Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự lễ

30/05/201314:18(Xem: 1734)
Chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự lễ

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH
ĐẠI LỄ CẦU NGUYỆN CHUNG NẠN NHÂN BỊ HỎA HOẠN TẠI TIỂU BANG VICTORIA

(ngày 1 tháng 3 năm 2009)

STT

Họ & Tên

Đơn vị Chùa

Tiểu bang

1

HT Thích Huyền Tôn

Bảo Vương


Victoria

2

HT Thích Bảo Lạc

Pháp Bảo

NSW

3

TT Thích Quảng Ba

Vạn Hạnh

ACT

4

TT Thích Nhật Tân

Pháp Quang

Queensland

5

TT Thích Minh Hiếu

Minh Quang

NSW

6

TT Thích Nguyên Trực

A Di Đà

NSW

7

TT Thích Tâm Minh

Trúc Lâm

NSW

8

TT Thích Tịnh Đạo

Linh Sơn

Victoria

9

TT Thích Tâm Phương

Quảng Đức

Victoria

10

TT Thích Quảng Nghiêm

Phước Hậu

NSW

11

ĐĐ Thích Nguyên Tạng

Quảng Đức

Victoria

12

ĐĐ Thích Giác Tín

Huyền Quang

NSW

13

ĐĐ Thích Hạnh Hiếu

Minh Giác

NSW

14

ĐĐ Thích Viên Trí

Pháp Hoa

SA

15

ĐĐ Thích Đồng Thanh

Thành viên GH

VIC

16

ĐĐ Thích Nhuận Chơn

Thành viên GH

VIC

17

ĐĐ Thích Viên Tịnh

Thành viên GH

Victoria

18

ĐĐ Thích Thông Hiếu

Thành viên GH

Victoria

19

ĐĐ Thích Phước Thể

Liên Trì

Victoria

20

ĐĐ Thích Viên Từ

Pháp Hoa

SA

21

ĐĐ Thích Hải Châu

Pháp Hoa

SA

22

NT Thích Nữ Phước Trí

Quan Âm

Perth

23

NS Thích Nữ Tâm Lạc

Liên Hoa

NSW

24

SC Thích Nữ Hạnh Thắng

Phật Quang

Victoria

25

Sư Cô Thích Nữ Thể Viên

Bảo Vương

Victoria

26

SC Thích Nữ Huệ Khiết

Huyền Quang

NSW

27

SC Thích Nữ Như Như

Huyền Quang

NSW

28

SC Thích N. Nguyên Khai

An Lạc Hạnh

Victoria

29

SC Thích Nữ Tâm Hoa

Thành Viên GH

Victoria

30

SC Thích Nữ Nhật Liên

Thành Viên GH

Victoria

31

SC Thích Nữ Hạnh Nguyên

Quảng Đức

Victoria

32

SC Thích Nữ Viên Hóa

Phật Quang

Victoria

33

SC Thích Nữ Tuệ Hải

Phật Quang

Victoria

34

SC Thích Nữ Chơn Đăng

Phật Quang

Victoria

35

SC Thích Nữ Tuệ Thành

Phật Quang

Victoria

36

SC Thích Nữ Tuệ Định

Phật Quang

Victoria

----o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn