Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình: Lễ Nhập Kim Quan Hoà thượng Thích Đức Niệm (Nguyên Sỹ)

27/10/201707:37(Xem: 3865)
Hình: Lễ Nhập Kim Quan Hoà thượng Thích Đức Niệm (Nguyên Sỹ)

LỄ NHẬP KIM QUAN CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

 

Sáng nay, ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại thành phố San Jose, trong không khí hiu hắt buồn của mùa thu, chư tôn Hoà thượng Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni hơn 200 vị và gần 300 Đồng hương Phật tử đã quang lâm về tại Oak Hill để cung thỉnh nhục thân của Cố Hoà thượng Thích Đức Niệm nhập Kim Quan. Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của: - HT Thích Phước Thuận, HT Thích Tịnh Diệu, HT Thích Trí Tuệ, HT Thích Thích Minh Đạt,  HT Thích Hạnh Đạt, HT Thích Viên Dung, HT Thích Bổn Đạt, HT Thích Thông Đạt, HT Thích Chơn Lễ, HT Thích Giác Như,  HT Thích Chơn Minh và chư Tôn Hoà thượng Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Những giọt nước mắt của chư Tăng, Ni và Phật tử đã rơi trong sự ngậm ngùi xót xa khi nghĩ đến sự vô thường biến dịch, thân mạng mong manh sớm còn tối mất. Tiếng niệm Phật rền vang như một pháp âm vi diệu ru mãi giấc ngủ nghìn thu tiễn thầy về nơi tịnh cảnh. 

Tin và ảnh: Chúc Tiến

Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (1)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (2)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (3)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (4)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (5)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (6)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (7)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (8)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (9)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (10)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (11)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (12)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (13)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (14)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (15)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (16)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (17)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (18)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (19)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (20)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (21)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (22)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (23)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (24)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (25)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (26)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (27)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (28)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (29)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (30)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (31)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (32)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (33)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (34)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (35)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (36)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (37)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (38)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (39)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (40)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (41)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (42)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (43)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (44)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (45)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (46)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (47)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (48)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (49)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (50)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (51)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (52)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (53)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (54)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (55)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (56)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (57)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (58)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (59)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (60)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (61)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (62)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (63)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (64)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (65)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (66)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (67)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (68)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (69)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (70)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (71)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (72)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (73)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (74)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (75)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (76)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (77)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (78)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (79)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (80)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (81)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (82)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (83)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (84)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (85)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (86)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (87)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (88)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (89)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (90)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (91)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (92)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (93)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (94)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (95)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (96)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (97)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (98)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (99)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (100)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (101)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (102)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (103)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (104)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (105)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (106)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (107)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (108)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (109)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (110)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (111)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (112)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (113)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (114)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (115)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (116)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (117)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (118)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (119)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (120)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (121)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (122)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (123)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (124)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (125)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (126)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (127)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (128)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (129)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (130)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (131)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (132)Le Nhap Kim Quan_HT Thich Duc Niem_Nguyen Sy (133)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/03/201004:08(Xem: 7769)
Sau năm 75 các Phật Học Viện đều đóng cửa. Các tăng sinh tại các Phật Học Viện đều trở về chùa cũ của Thầy Tổ để sinh sống và tu học. Thật tế, tu thì có mà học thì hầu như không. Có chăng là Thầy dạy đệ tử trong chùa. Những chùa có ruộng đất thì thầy trò tự túc canh tác để sinh sống. Sinh hoạt giáo dục và đào tạo tăng ni trẻ đã không còn.
11/05/201806:55(Xem: 1652)
Đó là chiếc cầu bắc ngang hai bờ: Bờ dĩ vãng là thế hệ đàn anh và bờ tương lai là thế hệ đàn em. Sự "xung đột thế hệ" (generational gap) đã xảy ra từ cổ chí kim, khi hai thế hệ già và trẻ không cùng chung quan điểm với nhau về cuộc sống, về giá trị đạo đức, về lãnh đạo và chính trị. Sự xung đột thế hệ thiếu chiếc cầu hóa giải sẽ tạo thành một sự "ly dị" về tình cảm và nếp sống của hai thế hệ già, trẻ trong bất cứ cộng đồng dân tộc nào. Đặc biệt là cộng đồng di dân ra nước ngoài như Việt Nam.
27/03/201906:59(Xem: 700)
Bài Minh Nói Về Hạnh Nguyện Của Thiền Sư Mật Khế
22/10/201517:00(Xem: 5238)
Từ Việt Nam bay sang Đức và tôi có 1 tuần trọn vẹn với Hội Sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair. Hết chương trình về 7 thị trường sách lớn nhất thế giới, thì làm diễn giả của Hội nghị giám đốc bản quyền với sự tham gia của mấy trăm lãnh đạo các nhà xuất bản trên thế giới và rồi mỗi ngày biết bao cuộc gặp gỡ và giao lưu để mà ngày nào cũng ra khỏi nhà khi trời chưa sáng và về nhà khi thành phố đã lên đèn. Định bụng viết mấy bài về Hội sách lớn này mà đâu có kịp.
12/09/201310:07(Xem: 2147)
Tôi mới nhận được một tin đáng lưu tâm. Đó là Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon(Phan Cơ Văn) là người gốc Việt Nam có dòng dõi với Phan Huy Chú. Trước đây tôi có đọc bộ sách lịch sử về VN của Bác Sĩ Trân Đại Sĩ ở Pháp viết về dòng dõi của Hoàng Tử Lý Long Tường vào giữa thế kỷ thứ 13 tại Bắc Hàn (rất hay), sau đó được biết Ông Lý Thừa Vãng Tổng Thống Nam Hàn cũng có nguồn gốc từ nhà Lý của VN và Tổng Thống Đài Laon Lý Kính Huy cũng dòng dõi nhà Lý nầy. Nay được biết thêm Ông Ban Ki Moon của Nam Hàn cũng gốc gác từ VN. Như vậy cũng là một niềm vui, nhưng xin kiểm điểm lại việc nầy. Ở Đức, tôi có thể liên lạc với Dr. Phan Huy Oánh là người nhà với Ông Phan Huy Qúat để dò hỏi thêm việc nầy. Đây là những chứng nhân của lịch sử cần nên quan tâm.
10/08/201101:12(Xem: 1167)
Xuyên suốt lịch sử dân tộc, đã có biết bao nhiêu nhân vật với tư cách là người đứng đầu đất nước đã có những kỳ tích lẫm liệt đối với đất nước. Có nhân vật nổi bật lên trong sự nghiệp giữ nước, có nhân vật nổi lên trong sự nghiệp dựng nước, lại có nhân vật nổi lên trong sự nghiệp mở nước, hoặc có một số nhân vật có cả hai hoặc ba lãnh vực đó.
15/10/201318:40(Xem: 12009)
(Báo Viên Giác, Số 197, tháng 10-2013, Số Đặc Biệt tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
05/09/201404:44(Xem: 7429)
Còn đây của báu trong nhà Không là ngọc bảo, không là hoàng kim Bình thường chiếc áo tràng lam Mà sao quý vượt muôn ngàn ngọc châu! Những năm cầu thực dãi dầu Sớm mai tụng niệm, đêm thâu mật trì Dòng đời mãi cuốn con đi Về nương chốn tịnh có Thầy, có Ôn… Kinh truyền ban phát khuyên lơn
04/04/201101:28(Xem: 1417)
BBC Giới thiệu Đôi nét về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thích Thích Nhất Hạnh là một thiền sư nổi danh trên thế giới, là một văn nhân, một thi nhân, một học giả, mà cũng là một người đấu tranh cho hòa bình. Bên cạnh đức Đạt Lai Lạt Ma thì Thầy là bậc đạo sư nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài ra Thầy còn là tác giả của trên một trăm cuốn sách, trong đó gồm có những "xếp hạng bán chạy nhất“ (bestsellers) như những cuốn Hòa Bình Từng Bước Chân (Peace is Every Step), Phép lạ của sự Tỉnh thức (The Miracle of Mindulness), Chúa nghìn đời, Bụt nghìn đời (Living Buddha Living Christ) và Giận (Anger)