Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài tường thuật Khóa An Cư Kiết Đông 2004

28/05/201311:17(Xem: 1313)
Bài tường thuật Khóa An Cư Kiết Đông 2004

Truyền Thống An Cư là thể hiện
lòng từ bi của Phật Giáo

(Tường thuật Khóa An Cư Kiết Ðông tổ chức tại

Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne từ 6-16/7/2004)


Chúc Khâm & Nhân Văn
(ghi nhanh)

Truyền thống An Cư Kiết Hạ phát xuất từ thời đức Phật còn tại thế, nghĩa là truyền thống tu hành qua phương tiện quy về một trụ xứ, để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới định tuệ mà Phật đã đặt ra cho chư Tăng Ni, trong lúc hoàn cảnh không thể tìm phương cách nào khác một khi muốn thể hiện lòng từ đến tất cả chúng sinh. Nguyên nhân này, mỗi năm vào mùa hạ cũng nhằm là mùa mưa, mùa mà côn trùng sinh nở; việc côn trùng sinh nở đối với thế gian chẳng có gì lạ, nhưng đối với những con người luôn hướng lòng từ đến mọi loài chúng sinh không phân biệt, thì đây quả thật là vấn đề lớn, vấn đề sát sinh hàng loạt! Ðức Phật là bậc đại từ, lòng từ của Ngài tất nhiên làm sao chấp nhận việc tổn hại chúng sinh như vậy; hơn nữa việc Tăng đoàn của Ngài mỗi ngày phải rời tịnh xá khất thực thiền hành cũng chỉ là gieo lòng từ qua phương tiện xin ăn (khất thực). Nhưng nay chỉ vì việc xin ăn để gieo lòng từ thì việc di chuyển, chấn động đến chúng sanh trong thời gian này hóa ra lại trở thành mâu thuẫn! Chúng ta nhớ rằng Tăng đoàn của Phật rất đông, khi di chuyển gần cả ngàn người hoặc hơn nữa, sẽ tạo ra gần như một trận động đất cuồng phong khủng khiếp cho loài nhỏ nhít dưới chân các Ngài. Cho nên việc ở yên một chồ thúc liễm thân tâm tu niệm, thể hiện lòng từ bi đến vô số côn trùng, điều này lại thể hiện phương pháp độ sanh cao cả hơn! Cũng như thế mà hàng Phật tử tại gia lại hết lòng phò trì trợ lực cung dưỡng quý Ngài để hàng Phật tử tại gia, xuất gia thể hiện cụ thể giáo pháp sống động giải thoát nơi thế giới dễ tạo ác nghiệp này.

Cho đến hôm nay, hình ảnh truyền thống An Cư Kiết Hạ ấy vẫn còn mãi đến ngày nay; và hàng Phật tử tại gia hiểu được điều này nên hòa hợp cùng chư Tăng Ni giữ mãi truyền thống từ bi đó. Tuy nhiên dù hôm nay, Phật pháp phát triển khắp nơi trên thế giới; hàng đệ tử Ngài dù chỉ cảm nhận An Cư Kiết Hạ qua tinh thần lý học, hơn là kinh nghiệm thực tế đời sống ngày xưa, nhưng điều này vẫn tạo được cơ hội nhân duyên tụ về một nơi nhắc nhở sách tấn ôn lại hình ảnh đời sống sinh hoạt của đấng Thế Tôn. Và ngay việc tụ họp về một nơi, tụng kinh học giới đã là thực hiện lòng từ bi của người con Phật, bởi vì theo lời Phật dạy, ngày nào mà các đệ tử của Ngài còn tụ họp, hòa hợp, thảo luận chung lo cho Phật pháp thì ngày đó giáo pháp giải thoát của Như Lai vẫn còn sáng ngời ở thế gian này. Như thế quả thật Ðức Phật đã đưa ra một pháp tu thiết thực và quan trọng nhất của đời sống người tu sĩ qua mùa tu học Kiết Giới An Cư trong mỗi năm, và dù hoàn cảnh hay thời gian nào, ý nghĩa thâm sâu đó vẫn mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Như thường lệ, năm nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi và Tân Tân Lan, trong nỗ lực vượt mọi khó khăn, cuối cùng thuận duyên tổ chức an cư tại Tiểu Bang Victoria thành phố Melbourne nơi trụ xứ Tu Viện Quảng Ðức Tăng Già Lam từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2004. So với mùa an cư năm rồi được tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh, năm nay Chư tôn đức tụ về tương đối khá đầy đủ hơn. Số lượng Tăng Ni tham dự khóa an cư năm nay là 62 vị, và Phật tử địa phương cũng như các tiểu bang khác về dự trước sau khoảng 150 người, đặc biệt có các đệ tử từ phương xa như tận phương trời Philadelphia, Mỹ quốc, vượt hơn 20 giờ máy bay để về tham dự, hoặc một đệ tử khác đến từ Bắc Úc xa xôi cũng đồng về tu học. Ðiều mà tất cả hai giới đệ tử Phật lấy làm hoan hỷ nhất, là dù thời tiết Melbourne ai cũng lo về cái lạnh bất thần, bất thần ngay cả trong mùa hạ, nói gì đến mùa đông; mùa đông đã lạnh mà còn bất thần lạnh nữa là sao? Ðó là cái lạ của tiểu bang này, nói cách khác là thời tiết Melbourne ai cũng sợ, vì cái lạnh của nó khác hơn tất cả tiểu bang khác trên đất nước này! Ấy vậy mà chư Tăng Ni và Phật tử chẳng ngại gì cái lạnh đó! Có lẽ vì trong lòng có cái ấm, cái ấm của người con Phật! Cho nên dù lạnh mà tất cả vẫn vui, vui nhịp nhàng vui tu trong mùa lạnh.

Tu Viện Quảng Ðức, là nơi sinh hoạt mới, vừa được khánh thành. Tu Viện có một không gian rộng lớn, có thể dung chứa trên một trăm người ngủ lại qua đêm; như vậy nếu không phải trong mỗi Phật tử hiện đủ cái ấm thiết tha, ham tu Phật pháp thì chắc sẽ khó mà vui tu được với không gian trống trải rộng lớn của phòng xá khi đang thời tiết giá lạnh này.

Vẫn theo quy củ thiền môn qua phương tiện hành đạo, đã được chư Tăng Ni ôn hòa lập Ban Chức Sự, nhịp nhàng sinh hoạt cho một ngày đầu khai mạc mùa An Cư kiết đông năm nay 2004. Ban Chức Sự gồm có: Chứng minh: HT Thích Huyền Tôn; Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ; Phó Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc; Hóa chủ: TT Thích Tâm Phương; Giám luật: TT Thích Bổn Ðiền; Quảng Chúng: TT Thiện Hiền; Thư ký: ÐÐ Nguyên Tạng, ÐÐ Phổ Huân, Thủ quỹ: SC Như Lan, NC Giác Trí.

Các buổi thuyết giảng tại Trường Hạ được phân chia ra thành 2 lớp, 1 dành cho Tăng ni và 1 dành cho Phật tử tại gia.

Giới xuất gia được chư Tôn Ðức giảng dạy, với chủ đề “Lý tưởng người xuất gia”. Ðề tài này Giáo Hội đề cử và thỉnh mời chư vị giảng sư, mỗi người phụ trách theo quan điểm và kinh nghiệm của mình. Thật là sôi nổi khi, các vị đào sâu từ vấn đề giản đơn đến phức tạp, tuy nhiên chung quy có thể kết luận, vấn đề thực hành tu niệm công phu là quan yếu, phải được thực hành ngay trong mọi hoàn cảnh, như thế mọi việc theo sau mới trôi chảy được. Các vị giảng sư trường hạ phụ trách các lớp tăng ni như: Hòa Thượng chứng minh: HT Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Bảo Lạc, TT Quảng Ba, TT Tịnh Minh, TT Trường Sanh, TT Bổn Ðiền, TT Nhật Tân, TT Nguyên Trực, TT Tịnh Ðạo, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền....

Các vị giảng sư cho chúng Phật tử tại gia bao gồm: TT Viên Trí, TT Quảng Nghiêm, ÐÐ Nguyên Tạng, ÐÐ Phổ Hương, ÐÐ Phổ Huân, ÐÐ Hạnh Hiếu, ÐÐ Hạnh Tri, ÐÐ Minh Tri, ÐÐ Viên Trí, ÐÐ Ðạo Thông, ÐÐ Ðạo Hiển, ÐÐ Ðạo Chuyên, ÐÐ Ðạo Chơn, ÐÐ Hạnh Tịnh, ÐÐ Ðồng Ấn, ÐÐ Ðồng Thanh, NS Tâm Lạc, SC Như Lan, SC Như Tuyết, SC Huệ Khiết, SC Nguyên Khai, SC Hạnh Ngọc, SC Minh Hạnh, SC Tịnh Ánh, SC Viên Thông, SC Ðạo Hương, SC Ðạo Từ, SC Huệ Nhẫn.

Các bài giảng cho Phật tử tại gia thật sự sống động, với nhiều đề tài như: nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, đại cương về sự thực tập thiền, niệm Phật. Nhất là nhân quả, đã được chư Tôn Ðức ôn lại thật nhiều lần. Ðặc biệt chúng tôi cũng cần nói lên điểm đáng chú ý, trong việc phổ biến Phật pháp qua hệ thống thông tin trên mạng lưới điện tử. Từ những ngày đầu đã có nhiều Phật tử hải ngoại trên các châu Mỹ, Âu, Á theo dõi trên hai Room Thảo Luận Phật pháp (do Ðạo hữu Diệu Nhàn & Thùy Hương chăm sóc) & Sinh Hoạt Phật Pháp Online (Do các Ðạo hữu Quảng Ðức, Quảng Hạnh, Ðồng Thanh, Diệu Tâm, Diệu Hương, Phúc Hải, Nguyên Thuần, Hạnh Nguyên, Thiện Tâm điều hợp);công việc này phần lớn nhờ vào công sức của ÐÐ Nguyên Tạng, Phó trụ trì Tu Viện Quảng Ðức để truyền âm trực tiếp khoảng 30 thời giảng pháp cho thính chúng khắp nơi trên thế giới, nhất là các Phật tử ở các nơi xa xôi “hẻo lánh”như Triều Tiên, Nhật Bản, Tiệp Khắc, Nga... những quốc gia chưa có chùa Việt Nam. 

Việc nào rồi cũng trôi qua, thắm thoát đã đến ngày mãn hạ “thập nhựt an cư nhị tuần tu học”, ngày bế mạc khóa tu được diễn ra ngay sau lễ Tự Tứ giải hạ, tất cả chư Tăng Ni và Phật tử đều thanh tịnh, yên lặng lắng nghe. Phụ trách điều khiển chương trình do Thượng Tọa Nhật Tân; Thầy đặt hết tâm tư diễn tả nỗi niềm quý trọng, đại diện cho hai giới xuất gia, và tại gia tri ân cảm niệm nhân duyên thành tựu Khóa An Cư này.

Mở đầu là lời khai thị của HT Chứng Minh. Hòa Thượng nói lên vạn sự vạn vật đều do duyên sinh, và do duyên sinh nên như huyễn. Ngày an cư của GH dù là phương tiện, nhưng giúp được hai giới xuất gia, tại gia tiến lên con đường tu tập, và đã cố gắng để được ngày bế mạc tốt đẹp ngay giờ đây. Hòa Thượng tán thán công đức tất cả và cầu nguyện mọi duyên tùy thuận được an lành.

Tiếp theo là lời tác bạch của Thượng Tọa Hóa Chủ Thích Tâm Phương. Ngài tác bạch như lời tâm sự kính dâng lên chư tôn đức. Sự lo ngại không thể an tâm khi nhận lãnh trách vụ tổ chức, nhưng nhờ Tam Bảo gia hộ và hàng Phật tử sát cánh chung lo, nên hôm nay phần nào được hoàn mãn tốt đẹp. Thầy xin cúi đầu sám hối, nếu có khiếm khuyết không may xảy ra trong suốt thời gian 10 ngày An Cư kiết hạ. Cuối cùng Thầy kính chúc chư vị Hòa Thượng Chứng Minh, Thiền chủ, Phó thiền chủ, cùng chư Tăng Ni, và Phật tử an lành trong cuộc sống.

Ðến đây là lời giáo từ của Hòa Thượng Hội chủ. Hòa Thượng nhắc lại tích chuyện Ðạo sĩ A Tư Ðà thương cho chính mình mà khóc, trong dịp được diện kiến thái tử Tất Ðạt Ða. Vì Ðạo sĩ quá già không thể sống đến ngày thái tử xuất gia thành đạo. Câu chuyện mà giới Phật tử đều nghe qua; ý của Hòa Thượng muốn nói, giáo pháp vi diệu, cao siêu, được gặp rất khó, huống gì được nghe. Hòa Thượng nhấn mạnh rằng, làm tu sĩ mà không an cư mỗi năm thì xem như phá giới. Sở dĩ ý nhấn mạnh như vậy vì thời gian cùng chúng một nơi như vậy, thiện pháp thường sanh, thiện nghiệp tăng trưởng, ngược lại hầu như đa số khó thể thắng được bất thiện nghiệp đầy rẫy trong đời. Cuối cùng Ngài tán thán công đức tất cả và khuyến giáo đến hàng Phật tử tại gia, nên khuyên dạy con em học giáo lý Phật đà, mà cụ thể nhất là tự mình phải lo tu sửa.

Sau lời dạy của HT Hội Chủ, Ðại Ðức Hạnh Hiếu, Sư Cô Như Tuyết, Sư Cô Như Lan đại diện hàng xuất gia trẻ, xin được tác bạch tri ân, chư Tôn Ðức cùng chư Tăng Ni, quý Phật tử. Thầy nêu rõ từng Ban một trong Trường Hạ để nói lên lời cảm tạ biết ơn, lo cho 10 ngày an cư được viên mãn. Nhất là chư vị Giáo thọ, đã ưu tư cho sự trường tồn của Phật pháp, đặt biệt là tri ân Thầy hóa chủ, trụ trì Tu Viện đứng ra tổ chức thành tựu đến ngày bế mạc. Sau phần tác bạch của hàng xuất gia, Ðạo hữu Nguyên Lượng, đại diện cho hàng tại gia dâng lời cảm niệm tri ân. Cũng nhấn mạnh việc biết ơn chư tôn đức Tăng Ni tạo nên cơ hội quý báu an cư trong mười ngày, để hàng Phật tử có được nhân duyên tu học. Cuối cùng muốn đền đáp được ân đức này, chỉ là việc tu học và phụng sự bảo trì Tam Bảo.

Sau đến phần báo cáo của Thượng Tọa Thiện Hiền, TT đã đưa ra lời tán thán từng ban một trong sự làm việc cật lực chung lo cho Trường Hạ. Thầy xin tán thán và kính chúc Chư Tôn Ðức và quý Phật tử trên đường trở về trụ xứ thường được an lạc. Ðến đây là cảm tưởng tri ân của quý Thầy Cô nước ngoài, trong nhân duyên được tùng hạ an cư. Thượng Tọa Viên Trí thay mặt cho hai sư cô, Hạnh Ngọc và Như Như - bằng những lời chân thành, chân cảm, Thầy tỏ lòng tri ân đảnh lễ chư Tôn Ðức, và xin sám hối những gì sai trái trong suốt thời gian an cư mười ngày, nếu như quý Thầy Cô đã không thể hòa mình hội nhập được, đó là vì lý do hoàn cảnh thời tiết thật khác biệt ở quê nhà. Theo sau, phần tác bạch tri ân của quý khách tăng ni đến từ VN và Taiwan, cùng tùng hạ tu học, là lời đạo từ của HT Phó Hội chủ Thích Bảo Lạc. Ngài cảm tưởng rằng, không khí đạo tình hôm nay khởi đi từ hội Linh Sơn thời Phật. Cho nên từ quý thầy, cô, đến Phật tử cư sĩ đã phấn đấu vượt qua, tạo nên thắng duyên để cùng về tu học. Trước khi chấm dứt Hòa Thượng không quên nhắc quý Phật tử rằng, khóa tu Phật pháp cuối năm nay được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức (từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2005), và xin quý vị hãy tham dự để góp phần xiển dương chánh pháp.

Thời gian bế mạc đã đến hai phần, còn lại là đúc kết, báo cáo, điểm qua kết quả tu học 10 ngày qua. Thượng Tọa Trường Sanh, đại diện Ban Giáo Thọ, được mời nhận xét. Ngài ghi nhận có đến 73 giờ giảng dạy, và mỗi đề tài đều phong phú, gần như thỏa đáng khúc mắc, ưu tư của hai giới xuất gia và tại gia. Lúc trình bày, có đoạn Thầy nói như đùa, đã giúp giải ngộ cho người chưa ngộ; thật ra chúng cũng ngộ !! Vì ngộ nên ta mới khăn gói, thu xếp hành trang chịu khép mình 10 ngày trong tiếng kinh, chuông chùa, sớm tối. Nhưng ngộ thế nào, sâu cạn ra sao, thì thôi tự mình mình biết. Nhưng ít ra ta đã ngộ được giáo lý giải thoát luôn luôn vẫn là muôn thuở, và chúng sanh vẫn phải khổ nếu chưa giải thoát.

Phần kế đến là báo cáo tài chánh, đây là phần quan trọng mà thính chúng tham dự muốn nghe, nguyên nhân là lo lắng cho Trường Hạ bị thiếu hụt về chi tiêu! Sư Cô Như Lan, thủ quỹ của Trường Hạ tổng kết tịnh tài nhận được từ các Tự Viện, từ quý Thầy Cô, và từ quý Phật tử thuần chân mộ đạo. Số tiền nhận là: $23,865. Số tiền chi dụng và cúng dường Trai Tăng tất cả là: $20,560, số còn lại $3,305. Tịnh tài này được đại chúng hoan hỷ cúng dường cho ngân quỹ của Giáo Hội để điều hành Phật sự hiện tại và tương lai. Sau phần báo cáo là hồi hướng công đức đến pháp giới chúng sanh.

Nhìn chung, khóa An Cư Kiết Ðông năm nay thành công và mỹ mãn về mọi mặt, tuy quý Thầy Cô, quý Cư sĩ Phật tử sau 10 ngày mệt nhoài, vì thời tiết, vì công việc, cố gắng dốc lòng cho Trường Hạ, nhưng tinh thần tu học, tình đạo vị được tăng tiến rất nhiều, khiến suốt trong mười ngày mà không có gì đáng tiếc xảy ra, đây có lẽ Thiện thần hộ pháp gia bị, ủng hộ trợ lực Trường Hạ, đúng như tinh thần “... ủng hộ Phật pháp xử trường tồn”.

Bù lại qua những ngày tu tập tinh chuyên, trước ngày mãn hạ một ngày, Ban Tổ Chức, Thượng Tọa Hóa Chủ và Ðại Ðức Phó Trụ Trì muốn lưu lại hình ảnh vui trong ngày chia tay, qua hình thức tạo nên buổi trà đạo thâm tình. Giống như Trường Hạ năm rồi, hình ảnh Thầy trò, huynh đệ quay quần tâm sự, ngâm thơ, hát xướng khiến mọi người ghi lại lòng cảm ân Phật pháp nhiệm mầu, nói lên được những phiền trược dù vây bủa con người, nhưng ý thức giải thoát vẫn vươn lên nơi lòng của người con Phật. Và ít ra giải thoát ngay hiện tại, ngay giờ phút tỉnh thức cuộc đời là vô thường này.

Năm nay giờ này không khác, Thầy trò, huynh đệ một lần nữa ngồi lại tâm sự chia xẻ, vui vầy văn nghệ nhắc nhở kinh nghiệm tu học, kinh nghiệm hoằng hóa, kinh nghiệm cuộc đời của tự chính mình, và cụ thể nhất là kinh nghiệm tu học trong mười ngày mấy ngày qua. Buổi trà đạo được đóng góp chia xẻ cảm tưởng, ý hướng, trong niềm vui hỷ lạc, và buổi trà đạo được TT Trụ trì Tâm Phương, TT Trường Sanh và TT Nhật Tân điều hợp diễn thật trang nghiêm, cảm động và vui tươi, sinh động nhất là tiết mục văn nghệ, quý Thầy, quý Cô, quý Phật tử hăng say trổ tài “tay trái” văn nghệ của mình, bằng tất cả các thể loại giúp vui như: hợp ca, đơn ca, ngâm thơ, hài kịch, cho đến tân cổ giao duyên, thấm tình đạo vị...Không gian thời gian lúc này hình như thu nhỏ lại, như nuối tiếc niềm thương mến trong tình đạo với nhau; nhưng biết như vậy, mọi người càng thấy vui, vì có như thế tất cả mới rõ nghĩa của vô thường.

Bên ngoài khí lạnh hôm nay vẫn như ngày đầu nhập hạ, như nhắc nhở rằng thời gian, không gian, khí trời thay đổi, hay không thay đổi thế nào, tất cả đều là mầu nhiệm cho người sống tỉnh thức, ý thức được các pháp đều duyên khởi không ngừng.

Ngay sau Lễ tự tứ ra Hạ và lễ bế mạc này, Trường Hạ đã biếu tặng cho mỗi vị một tập kỷ yếu và 1 DVD hình ảnh sinh hoạt của 10 ngày qua, để giúp mỗi người lưu dấu kỷ niệm đẹp đẽ, ngắn ngủi và đầy ý nghĩa này.

Trong dịp an cư mỗi năm như vậy, đây là dịp chư Tăng Ni có cơ hội tựu về, và ngoài việc tu học chia xẻ kinh nghiệm chung lo Phật pháp, thiết thực cụ thể quan trọng nhất, đó là buổi họp thường niên được diễn ra ngay trong thời gian an cư này. Vì tổ chức nào hẳn phải có cơ cấu, hệ thống làm việc, do đó phương diện hiện pháp hóa duyên hoằng đạo cần phải phương tiện phần nào thống nhất hiểu biết nhau. Chính đây mà những buổi họp của Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTNHN UÐL-TTL thường xuyên củng cố duy trì sinh hoạt thông qua bằng sự gia tâm phấn đấu phụng trì Phật pháp của các Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử, và chính như vậy là phương tiện thiện xảo đưa đạo vào đời.

Ðược biết Trường Hạ An Cư lần thứ sáu (2005) sẽ được tổ chức tại chùa Phổ Quang Tây Úc (Perth). Cũng như xin nhắc lại Khóa Tu Phật pháp của Giáo Hội cuối năm nay được diễn ra ở tiểu bang Victoria thành phố Melbourne tại Tu Viện Quảng Ðức, sẽ được khai mạc ngày 1 và bế mạc ngày 5 tháng 1 năm 2005, rất mong quý đồng hương Phật tử xa gần đồng về tu học.

Xin cầu chúc chư Tôn Ðức Tăng Ni, và đại chúng thân tâm thường an lạc, và pháp vị giải thoát, dư âm an cư tu học tại Trường Hạ Quảng Ðức này vẫn còn mãi nơi lòng người.

Chúc Khâm & Nhân Văn (ghi nhanh)

---o0o---


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/07/201502:48(Xem: 9610)
Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố. Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.
01/11/202022:20(Xem: 5220)
1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)
27/03/201317:26(Xem: 12234)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/06/201701:10(Xem: 5675)
Theo truyền thống sinh hoạt Tăng Già thời Đức Phật, vào 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ, Chư Tăng không đi khất thực vì tránh việc giẫm đạp thương tổn côn trùng trên đường đi mà an cư tại chỗ, cùng tu học với nhau. Nay vì điều kiện hành Đạo tại các trú xứ, tự viện Hoa Kỳ, hầu hết là nhất Tăng nhất Tự, chư Tăng phải lo nhiều công việc tại trú xứ : chủ Lễ, cúng đám, hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử vùng đó, nên không thể vắng chùa lâu ngày. Cho dù chư Tăng Hải Ngoại không thể an cư cấm túc tại một dechỗ nào đó suốt 3 tháng, thế nhưng 52 hành giả đến từ nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cùng vân tập an cư tu học trong suốt 10 ngày 23/05/2017 cho đến 02/06/2017 tại Chùa Quang Minh, Chicago, Hoa Kỳ có những ý nghĩa và lợi ích lớn lao.
10/09/201812:21(Xem: 4206)
CHƯƠNG TRÌNH TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐƯC QUỐC Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL 08.09.2018 – 09.09.2018
24/05/201407:02(Xem: 5324)
Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ doThượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :
02/08/201406:47(Xem: 4025)
Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ nầy, phải nói rằng : đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua. Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v..v… và v..v… Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.
24/10/201310:24(Xem: 5447)
Lẽ ra lá thư nầy đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư nầy để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trể nầy.
27/11/201318:47(Xem: 10690)
Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói chung.Đường dẫn bài viết http://quangduc.com/a51612/ban-tin-1-ve-khoa-tu-hoc-pp-au-chau-ky-26 Mô tả ngắn Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói