Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
27/08/201021:51(Xem: 2141)
Video: Thoát Khỏi Lưới Ma chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:43(Xem: 2642)
Video: Suối Nguồn Hạnh Phúc chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201021:41(Xem: 3106)
Video: Quán Chiếu Thân Tâm chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201019:59(Xem: 2820)
Video: Phát Bồ Đề Tâm chủ giảng Thích Đồng Thành
27/08/201019:45(Xem: 3426)
Video: Pháp Tu Bố Thí chủ giảng Thích Đồng Thành
17/08/201002:18(Xem: 2631)
Video: Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ chủ giảng Thích Đồng Thành
22/07/201007:04(Xem: 2485)
Video: Cuộc Đời Bắt Đầu Bằng Tuổi Trẻ
15/07/201001:43(Xem: 3169)
STNS: Châu Đức Khánh: Lời: Tâm Nguyệt: Thích Nữ Nhuận Hải: CS: Anh Thuý www.quangnghiemtu.com
31/05/201009:34(Xem: 2980)
Video: Con Mắt Chánh Pháp
31/05/201009:01(Xem: 3052)
HT Tâm Châu nói rõ về cuộc tự thiêu của HT Thích Quảng Đức năm 1963