Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019

31/10/201909:49(Xem: 2817)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019
Hình ảnh

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

TẠI CHÙA PHÁP QUANG, BRISBANE
(Chủ Nhật 27-10-2019)

7 giờ sáng:

Những vị có trách nhiệm đến sớm để chuẩn bị

7:50

Vân tập vào Chánh điện

8 giờ

Truyền Giới Bát Quan Trai
(HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)

9:30 - 11:00

Nghe Pháp Thoại ( TT Thích Nguyên Tạng)

11:30 - 12:00

Ban Trai Soạn, Ban Hành Đường dọn Quả Đường

12 giờ - 1:00

CÚNG QUẢ ĐƯỜNG & KINH HÀNH NIỆM PHẬT

1 giờ - 1:30

Nghỉ ngơi

1:30 - 2:30

Quý Phật Tử cao niên

Niệm Phật, chấp tác

 

2:30 - 4:00

Nghe Pháp Thoại ( HT Thích Minh Hiếu)

4:00 - 5:00

Tụng Kinh, Xã giới và hoàn mãn

Nghe lời huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang:***


Chua Phap Quang (3)Chua Phap Quang (4)Chua Phap Quang (5)Chua Phap Quang (6)Chua Phap Quang (7)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (95)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (96)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (2)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (3)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (5)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (8)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (9)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (12)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (13)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (14)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (17)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (20)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (24)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (31)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (40)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (41)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (42)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (48)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (49)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (50)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (51)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (52)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (53)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (54)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (55)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (56)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (57)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (58)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (59)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (60)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (61)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (62)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (63)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (64)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (65)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (66)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (67)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (68)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (69)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (70)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (71)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (72)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (73)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (74)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (75)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (76)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (77)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (78)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (79)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (80)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (82)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (83)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (84)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (85)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (86)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (87)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (88)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (89)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (90)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (91)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (92)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (93)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (94)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (97)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (98)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (99)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (100)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (101)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (102)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (104)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (105)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (106)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (107)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (108)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (111)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (112)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (113)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (117)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (119)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (120)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (121)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (122)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (123)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (124)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (125)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (126)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (127)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (128)Chua Phap Quang (7)Chua Phap Quang (8)Chua Phap Quang (9)Chua Phap Quang (10)Chua Phap Quang (11)Chua Phap Quang (12)Chua Phap Quang (13)Chua Phap Quang (14)Chua Phap Quang (15)Chua Phap Quang (16)Chua Phap Quang (17)Chua Phap Quang (18)Chua Phap Quang (19)Chua Phap Quang (20)

Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (129)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (130)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (131)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (132)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (133)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (134)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/04/201318:33(Xem: 4318)
39 Xe Bus Hành Hương Lễ Phật 10 Chùa Viếng TV Quảng Đức Hôm Nay
09/04/201318:33(Xem: 4060)
PTO (Thứ 4, 12/12/2012 | 10:40:28 AM ) - Các cựu chiến binh, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, tự thấy mình không thể nào quên được nỗi kinh hoàng của chiến trường, lâu sau khi họ trở về đời sống bình thường.
09/04/201318:32(Xem: 3590)
Rigpa Melbourne invites you to a public talk with Sogyal Rinpoche, world-renowned Buddhist teacher from Tibet and author of the highly acclaimed ‘The Tibetan Book of Living and Dying’.
05/06/201318:26(Xem: 3934)
ASA 2013 Conference in Canberra
09/04/201318:32(Xem: 3495)
Ấn Tống Thẻ Kinh Xuân 2013
29/03/201318:17(Xem: 6146)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Âu Châu kỳ 24
09/04/201318:29(Xem: 3177)
Bản Tin Ngắn Số 1 Về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ Thứ 24 - 2012 Tại Birmingham - Anh Quốc.
09/04/201318:29(Xem: 3659)
Bản tin ngắn số 2 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham - Anh quốc
09/04/201318:28(Xem: 3397)
Bản tin ngắn số 3 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham - Anh quốc