Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Những dòng Nhân Ái đầy vơi

20/01/201919:48(Xem: 4057)
Những dòng Nhân Ái đầy vơi
 

blank
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
 ''Đầu cành dương liễu vương Cam Lộ - Một giọt mười phương rưới cũng đầy ''
Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu và quý vị hảo tâm Từ thiện.
 
Trong tâm niệm: '' Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật ''
hôm nay (19 Jan-2019) chúng tôi vừa thực hiện xong một số giếng cần giục
 (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo vùng Nalanda, Ưu Lâu Tần Loa 
(Uruvela Village), làng Ni Liên (Niranjana Village) những khu vực lân cận Bồ Đề
 Đạo Tràng, thành Già Da- Gaya  tiểu bang Bihar India. Xin chia sẻ cùng quí vị 
một vài hình ảnh tường trình. 
 

26 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị :
1- Giếng nước Đạo hữu Nguyên Hiền tặng
2- Giếng nước Đạo hữu Long Thao Chicago tặng
3- Giếng nước Đạo hữu Muoi Tran tặng
4- Giếng nước Đạo hữu Minh Phan Gia- Sanjose tặng
5- Giếng nước Đạo hữu Van Thi Hien- Sanjose tặng
6- Giếng nước Đạo hữu Diệu Hạnh- California tặng 
7- Giếng nước PT Bửu Nguyệt & Diệu Liên tặng
8- Giếng nước Đạo hữu Amanda Thai Bach & Family tặng
9- Giếng nước Đạo hữu Nam Ton & Trung Duong- SanJose tặng
10- Giếng nước Đạo hữu Huynh Thi NgocAnh & Chon Dieu Chieu tặng
11- Giếng nước Đạo hữu LiSa Cong Tran- California tặng
12- Giếng nước Đạo hữu Trung Thai Bạch & Family Peasanton tặng
13- Giếng nước Gia đình Cao Thi Luong SanJose tặng
14- Giếng nước Đạo hữu Thuy Nhan & Thuy Van tặng
15- Giếng nước Đạo hữu Chanh Hoa & Dieu Bao tặng
16- Giếng nước Dac Value Service tặng
17- Giếng nước Đạo hữu Diệu Quý tặng # 1 
18- Giếng nước Đạo hữu Minh Vuong- Tran MyA tặng
19- Giếng nước Đạo hữu Diệu Quý tặng # 3  
20- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc- Diệu Khánh Canada tặng # 1 
21- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc- Diệu Khánh Canada tặng # 2
22- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc- Diệu Khánh Canada tặng # 3 
23- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc- Diệu Khánh Canada tặng # 5  
24- Giếng nước Đạo hữu Hương Huệ Châu tặng
25- Giếng nước Đạo hữu Ngan Nguyen tặng
26- Giếng nước Đạo hữu Hương Huệ Tâm tặng
Xin chân thành tạ ơn các bạn lành chư vị thiện tâm đã gửi
 tình thương cho người nghèo xứ Phật
 
   Nguyện đem công đức nầy
   Hồi hướng khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật Đạo .
     Thích Tánh Tuệ 
PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.
ANUMODANA !!

blank
blank
blank
blank
 
1- Giếng nước Đạo hữu Nguyên Hiền tặng
 
blank
blank

blank
blank
2- Giếng nước Đạo hữu Long Thao Chicago tặng
blank
blank
blank
blank
3- Giếng nước Đạo hữu Muoi Tran tặng
 
blank
blank

blank
blank
4- Giếng nước Đạo hữu Minh Phan Gia- Sanjose tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
5- Giếng nước Đạo hữu Van Thi Hien- Sanjose tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
6- Giếng nước Đạo hữu Diệu Hạnh- California tặng
blank

blank

blank

blank
 
7- Giếng nước PT Bửu Nguyệt & Diệu Liên tặng

blank

blank

blank

blank

8- Giếng nước Đạo hữu Amanda Thai Bach & Family tặng

blank

blank

blank

blank
9- Giếng nước Đạo hữu Nam Ton 
& Trung Duong- SanJose tặng
blank

blank

blank

blank

10 Giếng nước Đạo hữu Huynh Thi NgocAnh 
& Chon Dieu Chieu tặng

blank

blank
 
blank
blank
11- Giếng nước Đạo hữu LiSa Cong Tran- 
California tặng
blank
blank
blank
blank
 
12- Giếng nước Đạo hữu Trung Thai Bạch 
& Family Peasanton tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
13- Giếng nước Gia đình Cao Thi Luong SanJose tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
14- Giếng nước Đạo hữu Thuy Nhan & Thuy Van tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
15- Giếng nước Đạo hữu Chanh Hoa & Dieu Bao tặng
blank
blank
blank
blank
 
16- Giếng nước Dac Value Service tặng
blank
blank
blank
blank
 
17- Giếng nước Đạo hữu Diệu Quý tặng # 1 
blank
blank
blank
blank
 
18- Giếng nước Đạo hữu Minh Vuong- Tran MyA tặng
blank
blank
blank
 
blank
 
19- Giếng nước Đạo hữu Diệu Quý tặng # 3  
 
blank
 

blank
blank
blank
 
20- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc-
 Diệu Khánh Canada tặng # 1 
blank
blank
blank
blank
 
21- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc-
 Diệu Khánh Canada tặng # 2 
blank
blank
blank
22- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc-
 Diệu Khánh Canada tặng # 3 
blank
blank
blank
blank
 
23- Giếng nước Đạo hữu Thiện Phúc-
 Diệu Khánh Canada tặng # 5 
blank
blank
blank
blank
 
24- Giếng nước Đạo hữu Hương Huệ Châu tặng
 
blank
blank
blank
blank
 
25- Giếng nước Đạo hữu Ngan Nguyen tặng
blank
blank
blank
blank
 
26- Giếng nước Đạo hữu Hương Huệ Tâm tặng
 
blank
blank
blank
blank
blankhttp://dienhanhvanhoaquocte.org/chao/files/CamOnDoi_02.gif
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/10/2010(Xem: 4481)
Trong bài tham luận ngắn này, người viết giới thiệu khái quát về truyền thống khất thực như một pháp tu trong Phật giáo, thông qua đó phân tích hiện tượng khất thực phi pháp của những kẻ ăn xin giả dạng người tu, làm hoen ố truyền thống tâm linh của Phật giáo. Bên cạnh đó, người viết xin đề xuất phương án ngăn chận tệ nạn này. Đồng thời, đề nghị giải pháp ngăn chận tình trạng “khách không mời mà đến” làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của các ngày kỷ niệm tổ sư khai sáng các chùa và các lễ cúng dường trai tăng nói chung.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,985,336