Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khơi Nguồn Tịnh Thủy ..

06/12/201720:48(Xem: 3942)
Khơi Nguồn Tịnh Thủy ..
blank
     Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 
 Kính thưa chư Pháp hữu & chư vị Phật tử hảo tâm 
  
Được sự thương tưởng của quí vị thiện hữu, chúng tôi vừa thực hiện xong một số 
giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề 
Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là Public Well Hand-pump nên 
cả làng có thể xài chung, bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy
 nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một vài hình ảnh tường trình.
 
  22 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị :
1, Giếng nước Đạo hữu Hương Thiện Duyên 
Hồi hướng Phước lành cho em trai 
2- Giếng nước Đạo hữu Hùng Nguyễn tặng
3- Giếng nước Đạo hữu Tuệ Sơn Australia tặng
4- Giếng nước Đạo hữu Kathy Vui- Houston Texas tặng
5- Giếng nước Đạo hữu Catherine- KimDung Nguyen- San Jose tặng
6- Giếng nước Đạo hữu Hoa Đạo- San Diego tặng
7- Giếng nước Đạo hữu Loan Nguyễn tặng
8- Giếng nước Đạo hữu Loan Nguyễn tặng
9- Giếng nước Đạo hữu Hằng & Tráng Houston tặng
10- Giếng nước Đạo hữu Hằng & Tráng Houston tặng
11- Giếng nước Đạo hữu Quỳnh Trâm tặng
12- Giếng nước Đạo hữu Quỳnh Trâm tặng
13- Giếng nước Đạo hữu Hua Tuy Linh Hồi hướng cho Cha Mẹ 
14- Giếng nước Đạo hữu Hồi hướng Hương linh Lam Richard
15- Giếng nước Đạo hữu Hồi hướng Hương linh Hua Vinh Nhon
16- Giếng nước Đạo hữu Lam Kien An & Hua Tuy Linh tặng
17- Giếng nước Lam Thuc Anh An & Lam Sue Joy tặng
18- Giếng nước The Dang Family tặng
19- Giếng nước The Dang Family tặng
20- Giếng nước Tran Minh Hoang- Hương Chơn Phúc tặng
21- Giếng nước Hương Hạnh- Hương Phước tặng
22- Giếng nước Hương Hạnh- Hương Phước tặng
 Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật. 
Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, 
vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo
 
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
   Thích Tánh Tuệ 
 Bodhgaya Bihar India Dec 05-2017  
blank
blank
 
blank
 
1, Giếng nước Đạo hữu Hương Thiện Duyên 
Hồi hướng Phước lành cho em trai
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
2- Giếng nước Đạo hữu Hùng Nguyễn tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
3- Giếng nước Đạo hữu Tuệ Sơn 
Australia tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
4- Giếng nước Đạo hữu Kathy Vui- 
Houston Texas tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
5- Giếng nước Đạo hữu Catherine- 
KimDung Nguyen- San Jose tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
6- Giếng nước Đạo hữu Hoa Đạo- 
San Diego tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
7- Giếng nước Đạo hữu Loan Nguyễn tặng
 # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
8- Giếng nước Đạo hữu Loan Nguyễn tặng 
# 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
9- Giếng nước Đạo hữu Hằng & Tráng
 Houston tặng # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
10- Giếng nước Đạo hữu Hằng & Tráng 
Houston tặng # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
11- Giếng nước Đạo hữu Quỳnh Trâm tặng
 # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
12- Giếng nước Đạo hữu Quỳnh Trâm tặng
 # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
13- Giếng nước Đạo hữu Hua Tuy Linh
 Hồi hướng cho Cha Mẹ 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
14- Giếng nước Đạo hữu Hồi hướng 
Hương linh Lam Richard
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
15- Giếng nước Đạo hữu Hồi hướng 
Hương linh Hua Vinh Nhon
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
16- Giếng nước Đạo hữu Lam Kien An & 
Hua Tuy Linh tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
17- Giếng nước Lam Thuc Anh An & 
Lam Sue Joy tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
18- Giếng nước The Dang Family tặng
 # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
19- Giếng nước The Dang Family tặng
 # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
20- Giếng nước Tran Minh Hoang- 
Hương Chơn Phúc tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
21 Giếng nước Hương Hạnh- 
Hương Phước tặng # 1
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
22 Giếng nước Hương Hạnh- 
Hương Phước tặng # 2
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn