Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh Sách Phật tử tại gia tham dự

28/05/201318:02(Xem: 1284)
Danh Sách Phật tử tại gia tham dự

DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ
TRƯỜNG HẠ PHỔ QUANG

Stt

Phật Tử

Pháp Danh

Sinh năm

Nam/Nữ

Chùa

01

Văn Thị Liệu

Nữ

Phổ Quang

02

Diệu Minh

Nữ

Phổ Quang

03

Ðặng Công Tấn

Nam

Phổ Quang

04

Ðặng Thị Bê

Nữ

Phổ Quang

05

Trương Thị Hoa

Vạn Công

Nữ

Phổ Quang

06

Châu Vĩnh An

Nam

Phổ Quang

07

Châu Vĩnh Hoan

Nam

Phổ Quang

08

Trần Hoàng Nam

Nam

Phổ Quang

09

Trần Hoàng Phú

Nam

Phổ Quang

10

Nguyễn Ngọc Tư

Diệu Tâm

Nữ

Phổ Quang

11

Ngọc Hạnh

Ngọc Hạnh

Nữ

Phổ Quang

12

Nguyễn Ngọc Nghi

Vạn Bổn

1943

Nam

Phổ Quang

13

Trần Thị Thơ

Diệu Thi

Nữ

Phổ Quang

14

Nguyễn Thị Thảo

Vạn Toàn

Nữ

Phổ Qunag

15

Trần Hữu Tường

Vạn Thể

Nam

Phổ Quang

16

Lâm Thảo Linh

Vạn Lệ

Nữ

Phổ Quang

17

Nguyễn Công Lung

Vạn Thường

1940

Nữ

Phổ Quang

18

Nguyễn Thị Tứ Ngọc

Vạn Nguyên

1966

Nữ

Phổ Quang

19

Giang Hữu

Vạn Bảo

Nữ

Phổ Quang

20

Dương Thị Hoa

Diệu Nguyệt

Nữ

Phổ Quang

21

Mai Thị Phi

Diệu Cao

1932

Nữ

Phổ Quang

22

Trương Thị Phụng

Vạn Lý

Nữ

Phổ Quang

23

Trần Thị Như Huệ

Vạn Ðức

1941

Nữ

Phổ Quang

24

Trần Hùng Mãnh

Vạn Quý

1941

Nam

Phổ Quang

25

Ngô Kinm Hà

Đăng Thiện

1951

Nữ

Phổ Quang

26

Trần Kim Thập

Vạn Lý

Nam

Phổ Quang

27

Đặng Quốc Bửu

Vạn Minh

Nam

Phổ Quang

28

Bùi Thị Nga

Vạn Yến

Nữ

Phổ Quang

29

Đặng Thị Mạnh

Huệ Sanh

Nữ

Phổ Quang

30

Đặng Thị Hòa

Diệu Hiền

Nữ

Phổ Quang

31

Nguyễn Bích Ngọc

Vạn Anh

Nữ

Phổ Quang

32

Châu Thị Bé

Vạn Như

Nữ

Phổ Quang

33

Phạm Thị Hồng Phấn

Thiện Phấn

Nữ

Phổ Quang

34

Nguyễn Ngọc Lan

Diệu Tâm

1962

Nữ

Phổ Quang

35

Như Trí

Nữ

Phổ Quang

36

Tạ Thị Nghiêm

Vạn Trang

Nữ

Phổ Quang

37

Phạm Kim Phú

Vạn Thịnh

Nữ

Phổ Quang

38

Phạm Kim Hà

Vạn Gia

Nữ

Phổ Quang

39

Nguyễn Thị Thu Hồng

Vạn Truyền

Nữ

Phổ Quang

40

Châu Đình Khánh

Minh Hỷ

Nam

Phổ Quang

41

Diệu Lạc

Nữ

Phổ Quang

42

Trần Huệ Trinh

Vạn Hương

Nữ

Phổ Quang

43

Nguyên Bình

Nữ

Phổ Quang

44

Trần Thị Ngọ

Vạn Phẩm

Nữ

Phổ Quang

45

Nguyễn Thị Lý

Diệu Nhiên

1930

Nữ

Phổ Quang

46

Lê Thị Mừng

Tịnh Hưởng

Nữ

Phổ Quang

47

Vạn Thiện

Nữ

Phổ Quang

48

Lê Minh Quân

Vạn Dũng

1964

Nữ

Phổ Quang

49

Huỳnh Hồng Kông

Vạn Bái

Nam

Phổ Quang

50

Minh Nhựt

Nam

Phổ Quang

51

Nguyễn Thị Chín

Vạn Cao

Nữ

Phổ Quang

52

Lý Long Hưng

Vạn Phát

Nam

Phổ Quang

53

Bùi Toàn

Vạn Lễ

1944

Nam

Phổ Quang

54

Ngyễn Thị Xê

Chơn Thiện

Nữ

Phổ Quang

55

Võ Thị Hồng Ngọc

Nữ

Phổ Quang

56

Nguyễn Văn Bảy

Nam

Phổ Quang

57

Văn Tiến Phương

Vạn Trung

Nam

Phổ Quang

58

Nguyễn Hoà

Vạn Tín

Nam

Phổ Quang

59

Lê Minh

Vạn Niệm

Nam

Phổ Quang

60

Lê Ngọc Cường

Vạn Thanh

Nam

Phổ Quang

61

Trương Viết Hùng

Vạn Tấn

Nam

Phổ Quang

62

Hồ Giang

Vạn Hải

Nam

Phổ Quanh

63

Nguyễn Kiết

Vạn Duyên

Nam

Phổ Quang

64

Lê Hải

Vạn Phổ

Nam

Phổ Quang

65

Vạn Lưu

Nam

Phổ Quang

66

Lê Văn Huynh

Nguyên Đệ

Nam

Phổ Quang

67

Bạch Ngọc Trâm

Nữ

Phổ Quang

68

Nguyên Ðịnh

Nữ

Phổ Quang

69

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

Phổ Quang

70

Hồng Vĩnh Ðạt

Nam

Phổ Quang

71

Du Ngoc Hương

Nữ

Phổ Quang

72

Thiện Hiền

Nữ

Vạn Hạnh

73

Diệu Tín

Nữ

Vạn Hạnh

74

Thiện Tuệ

Nữ

Liên Hoa

75

Tinh Huệ

Nữ

Phật Quang``

76

Nguyễn Thị Hương

Như Lữ

Nữ

Quảng Ðức

77

Liên Hoa

Nữ

Quảng Ðức

78

Lê Thị Cấp

Diệu Ngô

Nữ

Quảng Ðức

79

Dương Thị Vẽ

Tâm Vang

Nữ

Quảng Ðức

80

Diệu Lạc

Nữ

Quảng Ðức

81

Ðặng Thị Ðào

Ngọc Hoa

Nữ

Quảng Ðức

82

Lê Thị Huấn

Diệu Bảo

Nữ

Quảng Ðức

83

Ðặng Thị nuôi

Nguyên Như

Nữ

Quảng Ðức

84

Trần Thị Liễu

Diệu Toàn

Nữ

Quảng Ðức

85

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

86

Phạm Thị Khánh Dương

Liên Hoa

Nữ

Quang Ðức

87

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Nữ

Quảng Ðức

88

Hoàng Thị Thanh Hà

Nguyên Từ

Nữ

Quảng Ðức

89

Ðặng Thu Thuỷ

Tịnh Châu

Nữ

Quảng Ðức

90

Châu Ngọc Tuyết

Diệu Tuyết

Nữ

Quảng Ðức

91

Nguyễn Thị Dư

Diệu Hải

Nữ

Quảng Ðức

92

Viên Văn Du

Quảng Ðức

93

Ðàm Lệ Hoa

Quảng Ðức

94

Cynthia Viên

Quảng Ðức

95

Vivian Viên

Quảng Ðức

96

Đỗ Kim Dung

Giác Hoá

Nữ

Huyền Quang

97

Đỗ Hoài Vân

Giác Thuỳ

Nữ

Huyền Quang

98

Phan Thị Thu Phương

Diệu Khánh

Nữ

Huyền Quang

99

Ðặng Minh Hạnh

Minh Tánh

Nam

Huyền Quang

100

Ðặng Minh Trang

Quảng Nga

Nữ

Huyền Quang

101

Ðạng Phương Thảo

Quảng Mi

Nữ

Huyền Quang

102

Đỗ Ngọc Yến

Quảng Bích

Nữ

Huyền Quang

103

Đỗ Như Quỳnh

Quảng Hương

Nữ

Huyền Quang

104

Anna Vũ

Giác Như

Nữ

Huền Quang

,

---o0o---

Trình bày: Vạn Minh - Tịnh Tuệ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 89376)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
19/07/201502:48(Xem: 9264)
Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố. Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.
01/11/202022:20(Xem: 4193)
1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)
27/03/201317:26(Xem: 11450)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/06/201701:10(Xem: 5042)
Theo truyền thống sinh hoạt Tăng Già thời Đức Phật, vào 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ, Chư Tăng không đi khất thực vì tránh việc giẫm đạp thương tổn côn trùng trên đường đi mà an cư tại chỗ, cùng tu học với nhau. Nay vì điều kiện hành Đạo tại các trú xứ, tự viện Hoa Kỳ, hầu hết là nhất Tăng nhất Tự, chư Tăng phải lo nhiều công việc tại trú xứ : chủ Lễ, cúng đám, hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử vùng đó, nên không thể vắng chùa lâu ngày. Cho dù chư Tăng Hải Ngoại không thể an cư cấm túc tại một dechỗ nào đó suốt 3 tháng, thế nhưng 52 hành giả đến từ nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cùng vân tập an cư tu học trong suốt 10 ngày 23/05/2017 cho đến 02/06/2017 tại Chùa Quang Minh, Chicago, Hoa Kỳ có những ý nghĩa và lợi ích lớn lao.
10/09/201812:21(Xem: 3712)
CHƯƠNG TRÌNH TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐƯC QUỐC Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL 08.09.2018 – 09.09.2018
24/05/201407:02(Xem: 5021)
Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ doThượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :
02/08/201406:47(Xem: 3767)
Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ nầy, phải nói rằng : đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua. Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v..v… và v..v… Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.
24/10/201310:24(Xem: 5120)
Lẽ ra lá thư nầy đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư nầy để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trể nầy.