Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

-Danh sách Tăng Ni tham dự Khóa An Cư năm 2004

27/05/201311:45(Xem: 2301)
-Danh sách Tăng Ni tham dự Khóa An Cư năm 2004

Danh sách Tăng Ni chúng An cư Kiết đông năm Giáp Thân 2004 Tại Tu viện Quảng Ðức – Melbourne, Australia

(Từ ngày 6 đến ngay 16 tháng 7 năm 2004)

Stt

Ðạo Hiệu

Tự viện – Tiểu bang

Giới phẩm

Tăng lạp

1.

HT Thích Huyền Tôn

Bảo Vương, VIC

Tỳ kheo

1947

2.

HT Thích Như Huệ

Pháp Hoa, SA

Tỳ kheo

1957

3.

HT Thích Bảo Lạc

Pháp Bảo, NSW

Tỳ kheo

1964

4.

TT Thích Tịnh Minh

Thiên Ðức, VIC

Tỳ kheo

1973

5.

TT Thích Trường Sanh

Giác Nhiên

Tỳ Kheo

1973

6.

TT Thích Quảng Ba

Vạn Hạnh, ACT

Tỳ kheo

1974

7.

TT Thích Bổn Ðiền

Huyền Quang, NSW

Tỳ kheo

1977

8.

TT Thích Nguyên Trực

Chùa A Di Ðà,NSW

Tỳ kheo

1977

9.

TT Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang, NSW

Tỳ kheo

1977

10.

TT Thích Nhật Tân

Pháp Quang, Qld

Tỳ kheo

1980

11.

TT Thích Như Ðịnh

Thiên Ấn, NSW

Tỳ kheo

1980

12.

TT Thích Tâm Minh

Trúc Lâm, NSW

Tỳ kheo

1981

13.

TT Thích Tịnh Ðạo

Linh Sơn, NSW

Tỳ kheo

1981

14.

TT Thích Quảng Nghiêm

Phước Hậu, NSW

Tỳ kheo

1981

15.

TT Thích Thiện Hiền

Huyền Quang, NSW

Tỳ kheo

1983

16.

TT Thích Tâm Phương

Quảng Ðức, VIC

Tỳ kheo

1983

17.

TT Thích Viên Trí

Vạn Hạnh, Saigon

Tỳ kheo

1986

18.

ÐÐ Thích Phổ Hương

Huyền Quang, NSW

Tỳ kheo

1987

19.

ÐÐ Thích Nguyên Tạng

Quảng Ðức, VIC

Tỳ kheo

1988

20.

ÐÐ Thích Ðạo Thông

Nguyên Thiều, NSW

Tỳ kheo

1991

21.

ÐÐ Thích Ðồng Ấn

Phổ Quang, WA

Tỳ kheo

1991

22.

ÐÐ Thích Thông Ánh

Vạn An, NSW

Tỳ kheo

1992

23.

ÐÐ Thích Minh Tri

Minh Quang, NSW

Tỳ kheo

1994

24.

ÐÐ Thích Ðồng Thanh

Phổ Quang, WA

Tỳ kheo

1994

25.

ÐÐ Thích Ðạo Chuyên

Vạn Hạnh, ACT

Tỳ kheo

1994

26.

ÐÐ Thích Hạnh Hiếu

Minh Giác 2, NSW

Tỳ kheo

1992

27.

ÐÐ Thích Phổ Huân

Pháp Bảo, NSW

Tỳ kheo

1992

28.

ÐÐ Thích Hạnh Tri

Minh Giác 1, NSW

Tỳ kheo

1996

29.

ÐÐ Thích Viên Trí

Pháp Hoa, SA

Tỳ kheo

1996

30.

ÐÐ Thích Viên Tịnh

Pháp Hoa, SA

Tỳ kheo

1996

31.

ÐÐ Thích Viên Thành

Pháp Hoa, SA

Tỳ kheo

1996

32.

ÐÐ Thích Tâm Minh

Linh Sơn, VIC

Tỳ kheo

1999

33.

ÐÐ Thích Hạnh Tịnh

Thiên Ấn, NSW

Tỳ kheo

2001

34.

ÐÐ Thích Ðạo Hiển

Nguyên Thiều, NSW

Tỳ kheo

2000

35.

ÐÐ Thích Ðạo Chơn

Vạn Hạnh, ACT

Tỳ kheo

2000

36.

ÐÐ Thích Ðạo Hưng

Nguyên Thiều, NSW

Tỳ kheo

2001

37.

Sa Di Thích Hạnh Duyên

Thiên Ấn, NSW

Sa Di

2003

38.

Sa Di Thích Viên Từ

Pháp Hoa, SA

Sa Di

2003

39.

Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Liên Hoa, NSW

Tỳ Kheo Ni

1981

40.

Sư cô Thích Nữ Như Tuyết

An Lạc Hạnh, VIC

Tỳ Kheo Ni

1981

41.

Sư cô Thích Nữ Như Như

Huyền Quang, NSW

Tỳ Kheo Ni

1984

42.

Sư cô Thích Nữ Như Lan

Phước Trí, VIC

Tỳ Kheo Ni

1985

43.

Sư cô Thích Nữ Huệ Khiết

Huyền Quang, NSW

Tỳ Kheo Ni

1986

44.

Sư cô Thích Nữ Nguyên Khai

An Lạc Hạnh, VIC

Tỳ Kheo Ni

1998

45.

Sư cô Thích Nữ Viên Thông

Pháp Hoa, SA

Tỳ Kheo Ni

1992

46.

Sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc

Viên Giác, Sàgòn

Tỳ Kheo Ni

1994

47.

Sư cô Thích Nữ Tịnh Ánh

Phổ Minh, NSW

Tỳ Kheo Ni

1994

48.

Sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyên

Quảng Ðức, VIC

Tỳ Kheo Ni

1998

49.

Sư cô Thích Nữ Ðạo Từ

Vạn Hạnh, ACT

Tỳ Kheo Ni

1997

50.

Sư cô Thích Nữ Ðạo Thành

Vạn Hạnh, ACT

Tỳ Kheo Ni

2002

51.

Sư cô Thích Nữ Ðạo Nghiêm

Vạn Hanh, ACT

Tỳ Kheo Ni

2001

52.

Sư cô Thích Nữ Ðạo Hương

Vạn Hanh, ACT

Tỳ Kheo Ni

1997

53.

Sư cô Thích Nữ Minh Hạnh

Pháp Hoa, SA

Tỳ Kheo Ni

1999

54.

Sư cô Thích Nữ Ðạo Hỷ

Vạn Hanh, ACT

Tỳ Kheo Ni

1994

55.

Ni cô Thích Nữ Huệ Nhẫn

Liên Hoa, NSW

Sa Di Ni

2003

56.

Ni cô Thích Nữ Ðạo An

Vạn Hanh, ACT

Sa Di Ni

2003

57.

Ni cô Thích Nữ Ðạo Thanh

Nguyên Thiều, NSW

Sa Di Ni

2003

58.

Ni cô Thích Nữ Ðạo Tịnh

Nguyên Thiều, NSW

Sa Di Ni

2003

59.

Ni cô Thích Nữ Giác Thủy

Pháp Bảo, NSW

Thức Xoa Ma Na

2003

60.

Ni cô Thích Nữ Giác Anh

Pháp Bảo, NSW

Sa Di Ni

2002

61.

Ni cô Thích Nữ Giác Duyên

Pháp Bảo, NSW

Sa Di Ni

2003

62.

Ni cô Thích Nữ Giác Trí

Pháp Bảo, NSW

Sa Di Ni

2003

---o0o---


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/03/2024(Xem: 535)
Chương Trình Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu-Mỹ Tại Miền Nam California Từ ngày 12/3/2024 đến ngày 17/3/2024 Phái Đoàn đến vùng Orange County gồm: 1. HT Thích Như Điển - Phương trượng Tổ đình Viên Giác Hannover, Đức Quốc 2. HT Thích Thông Triết - Viện chủ Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma 3. TT Thích Viên Giác - Trụ trì Chùa Đôn Hậu Na Uy 4. TT Thích Thiện Trí - Trú xứ tại Dallas, TX 5. TT Thích Thánh Trí, Trụ trì Chùa Bồ Đề, Washington State 6. TT Thích Hạnh Định - Trụ trì Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc 7. TT Thích Hạnh Tuệ - Trụ trì Tu Viện Pháp Vương Escondido 8. ĐĐ Thích Trung Thành - Đang tu học tại Đài Loan 9. ĐĐ Thích Chúc Hiếu - Trú xứ Tổ Đình Chúc Thánh, Hội An
15/09/2023(Xem: 5979)
Như đã trình bày ban đầu, chương trình Học Phật Trong Mùa Đại Dịch là phần ôn lại một loạt kinh được tụng và giảng vào lúc Dịch Covid 19 bùng phát và lan tràn khắp thế giới, tức vào đầu tháng Hai năm 2020, do chùa chiền bị đóng cửa hoặc hạn chế sinh hoạt nên Đạo Tràng của chúng ta đành phải sinh hoạt qua mạng internet, với lập trình Zoom. Cho đến sau Hè 2022 chúng ta mới trở lại sinh hoạt bình thường ở chùa. Để mở đầu cho chương trình ôn tập này, chúng ta đã học xong bài Kinh Châu Báu, tiếp đến là bài Kinh Phổ Môn mà Nhật Duyệt hân hạnh xin trình bày lại cùng các bạn đồng tu trong Đạo Tràng An Lạc, chùa Trúc Lâm Paris, cũng như toàn thể các độc giả bốn phương.
07/06/2023(Xem: 1684)
Vào ngày 03/6/2023 (ngày 16/4 Quý Mão), chư Tôn đức Tăng, Ni 12 tự viện tại miền Bắc California gồm 89 vị (24 Tăng, 65 Ni) đã vân tập về chùa Bảo Phước số 270 Senter Road, thành phố San Jose, tiểu bang California làm Lễ Kiết giới An cư.
02/12/2021(Xem: 16127)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
01/12/2021(Xem: 4324)
Ngẫm lại, điều gì ta xem trọng nhất trong đời. - Một người phụ nữ bất hạnh tìm đến lão Thiền sư nơi thâm sơn mong được Ngài chỉ dạy cho bí quyết nhân sinh hạnh phúc. Lão thiền sư trang nghiêm trong tư thế kiết già, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá khô xào xạc. Thiền sư hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất là gì?”.
10/11/2021(Xem: 9024)
Kính gởi đại chúng chương trình Phật Pháp Online Liên Châu lần thứ 7 với chủ đề "Pháp Tùy Pháp Hành - Thực hành chánh Pháp" sẽ trở lại vào thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời đại chúng cùng tham dự. kính nhờ quý vị chia sẻ thông tin này để quảng kết thiện duyên.
01/08/2021(Xem: 9795)
Chuông mõ gia trì là 2 pháp khí rất quan trọng trong nghi thức hành trì và tu tập mỗi ngày đối với người đệ tử Phật. Tiếng chuông, tiếng mõ rất là quen thuộc gần gũi trong sự hành trì tu tập hằng ngày của người Phật tử, nhất là Phật tử theo truyền thống Bắc tông. Phật tử theo truyền thống Nam tông trước kia thì không có gõ mõ, thỉnh chuông khi tụng kinh, nhưng bây giờ đã có chuông rồi, còn bên Bắc tông thì chuông mõ đã có từ ngàn xưa.
24/06/2021(Xem: 5285)
Hôm nay Quý vị và Gia đình có khoẻ không? Tôi xin gởi đến Quý vị chương trình Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 ở chùa Phổ Từ, xin mời Quý vị tuỳ nghi tham dự khoá tu để nuôi dưỡng niềm tin vào Chánh pháp và tăng thêm năng lực Tâm linh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hiện nay chính quyền đã cho phép cơ sở tôn giáo hoạt động với những giới hạn và điều kiện mới. Chánh điện chùa Phổ Từ có thể ngồi được 120 người, đeo khẩu trang là an toàn.
19/06/2021(Xem: 10979)
Mục Lục - Lời vào sách 4-13 CHƯƠNG MỘT 14-35 Sự hình thành của Giáo Hội Phật Giáo VNTN CHƯƠNG HAI 36-102 Bản nội quy của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu và thành phần Ban Điều hành của Giáo Hội CHƯƠNG BA 103-167 Giải đáp những thắc mắc CHƯƠNG BỐN 168-294 Khóa Giáo Lý Âu Châu Kỳ 9 Kinh Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 LỜI KẾT 295-299 HÌNH ẢNH 300-344
27/05/2021(Xem: 5582)
THÔNG TƯ AN CƯ KIẾT HẠ & KHOÁ TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU KỲ 32 - 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni Kính gởi quý Thiện Hữu Tri Thức Nam Nữ Phật Tử Kính thưa quý vị, Ngày Tưởng Niệm Đại Lễ Phật Đản PL 2565 - 2021 trọng đại linh thiêng của Phật Giáo, vẫn còn tiếp diễn đó đây trên trú xứ Âu Châu nói riêng và khắp năm châu nói chung. Đây cũng là bắt đầu bước vào 3 tháng thời gian đặc biệt của hàng Trưởng Tử Như Lai. Là 3 tháng thúc liễm thân tâm, 3 tháng huân bồi công đức, 3 tháng tăng trưởng giới định, 3 tháng thời gian huệ pháp viên dung, là nhân duyên chuyển phàm thành Thánh. Do vậy, sau ngày Rằm tháng tư âm lịch chư Tăng Ni hành tác pháp đối thú an cư kiết hạ từ 16/4 âm lịch đến 16/7 âm lịch, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ và chư Tăng Ni giới hạn đi ra ngoài, ngoại trừ có những Phật sự quan trọng cần thiết, hoặc cha mẹ lâm bệnh nặng; hoặc thân quyến qua đời, nhưng khi ra khỏi đạ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567