Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thư Cung Thỉnh Tham Dự 10 Ngày An Cư Kiết Đông năm 2020 tại đạo tràng Chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc.

22/11/201918:07(Xem: 1188)
Thư Cung Thỉnh Tham Dự 10 Ngày An Cư Kiết Đông năm 2020 tại đạo tràng Chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc.

an cu - chua khanh anh-1

letter_head_chuakhanhanh

THƯ CUNG THỈNH

THAM DỰ 10 NGÀY AN CƯ KIẾT ĐÔNG NĂM 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Chiếu theo Thông Tư Kiết Đông từ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, thì thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ 10 Ngày Kiết Đông (02/01/2020 đến 11/01/2020tại đạo tràng Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc.


Kính bạch quý Ngài,

Để chu đáo trọng trách mà Giáo Hội đã giao phó cho Bổn Tự Khánh Anh chúng con chiếu liệu về 10 Ngày An Cư Kiết Đông. Chúng con thành tâm cung thỉnh quý Ngài Tăng Ni Nhị Bộ trong lãnh thổ Âu Châu từ bi hoan hỷ chấn tích quang lâm Đạo Tràng Khánh Anh tham dự 10 Ngày An Cư Kiết Đông(Nếu có quý Phật từ tùng duyên An Cư theo chư Tăng Ni cũng xin thông báo cho biết).

Để tiện cho việc sắp xếp đón rước, cũng như an bày phòng ốc nghỉ ngơi cho quý Ngài. Kính mong quý Ngài hoan hỷ gởi thời gian, nơi đến và copie vé khứ hồi (ngày giờ, phi trường và ga xe lửa) của quý Ngài và Phật tử càng sớm càng tốt. Nếu được trước ngày 15 tháng 12 năm 2019, thì tốt cho Ban Tổ Chức của chúng con.

Kèm theo đây chúng con gởi đến Danh Sách để quý Ngài kiểm lại sự đủ thiếu về thành phần tham dự. Chúng con hy vọng quý Ngài Tăng Ni nhị bộ đều tham dự đông đủ, để Bổn Tự Khánh Anh chúng con được phước đức nghinh đón và phụng sự quý Ngài trong suốt thời gian Kiết Đông. Đó cũng là hoài bảo của Sư Ông, Bổn Sư của chúng con lúc còn sanh tiền khi nào cũng mong muốn chư Tăng Ni Âu Châu cùng nhau về tham dự 10 ngày An Cư tịnh tu thật đông đảo

Sự quang lâm của quý Ngài là niềm khích lệ lớn lao, là động lực để chúng con mạnh dạn trên con đường phụng sự Đạo Pháp và Lợi Lạc Quần Sanh.

Kính chúc Quý Ngài pháp thể an khương, chúng sanh dị độ, Phật sự châu viên.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát.

Kính Cung Thỉnh

Tm. Bổn Tự

Trụ Trì

 Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo


8 Rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 - +33.7.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr


an cu - chua khanh anh

Kính Thông Báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Âu Châu

Đây là danh sách sơ khởi Chư Tăng Ni về tham dự Khóa An Cư Kiết Đông của Giáo Hội Âu Châu từ 02 đến 11/1/2020 tại Chùa Khánh Anh (Evry - Pháp).

PHÁP (39)

Chùa Thiện Minh

HT Thích Tánh Thiệt

TT Thích Quảng Viên

NS Thích Nữ Nhất Nguyên

Chùa Quảng Đức

TT Thích Thông Trí

ĐĐ Thích Nguyên Tuệ

TXMNN TN Nguyên Bảo

Chùa Vạn Hạnh

TT Thích Nguyên Lộc

NS Thích Nữ Tâm Nghiã

Chùa Khánh Anh

TT Thích Quảng Đạo

TT Thích Nhuận Hương

ĐĐ Thích Tâm Nhật

ĐĐ Thích Quảng Giới

NS Thích Nữ Diệu Trạm

SC Thích Nữ Thông Nguyệt

SC Thích Nữ Thông Nghĩa

SC Thích Nữ Tuệ Âm

SC Thích Nữ Diệu Phước

SC Thích Nữ Diệu Thảo

SC Thích Nữ Diệu Giới

SC Thích Nữ Diệu Hòa

SC Thích Nữ Lệ Nguyên

SC Thích Nữ Diệu Thiện

TXMNN TN Khánh Đức

SD Ni Thích Nữ Nhuận Phúc

Tịnh Hạnh Nhân Nhuận Đạt

Tùng Lâm Linh Sơn

TT Thích Trí Thuyên

Chùa Phổ Hiền

SB Thích Nữ Như Tuấn

NS Thích Nữ Như Quang

SC Thích Nữ Nhuận Lương

Tịnh Hạnh Nhân Đồng Nghiêm

Chùa Linh Sơn

NS Thích Nữ Trí Bảo

Chùa Liên Hoa

NS Thích Nữ Tuệ Đăng

Chùa Linh Sơn Reims

NS Thích Nữ Trí Anh

Chùa Kim Quang

SC Thích Nữ Đàm Như

Chùa Từ Quang

SC Thích Nữ Chân Mẫn

Chùa Tịnh Độ

NS Thích Nữ Huệ Thiện

SD Ni Thích Nữ Thiện Nghiêm

SD Ni Thích Nữ Thiện Nhã

Tịnh Thất

ĐĐ Thích Trung Mật

ĐỨC (41)

Chùa Viên Giác

HT Thích Như Điển

ĐĐ Thích Hạnh Bổn

SC Thích Hạnh Ngộ

Chùa Phổ Bảo

TT Thích Đồng Văn

Tu Viện Vô Lượng Thọ

TT Thích Hạnh Tấn

ĐĐ Thích Thông Trạm

SC Thích Nữ Thông Chu

Tu Viện Viên Đức

TT Thích Hạnh Vân

Chùa Viên Âm

TT Thích Hạnh Hòa

Chùa Linh Thứu

NS Thích Nữ Huệ Châu

SC Thích Nữ Tuệ Thành

SC Thích Nữ Tuệ Khai

TXMNN TN Tuệ Hiền

Tịnh Thất Viên Lạc

ĐĐ Thích Hạnh Giới

ĐĐ Thích Thông Giáo

Sa Di Ni Thích Nữ Thông Mẫn

Tịnh Hạnh Nhân Đồng Viên

Chùa Viên Thông

TT Thích Giác Trí

Chùa Từ Ân

TT Thích Từ Nhơn

ĐĐ Thích Định Lực

SC Thích Nữ Thọ Ngộ

Chùa Phổ Quang

TT Thích Vạn Đức

Chùa Tâm Giác

ĐĐ Thích Trung Lưu

Chùa Phật Huệ

ĐĐ Thích Huệ Giác

ĐĐ Thích Đức Phương

ĐĐ Thích Trung Kiến

ĐĐ Thích Nhuận Tạng

ĐĐ Thích Thiện Ngộ

SC Thích Nữ Tịnh Trang

SC Thích Nữ Minh Nguyện

SC Thích Nữ Trung Dung

SC Thích Nữ Diệu Như

SC Thích Nữ Hội Liên

Chùa Phổ Đà

ĐĐ Thích Pháp Nhẫn

Chùa Phổ Tịnh

ĐĐ Thích Chúc Toàn

Chùa Vạn Đức

ĐĐ Thích Tâm Đức

Chùa Bảo Thành

NS Thích Nữ Minh Hiếu

SC Thích Nữ Đạt Nguyên

Chùa Viên Quang

SC Thích Nữ Hạnh Trang

Tịnh Thất

SC Thích Nữ Chân Đàn

SC Thích Nữ Đạt Chuyên

THỤY SỸ (1)

Chùa Trí Thủ

HT Thích Quảng Hiền

HÒA LAN (1)

Chùa Vạn Hạnh

HT Thích Minh Giác

THỤY ĐIỂN (9)

Chùa Trúc Lâm

HT Thích Tâm Huệ

ĐĐ Thích Từ Đức

Tịnh Hạnh Nhân Quảng Diệu

Chùa Phật Quang

ĐĐ Thích Chúc Thành

ĐĐ Thích Phước Hòa

ĐĐ Thích Phước An-Hữu Bình

Niệm Phật Đường

TT Thích Hạnh An

NPĐ Phổ Chiếu

ĐĐ Thích Quảng An

Tịnh Thất Viên Phước

SC Thích Nữ Giác Mẫn

ĐAN MẠCH (7)

Chùa Quảng Hương

TT Thích Giác Thanh

ĐĐ Thích Như Tâm

Chùa Vạn Hạnh

ĐĐ Thích Pháp Quang

Chùa Quan Thế Âm

NS Thích Nữ Hạnh Khánh

TXMNN TN Thông Phúc

Tịnh Thất Bảo Liên

NS Thích Nữ Tuệ Đàm Vân

TXMNN TN Tuệ Đàm Phương

PHẦN LAN (3)

Chùa Phúc Lâm

TT Thích Hạnh Thông

Chùa Liên Tâm

TT Thích Hạnh Bảo

SD Thích Thông Tuệ

NA UY (4)

Tam Bảo Tự

TT Thích Viên Tịnh

Chùa Đôn Hậu

TT Thích Viên Giác

SC Thích Nữ Thanh Tâm

Chùa Phước Huệ

SC Thích Nữ Tuệ Tịnh

ÁO (1)

Chùa Pháp Tạng

TT Thích Viên Duy

NGA (1)

Chùa Thảo Đường

NS Thích Nữ Tuệ Đàm Hương

VIỆT NAM (2)

ĐĐ Thích Chúc Hiếu

ĐĐ Thích Quảng Thiện

Tổng kết Tăng Ni tham dự 109

Hòa Thượng 5

Thượng Tọa 20

Đại Đức 27

Sư Bà 1

Ni Sư 13

Sư Cô 29

TXMNN 5

Sa Di 1

Sa Di Ni 4

Tịnh Hạnh Nhân 4

Còn nhiều Chùa, Tu Viện, Tịnh Thất, Chư Tôn Đức chưa liên lạc được. Xin Chư Tôn Đức Tăng Ni hãy liên lạc về chùa Khánh Anh Evry gấp để cập nhật số lượng chư Tăng Ni đi tham dự An Cư Kiết Đông 2020 để Ban Tổ chức còn đủ thời gian lo liệu.

Kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Evry 21/11/2019

Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/05/201318:12(Xem: 1759)
Cách đây trên hai ngàn năm, hình ảnh Đức Phật thuyết Pháp tại ngọn núi Thứu linh thiêng vẫn còn đọng mãi trong tâm tưởng của những người con Phật. Hôm nay vào những ngày 26, 27 và 28 tháng 4 năm 2013, đạo tràng Chùa Linh Thứu ở Berlin hân hoan đón tiếp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu gồm 8 vị Tăng Ni đến từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Na Uy, Đức do Hòa Thượng trưởng đoàn Thích Như Điển hướng dẫn. Nhìn các chủng tử của Như Lai với những khuôn mặt sáng ngời ngợi và tài giảng Pháp như những dòng Pháp nhũ thấm sâu vào tận lòng người, ta không còn lo sợ về thời mạt pháp sẽ quanh quẩn đâu đây.
05/07/201809:44(Xem: 2851)
Theo thông lệ hằng năm Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4978 Westminster Ave, Thành phố Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm viện chủ đều tổ chức khóa An Cư Kiết Ha, đặc biệt khóa An Cư Kiết Hạ năm nay Tổ Đình Huệ Quang phối hợp cùng Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức. Hơn 250 chư tôn đức tăng ni tham dự.
30/06/201304:45(Xem: 5879)
“ Giới Luật là mạng mạch của Phật Pháp Giới Luật tồn tại là Phật Pháp tồn tại ” Duy trì mạng mạch nầy và khiến Phật pháp tồn tại hơn 2000 ngàn năm qua đó chính là sứ mạng và bổn phận của Tăng già. Từ thuở xa xưa khi đức Thế tôn còn trụ thế nơi đất Ấn.. cho đến vô số dòng kệ truyền tâm của chư Tổ ,vườn hoa giác ngộ đã nở rộ trên hàng trăm quốc gia khắp thế giới. Dù thời gian và không gian lâu xa như thế ấy nhưng truyền thống An cư Kiết Hạ hàng năm của Tăng già chưa bao giờ dứt đoạn.
16/08/201807:19(Xem: 3521)
Hình ảnh Khóa An Cư 2018 tại Chùa Việt Nam Nhật Bản
03/07/201500:26(Xem: 12023)
Khóa An Cư Kiết Đông 2015 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney
07/01/201806:46(Xem: 6268)
Trong Kinh Du Hành - Trường A Hàm đức Phật dạy chư vị tỳ kheo hãy thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. Hãy nên trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. Kính thưa quý vị, Nhằm để phụng hành lời giáo huấn của đức Thế Tôn, trong bối cảnh sinh hoạt hoằng đạo của Tăng Ni tại xứ người gặp khó khăn bởi thời gian và không gian. Cho nên, HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu, đồng nhất trí hằng năm có hai kỳ Tác Pháp An Cư trong hai mùa Đông Hạ với thời gian 10 ngày. Do đó, mùa Đông năm 2018 sẽ khai diễn 10 ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh Evry, nước Pháp, thời gian từ ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến ngày 18 tháng 01 năm 2018.
31/12/201906:04(Xem: 4661)
Theo thông lệ hằng năm, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã quy định Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày, được tổ chức tại chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc vào dịp đầu năm Dương Lịch. Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc nmùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu và thời gian chỉ còn hai tháng rưởi nữa là hết năm 2019. Bước qua năm 2020, nhưng đặc biệt Giao Thừa - Nguyên Đán Canh Tý sang năm rơi vào quý tuần tháng 01 năm 2020 tức là 24 & 25/01/ 2020. Cho nên Hội Đồng Điều Hành quyết định mở Khoá An Cư Kiết Đông bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020, sớm hơn những năm trước, vì để thời gian cho các Bổn Tự chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh Tý.
06/06/201809:58(Xem: 4180)
Khóa An Cư Kiết Đông lần thứ nhất của Ni Bộ Úc Châu tại Quan Thế Âm Ni Tự, Perth từ ngày 2-6-2018 đến 8-6-2018
09/07/201307:03(Xem: 4901)
Hình ảnh ngày 07 tại Trường Hạ Minh Quang