Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Bài tường thuật Khóa An Cư Kiết Đông 2004

28/05/201311:17(Xem: 1773)
Bài tường thuật Khóa An Cư Kiết Đông 2004

Truyền Thống An Cư là thể hiện
lòng từ bi của Phật Giáo

(Tường thuật Khóa An Cư Kiết Ðông tổ chức tại

Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne từ 6-16/7/2004)


Chúc Khâm & Nhân Văn
(ghi nhanh)

Truyền thống An Cư Kiết Hạ phát xuất từ thời đức Phật còn tại thế, nghĩa là truyền thống tu hành qua phương tiện quy về một trụ xứ, để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới định tuệ mà Phật đã đặt ra cho chư Tăng Ni, trong lúc hoàn cảnh không thể tìm phương cách nào khác một khi muốn thể hiện lòng từ đến tất cả chúng sinh. Nguyên nhân này, mỗi năm vào mùa hạ cũng nhằm là mùa mưa, mùa mà côn trùng sinh nở; việc côn trùng sinh nở đối với thế gian chẳng có gì lạ, nhưng đối với những con người luôn hướng lòng từ đến mọi loài chúng sinh không phân biệt, thì đây quả thật là vấn đề lớn, vấn đề sát sinh hàng loạt! Ðức Phật là bậc đại từ, lòng từ của Ngài tất nhiên làm sao chấp nhận việc tổn hại chúng sinh như vậy; hơn nữa việc Tăng đoàn của Ngài mỗi ngày phải rời tịnh xá khất thực thiền hành cũng chỉ là gieo lòng từ qua phương tiện xin ăn (khất thực). Nhưng nay chỉ vì việc xin ăn để gieo lòng từ thì việc di chuyển, chấn động đến chúng sanh trong thời gian này hóa ra lại trở thành mâu thuẫn! Chúng ta nhớ rằng Tăng đoàn của Phật rất đông, khi di chuyển gần cả ngàn người hoặc hơn nữa, sẽ tạo ra gần như một trận động đất cuồng phong khủng khiếp cho loài nhỏ nhít dưới chân các Ngài. Cho nên việc ở yên một chồ thúc liễm thân tâm tu niệm, thể hiện lòng từ bi đến vô số côn trùng, điều này lại thể hiện phương pháp độ sanh cao cả hơn! Cũng như thế mà hàng Phật tử tại gia lại hết lòng phò trì trợ lực cung dưỡng quý Ngài để hàng Phật tử tại gia, xuất gia thể hiện cụ thể giáo pháp sống động giải thoát nơi thế giới dễ tạo ác nghiệp này.

Cho đến hôm nay, hình ảnh truyền thống An Cư Kiết Hạ ấy vẫn còn mãi đến ngày nay; và hàng Phật tử tại gia hiểu được điều này nên hòa hợp cùng chư Tăng Ni giữ mãi truyền thống từ bi đó. Tuy nhiên dù hôm nay, Phật pháp phát triển khắp nơi trên thế giới; hàng đệ tử Ngài dù chỉ cảm nhận An Cư Kiết Hạ qua tinh thần lý học, hơn là kinh nghiệm thực tế đời sống ngày xưa, nhưng điều này vẫn tạo được cơ hội nhân duyên tụ về một nơi nhắc nhở sách tấn ôn lại hình ảnh đời sống sinh hoạt của đấng Thế Tôn. Và ngay việc tụ họp về một nơi, tụng kinh học giới đã là thực hiện lòng từ bi của người con Phật, bởi vì theo lời Phật dạy, ngày nào mà các đệ tử của Ngài còn tụ họp, hòa hợp, thảo luận chung lo cho Phật pháp thì ngày đó giáo pháp giải thoát của Như Lai vẫn còn sáng ngời ở thế gian này. Như thế quả thật Ðức Phật đã đưa ra một pháp tu thiết thực và quan trọng nhất của đời sống người tu sĩ qua mùa tu học Kiết Giới An Cư trong mỗi năm, và dù hoàn cảnh hay thời gian nào, ý nghĩa thâm sâu đó vẫn mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Như thường lệ, năm nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi và Tân Tân Lan, trong nỗ lực vượt mọi khó khăn, cuối cùng thuận duyên tổ chức an cư tại Tiểu Bang Victoria thành phố Melbourne nơi trụ xứ Tu Viện Quảng Ðức Tăng Già Lam từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2004. So với mùa an cư năm rồi được tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh, năm nay Chư tôn đức tụ về tương đối khá đầy đủ hơn. Số lượng Tăng Ni tham dự khóa an cư năm nay là 62 vị, và Phật tử địa phương cũng như các tiểu bang khác về dự trước sau khoảng 150 người, đặc biệt có các đệ tử từ phương xa như tận phương trời Philadelphia, Mỹ quốc, vượt hơn 20 giờ máy bay để về tham dự, hoặc một đệ tử khác đến từ Bắc Úc xa xôi cũng đồng về tu học. Ðiều mà tất cả hai giới đệ tử Phật lấy làm hoan hỷ nhất, là dù thời tiết Melbourne ai cũng lo về cái lạnh bất thần, bất thần ngay cả trong mùa hạ, nói gì đến mùa đông; mùa đông đã lạnh mà còn bất thần lạnh nữa là sao? Ðó là cái lạ của tiểu bang này, nói cách khác là thời tiết Melbourne ai cũng sợ, vì cái lạnh của nó khác hơn tất cả tiểu bang khác trên đất nước này! Ấy vậy mà chư Tăng Ni và Phật tử chẳng ngại gì cái lạnh đó! Có lẽ vì trong lòng có cái ấm, cái ấm của người con Phật! Cho nên dù lạnh mà tất cả vẫn vui, vui nhịp nhàng vui tu trong mùa lạnh.

Tu Viện Quảng Ðức, là nơi sinh hoạt mới, vừa được khánh thành. Tu Viện có một không gian rộng lớn, có thể dung chứa trên một trăm người ngủ lại qua đêm; như vậy nếu không phải trong mỗi Phật tử hiện đủ cái ấm thiết tha, ham tu Phật pháp thì chắc sẽ khó mà vui tu được với không gian trống trải rộng lớn của phòng xá khi đang thời tiết giá lạnh này.

Vẫn theo quy củ thiền môn qua phương tiện hành đạo, đã được chư Tăng Ni ôn hòa lập Ban Chức Sự, nhịp nhàng sinh hoạt cho một ngày đầu khai mạc mùa An Cư kiết đông năm nay 2004. Ban Chức Sự gồm có: Chứng minh: HT Thích Huyền Tôn; Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ; Phó Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc; Hóa chủ: TT Thích Tâm Phương; Giám luật: TT Thích Bổn Ðiền; Quảng Chúng: TT Thiện Hiền; Thư ký: ÐÐ Nguyên Tạng, ÐÐ Phổ Huân, Thủ quỹ: SC Như Lan, NC Giác Trí.

Các buổi thuyết giảng tại Trường Hạ được phân chia ra thành 2 lớp, 1 dành cho Tăng ni và 1 dành cho Phật tử tại gia.

Giới xuất gia được chư Tôn Ðức giảng dạy, với chủ đề “Lý tưởng người xuất gia”. Ðề tài này Giáo Hội đề cử và thỉnh mời chư vị giảng sư, mỗi người phụ trách theo quan điểm và kinh nghiệm của mình. Thật là sôi nổi khi, các vị đào sâu từ vấn đề giản đơn đến phức tạp, tuy nhiên chung quy có thể kết luận, vấn đề thực hành tu niệm công phu là quan yếu, phải được thực hành ngay trong mọi hoàn cảnh, như thế mọi việc theo sau mới trôi chảy được. Các vị giảng sư trường hạ phụ trách các lớp tăng ni như: Hòa Thượng chứng minh: HT Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Bảo Lạc, TT Quảng Ba, TT Tịnh Minh, TT Trường Sanh, TT Bổn Ðiền, TT Nhật Tân, TT Nguyên Trực, TT Tịnh Ðạo, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền....

Các vị giảng sư cho chúng Phật tử tại gia bao gồm: TT Viên Trí, TT Quảng Nghiêm, ÐÐ Nguyên Tạng, ÐÐ Phổ Hương, ÐÐ Phổ Huân, ÐÐ Hạnh Hiếu, ÐÐ Hạnh Tri, ÐÐ Minh Tri, ÐÐ Viên Trí, ÐÐ Ðạo Thông, ÐÐ Ðạo Hiển, ÐÐ Ðạo Chuyên, ÐÐ Ðạo Chơn, ÐÐ Hạnh Tịnh, ÐÐ Ðồng Ấn, ÐÐ Ðồng Thanh, NS Tâm Lạc, SC Như Lan, SC Như Tuyết, SC Huệ Khiết, SC Nguyên Khai, SC Hạnh Ngọc, SC Minh Hạnh, SC Tịnh Ánh, SC Viên Thông, SC Ðạo Hương, SC Ðạo Từ, SC Huệ Nhẫn.

Các bài giảng cho Phật tử tại gia thật sự sống động, với nhiều đề tài như: nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, đại cương về sự thực tập thiền, niệm Phật. Nhất là nhân quả, đã được chư Tôn Ðức ôn lại thật nhiều lần. Ðặc biệt chúng tôi cũng cần nói lên điểm đáng chú ý, trong việc phổ biến Phật pháp qua hệ thống thông tin trên mạng lưới điện tử. Từ những ngày đầu đã có nhiều Phật tử hải ngoại trên các châu Mỹ, Âu, Á theo dõi trên hai Room Thảo Luận Phật pháp (do Ðạo hữu Diệu Nhàn & Thùy Hương chăm sóc) & Sinh Hoạt Phật Pháp Online (Do các Ðạo hữu Quảng Ðức, Quảng Hạnh, Ðồng Thanh, Diệu Tâm, Diệu Hương, Phúc Hải, Nguyên Thuần, Hạnh Nguyên, Thiện Tâm điều hợp);công việc này phần lớn nhờ vào công sức của ÐÐ Nguyên Tạng, Phó trụ trì Tu Viện Quảng Ðức để truyền âm trực tiếp khoảng 30 thời giảng pháp cho thính chúng khắp nơi trên thế giới, nhất là các Phật tử ở các nơi xa xôi “hẻo lánh”như Triều Tiên, Nhật Bản, Tiệp Khắc, Nga... những quốc gia chưa có chùa Việt Nam. 

Việc nào rồi cũng trôi qua, thắm thoát đã đến ngày mãn hạ “thập nhựt an cư nhị tuần tu học”, ngày bế mạc khóa tu được diễn ra ngay sau lễ Tự Tứ giải hạ, tất cả chư Tăng Ni và Phật tử đều thanh tịnh, yên lặng lắng nghe. Phụ trách điều khiển chương trình do Thượng Tọa Nhật Tân; Thầy đặt hết tâm tư diễn tả nỗi niềm quý trọng, đại diện cho hai giới xuất gia, và tại gia tri ân cảm niệm nhân duyên thành tựu Khóa An Cư này.

Mở đầu là lời khai thị của HT Chứng Minh. Hòa Thượng nói lên vạn sự vạn vật đều do duyên sinh, và do duyên sinh nên như huyễn. Ngày an cư của GH dù là phương tiện, nhưng giúp được hai giới xuất gia, tại gia tiến lên con đường tu tập, và đã cố gắng để được ngày bế mạc tốt đẹp ngay giờ đây. Hòa Thượng tán thán công đức tất cả và cầu nguyện mọi duyên tùy thuận được an lành.

Tiếp theo là lời tác bạch của Thượng Tọa Hóa Chủ Thích Tâm Phương. Ngài tác bạch như lời tâm sự kính dâng lên chư tôn đức. Sự lo ngại không thể an tâm khi nhận lãnh trách vụ tổ chức, nhưng nhờ Tam Bảo gia hộ và hàng Phật tử sát cánh chung lo, nên hôm nay phần nào được hoàn mãn tốt đẹp. Thầy xin cúi đầu sám hối, nếu có khiếm khuyết không may xảy ra trong suốt thời gian 10 ngày An Cư kiết hạ. Cuối cùng Thầy kính chúc chư vị Hòa Thượng Chứng Minh, Thiền chủ, Phó thiền chủ, cùng chư Tăng Ni, và Phật tử an lành trong cuộc sống.

Ðến đây là lời giáo từ của Hòa Thượng Hội chủ. Hòa Thượng nhắc lại tích chuyện Ðạo sĩ A Tư Ðà thương cho chính mình mà khóc, trong dịp được diện kiến thái tử Tất Ðạt Ða. Vì Ðạo sĩ quá già không thể sống đến ngày thái tử xuất gia thành đạo. Câu chuyện mà giới Phật tử đều nghe qua; ý của Hòa Thượng muốn nói, giáo pháp vi diệu, cao siêu, được gặp rất khó, huống gì được nghe. Hòa Thượng nhấn mạnh rằng, làm tu sĩ mà không an cư mỗi năm thì xem như phá giới. Sở dĩ ý nhấn mạnh như vậy vì thời gian cùng chúng một nơi như vậy, thiện pháp thường sanh, thiện nghiệp tăng trưởng, ngược lại hầu như đa số khó thể thắng được bất thiện nghiệp đầy rẫy trong đời. Cuối cùng Ngài tán thán công đức tất cả và khuyến giáo đến hàng Phật tử tại gia, nên khuyên dạy con em học giáo lý Phật đà, mà cụ thể nhất là tự mình phải lo tu sửa.

Sau lời dạy của HT Hội Chủ, Ðại Ðức Hạnh Hiếu, Sư Cô Như Tuyết, Sư Cô Như Lan đại diện hàng xuất gia trẻ, xin được tác bạch tri ân, chư Tôn Ðức cùng chư Tăng Ni, quý Phật tử. Thầy nêu rõ từng Ban một trong Trường Hạ để nói lên lời cảm tạ biết ơn, lo cho 10 ngày an cư được viên mãn. Nhất là chư vị Giáo thọ, đã ưu tư cho sự trường tồn của Phật pháp, đặt biệt là tri ân Thầy hóa chủ, trụ trì Tu Viện đứng ra tổ chức thành tựu đến ngày bế mạc. Sau phần tác bạch của hàng xuất gia, Ðạo hữu Nguyên Lượng, đại diện cho hàng tại gia dâng lời cảm niệm tri ân. Cũng nhấn mạnh việc biết ơn chư tôn đức Tăng Ni tạo nên cơ hội quý báu an cư trong mười ngày, để hàng Phật tử có được nhân duyên tu học. Cuối cùng muốn đền đáp được ân đức này, chỉ là việc tu học và phụng sự bảo trì Tam Bảo.

Sau đến phần báo cáo của Thượng Tọa Thiện Hiền, TT đã đưa ra lời tán thán từng ban một trong sự làm việc cật lực chung lo cho Trường Hạ. Thầy xin tán thán và kính chúc Chư Tôn Ðức và quý Phật tử trên đường trở về trụ xứ thường được an lạc. Ðến đây là cảm tưởng tri ân của quý Thầy Cô nước ngoài, trong nhân duyên được tùng hạ an cư. Thượng Tọa Viên Trí thay mặt cho hai sư cô, Hạnh Ngọc và Như Như - bằng những lời chân thành, chân cảm, Thầy tỏ lòng tri ân đảnh lễ chư Tôn Ðức, và xin sám hối những gì sai trái trong suốt thời gian an cư mười ngày, nếu như quý Thầy Cô đã không thể hòa mình hội nhập được, đó là vì lý do hoàn cảnh thời tiết thật khác biệt ở quê nhà. Theo sau, phần tác bạch tri ân của quý khách tăng ni đến từ VN và Taiwan, cùng tùng hạ tu học, là lời đạo từ của HT Phó Hội chủ Thích Bảo Lạc. Ngài cảm tưởng rằng, không khí đạo tình hôm nay khởi đi từ hội Linh Sơn thời Phật. Cho nên từ quý thầy, cô, đến Phật tử cư sĩ đã phấn đấu vượt qua, tạo nên thắng duyên để cùng về tu học. Trước khi chấm dứt Hòa Thượng không quên nhắc quý Phật tử rằng, khóa tu Phật pháp cuối năm nay được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức (từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2005), và xin quý vị hãy tham dự để góp phần xiển dương chánh pháp.

Thời gian bế mạc đã đến hai phần, còn lại là đúc kết, báo cáo, điểm qua kết quả tu học 10 ngày qua. Thượng Tọa Trường Sanh, đại diện Ban Giáo Thọ, được mời nhận xét. Ngài ghi nhận có đến 73 giờ giảng dạy, và mỗi đề tài đều phong phú, gần như thỏa đáng khúc mắc, ưu tư của hai giới xuất gia và tại gia. Lúc trình bày, có đoạn Thầy nói như đùa, đã giúp giải ngộ cho người chưa ngộ; thật ra chúng cũng ngộ !! Vì ngộ nên ta mới khăn gói, thu xếp hành trang chịu khép mình 10 ngày trong tiếng kinh, chuông chùa, sớm tối. Nhưng ngộ thế nào, sâu cạn ra sao, thì thôi tự mình mình biết. Nhưng ít ra ta đã ngộ được giáo lý giải thoát luôn luôn vẫn là muôn thuở, và chúng sanh vẫn phải khổ nếu chưa giải thoát.

Phần kế đến là báo cáo tài chánh, đây là phần quan trọng mà thính chúng tham dự muốn nghe, nguyên nhân là lo lắng cho Trường Hạ bị thiếu hụt về chi tiêu! Sư Cô Như Lan, thủ quỹ của Trường Hạ tổng kết tịnh tài nhận được từ các Tự Viện, từ quý Thầy Cô, và từ quý Phật tử thuần chân mộ đạo. Số tiền nhận là: $23,865. Số tiền chi dụng và cúng dường Trai Tăng tất cả là: $20,560, số còn lại $3,305. Tịnh tài này được đại chúng hoan hỷ cúng dường cho ngân quỹ của Giáo Hội để điều hành Phật sự hiện tại và tương lai. Sau phần báo cáo là hồi hướng công đức đến pháp giới chúng sanh.

Nhìn chung, khóa An Cư Kiết Ðông năm nay thành công và mỹ mãn về mọi mặt, tuy quý Thầy Cô, quý Cư sĩ Phật tử sau 10 ngày mệt nhoài, vì thời tiết, vì công việc, cố gắng dốc lòng cho Trường Hạ, nhưng tinh thần tu học, tình đạo vị được tăng tiến rất nhiều, khiến suốt trong mười ngày mà không có gì đáng tiếc xảy ra, đây có lẽ Thiện thần hộ pháp gia bị, ủng hộ trợ lực Trường Hạ, đúng như tinh thần “... ủng hộ Phật pháp xử trường tồn”.

Bù lại qua những ngày tu tập tinh chuyên, trước ngày mãn hạ một ngày, Ban Tổ Chức, Thượng Tọa Hóa Chủ và Ðại Ðức Phó Trụ Trì muốn lưu lại hình ảnh vui trong ngày chia tay, qua hình thức tạo nên buổi trà đạo thâm tình. Giống như Trường Hạ năm rồi, hình ảnh Thầy trò, huynh đệ quay quần tâm sự, ngâm thơ, hát xướng khiến mọi người ghi lại lòng cảm ân Phật pháp nhiệm mầu, nói lên được những phiền trược dù vây bủa con người, nhưng ý thức giải thoát vẫn vươn lên nơi lòng của người con Phật. Và ít ra giải thoát ngay hiện tại, ngay giờ phút tỉnh thức cuộc đời là vô thường này.

Năm nay giờ này không khác, Thầy trò, huynh đệ một lần nữa ngồi lại tâm sự chia xẻ, vui vầy văn nghệ nhắc nhở kinh nghiệm tu học, kinh nghiệm hoằng hóa, kinh nghiệm cuộc đời của tự chính mình, và cụ thể nhất là kinh nghiệm tu học trong mười ngày mấy ngày qua. Buổi trà đạo được đóng góp chia xẻ cảm tưởng, ý hướng, trong niềm vui hỷ lạc, và buổi trà đạo được TT Trụ trì Tâm Phương, TT Trường Sanh và TT Nhật Tân điều hợp diễn thật trang nghiêm, cảm động và vui tươi, sinh động nhất là tiết mục văn nghệ, quý Thầy, quý Cô, quý Phật tử hăng say trổ tài “tay trái” văn nghệ của mình, bằng tất cả các thể loại giúp vui như: hợp ca, đơn ca, ngâm thơ, hài kịch, cho đến tân cổ giao duyên, thấm tình đạo vị...Không gian thời gian lúc này hình như thu nhỏ lại, như nuối tiếc niềm thương mến trong tình đạo với nhau; nhưng biết như vậy, mọi người càng thấy vui, vì có như thế tất cả mới rõ nghĩa của vô thường.

Bên ngoài khí lạnh hôm nay vẫn như ngày đầu nhập hạ, như nhắc nhở rằng thời gian, không gian, khí trời thay đổi, hay không thay đổi thế nào, tất cả đều là mầu nhiệm cho người sống tỉnh thức, ý thức được các pháp đều duyên khởi không ngừng.

Ngay sau Lễ tự tứ ra Hạ và lễ bế mạc này, Trường Hạ đã biếu tặng cho mỗi vị một tập kỷ yếu và 1 DVD hình ảnh sinh hoạt của 10 ngày qua, để giúp mỗi người lưu dấu kỷ niệm đẹp đẽ, ngắn ngủi và đầy ý nghĩa này.

Trong dịp an cư mỗi năm như vậy, đây là dịp chư Tăng Ni có cơ hội tựu về, và ngoài việc tu học chia xẻ kinh nghiệm chung lo Phật pháp, thiết thực cụ thể quan trọng nhất, đó là buổi họp thường niên được diễn ra ngay trong thời gian an cư này. Vì tổ chức nào hẳn phải có cơ cấu, hệ thống làm việc, do đó phương diện hiện pháp hóa duyên hoằng đạo cần phải phương tiện phần nào thống nhất hiểu biết nhau. Chính đây mà những buổi họp của Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTNHN UÐL-TTL thường xuyên củng cố duy trì sinh hoạt thông qua bằng sự gia tâm phấn đấu phụng trì Phật pháp của các Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử, và chính như vậy là phương tiện thiện xảo đưa đạo vào đời.

Ðược biết Trường Hạ An Cư lần thứ sáu (2005) sẽ được tổ chức tại chùa Phổ Quang Tây Úc (Perth). Cũng như xin nhắc lại Khóa Tu Phật pháp của Giáo Hội cuối năm nay được diễn ra ở tiểu bang Victoria thành phố Melbourne tại Tu Viện Quảng Ðức, sẽ được khai mạc ngày 1 và bế mạc ngày 5 tháng 1 năm 2005, rất mong quý đồng hương Phật tử xa gần đồng về tu học.

Xin cầu chúc chư Tôn Ðức Tăng Ni, và đại chúng thân tâm thường an lạc, và pháp vị giải thoát, dư âm an cư tu học tại Trường Hạ Quảng Ðức này vẫn còn mãi nơi lòng người.

Chúc Khâm & Nhân Văn (ghi nhanh)

---o0o---


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/12/2021(Xem: 8634)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
01/12/2021(Xem: 2515)
Ngẫm lại, điều gì ta xem trọng nhất trong đời. - Một người phụ nữ bất hạnh tìm đến lão Thiền sư nơi thâm sơn mong được Ngài chỉ dạy cho bí quyết nhân sinh hạnh phúc. Lão thiền sư trang nghiêm trong tư thế kiết già, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá khô xào xạc. Thiền sư hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất là gì?”.
10/11/2021(Xem: 4477)
Kính gởi đại chúng chương trình Phật Pháp Online Liên Châu lần thứ 7 với chủ đề "Pháp Tùy Pháp Hành - Thực hành chánh Pháp" sẽ trở lại vào thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời đại chúng cùng tham dự. kính nhờ quý vị chia sẻ thông tin này để quảng kết thiện duyên.
01/08/2021(Xem: 5715)
Chuông mõ gia trì là 2 pháp khí rất quan trọng trong nghi thức hành trì và tu tập mỗi ngày đối với người đệ tử Phật. Tiếng chuông, tiếng mõ rất là quen thuộc gần gũi trong sự hành trì tu tập hằng ngày của người Phật tử, nhất là Phật tử theo truyền thống Bắc tông. Phật tử theo truyền thống Nam tông trước kia thì không có gõ mõ, thỉnh chuông khi tụng kinh, nhưng bây giờ đã có chuông rồi, còn bên Bắc tông thì chuông mõ đã có từ ngàn xưa.
24/06/2021(Xem: 3126)
Hôm nay Quý vị và Gia đình có khoẻ không? Tôi xin gởi đến Quý vị chương trình Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 ở chùa Phổ Từ, xin mời Quý vị tuỳ nghi tham dự khoá tu để nuôi dưỡng niềm tin vào Chánh pháp và tăng thêm năng lực Tâm linh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hiện nay chính quyền đã cho phép cơ sở tôn giáo hoạt động với những giới hạn và điều kiện mới. Chánh điện chùa Phổ Từ có thể ngồi được 120 người, đeo khẩu trang là an toàn.
19/06/2021(Xem: 4230)
Mục Lục - Lời vào sách 4-13 CHƯƠNG MỘT 14-35 Sự hình thành của Giáo Hội Phật Giáo VNTN CHƯƠNG HAI 36-102 Bản nội quy của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu và thành phần Ban Điều hành của Giáo Hội CHƯƠNG BA 103-167 Giải đáp những thắc mắc CHƯƠNG BỐN 168-294 Khóa Giáo Lý Âu Châu Kỳ 9 Kinh Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 LỜI KẾT 295-299 HÌNH ẢNH 300-344
27/05/2021(Xem: 3352)
THÔNG TƯ AN CƯ KIẾT HẠ & KHOÁ TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU KỲ 32 - 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni Kính gởi quý Thiện Hữu Tri Thức Nam Nữ Phật Tử Kính thưa quý vị, Ngày Tưởng Niệm Đại Lễ Phật Đản PL 2565 - 2021 trọng đại linh thiêng của Phật Giáo, vẫn còn tiếp diễn đó đây trên trú xứ Âu Châu nói riêng và khắp năm châu nói chung. Đây cũng là bắt đầu bước vào 3 tháng thời gian đặc biệt của hàng Trưởng Tử Như Lai. Là 3 tháng thúc liễm thân tâm, 3 tháng huân bồi công đức, 3 tháng tăng trưởng giới định, 3 tháng thời gian huệ pháp viên dung, là nhân duyên chuyển phàm thành Thánh. Do vậy, sau ngày Rằm tháng tư âm lịch chư Tăng Ni hành tác pháp đối thú an cư kiết hạ từ 16/4 âm lịch đến 16/7 âm lịch, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ và chư Tăng Ni giới hạn đi ra ngoài, ngoại trừ có những Phật sự quan trọng cần thiết, hoặc cha mẹ lâm bệnh nặng; hoặc thân quyến qua đời, nhưng khi ra khỏi đạ
04/12/2020(Xem: 4543)
Chùa trên đỉnh non cao Gió reo vui đón chào Ánh trăng thanh ngời sáng Mùa tiếp thọ truyền trao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như chương trình hằng tuần, chùa Tất Đạt Đa sẽ có thời “Zoom Thiền Trà #35" - Thứ Bảy 12.05.2020 6:15pm - 9:30 pm giờ Cali, giờ Melbourne, Australia 06.12.2020 2:15 pm và VN 9:15 sáng với chủ đề pháp thoại: “Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Thật ” của TT Thích Nguyên Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia. Mời quý Cô Bác anh chị em tham dự và vào link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8078072020... Facebook: https://www.facebook.com/quangducwebsite Chương trình: 6:15 pm Vào Zoom để ổn định Đạo Tràng. 6:30 pm * Hô chuông Thiền toạ. (15’) * Đốt nến “Đi Tìm Thế Tôn”. (5’) * Pháp Thoại : “Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Thật” (30-45’) * Trà đàm/Văn Nghệ * 9:30 pm Hồi hướng Đường vào cửa Đạo rộng bao la Con nguyện cầu xin đấng Phật Đà Chỉ rõ cho mọi người về với Đạo. Thoát vòng Đại dị
04/11/2020(Xem: 4289)
Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo (한국기독교교회협의회, NCCK) bày tỏ lời chân thành xin lỗi tới Cộng đồng Phật giáo, vì một số tín đồ đạo Tin Lành có hành vi bạo lực gây rối xã hội, họ đáng bị lên án và chỉ trích. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, ngày 3/11/năm 2020, Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo nói rằng: “Chúng tôi vô cùng hối tiếc về sự thật rằng vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi già lam cổ tự Tu Tấn (수진사, 修進寺) tọa lạc tại thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi là sự cố ý đốt phá của những người theo đạo Cơ Đốc”.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,275,576