Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giếng từ thiện Bát Chánh Đạo tại Ấn

13/04/201418:04(Xem: 3778)
Giếng từ thiện Bát Chánh Đạo tại Ấn

blank

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm

Nhờ lòng thương tưởng của quí vị dành cho người dân nghèo xứ Phật,
chúng tôi vừa thực hiện thêm một số cái giếng bơm
( Well HandPump_ giếng cần giục )
cho những ngôi làng nghèo xa gần tại Bihar State - Bồ Đề Đạo Tràng. INDIA .

Xin tường trình cùng quí vị và thân quyến vài hình ảnh
của 10 giếng nước vừa được hoàn thành .

1. DONATED BY Chánh Kiến
2. Chánh Tư Duy
3. Chánh Ngữ
4. Chánh Nghiệp
5. Chánh Mạng
6. Chánh Tinh Tấn
7. Chánh Niệm
8. Chánh Định
9. Oares Henry
10. Scarlett,s


Xin chân thành CẢM NIỆM TẤM LÒNGcủa quí vị cùng thân quyến
đã nhiệt thành hổ trợ cho hạnh nguyện của Tánh Tuệ trên xứ Phật.

Thành tâm kính chúc vô lượng an lành trong Hồng Ân chư Phât.

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.Thích Tánh Tuệblank

blank
1. Giếng nước Chánh Kiến


blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

2. Chánh Tư Duy


blank

blank

blank

blank

blank

blank

3. Chánh Ngữ

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

4. Chánh Nghiệp

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

5. Chánh Mạng

blank

blank

blank

blank

blank

blank

6. Chánh Tinh Tấn

blank

blank

blank

blank

blank

blank

7. Chánh Niệm

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

8. Chánh Định

blank

blank

blank

blank

blank

blank

9. Donated by Oares Henry


blank

blank

blank

blank

blank

10.
Donated by Scarlett,s

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn