NAM MÔ TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Kính lễ giác linh hòa thượng giáo thọ ân sư từ bi chứng giám!

Bùi ngùi đau xót ngỡ ngàng

Hôm qua còn đó rõ ràng tôn sư

Sao giờ quặng thắt tâm tư

Thân con phủ phục đau như cắt lòng

Chúng con cựu học viên Tăng ni khóa 3 Phật học viện Nguyên Thiều, xin khể thủ trước án linh quang, thành tâm kính lễ giác linh thầy:

Bậc:

Thích tử sa môn,

Cao niên phạm hạnh

Khử trừ tà mị thật Tâm Chơn

Giữ nguyên bổn giác vốn Tánh Đồng

Từ Hàng ân sư thế độ,

Bình an kế vị trụ trì

Thiết lập quang huy Phạm vũ,

Trên Thông Phật lý, dưới Thiện khởi tâm

Rộng soi nhân quả quang Minh

Muôn linh Từ bi phổ Chiếu

Nơi chợ Dinh ồn náo, lấy làm tiếng pháp độ thương buôn

Chốn thành đô một góc, mượn cảnh vắng tịnh nhàn ẩn sĩ

Chùa thầy nhỏ, mười năm trước hoang sơ, bên ngoại ô hiu quạnh

Nhưng lại nhờ:

Lòng thầy trong, nay môn chúng sum vầy, trời Nhơn Bình tươi sáng

Dáng thầy hiền, luôn gần gũi Tăng ni, hạnh độ chúng ân cần,

Đức thầy cao, làm mô phạm bốn chúng, ngôn từ quê chân chất

 

Cũng nhờ đó, 4 năm trường trung cấp khóa 3

Dạy chúng con, những bài kinh cao quý nhiệm mầu

Cầu khai ngộ tâm mê, thầy minh kiến rõ ràng, dùng Trăm Dụ trong kinh dẫn dắt

Rèn oai nghi tế hạnh, trước giải Luật tinh thông, xét rõ cả nghĩa-văn-lý-chứng

Liễu công phu sớm tối, Thể- tướng-dụng hàm tàng, thầy dạy thêm nghĩa lý hai thời (nhị khóa)

Trong ẩn hạnh bao dung, ngoài hiện uy nghiêm tướng, nhiều phương tiện dìu dắt tùy duyên

Làm Giáo thọ, thầy căn dặn vắn tắt 4 điều:

– Đừng đợi la, đợi mắng mới tự ngộ độ tha

– Thầy lên trường để dạy chứ có phải chơi đâu

– Học cho nghiêm mới khai lai kế vãng đền ân tổ đức

– Không cầu tiến, thà nghỉ ở nhà phục dịch chấp lao dồi trau phước báo

Lời mộc mạc nghe như thấm từng cơn mưa Pháp

Huynh đệ chúng con nhớ rõ phụng hành, mà nay thành Như lai pháp khí

Đứng lớp mấy mươi năm vẹn tròn thân khẩu giáo

Hạ lạp năm mươi tư đẹp phước trí nhị nghiêm

Cách đây tròn 3 tháng, chúng con về lễ thầy:

Được nghe lại lời giảng năm xưa, thầy ôn bài với âm hơi yếu ớt trong tấm thân bốn đại bệnh duyên

Mà tinh thần minh mẫn luật giải kinh văn, đọc làu làu chẳng ngớt

Cuộc sống thầy:

Đứng-đi-nằm-ngồi, đều khuôn mẫu đạo nghi, xứng danh Ưu-pa-li sứ giả

Một đời phạm hạnh, ăn-mặc-ở đơn sơ, chẳng khác xưa Ca-diếp đầu đà

Kinh văn thông thuộc, nội ngoại giáo uyên thâm, noi gương A-nan-đà Đại đức

Chữ nghĩa tinh chuyên, mọi luận giải tỏ tường, tập hạnh năm xưa ngài Xá-lợi

Bốn hạnh đó, sáng ngời soi môn chúng

Kết tập kinh văn, trùng tuyên giáo luật

Miệt mài sử sách, chẳng ngại bì lao

Thất thập niên dư, không hoa ảnh mộng

Đến lúc này, chứng nhập Pháp thân

Kính lạy giác linh thầy!

Giờ này, hóa độ mãn duyên

Báo thân để lại, Tây quy nhẹ nhàng

Đồng về giác tánh bổn lai

Chơn nhập lộ trình Phật quả

Huynh đệ chúng con, Đồng kính nguyện cầu

Liên tòa viên mãn, thượng phẩm hóa sanh

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, TỨ THẬP TAM THẾ, CHÚC THÁNH PHÁP PHÁI, BÌNH AN ĐƯỜNG THƯỢNG, HÚY THƯỢNG ĐỒNG HẠ CHƠN TỰ THÔNG THIỆN, HIỆU MINH CHIẾU, BÙI CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH ÂN SƯ CHỨNG GIÁM

Chùa Bình An, ngày mồng 2 tháng 3 năm Canh Tý

Đại diện Tăng ni sinh khóa 3

Học Tăng Pháp tử: Thích Đồng Lực

Kính soạn