Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kính mừng Lễ Vía Phật A Di Đà !

16/12/202107:20(Xem: 542)
Kính mừng Lễ Vía Phật A Di Đà !
phat di da phong quang-4 


Kính mừng Lễ Vía Phật A Di Đà ! 
(17/11/Tân Sửu -20/12/2021) A Di Đà kinh có dạy :
“ Chúng  sanh đời mạt pháp khó lòng tin tưởng “ 
Nên Thế  Tôn từ bi khuyên trì niệm Hồng danh 
Sáu chữ nhất tâm ... đều được vãng sanh 
Tín thọ phụng hành, Chư thiên,  Phi Nhân khen ngợi !Riêng thế gian ... khó tin nghi ngờ ... chờ đợi ...
“Tịnh độ Thập Nghi Luận” được Trí Giả giải trình 
Tứ Liệu Giản hai câu kệ Ngài Vĩnh Mình , 
Và ngày sinh Thiền Sư chính là Lễ Vía ! ( 17-11 âm lịch)Chấp nhận , phản ứng... thế nào với yếu nghĩa ? 
“ Mười  người chín NGẠI ... không tịnh có thiền,  
Muôn tu muôn người sanh ... Có Tịnh không thiền ! 
Vì thu nhiếp tất cả căn cơ ...chuyển mê khai ngộ ! Nguyện nguyện nguyện ... trong thời khoá chiều Tịnh độ
“Vô lượng công đức trang nghiêm thân, 
Ánh sáng chiếu soi khắp mười phương 
Chư Phật ba đời không thể sánh . Thuyền Từ hằng cứu vớt chúng sanh “
Kính mừng Lễ Vía Đức Phật A Di Đà  Vô lương Quang  rực rỡ !!!Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Từ Phụ  Tiếp Dẫn A Di Đà Phật 


Huệ Hương 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn