Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tiễn Bước Thong Đong (Kính tưởng niệm Giác Linh tân viên tịch TT Thích Hoằng Mãn ( 1970-2023 ).

31/05/202308:02(Xem: 1623)
Tiễn Bước Thong Đong (Kính tưởng niệm Giác Linh tân viên tịch TT Thích Hoằng Mãn ( 1970-2023 ).


tt hoang man (1)tt hoang man (2)
Tiễn Bước Thong Đong.


Cố Hương tiễn bước thong Dong,
Tịch nhiên xã báo, sắc không trở về.
Chơn tâm nối gót Bồ đề,
Dung nghi tướng Phật, nguyện thề Vân Du.


Tuổi nhỏ phát thệ chân tu,
Thuyền Tôn mở lối, hạnh từ xuất gia.
Thậm thậm vi diệu thiên hà,
Nghe âm tán tụng, giữa tà huy say.


Chuông vang nhịp mõ đêm ngày,
Luật nghi kinh tụng, thấm đầy tương chao.
Dự thời, đàn tuệ ban trao.
Nguyên Thông nối mạch, bước vào thiền gia.


Vuông tròn chí nguyện châu xa,
Hoằng Mãn- pháp tự, dự hàng chung tôn.
Chánh Tín pháp hiệu xứng ngôn,
Công văn, Tả, Hữu, trai đàn bạt âm.


Phú Hậu, dẫn lối tìm tâm,
Giữ gìn hạnh mạch, kiến tầm trùng Hưng.
Ngôi nhà Tăng bảo uy hùng,
Truyền tam quy giới, từng vùng đại phương.


Hương Trà Trị Sự chơn thường,
Tăng sai y luật, mở đường hương bay.
Nụ cười giản dị trong thầy,
Chứng minh ngôi vị, đông đầy tình thương.


Xứ Mỹ Vân hoá du phương,
Xứ Ấn đi đến, ngàn hương du hành.
Nam -Trung- Bắc nguyện đại thành,
Đàn tràng chẩn bạt, âm thanh cúng dường.


Thiền thất vắng đọng giọt sương,
Chuổi tràn bụi dính, vách tường bụi bay.
Vắng Thầy, vắng tiếng âm hay,
Khoé mi rụng giọt, khóc thầy “Nguyên Thông”.


Thôi thì, giữ cõi sắc không,
Nhất tâm niệm Phật, giữa Hồng bạch liên.
Bến thuyền Tịnh độ an nhiên,
Thầy đi tự tại, Tịnh thiền quy Tây.


Sen vàng Phật đản đón Thầy,
Chánh Tín Tây khứ, tháng ngày tịch vi.
Phật Quốc Tịnh độ khắc ghi,
Cữu liên đài bạn, dung nghi đón Thầy.
tt hoang man (3)
tt hoang man (4)tt hoang man (5)tt hoang man (6)tt hoang man (7)tt hoang man (8)tt hoang man (9)tt hoang man (10)tt hoang man (11)

tt hoang man (12)
Duyên Trùng Phùng:

Nhân duyên chúng con được diện kiến Thượng Toạ Thích Hoằng Mãn, rất nhiều lần trong các pháp sự đàn chẩn, nghe âm thanh tán tụng, giọng điệu cực kỳ êm tai. Từ nhân duyên ấy, chúng con được hầu chuyện và được nghe pháp âm của Thượng Toạ rất nhiều và ấn tượng từ cung cách khiêm cung, nụ cười luôn nở trên môi, phong thái nho nhã, ứng sử khôn khéo, từ đây chúng con học được một câu nói hay của Thượng Toạ: “ Tâm hoằng hoá xã thân tín mãn, nguyện thông dung đức hạnh khiêm nhường..”

Bạch Thượng Toạ, thế là 53 mùa Xuân đi qua, 29 mùa an cư kiết giới, tuổi nhỏ tầm chơn xuất gia giữa chốn thiền gia Tổ Đình Thuyền Tôn, hầu cận cho chư vị Tôn sư, chăm sóc chúng điệu một thời, gian khổ khoai sắn cơm độn qua ngày, chí hướng xuất Trần vương cao tầm dõng sĩ, thời gian trôi như gió mộng không mây, ẩn hương tâm bằng thân giới định.

Các lớp trường di giáo song vận chân tu, đọc từng con chữ, tán tụng âm thâu, pháp khí hiển bầy tang linh mõ, chuông trống vọng hồi từ các buổi công phu khuya sớm chiều tà, Hán văn đèn sách niệt mài, các lớp Sơ- Trung, nghiêm tầm kinh sử, vận khí thông niệm như bảo sở trì kinh, cứ thế mà đủ giới tướng trí đức, Tam đàn cầu giới pháp, xứng danh con dòng Thích Tử.

Âm thanh tán tụng, Tả Hữu gia trì, công văn đàn nội, ngoại đàn ứng thanh, cứ vậy mà xuyên suốt một thời tu tập, Nam- Trung- Bắc, dấu chân ấy đi qua vùng niềm, nuôi hạt giống thiện tâm, trao truyền dòng Thích Tử, môn chúng đệ tử quy tựu tu trì. Xứ Mỹ Vân Du đăng trình hoa lệ, đến vận hoá, ký gởi các môn hạ xứ Trời Tây, đến như mây trắng, đi như tựa sương trong..!

Nương Pháp phái Tây Thiên Xứ Huế, làm nơi y luật tu thân. Rồi từ đây, ứng khảo các giới đàn, phụ trách nhiều công tác Giáo hội giao phó. Ngoài Trưởng Ban tri sự Huyện Hương Trà, Chứng Minh Tối cao tại vùng Xứ Huyện, cố vấn những đều cần và phải nghiêm chỉnh huân tu. Và cũng từ đây Huyện nhà Hương Trà Phát triển, qua hai nhiệm kỳ phục vụ niềm tin Chánh pháp. Các lớp đạo tràng, các tuần diễn giản, các khoá tu học định kỳ bát quan trai. Hướng dẫn đồ chúng nương thân tu học.

Thế rồi, pháp thân tướng bệnh, huyễn mộng xã buông, ban trao đồ chúng, khiêm nhường an yên trì danh hiệu Phật A Di Đà. Trong trượng thất thơm hương mùi tinh tấn.

Bạch Thượng Toạ, chúng con nhớ về lời dạy mà Thượng Toạ đã trao cho chúng con nhân duyên thù thắng lần cuối năm 2021, nhân pháp sự trai đàn chẩn tế bên Ngoại tộc quê hương Thanh Phước chúng con, đã thành tâm thỉnh Thượng Toạ vào ban kinh sư cho pháp lễ.
Thượng Tọa dạy rằng:

“ Làm vị Tăng du hành trên lộ trình đầy chông gai, nhưng biết quay đầu về Tam Bảo thì vị ấy có đủ tướng Tăng, phải trì kinh niệm luật, đồng thời nương chư vị Tôn túc cầu học, thì mới vững nội hành, gốc trí tuệ lưu thông.”

Thượng Tọa dạy tiếp:
“ Giới là nguyện, định là tu, tuệ là hành, vững khí thông giao, ai làm được vị ấy sẻ có nguồn giác ngộ.”

Thượng Tọa dạy:
“ Tán tụng kinh Phật, liễu ngộ tu hành thì mới có Phước gia trì cho gia chủ, chớ vọng tâm tạp niệm thì chẳng có phúc tu thân..”
Chúng con lắng nghe lời dạy đó và ngẫm nghĩ từng hành hoá, từ trùng Phùng nhân duyên ấy, chúng con dâng lên bộ Pháp y, được Thượng Toạ hoan hỷ đón nhận, và dạy rằng:

“ Pháp y này là cuối đời của Tui, xin thọ pháp như luật, y hành truyền độ, nhận lãnh tâm giới mà ứng hoá tuỳ duyên…, xin sau này sẻ phụng thờ Pháp tướng điều y, như Hoằng Mãn tui đây gia tâm phụng hiến…! Xin niệm ân Thầy Minh Thế, Thích Minh Thành, sư Cô Hoàn Tỉnh, cùng gia quyến luôn đầy đủ phúc báu niềm tin, trong Chánh pháp cho hôm nay và mai sau…!”

Bạch Thượng Toạ, giờ này nghe tin từ các huynh đệ báo tin, Pháp thân sắc tướng Thượng Toạ đã an nhiên thu thần thị tịch, về cảnh tịnh độ thiền viên bên niềm cực lạc, chúng con vọng bái chấp Tay hướng về giác linh đài Phú Hậu Tự, nơi tôn trí Pháp y, Long vị, Di ảnh cùng Huyền thân ngủ ấm nơi lưu dấu Hoài niệm tôn dung.

Kính bái biệt Thượng Toạ…!

Phụng vị Tôn Sư Tân Viên Tịch Lâm Tế Tông Tứ Thập Tứ thế, Việt Nam Phật Giáo Thừa Thiên Tỉnh Giáo Hội, Trị Sự Ban Uỷ Viên, Hương Trà Thị Xã Trị Sự Ban Viên Trưởng Ban, Chứng Minh Giáo Phẩm, Tây Thiên Môn Phái, Thiền Tôn môn Hạ, Trùng Hưng Phú Hậu Tự Trú trì huý Thượng Nguyên hạ Thông Tự Hoằng Mãn hiệu Chánh Tín Nguyễn Công Thượng Toạ Giác Linh Thiền Toạ Chứng Giám.
( 1970-2023 ).
Trụ thế: 53 Xuân thu
Hạ Lạp: 29 mùa kiết giới đại Tăng Tùng Hạ, nghiêm trì luật nghi.

Hà Nội- Phổ Tịnh Thiền Vi - Mùa sen nở Phật Đản trở về, ngày, 11-04-Quý Mão.
Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 502)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1287)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1199)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2192)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1332)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
01/06/2023(Xem: 1251)
Ôn Tuệ Sỹ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp lợi sinh. Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567