi lên lớp cuối cùng do TT Trường Sanh và ĐĐ Đạo Thông phụ trách. Mấy mươi phẩm cuối của Kinh Na Tiên đã được giải thích rõ ràng, và trọn bộ Kinh đã được giảng dạy trong khóa tu học năm nay.
Buổi vãng thực cuối cùng sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho đêm văn nghệ thiền trà "Những cánh sen hồng" với những bài họp ca sinh động, những bản đơn ca thắm tình đạo vị, nhất là những bài thơ do chư Tôn Đức sáng tác và diễn ngâm. Các em thiếu nhi cũng góp phần không nhỏ với bản họp ca "ấn tượng" của hàng trăm ca sĩ tí hon, những vũ khúc dễ thương, những bản đơn ca dành cho tuổi thơ, và nhất là vở kịch "Lòng từ bi" do các em tự soạn thảo kịch bản. Người lớn cũng có hai vở kịch "Ôn bài" và "Bà chúa cau" đem lại những nụ cười thoải mái, nhất là qua giọng đọc rất "nẫu" của Thầy Đạo Hiển cùng giọng Huế nhẹ nhàng cụa hai chị em Quảng Hương và Quảng Tịnh. Thục Đức xuất sắc trong vai Bà chuối cau, cùng với Tịnh Hải Yến và Tâm Khiết đem lại những chuỗi cười sảng khoái trong vở kịch phê phán mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh.
Cuộc vui nào cũng tàn, đêm cuối cùng trên đất trại cũng qua đi, buổi sáng ngày 02/01/2009 lại đến với thời công phu sáng cuối cùng, buổi tảo thực cuối cùng, và mọi người lại thu xếp hành trang, chuẩn bị rời núi rừng thanh vắng để trở lại cuộc sống đời thường nhiều bận rộn.
Buổi lễ bế mạc diễn ra với những phần báo cáo của các ban và lời huấn từ, đạo từ của quý Hòa thượng. Sau cùng là phần phát chứng chỉ cho 289 học viên thuộc 13 tự viện, cùng với món quà là 2 dĩa MP3 do đạo hữu Thiện Hòa phụ trách ghi âm lại tất cả các buổi giảng, hội thảo và khai thị, và dĩa DVD hình ảnh khóa tu học nhờ các đạo hữu Thiện Hưng, Quang Minh, Giác Thiện Duyên, Nguyên Nhật Khánh, … đã ghi lại những hình ảnh, những giây phút đáng nhớ này làm kỷ niệm của khóa tu năm ngày.
Từng chiếc xe lại rời đất trại, khép lại khóa tu kỳ 8 và tất cả đều chờ đón khóa tu kỳ 9 cũng ở Sydney do chùa Trúc Lâm được Giáo Hội giao phó vai trò phụ trách tổ chức.

Nam Mô A Di Đà Phật
Tâm Quang (ghi nhanh)

Bấm vào đây để xem hình ảnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/02/2017(Xem: 10381)
Xin giới thiệu quý Phật tử cách truy cập được một số website Phật giáo ( ví dụ website www.quangduc.com) bằng cách cài đặt trình duyệt Cốc Cốc. Trường hợp truy cập website www.quangduc.com từ computer hoặc laptop Bước 1: Download trình duyệt Cốc Cốc tại trang chủ Phật tử có thể download Cốc Cốc thông qua đường dẫn www.coccoc.com Bước 2: Tải và cài đặt trình duyệt Cốc Cốc. Tại giao diện trang chủ Cốc Cốc, Phật tử chọn vào Tải trình duyệt ( hình dưới) Sau đó, tại Điều khoản sử dụng trình duyệt hiện lên, Phật tử chọn Tôi hiểu và đồng ý để tải Cốc Cốc về máy tính. Sau khi bấm Tôi hiểu và đồng ý quá trình cài đặt Cốc Cốc đang diễn ra. Sau vài giây, giao diện trình duyệt Cốc Cốc xuất hiện. Bước 3: Vào trang www.quangduc.com trên trình duyệt Cốc Cốc Từ trình duyệt Cốc Cốc gõ địa chỉ quangduc.com, vài giây sau, giao diện quangduc.com sẽ xuất hiện. Trường hợp truy cập website www.quangduc.com từ tablet hoặc điện thoại sử dụng hệ điều hành android. Phật tử vào CH play g
20/07/2013(Xem: 9832)
HT Tâm Châu chứng minh Lễ Bế Mạc chiêm bái Phật Ngọc tại Tu Viện Quảng Đức
07/06/2013(Xem: 2968)
Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ Thứ 24 Tại Birmingham - Anh quốc từ ngày 26/07 đến 05-0802012 ...
07/06/2013(Xem: 2996)
Chùa Phổ Từ, Hoa Kỳ đã tổ chức Khóa tu học mùa Hè năm 2012 từ ngày chủ nhật 01-7 đến ngày thứ năm 05-7-2012 tại chùa, số 17327 Meeland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California ...
07/06/2013(Xem: 4924)
Ngày 23/6/2012 (mồng 5 tháng 5 năm Nhâm Thìn) tại chùa Phước Duyên, Huế, đã tổ chức một ngày tu học cho 200 em Thiếu nhi Phật tử xã Hương An, Hương Hồ, huyện Hương Trà và các cháu thiếu nhi xã Hương Long, Tp Huế ...
07/06/2013(Xem: 3082)
Hình ảnh Khóa Tu Học tại Tu Viện Đa Bảo Thứ bảy, 30-6-2012
07/06/2013(Xem: 2988)
Hình ảnh Mừng Chu Niên lần thứ 15 Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Chủ Nhật 1-7-2012 ...
07/06/2013(Xem: 2639)
Khóa tu lần này được tổ chức cũng tại tiểu bang New South Wales. Ðịa điểm được chọn là một khu nhà nằm trên ngọn đồi nhìn ra biển Otford, vùng Wollongong, cách trung tâm thành phố Sydney chừng 50 cây số. Cảnh trí nơi đây ẩn sâu vào rừng núi ...
07/06/2013(Xem: 2820)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 1 của Giáo Hội do TT Phước Nhơn làm Trưởng Ban tổ chức, được tổ chức tại Appin, Scout Camp Center, New South Wales, từ ngày 31/01/2000 đến 04/01/2001, gồm 150 Phật tử tại gia và 20 Tăng Ni ...
07/06/2013(Xem: 2771)
Lễ khai mạc, cúng quá đường, kinh hành niệm Phật, học giáo lý, lễ bế mạc ...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,496,285