Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật tử tại gia tham dự

28/05/201318:02(Xem: 1870)
Danh Sách Phật tử tại gia tham dự

DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ
TRƯỜNG HẠ PHỔ QUANG

Stt

Phật Tử

Pháp Danh

Sinh năm

Nam/Nữ

Chùa

01

Văn Thị Liệu

Nữ

Phổ Quang

02

Diệu Minh

Nữ

Phổ Quang

03

Ðặng Công Tấn

Nam

Phổ Quang

04

Ðặng Thị Bê

Nữ

Phổ Quang

05

Trương Thị Hoa

Vạn Công

Nữ

Phổ Quang

06

Châu Vĩnh An

Nam

Phổ Quang

07

Châu Vĩnh Hoan

Nam

Phổ Quang

08

Trần Hoàng Nam

Nam

Phổ Quang

09

Trần Hoàng Phú

Nam

Phổ Quang

10

Nguyễn Ngọc Tư

Diệu Tâm

Nữ

Phổ Quang

11

Ngọc Hạnh

Ngọc Hạnh

Nữ

Phổ Quang

12

Nguyễn Ngọc Nghi

Vạn Bổn

1943

Nam

Phổ Quang

13

Trần Thị Thơ

Diệu Thi

Nữ

Phổ Quang

14

Nguyễn Thị Thảo

Vạn Toàn

Nữ

Phổ Qunag

15

Trần Hữu Tường

Vạn Thể

Nam

Phổ Quang

16

Lâm Thảo Linh

Vạn Lệ

Nữ

Phổ Quang

17

Nguyễn Công Lung

Vạn Thường

1940

Nữ

Phổ Quang

18

Nguyễn Thị Tứ Ngọc

Vạn Nguyên

1966

Nữ

Phổ Quang

19

Giang Hữu

Vạn Bảo

Nữ

Phổ Quang

20

Dương Thị Hoa

Diệu Nguyệt

Nữ

Phổ Quang

21

Mai Thị Phi

Diệu Cao

1932

Nữ

Phổ Quang

22

Trương Thị Phụng

Vạn Lý

Nữ

Phổ Quang

23

Trần Thị Như Huệ

Vạn Ðức

1941

Nữ

Phổ Quang

24

Trần Hùng Mãnh

Vạn Quý

1941

Nam

Phổ Quang

25

Ngô Kinm Hà

Đăng Thiện

1951

Nữ

Phổ Quang

26

Trần Kim Thập

Vạn Lý

Nam

Phổ Quang

27

Đặng Quốc Bửu

Vạn Minh

Nam

Phổ Quang

28

Bùi Thị Nga

Vạn Yến

Nữ

Phổ Quang

29

Đặng Thị Mạnh

Huệ Sanh

Nữ

Phổ Quang

30

Đặng Thị Hòa

Diệu Hiền

Nữ

Phổ Quang

31

Nguyễn Bích Ngọc

Vạn Anh

Nữ

Phổ Quang

32

Châu Thị Bé

Vạn Như

Nữ

Phổ Quang

33

Phạm Thị Hồng Phấn

Thiện Phấn

Nữ

Phổ Quang

34

Nguyễn Ngọc Lan

Diệu Tâm

1962

Nữ

Phổ Quang

35

Như Trí

Nữ

Phổ Quang

36

Tạ Thị Nghiêm

Vạn Trang

Nữ

Phổ Quang

37

Phạm Kim Phú

Vạn Thịnh

Nữ

Phổ Quang

38

Phạm Kim Hà

Vạn Gia

Nữ

Phổ Quang

39

Nguyễn Thị Thu Hồng

Vạn Truyền

Nữ

Phổ Quang

40

Châu Đình Khánh

Minh Hỷ

Nam

Phổ Quang

41

Diệu Lạc

Nữ

Phổ Quang

42

Trần Huệ Trinh

Vạn Hương

Nữ

Phổ Quang

43

Nguyên Bình

Nữ

Phổ Quang

44

Trần Thị Ngọ

Vạn Phẩm

Nữ

Phổ Quang

45

Nguyễn Thị Lý

Diệu Nhiên

1930

Nữ

Phổ Quang

46

Lê Thị Mừng

Tịnh Hưởng

Nữ

Phổ Quang

47

Vạn Thiện

Nữ

Phổ Quang

48

Lê Minh Quân

Vạn Dũng

1964

Nữ

Phổ Quang

49

Huỳnh Hồng Kông

Vạn Bái

Nam

Phổ Quang

50

Minh Nhựt

Nam

Phổ Quang

51

Nguyễn Thị Chín

Vạn Cao

Nữ

Phổ Quang

52

Lý Long Hưng

Vạn Phát

Nam

Phổ Quang

53

Bùi Toàn

Vạn Lễ

1944

Nam

Phổ Quang

54

Ngyễn Thị Xê

Chơn Thiện

Nữ

Phổ Quang

55

Võ Thị Hồng Ngọc

Nữ

Phổ Quang

56

Nguyễn Văn Bảy

Nam

Phổ Quang

57

Văn Tiến Phương

Vạn Trung

Nam

Phổ Quang

58

Nguyễn Hoà

Vạn Tín

Nam

Phổ Quang

59

Lê Minh

Vạn Niệm

Nam

Phổ Quang

60

Lê Ngọc Cường

Vạn Thanh

Nam

Phổ Quang

61

Trương Viết Hùng

Vạn Tấn

Nam

Phổ Quang

62

Hồ Giang

Vạn Hải

Nam

Phổ Quanh

63

Nguyễn Kiết

Vạn Duyên

Nam

Phổ Quang

64

Lê Hải

Vạn Phổ

Nam

Phổ Quang

65

Vạn Lưu

Nam

Phổ Quang

66

Lê Văn Huynh

Nguyên Đệ

Nam

Phổ Quang

67

Bạch Ngọc Trâm

Nữ

Phổ Quang

68

Nguyên Ðịnh

Nữ

Phổ Quang

69

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

Phổ Quang

70

Hồng Vĩnh Ðạt

Nam

Phổ Quang

71

Du Ngoc Hương

Nữ

Phổ Quang

72

Thiện Hiền

Nữ

Vạn Hạnh

73

Diệu Tín

Nữ

Vạn Hạnh

74

Thiện Tuệ

Nữ

Liên Hoa

75

Tinh Huệ

Nữ

Phật Quang``

76

Nguyễn Thị Hương

Như Lữ

Nữ

Quảng Ðức

77

Liên Hoa

Nữ

Quảng Ðức

78

Lê Thị Cấp

Diệu Ngô

Nữ

Quảng Ðức

79

Dương Thị Vẽ

Tâm Vang

Nữ

Quảng Ðức

80

Diệu Lạc

Nữ

Quảng Ðức

81

Ðặng Thị Ðào

Ngọc Hoa

Nữ

Quảng Ðức

82

Lê Thị Huấn

Diệu Bảo

Nữ

Quảng Ðức

83

Ðặng Thị nuôi

Nguyên Như

Nữ

Quảng Ðức

84

Trần Thị Liễu

Diệu Toàn

Nữ

Quảng Ðức

85

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

86

Phạm Thị Khánh Dương

Liên Hoa

Nữ

Quang Ðức

87

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Nữ

Quảng Ðức

88

Hoàng Thị Thanh Hà

Nguyên Từ

Nữ

Quảng Ðức

89

Ðặng Thu Thuỷ

Tịnh Châu

Nữ

Quảng Ðức

90

Châu Ngọc Tuyết

Diệu Tuyết

Nữ

Quảng Ðức

91

Nguyễn Thị Dư

Diệu Hải

Nữ

Quảng Ðức

92

Viên Văn Du

Quảng Ðức

93

Ðàm Lệ Hoa

Quảng Ðức

94

Cynthia Viên

Quảng Ðức

95

Vivian Viên

Quảng Ðức

96

Đỗ Kim Dung

Giác Hoá

Nữ

Huyền Quang

97

Đỗ Hoài Vân

Giác Thuỳ

Nữ

Huyền Quang

98

Phan Thị Thu Phương

Diệu Khánh

Nữ

Huyền Quang

99

Ðặng Minh Hạnh

Minh Tánh

Nam

Huyền Quang

100

Ðặng Minh Trang

Quảng Nga

Nữ

Huyền Quang

101

Ðạng Phương Thảo

Quảng Mi

Nữ

Huyền Quang

102

Đỗ Ngọc Yến

Quảng Bích

Nữ

Huyền Quang

103

Đỗ Như Quỳnh

Quảng Hương

Nữ

Huyền Quang

104

Anna Vũ

Giác Như

Nữ

Huền Quang

,

---o0o---

Trình bày: Vạn Minh - Tịnh Tuệ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/12/2021(Xem: 9073)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
01/12/2021(Xem: 2624)
Ngẫm lại, điều gì ta xem trọng nhất trong đời. - Một người phụ nữ bất hạnh tìm đến lão Thiền sư nơi thâm sơn mong được Ngài chỉ dạy cho bí quyết nhân sinh hạnh phúc. Lão thiền sư trang nghiêm trong tư thế kiết già, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá khô xào xạc. Thiền sư hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất là gì?”.
10/11/2021(Xem: 5149)
Kính gởi đại chúng chương trình Phật Pháp Online Liên Châu lần thứ 7 với chủ đề "Pháp Tùy Pháp Hành - Thực hành chánh Pháp" sẽ trở lại vào thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời đại chúng cùng tham dự. kính nhờ quý vị chia sẻ thông tin này để quảng kết thiện duyên.
01/08/2021(Xem: 6002)
Chuông mõ gia trì là 2 pháp khí rất quan trọng trong nghi thức hành trì và tu tập mỗi ngày đối với người đệ tử Phật. Tiếng chuông, tiếng mõ rất là quen thuộc gần gũi trong sự hành trì tu tập hằng ngày của người Phật tử, nhất là Phật tử theo truyền thống Bắc tông. Phật tử theo truyền thống Nam tông trước kia thì không có gõ mõ, thỉnh chuông khi tụng kinh, nhưng bây giờ đã có chuông rồi, còn bên Bắc tông thì chuông mõ đã có từ ngàn xưa.
24/06/2021(Xem: 3241)
Hôm nay Quý vị và Gia đình có khoẻ không? Tôi xin gởi đến Quý vị chương trình Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 ở chùa Phổ Từ, xin mời Quý vị tuỳ nghi tham dự khoá tu để nuôi dưỡng niềm tin vào Chánh pháp và tăng thêm năng lực Tâm linh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hiện nay chính quyền đã cho phép cơ sở tôn giáo hoạt động với những giới hạn và điều kiện mới. Chánh điện chùa Phổ Từ có thể ngồi được 120 người, đeo khẩu trang là an toàn.
19/06/2021(Xem: 4893)
Mục Lục - Lời vào sách 4-13 CHƯƠNG MỘT 14-35 Sự hình thành của Giáo Hội Phật Giáo VNTN CHƯƠNG HAI 36-102 Bản nội quy của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu và thành phần Ban Điều hành của Giáo Hội CHƯƠNG BA 103-167 Giải đáp những thắc mắc CHƯƠNG BỐN 168-294 Khóa Giáo Lý Âu Châu Kỳ 9 Kinh Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 LỜI KẾT 295-299 HÌNH ẢNH 300-344
27/05/2021(Xem: 3482)
THÔNG TƯ AN CƯ KIẾT HẠ & KHOÁ TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU KỲ 32 - 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni Kính gởi quý Thiện Hữu Tri Thức Nam Nữ Phật Tử Kính thưa quý vị, Ngày Tưởng Niệm Đại Lễ Phật Đản PL 2565 - 2021 trọng đại linh thiêng của Phật Giáo, vẫn còn tiếp diễn đó đây trên trú xứ Âu Châu nói riêng và khắp năm châu nói chung. Đây cũng là bắt đầu bước vào 3 tháng thời gian đặc biệt của hàng Trưởng Tử Như Lai. Là 3 tháng thúc liễm thân tâm, 3 tháng huân bồi công đức, 3 tháng tăng trưởng giới định, 3 tháng thời gian huệ pháp viên dung, là nhân duyên chuyển phàm thành Thánh. Do vậy, sau ngày Rằm tháng tư âm lịch chư Tăng Ni hành tác pháp đối thú an cư kiết hạ từ 16/4 âm lịch đến 16/7 âm lịch, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ và chư Tăng Ni giới hạn đi ra ngoài, ngoại trừ có những Phật sự quan trọng cần thiết, hoặc cha mẹ lâm bệnh nặng; hoặc thân quyến qua đời, nhưng khi ra khỏi đạ
04/12/2020(Xem: 5080)
Chùa trên đỉnh non cao Gió reo vui đón chào Ánh trăng thanh ngời sáng Mùa tiếp thọ truyền trao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như chương trình hằng tuần, chùa Tất Đạt Đa sẽ có thời “Zoom Thiền Trà #35" - Thứ Bảy 12.05.2020 6:15pm - 9:30 pm giờ Cali, giờ Melbourne, Australia 06.12.2020 2:15 pm và VN 9:15 sáng với chủ đề pháp thoại: “Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Thật ” của TT Thích Nguyên Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia. Mời quý Cô Bác anh chị em tham dự và vào link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8078072020... Facebook: https://www.facebook.com/quangducwebsite Chương trình: 6:15 pm Vào Zoom để ổn định Đạo Tràng. 6:30 pm * Hô chuông Thiền toạ. (15’) * Đốt nến “Đi Tìm Thế Tôn”. (5’) * Pháp Thoại : “Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Thật” (30-45’) * Trà đàm/Văn Nghệ * 9:30 pm Hồi hướng Đường vào cửa Đạo rộng bao la Con nguyện cầu xin đấng Phật Đà Chỉ rõ cho mọi người về với Đạo. Thoát vòng Đại dị
04/11/2020(Xem: 4405)
Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo (한국기독교교회협의회, NCCK) bày tỏ lời chân thành xin lỗi tới Cộng đồng Phật giáo, vì một số tín đồ đạo Tin Lành có hành vi bạo lực gây rối xã hội, họ đáng bị lên án và chỉ trích. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, ngày 3/11/năm 2020, Hội đồng Giáo hội Cơ đốc giáo nói rằng: “Chúng tôi vô cùng hối tiếc về sự thật rằng vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi già lam cổ tự Tu Tấn (수진사, 修進寺) tọa lạc tại thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi là sự cố ý đốt phá của những người theo đạo Cơ Đốc”.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,424,684