Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Video: Con Mắt Chánh Pháp

31/05/201009:34(Xem: 2313)
Video: Con Mắt Chánh Pháp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/08/201007:52(Xem: 2222)
Video: Vị Thuốc Chánh Pháp chủ giảng Thích Đồng Thành
28/08/201007:51(Xem: 2052)
Video: Tự Lực và Tha Lực chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:52(Xem: 2113)
Trân Quý Sự Sống chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:51(Xem: 1498)
Video: Thoát Khỏi Lưới Ma chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:43(Xem: 1972)
Video: Suối Nguồn Hạnh Phúc chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:41(Xem: 2304)
Video: Quán Chiếu Thân Tâm chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201019:59(Xem: 2230)
Video: Phát Bồ Đề Tâm chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201019:45(Xem: 2762)
Video: Pháp Tu Bố Thí chủ giảng Thích Đồng Thành
17/08/201002:18(Xem: 1989)
Video: Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ chủ giảng Thích Đồng Thành
22/07/201007:04(Xem: 1897)
Video: Cuộc Đời Bắt Đầu Bằng Tuổi Trẻ