Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) Đời thứ 19 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 15 của Thiền Phái Lâm Tế.🌺🍀💐🌼🌹🥀

10/04/202109:48(Xem: 9341)
Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) Đời thứ 19 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 15 của Thiền Phái Lâm Tế.🌺🍀💐🌼🌹🥀Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ
Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211).
Ngài thuộc đời thứ 19 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 15 của Thiền phái Lâm Tế.
Ngài ra đời tại Quảng An tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa, là một trong hai vị đệ tử xuất sắc của thiền sư Mật Am Hàm Kiệt, và kế thừa Tổ thứ 15 của tông Lâm Tế thuộc phái Dương Kỳ.

Ngài đi tham học khắp nơi. Ngài đến tham vấn thiền sư Chiêu Giác và thọ cụ túc giới với ngài Đức Sơn, sau đó ngài du phương đến chùa Vạn Thọ ở Tô Châu.
Ngài đến cầu pháp với thiền sư Mật Am Hàm Kiệt tại Linh Ẩn thiền tự ở Hàn Châu.
Một đêm khuya, Ngài ngồi một mình ngoài sương tuyết nghe tiếng chuông, ngài ngẩn đầu lên nhìn thấy hai chữ “Chiêu Đường”, nghi tình vụt tan biến. Ngài ngộ đạo rất là vi diệu, thiêng liêng, tự chứng tự biết.

Sư Phụ giải thích, ai có duyên thỉnh chuông, đó là đại phước trong đời của mình, phải gởi tất cả tâm thành của mình trong tiếng chuông, giúp cho người nghe tiếng chuông tỉnh thức trở về với cõi tâm của họ, thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi.

    Ba nghiệp lắng thanh tịnh
    Gởi lòng theo tiếng chuông
    Nguyện người nghe tỉnh thức
    Tan hết nẻo đau buồn

Sư Phụ đưa vào nghi thỉnh chuông ở tu viện Quảng Đức gồm các bài kệ nổi tiếng của những vị thiền sư Việt Nam để tưởng niệm công đức của quý Ngài.

Bài kệ của Thiền Sư Mãn Giác, bút hiệu Huyền Không, ở Los Angeles Mỹ:

      Nguyện tiếng chuông này vang khắp cõi
      Thiết vi ngục tối thảy đều nghe
      Cõi trần trong sạch đều thông suốt
      Giác ngộ sanh linh cả mọi loài

      Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng
      Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung
      Mái chùa che chở hồn dân tộc
      Nếp sống muôn đời của tổ tông

Sư Phụ giải thích về mái chùa chung, về sự là ngôi chùa ở quê hương, chùa Linh Mụ, chùa Báo Quốc, chùa Từ Đàm, chùa Vĩnh Nghiêm....
Về lý, mái chùa chung là chỉ cho Chơn như, Phật tánh ở trong bản tâm của vạn loài chúng sanh.

Ngài Phá Am Tổ Tiên đêm khuya nghe tiếng chuông, Ngài chợt nhận ra bản tâm chơn như hiển hiện, chiếu sáng, tất cả nghi tình tan biến, bến bờ giác ngộ bây giờ và tại đây.

Sư thượng đường thuyết pháp, có một vị hỏi: “tâm viên ý mã không thể nắm bắt, xin Hoà Thượng khai thị”.
Sư nói: “nắm bắt làm gì, hãy xem như gió thổi”.

Sư Phụ giải thích, tâm như con khỉ, ý như con ngựa, thay đổi luôn không ngừng nghỉ. Người sơ cơ thì phải đào luyện tâm cho thuần thục:
- theo 11 Tâm sở thiện: tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, không phóng dật, hành xã, bất hại.
- theo tổ sư thiền của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, chỉ dùng một môn thuốc trị liệu là phản quang tự kỷ, quay lại bản tâm của mình ngay giờ phút hiện tại bây giờ và tại đây. Tất cả phiền não đều sanh ra từ niệm khởi, phải thấy ngay cái niệm khởi, dùng tia sáng Chánh niệm soi chiếu tiêu diệt ngay niệm khởi, không sợ niệm khởi, chỉ sợ không thấy niệm khởi.

Chư tổ lập ra pháp môn niệm Phật để ngăn chặn niệm khởi, an trú trong rỗng lặng, đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Ngày 29-6-1211, Ngài an nhiên thị tịch, thọ thế 76 tuổi, 49 hạ lạp. Ngài để lại tác phẩm Phá Am ngữ lục.

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiển Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) của Thiển Sư Hư Vân, do Hoà Thượng Minh Cảnh dịch Việt như sau:

Phá Am tổ đức cháu con đông
Tây Thục, Đông Ngô giảng pháp Không
Hàm Công phân chú khuyên cố gắng
Tâm vươn khó đừng nhắc kẻ ngông
Vốn không một vật, gìn chỉ mệt.
Nào phải vạn duyên nước giửa dòng
Rong ruổi tìm cầu ngày tháng chết
Cao xa mơ mộng kiếp tang bồng.

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về thiền sư Phá Am Tổ Tiên rất vi diệu, Ngài đạt ngộ vào một đêm khuya thanh vắng, ân hưởng tiếng chuông chùa vang lên trong hư không khơi dậy tâm như nhiên bừng sáng, ánh đạo bờ giác hiện tiền chiếu diệu hoà vào cõi tịnh trùm khắp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).     223_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su To TienTiếng chuông chùa thức tỉnh mọi nghi tình, 
Thượng đường giảng Pháp "Không " do triệt đạo !  


Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên . Kính đa tạ và tri ân bài pháp thoại hôm nay với nhiều tích sử quá vi diệu và tri giác của Thầy đã giúp cho chúng đệ tử còn sơ cơ thấy và phân biệt được giữa có, không, chẳng có chẳng không trong Bát Nhã kinh mà thu thúc lục căn đừng cho Tâm Viên Ý mã . Kính chúc sức khỏe Thầy và kính xin Thầy cho phép con trình bày 2 tư liệu về chùa Hàn Sơn và Linh Ẩn mà Thầy đã hướng dần phái đoàn Tu Viện Quảng Đức hành hương năm nào . Kính , HHTổ thứ mười lăm thiền phái Lâm Tế ! 
Hành trạng Ngài Phá Am - Tổ Tiên đúc kết tám dòng 
Được Thiền Sư  Hư Vân tán dương...mời tỏ thông !

"Phá Am tổ đức cháu con đông
Tây Thục, Đông Ngô giảng pháp Không
Hàm Công phân chủ khuyên cố gắng
Tâm vượn khó đừng nhắc kẻ ngông
Vốn không một vật, gìn chi mệt
Nào phải vạn duyên nước giữa dòng
Rong ruổi tìm cầu ngày tháng chết
Cao xa mơ mộng kiếp tang bồng"
 

Điều  lý thú : 
...ngộ đạo,  triệt đạo   2 ngôi chùa được nhắc đến ! 


Tô Châu , Hàng Châu  lịch sử Thiền Tông ghi dấu ấn 
Ngộ Đạo từ tiếng chuông chùa Vạn Thọ ...gợi nhớ Hàn Sơn (1) 
Đến Hàng Châu, Linh Ẩn năm năm Sư Phụ Mật Am (2) 
Để thế kỷ 21 ...
Trước giờ pháp thoại Giảng Sư mời uống trà Long Tỉnh !

Ngụm trà xanh ngọt hương thơm đậm đà khiến pháp thoại tuyệt đỉnh! 
Bài thơ “Nhớ chùa “ ** vang vang rõ  viên âm 
Nhắc nhở thêm 
... lắng lòng nghe, lắng lòng nghe 
Tiếng chuông huyền diệu đưa vào Nhất Tâm  ! ***

Kính tri ân Giảng Sư ... hành giả sơ cơ nguyện nhớ  kỹ !! 
Từ lời dạy tổ Phá Am Tổ Tiên ****nghiệm suy giáo lý 
Tâm, Ý, Thức ...động thân, phát ngữ nghiệp phát sanh 
Còn phàm phu ....canh giữ thu thúc lục căn,  
Và tu dưỡng mười một tâm sở Thiện ! 

Chỉ cần giữ đừng cho niệm khởi lên chuyển  ... biến !
Hy vọng rằng tâm sẽ vững chắc như kim cang 
Lời Lục Tổ xin ghi lại đôi hàng :
"Bất phạ niệm khởi - Chỉ phạ giác trì " 
Kính ghi nhớ bài pháp thoại quá súc tích,  vi diệu ! 


Nam Mô Phá Am Tổ Tiên Thiền Sư tác đại chứng minh . 

Huệ Hương 
Melbourne 10/4/2021 

**

...

Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng

Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông

HT Thích Mãn Giác ( Huyền Không)

*** lời thơ HT Thích Nhất Hạnh 

****

Một hôm, Ngài đang thuyết pháp, có người hỏi: 

"Tâm viên ý mã không thể nắm bắt, " xin Hòa Thượng từ bi khai thị.

Ngài đáp: Nắm bắt nó làm gì? 

Hãy như gió thổi, nước tự nhiên thành gợn sóng lăn tăn.

Vài tư liệu về ngôi chùa Hàn Sơn và Linh  Ẩn 

1- Chùa Hàn Sơn đã đi vào lịch sử văn hoá Trung Quốc với giai thoại đẹp về tình bạn giữa Hàn Sơn và Thập Đắc. Không những thế, ngôi cổ tự này còn là nguồn cảm hứng vô tận của bao lớp thi nhân và nổi bật là thi nhân Trương Kế với những vần thơ Đường bất hủ trong bài "Phong Kiều Dạ Bạc".

“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền”.

 

Bản dịch của thi sĩ Tản Đà:

“Trăng tà tiếng quạ kêu sương

Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ

Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”.

Tiếng chuông chùa Hàn Sơn là một di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Tô Châu. Tiếng chuông ngân lên vang vọng, thanh thoát xóa tan những ưu tư phiền muộn. Chuông được đúc theo bí quyết 6 phần đồng, 1 phần thiếc nên tiếng có thể vang rất xa và để lại những dư âm khó quên.

Có truyền thuyết kể rằng - Hàn Sơn là một bần sĩ sống trang hang núi đá Thiên Thai, chỗ ở của Tế Điên Hòa Thượng ở. Trên núi có chùa Quốc Thanh nổi tiếng, bấy giờ do thiền sư Phong Can trụ trì. Hàn Sơn hay lui tới ngôi chùa này, giao du với Thập Đắc. Thập Đắc cũng không khá gi hơn – là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Ngài Phong Can  lươm đem về chùa mà nuôi nấng. Thập Đắc quý Hàn Sơn, hay gom góp thức ăn, đựng trong một ống tre, cho Hàn Sơn mang đi. 

Và một vài truyền thuyết khác nhưng tựu trung Hàn Sơn được xem là Bồ tát Văn Thù và Ngài Thập Đắc chính là Bồ Tát Phổ Hiền 

Ngày nay, khi đến viếng Hàn Sơn tự du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng bức bích họa nổi tiếng mang tên "Hàn Sơn - Thập Đắc" được khắc trên đá của danh họa đời Thanh – La Sính Sở, thủ bút của thư pháp gia nổi danh Trương Xư Liêu - đời Tống qua bộ kinh Kim Cương hay khám phá Tàng Kinh các - nơi lưu trữ kinh thư nhà Phật. 

Ngoài ra, Hàn Sơn còn có hệ thống tượng Phật, Tôn hành giả, Thập bát La Hán, những bia đá ghi lại những vần thơ tuyệt tác của các thi nhân ở Trường lang và cũng không quên nhắc đến những chiếc chuông đã làm nên cái hồn cho Hàn Sơn tự, nhất là vào những đêm trừ tịch - khi 108 tiếng chuông ngân vang lên giữa đêm (cầu Phật Tổ ban phúc lành cho bá tánh), người ta mới cảm hết được cái thần và hồn của Phong Kiều Dạ bạc trên bến nước Cô Tô.

2- Chùa Linh Ẩn - ngôi chùa Cổ nhất thế giới 

Bạn muốn tìm hiểu về Phật pháp, hay chỉ đơn giản là tìm đến một chốn bình yên thanh tịnh giữa cuộc sống bộn bề, hãy về Hàng Châu, đến với chùa Linh Ẩn - một ngôi chùa cổ - một trong những ngôi chùa lớn nhất, mang phong cách kiến trúc hoành tráng nhất tại Trung Quốc.

Sơ lược về ngôi chùa cổ Linh Ẩn

Chùa năm tại chân núi Linh Ẩn với rừng cây thơ mộng bao quanh. Theo lịch sử Trung Quốc, chùa Linh Ẩn còn có tên gọi chùa Vân Lâm, do một vị cao tăng từ Ấn Độ xây dựng vào khoảng năm 326 tại Hàng Châu, nằm giữa hai ngọn núi Phi Lai và Bắc Cao. Tính đến nay, ngôi chùa đã gần 1700 năm tuổi.

Tương truyền, cảnh vật thần tiên của vùng đất này đã tạo nên cảm hứng để thiền sư xây dựng ngôi chùa. Linh Ẩn trong tên chùa có nghĩa là “Nơi ẩn cư của các vị tiên linh”.

Kiến trúc chùa Linh Ẩn

Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, xây dựng, bị tàn phá và lại tiếp tục được trùng tu, vào đời Ngũ Đại Ngô Việt Vương, chùa được mang tên mới là Linh Ẩn Tân Tự. Với kiến trúc khá đồ sộ, Linh Ẩn Tân Tự có 9 tòa nhà, 18 gian phòng và 72 ngôi điện thờ. Ngoài ra chùa còn có gần 1300 tăng phòng với số lượng tăng sĩ tu học tại chùa lên gần 3000 vị.

Đến thời các vị vua Cao Tông và Hiếu Tông  của Trung Quốc, ngôi chùa sung túc hơn bởi sự chăm lo, phúng viếng của các bậc thiên tử. Cũng từ đó, ngôi chùa chiếm vị thế quan trọng trong các triều đại Nam Tống , triều đại nhà Thanh.

 

Trong thời đại mới của Trung Hoa Dân Quốc, chùa Linh Ẩn đã trải qua nhiều lần trùng tu với quy mô ngày càng mở rộng. với diện tích gần 130 mẫu, là hiện thân của một chuỗi kiến trúc vĩ đại.

Phi Lai Phong - hay Thiên Tử Sơn

Bước chân vào chùa bạn sẽ được chiêm ngưỡng Phi Lai Phong ngắm hàng trăm pho tượng Phật tạc thẳng vào vách núi đá vôi. Tên gọi của ngọn núi tương truyền theo sự tích núi Thiên Tử Sơn bay tới Hàng Châu từ Ấn Độ chỉ trong một đêm.

Điện Thiên Vương

Là nơi bạn sẽ được chiêm ngưỡng pho tượng 4 vị Thiên Vương uy nghi, sặc sỡ. Cùng đứng cạnh 4 pho tượng này là tượng Phật Di Lặc với nụ cười hiền hòa, trần điện trang trí rồng phượng đủ màu cầu kỳ.

 

Đại Hùng Bảo Điện

Trần điện cao gần 34m, giữa chánh điện là tượng thờ Đức Phật Thích Ca được tạc từ gỗ cây long não vào năm 1953. Đây được xem là pho tượng Phật bằng gỗ lớn nhất Trung Quốc


Điện thờ 500 vị La Hán

Đây là điện thờ với kiến trúc xây theo hình chữ Phạn. 500 pho tượng La Hán bằng đồng được đặt dọc theo những nét của chữ Phạn này, tạo thành một mê cung khổng lồ kỳ bí.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/06/2022(Xem: 2119)
Nhạc phẩm: Di Hành (do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh sáng tác & trình bày)
29/06/2022(Xem: 2132)
Nhạc Phẩm: Phật Tức Tâm, Tâm Tức Phật (do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh sáng tác và trình bày)
27/05/2021(Xem: 7043)
Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, lễ kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật (Vesak), đã được tổ chức trọng thể tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay. Để tôn vinh Đại lễ Vesak, một tuyên bố chính thức từ Tòa Bạch Ốc đã được Tổng thống Biden công bố: “Jill và tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các Phật tử ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khi họ kỷ niệm Vesak, một ngày tôn vinh sự đản sanh, giác ngộ. , và Niết bàn của Đức Phật. Nghi lễ thắp sáng một ngọn đèn, biểu tượng của ngày lễ đã được tổ chức hơn 2.500 năm này, nhắc nhở chúng ta về những lời dạy từ bi, khiêm tốn và vị tha của Phật giáo vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Vào ngày này, chúng tôi cũng tưởng nhớ nhiều đóng góp của các Phật tử ở Mỹ, những người đã làm giàu cho cộng đồng và đất nước của chúng tôi khi tất cả chúng ta cùng nhau hướng tới những ngày tươi sáng hơn ở phía trước. ”
19/05/2021(Xem: 2623)
Hôm Nay Phật Đản Sinh - Liên Khúc Nhạc Phật Giáo Nghe THANH THẢN CÕI LÒNG - Gia Huy - Nhạc Phật Gia Huy 2021: https://bit.ly/3wWgIVV - Nhạc Phật Giáo Hay: https://bit.ly/38Q1ohY - Nhạc Phật Giáo Mẹ Hiền Quan Thế Âm: https://bit.ly/3uzsQtM - Nhạc Phật Tĩnh Tâm Ngủ Ngon: https://bit.ly/3uw9tSc - Official Music Video: https://bit.ly/39B6Aqu #nhacphat #giahuy #giahuynhacphat ☞ ĐĂNG KÝ KÊNH TẠI ĐÂY : https://bit.ly/2L6rzJ6 Hãy bấm nút ĐĂNG KÝ (SUBSCRIBE) để cập nhật những ca khúc hay và mới nhất. Rất hi vọng nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý khán thính giả gần xa. --------------------------- Danh sách bài hát: 1. Bước Chân Thái Tử Tất Đạt Đa 2. Trở về Chân Như 3. Hôm nay Phật Đản Sinh 4. Niệm Phật 5. Hương Từ Lan Xa 6. Ánh Sáng Từ Bi 7. Mừng Phật Đản Sinh 8. Về với Phật 9. Trăng tròn Tháng Tư 10. Ánh Đạo Vàng --------------------------- © Bản quyền thuộc về kênh Gia Huy Music Tâm Ca. ☞ Vui lòng không sao chép và đăng tải lại dưới mọi hình thức. © Cop
03/02/2021(Xem: 8429)
Vừa qua nhóm ảnh Nhất Chi Mai thuộc tu viện Phước Hòa (Đồng Nai), được sự hướng dẫn của Thượng toạ Viện chủ đã đến Buôn Mê Thuột để quay những thước phim đầu tiên về nhạc sĩ Hằng Vang. Cùng với cố nhạc sĩ Lê Cao Phan, Bửu Bác... được xem như lớp tiền phong của dòng tân nhạc Phật giáo. Nhạc sĩ Hằng Vang tên thật là Nguyễn Đình Vang, sinh năm 1933 tại Huế. Trong hơn 60 năm sáng tác, ông có hàng trăm ca khúc về đề tài này, nổi bật nhất là ca khúc Ánh Đạo vàng (1958) đã thấm sâu vào lòng Phật tử suốt thời gian dài từ khi ra đời.
18/01/2021(Xem: 4508)
[Behind The Scene] Đêm Thành Đạo | Gia Huy Music Tâm Ca
08/12/2020(Xem: 6691)
Nam mô A Di Đà Phật Kính bạch Sư Phụ Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 192 về Thiền Sư Trí Thường Qui Tông. Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng, là đệ tử đắc pháp của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có tiên tri :”nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành, hoằng pháp cứu mê tình, cứu chúng sanh mê muội”. Sư phụ kể ngũ diệp, năm cánh đó là Tổ Huệ Khả, Tổ Tăng Xán, Tổ Đạo Tín, Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng có năm cánh đó là, Tào Động, Vân Môn, Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn.
27/11/2020(Xem: 7718)
34/ Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác (665-713) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Năm, 08/10/2020 (22/08/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tùng tha báng, nhậm tha phi Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì (Chứng Đao Ca của Thiền Sư Huyền Giác) “ Tốt và xấu nhà nhà đều có Thị với phi, chốn chốn "hưởng" đồng nhau Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao Họ tự bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay ho * Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong Tìm đâu ra ! Bực bội với u sầu ? Nó tan biến trong cảnh giới "bất tư nghì" giải thoát” (do Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Mon
18/06/2020(Xem: 5491)
Cha về thăm quê Thơ: Mặc Giang Nhạc : Nguyễn Quang Tâm Trích trong CD : Phật Pháp nhiệm mầu - Tâm ca 11 ( GH042) Giahuymusic: Tâm ca hân hạnh giới thiệu
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,499,420